SVENSK PARTIET

VISP

SVENSK PARTIET

VISP

 

  VI - Svensk Partiet förkortat till VI - SP (VISP)

 

Ett ny och urtidssvensk politik. En SVENSK STÅLHAND POLITIK, Rösta på oss!

 

1) PENGAR TILL DIG.

OMEDELBARA ÅTGÄRDER av RIKEDOM för svenska medborgare som är mantalsskrivna i Sverige. VISP RIKEDOM INNEBÄR:
A) Omedelbar konfiskering av alla kapitalisters privata egendom.
B) Samordnande av det svenska kapitalet spritt över hela världen.
C) Samordnande av alla fonder för inrikes och utrikes bidrag som inte är till allmän nytta för svenskarna.
D) Beräkning av ett max kapital per familj som gäller för högsta bonus, som är en beräkning av den reella summan varje svensk familj behöver.
ABCD Innebär ett tak av enorma summor av pennings kapital som delas till en summa för varje svensk hushåll.

– PENGAR TILL DIG varje nyårsafton.  
E) Stop för flyttning utomlands av all svenskt företag. Ja till svenska företag utomlands med returnerings rätt till dels vinst pengarna till svenskarna!

– TAKET AV OMEDELBARA SPAR ÅTGÄRDER SOM HÖJER TAKET TILL RIKEDOM.
F) Minimalt skatteuttag för låginkomsttagare, småföretagare, familjeföretag och bönder.
G) STATEN och REGERINGEN

Företagare istället för parlamentariker. Bantning upp till 90 procent av sittande politiker, politikerna flyttas till andra uppgifter i samhället. Kvarstår 10 procent sittande politiker av 100 som sammanfattas om löner för den administration som kommer nödvändigtvis att finnas kvar efter politiskt skifte. Åtgärder gäller också för regioner och kommuner.

 

2)ETT NYTT SVERIGE innebär att alla SVENSKAR måste ha en chans att få leva i en trygg och god nutid och framtid. De utslagna också, de får EN SISTA CHANS!

a) LAGAR

Ny politik innefattar nya syner av samlevnad.

Till exempel att sunt förnuft kommer att samverka i de få samlevnadsregler, grundlag samt domar. Lagen ändras rejält. Några förändringar av resterande lagar som kompletteras med nya synpunkter om princip samlevnad kan vara t ex: när det gäller familjer med barn, är skilsmässa ett brott mot egna barn, mot familjen, mot släkt, mot samhällets renhet och enighet. Könssjukdomar är en brottslig tillhörighet. Jämställdhet mellan kön görs OMEDELBART i VI - SP makten. Det innebär en grundlag och att bryta mot den, klassas som ett brott mot Nationen! Exil med förlorat medborgarskap kan komma i fråga.
b) BROTTSLIGHET.

Sverige har ingen fattigdom, alla familjer har i princip en bostad, kläder, mat och utöver den behövande. Därför vi kommer inte att TOLERERA brottslighet.  ATT FÖREBYGGA och UTROTA är vårt motto!

Ett nytt samhälle innebär nya idéer och ny kunskap dvs. att det är nödvändigt att lära oss denna nya struktur precis som man lär sig att läsa, skriva, cykla, leka, arbeta osv. Därför kommer det att finnas tillgänglig en obligatorisk kurs för alla medborgare från skolålder till 50 år. DET ÄR DET FÖRSTA STEGET FÖR ATT FÖREBYGGA BROTT! Du som inte vill vara med om dessa regler, kom inte och säg sedan att du inte kände till de här reglerna och att du inte visste att du gjorde fel!

Åtgärder mot gammal brottslighet.

Den gamla grova brottsligheten kommer att vara borta inom ett år, genom styrning med järnhand och genom krafttag av den nya militära nationella säkerhetsstyrkan och medborgargardet.

Amnesti (avskrivning) av dels ringa brott osv.

Alla domar som är mot den biologiska logiken hos människor t.ex. ensamvårdnad om barn, förnekande av adoptionsbegär och den biologiska mångfald som t.ex. utsläpp av rikets egendom, andra internationella skador mot svenskt näringsliv osv. Dem blir en del av samhällets anpassningsförändring och behöver därför rivas upp.
c) Den nya eventuella brottsligheten efter upprensningen.

Kriminella, missbrukare och de psykiskt sjuka skall behandlas och inte förtryckas. Därför bör den traditionella synen och behandlingen av dessa tillstånd ses över. Istället skapar vi levande samhälls byar. Området, öar där samhällets vardagsliv är normalt men det innehåller all tänkbar hjälp till en radikal samvetes förändring för behövande. Brottet ser vi inte bara som själva skadan, det ser vi som ett beteendemönster, en individuell och samhällsdelaktighet. Därför ska alla domslut medföljas av en icke bestämd tid för återvändo. Principiellt, efter tidsbestämt straff, kan man välja att starta ett nytt liv där man är numera bosatt eller, man är tillbaka i det stora samhället efter att ha återfått förtroende för det. 

DU SKALL SKYDDAS OCH KÄNNA DIG TRYGG, INGEN MER TERROR I VÅRA HEM, SKOLOR, PÅ Arbetsplatser, GATOR OCH I HELA VÅRT Svenska SAMHÄLLE!

 

3) DET NYA SAMHÄLLETS struktur är enkelt: landets delas i två stora block, det CIVILA och det MILITÄRA.

DU VET, att alla människor i samhället konsumerar, du med. Det behovs därför människor som producerar varor och andra människor som sköter om dem som producerar.

a) De civila är producenter, arbetarna jobbar för privata företag eller för sig själva.
b) Den framtida militära och nya försvarsmakten är de anställda i statens regi, regioner och kommuner som t ex, statens administration, posten, tullen, räddningstjänst, poliser, brandkår, läkarvård, den allmänna undervisningen, domstolar, rikets försvar och alla anställda som är relaterade till vapenproduktionen, de anställda i de största elbolagen där stora mängder av naturresurser konsumeras. Obligatorisk militärtjänst upphör och rikets försvar görs av frivillig yrkesmilitär inom försvar och inom hemvärn (paramilitärer). Den är apparater som skyddar och sköter de produktiva civila.
c) Dels civila och militära strukturer som är blandade med varandra.

 

4)ARBETE

a) Arbete till alla, minimum 20 timmars arbetsvecka. Om du önskar arbeta mer får du göra det. Dessa förmåner är tills att det finns jobb åt alla.
b) Ålderspension från 50 år.
c) Byborna skall prioriteras anställning nära bostad!

din fritid kan du jobba åt andra företag eller för din egen firma. Med mer fritid du kan ägna mer tid för dig själv, familjen, barn, föräldrar, släkt och vänner och fritidsintressen m.m.!

 

5) GRATIS

Allmän LÄKARVÅRD, allmänt BOENDE FÖR ÄLDRE, allmän UNDERVISNING, allmänna SEX HUS för vuxna och för båda kön.

Framtida tänkbara mål, GRATIS allmänna transporter.

 

6) SAMHÄLLETS FÖRÄNDRING

a) I byar med minst tusen invånare bör det finnas domstolar, läkarvård, äldreomsorg, undervisning och säkerhetstjänst. En levande bygd för ett levande folk!
b) Folkomröstning är grunden till lagar som behandlas från inkomna brev i Statens Postlåda. Folkomröstning är obligatoriskt från kategori till kategori!
c) Landets flora och fauna knyts till ursprungligt liv, det aktuella och framtida livet, förnyas i sin helhet. Produktion i fokus för bättre livskvalitet med en balanserad kvantitet. Traditionellt boende och framtida arkitektur, satsningar på forskning, , katastrofsituationer, överlevnads byar för svenskarnas eviga framtid! 
c) Folkkommittéer ser över myndigheters felbehandling. FELBEHANDLIG AV MÄNNISKOR TOLERERAS INTE!!
d) Svensk mark osv. ägs endast av svenskar. Sverige för svenskarna!
e) Inträdet i Sverige är för turisterna. Alla som bor i Sverige blir automatiskt svenska medborgare. Invandring tillåts där det är nödvändigt för att fylla luckor med prioritering av högutbildade invandrare. *Denna paragraf (e) som kan lätt misstolkas av humanister grundas på överlevnad och välfärd av ett rotat folk, därför rasistiskt trångsynthet från höger mot invandrare eller vänster mot sina egna eller var det kan komma ifrån i vårt land mot oss kommer att avvärjas med all kraft och det gör vi redan idag med vårt VI-FOLKETS DEMOKRATISKA UPPGÖRELSE ORGAN för INDIVIDENS RÄTTELSE (VI - FDUOIR).**Folk i världen skall kämpa mot förtyck i motståndsrörelser i sitt eget land, men inte genom att fly! Att fly är en bedragarfason och mänskligt förräderi! ***Fattigdom i eget land bekämpas med politiska och geografiska förändringar. Svenskarnas svett har tjänat landet!
f) UTVANDRING. Svensk medborgare under resa eller bosatt utomlands skyddas med national kraft! Rör inte svenskarna!

g)

UTTALANDET:

De äldre har byggt upp landet, de vuxna arbetar för landet, våra barn är vår framtid! VI MÅSTE KUNNA LYSSNA PÅ VARANDRA, LÄRA OSS AV VARANDRA, VARA EN HELHET: alla vi svenskar, står själva för respekt, trygget, kärlek, fred, frihet och FÖR SVERIGE!!!!!!!!

 

Tor Svärdtorp  

 

www.vi-pr.com