De stjäl dina politiska idéförsl

De stjäl dina politiska idéförslag.

Det är de som sitter i position som upptäckter framgångsrika idéer och roffa åt sig, gör sitt eget och framträder som denne som har kommit på det. Det är inte bra.

Risken är att idé tjuvar inte kan ha en helhetsbild av framgångar och konsekvenser av ”idé”. Idé tjuvar kan bromsar utveckling eller dra partiet i kris eller idén stagnera och glöms bart! Mitt råd är att DET SOM ÄR VÄRD ATT GÖRA ÄR ATT TA KONTAKT MED IDÉ FORMGIVARE OCH BJUDA SAMARBETE i form av råd eller praktisk samverka. Det, det är värd mot sin egen egoistisk prestige.

Här har vi ett exempel http://www.vi-pr.com/ vid politisk plattform föreslår jag Mångsidig Samlingsregering (MNR) http://www.vi-pr.se/mnr.htm Konstellation Regering http://www.vi-pr.com/k_regering.htm, VI-PRs Politiska Block http://www.vi-pr.com/viprs_politiska_block.htmVI-pr partiprogram som är VI-Partirörelse, vi de första av alla samarbetspolitik typ partibok eller samlingsregering i vår mening men inslag av den första och unika koncept av utvidgad demokrati http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm

Det var längesedan och vår förening grundades 2002. Har Löven och andra S ett datum som säger att de var första med idén?

Apropås icke vilja att samarbeta med Sverige Demokraterna måste jag tillägga att de som uttalar sig på det viset är inte företrädare till demokratiska principer och de uppehåller den historien som bromsar den politiska utvecklingen relaterad till humanitär samhörighet som alla världsorganisationer typ FN och mänskliga rättigheter osv. står för.

Man är glad att idé godtas, man är inte efter äran, men ett erkännande för respekt och för heder, idé rätt vill jag ha! Jag som många andra som är offer av idé tjuvars KRÄVER DET!

Dessutom Medan vi växte och reste runt i Sverige upptäcks att i fler sammanhang vi bidrog med goda idéer våra idéer som alltså blev stulna.

Förra året eller tidigare om jag mins rätt kom upp fråga i stor media just om det (stulna idéer) om det skulle vara rätt att stjäla andras idéer. Diskussion vinklade åt för ett jah…

Jag, redan i min barndom

Lång och svårt är gåtan för vetenskap att lösa för att kunna bevisa vem var den första idégivaren. Idag det kan vara diskutabelt men nödvändigt datera och på annat sätt dokumentera sina idéer fast allt risk om bedragare fasoner som människan är impregnerat av. Uppmuntrande var när man kunde läsas på nätet att stävar finns vid skolor och i andra sammanhang att använda sig av REFERAT för att kunna bevisa och godkänna ett arbete. Tack för det.

Lång och svårt är gåtan för vetenskap att lösa för att kunna bevisa vem var den första idégivaren. Idag det kan vara diskutabelt men nödvändigt datera och på annat sätt dokumentera sina idéer fast allt risk om bedragare fasoner som människan är impregnerat av. Uppmuntrande var när man kunde läsas på nätet att stävar finns vid skolor och i andra sammanhang att använda sig av REFERAT för att kunna bevisa och godkänna ett arbete. Tack för det.

Jag som oundviklig idé formgivare i natur begåvning mening är position som är problem och vi är många i samma båt eller hur?

 

TOR Svärdtorp www.vi-pr.com