svensk vänster partiet variant

VÄNSTER NATIONELLKOMMUNISM

 

 

DAGENS MILITANT-ism och position i övrigt samt NK IDEOLOGI.

 

Del I av II

 

Välfärdspolitik i eget land för eget folk!

 

Folkets öppna politik. Allvarliga frågor görs via folkomröstning där alla tar sitt ansvar.

 

Defensiv politik.

Skattepengar för att bygga och stärka välfärden FÖRST!

Invandrings reglering.

Offensiv politik.

Agitera, ute på gatan med spridning av flygblad och aktivister skall vara i kunskapsmässigt läge (de skall träffas regelbundet för att utbilda sig i ämnen).

Göra möte och forum med och utan motståndare.

Vi måste sprida och sprida.

Vi måste visa att vi finns.

 

Alternativen

Nej till EU pga. det finns inte garanti att korruption inte närvarar i EU ledning och verksamhet.

NATO närvaro av EU länder skapar destabilisering och är hot för SVERIGES NEUTRALITET.

Ja till EU pga. Vi kan vara med att kontrollera och styrka det kontinentala och världspolitik som vi är indragna i.

 

VNK är:

-för närvarande en Falang inom Vänsterpartiet i Sverige.

-ungdomarnas parti. Ungdomarnas deltagande i lokala frågor och vid kommunfullmäktige, egen bank och verksamhet under kontrollerade former utan bestämmanderätt men de få hjälp och råd från äldre.

-pensionärernas parti och Sjukvårdsparti, Feministisk parti och Lösa grunders parti. Dessa partier är en sabotering mot rejäla och äkta politiska partier som är valda, mäktiga, naturliga och mänskliga som grundas på socioekonomiska ideologier.

Dessa är föreningar utan ben och utan möjligheter till beslut och alltså vare sig utan makt och hjärna.

Politiska partier som Centerpartiet eller böndernas parti, Religions parti som Kristna Demokraterna, Moderaternas parti är del av en skapad sjukdom inom det rejäla, riktiga och sanna politiska partiet som sossarna och vänster, liberalerna och fackföreningar.

 

Familjernas parti. Vi behöver mer svenska barn för vi behöver fler människor som tänker och gör bra för sig som vi gör, vi behöver också fler svenska föräldrar och barn med politiskt samvete för att kunna stärka och skydda landet!

Vi står inför en världsreglering vi måste införa ett temporärt stopp för barnafödande i det världskaos och utopiska värld som vi lever i, det för att rädda planeten jorden. Vi godtar därför adoptioner av små barn utan utredningar och familjens utökning på parets naturliga väg i den tid som inte födelsestopp har trätt i kraft.

Vi står för barnens rätt till mor och fader.

 

VI ÄR Medborgarnas parti, Miljöpartiet, Religionernas parti, Böndernas parti, Industriparti, Fackföreningsparti, Arbetarnas och skolornas parti, Rättvisans parti, Jämlikhetsparti, Ditt eget parti, Politikernas och ideologernas parti, Vetenskapernas och naturisternas parti, Djurparti osv. ALDRIG rikas parti!

VI ÄR Företagarparti. Familjeföretagare och småföretag med hantverkare samt konsument och producent företagsamhet. Konsumenter med  köpkraft medborgare är den största del av nationens företag! Konsumenter är mer än produktion samt mer än export och import.

VI ÄR Folkets parti i världsomfattande realitet från internationalistiskt inriktnings rötter i den humanistiska världens jämlikhet.

Inte nog med det VNK är klar med sitt varumärke. Ger folket medvetandet om vad det gäller samhällets samlevnad storprojekt via gratis kurser för att förstå vår politik och politik överhuvudtaget. Vi kommunicerar med enklare språk som bidrar till förståelse för alla i samhället. VI ger klara besked om vad som menas med saker och ting, se följande exempel. ”Socialdemokraterna S definierar sig på olika sätt som konfunderar väljare som t.ex. Kalla sig Socialdemokraterna men som inte menas nödvändigt Socialister för ett, Socialt betyder Samhället och två att vara med folk. Kallas också SAP Socialdemokratiska arbetarpartiet och med arbetarparti beteckning närmar sig till politiska ideologin kring arbetarnas rättigheter, som är vare sig socialism eller kapitalism. Använder sig av mottot - var och en efter förmåga (socialism). – åt var och en efter behov (kommunism), samt dessa två varianter med parlamentarisk demokrati (statlig) som skapar riktningar tom. av kapitalistiska inslag (hände under Perssons tid och fortsätter i dagens politik 2016 där privatisering och konkurrens samt deltagande med världspolitik) är i sig bevis att SOCIALDEMOKRATERNA använder sig eller skapar konflikt definitioner som slussar till en splittrad demokrati som inte är stabil! Det är inte mycket skillnaden mellan S och SD. Sverigedemokraterna, Sverige symboliskt betyder social=samhället med tradition osv. och demokraterna som demokrati inom socialdemokraterna. Ådalen var start för sossarna S och invandringsmotstånd är start för Sverigedemokraterna SD.

VI-VNK är tydliga, för praktiska skäl vi står för – åt var och en efter behov! Välfärd är målet utöver produktion och konsumtion och oavsett kombinerad typ av statliga funktionaliteter. TA FRÅN RIKA GE TILL FATTIGA!

 

Nya begrepp och procedurer som t.ex. STADGA på lokalnivå de remisser till nationell regering, lagförslag osv. via t.ex. kommunfullmäktige och andra resurser som t.ex. föreningar med demokratiska procedurer som t.ex. folkomröstning osv.

Mening är att ge fria händer till kommunen för att pröva verklighet till senare LAG Statuerad av Nationell Regering. Dessutom tjäna över väntetid osv.

 

Flaggan är röd med svarta symboler som grupper bestämmer eller den enskild i sin egen flagga att trycka, måla, sätta in som man vill på tyget.

 

Förluster om det inte finns olika politik finns inte heller risk av korruption, konflikter och våld. Vinna att Återvinna är en första bekräftelse att se FÖRLUST som FÖRNUFT det är EN VINST!

 

Lösningar Ensam är stark! Utan beroende, utan rädslor, fri från konflikter, naturfenomen i universum det är vi VNK-are och fria deltagare med!

 

 

 

Del II av II

 

NÅGRA IDÉER FRÅN TANKESMEDJA

 

Pensioner från 55.

 

6 timmars arbetsdag för de arbetsgrenar som kan anpassa sig till det.

 

Några av samhällets arbetsgrenar, föreningar offentliga och dels privata bolag som t.ex. vård, försvar, räddningstjänsten, utbildning, trafiksäkerhet verket, gatuunderhåll, nattvandrare, medborgargarde, väktare bolag, paramilitära, hamnar och hav föreningar samt fjäll och skog osv. tillägga RÄTTIGHETER typ polisiära där t.ex. gripande och bötfällnings möjligheter ingår.

 

Genom att motverka privatisering höjs välfärd.

 

Skattesmitare av alla slag som t.ex. svartjobb, företagsflykt från Sverige, bankerna och andra sätt att flytta penning kapital av olika former utomlands är möjligt att rätta till med en nationell centralisering och översyn av olika slag.

 

Det finns många ”snillen” i Vårt Land Stora Sverige. Idag är dessa skapare, idé producenter och tänkare nonchalerade eller negligerade, de har inga möjligheter för att pröva sig fram och en del som klarar det blir utnyttjade eller tom. utslagna av laglig eller olaglig konkurrens. VNK kommer att skapa ett ministeriet där alla dessa tänkare och arbetare får chansen att förverkliga deras idéer.  

 

Som jag berättat och skrev i andra sammanhang att kommunistiska centraliserade marxistiska länder har aldrig existerat, erfarenhet och vetenskapligt bevisat att Tiderna, Livet inte bara har sina toppar och dekadens men också det går i cirklar och nu är det tid för stora förändringar med den kommunism som har sin chans med VNT att existera för en rättvis framtid för svenskarna, mänskligheten och livet.

 

Välkommen!

 

IDEOLOGI

I Sverige idag finns NK Nationellkommunism program eller Svensk Nationell Kommunism som är en ny beteckning under 2000-talet noggrant förankrad till dagens tid i relation med dagens världspolitik. En politik utan motstånd. Marxistiskt baserad på enbart centralisation knuten till en oundvikligt kort omvandlingsperiod på 12 år vid sk. utvidgad demokrati http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm (Se nr 6) i Veritas (sanning) ära bevisa att med National Federalism eller Konfederalism har som syfte att skapa federationer olika individens och massornas beteendemönster osv. via sk. Extraktioniskt politik http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm oavsett nödvändig anpassning tid (2-12 år) är NK revolutionär anarkist i den mening att 1) finns strukturer i Landet som är kommunistiska och andra som går att göra med omedelbar verkan, 2) anser att i dagens politik alla medborgare i Sverige har rätt att medverka oavsett om de har varit dömda för bagateller eller frihetsberövade! 3) Principfråga är att tiden kräver den högsta sociala välfärd via ”Centra” som regeringsform  med militär närvaro där definition civilist är raderad samt ekonomisk centralisering. Ett Enat Sverige (ES) för att kunna motstå hot och våld från andra kaotiska nationer, grupper och världar samt katastrofer.
Vi är högst humanitära och patrioter, vi är inte republikaner, inte demokrater och inte diktatoriska. Vi är tidens realister och nationalister med allt som nationen Sverige ger och kräver för att överleva och existera som Kommunister i Rättvisans mening se mer på
http://www.vi-pr.com/certifierad_kommunist_medvetet.htm
NOTERA att ett penninglösa samhället är möjligt på nationell nivå i mindre skala där naturtillgångar fyller behov och balans bland världens olikhet och internationella (externa) relation fungerar i fredens och solidaritetens mening. MEN när hela världen blir kommunist och statslös ser jag att då kan penningmarknad dels på nivå existera och underlätta administrativa uppgörelser frågan bland stora olika enheter som vare sig inte har beteckning kommunism eller socialism.

kommunism internationalist och anarkism är en utopisk vision med tanke om mänsklig pluralism (individuella olikheter med tusental olika åsikter av samma sak), MEN är ett fäste i dagens mänskligt utvecklad hjärna av kärlek för sin lika och livet om en värld utan gränser det som fanns före nationalism och kontinental-ism.   

 

Tor Svärdtorp

 

Att lyssna  https://www.youtube.com/watch?v=fUJUy6UBxgQ    https://www.youtube.com/watch?v=fUJUy6UBxgQ&feature=youtu.be   https://youtu.be/fUJUy6UBxgQ

 

 

http://www.vi-pr.com

 


 

STÖDINFORMATION

 

OBS! Gå med och skapa gratis konto på Youtube eller där krävs av medier för sedan kunna ser filmerna. Tyvärr vi kan inte stoppa reklam som kan förekomma...

 

Klicka på och lär dig om dagens brott från invandrare IS anhängare.

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta

Invandrar Kvinna i Sverige som startade IS kvinnorbrigad.

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=3219820

Dessa modiga invandrare bevisar starkt intresse att uppehålla sig i Sverige och kanske tom. bli duktiga svenska medborgare. De tipsar för att avslöja IS anhängare i Sverige. De har rätt att bli bra omhändertagna en rättighet som skulle lagstiftas för alla världsmedborgare som samarbetar för att bekämpa terrorism!  http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=3528863

 

 

På engelska från Lega Nord Lombarda Padania i norra italienska separatister publicerar i deras tidning "Il populista" följande information om en lärarinna i England i sk. privata skolor som uppmuntra unga flickor att döda de som inte vill ha muslimer. Lyssna på engelska de hemlig inspelning:

http://www.ilpopulista.it/video/23-Settembre-2016/5212/video-l-insegnante-musulmana-uccidete-i-miscredenti.html På italienska "

Nel filmato, ripreso di nascosto nell'agosto scorso, l'insegnante spiega a delle ragazze rigorosamente col burqa all'interno di quella che viene descritta come una scuola islamica salafita del Regno Unito, come agire secondo i dettami del Corano. "Dobbiamo odiare quello che odia Allah", dice la professoressa, "e amare ciò che ama Allah: soprattutto in un Paese come questo, dove ci sono dei non musulmani".
"Questi sono musulmani che decidono di lasciare l'Islam. Cosa faremo? Li uccideremo", dice la donna. Che torna a ripetere: "Uccidere". Un'alunna chiede: "Quelli che rigettano l'Islam?". "Sì, uccideteli. Dovete ucciderli, avete capito? Stiamo parlando dell'Islam".

VARNING!  Från "Nordisk Raseri faceboock" https://petterssonsblogg.se/2014/07/30/invandrad-muslimsk-irakier-vill-avskaffa-svenska-traditioner/    http://www.dn.se/debatt/lat-inte-traditioner-bli-ett-hinder-for-integration/     http://thoralf.bloggplatsen.se/2012/12/19/9170021-vem-ar-lejonet/  Det har grott länge... för länge...  

 

 

Detta kan hända i Sverige om vi stödjer multikulturella och internationella ideologier och religioner. Vardaglig brott av olika nivåer sker redan i högsta grad av kulturfrämlingar, internationell terrorism är ständig närvarande och dessa bevis går inte att negligerar eller förnekar. Så är det om vi accepterar illegala och flyttningar utan gränser! Vi måste se dagen och framtiden med verklighet och inte bara med utopier!

 

https://www.google.se/search?q=Muslimer+d%C3%B6dar&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&imgil=QSGuCLyCQHMS2M%253A%253BHdt5Lb3em8FD6M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fdemokratbloggen.blogspot.com%25252F2011%25252F11%25252Fegypten-2011-muslimer-dodar-kristna.html&source=iu&pf=m&fir=QSGuCLyCQHMS2M%253A%252CHdt5Lb3em8FD6M%252C_&usg=__ByJRS_PakAxGz7sXe8dC7OzHpzY%3D&ved=0ahUKEwiM_cK9k6bPAhXCCSwKHW_9AkkQyjcITw&ei=4HjlV4yNI8KTsAHv-ovIBA#q=Muslimer%20d%C3%B6dar&tbm=isch&tbs=rimg%3ACXUSkdH9jpfvIjjjBx2FSOEn9vw0whKZECBXuJq_1GeqLUO40TdUDEfX_1jem1_1jZ6SLggt8iZk51CWsHaBoRSPJsH9ioSCeMHHYVI4Sf2EaDdnkgNcKMiKhIJ_1DTCEpkQIFcRoPJYeXuVFD4qEgm4mr8Z
6otQ7hFW0kgbk-wMNSoSCTRN1QMR9f-NEX-y63_1GicbHKhIJ6bX-NnpIuCARSnyxKcLU6RgqEgm3yJmTnUJawRFv7EltM2YntCoSCdoGhFI8mwf2EfUOrD6Wfrw0


 

Skriv ut mig, dela och sprid via postinkast osv.

 

Vänster Nationellkommunism (VNK)

EN lasarett – skola – flygplats - räddningstjänst med brand-sjukvård-polisiera och militära befogenhet I ALLA KOMMUNER i Stornorrland.

Alla medborgare lagskyddad med rätt till bötfälla, ingripa med alla medel i ett pågående brott!

EGEN SAMLINGSREGERING med religiösa och ideologiska kombinationer i Sverige där religion och politik inte är eget intresse men ALLAS INTRESSE!

Se mer på http://www.vi-pr.com/vnkommunisterna.htm detaljerna tor@vi-pr.com  

Vänster Nationellkommunism (VNK)

EN lasarett – skola – flygplats - räddningstjänst med brand-sjukvård-polisiera och militära befogenhet I ALLA KOMMUNER i Sverige.

Alla medborgare lagskyddad med rätt till bötfälla, ingripa med alla medel i ett pågående brott!

EGEN SAMLINGSREGERING med religiösa och ideologiska kombinationer i Sverige där religion och politik inte är eget intresse men ALLAS INTRESSE!

Se mer på http://www.vi-pr.com/vnkommunisterna.htm detaljerna tor@vi-pr.com

http://www.vi-pr.com

 

 

http://www.vi-pr.com