Brev till Ida Karkiainen (S). ida.karkiainen@rikdsagen.se

 

Av Tor Svärdtorp, Hellgrensgatan 4A, 961 34 Boden. tor.svardtorp@gmail.com 073-0678362

 

BREVET nr 1

Hej IDA! Jag skrev detta text-brev på fyra olika sätt men en sådan omfattande problematik gick inte att slå ner bara med några rad. Valde följande så att du kan greppa det väsentliga för att få ordning och reda i rättvisans namn för oss utsatta medborgare.

Här om dagen ringde jag till vxl. i Haparanda kommun för att söka direktkontakt med dig. I min enfald trodde jag att du var anställd i Haparanda kommun då jag för några år sedan fick ett råd att prata med dig gällande min begäran för att få kännedom om namn på dagisfröknar på förskolan Grankullen som jobbade i november 2010 till februari 2011 anställdas namn var för att komplettera mitt och mina barns försvar vid

vårdnadstvist. Fick listan sent, men den vara användbar vid sista vårdnadstvisten. Utöver dessa vittnen var det totalt 25 st. som domaren David Boberg avslog med den konsekvensen att jag för den fjärde gången förlorade jag mina barn.

Svaret från vxl. gör att mejlen pekar till riksdagen. Det innebär att träff med dig kan jag misstänka inte kan vara omöjlig och därför skickar jag istället en kort resumé om saker och ting. Jag ber dig därför att utanför dagens uppgifter gällande område och position med vad du jobbar med, noggrant läsa och engagera dig för familjer som är dömda till vansinne, du som har bevisat dig vara utrustad med ett stort rättvisepatos. Jag som socialist på mitt sätt, ser att mänskligheten behöver ledare med sådan begåvning.

 

MIN BEGÄRAN ÄR SOM FÖLJER: skapa ett KRIS PAKET i Haparanda Kommun för att lösa HAPARANDAFALLET. Se att det snarast upprättas kontakt med mina barn. Med det, oro t.ex. hur de klär sig? Äter de bra och rätt? I skolan hur det ser ut med studier eller är de mobbade? Där de är placerade, är de utnyttjade? Jag vet att de två trauman om olovligt omhändertagande och utsatthet där de var felplacerade, hur påverkades deras psykiska mående, är de självmords benägna, är de drabbade av andra sjukdomar som anorexi, självskadebeteende osv? Vad är det som de lär sig om livet? Blev de någon gång fysiskt skadade? Osv. VETANDE av det dämpar hos mig frustrationer. Vanmakt som redan bevisat sig ha skadat mig fysiskt, kan lindras så att jag vill se ljust på framtiden och inte mörkret där man dras in genom sådana omänskliga orättvisor, jag vill inte dra mig in i oönskade fysiska

handlingar.

 Att vara med det gagnar alla, inte minst riktar det oss att undvika för att stämma kommunen inför domstolen med stort krav på skadestånd. Har du möjlighet att vi skall träffas gör jag det gärna för då kan lösningar samlas på ett helt annat sätt än skriftligt.

Tack på förhand.

 

HAPARANDA SOCIALTJÄNSTEN i första hand vid utredning, NÄMNDEMÄN (politiker) och DOMARE i andra hand vid dom besluten vid mina stämningar om vårdnad om mina barn, har visat sig illvilliga att respektera barnens rättigheter från olika synvinklar och därför skadat mina då små barn, med felaktigt beslut om LVU och VÅRDNADSTÄMNINGAR.

 

UTDRAG

Från

https://www.svt.se/nyheter/barnkonventionen-blir-

svensk-lag ” Barnkonventionen blir svensk lag

 

UPPDATERAD30DECEMBER2019PUBLICERAD2

8DECEMBER2019

Den första januari (2020) kommer FN:s barnkonvention att bli svensk lag. … väga lika tungt som andra lagar. … Sverige har varit bundet att följa den sedan 1990. …”

 Utdrag från BARN KONVENTION 

”2. Alla barn är lika mycket värda och har samma

rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Mina barn diskriminerades genom att socialtjänsten i deras utredningar inte rapporterade vad barnen tyckte om att leva med pappa. Konsekvens framkom inte i domstolen om vad de tänker om sin pappa. OBS! I utredning förekommer att de inte vill träffa mamma, men inget framkom angående pappa!

 

7. Barn har rätt … att få veta vilka deras föräldrar är

och få deras omvårdnad.

Jag rapporterade till socialförvaltningens då ansvarige Marie Mukka- Segerlund att under tillfällig träff på Ikea:s parkering mötte jag mina barn och när vi var öga mot öga tittade de på samboparet där de var felaktigt placerade, och då satte de händerna framför ansiktet för att inte se mig, det var 2011, barnen blev felaktigt omhändertagna 2010. Det var för mig ett traumatiserande bevis av att mina barn for illa utöver trauma av felaktigt omhändertagande!

 Idag, ensam vårdnad och LVU som är så formulerad, gör att Sveriges domstolar och socialförvaltningar bryter mot barnkonvention när alla vittnesmål med olika former av bevis förbjöds, precis som det hände mig under sista vårdnadstvisten 2019 då domare David Boberg 1- avslog vittne, 2- krävde veta exakt allt redan under muntliga förhandlingar om min helhetstrategi som försvarare (jag var min egen jurist). Makthavare domare, sedan när beslut hur förhandlingar skulle gå till, beslöt han att vittnen m.m. var irrelevanta och därför avslog dem! Vi börjar med att lyssna på direkt inspelade muntliga förhandlingar. https://www.youtube.com/watch?v=i8gMJjup6Is&t=455s  Förbluffande domstolar i maktens korridorer Under den tredje vårdnadsstämningen med domare Chistian Stamblewski fick inspelningar spelas upp med min son Jarl med hans gråt och förtvivlan med att han inte ville vara med mamma osv. Barnen fick då sin talan i rätten! Just det var BEVIS till stöd av barnens val och känslor! Värd att lyssna i sin helhet följande två pråkig video på italienska och svenska 27 minuter inspelning som belyser olika ”tempo” och en av de händelser på inspelning där i nivå 5,19 min hörs pojkens verklighet och önskan och 5,56 min igen Jarl och Era vilka var mantalsskrivna hos mig och permanent bodde hos mig.

Vidare på 11,55 min vittnesmål av högsta ansvarige socialsekreterare Maria Pohjonen under mitt förhör https://www.youtube.com/watch?v=Ip9IbR0zPG8 Vidare rapporterade direktinspelning i olika sammanhang med motparter. Notera de närvarande nämndemän två från centerpartiet som väl kände till samboparet där barn var felaktigt placerade (partiskhet) och en av dem var nuvarande Haparandas kommunalråd Sven Tornberg (C). Läs vidare på och lyssna från 23,35 min telefon direktintervju med en av förskolans fröknar en på listan som jag fick rättvist genom dig, vittne som blev förbjuden att vara med i min sista och fjärde vårdnads stämning https://www.youtube.com/watch?v=uAkcyPEDXF4&feature=youtu.be  videolänk 12 februari 2019 på 30 min där än en gång de bl.a. förekommer som nämndemän, nämligen nuvarande kommunalrådet Sven Torberg (C). Vill du fördjupa dig i sak klicka på central hemsida på granskningsmedia som jag är grundare av och driver http://www.vi-pr.com/ på avsnitt XXVI=26 har du följande http://www.vi-pr.com/haparandafallet24.htm  Publikation av en sådan familjetragedi ”HAPARANDAFALLEET” blev för mig ett tvång för att upplysa allmänheten om vad som inte skall förekomma i ett demokratiskt och friskt samhälle!

 

9. Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det

är nödvändigt för barnets bästa.

Principen ”barnens bästa” utnyttjas flitigt vid socialtjänst t.ex. ifråga om LVU, det utan självkritik eller parameter om vad man menar med det. T.ex. det är oacceptabelt att en utredning som INTE fyller ALLAS rättigheter som enar familj dvs. föräldrar och barn med beslut om barns omhändertagande t.ex. grundas på otillräckliga och obevisad orsak som är konkret i mitt och mina barns fall HAPARANDAFALLET!Se propå mitt lagförslag http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm

 

10. Barn har rätt att återförenas med sin familj om

familjen splittrats.

Allvar i lagen om ensam vårdnad öppnar dörrar för olika missbruk t.ex. en vårdnadshavares svartsjuka, lust till hämnd, sabotera umgänge barn-förälder, trakasserierna, hot, misshandel  eller mord.

 

12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla

frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets

åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Haparanda socialförvaltning och domstolarna vid skilsmässa och mina vidare stämningar om vårdnad, har brutit mot det.

1- Jag rådde socialutredare att hjälpa kvinnan (motparten) till rätta med sin psykopati och delvis gjorde de det, men uteslutande nödvändig princip som jag föreslår i mina studier i LSP http://www.vi-pr.com/logistiska_samhallspsykologin.htm utdrag LSP se "Individen i sig, individen i relation med samhället, individen och livet." LSP enkel - (folkligt) psykologisk metodik som grundas på åtskild treenighet: 1) Explicithet, Trovärdighet,

Potentialitet via 2) UPPTÄCKT, ANALYS, KONFRONTATION, AVSTÅND, RIKTNING och allt detta via 3) POSITIVISM. Det handlar om konfrontation via NÖDVÄRN för att kunna gå vidare som vårdnadshavare, dvs. kognitiva samtal bland t.ex. föräldrar. Idag är det slappare från reformer på 80-talet (om jag minns rätt) via ett s.k. frivilligt samarbetssamtal och dessutom idag skall man betala för det. Här brister proceduren med samhällets ansvar och deltagande samt ekonomisk belastning som skrämmer de flesta och som då avstår från det.

2- I utredning förekommer att barn inte vill träffa eller vara med mamman, men frågan om barn ville träffa eller vara med pappan förekommer inte!

 

18. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har

gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och

utveckling, med statens stöd.

ENSAM VÅRDNAD bryter mot dessa mänskliga beslut. Notera att redan under Laila Freidvalls tid och sedan Tomas Bodström osv. som jag citerar i en av mina vårdnadstvister blev accentuerad ”behovet av gemensam vårdnad” mot enskild vårdnad om barn.

 

19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller

psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller

försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande,

inklusive sexuella övergrepp.

I HAPARANDAFALLET framförs ingen bevisning att pappan inte skulle vara en bra far. Allt grundas på ekonomiska intressefrågor i spetsen av samboparets kvinna Asta (Astrid-Erika) Lundvall. Asta med bedragarfasoner som styrks i sin vidrighet av mina barn som var sena i tal. Kvinnans påstående slår tillbaka på hennes påhitt och lögner! NOTERA att enligt vetenskapen kan små barn i den åldern inte komma ihåg saker och ting i den grad som beskrivs i utredningen. Alltså, i utredningen förekommer inte någon form av stöd för Astas berättelse, vilket då stärker sanningen att hennes manipulerande berättelse är en brottslig lögn! Kort Analys av det är som följer:

 VI avfärdar men vi prickar i att i så fall skulle barns berättelse ha skett under manipulativt våldsamma dolda hot eller belöning kort före eventuella vittnenas ankomst med Astas olagliga förhör, där hon inleder förhör genom att lägga ord i munnen till barnen, om vad hon ville de skulle säga.

 Vi avfärdar också halvsysters berättelse som i så fall inte skulle vara annat än fortsatta spillror av trauman, efter en våldtäkt som skedde av en grupp barn

som bodde i Seskarö där hon blev offer till (flicka med blodiga trosor) http://www.vi-pr.com/barnvaldtakt.htm.  Kort förklarat, angående effekter, av ett mentalt trauma inom den psykologiska sfären är: ” Trauma som underhålls i små portioner genom att ständigt prata om det, leder personlighet in i det, skapar vidare störningar i minne, och påverkar agerande, synsätt och tal.” Ett barns berättelse är därför i den åldern aldrig trovärdig.

Bortse från dessa två punkter, som beskrivits kan vi tillägga att om det har uppstått i ett påtvingat förhör, så har Astas begått ett brott av psykisk misshandel, tvång  mot små barn, planerat övergrepp mot mina barn och deras halvsyster. Dessutom, genom att det i utredningen inte förekommer bevittnat av opartiska personer om vad Asta har sagt vara en frivillig och spontan barnberättelse, det i sig är bevis av Astas mentala störning. Utöver det, okunnighet har drabbat socialförvaltning, domstolar, politiker. Astas mentala störning, gav samboparet Asta och Kjell 4,5 år ekonomisk näring och vinning; har belastat oerhört ekonomiskt, fysiskt och psykiskt mina barn och mig och försämrat förtroende för myndigheter och politiker.

Som ansvarig far, med mening att få bukt på barnens hälsa, var det också hunger efter rättvisa som drev mig vidare när jag kontaktade BUP i Kalix barnpsykologen Paola Kakkionen och bad om ett utdrag relaterad till socialförvaltnings utredning som skulle ha gett mig kunskap hur saker och ting gick till. Hon svarade att det är bara om socialförvaltningen kräver det som det är möjligt.

Vanmakt för mig som utstött förälder fortsatt genom svar från Marie Mukka-Segerlund då verksamhetschef på socialförvaltning i Haparanda att jag hade inte vårdnaden om barnen och med det hade jag inga rättigheter! Chockerande. Så blev att min fjärde och sista stämning om vårdnaden om barn som avslutades 2019, avslutad igen med fel beslut då valde jag att publicera på Internet i spalten HAPARANDAFALLET skriftligt och via youtube som ovannämns, med dels innehåll som domare David Boberg inte tillåtit men som jag som målsägande tyckte var nödvändigt. Inspelning av dagisfröken om min son och mina barns s.k. destruktiva beteende destruktiv beteende var inte annat än bevis av rop på hjälp från dem, för t.ex. förtryck, övergrepp och andra upplevelser som skedde dag efter dag några timmar före inlämning till förskola! DÅ, BARNENS MINNE OCH UPPLEVELSER VAR FRÄSCHA! NOTERA också att utredningen från 2010 den allra första för familjerätten, och ledd av socialsekreterare Jaana Karvo i sällskap med socialsekreterare Maria Pohjonen högsta ansvarige för bluffmaskineri och Eini Kemi, beskriver händelserna där barn agerar konstigt genom att påpeka tiden november 2010 till februari 2011 och INGENTING SKEDDE FÖRE DET! Alltså, övergrepp av olika former skedde ständigt under placering! Inte nog med det, att barnen skulle fara illa i olika avseenden hos samboparet, blev tydligt för mig och deras mor under 2010 när socialförvaltning beslutade att vi skulle ha en stödfamilj där några dagar och helg med övernattning, så blev det några gånger. Socialförvaltningens ansvariga var underrättade av det och vi föräldrar beslöt att inte mer lämna barn till samboparet Kjell och Asta. Haparanda soc. Visade sig icke kompetenta och brö mot barnens bästa se NSD i http://www.vi-pr.com/haparandafallet_vardnad_2019.htm  och om vem vi hade att gör med de icke godkända samboparet Asta Lundvall och Kjell Luckari. Angående föräldrar i familjeutredning bevisas att inget bevis förekommer för att kräva radikala behov av LVU, inte heller behandlings alternativ föreslogs och det var mycket konstigt i sig. Dvs. NU, efter så många års kämpande och bevisning om felaktiga omständigheter är det i sin ordning en radikal politisk och medialt maktingripande nödvändigt, genom omvärdering om HAPARANDAFALLET för att vidare använda det i stöd av mitt lagförslag om ”automatisk vårdnad om barn för båda föräldrar dokument https://vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm  och video https://www.youtube.com/watch?v=kv2rwcWk32k&t=5s”  i dagsläget att LVU upphör och att beslut om vårdnad tillfaller pappa!

 

25. Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är

omhändertaget av myndigheter behandlas väl.

Än en gång Haparanda soc. Visar sig icke kompetenta och bröt mot barnens bästa se NSD då uppges att biologiska syskon delades och för andra gången traumatiserades! Ansvarig för den goda aktion att omhänderta barn från samboparet lieras med det negativa med beslutet att dela biologiska små syskon som vidare traumatiserade den då ansvarige före detta var socialchef Arja Martinvita.

  

42. Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd

bland både vuxna och barn.

1,Genom att i vårdnadsförhandling redan undersöks vittnesmål.

2,Vanmakt som jag upplever att inte veta hur barn mår, inte ha kontakt med dem, att de inte vet om deras rötter och efternamn oavsett att äldsta flickan blir 15 år och är mitt i tonåren med den obalans genom hormoner som då kan visa sig, DE HAR RÄTT att få veta om det!

3, Deras rätt skall stödjas av vårdnadshavare och eller där de är placerade under sociala myndigheters medverkan! Genom att inte det respekteras förvandlas beslut från sociala och domstolar samt vårdnadshavare till brottsliga handlingar.

 

Källa: UNICEF kommentarer av Tor Svärdtorp

 

VAD HAR EN MAN SOM ÄR DRABBAD SOM JAG FÖR LÖSNING NÄR EN SÅDAN OPROPTIONELIG KRIS DRABBAR ÄNNU? Skall man ta självmord, är det värt? NEJ. Kanske vrida nacken eller annat sätt skada de som har angripit min familj, skadat mina barn och mig, har förstört hela vår

framtid och nu med rätt till självförsvarssyfte menas att det handlar inte om våld precis som om Sverige skulle bli omotiverat angripna av okända makter.

1. Skall en ensam medborgare deklarera krig till Staten och vara förlorad redan från början? Det som råder i mig mest i så fall, det finns stor risk att mina barn inte kommer ändå att få veta hur mycket pappa har älskat dem. 

2. Jag har bevisat mitt förtroende på institutioner. Jag blev sviken! Men möjlighet till försoning är öppen än.

3. Nu har jag personligen inte heller av olika omständigheter ekonomiska möjligheter till vidare tidspillo och investering för det.

4. Jag ser nyckeln till alla möjliga lösningar via språket för SPRÅKET BLEV SKAPAD FÖR ATT ENA OSS!

5. NI får inte tvinga mig att ta rättvisan i mina händer eller som ni kallar det ”ta den våldsamma vägen, LAGEN i EGNA HÄNDER” för, då alla som lever

kommer att må dåligt och lida för det, helt onödigt.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com


 

BREVET nr 2

Brev till Ida Karkiainen (S). ida.karkiainen@rikdsagen.se

Av Tor Svärdtorp, Hellgrensgatan 4A, 961 34 Boden. tor.svardtorp@gmail.com 073-0678362 - 2020-03-21 Boden

Hej Ida! Skrev till dig under mars men än har jag inte fått information om du har fått eller kunnat läsa brevet. Enligt lokala media nyheter befinner du hemma i Haparanda. Det skulle vara hyggligt av dig om du hör av dig den här gången. I 10 år har jag varit tålmodig och diplomatisk samt rådde en del myndigheter i deras utövande med allt gott. NU har vi covit-19 som en käpp i hjulet angående min begäran till dig för att få hjälp och kunna rädda-skydda mina barn och det handlar om s.k. HAPARANDAFALLET. Vi har blivit så orättvist behandlade att det finns ingen käpp som håller! Jag tycker att ett möte med Dig som vittne och rådgivare, mig som framför min sak och socialchef Suvi Järvinen-Vallo är det första steget, eller att ett möte med mig och Suvi sker. Eller föreslå det som du anser vara passande men titta i så fall noga på mitt tidigare brev med dokumentation i fallet.

Jag trivdes i Haparanda och som du ser genom bläddring av www.vi-pr.com  kan du få en blick av vad Haparanda har förlorat genom att inte ha omsorg om sina medborgare. Än idag har jag kraft och förmåga att ägna mig åt företagsamhet, för min ålder så att det är inte år som räknas som nummertal, det är min biologiska klocka som gör mig yngre, kraftfull och ger kreativitet, effektivitet och solidaritet. Jag är en problemlösare… vi kan säga så. 

Får jag möjlighet till kontakt med mina barn är den första knuten löst i min och mina barns familjetragedi samt Haparandas problematik.

Personligen så har du och jag träffats tidigare också på politisk front då var jag med vänsterpartiet framför Coop då hade de bokat in plats och sedan kom ni S och försökte ta över men jag bad er flytta er och så blev det. Då bodde jag i Kärrbäck och försökte starta företag (se tidigare brev). Då Eini Kemi och vänstern gjorde mig besviken och jag lämnade dem. Jag är född i Lombardiet norra Italien, före detta revolutionär internationalist, samt har stor kunskap om saker och ting se t.ex. mitt bidrag om lagförslag angående barn och familjeproblematik. Du som jag och många andra har som jag definierar ”föräldrasjäl” och det är en nödvändig gåva för att vara äkta politiker, det för att säga ”ha ledarskap som drivs av vilja att gör göra det bästa för alla.” 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com


 

BREV nr 3

Brev till Ida Karkiainen i Haparanda

 

BODEN 2020-03-29

Hej Ida… Karkiainen. Fåt en känsla att du som andra sitter bra på din stol och gallra ut människor som om de skulle vara pjäser på ett schackbräde. Har skickat ett andra brev till dig, men du svarar inte heller nu…

Du är inte en korrekt politiker … för där skulle du inte sitta, med eller utan ansvar. Jag och mina barn skriker på HJÄLP! Du som andra ansvariga

myndigheter och politiker står bara och stirrar … Se affisch… DE HAR BARA ETT FEL: judeförföljelse men NI SOSSAR ÄR VÄRST genom att snacka om demokrati när det i själva verket är ni som är demagoger NI som inte tar upp HAPARANDAFALLET till ljuset och gör rätt för er, för mina barn och för mig! Ni hatar eget folk! Nu börjar jag förstå varför de mätte skallar på tornedalingar… är det så som du vill?

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com