Vittnespsykologer och politikern

Vittnespsykologer och politikernas dilemma.

 

Barnpsykolog

Besök av barnpsykolog är ett bra stöd för barnen i samband med olika form av övergrepp på barn typ misshandel, sexuella övergrepp, relation (familj, skola, omgivning), genetiska inslag osv.  Diagnos kan ge barnen möjligheter till en dräglig eller helt smärtfri framtid.

Vittnespsykologer (psykologer som kan användas i rättsprocesser) kan därmed hamna i ett känslig, osäker ställning som kan förvandla en ”misstanke” till ett förödande, felaktigt, orimligt beslut som kan drabba barnen samt de misstänkta.

 

Vittnespsykolog och relation

Vittnespsykolog kan dessutom vara ett osäkert instrument som kan förvandlas till ett politiskt förtyck. Tills samhället drivs av intressefrågor, maktkamp, politiska oenigheter vittnespsykologer bör inte framträda i rättssak. Ett alternativ skulle man kunna säga att en vårdnads lag skulle slopa dragkamp mellan föräldrar och andra intresserade, då skulle man ha mer förståelse för en vittnespsykolog, trots all politisk maktkamp som präglar dagens statsmakts politik. Alltså, frågor vid barnbidrag, barns boende, som drivs vid dagens skilsmässor är en del av fel mekanism som delvis kedjar fast sig vid enskild vårdnad av barn. Felaktighet är allt som skadar medborgarna. Skadan sker när i domstol det beslutas att en förälder eller LVU tar över föräldrar och barns rätt till varandra oavsett misstankar att barn och föräldrar far illa.  Enskild vårdnad är att avvärja totalt från lagboken och LVU ska ses över eller delvis om inte helt slopas.

 

Lagförslag

Förslag, propositioner och resolutioner utan fördröjning finns redan från åtskilliga fronter se t. ex följande länk om automatisk gemensam vårdnad http://www.vi-pr.se/varning_for_domstolarna.htm Delat lika barnbidrag. Föräldrars boende och sociala insatser i fråga osv. Hos den enskilde, grupper av politisk, religiös, etnisk bakgrund finns lokala, och riks vid IT information att var för sig eller för egen och samhällets positiva utveckling.   

 

Bevis och yrket

Konkreta bevis skall vara grunden till en rättprocess för fällande eller friande dom och inget annat. Principen skulle gälla för alla påstådda anklagelser som kan drabba medborgarna vid brott eller civilmål. Vid LVU och skilsmässor vid vårdnad om barn i dagens procedur detsamma.

Tänk dessutom om det skulle finnas överflöd av dessa utbildade inom rättväsendet som på ett eller annat sätt deltar och belastar skatteintäkter, skulle dessa krafter befrias och medverka istället vid andra yrken än deras ursprungliga så skulle samhällets struktur stärkas.

Vittnespsykologer är inte än ett yrke. Det är en del av ett spel som inte behövs just vid mening av pariskhet, speciellt i barnens sammanhang där det inte inkluderar andra konkreta bevis som ögonvittne eller/och DNA. Det kan användas i så fall mer generellt som vägledare vid domstolarna i alla mål. Syftet skulle det vara ett komplement till bedömning vid råd eller krav, ett stöd för offer och förövare med terapeutiskt behov.  

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com