HAPARANDAFALLET 2010-2021 (under bearbetning)

 

VARFÖR Haparanda FALLET?

- DÄRFÖR HAPARANDAFALLET är för att upplysa allmänheten hur saker och ting kan gå snett till: sök på nätet och se du själv hur felaktiga familjelag är grunden till ont LÄS t.ex.


http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm

Vidare läs en del lösningar  

http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm
 

och LYSSNA på

https://www.youtube.com/watch?v=kv2rwcWk32k

 

HAPARANDAFALLET m.m.

http://www.vi-pr.com/hapfalvidare_undersokning.htm

http://www.vi-pr.com/fars_anmalingar.htm

http://www.vi-pr.com/lvu.htm

http://www.vi-pr.com/hapfall_moteasp.htm

http://www.vi-pr.com/senaste_mars2015_hapfall.htm

http://www.vi-pr.com/haparandafallet_2018.htm

http://www.vi-pr.com/haparandafallet_vardnad_2019.htm att läsa som SIST

 
http://www.vi-pr.com/ejje_far_illa.htm


http://www.vi-pr.com/brev_karkiainen_ida.htm

http://vi-pr.com/granska_anmallan_info.htm

http://vi-pr.com/brev_media.htm


http://www.vi-pr.com/anmalan_5oversynmyndighet.htm

http://www.vi-pr.com/bedrageri_mot_svenska.htm

 

VIDEO

1 https://www.youtube.com/watch?v=i8gMJjup6Is&t=455s

2 https://www.youtube.com/watch?v=f_X63PG1NOU&feature=youtu.be

3 https://www.youtube.com/watch?v=XXE-5LWeff4&t=163s 

4 https://www.youtube.com/watch?v=n9TihK7xEAE&t=122s

5 https://www.youtube.com/watch?v=PY1LBrdUedY&t=123s

6 v=aP4hDNUH3sw&feature=youtu.be

7 https://www.youtube.com/watch?

8 https://www.youtube.com/watchv=uAkcyPEDXF4&feature=youtu.be

9 https://www.youtube.com/watch?v=mBT2gRNThTA

10 https://www.youtube.com/watch?v=kv2rwcWk32k

11 https://www.youtube.com/watch?v=Ip9IbR0zPG8

 

MÅL

1, syfte i de politiska och sociala sammanhangen vid familjefrågor är att barn har rätt till båda föräldrar genom
automatisk gemensam vårdnad vid föräldrarnas skilsmässofrågor.

– Med det slipper vi falska och farliga utredningar stigmat och brännmärkta av våld från Staten som t.ex. politisk förföljelse,
diskriminering osv.
Gemensam vårdnad upprättar föräldrarnas rättighet som t.ex. till utdrag från alla myndigheter, agerande, utredningar
från t.ex. BUP mf., undersökningar osv. Det ger rätt till föräldrar att utreda händelser på egen hand eller via Juridisk
hjälp och med det, skydda deras barn.

2, är att barn som placeras pga. LVU vid ”förtroende utredda och godkända par”, att dessa få bara barnbidrag som vanligtvis
föräldrar får och ordet familjehem skall raderas för all respekt till biologiska principer
.

– 

Med det slipper samhället och mänskligheten ”barnhandel” som liknar slaveri, skattebetalarnas pengar går till spillo, våldtäkter och våld i olika sammanhang mot barn och föräldrar.

 

POESI till mina små och stora barn

ORD FRÅN ”DEN INTELLIGENTA” VARELSEN
ATT ÅLDRAS ÄR ETT PRIVILEGIUM.
ATT ÅLDRAS VI SER TIDEN
OCH…
STOPPA DET KAN BETYDA ”VINNING MOT DÖDEN”
ATT ÅLDRAS ÄR SOM VÄGEN ÅTERIGEN TILL BARNDOMEN
MED ÅLDER SER JAG FÖRÄNDRINGAR I MITT ANSIKTE SOM TIDEN MÖNSTRAT OCH BRÄNNMÄRKEN I DET
KROPPEN KÄNNER VIKTEN SOM STIGER I ÅLDER
MINA KÄRA BARN
MIN RÄDSLA ÄR ATT MED TIDEN FÖRLORAR NI MIG
NI SOM BEHÖVER… själen. JAG SOM HAR GJORT SÅ MYCKET

Er kära pappa

Till er ER... vem? https://www.youtube.com/watch?v=dU0wq9mbjaI&t=317s

 

…myndigHETER yrke i det CIVILA.

Socialsekreterare, socionomer, domare, psykologer OSV.
Yrket skall innehålla en strikt ”person våg (undersökning typ psykoterapi)”

Meningen är att skapa en start med yrkesutövare så friska som möjligt så att deras bedömningar, dvs. att beslut inte styrs eller påverkas av personliga skäl.
Vi tar t.ex. 1, sexfobiER som grundas på sexuellt utnyttjande och fysiskt våld med våldtäkter. 2, psykopatiER påverkade av familjevärderingar, tvångs upplevelser, mobbing och allt som infekterar och medverkar vid personlig uppväxt.

Egna upplevelser skall inte påverka på närstående nivå som familj, socialt av politik och skäl av religion.

Alltså, en yrkesutövare MYNDIGheter evaluering är rättvist när självstyre styr sig själv med frihets positivism, och hanterar den egna psykosociala uppväxten.

DESSUTOM dessa yrkesutövare skall regelbundet följas tidvis under hela yrkeslivet.

 

TVÅ VIKTIGA PRINCIPER FÖR SAMHÄLLETS SÄKERHET är att...

...1, förbjuda privata organisationer som rör sig i dessa området som t.ex. kvinnojourer och andra påhitt styrda eller inköpta av olika intressefrågor.
...2, invandrare skall absolut inte medverka genom att deras uppväxt präglas av andra kulturer. MEN, efter flera års uppehåll i den nya kulturen, när medborgarskap är assimilerat och att denne har patenterat svenskt namn (psykologisk faktor), då är utländska bakgrunder en fördel i viss ålder och mening.

NOTERA att härmed i analys, implementeras ett annat problem och det gäller...
S
tatspolitik där diktatur deklarerar förbud av det ena och det andra.
Stater där demokrati i frihetens namn tillåter konkurrens föredras så att olika intressefrågor styrs av problematiska enskilda eller grupper dvs.
fanatism eller korruption.

Radikal förändringar är nödvändiga och måste prioriteras!

 

AGERA… vi är tillgängliga!

 

https://www.facebook.com/familia.eu  och http://www.vi-pr.com/Europeiska%20Familjev%C3%A4rnPartiet.htm  


..från "varning för socialtjänsten...

 Det som lovat är gjort!

http://www.vi-pr.com/haparandafallet24.htm

HUR MAN LÄSER utredningar, presentationer, tidningsartiklar, uttal i media osv.? KRITIK och SJÄLVKRITIK är sättet som leder dig till en objektiv gallring om vad det är väsentlig och objektiv. Du måste kunna granska dig själv, rädda dina omdömen från risk att fångas i andras lögner. Haparandafallet är ett exempel som en far och medarbetare har GJORT FÖR DIG för att fria Dig från myndigheter ställning och manipulation så att sanning sticker ut. OBS! Går att granska en granskning? Det gör du med ovan premisser med tanke på att en granskning har uppstått pga. olika faktorer och en av väsentlig just här i Haparandafallet är att myndigheter beslut grundas på påstående och ingen bevis. Det innebär att alla beslut därtill från sociala myndigheter och domstol är uppenbarliga felaktiga och därtill är i stort behov av omprövning. http://youtu.be/ydejy53xJDg
 
 

Frågor? kontakta mig via tor.svardtrp@gmail.com


TOR Svärdtorp

 

Från NSD

Pappor demonstrerar för sina barn
HAPARANDA I flera år har Souleymane Diaw och Tor Svärdtorps barn varit omhändertagna. Nu protesterar duon i Haparanda.
Den 10 augusti år 2015 har Tor Svärdtorps fyra barn varit omhändertagna och placerade i familjehem i fem år. Ett faktum som han i alla år har protesterat mot. I december i år flyttades hans barn från sitt familjehem och splittrades i flera olika familjehem.
Mina barn befinner sig nu på okänd plats och barnen är splittrade från varandra, det är en tragedi, säger Tor Svärdtorp.
Souleymane Diaw kom som flykting till Sverige och sedan dess har sonen varit omhändertagen.
Jag har fått träffa honom en kvart för flera år sedan. Vad som ligger bakom socialförvaltningarnas beslut att omhänderta barnen framkommer inte, men klart är att papporna vill få möjlighet att träffa sina barn. Jag tänker på min son som nu är 15 år varje dag och saknar honom, säger Souleymane Diaw.
Nu kämpar fäderna för en lagändring, de kräver att föräldrar och barn får större rätt till varandra.
I Haparanda protesterade duon med megafon utanför Haparandas kommunhus och utanför tingsrätten.

Så var det så att jag Tor Svärdtorp planerade protesten angående mina barns bortförande. Kom sedan i kontakt med en pappa till som var drabbad av samma tragedi och bad honom följa med till Haparanda ett stöd som var uppskattat. Protesten handlar om mina barn i första hand, men, som jag sade till min medföljare, att om reportern frågar dig om varför du är med så berätta din familjetragedi och så blev det. Mina barn och hans son får veta att deras pappor inte har glömt dem. Se vidare kampen på youtube: http://youtu.be/aEcYVvdyiQM


TS självbiografi från födelse...


TS självbiografi TS

 

DÄR MAN TAR IFRÅN FOLKET SKALL DET FYLLAS MED BELÖNING för ”människan utöver sitt genetiska arv är en manipuleringsvara.”


 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com