film som vacker tankar

 

https://www.youtube.com/watch?v=3fpsP52yXik En film på franska som talar om ”politisk och social sanningen” bl.a. om yttrande frihet…

https://www.youtube.com/watch?v=OoayhnuMdzw (engelska)

https://www.youtube.com/watch?v=dGlu9AfXPBg ecco  prenditi 5 minuti per assaggiare un film sulla VERITA! recensione https://www.youtube.com/watch?v=UdMw7yNiFYw  

OM LÄN TILL VIDEO-FILM INTE SVARAR LETA EFTER PÅ YOUTUBE "RAMPAGE-2 (DEN MEST UPPLYSANDE AV 3" leta efter ditt språk.

 

KOMMENTAR över filmen.

Ålder m.m. *

Meningen med filmen visar att människor inte agerar för förändringar som skulle rädda dem mot det onda som t.ex. krig (gjorda utan provokation) och dels mänskligheten flyr det goda kriget (när i självförsvar syftet är att göra motstånd).
Människor är passiva (accepterar med eller utan vilja, agerar inte radikalt för att omedelbart försvara sig mot angriparna), detta våld som på olika sätt drabbar mänskligheten som t.ex. med lurendrejeri från ”auktoritet (stor och liten media, myndigheter, politiker, kapitalister, icke humanister som t.ex. globalisering med profit som centralt intresse och dvs. att allt styrs av pengar och makt) http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

En film om ”Revolt och -revolution (ett hopp i en tid med ekonomiska och sociala förändringar)”.  Tar inte parti vare sig åt vänster eller anarkist, det är som ett resultat av en filosofisk konstaterad fas av vår tid som kräver radikala förändringar om vi vill rädda livet och man kan börja med ett gratis samhälle http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

Här repeterar jag ovannämnd med andra ord med syfte att nå ditt MEDVETANDE som OVETANDE. Alltså, att ovetande håller dig kuvad, som parasit och -passiv i den bästa fas när du inte agerar för att vara med beväpnade styrkor av privata intresserade eller nationalstat för att angripa folket när det agerar eller i ett inbördeskrig som skulle bli den värsta fasen i din personlighet.

 

I =1,
NATIONALSTAT
Då betyder att alla felaktigheter som myndigheter, politiker gör är VI (du, jag och alla medborgare) ansvariga att det sker. Till ex.

1)

A, folk dör t.ex. på jobbet pga. s.k. besparingar av säkerhet m.m.
B, Familjetragedi som grundas på felaktiga beslut om vårdnad om barn m.m. http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm
C, Bilolyckor och diverse.
D, 2019 pandemi COVID då de som felaktigt gett meddelanden och uteblivna restriktioner osv.
E, 1) Felaktig vård. 2) Försämring eller ofullständiga pensioner. 3) Andra sociala omständighet som uteliggare och andra utsatta i olika sammanhang OSV. Då,  medveten eller ej så är du vittne av de orättvisor som du är drabbad av och som strider mot din yttrandefrihet, vilja och erfarenhet.
4) Lider av sviterna.
5) Tar självmord.
6) Dräper.
7) Ingen radikal förändring i systemet som t.ex. när brottslighet av manipulation och korruption uppstår vidare i allmän mening och med förtryck mot de enskilda djärva eller upplysta grupper.

II=2,
VI deltar till VÅLD mot oss själva (masochism) och sadistisk mot dina nära, mot de okända medborgare och andra människor som råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt i vårt land! VI GÖR DETTA GENOM PASSIVITET, resignation, bekvämlighet, feghet och kapitalistiskt tänkande som alla liberaler, gröna, moderater och alla som är med i politiskt val i s.k. högerblocket! Detsamma de som med religion eller i vänsterblocket, inte sätter gränser till illegal invandring eller s.k. kvotflyktingar. För när det blir så, talas det om invasion som inte är godkänd av majoriteten i det landet. Det handlar då om våld via provokation och förtryck och dvs. att dessa politiker och de som väljer dessa gör sig skyldig till verklig antipatriotism, vilken i sig själv är i olika synsätt förnekande av sitt eget land, identitet, nation och nationalstat!


VAD ÄR VÅLD?
- När någon angriper mig, dig oss eller andra UTAN PROVOKATION!

- Självmords beteende. Avrättning eller dråp orsakad av galenskap som t.ex. genom hängning, arkebusering, halshuggning, levande begravd, stening av kvinnor och annat horribelt som IS: anhängare i muslimvärlden har gjort och gör osv. Våld kan ha ett dubbel facetterad ansikte som t.ex. bombattentat OBS! ”Attentat” ordet betyder inte bara terror https://sv.wiktionary.org/wiki/attentat, men i fördjupad etymologisk forskning betyder –ATTENT eller ATENT=UPPMÄRKSAMMA! Dvs. att ett attentat,  försök till mord, skada  på samma stund betyder UPPMÄRKSAMMA-VANOR. Dessa meningar är acceptabla i självförsvar system där en aggression – övergrepp -intrång sker utan att vi har en provocerad händelse, men allt annat är terror https://www.synonymer.se/sv-syn/terror  VÅL D?= galenskap!

FILMEN visar att PASSIVITET är ett brott mot mänskligheten och därför att agera med skjutningar m.m. som man ser i filmen det handlar inte om våld i dess mening som vår hjärna har fått lära sig i vår lögnaktiga och okunskapsaktiga tid. NEJ, här, filmutövare och regissör GER ORD TILL EN SANNINGSVARA som är det andra ansiktet av samma realitet och det som heter självförsvar i första hand. Rebell för frihet mot rädsla som håller dig omedvetet fången.  Kunskap… och att se med andra ögon. Det sker genom de visuella bilder av en fiktiv realitet och får oss att vända bladet i vår hjärna ,och förstå att det liv som vi lever är inte alltid vad det skulle vara som en mening för vårt liv.

Alltså, filmen speglar nihilism som behov för att nå radikala förändringar, det speglar existentialism…

Vad filmen inte säger är att det finns människor som nomader, kosmopoliter utan nationsbeteckning, apolider, urinvånarna (än så länge vi vet), individer som har sagt ifrån nationalstats identitet och flera som i verkligheten LEVER…  

MÄNNISKO LIV
Människan söker sig till bekvämlighet, till frihet, till självstyre, till överlevnad, till liv utan provokation. Människan vill andas, äta, skyddas, njuta av alla årstider och leva.

* FILMEN ÄR INTE PASSANDE TILL personer under 18 år pga. då jag anser att filmen där det förekommer skjutningar samt bombexplosioner för oerfarna ungdomar kan på olika sätt påverkas destruktivt och så gäller även för folk med psykisk instabilitet och för vuxna som är känslomässigt inriktade på icke våld s.k. snälla och empatiska.


Härmed vinklar jag filmen och kommentar till ett syfte så att du kan klart spegla dig i filmen och driva dig till högsta mening att tänka bredare i tid och ideologiska meningar...

II
Citatet: ”Att bli regerad är att bli bevakad, inspekterad, utspionerad, dirigerad, reglementerad,
placerad i en fålla, indoktrinerad, uppläxad, kontrollerad, värdesatt, censurerad, kommenderad,
och det av personer som varken har befogenhet, kunskap eller förmåga.”    
— Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) anarkist.

Citatet: "Att blir regerad är sällan att blir rättvist behandlad...
Tor Svärdtorp Viare=(VI-PersonRörelse 1948-2021. OBS! Jag lever än... hahaha.)"

III
En annan vinkel av vår realitet är när media uppmärksammar en människas öde, typ upproriskt eller galet -debil osv. som skapar kaos i massan och omständighet som i sig själv som vuxen har skapat t.ex. att i slutändan polisen skjuter denne till döds, då görs STORA RUBRIKER, men bland olika exempel tar vi följande "när barn orättvist omhändertas från sina föräldrar med stöd av LVU och annat http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm och traumatiseras, genom att bli placerad i en familj eller institution, utnyttjad som arbetskraft och även sexuellt samt ordagrant våldtagna tom. dör om vanvård... NOTERA det handlar om SKILLNAD... Frågan är: varför gör man stora rubriker av (en ansvarig vuxen person) och inte av "den (familjen)" ? ... MEDIAS MAKT och andra makthavare håller oss mentalt fångna genom att göra skillnad så att makthavare vidare kan styra oss.

Vad är mening med pengar? Med makt? Med gränser...? Med samhörighet eller individualism? Varför inte räcker mina ord, filmer ovannämnda för att få DIG vakna och skapa radikala fria förändringar? Kanske behöver vi väntar att NATUREN vaknar oss från våra misstag eller girighet och makt galenskap! Är tiden nära eller...?

Vidare utbredd tänkande än för vår tid... att lyssna https://www.youtube.com/watch?v=S7Jm3S6yrVc  eller att läsa http://www.vi-pr.com/blir_rik_kommunism.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=FDBvAaUuW5o&list=RDMM&index=3 Thåström och https://www.youtube.com/watch?v=F2WSqn-uXPQ Leo Ferré https://www.youtube.com/watch?v=lK8FqZwjyEg internazionale anarchcica!

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com