TRE OLIKA SÄTT ATT KOMMUNICERA O

 KOMMUNICERA PÅ tre- 3 – III OLIKA SÄTT och GER NÅGOT NYTT till EGEN KUNSKAP

 

I av III

Hela politiska läran, akademins kunskap, allmän KUNSKAP FÖR ALLA OAVSETT GRAD UTBILDNING på bara några rader...

Bara 4 ideologier som är äkta politiska. Dessa enas under 3 olika färgerna flaggor utan symboler röda svarta och blå. Filosofi som betyder studier om livet, enar och motsäger dessa i en ständig löpning som inte kan ta slut före den tid 1) intelligens försvinner, 2) intelligens tar över, 3) att av olika omständigheter intelligens försvinner med livets undergång.IDEOLOGIER

Socialism och Kommunism Anarkism  Liberalism Mer av allt detta inom internet via google mängd av information och därtill Wikipedia osv.


SOCIALISM Socialistisk röd flagga  symboliserar folkrörelse, tänkande och arbetarens blodspillan. Ideologisk grund: producera efter din arbetsförmåga  och ta efter din arbetsförmåga.  
I Sverige via Socialdemokratiska partiet som under olika skiftande regeringar kan socialdemokraterna vagga från vänster arbetarrörelsen till höger genom att införa ökad privatisering som t.ex. företag i privata ego.

Socialism är demokratisk och därför motsäger sig till monarkisk princip av ärvd makt.
Socialism förverkligas statligt i vilket land som helst via republik  se mer på* och nationell med en vald president i samröre med olika regeringskammare med sina olika folkvalda representanter.

EKONOMSKT grundas på Kontrakt vid köp -sälj arbetskraft och varor i produktion och konsumtion eller olika behövande individuella eller grupps samlevnads överenskommelse. Förhandling t.ex. i arbetslivet och klasskillnader görs via fackföreningar och lagar. Decentralisering och centralisering är flexibla via staten och privatisering.
Socialism autoritärt som är definitionen till mer diktatoriska fasoner är när internationalistiskt position träder fram och ofta när målet är förvandling till kommunism via t.ex. klassisk definition ”proletariat (han som inte äger) diktatur.”


KOMMUNISM

Kommunism röd flagga EKONOMI enbart centralisering tills avslutningsskede blir statens avlösning. Ideologisk grund: producera efter förmåga och ta efter behov.
ENPARTISTAT utan politiska motståndare. SOCIALT har ett stort urval av representanter i kommittéer och regering extremt demokratisk och republikan som bara kan. Representanter av olika religiösa och etniska grupperingar, regioner och kommuner, grupper av olika sammanhang, så folkligt som det bara går.
Kommunism har olika flaggsymboler som prydnad deras kännetecken det beror på nation eller ledare.
Kommunism har inom centraliserings princip en grundare som heter Karl Marx
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marxism
pruss- tusk hans viktigaste verk är ”Kapitalet https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapitalet och https://www.marxists.org/svenska/marx/1894/25-d300.htm

 så blev ”…marxism…”
Marxism är inte möjligt förverkligas på ett revolutionärt sätt, det är reformistiskt under realisation perioden sk. ”statssocialism på väg till kommunism”. Historien och dagens realitet se vidare på*.

 

  I Sverige idag finns NK Nationellkommunism program eller Svensk Nationell Kommunism som är en ny beteckning under 2000-talet noggrant förankrad till dagens tid i relation med dagens världspolitik. En politik utan motstånd. Marxistiskt baserad på enbart centralisation knuten till en oundvikligt kort omvandlingsperiod på 12 år vid sk. utvidgad demokrati http://vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm (Se nr 6) i Veritas (sanning) ära bevisa att med National Federalism eller Konfederalism har som syfte att skapa federationer olika individens och massornas beteendemönster osv. via sk. Extraktionistisk politik http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm oavsett nödvändig anpassning tid (2-12 år) är NK revolutionär anarkist i den mening att 1) finns strukturer i Landet som är kommunistiska och andra som går att göra med omedelbar verkan, 2) anser att i dagens politik alla medborgare i Sverige har rätt att medverka oavsett om de har varit dömda för bagateller eller frihetsberövade! 3) Principfråga är att tiden kräver den högsta sociala välfärd via ”Centra” som regeringsform  med militär närvaro där definition civilist är raderad samt ekonomisk centralisering. Ett Enat Sverige (ES) för att kunna motstå hot och våld från andra kaotiska nationer, grupper och världar samt katastrofer.
Vi är högst humanitära och patrioter, vi är inte republikaner, inte demokrater och inte diktatoriska. Vi är tidens realister och nationalister med allt som nationen Sverige ger och kräver för att överleva och existera som Kommunister i Rättvisans mening se mer på http://www.vi-pr.com/certifierad_kommunist_medvetet.htm NOTERA att ett penninglösa samhället är möjligt på nationell nivå i mindre skala där naturtillgångar fyller behov och balans bland världens olikhet och internationella (externa) relation fungerar i fredens och solidaritetens mening. MEN när hela världen blir kommunist och statslös ser jag att då kan penningmarknad dels på nivå existera och underlätta administrativa uppgörelser frågan bland stora olika enheter som vare sig inte har beteckning kommunism eller socialism.

kommunism internationalist och anarkism är en utopisk vision med tanke om mänsklig pluralism (individuella olikheter med tusental olika åsikter av samma sak), MEN är ett fäste i dagens mänskligt utvecklad hjärna av kärlek för sin lika och livet om en värld utan gränser det som fanns före nationalism och kontinental-ism.   

 

ANARKISM

Anarkism är en balansgång bland socialism och kommunism.
 

Anarkistiska svarta flaggan Fler anarkistiska tänkare Pierre Joseph Prudhon fransk , Mikael Bakunin rysk  , Peter Kropotkin rysk   i Haparanda och många fler i olika sammanhang både gällande ekonomiska till beteende som t.ex. individualism anarkist som t.ex. Max Stirner tysk .
Federalism
träder fram i denna anarkistiskt utbredda ideologi. Decentralisering innebär förhandlingar samt symbolen cirkel kring bokstav A betyder ”GEMENSAMMA Kommunism.
Anarkism
Kommunist eller socialist i miniatyr lever i företag av alla typer som kooperativ, familjeföretag osv.
Anarkism ger val till människan att leva i olika samhällen med byteshandel samt kontrakt som socialistiska eller kommunistiska samt kollektiva eller mutualistiska varianter med blandade ekonomiska och sociala funktioner efter av vad man behagar i frihetens namn. OBS! Mutualism är grunden till anarkisttänkare Pierre-Joseph Pruhdon med sitt verk ”
Vad
är egendom? Och citat: egendom är stöld!” https://sv.wikipedia.org/wiki/Mutualism_(ekonomi) inom dock federalism.
Om Anarkism se mer på https://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkism
men också https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Godwin William Godwin engelsk och om anarkism i bokformat https://sv.wikipedia.org/wiki/George_Woodcock Jag själv figurerar i mina skrifter utöver annat med filosofiska tänkande om nihilism vid individuell frihet som är den absolut högsta grad av frihet när icke tänkande från intelligens som mänskligt stadiums nivå återgår till instinkten då människor var anpassningsbara med omgivning se relation t.ex. engelsk Charles Darwin  Darwinism  
KOMMUNISM oavsett marxist eller anarkist  har samma mål ”STATSLÖS och PENNIGSLÖST SAMHÄLLE”. JAG ÄR ANARKIST men REALIST och föreslår Nationell kommunism, eller Vänster Nationell Kommunism och Svensk Nationell Kommunism som tidsanpassat partiprogram.LIBERALER

liberalerna blå flagga. Rör sig vid demokrati av olika varianter, kontrakt, privatisering, decentralisering. Dessa är sammansättande i parameter republik och diktatur (olika varianter). Vaggar i olika definitioner efter intressen frågor som nationalism och internationalism.
Liberalerna som vill minska statens översyn vid ekonomisk och samlevnadsfrågor dels liknar anarkisterna som vill utrota staten!
Båda dessa ideologier har också gemensamt att som jag definierar ”Det är individen i centrum med sina kunskaper och möjligheter till att förvekliga sig som är vitsen.” Denna princip skiljs sedan från att de blåa vill leva på andras bekostnad och det kallas kapitalism, medan de svarta existentialistiska vill leva i socialistisk anda efter solidaritet och rättvisa!
Om Liberalerna mer på
http://www.vi-pr.com/hjalp.htm Liberalismens fader Adam Smith engelsk   https://sv.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith och http://www.frihetsfronten.se/liberalismen/smith.shtmlANDRA SVENSKA POLITISKA MAKTPARTIET

 

KLARSYNT FÖRSLAG
NU I REGERING i Sverige vid höger eller vänsterblock. Centerpartiet  Moderaterna  Sverigedemokraterna och tom. monarki
 om de skulle enas under en flagga och en ledare samt samma partibeteckning som stod upp för det: LIBERALERNA. DET för att deras politiska mål är lika som LIBERALERNAS grundrötter!

Inom Gröna och kristdemokraterna skulle de smälta i socialistisk eller kommunistisk politik.

Finns tusental ensamma tänkare och hundratals små partier med goda idéer och förutsättningar från höger till vänster och de skulle göra bra för sig genom att smälta in i de stora regeringsetablerade partiet Socialdemokraterna  eller Vänsterpartiet, genom att rösta för de men bibehålla egen ställning och som falang påverka opinionsmässigt och praktiskt inifrån. DET istället än att förlora krafter som minoritet, gör motsättning som drar till sig hat och våld! Vi måste kunna säga ifrån osäkerhet om extremism som är synonymt av infiltrering. Öppna dörrar till utveckling och säga ja! Välkomna!. Ett extremt exempel Norrfront i Sverige  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_motst%C3%A5ndsr%C3%B6relsen gör en klok resa med Socialdemokraterna och om de fick MAKTEN eller vill vara med en sådant skiftande parti.

Man skall kunna acceptera alla som medverkar till samma mål, förbjuda är inte bara kontraproduktiv är ett våldsamt beteende som styrs av rädslor och intressefrågor som makt http://www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm och pengar, jag står fast på det till dess det motbevisas!
Rättvisepartiet nu mer kommunisterna skulle lika väl välja eller delas med socialdemokraterna och vänsterpartiet.
Feministiska partiet behöver en ordentlig källkritik, det är en fråga gällande jämlikhet, våld mot kvinnor och kvinnor mot män och dessa tom. brukar mot andras och egna barn. Dessa skulle vara med och rösta för höger eller vänsterpolitik.
Partiet stöds av en MINORITETS socialfråga och det gör att rörelsen fastnar i ekorrhjul som aldrig någonsin kommer med total majoritet att styra ett land, ett folk: vem vill blir regerad av Amazonerna
https://sv.wikipedia.org
/wiki/Amasoner? F! med deras ledare, anhängare och sympatisörer skulle istället se framtid via extraktioniskt politik http://www.vi-pr.se/extraktioniskt_politik.htm

DESSA PARTIER SKULLE INTE MEDVERKA PÅ NÅGOT SÄTT I REGERING! DET SKULLE SKRIVAS EN RESOLUTION FÖR ATT LÖSA UPP DESSA ONÖDIGA OCH HISTORISKA FELAKTIGA SK. PARTIER SOM INTE ÄR SÅDANA!

INBLICK
HUR SKULLE SAMARBETE GÅ MED SÅ EXTREMA MOTSÄTTNINGAR? Några råd som t. ex: 1) sprida egna positioner, förklara, informera, bevisa. 2) vara med och påverka förslag som gynnar egna intressen som falang. 3) Sikta på att höja deltagarantal i egna läder så att det senare kan bli det en majoritet och leda efteråt.

AVSLUTNINSVIS se på **

 

Tor Svärdtorp

 

*
Historiskt skrevs och talades det mycket om revolution när man refererar sig till denna politiska procedur vilket är fel. Rätt var att revolutions definition gällde när med beväpnad och våldsamt maktskifte skedde från slaviskt kejsardöme till Sovjetunionen röda armé.
Marxism är i grunden internationalistisk och det pga. genom redan under första INTERNATIONALEN framkom skillnader mellan olika representanter socialister och kommunister som på olika sätt ville genomföra dessa idéer. Efter skilsmässan blev röda autoritära på en sida och på andra sidan svart frihetliga. Den ena röda ville ha en organiserad beväpnad revolution och den andra svarta ville en icke organiserad men spontant och social revolution inriktad på mer propaganda och ickevålds sätt.
TIDEN krävde för den organiserade kommunismen via olika ledare att proletariat i hela världen inte bara stöds i ideologisk mening men också solidariskt och praktiskt med vapen där ord inte räckte till.
DAGENS HISTORIA
bevittnar att än idag finns rödblandad gerilla ute i världen som kämpar mot förtryck och kapitalister och att Enade Ryssland med sin centeristiska politiska position har än en fot bl.a. i
socialism.”

 

*
Med ”fascio littorio” är symbol av europeisk mest kända imperiet och som grundas på republik, Romarrike republik.  Fascio littorio än idag i världen nationer renommerat i olika sammanhang från mynt  till regering sammanträdande plats , på byggnader och monumenten till rättsväsendet , konst osv. . Att på offentliga symboler har vi i Sverige dessutom krona på en del myndigheter det
är för att vi ännu har monarki. Ofta visas fascio littorio med örn   i olika militära sammanhang. Notera USA:s mynt där det förekommer örn på globen och samma symbol förekommer i USA:s parlament  vid höger stora fascio littorio att symboliken genom tidens gång bevisat som mål att USA är en krigsstat och som siktar till att erövra alla länder i världen, spekulationer eller ej, symboliken går inte att undvikas eller förnekas! Romersk hälsning är inte heller att tro för att vara unik för nazister eller fascister se istället att när du hejar blir detsamma som romersk hälsning. Vidare, många höger och vänster politik oavsett med stora eller mindre militära makter använder sig av stora romerska imperiets ”Marcia dell’oca (anka marsch  )!

 

**
VI AVSLUTAR MED en objektiv reflektion
gällande ideologisk definition som skulle det återinföra balans och klarhet för folk gällande KOMMUNISM i Sverige.
Dagens definition av ordet Vänsterpartiet
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4nsterpartiet
konfundera också mål som fast oförändrat i gräsrötter gällande marxism är inte tydlig. Här är inte mening att fastna på en retorik eller polemik, det handlar att se sanningen i vitöga och det är som följer: denna bild visar vad det gäller som vänstern skulle stå för. MIN UPPMANING ÄR: sluta att använda ordet vänster som i sig säger ingenting och sluta absolut kalla sig socialist! Jag vet inte om jag är ensam teoretiker som har definierade skillnader inom ideologigrunder och politiska sammansättningar, jag vet att det finns litteratur i form av böcker, film m.m. och att vi är många utan vetskap av varandra som arbetar för samma mål för vänsterpartiet och utöver för att förbättra, accelerera eller förverkliga idén!
En sak är säker att vänsterpartiet skulle helt gå över och smälta in i SKP Svenska kommunist Partiet som inte har förrått rötterna! Har man invändningar gällande Leninism, Stalinism, Trotskism, prokinesisk eller anti sovjet osv. kan det gå att forma efter majoritet i olika sammanhang men själva roten är lika MARXISTISK och som monopol ekonomi är en centraliserad kommunism!  ELLER, byt namn till Svensk Partiet Kommunist VPK igen eller hitta andra definitioner som talar klarspråk med nationalitet (Sverige) och ideologin Kommunist eller marxist.
PÅPEKAR att definition socialism är lika oavsett att det ena är internationalist eller den andra är nationalist!
Alla partiet har samma grund: Producera och ta efter arbetsförmåga! Eller kommunister: producera och ta efter behov! Alla kan vara patrioter oavsett var man bor eller född!
Ideologiskt
har ännu 2000 -talet präglat individen och massorna till allvarliga felaktigheter pga. 1) HISTORIA, 2) ideologiska och dividerade beteckning! ALLA POLITISKA PARTIER SOM ÄR SVENSKA OCH SOM REGERAR, BÖR, SKALL OCH MÅSTE OUNDVIKLIGT KOHERENT HA SOM FÖRSTA BOKSTÄV S!

 

Avslutningsvis

MENING MED POLITIK ÄR ATT LÖSA PROBLEM ... Gäller för all politik ”Politisk makt i dagens menings som sammanfattar staten och regeringar. Politik som antimakt.” Vidare NOTERA och REFLEKTERA att ”Makt i sitt inre väsen som sådan och alltså oskiljbar under betäckning våld FINNS INTE i naturmening. MAKTEN definierades av intelligens själv som sådan då och det inom åskådlig framtid är de två sammanfattade problemen att lösas om möjligt.

OBS! Detta föredrag riktar sig till Svensk realitet men dels anpassad till andra levnadsvillkor i andra delar av världen.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com


 

 

II av III

ENKEL POLITISK KUNSKAP FÖR ALLA

 

ÄKTA ideologier

Socialism  halvröd flagga, kommunism rödflagga, Anarkism svart flagga, Liberalism blå flagga.

Andra partier i Sverige och utöver i världen är ett påhitt inom maktkamp bland människor. Alltså, svenska följande partier skulle faktiskt inte existera i överhuvudtaget som Sverige demokraterna, Moderaterna, kristdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet.

Här skriver och talar vi om svensk politik 2017-01-15

Statspolitik är delad principiellt i folkets synpunkt som vänster och höger.


SOCIALISM
 
grundformel är
Producera efter din förmåga och ta efter lika.”

Ekonomisk:
Centralisering som t.ex. statliga posten, tåg, vattenfall, vägverket, läkarvård osv.
Decentralisering genom att låta företag expandera och konkurrera varandra.
Skattepolitik är sättet för att möjliggöra nationell välfärd som ingår i det centraliserade systemet.
Socialism grundas på ”… ta efter din arbetsförmågamen Svensk socialdemokrati när det drar sig till högerns ytterlighet inom decentralisering blir då ”… ta efter din arbetsförmåga och lite mer” ! Båda formuleringar skapar en sk. SKILLNADEN i relation mellan individer. Skillnaden kan hanteras bara med KONTRAKT som fångvårdssystemet till eviga förhandlingar som skapar opposition och där det inte finns möjligheter till överenskommelse på individuell nivå måste då massan använda sig av fackföreningar.
Arbetarrörelsens historik tillhör proletariat men inom socialism betyder det också företagare, alla är arbetare men målet är olika.

Politisk makt:
Demokratisk och reformist med sk. representativ demokrati som är nödvändig där det finns en regering med olika representanter och dvs. opposition. Det är kompromiss möjligtanpassningsbart i olika statsformer med olika regeringar och som t.ex. republiker och som i Sverige Monarki.
Religionssamfund med deras kyrkor passar in i socialistiska demokratiska landskap. Ledarskap i paritet har också sin vikt i fråga som kan ställa partiet position mer åt vänster eller åt höger.
Socialism kan vara Nationalist eller internationalist.

Samhällelig:
Klasskillnader
kommer att bestå.
STATLIG SOCIALISM i Sverige representant är Socialdemokraterna
partiet.

 

KOMMUNISM  grundformel är Producera efter din förmåga och ta efter behov.”

Ekonomisk:
Enbart Centralisering och icke skatteplikt.
STATLIG KOMMUNISM representeras idag i regeringsställning i Sverige av Vänsterpartiet. Statlig kommunism är bara ett efter grundarens namn Karl Marx och alltså MARXISM med sitt verk ”Kapitalet”. Mål är avveckling av staten i sin helhet när alla stater och länder med sitt folk i en kommunistisk värld återskapar balans med produktion och konsumtion i respekt med natur som förr när klasskillnader inte fanns och pengar inte var nödvändiga vid byteshandel.
Kommunism marxist är ett vetenskapligt sätt att planera och göra funktionellt ett penninglöst samhälle där människor arbetskraft bl.a. inte mer exploateras!

Politisk makt:
Demokratisk inom procedurer och enpartistat som innebär att ingen politisk opposition är möjlig om man vill nå målet till en kommunistisk värld! En auktoritär politik som också kallas diktatorisk. Syftet skapar därtill oundviklig reformism.

 

ANARKISM

Anarkism är inte statlig och vill därför nå målet av politiska förändringar med omedelbar verkan i sin helhet och är därför ensam om att ha revolutionär anda.
Ideologin innehåll Decentralisering
, Fristående, det är en socialrevolution som innefattar de ekonomiska skillnader som socialism, mutualism, kollektivism, kommunism frihetlig och centraliserad, individualism och ha en oändlig social utvecklingsfria anpassningsförmåga efter tidens överlevnads behov.
Alla dessa olikheter gör sig möjligt fungerande inte efter storlek men efter kvalitet som kompensera behov och det via nätet FEDERALISM som innefattar följande bild: olika företag, olika samhälle, olika nationer, olika kontinenter oavsett deras politiska brännmärke som fristående samarbetar med varandra efter överenskommelse.
PRECISERAR att där förekommer definition anarkism kapitalist det är ett sätt att manipulera historien för anarkism uppstod via tänkare som var med att skapa INTERNATIONALEN
.
 

SKNAFP
S
vensk Kommunism Nationell Anarkist Federalist Planetair SKNAFP förkortad till N K (Nationellkommunism)
Dagens världs katastrofala realitet inräknade på överbefolkning, naturförstörelse, militarisering få mig som tänkare att vara realist och min syn på en politisk lösning till de två utopier 1) kommunism marxist som är dömd till oändligt motstånd via den internationalistiska opposition,  2) anarkism står inför lika mycket svårigheter för att göra sig förstådd, se jag därför ett Nationellkommunism alternativ och lösning till samlevnads problem på lokal och planet nivå.
 
N K är inte offensiv men defensiv. Det är ett centraliserad kommunistisk program http://www.vi-pr.com/certifierad_kommunist_medvetet.htm via utvidgad demokrati på 12 år för ett nationellt och världssamfund federalism med ickevåld mål via extraktionisk politik och utvidgad demokrati
http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm (Se nr 6) Är högst humanitärt och patriot, är inte republikan, inte demokrat och inte diktaturisk.

 

LIBERALER grundformel kan det vara t.ex. Individen i centrum med sina kunskaper och möjligheter som förverkligar sig (Tor Svärdtorp). Det utöver klassiska definitioner ”laissez-faire som betyder i sammanhang marknadsfrihet.”
Ekonomisk:
Decentralisering baserad på
kontrakt,
förhandling, pengar som handelsbytens vara i grunden.
Fri företagsamhet söker sig till ett okontrollerat väsen som kallas kapitalism. Via personlig och statlig makt finner sig både i vilt och kaotiskt tillstånd samt till en mer status quo dock oföränderlig önskan, de som opportunist förhålla sig skyddad och levande bland olika typer av klassamhället som är grunden till. Kapitalist Väsen hålls i schack eller kontrolleras av STATEN via republik, demokrati och gärna kamouflera sig genom religioner och gör sig delaktig till diktaturer olika slag av en ledare, grupper eller regeringar av olika beteckning.
Människa:
Kapitalism finns inte i Naturen. KAPITALISM är synonym av LIBERALISM då människor gör sitt inträde.
Kapitalist omedvetet styrt av rädslor i symbios med överlevnadsbehov till sitt yttersta och fast del av dessa individer se gränser, kontrollerar dem och andra återkompenserar skador via filantropi och donation eller skänker helt kapitalet till alla behövande återstår då det oändliga väsen grepp och som en missbrukare aldrig som aldrig kommer att blir fri och alltså maktsjuke syndrom http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com


 

III av III

 

FORMULERING AV POLITISK LÄRAN 


 

ÄKTA ideologier

SOCIALISM. Centralisering +Decentralisering/Kontrakt § Företag – Välfärd =LIKA
Planeter =Nationell – Internationell =Demokrati – Republik =
OLIKA

socialism och  kommunism röd flagga

KOMMUNISM. Enpartistat § Centralisering/Marxist - Reformist =Internationalism: Penninglöst.

N K Nationellkommunism/ patriot = Centralism – Marxist & DEFENSIV +Utvidgad demokrati - Extraktioniskpolitik =Humanist, Anarkist.

 

ANARKISM svart flagga Decentralisering+ Federalist= Socialist- Mutualist (Kooperativism)- Kommunist: Penninglöst- Byteshandel Kollektivist & Internationalist Frihetlig.

LIBERALISM blå Fri Företagsamhet § kontrakt/Pengar+ konkurrens =KAPITALIST & Reformism Demokratiskt . ANPASSNINGSBAR.


 

 

BASTA con la ”Guerra politika”!

 

Le nostre idee ci imprigionano ! Ecco la medicina che ti cura « ...la politica estrattoria » :  https://www.vi-pr.com/politica_estrattoria.htm!

Partiti politici che sono coerenti ai principi politici di base sono solo quattro : Partiti di potere governamentale di stato è il partito socialista, partito comunista, partito liberale ! Idee del movimento anarchico che sono antipotere e antistato !

Dunque, i partiti di poter governamentale di stato si differenziano come partiti di destra, di sinistra e nient’altro ! Gli anarchici sono fuori di questa definizione in quanto non sono di potere governamentale di stato, sempre essendo « politici » in quanto « Politica » come io definisco è « Saper governarsi ».  

 

Le formule basiche di distinzione ideological sono:

Socialismo « Sei pagato per le ore che hai lavorato ma poi te la devi cavar da solo. »

Comunismo « Produci per quanto puoi e dividi con tutti i bisognosi. » 

Anarkismo «  Contiene formule socialister e comuniste, da leggere all’astrisco seguente * L’anarchismo contiene filosofie sull individualismo. »

Liberalismo « Produci e sfrutta tutto e tutti, accumola denaro e ricchezze e fai di questo capitale la tua realizzazione.

 

politiche si distinguono symbolikamente con  colori e bandiera rossa per i socialisti e cokunisti, nero per gli anarchici e blu per i Liberali. Si aggiungono eventualmente simboli storicamente necessari per distinzioni nazionali, kontinentali, infloenze o falangi e cosi via.

 

Questi partiti si basano sulle seguente forme:

Centralizzazione, decentralizzazione.

Democrazia, repubblica.

Stato, governo.

Nazionalismo, federalismo, internazionalismo.

Riformismo, revoluzionismo.

Autorita, dittatura.

Scambio, contratto, concorreza.

 

Socialismo : centralismo, decentralismo, contratto, concorrenza. Democrazia di compromesso, republica, istituzionalismo, governo, stato.

Comunismo : centralismo, marxismo dittatoriale, internazionale, autoritario reformista, governo per la demantizzazione statale. 

Anarkismo : socialismo, mutualismo, collettivo, comunismo comunale e regionale, federalismo, planetariao.

Liberalismo: capitalismo individuale, senza frontier, reformista, democratico di compromesso, repubblicano. Istituzionale…

Nazionalismo comunista.

La mia filosofia.

Io sono con tutti ! Io faccio una politica senza opposizione e questo fa che io non hò nemici in quanto non faccio differenze e non sono dunque ne provocatore ne menefreghista in quanto faccio politica vera e di non violenza. Saper governare se stesso significa a livello di partito o di gruppo “Saperer governare” e questo significa a sua volta coscienza di stato o di funzionamento di gruppo che a sua volta ritorna alla radice significativa della “Comunicazuine” https://www.vi-pr.com/problematica_della_comunicazione.htm

Tutto questo a sua volta significa socialmente: relazione famigliare, sociale e di economia. Tutt’altro non sussiste in quanto i bisogni umani si basano sul principio della procreazione, del gruppo e del lavoro. In altre parole « 1) Garantirsi l’esistenza dei sui simili in quanto da soli non si sopravvive e la quantita come la qualita ci difende contro malattide disastrose ed incurabil. 2) Il lavoro in quanto oggi siamo legati al mantenimento del corpo umano attraverso la produzione di massa e non piu solo di raccolta come era al tempo degli avi e nel periodo preistorico prima della caccia. »

C N Comunismo Nazionalista è :

Centralizzazione, marxismo, nazionalismo, militarismo nessun civilista, confederativo basato sulla politica estrattoria*, patriota, devoluzione e skomparsa della valuta, segui all’asterisco**.

  

 

*Relazioni con il leberalismo come certi insinuano sono inammissibli per il fatto che l’anarchismo nacque con la sissione fra i partecipanti all’internazionale socialista dove il komunismo marxista nacque sostenendo la necessita della dittatura proletaria ed organizzata, mentre invece i Prodhoniani con altri pensatori filosofici e economici scelsero una rivoluzione sociale radicale alla base e benchè non violenta non esclussero il diritto della rivolta spontanea individuale o di massa.

 

**

1) Democrazia divulgata ( demokrazia temporaria ) per realizzare una konfederazione italiana basata su federazioni politiche e di comportamento

 https://www.vi-pr.com/democrazia_divulgata_governo_massimo.htm 

* 2) https://www.vi-pr.com/politica_estrattoria.htm con 12 anni in una centralizzazione marxista in via d’estinzione statale condotta da un centrale politica per il fine dell’eliminazione monetaria interna mantenendo il valore monetariao per skambi, valutazioni, importazione ed esportazione per il tempo e le cose necessarie nel mondo intero. Questo è un fine marxista anarchico.

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com