OM FATTIGDOM cursor

 

Här kommer jag att beskriva vad fattigdom skulle vara bra för.
 
 
Etymologin av fattigdom: sammansättning av far litet, föga…
Fattigdom.
 
Fattigdom i sig är lika i vilka delar av världen vi kan tänka oss, det moderna eller tredjevärlden: ”Människan har lite av… (vad som helst)” Vi kan tro att fattigdom i det moderna samhället kan likna den klassiska ekonomiska och politiska definition, proletär, medan fattigdom i den tredjevärlden har likhet med det miserabla. Men, i slutändan, verkligheten är generellt lika.
 
Min definition av fattigdom.
Handlar om två delar.
 
Första definitionen.
Min definition om fattigdom är i samband med överlevnad: klara livet.
Det är där förutsättningen finns för att leva och som grundas på fysiska och mentala egenskaper för en frisk människa i relation med den tid han befinner sig.
 
Andra definitionen.
Med klara livet (överlevnad) menar jag i sitt ursprung skulle det vara att fattigdom i sitt normala tillstånd är definitiv knuten till en värld där finns balans mellan människan och naturresurser.
 
Dagens verklighet gör att gränserna mellan den 1:a och den 2:a definitionen är suddig och är mest troligt att den första definitionen är det realistisk med allt reservation av vad det kan hända med stridande krafter inom världs globalisering.
 
 
Jag är för en harmonisk fattigdom.
Som visionär siktar jag till att skapa ett samhälle med benämningen ”VI-Samhälle”. I VI-Samhället ska människor kunna leva i en naturlig fattigdom, dvs. nr. 2 av min definition av fattigdom. Därför strider jag för att återskapa balansen i naturens utveckling.
Allmän missuppfattning om fattigdom.
Allmän missuppfattning om fattigdom i de rika samhällena.
En del människor tror att vara fattig, betyder att man har ingenting. Dessa sneda tankar är brist på kunskap och objektivitet. Okunskap är spritt hos både rika och fattiga (och vet vi vad det handlar om.) Men, objektivitet behöver en psykologisk och sociologisk förklaring.
 

Objektivitet.

Objektivitet i dess sammanhang är en sort av blindhet skapad av makten i sin kaotiska form som sammanfattar sig i konkurrens sammanhanget. Alltså, människan lever i egen spegelbild, en spegelbild av egen levnadsställning, ungefär som en narcissist (självupptagenhet).

 

Den fattige.

Hos den fattige då, konkurrensens behov tillåter inte att se den egna faktiska möjligheten för att leva för dagen.

 

Den rika.

Hos den rika är ägande det som tar över realiteten och människan lever inburad i sin abnorma och absurda realitet, ungefär som en människa lever, som lider av ”fixering”.

 

Både rika och fattiga lever i en ”fixering”.

Det moderna samhället skapar alltså ett sjukt tillstånd hos medborgarna. Allmän uppfattning om objektivitet behöver en grundlig ekonomiskt och kulturellt förändring för kunna tillåta rika och fattiga ser objektiviteten.

 
 
HUR SER VÄRLDEN UT IDAG?
Världen uppstod av fria element som direkt eller indirekt behöver varandra, är del av varandra, motsats till varandra, det är en brokig mosaik av liv och död, det är ljus och mörker, början och slut osv. i ett evighets tänkande. 
En fråga: vad har det med fattigdomen att göra? Ja, det handlar om människors livskvalitet. Det är allt som vi hör, ser, känner och inte minst det osynliga, som är en del av det som präglar vår mänskliga livsstil.
Hur gör man då för att ha det så bra!  Att garantin för att leva ett långt liv i dess brokiga existens
uppstår?
Svar: kan det vara ”Lagom är bäst”?
 
Är lagom bäst?
Sverige är ett av många länder i världen, som definieras rika. Än idag får man höra ett talesätt ”lagom är bäst”. Med det avses en allmän generalisering av rikedom så att klassamhället består i princip av styrande (politiker och stora entreprenörer) och ”Svensson” (lagom).
 
Konsumtion.
Privilegierade och lagom gör oundvikligen samma saker: konsumerar.
Konsumera i det moderna samhället innebär produktion. Att leva i ett kommunikationssamhälle innebär att vi inte kan undgå informationen om t.ex. att världen har brist på råvaror, råvaror som vi människor behöver för att konsumera.
 
Kultur.
Under decennier och generationer har människor strävat till att bygga ett samhälle präglad av all bekvämlighet utan begränsningar.
 
Slutsatsen.
Några sammandrag av lagom, konsumtion och kultur ger hos en skrämmande bild av människans beteende och existens.
I u-länder.
U-länder strävar efter att imitera I-länder. Alltså, de stora massorna som lever i miserabla förhållanden och de styrande privilegierade, lever i stort sätt med samma fixering: höja sin levnadsstandard, bekvämlighet och bli rika.
I i-länder.
Lagom eller rik gör i stort sätt samma sak: producerar med stress och i hög hastighet utan gränser.
I ”X”- länder så vill jag definiera länder som befinner sig i det nya politiska och sociala förändringen från Sibirien till Balkan som t.ex. Ryssland till Jugoslavien. Det samma är andra länder som har levt och andra lever än det sekulära oligarki och diktatur från indiska och asiatiska delar av världen som t.ex. Indien och Kina.  Inte minst i den arabiska och sionistiska världen där territoriella expansion är reducerad till ”tomma intet”.
Folk i dessa länder lever dels i det miserabla, som u-länder, andra styr och tjänar på andra, och andra lever i lyx.
 
 

Gemensamt.

Folk i ”I”, ”U” och ”X”-länder producerar och konsumerar utan gränser.

Med konsumtion och produktion inkluderar jag också den demografiska kalkylen. Människor föder utan begränsningar fast medvetna om eget lidande och begränsningar av gemensamma faror som kan komma att drabba deras åkomma.

 

Människor i dessa länder som inte utvecklar beteende i den positiva meningen, är drabbade av ” Hoppet är en mänsklig form av ickenärvarande för att överleva, ett pendlande mellan medvetet och undermedvetet… hopp

Se vidare på länk

http://vi-pr.com/krig_fred_6.htm

och maktsjuksyndrom

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

Så, lagom är inte bäst och så ser världen ut idag, att alla länder går mot ett gemensamt öde: global katastrof.

 

 

VÄGEN TILL FATTIGDOM

 

Dagens realitet med allt och , världskatastrofer, mänsklighetens undergång och profetior är i själva verket tiden som kommer ikapp det mänskliga tänkandet och agerandet. föremot

Inte heller tror jag att fattigdomens väg idag är världens räddning.

 Men fattigdomens väg kan vara möjligt efter en global katastrof skapad av naturen. Världskrig skapat av människor eller båda i samverkan. Frågan kvarstår inom det omedvetna, som inte skall blandas med ”hopp (att tro att allt går bra): är mänsklig kunskap på väg att lösa den mänskliga okunskapen? Kan fattigdomens väg vara möjligt i ny tid? Saken är konstaterad att individen som tränas till fattigdomens väg i relation med ”då” kunskap är den individ som med stor sannolikhet kommer att överleva den globala katastrofen.

 

 

Fattigdomen i praktiken.

 

Allt som görs idag inom det positiva, experimentella och bevisade sätt att behålla balans mellan människor och natur är t.ex.: miljöfrågor och aktion, utrota misär genom ekonomiskt bistånd eller skapa krig med syftet att utrota misär.

Spara resurs eller sabotera, olovligt intrång i naturen.

Tänk positivt och äta sunt.

 

Bekämpa födande som Kina och preventivmedels information.

Återvinning och sekondhand, respekt för livets mångfald i den biologiska näringskedjan. Det är de stora insatserna som positiva människor gör verklighet av, och som är del av fattigdomens väg.

 

Inom fattigdomens ram finns också en beräknad del av mänskliga traditioner, och vetenskap. Indianer visdom, naturister och naturnära människan, djur i dess beteende, där instinkten känner och sätter gränser, för att kunna överleva vidare,djur och människor som tar kollektivt självmord, läkarnas insatser, kriga för överlevnad.

Alla dessa harmonier och kontraster i detta tänkande och agerande är del av dagens väg till ett fattigt liv.

 

Lägg märke till att fattigdomens väg innebär tänkande, förändringar, som t.ex. det som i dag upplevs som obehag eller njutning, våld eller glädje m.m. raderas från vårt minne, förändras, eller behärskas för att ger plats till annat.

Som konsekvent, då nya synsätt uppstår, blir att nya beteendemönster tar plats hos människor, eller p nya levnadsvillkor skapar nytt synsätt som gör att människor via den anpassningsbara förmågan kan överleva.

 

Det är så som objektivt ovan beskriven kan komma eller har kommit till stånd.

 

 

Några praktiska exempel av vardagslivet här och nu i det moderna samhället.

 

Måltider

Använd händerna under måltiden, istället för att äta med bestick. Rör i varma soppor och drick med vad som helst som är tillgängligt istället för skedar eller slev. Slicka tallrikar efter maten när det handlar om såser så att du får all näring till sista droppen.   Ät eller drick ifrån kastruller istället för att hälla upp på tallrikar eller skålar  Bilden visar en klassik och tålig stekpanna i järn. Välj bestick i metall som kan förvandlas till ett verktyg om det behövs istället för produkter i plast som inte kan förmultna. En passerad tomatsås kan lika väl drickas direkt ur förpackningen som förstärkning till en mer komplett måltid.

Ät proportionellt, håll dig lagom mätt. Fyll på ditt matförråd, genom att handla lokalt så långt det går. I extremt överlevnadssyfte, kan det vara nyttigt att känna till andra maträtter som t.ex. kokta sniglar i smör och persilja. 

Potatis och kött från olika gnagare. Smörgås med kött från stekta kråkor, kajor, skator osv. Grillad orm osv.

 

Hemma

– Är du ofta hemma, är du frisk, var naken på sommaren om du känner för det. Du slipper smutsa ner kläder och minskar tvätten med positiv konsekvens för naturen med minskade utsläpp. DU får en fysisk bättre hälsa genom att lufta kroppen och höja din egen motståndskraft.  Med det följer också psykiska hälsan som grundas på att du får kännedom om din kropp. För dagens människa som är inburad i estetisk- och moralisk programmering kan lätt går över tröskeln till det nya ”Jag (tänkande att vara naken)” genom att ser positiva saker i det DU gör.

Bekväma kläder eller en morgonrock, utan underkläder, är också ett sätt att uppleva friskvård i lugnet och dess härlighet.

 

– Har du gröna fingrar? Tänk på att kryddor, trivs utmärkt i krukor inomhus, du kan plocka dem fräscha, praktiskt taget året runt.

 

– Städa, skura och diska så att du inte gör det till en fix idé. Dina besökare skall uppleva det normala i ett hus dvs. igen är uppehåll i det normala takt som du bruka göra. DU slipper onödiga föroreningar i naturen och alla kommer att trivas i en avspänd och normal atmosfär.

 

Använd ny teknik av energisparande som t.ex. låg energilampor.

Tvätta kläder och annat när det är nödvändigt, och använd biologiska medel.  

På landet

– Bor du på landet kan du göra mycket om bara viljan, möjligheter och fantasi finns, se t.ex. på 

http://www.vi-pr.se/viprhalsocenter.htm

  att plåttaket som lämnats oanvänt i åratal ute under högt gräs, passade bra som en mindre inhägnad framför huset så att små barn och husdjur kan hålla sig från faror. En imponerande pergola som kommer att glädja alla, när det blir övertäckt av blommor, gjordes med dels sjuka och gamla träd. Unika och konstnärliga bänkar samt bord gjordes med rejäla gamla plankor som plockades ned från en sned och farligt arbetsställning.

– Har du möjligheter till att föda upp får, getter, höns, kaniner osv. ta reda på ägg, kött fett och ben, päls och fjädrar. Gör i första hand som en del av din kvalitetsförsörjning och med marknadsförsäljning minskar du utgifterna till dina djurs underhåll.

Skapa en biologisk odling av grönsaker. Inte minst kryddörter i trädgården och inomhus i krukor så att du kan plocka fräsch näring praktiskt taget året runt. Tänk på fruktträd som kan behövas som en nödvändig del av familj- och hälsoförsörjning.   

– Bygga ett utedass så att mänsklig avföring blandas med djurexkrementer för att får fram en duglig dynga som sedan används för att gödsla jorden.

– Ta reda på gamla gårdsredskap som du kan hitta nergrävda eller övergivna till inget nytta. Putsa upp och förnya dem, så att du har nytta av gammal kunskap och behöver inte köpa nya redskap.

 

Klädsel

Klä dig som du vill. Vill du ha på dig kjol, toga, byxa, mantel, nya kläder eller kläder från sekondhand, eller trasiga kläder som ändå sitt? Mode kläder eller lokalt tillverkad? En overall eller en folkdräkt? Egna tillverkade kläder eller uppleva vad naturen bjuder dig i överlevnadssyfte. 

Ta det som finns till hands: hittar inte din mössa? Då kanske en strumpbyxa på huvudet som skulle vara en rolig mössa. Fattas vantar? Använd då ett par tjocka strumpor eller viceversa. Har man inte skor eller kängor? Tovade inneskor med en strumpa och en socka i, kan du klara många minus grader och långa vandringar.

Har man tappat en strumpa eller en vante? En annan strumpa eller handske av annat format och färg kan göra samma tjänst.

 

Inköp

Det skulle vara klokt att en del industrier och bönder, precis som hantverkare kan sälja egentillverkade produkter direkt utan mellanhänder och så klart med konkurrenskraftigt pris, gentemot återförsäljare.

Reducera bankinsättningar så att kontanter finns till hands. Det är en del av möjligheterna till multipel frihandel som annars försvinner med centralisering.

Riks och världs kapital som bara tillhör IT – samhället (osäkert framtidssamhälle). Fördelen med kontant- och byteshandel som kan innefatta guld, ädelstenar, djur, saker och tjänster, är att du inte riskerar att förlora ditt kapital i en lokal- eller världskatastrof där du är utlämnad till t.ex. sabotage, kriminalitet, bankkrasch, krig osv. Stöd torgmarknader, loppmarknader osv., bli en del av det.

 

Resor

Handla lokalt och i samband med nödvändiga resor, passar du på att köpa basmat och annat. Res kollektivt om du har möjlighet. Vänj dig att gå t.ex. om ärende eller tjänst är på rimligt avstånd. Åk skidor, pulka, spark. Cykla eller rid i härlig solvärme eller nattens mystiska månsken. Njut om nattens stjärnhimmel och lev tankarna.

Reducera nöjesresor.

 

Det är bara en liten smula av idéer och möjligheter som finns att ta reda på än i våra dagar för att kunna gör ett liv så komfortabelt som möjligt, respekt full och klok för ett fattigt liv. Inte minst kan du nu upptäcka den POSITIVT som finns i ett sådant liv.

 

SLUT KOMMENTAR.

OM, repetera, om människan inte skulle vara ett så svag djur som det är skulle troligen ha en bättre självförtroende och därtill ser saker och ting på ett mer positiv sätt. Objektivitet, logik och sundförnuft skulle troligen leda människan att göra saker på ett mer konstruktivt sätt som t.ex. tillverka saker och ting som är hållbara, produkter som förmultnar och regenerera sig och som är direkt del av mångfald i den biologiska kedjan. Skapa objekt och annat som inte är kopplad till naturresurser i den biologiska näringskedjan och allt annat som inte kan generera sig om igen, helt i sin ursprungsform. Inte till ämnen som bara tar slut, t.ex. olja, kol etc.

 

Den ekonomiska beräkningen.

Hög produktion innefattar billiga produkter.

Om det vore så enkelt, skulle så småningom en sådan procedur medföra höga bekvämligheter för den växande frågan i rika länder, accelerera vällstånd för länder på väg till återhämtning och inte minst skulle det vara räddning för alla människor på jorden och som lever i misär.

Men, vrid upp och ned olika komplexa och enklare ekonomiska beräkningar blir summa summarum det samma: dels naturresurser tar slut, med allt som det innebär, befolkningen växer utan gränser med allt som det innebär, frågan av produkter kommer att vara ständig för hög gentemot produktion, med allt som innebär osv.

Ett fattigt samhälle i den mening som jag beskriver skulle priser av livsviktiga produkter följer kvalitet och fråga som det handlar om med olika priser för olika platser.

 

Den politiska och samhälliga beräkningen.

Ekonomi är politik = vi styr med kalkyler. Människan kalkylerar men behärskar det inte, och orsakerna har jag beskrivit inom

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

och delvis i 

http://vi-pr.com/krig_fred_6.htm

Det gör att min studie i fattigdomens väg i sin absoluta objektivitet och logik slussar oss till

http://vi-pr.com/vi_samhallet_8.htm

där människan representerar sig som ”ekotyp” på jorden gentemot universum och längre till kan blir följande

http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

?

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com