DEMOKRATIER

 

1.      Representativ demokrati. Då väljs representanter som talar för politiska partiets väljare. Det är ofta nästan avslutande NATIONELL med REGERING och STATLIG (kombinerade former med mer eller mindre centraliserade). Här finns två varianter: A, En RIKSDAG och en REGERING. Riksdagen kan vara formade av båda opposition och de vinnande sk. ministrar som är en stort grupp, medan en regering är några ministrar av vinnande ideologi med i sin tur nominerade president, stats sekreterare, kung osv. som överblickar. I en riksdag samla alla representanter för eller i opposition som bearbetar propositioner som sedan går vidare till regering som beslutar för att göra om det eller godkänna som är idag i Sverige. På lokalt nivå via s.k. kommunfullmäktige kan styras av majoritet som kan vara i opposition. Eller också A1, i en statlig politisk val vinner en ideologi (samlade partier) eller enskilt partiet då på lokala nivå vid kommuner, regioner är representanter av den parti som styr i regering styr också lokalt fast de är i minoritet.

      B, nationen är styrt av en s.k. folk utvalda regering utan riksdag. En stat som kan vara med eller utan lokala enhet som regioner och kommuner.

2.     Direkt demokrati. Majoritet gör de som vill och minoritet det samma. ANARKIST. Enade grupper skiljs. ANTISTATLIG. Alternativ federalist (grupp till grupp, lokala, kommun, region, nation, geopolitisk, världsomfattande, gränslöst.)

3.     Folkomröstning. Det är en som jag definierar Folkdemokrati. Majoritet gör valet men kan kombineras med direktdemokrati. Det är en demokrati av individuellt ansvar. Idag genom samlade röster där finns representativ demokrati besluts efter majoritet. Bra alternativ angående viktiga frågor som innefattar oliktänkande grupper. Går att manipulerar.

4.     SLÅ VAD eller Lyckodemokrati dvs. singlarslant demokrati och sax eller påse. Relaterad för den flesta till objekten än känslor grupplösning.

Boda används skilda ifrån varandra eller blandade med resultat att beslut tas av Majoritet. Ofta gäller mer för objekten än känslor. ÖVERENSKOMMELSEDEMOKRATI alltså, där spelet gäller känslor det går det att kombinerar med folkomröstning eller direktdemokrati.

 

 

 

DEMOCRAZIE

 

1.     Demokcrazia rappresentativa. Qui, si hanno rappresentanti del partito o di interesse del guppo. Democrazia GOVERNAMENTALE e di STATO. La MAGGIORANZA è il fine.

2.     Democrazia diretta. Qui, la maggioranza fa quel che vuole e la minoranza altrettanto. DEMOCRAZIA ANARCHICA di libera scelta e di decisione. ANTIGOVERNAMENTALE ed ANTISTATALE.

3.     Referendum. Qui, tutti i cittadini votano chi è a favore e chi è contro alla risposta del problema da risolvere. Io la definisco come democrazia popolare. È una procedura democratica a livello GOVERNAMENTALE e STATALE col fine della MAGGIORANZA che decide sulla scelta.

Il metodo si impiega anche in unanimita nella demokrazia diretta con il fine maggioritario o ANARCHICA con il fne di LIBERA SCELTA. Una democrazia di responsabilita individuale.

4.     Democrazia della Fortuna o della Scommessa. La testa e croce o numerica battendo giu il numero di dita. La scelta risultera al primo colpo o dopo il conto numero dei colpi di fortuna o abilita. I due modi si possono combinale rafforzando cosi il risultato della scelta. Chi avra il diritto di scelta è chi ottiene una maggioranza di punti. L’INTESO si basa in principio sulla MAGGIORANZA che si addice piu per scelte materiali, ma per scelte piu ideologiche, piu gravi, di gruppo o sociali si può adattare al fine di libera scelta ANARCHICA.

 

Tor Svärdtorp  www.vi-pr.com