geopolitik

 

 

Alla rättigheter reserverad (©)Upphovsrätt

https://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt  

Källor kommer ifrån google och wikipedia.40 sidor A/4 costantia (romerska) 14

 

 

GEOPOLITIK

om

GEOSOCIALISM NUN  (Nordisk Union Nationalsocialist)

 

  

TOR säger "Se världen med kunskap... och växa".

 

OBSERVERA - VIKTIG - KONFRONTERA:

All socialism är lika i grunden via ekonomisk grundläggande formel

"Arbeta 10 timmar och avlönas för det", men skiljer sig inom makt eller procedurer

Vi tar till ex. Svenska socialdemokratin.
Denna socialism är en demokratisk socialism och dvs. indirekt hierarkisk eller pyramidal. 

Nationalsocialism NMR denna socialism är direkt och alltså deklarerad hierarkisk (pyramid). 

Anarkistisk socialism har olika former som alltid och bara rör sig i grunden som är motsatsen än statlig = pyramid, kallas frihetliga (mutualistiska), kooperativ rörelse, individualistiska av frivilligdonerande former.

 

GEOSOCIALISM

Under läsning av NMR (Nordisk Mostånd Rörelse)handbok för aktivister” upptäckte jag snabbt att det behöver granskas.

Granskning stannade på Sid 34 av sidor 72. Propaganda och aktioner.
Jag blev minst sagt bestört efter läsning på sid 34-35 gällande ordet fanatism* som med ordet Sion*1 ger en laddad blandning som skapar mentala blockeringar hos läsare, åhörare, deltagare och tom. medlemmar i NMR.
Blandning i fråga ger krut till motståndare bedragare, instabila eller allvarligt psykiskt störda och inte respektabla medborgare, utländska, okunniga och svaga som agerar bestört och våldsamt utan att förstå att de är själva ett problem och inte YTTRANDEFRIHET*2
Innehåll av den typ inom propaganda, när man skanderar, diskuterar osv. skapar indirekta provokationer som kan vara besvärliga.
Detsamma gäller splittring som skapas genom att kräva till partimedlemmar eller åhörare att via fanatism och andra sammanhang, att organisation är viktigare än yrke, familj osv., det är det som är en del av "budskapets problematik" som måste lösas genom formulering som lockar men inte är frånstötande.

Jag som tänkare (fantasi, reflektion) och ideolog (strukturering och formgivare) grundare (organisering) ledare (aktivist, strateg och taktiker) se på *3 är som andra fundersam när det insinueras i övrigt att invandring och homosexualitet inte är en central fråga. Ser vi närmare.


INVANDRING 
Det handlar om invandring som vi är vana till t.ex. fylla arbetskraft fråga via lagliga vägar och inte är en fara för nationens säkerhet som är acceptabelt och ibland nödvändig. 
INVANDRING AV ONORMALA PROPORTIONER I EU *4 och illegal brottslig dessutom i stor utsträckning medför 
MUSLIMSKA världen *5 en sann farlig religion.

 

HOMOSEXUALITET 
Politiker som hyllar extrema proportioner av sexläggningar *6 med högsta fokus på homosexualitet som skulle det vara viktigare än den fruktbara heterosexualitet blir det konfliktskapande, dessa frågor är lika viktiga frågor som ras, organisation, fanatism, aktion och information. 

Punkter som invandring och homosexualitet är bl.a. strategiskt rätt att jobba på. Sanningen styrks samt bevisas att SD blivit ett politiskt parti som tagit sig in i Svenska regeringen, Lega nord i Italien frammarsch för autonomi har den italienska hårdaste politiken mot invandring och den 22 oktober 2017 tjänade poäng ytterligare i folkomröstning gällande autonomi, Ungern som trotsar EU med sina många mil med höga stängsel för att stoppa illegal invasion av invandrare och har stöd från folket, andra nationer inom och utanför Europa som inte tar emot invandring får makt och just nu tom. EU politik slingrar sig ut i ej genomtänkt extremistiska beslut om fria gränser för illegal invandring använder sig av påhittade tvång för nationerna att ta emot sk. kvotflyktingar!

Jag vill tro och tillägga av erfarenhet, att många deltagare i NMR har helt missat och ännu mindre varit källkritisk inte läst handboken för aktivister. Dessutom står jag fast i tanken om allt tjat om sionism *7 och andra belastningsformer *8 m.m. som framhävs felaktigt om nationalsocialistisk rena ideologis ursprung.

Viktigaste just nu för NMR är att göra medvetna medborgare starkare i sina åsikter om invandring och homosexualitet m.m. att det finns alternativ för problematiken och det allra viktigaste är att locka nya medlemmar för att stärka ledet och fronten, det är för att odiskutabelt när tid är inne kunna som majoritet befästa gagnade positioner!

En annan faktor är när aktivister eller skribenter publicerar, framför eller gör aktioner som massmedia kan fånga, MÅSTE undvika provokation och för att komma till det, tänk ”Gör inte mot andra som du inte tycker att andra skulle göra mot dig” med andra ord ”vill du inte bli orättvist förbjuden, så är det i sin rätt att inte heller kräva orättvisa att andra skall förbjudas.” Med det menar jag att påstående för eller emot skall bevisas i sanningen och rättvisans skull! 
Inte nog med det, det är överlägsen intelligens rättvist och taktiskt effektivt att komma med förslag som alternativ som garanterar andras rättigheter och existens 
*9

Vidare vill man vara Källkritisk för att verkligen gagna nationalsocialism och Norden skall vi vara djärva nog att informera om de insikter som inte skapar avsky men som skapar tillit med ord t.ex. arbetarrörelse, jämlikhet, 6 timmars arbete, pension, försoning, fred, frihet och ickevåld osv.! Kom ihåg att VI HAR ATT GÖRA MED TVÅ KÖN som aldrig kommer att vara lika så att mjukhet skapar sympati hos kvinnor och ordning och reda tillhör mannen (grovt menat)!

Finns också följande som behöver ventileras.
Man skramlar oavbrutet om nationalism men själva som svenska förrädare tar man för sig utländsk tysk ideologi, man blandar i hela ideologin Arier som ras som inte alls och helt tillhör vita rasen och inte heller intelligenta som beskrivs av få i dåtidens m.m. tyska nationalsocialistisk propaganda. 
Min fråga är, om vi inte är intelligenta nog att utföra en geopolitik med egna analyser och mod? Svar ”klart att vi är intelligenta nog för det och jag vill bevisa med följande i alla fall som visionär”:
TOR säger…
”Nationalsocialism med heder och samvete ja! Vi tar som gott exempel tiden före andra världskriget i Tyskland och Italien när etnisk folkförföljelse och imperialistisk strävan till krig medförde hat, hot, fanatism och galenskap var Nationalsocialism folkligt och i sina nationella insatser fanns för att lyfta folket från levnads svårigheter till en bättre ekonomi, god välfärd, garanterat arbete, starkare familjeband, trygghet och identitet; dessa punkter är att uppmärksammas då som nu.”
Se närmare vad Nationalsocialism m.m. betydelse eller etymologi *10 och vidare för objektivitets skull inte minst Wikipedia som här citeras ofta
*11.


NU SKAPAR VI HISTORIA

NU SKAPAR VI HISTORIA på allvar genom att skapa geosocialism med NORDISK NATIONALSOCIALISM som leder vägen till mål för vita rasen i norden i ett gratissamhälle. Men, först för att underlätta förståelse använder vi associationer via läsning av en av mina bredare världspolitiska förslag som ändå inte är nödvändigt att läsa om tiden inte räcker till just nu! *12

 

Vi börjar
Följande är viktigt för det är just det som du måste kunna memorisera (komma ihåg) i din takt och på ditt sätt för att behålla klart för dig och föra dialoger, kommentarer och diskussioner samt föredrag!

 

GEOSOCIALISM skapar vi med

FÖRSTA steg vid nationalsocialism rakryggade riktlinje!

 

ANDRA steg med Nationalsocialism Union i Norden eller Norden Union Nationalsocialist (NUN) som innebär att alla dessa nationalsocialistiska nationer med gemensam regering förvandlas till en SUPERSTAT och menas att länderna med ursprungs namn finns inte mer för (systemet) har vandrat in i en högre fas där geografiska området blir bara en SUPERNATION med en SUPERREGERING för det vita folket.
Steg till ett SUPERSTATSAMHÄLLE NUN sker via 1 konfederalism, 2 federalism, 3 vit geonation.

 

TREDJE steg Nordens vita ras med världsrelationer sker via Arbetscentra som jag beskriver i VI-S (VI-Samhället) en av mina futuristiska men redan levande existerande strukturer som uppstår via statscentralisering med folkets lokala deltagande i alla områden.

GEONATION i väntan på fjärde steg kommer att kvarstå lika stark och trygg mot alla världens allvarliga problem som gäller överbefolkning, minskning av naturresurser erövrarstaterna, diktaturer, korrupta demokratier och galenskap m.m. som redan nu drabbar mänskligheten.

NUN är vita rasen Noas ark, bastion, hem, överlevnad och framtid.

VI står för den nödvändiga militära apparaturen i högsta toppen unika i världen för ”alla medborgare är militära och skräckvapenarsenal är stort. Faktum är att vi inte kan lösa mänsklighetens problem vare sig med
1) multikulturell globalisering som redan vi är tvingad in i eller indragen, 
2) vi avslöjar redan genom att uppleva dagligen via media LÖGNERNA och intressefrågor från deras högkvarter, 
de vittnen på plats där mänskligheten drabbas nu, det är resultat av FN:s feghet, okunskap att lösa mänskliga problem samt deras
3) detsamma gäller ALLA NATIONER I VÄRLDEN av kapitalist klang.

Renodlad Nationalsocialism på väg till NUN är orsakad:
I)… av dagens värld (allt är politik) med sina makthavares okunskap och mentalsjuka samt alla som förstår men inte agerar genom att inte skapa flera motstånd eller befrielserörelser med fantasi och visioner för att rädda mänskligheten från misär och sjukdomar.
II)… som sapiens konkurrerade ut neandertalarna och satte fart på intelligens, anser vi att vita rasen är lämpade för egen överlevnad.

 

FJÄRDE steg Om allt elände som drabbar livet skulle ta slut och harmonisera det är det då som vit ras kommer att kunna komma in i slutfas där kärlek har förverkligats i ett gratis samhälle *13.

 

Nord Europa Geonationalsocialism, Nationalgeosocialism eller GEOSOCIALISM.

 

 

REGELVERKET

Här citeras utdrag från regelverket:

 

§ punkt 0 - Politik som betyder ”kunskap att regera sig själv i den biologiska eller annan typ av samling och så vidare mänsklig okunskap om dödens mening ”VI” kvarstår som SÖKARE.

 

 

§ punkt 1- Jag senator (äldre rådgivare) ”ev. NMR” och många andra med mig tar avstånd till det sk. ANTISEMITISM, till förföljelse eller förtryck  av Människor.

Vi anser dock RÄTTEN att agera för överlevnad mot provokation i självförsvarssyfte tillåts med alla medel!

 

 

§ punkt 2 - Geosocialism är en politisk process som innebär ”Val för att delta i Vit Ras för Geosocialism i Nord Europa”

-     Ställning som sådan är lika värdig som val att tillhöra en stat eller nation, att välja federalism eller att vara apolid eller rätt att vara Kosmopolit.

 

§ punkt 3 - Individer födda utomlands av biologisk vit ras eller födda i Geosocialistisk Nation, har Dessa, plikt att delta för att godtaga alla rättigheter som är oundvikligt medfödd ”identiteten” tills mognad uppnåtts.

§ 3 – A) Individens generella mognad uppstår naturligt vid 25 års ålder.

§ 3 - B) Då, sker Frivilligt val. Till dess betraktas individen tillhöra den biologiska familjen och ägs i ”Vad och Kan” av deras föräldrar.

 

VIT RAS
Vår styrka och sanning är GEOPOLITISK NUN som betyder RAS-* sort, art eller familj i ett geografiskt område med utseendemässig likhet från barndomen är meningen. Olikhet bland djurart gör att människor är lika sig som vi känner till idag men utseendemässigt har skillnader och det är just det som jag menar vi måste refereras oss som VIT familj och vidare "Människorna NUN". Preciseras som:

I- är de människor i hela världen som har ljusa hudpigment av olika nyanseringar, rödhåriga till mörkt hår med alla nyanseringar men SOM SMÅ BARN VAR BLONDA (biologiskt tecken) dessa bland människor med ljusa ögon, det är de människor som STÅR FÖR VITA eller vit familj.

II- Bland dessa människor som ovannämnda "I" finns ett biogenetiskt drag märk skillnaden bland massan som vit ras och det är människor med ljusa ögon och ljust (blont) hår som gör sig den absoluta referensen till ren vit ras. (OBS! Det handlar inte om social eller politiskt menad rasism, det handlar istället om rasföredrag en genetisk förening). Dessa två faktorer är kännetecken med väsentlighet till att ljust hår kvarstår i den mest fysiska fruktbara ålder. 

LJUSA RASEN geografiskt råkar NORDEN vara den plats där vita ren rasen bor och förökar sig. I följande länder ingår Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, och de tre självstyrande Åland, Färöarna, Grönland just nu räknas 26 miljoner (google) medborgare att omräknas efter gallring. Det gör en enda SUPERNATION av vit ras.
Vit ras vandrar i processen av personutveckling som går vidare ytterligare en fas till och den sista i studien till ett jämlikt samhällets relation med ett möjligt gratis samhälle. 
OBS! Allt detta i relation med de antropologiska rättigheter som innebär att de är bosättare före den vita rasen.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN SÅDAN högaktad FOTURISTISKA SAMHÄLLETS REALISATION sker via

A, folkets direkta medverkan med folkomröstningar som skapar elit eller ansvariga, och två huvudledare av två olika kön ”en man och en kvinna”!

B, eliten och huvudledarna byts ut vartannat år.

De valda skall bevisa att de är fri från maktsjuktsyndrom dvs. att regerande folk skall vara mentalt stabila. Mental stabilitet garanteras noggrant av folkvalda regeringsskiften.
Mental stabilitet sker via kunskap om vad rollen innebär som elit och ledare. 
Elit har som ansvar funktionalism i samhällets struktur, garanterar välfärd och stabilitet i sin helhet. 
Senator äldre livserfarna medborgare som rådgivare kan upplösa dels elitens beslut och huvudledarparet så att kontinuitet garanteras ett friskt samhälle med frisk befolkning.

Geopolitik i siktet är att sluta fred bland människor om man tillämpar t.ex. extraktionisk politik som ingrediens *14

Den filosofiska avslutning som är tänkt vara som en superideologi är inte nödvändigtvis möjlig men önskvärd och är lika som gränser till religion eller mysticism. Det sker när gratis samhället är fullbordat och då vare sig samhället eller individen inte präglas av nödvändig funktionalism och identitet, vi kan säga t.ex. att det finns kvar bara en ras på jorden den vita alltså, eller mer realistiskt att fler samhällen har fullbordat sig i samma riktning som gratis samhället, en kosmopolit värld utan gränser, då är det individuell frihet som inträder som allra sista tänkbara tänkande tanke. Dvs. som jag har formulerat i andra sammanhang att individuell frihet är avståndet för människan som levermentalt ungefär som på djurs stadium av en icke tänkande form. HEN lever i harmoni och kontraster som är ristade i evolution av den tiden.
Det är det som är sista steget inom vision av NATURLIG EVOLUTIONÄR PERFEKTION, en form av tidens återupprepning I eviga åttan.

 

Tor Svärdtorp


* Fanatism https://sv.wikipedia.org/wiki/Fanatism

* 1 Sion Prehistoriska spår räknar jag före Jesus ankomst och död som vi räknar vår tidsålder från alltså 2017-10-28 och som central samt sydeuropeisk räknar 28 oktober 2017 år sedan! 
För att undvika missuppfattningar och anklagelse av favorisering eller vad mer, se själv via internet på Google, Youtube osv. läs, lyssna, fråga, debattera och utbilda dig i fråga med en stor del av självkritik, källkritik och kritik; själv så länge jag levt vet inte en motivation som ger rätt till ANTISEMITISM mer än ANTI ALLT ANNAT.
Historien visar oss olika folks tragiska händelser för de som var och är förtryckare och de förtryckta det verkar som om ONDA tar över GODA som kommer utifrån och som finns i egna led och oss själva som spegelbild som offer från barndom, det är just det som vi skall akta oss eller vakna upp ifrån!
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Israel

*2 http://vi-pr.com/nmr.htm

och

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

 

*3 www.vi-pr.com

 

*4
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/sv

och

https://www.migrationsinfo.se/migration/eu/

 

*5 https://sv.wikipedia.org/wiki/Takfir

och

http://www.friatider.se/koranverserna-som-uppmanar-muslimer-att-doda-icke-muslimer

 

*6 http://www.stockholmpride.org/

och

http://www.stockholmpride.org/festivalen/pride-parade/ Olika parader deltog t.ex. representanter för poliser och militär, politiker och alla klasskikt av medborgare från utbildning och domstolsväsendet, föräldrar som drog med sig små och större barn.
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/ratten-for-samkonade-par-att-adoptera_H211420

och

https://sv.wikipedia.org/wiki/HBT-r%C3%A4ttigheter_i_Sverige

 

*7 https://sv.wikipedia.org/wiki/Sionism

och

https://sv.wikipedia.org/wiki/Antisemitism

och

https://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom

 

*8 http://vi-pr.com/mein_kampf.htm

 

*9 http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

 

*10 http://vi-pr.com/socialism_nationalism_patriutism_fri.htm

https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalism#Vit_nationalism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nazism#Nazismen_och_fascismen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_motst%C3%A5ndsr%C3%B6relsen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Geopolitik

https://sv.wikipedia.org/wiki/Norden

 

*11 OBS! Finns en del överdrivna definitioner i Wikipedia som inte gallras ut i rättvisans namn. Då blir det rappakalja och skadar förtroende för själva mekanism oavsett syfte.

Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki är som internet där ”yttrande frihet” förvandlas till KAOS när rättvisa via sanningen som grundas på bevis inte närvarar och deltagare inte ställer sig själva till svars genom t.ex. att inte visa sig som ansvariga för det som skrivs (anonymitet) se hur det skulle vara http://vi-pr.com/internet_personlig_ansvar.htm och vidare jag själv med egen hemsida före detta organisations hemsida med många sympatisörer samt stort antal besökare från hela världen se på www.vi-pr.com 
Om KAOS ja, som exempel tar vi följande https://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkokapitalism! Härmed vill jag påpeka att anarkism aldrig någonsin går att jämföras med kapitalism! Det är två skilda saker! Ta en sten, kalla det potatis och prova att käka det! De som skriver om anarkokapitalism det är imbecilla, motståndare, avlönade för att skapa kaos som gagnar vem och vad, m.m. Detsamma går att läsa en del nyanseringar vid olika politiska och andra sammanhang. Se följande som konkret sanningssaga när en ideologi kan ramas in i ett plan då allt är koherent med själva rötter:
 

*12 http://vi-pr.com/natio_europa.htm

 

*13 http://vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

 

-* https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskoraser

se

https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetik

roten

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendelmer

och  

vidare överblick på https://sv.wikipedia.org/wiki/Fenotyp 

och

https://sv.wikipedia.org/wiki/Genotyp osv. I samma vevan kan du upptäcka svaret om varför en del människor par som vill bilda familj blir barnlösa levet ut och ha sex så ofta det går!

 

*14  http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

 

 

TOR Svärdtorp

 

MIN DRÖM som visionär, ideolog och grundare är att människor med ljus hud, ljusa ögon och ljusa har skal enas for att skapa egen samhälle som grundas på LIKHET.

Politiska

vägen är Nationalsocialism

som 

första steg.

 

 

NUN eller Geosocialism

för

andra steg.

 

 

SUPERRAS leve är VI-S (VI-Samhälle = Gratis samhälle)

som

tredje steg.

 

 

Individuell frihet

som avslutning

Fjärde steg.

 

 

Angående "RAS" det handlar inte om genetisk på arv nivå som en del rasister och fortryckare i den pejorativ mening tror vara möjligt, nej, för i dagens kunskap mojligheter till det är kastad tid se följande http://vi-pr.com/mening_med_livet2.htm läs och följ föredrag på youtube. Om framtid vi vet ingenting så... men finns allting en men...

 

PS. ”Post Skriptum (efter skriftigt innehåll, som sist och tillägg) är” fast att skribenten TS inte delar NMR "provokationer och mer" av strategisk orsak kan säja ändå "Ära för NORDISK NATIONALSOCIALISM"!

 

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com

 

Folium Maximus

2000-talet idag 2018-02-25

 

 

Den nationalsocialism NUN

 

Ett brev till försoning I,

ett brev till förlåtelse för historisk felaktighet II

ett brev för en vision III

ett brev för att deklarera eget val IV

 

I – som humanist och dvs. erkännande att alla människor på denna jord var de än kan finnas och i alla tider är värda respekt.

Respekt för all fysisk olikhet, ideologisk, ledarskap och tro det till dess att olikhet och patriotism uppstår inom egna geografiska gränser.

 

– vi samarbetar vetenskapligt med alla geopolitiska realiteter med samma syfte: mänsklighets överlevnad.

 

Omänskligt är när födelsetal skapar överbefolkning inom egna geografiska gränser och då utropas expansion med oundviklig provokation mot natur och människor samt på bekostnad av livet. NEJ TILL VÅLD!

Denna omänskliga brottslighet sker idag på 2000 talet när olikhet blandas och man tror på en utopisk globalisering.

Med denna deklaration eller samförstånd stödjer vi oss av http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm och likasinnade slutsatser samt med all vetenskap på fram marsch med syftet att bevara olikhet mot all artificiell intelligens, som då denna kvarstår mot mänskligt och livets naturliga och evolutionistiska lagar.

 

II

– vi står för en universell försoning genom att be dig och alla om ursäkt för de omänskliga som historiskt har plågat och än plågar mänskligheten, det oavsett om det varit eller är riktat mot olikhet generellt menad individuellt eller mot grupper. Detta mod är första steget av okontroversiell och universell kärlek.

 

III

– min vision i all sin enkelhet är Er och Vår i högsta grad och vinst av det goda, mot det onda i ett krig som har präglat och plågar mänskligheten mot en undergång. VI SKALL ÅTERFÖDAS här och nu! JA TILL KÄRLEK!

 

IV

ja till livet här och nu! Det är mitt val som vuxen att förvärkliga det som jag är i det begränsade geoland där i dess ”likhet” förvärkligas jag och mina avkommor.

 

 

…för geonationalsocialister Tor Svärdtorp www.vi-pr.com


40 sidor A/4 costantia (romerska) 14

 

Ursprunget till NMGR är en sammanfattning av NMR:s original sk. Vår väg. NMGR:s innehåll synvinkel har som syfte att klargöra en REN nationalsocialism fri från förföljelse, diskriminering och historiens sanningar och förfalskningar från båda sidor för eller emot. ALL SOCIALISM VILAR PÅ samma ekonomiska grund och dvs. ”Oavsett timmar du arbetar så är det betalt för den tiden. När denna formel och praktik lieras till en stat eller grupp med lagar som innefattar  rätt och plikt så deltar du i en folkgemenskap genom att betala skatt för allmännytta.” 

 

Påminnelse om sanning.

Vi reflekterar och konstaterar vidare gällande fenomenet som är alltid aktuellt när man nämner nationalsocialism (Nationalsozialismus) i synnerhet tysk som del av nazism i historien i sin tid.  En psykologisk förklaring från en person själv var del av denna kultur i mellanöstern dvs. jude och dels österrikare, Hitler kunde inte acceptera av rädsla att en annan, andra, ett land, ett folk som beskrivs som Guds utvalda och som är beskriven i heliga skriften Moseböckerna i Tora eller Torah.  Samt många tecken i bibeln där de är rädda (i andra förvridna ord kommer att dominera världen,) den rädslan sammansluten av narcissistiska, egoistiska, splittrade, mytomaniska, illvilliga, elaka och onda mitt i maktsjuksyndrom, har skapat judeförföljelse.
Notera, undersök, läs och upplys dig kring frågan ”när har detta folk angripit andra folkslag utan provokation? 6 dagars kriget t.ex. var en självförsvarsfråga, en överlevnads strategi och kunskap, i dagens läge är Israels ledare ansvariga och måste vidare utöka försvaret mot muslimernas ovilja, till förhandlingar, fred, arabernas ledare matar bara med mördarkrafter!

http://www.oikonomia.info/?p=41773 Israelerna, detta förföljda minoritetsfolk. Israel idag har ca. 8 och halv miljoner judar samt 1 ½ miljoner araber som är medborgare i landet möter religions vansinne och ekonomiska samt maktintressen i den politiska frågan.
Vidare för att runda ut tankarna lyssna följande...

https://www.youtube.com/watchv=rVO2Wz5ZGiU&fbclid=IwAR0m73GTBnLAp23TJRRClIRSwbXxc-h5vobr36ekLRY11R7dTLo36dEOMk8 (om antikrist, condord -globalisering, AGENDA 2030 -massinvandring, religioner -islaminisering, naz., Israel, dagens svensk politik och politiker, osv.) Ta emot det som stärker dina åsikter med kritik och självkritik.

Lyssna vidare: agenda 2030
https://www.youtube.com/watch?v=upCpx-c _5o&feature=share&fbclid=IwAR3dxjaZlNcn4iC2SHg6A7K5k6t0Rr6hyHtEXjTKEI8LKaWYnzmuI-b3jfg

Barcelona-avtalet 1995
https://www.youtube.com/watch?v=tZin6R9UwIA&feature=share&fbclid=IwAR2kceO8sz8uidTnIeklJQX3Bd8qBNrbPPiyz2xLfJIirLXb8roP4BUymPg

Vidare mf.

En Muslim är en för mycket, det är frågan.

 

NordiskaMoståndGgeonationalsocialistRörelse NMGR

NORDISKA
MOTSTÅNDS
GEONATIONALSOCIALISTISKA
RÖRELSE

NMGR står för att:

INTRODUKTION

Bibeln Ordspråksboken. 28: 2

”Ett land i uppror får många herrar, men genom en klok och förståndig man skapas varaktig ordning”.

1.                 Det innebär att MNGR tro på godkännande av viktigaste beslut avgörs av en vis man som är fri från maktsjuksyndrom i synnerhet de kallas senator som obligatoriskt är över 50 år. Alltså unicitet princip som betyder i denna ordning att allas vilja enas till en punkt som gör olika deltagande till en person som beslutar samtliga olikheter identifierade i en… den valde. Demokrati är inte hemma på den nivån demokrati via folkomröstning är aktiva hos massan i grunden av samhället via deras kommittéer. Sedan är under Parlament där utvalda alla deltagande över 30 år i olika prioriteringar granskar olika förslag och ifall där finns ingen möjligt, inte ens kompromiss då är singla slant som tar över och sak remitteras sedan till senat för godkännande av gruppen i enighet och avslutning
av vis man.

2.                 ”Vår politik är inte världs imperialistisk eller diktatorisk och inte heller utför representativ demokrati i den liberalistisk mening.”

3.                 Alla medborgare är politiker som betyder ”kunskap att regera sig själva” och därför är vi redan i framtiden genom att förverkliga egna individuella önskningar och gruppbehov som med dina ord eller representanter som stödjer det med allas samverkan sätter vi dem i praktiken därför VI ÄR FOLKET!

4.                NMGR politik det GÖRS av folket för folket HÄR OCH NU FÖR OSS och därför är vi PATRIOTISKA! Patriotism betyder ”… fosterlands älskare” känslor som går att använd på området där man väljer att leva och där man trivs.
Historien och dagens världspolitik tillhör inte oss, vi är NUET i vårat geoland!”

5.                 Symbolen  till geonationalsocialism

är VINDKORS (egen definition) eller VINDKRAFT med tanke att det snurra i luften med vind-(luft som oavsett uppifrån eller nerifrån som kommer från vänster till höger ger kraft och fröjda sam att jorden snurras på det vis), ursprungs namn är sauvastika = namn ord etymologi hittar du i den äldsta nepalesiska arkaiska språket”
Vi tillhör de indoeuropeiska språken som omfattar en familj om flera hundra till olika grad besläktade språk, inklusive de flesta större språken i Europa, många i Sydasien, Sydvästasien och södra Centralasien, samt i stor utsträckning i Amerika, Australien och på andra håll runt om i världen, dit de spridits från Europa. Indoeuropeiska språk talas i dag av cirka 3 miljarder modersmålstalare, vilket gör den till den största allmänt erkända språkfamiljen. Familjen innefattar flera stora språk med mer än 100 miljoner talare av vardera, däribland engelska, urdu, hindi, spanska, franska, portugisiska, bengali, ryska och tyska. Även svenska är ett indoeuropeiskt språk.

MNGR symbolen har vidare fyra kvadrater som symbolisera bostad, begränsning.

En vikingruna Tyr (pilen) har en väldigt utåt-framåt-riktad energi. Tyrs attribut är svärdet, och han representerar följaktligen en manlig krigarenergi. Med en vismans klarhet skär han genom det djupaste mörker. Liksom i den indianska mytologin bär en krigare rent betydelsemässigt inte bara strid, men också en starkt andlig kraft. Detta är uppenbart när man refererar till Odins bärsärkar.

Eviga åtta som betyder evig upprepning.

Solen ögat eller centrum, energi, ljus, värme och livet.

Färgerna säger sitt.

Av sn. SENATOR (rådgivare, föreslagare, ideolog, strateg och taktiker) officer och representant för NMGR TOR SVÄRDTORP

 

SKILLNADER bland olika socialism i SverigeNMRNMGR och Socialdemokraterna samt anarkosocialism.

NMR är enformig singel ideologi, bestämd, fast, stabil, stark.
NMGR är enformig
 singel ideologi, bred, rund, direkt och futuristisk.
Svensk Socialdemokrati, det kan pendla från vänster till höger, svag som innebär risker till självupplösande och som vi ser nu utsöndring av status början, under politiska valet 2018.

Anarkosocialister är luftig, bestämd, äldst och 
förälder till all socialism.

Medborgare i NMGR är delaktiga i försvarsmakten efter sin förmåga tills freden på jorden är uppnådd.

 

 

VÅR VÄG på nio 9 -IX punkter är som följer.

punkt nr. 1 – I

Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt.

Vår rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp. Mot detta finns många hot, varav det mest alarmerande och akuta idag är den massinvandring av rasfrämmande människor som sker till Norden. Detta i kombination med lägre födelsetal bland nordiska kvinnor än invandrade och det faktum att även de invandrade främlingarna ibland skaffar barn med nordiska kvinnor och män gör att den etniskt nordiska populationen minskar allt mer i relation till den utomnordiska. I klarspråk innebär den så kallade mångkulturen och massinvandringen fysisk undanträngning och folkmord på Nordens befolkning.

Massinvandringen är en stor belastning på vårt välfärdssamhälle, den ökar kriminaliteten och skapar kulturkrockar, men allt detta är egentligen bara ytterst små problem i jämförelse med om vårt folk skulle upphöra att existera. Massinvandring är en aggression från folk till folk, organiserad massinvandring är en deklarerad krigsföring!
Invasion bakom kulisserna innebär oundvikliga konflikter se som t.ex. religion, personligt behov av girighet med inhemska mer eller mindre kända maffiakrig, knarkarteller, hemliga sällskap som styr, pengatvätt och bankräntor i samma veva med korruption. Dödsskvadroner använder flitigt olika vapen, vardagsskjutningar och idag inte minst via IT:s möjligheter rånar vårt folk. Vi måste erkänna att så var det inte förr i Norden.
Det fysiska massflykt fenomenet kommer vi att se mer och mer av i framtiden genom att i oroande takt förökas mänskligheten och vi ser det nu mot USA 2018. Den tid bland andra är del av apokalypsen som drabbar livet och det pga. svaga galna ideologier och fega politiker som härjar i världen!
Det är nödvändigt och det är brottom att ena vårt folk, förbereda massivt kompakt motstånd med en sund nationalsocialsocialism för det är det som kommer att rädda oss som folkslag!
 Därför, stoppa massinvandringen nu!
Vår ras- och invandringspolitik handlar inte om hat eller förtryck – det handlar om överlevnad och vad som är bäst för vårt folk
!

 

Vår väg punkt 2 -II

Sedan 1975 har till Norden fientliga krafter medvetet sanktionerat en invandring utan hänsyn till de nordiska folkens kulturella och rasliga överlevnad.

1975 var året då beslut togs om att göra Sverige mångkulturellt, utan folkligt stöd, som ett resultat av omfattande lobbyverksamhet mf. Massinvandringen är verkligen ett demografiskt problem och vissa analytiker gör gällande att svenskarna kommer att vara i minoritet i Sverige redan inom 10-15 år. Det vägrar vi!

Inled repatriering. Det är den sammanlagda folkkroppens överlevnad och genpool som måste säkras. En mindre mängd människor av främmande ras skulle inte skada denna i stortMassinvandringen har dock redan nu nått sådana proportioner och dels skadat nordiskt folk.

Tvångsrepatriering undantag kan görs för adopterade. Människor som varit starkt behjälpliga för Nordens folk kan komma att utnämnas till hedersmedborgare och få stanna kvar. Eventuella människor som kommer tillåtas få stanna kvar i landet kommer aldrig utgöra sådan mängd att de hotar vårt folks överlevnad på sikt.

Vi kan lika gärna beskylla ansvariga som är för multikulturella, globalisering för en nykolonialism där de suger ut kompetens från utsatta länder bara för att ”berika” vårt eget land. Hjärnkirurger och civilingenjörer som t.ex. behövs i än högre utsträckning i dessa länder.

Etnisk nordeuropé eller närbesläktat folk
Att det existerar olika mänskliga raser, med
 
olika utseenden, mentala egenskaper såsom intelligens, karaktärs, personlighetsdrag är helt otvivelaktigt bevisat se t.ex. mer på Internet ”människorna” med fördjupning och med en portion kritik och självkritik vid olik senaste vetenskap, då kommer du att upptäcka att fast miljöpåverkan dels förändrar, ändå består grunden generation till generation. – Vårt invandringsmotstånd grundar sig främst på raspolitik då vi önskar bevara vårt folk. Vårt mål är inte först och främst att skapa en helt ren nordisk ras utan snarare att bevara de nordiska folken som de ser ut idag där den nordiska rastypen är ett dominerande inslag i den nordiska genpoolen.

De som kommer att få stanna i Norden är bland annat samtliga nordeuropeiska etniciteter, större delen av de central- och östeuropeiska etniciteterna, delar av de sydeuropeiska etniciteterna samt de med nordeuropeiskt ursprung i övriga världen

Utlandsbistånd och hjälp på plats. Naturens resursfördelning över världen är inte rättvis. Inte heller klimat- och naturkatastrofer är jämnt fördelade. Förutsatt att det inte sker på bekostnad av vårt eget folks grundläggande behov ser vi positivt på en nordisk biståndspolitik förutsatt att vissa etiska regler följs av det landet som vill ha hjälp. Vi skulle exempelvis inte kunna hjälpa länder som inte under sina egna förutsättningar förde en ansvarsfull miljöpolitik. Inte heller skulle vi vara behjälpliga till statsbildningar som medvetet agerade i kontrast med nationalsocialismens grundläggande principer genom exempelvis en okontrollerad befolkningstillväxt eller rasblandning.

NMGR kommer:

1.  Säkra de nordiska folkens grundläggande behov innan vi lägger våra resurser på andra länder.

2.  Föra en generös biståndspolitik, om möjligt, för länder som följer de etiska regler vår framtida stat sätter upp.

3.  Hjälpa till med humanitära insatser i katastrofområden och motverka imperialism.

4.  Föra en ansvarsfull invandringspolitik som inte riskerar att skada vår nordiska rassammansättning.

5.  Föra en ansvarsfull inrikes politik med hög prioritering för egen regional och etniska existens bland t.ex. samerna, kvänerna, tornedalingar, skåningar, romer osv.

VI säger ifrån all provokation. Provokations betydelse är när övergrepp sker utan orsak! Det motverkas idag när vi skyddar våra medlemmar och när geonationalsocialism uppstår!

 

VÅR VÄG punkt 3 -III

Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat med gemensamma övergripande lagar och regler samt gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank eller med bredare perspektiv en sk. ”ARBETSCENTRA” se mer på Gratis samhället
http://vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

Geonationalsocialistisk realisation som uppstår vid kontinenten EUROPA i åtanke på EU federation kommer MNGR uppstå som konfederationsstat mer prioritering och ekonomisk byteshandel utan att bidra till styrning av EU och med det befriad från tvång av stöd eller ersättningar osv. som knyts till EU parlamentet.

Se också mer på Norden Union Nationalsocialist (NUN) http://vi-pr.com/geosocialism.htm


Vår väg punkt 3 -III

Norden utgörs av i första hand Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Likheterna i ursprung, kultur, språk, lynne och det geografiska läget är som skapta för en lyckad sammanslagning.

Ett enat Norden skulle säkra de nordiska folkens självständighet och enklare möjliggöra de nordiska folkens rasliga och kulturella överlevnad.

Enade är vi starka. De nordiska länder befolkning är allt för liten enhet för att stå självständigt i en värld som i alla fall många år framåt kommer att utgöra ett direkt hot mot vårt folks frihet. Därför är det en nödvändighet att vi slår oss samman med de övriga nordiska folken.

NMGR kommer:

1.  Ena Norden till en stat.

2.  Säkerställa att det enade Norden kommer att kunna hävda sig militärt, ekonomiskt och kulturellt.

Lokala skillnader. Alla nordiska länder behåller sina respektive språk. De unika inomnordiska kultursfärerna skall värnas. Även minoriteter som samer och inuiter ska få behålla sin kultur och etnicitet. Regionala lagar kan kvarstå, de ska dock vila på en allnordisk grundlag (konstitution).

NMGR kommer:

1.  Författa en allnordisk grundlag.

2.  Uppmuntra till lokalt (regionalt) styre av lokala frågor.

3.  Framhäva den nordiska kulturen, vår historia och de lokala särdragen.

Självförsörjande stat. Geonationalsocialism är inte principiellt emot import utan ser tvärtom möjligheter att handla med varor och tjänster från vänligt sinnade nationer. Det fria Norden ska dock vara så pass självförsörjande att vi aldrig hamnar i en beroendeställning till omvärlden.

Norden är rikt på naturresurser såsom skog, bördig åkermark, gruvfyndigheter, fiskevatten, gas och olja. Resurserna vi har att förvalta på vårt geografiska område ska vi förvalta väl. I förhållande till vår befolkning har vi rika tillgångar, vi får dock aldrig belasta naturen mer än den klarar av. Norden ska producera mer mat än vad dess befolkning behöver. Överskottet kan användas i byteshandel med andra länder, exporteras eller lagras i beredskapslager. Vidare ska det finnas en omfattande inhemsk industri som producerar det vi behöver. Norden kan till exempel ha egen stålindustri, textilindustri, bilindustri, elektronikindustri m.m.

De nordiska produkterna ska bli kända för att vara av bästa kvalitet och producerade med hänsyn till producenternas arbetsmiljö och naturen. Våra produkter ska inte ha en planerat låg livslängd för att maximera ekonomisk vinst, till skillnad från idag, utan tvärtom vara konstruerade för att hålla så länge som möjligt. Detta tillsammans med en utökad reservdelsmarknad kommer att vara till gagn för både konsument och natur. Den medvetne konsumenten kommer välja nordiskt i vetskap om att varan är framställd på ett etiskt och miljövänligt sätt. Att positionera nödvändig industri i Norden kommer helt avskaffa arbetslösheten.

NMGR kommer:

1.  Ha en nordisk självförsörjandegrad på över 100%.

2.  Ha en levande landsbygd för kött- och spannmålsproduktion.

3.  Införa tullavgift på alla importvaror som går att producera i Norden. Det, till dess att frågan av dessa produkter täcks av egen nordisk produktion.

4.  Skapa en utvecklad modern basindustri som täcker vårt folks behov.

Förstatliga den monetära infrastrukturen
Det rådande banksystemet (fractional -reserve banking) ger privatägda banker möjlighet att skapa krediter, det vill säga pengar ur tomma intet som ännu inte finns. Av de pengar som cirkulerar i vårt finansiella system är merparten skapade på detta sätt. Pengar idag är bara siffror i datorsystem, endast cirka 3 procent existerar som fysiska pengar. Det finns inget reellt värde som motsvarar mängden pengar i cirkulation. Den statliga och framförallt folkliga kontrollen av detta system är i princip lika med noll. Hela denna konstruktion är ett invecklat sätt att beröva världens länder men också privatpersoner på resurser till bankelitens intressen. Den finansiella ordning som varit rådande måste fundamentalt ändras.

Den nordiska staten ska ha en egen statskontrollerad centralbank som har ensamrätt på att skapa nya pengar för cirkulation i vårt ekonomiska system. De pengar som cirkulerar ska motsvaras av Nordens samlade produktionspotential och arbetsinsats, de parametrar som ingår i denna beräkning ska vara helt transparenta för folket.

Att kortsiktigt leva i lyx och låta våra barn och barnbarn betala för det i framtiden ligger inte i linje med vår nationalsocialistiska värdegrund. Se här har vi behov att lära oss leva i sk. fattigsamhälle som inte skall missförstås som misär.

NMGR kommer:

1.  Lämna den nuvarande finansordningen.

2.  Införa en statskontrollerad centralbank med monopol på att tillverka pengar typ och balans.

Avskaffa räntan
Ränteslaveriet är i grunden något osunt eftersom det innebär att ta från de fattiga och ge till de rika. I praktiken innebär systemet att de som redan innehar stora penningbelopp belönas med ränta, medan de som har lite blir påtvingade ränteavgifter. Än värre är det när det, som idag, tas ut ränteavgifter i flera led vilket gör att den vanliga medborgaren betalar höga ränteavgifter som en betydande del av sina månadsavgifter. Ränta är ett sätt för de destruktiva finansiella krafterna att stjäla från folket.

Istället för ränta avser NMGR att införa en tillbakahållningsavgift. De som håller betydande kapital från cirkulation ska betala en avgift till staten. Detta för att främja produktion och handel vilket främjar en sund och livskraftig ekonomi. Hur detaljerna i detta ska utformas måste föregås av empiriska studier och anpassas efter rådande situation.


Vår väg punkt 4 - IV

Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttrandefriheten helt.

De allmänna förväntningarna på staten och dess uppgifter idag reduceras ofta till att upprätthålla lag och ordning, ta in skatter samt i viss mån se till att samhället är rättvist.
Vår nationalsocialistiska syn på staten innebär att dessa uppgifter är underordnade den viktigare funktionen att se till att våra nordiska folk överlever och utvecklas.
Detta måste vara statens absolut mest primära mål.

En vanlig missuppfattning
, skapad genom omfattande propaganda i decennier, är att vi förfäktare av den nationalsocialistiska världsåskådningen skulle vara för diktatur och mot demokrati. Vi är otvivelaktigt motståndare till mycket av det som de senaste årtionden kommit att bli förknippat med ordet demokrati såsom massinvandringfeminism och antinationalism, men i vårt framtida samhälle är folkstyre, medborgerlig medbestämmanderätt, föreningsfrihet och yttrandefrihet självklara begrepp.

NMGR framtida stat är ”bestämd”, men inte totalitär, och arbetar effektivt ur ett helikopterperspektiv för hela folkets väl.

Staten är folket – folket är staten. En stat måste vara anpassad efter sitt folks rasliga egenskaper och kultur. Hur välfungerande en stat är borde alltså inte främst mätas i BNP utan snarare efter hur den anpassar sig efter sitt eget folks välmående och överlevnad. Då vår stat idag håller på att utrota sitt eget folk är den alltså så långt ifrån en lyckad stat man kan komma. I klartext är den stat vi idag lever i brottslig och rent av sinnessjuk till sin natur.

Staten är inte något mål utan ett medel. Den ger förutsättningar för skapandet och inte minst bevarandet av kultur, men den är inte dess grund. Därför är förutsättningen för tillvaron av en högre mänsklighet inte staten utan existensen av det folk som uppbär den. NMGR stat är inte klasslojal utan raslojal. Den avser inte att ta beslut som gör det bättre för rika på bekostnad av fattiga, bättre för unga på bekostnad gamla, bättre för män på bekostnad av kvinnor – eller tvärtom – utan efter vad som är bäst för folket som helhet.

Medborgarskap
Endast medborgare har rätt att rösta i folkomröstningar samt delta i styret av Norden. Myndigheter och annan statlig verksamhet kommer nästan undantagslöst att anställa personer som är medborgare.

Dagens ”demokrati”. Vår inställning till begreppet demokrati är problematisk, detta först och främst på grund av att ordet demokrati har blivit synonymt med det nuvarande dekadenta och själva demagogi. Då blir demokrati symbolen för allt det vi vill bekämpa. Men det innebär inte att vi är mot frihet och folkstyre eller att medborgarna har rättstrygghet och medbestämmanderätt. Det bör här även tilläggas att vår uppfattning om sann demokrati står betydligt närmare ursprungstanken – främst demokratin i Aten under antiken – än det som systemet menar är demokrati idag.­

NMGR kommer:

1.  Sträva efter att återge ordet demokrati sin ursprungliga och rättmätiga innebörd.

Vi strävar. Efter att optimera sökandet efter kompetenta ledare. Vi kommer söka efter talanger ur alla samhällsklasser, från alla bakgrunder.

Vidare kommer vi se till att Nordens befolkning i all tydlighet är lojal till sin stat och ras och att alla och envar förstår att detta är en förutsättning för att skapa en progressiv och modern stat.

NMGR kommer:

1.  Frånta kungahusen dess makt och dess ekonomiska och materiella fördelar till en human nivå. Medlemmar i familjen är folket och i den republikanska synen kan man få välja att delta fysiskt och kunskapsmässigt till folkets gemenskap eller välja att flytta utomlands en rätt som alla medborgare har genom att välja ”vagabond” eller turist rättighet med alla fördelar att söka anställning i det land de finner sig som ”apolide”.

Framtidens styrelseskick. Vi avser att bygga en stark stat med en stark och kompetent ledning efter en ledar- och ansvarsprincip som ser till hela folkets väl och bevarande, men där även folkets medbestämmanderätt är omfattande och där äkta folkdemokrati är given.

Rent konkret skulle vårt styrelseskick fungera på så sätt att NMGR ledning efter maktövertagandet väljer ut en allnordisk senat med kompetenta människor sprungna ur folket direkt från samhället och sina positioner.

Senatorerna skulle alltså väljas bland sådana som genom sitt liv konsekvent utmärkt sig genom förtjänster i samhället för folkets väl. De skulle inte vara karriärpolitiker med partilojaliteter som idag.

Senatens uppgift blir sedan att välja ledaren för staten genom en sluten omröstning. Senatorerna skulle särskilt leta efter en person som har utmärkt sig i livet, genomgått prövningar och visat prov på stor handlingskraft och gott omdöme i pressade situationerPersonen skulle vara av god fast karaktär och anses omutbarSenatorernas uppgift blir också sedan att verka som ministrar och agera rådgivare åt den valda ledaren. Senaten ska även ha makten att avsätta ledaren eller enstaka senatorer om situationen så kräver. När en person ur senaten av olika anledningar lämnar sin post väljer övriga personer i senaten in en ersättare efter samma villkor och riktmärken som de själva valdes in efter människor fri från maktsjuksyndrom http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

Ledarens uppgift blir att med hjälp av senaten ta beslut i stora och viktiga frågor som rör hela folkets, landets och statens framtid – snabbt och effektivt utan onödig byråkrati och för hela folkets väl. Denna individuella beslutsamhet innebär ett tungt ansvar och personen som fattar besluten tvingas själv stå ansvarig för det, och sedermera ta konsekvenserna för det, oavsett om det var ett bra eller dåligt beslut. Således skulle vi få se på ett helt annat ansvarstagande av statschefen än idag.

I det fria och enade Norden kommer vi också skapa ett allnordiskt parlament. Parlamentsledamöterna, som kommer att komma från hela Norden, kommer att väljas av folket genom återkommande lokala personval. Något partiväsen kommer inte att behövas. Parlamentet kommer att vara den lagstiftande församlingen, driva politiska frågor och på så sätt vara folkets röst till senatenParlamentet ska dessutom ha makten att godkänna senatens val av ledare för Norden.

Ett system liknande den schweiziska direktdemokratin kommer dessutom att införas med beslutande folkomröstningar, detta för att ytterligare balansera senatens och ledarens maktutövning. Om medborgarna samlar ett tillräckligt antal underskrifter skall de kunna få till stånd en folkomröstning om såväl stora som små frågor. Ett misstroendevotum mot ledaren ska även kunna hållas genom folkomröstning.

Man kan således konstatera att det vi idag kallar för grundläggande demokratiska rättigheter skulle gälla, även om dagens politiska partier skulle komma att avskaffas. Som alternativ till dagens partier skulle enskilda individer i parlamentet, föreningar och folkrörelser ha ansvaret för att driva på i politiska frågor.

På kommunal nivå kommer samma ledar- och ansvarsprincip att tillämpas. En kommunens starke man eller borgmästare kommer väljas av kommunens medborgare. Denna borgmästare har sedan möjlighet att själv ta beslut i akuta frågor som rör folket på lägre och kommunal nivå och tar stor hjälp av folket genom folkomröstningar där invånarna får vara med och bestämma om viktiga saker för kommunens framtid.

NMGR kommer:

1.  Välja en allnordisk senat med kompetenta människor sprungna ur folket bland sådana som genom sitt liv konsekvent utmärkt sig genom förtjänster i samhället för folkets väl.

2.  Låta senaten välja en ledare för den nordiska staten som effektivt och utan byråkratiskt krångel, med senatens rådgivning, kan ta viktiga beslut som rör hela folket.

3.  Skapa ett folkvalt allnordiskt parlament som blir den lagstiftande makten i samhället och folkets röst till ledaren.

4.  På lokal och regional nivå ha ett liknande styrelseskick med en folkvald borgmästare och lokala folkomröstningar.

5.  Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden.


VÅR VÄG. Här följer femte 
punkt 5 - V

Lagar mot media folkfientlig propaganda, myndighet osv. som idag motverkar ”rättvisans mening och procedur som t.ex. sanning framstår efter bevis”

Se till att medieföretag och organisationer som verkar utomlands men vars folkfientliga propaganda sprids i Norden ska kunna klassas som främmande agenter och förbjudas.

Folklig insyn och medbestämmandeNMGR vill säkerställa att folket får både insyn och möjlighet att själva äga medier. Vår syn på media är att den inte enbart är en granskare av makten utan också en maktfaktor i sig. Därför bör offentlighetsprincipen gälla även för media. Detta gäller framförallt en medieinstitutions inre liv, det vill säga hur beslut tas, vilka som finansierar verksamheten osv. Offentlighetsprincipen ska dock inte påverka källskyddet då uppgiftslämnare måste ha rätt att vara anonyma. Vi ser det som en viktig princip att media måste kunna granska makten för att motverka korruption. Medier har inte rätt att verka fientligt mot folket eller staten, men om exempelvis en senator otvivelaktigt visat sig korrupt måste detta komma folket till kännedom. Detta i sig ska inte betraktas som folkfientligt utan snarare folkvänligt eftersom sådana avslöjanden hjälper till att motverka och förebygga missförhållanden inom folkets ledning.

NMGR

1.  Dela ut delar av de exproprierade medierna till kooperativ och föreningar. Genom statliga bidrag verka för en mångfald av medier.

2.  Säkerställa att majoriteten av nordisk media ägs av staten, det vill säga folket. Statlig media skall verka för folket.

3.  Se till att offentlighetsprincipen, undantaget källskyddet, ska gälla även för media. Varje enskild medborgare ska kunna granska de som granskar.

 

VÅR VÄG. Här följer sjätte punkt 6 - VI

Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska värnas.

Gemensamt för alla de ideologier och system som accepteras av de styrande idag är att de i sina grundvalar förnekar naturen eller anser att människan står över den. Såväl ”mångkultur” som det gränslösa kapitalets rovdrift på naturens resurser utgör brott mot den naturliga ordningen och straffas hänsynslöst när naturen slår tillbaka. Ett pris som efterkommande generationer får betala i form av havererade ekosystem, överbefolkning och svält, förbrukade naturresurser m.m.

Vi nationalsocialister inser att människan är en del av naturen och därför också måste leva i enlighet med den och följa dess lagar. NMGR är det enda politiska alternativ i Norden som verkligen på allvar värnar naturen – även när det kommer till biologisk mångfald för människan. Nationalsocialismens naturfrämjande värden måste på sikt spridas i världen och radikalt ersätta det parasitära synsätt som människan har till naturen.

En hållbar planet. Genom att leva naturligt och tänka långsiktigt kan vi skapa en hållbar planet även för våra barn och barnbarn.

NMGR kommer:

1.  Satsa på geovetenskap och vara ledande inom utvecklandet och användandet av förnybar energi som ska driva hem, bilar, industri m.m. och allt som framtid skall offra till oss.

2.  Verka för att ett ekotänk ersätter det materialistiska ”slit-och-släng-samhället”.

3.  Samarbeta internationellt för att åstadkomma detta på bred front. OUNDVIKLIG

Djurfrågor
Nordiska motståndsrörelsen har en organisk syn på världen och motsätter sig den rådande antropocentriska bilden av djuren som automatiskt lägre stående varelser och enbart tjänare av människan.

Människan har ett särskilt ansvar att inte orsaka andra djur onödigt lidande samt att upprätthålla balansen inom naturen.

NMGR kommer:

1.  Avskaffa ritualslakt såsom kosher och halal ingår i naturliga samhällets förändring.

2.  Öka straffvärdet för brott mot djur.

3.  Förbjuda plågsamma djurexperiment.

4.  Verka för en sund jakt- och fiskepolitik där vi tar det vi verkligen behöver och anpassar vårt levnadssätt efter naturen och inte tvärtom.

5.  Utöka skyddet för de utrotningshotade inhemska arter som på grund av mänsklig påverkan minskar i antal för varje dag.

6.  Bibehålla och skärpa Sveriges djurskyddslagar. Det som idag certifieras som ekologiskt ska ses som den lägsta godtagbara nivån. Striktare krav för djurhållning, även för sällskapsdjur och vilda djur i fångenskap.

7.  Säkerställa att barn i tidig ålder får respekt och förståelse för naturen och att de intar en holistisk inställning till densamma. Barn ska växa upp till vårdare, inte parasiter, av naturen.

 

Ett naturligt leverne

NMGR kommer verka för att uppmuntra nordbor att bo på sådant sätt att de har fri tillgång till naturen och möjlighet till egen odling, och därmed viss självförsörjning i händelse av kris. Allt detta under tid av omfattande förändrings proposition som tiden kräver för allas överlevnad se vi t.ex. i
http://vi-pr.com/helhet.htm  
ARKITEKTUR

”Tills inte andra planeter i vårt universum, eller någonstans i världsrymden inte ger oss utrymme till vidare expansion, tvingas vi här och nu se över dagens byggnads och bostads arkitektur, utrymme osv. Idag bygger vi för det mesta horisontalt dvs. villor, stugor, eget hus på landet osv. En person kan röra sig som standard 70-90 kvadratmeter. Vertikal byggnad typ skyskrapor med reducerat bostadsutrymme med alla inkorporerade nödvändiga komfort är vårat grundalternativ.”

NMGR kommer:

1.  Upphöra med exploatering av nordiska skogar. Skogen liksom andra naturresurser ska i ett sunt samhälle inte användas som en outtömlig resurs där man bara har vinstmaximering som målsättning.

2.  Bekämpa industrialiseringen av lantbruket och djurhållningen. Strikta förbud mot GMO, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel osv.

Vi äger naturen gemensamt. Vi nordbor ska vara stolta över att vi har allemansrätten i samtliga nordiska länder (förutom Danmark) vilket inte alls är någon självklarhet i resten av världen där den oftast inte finns eller är mer begränsad. I allemansrätten ser vi en viktig socialistisk princip om att naturen är till för alla.

NMGR kommer:

1.  Värna allemansrätten och införa den i hela Norden.

2.  Klargöra att allemansrätten inte bara innebär rättigheter utan också skyldigheter. Åverkan på skog och mark ska tas på allvar och det ska även vara en skyldighet att rapportera missförhållanden i naturen.

3.  Med kraft bekämpa olovligt kommersiellt utnyttjande eller annan exploatering av naturen.

4.  Verka för starkare lagar som ska gynna den biologiska och geologiska mångfalden.

5.  Vidta åtgärder för att se till att kommunerna tar hänsyn till miljön när kommersiella intressen vill etablera sig i naturområden. Betydande förändringar på landskapet måste ha tillstånd från en central naturskyddsmyndighet.

Biologisk mångfald. Genom erkännandet av människan som en del av naturen måste vi också inse att människan inte kan vara undantagen naturens lag om biologisk mångfald.

Massinvandring, ”mångkultur” och tvångsintegration måste krossas så att jordens variationsrikedom och mångfald kan fortleva. NMGR se på allvar hur man kan lösa olika beteenden som t.ex. homosexuellas problematik, politiska och religiösa variationer via t.ex. proposition som följer
http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm
sk. också BETEENDE SAMHÄLLE då en del av geonaltionalsocialism territorium faller för ett sådant icke vålds mål genom att skapa dessa dels självständiga samhälle.

 

VÅR VÄG. Här följer sjunde punkt 7 VII

Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.

Vår socialism är nationell och grundar sig i folkgemenskap och inte klasskamp med mening om klasskamp att en klass skall förtrycka en annan! I vårt samhälle kommer intellektuella och välutbildade såväl som handens grovarbetare, de från mer välbärgade familjer såväl som de från sämre förhållanden, de ur samhällets elit såväl som de svaga och utsatta, arbeta för folkets gemensamma mål.

Vad är bäst för folket är att ”ersätta liberalismens (kapitalism) inhuman totalitarism och autoritär -ism ”. Alla människor har en plats att fylla för folkets väl. Ett samhälle utan mekaniker och hantverkare eller bönder, it specialister och vetenskap skulle vara minst lika värdelöst som ett samhälle utan ingenjörer eller nationalekonomer.

Den nationella socialismen handlar att ”allas lika värde” med mening att människor är olika och ta tillvara på allas unika färdigheter på bästa möjliga sätt. Nationalsocialism är en revolutionär omdaning i hela folkets tankesätt genom förändring på flera punkter som tillsammans leder mot detta mål.

Arbetspolitik
Alla människor har både rätt och skyldighet till arbete. Ett arbete handlar om så mycket mer än att bara tjäna pengar, det handlar även om att få sina sociala behov tillgodosedda och få känna sig värdefull genom att man gör en insats för att tjäna samhället och folket. Ingen arbetsför människa ska få sko sig på andras arbete och det är statens ansvar att se till att ingen går sysslolös samt att, om det behövs, utbilda och omskola individer till att klara nya uppgifter. Exempelvis ska en fabriksarbetare som får problem med axlarna istället för att sjukpensioneras omskolas till annat lämpligt yrke, liksom en företagschef som ”går in i väggen”. En person som inte har några ben ska sättas i arbete som denne klarar av liksom någon som har mental funktionsnedsättning. Den som av lathet eller ovilja inte arbetar står utanför samhällets sociala skyddsnät.

Detta synsätt, där alla drar sitt strå till stacken, skulle också tillsammans med den tekniska utvecklingen kunna möjliggöra kortare arbetsdagar. Kortare arbetsdagar skulle medföra att medborgare får mer ledig tid att engagera sig i föreningsliv, umgås med familj, skapa kultur m.m. vilket skulle öka välmående bland folket och dessutom komma hela samhället till gagn.

NMGR kommer:

1.  Ge alla arbetsföra människor ett arbete.

2.  Optimera Arbetsförmedlingen för ansvar att hitta rätt arbeten till rätt människor och till att skapa flexibla vägar för människor som behöver utbildas eller omskolas för sina egna och samhällets behov.

3.  Medborgare som räknas fysiskt och mentalt friska men som inte vill medverka för samhället genom arbete förlorar rätten att delta till folkets gemenskap men får rätt till egen frihet via identitet som apolide.

NMGR är inte korporativistisk och dvs. det kommer att finnas en fackförening för alla arbetare som säkerhetsventil och vid andra typer av förhandlingar som gäller arbetsgivare och arbetstagare under transitons tid. ÄR ATT KOMMA IHÅG att GEONATIONALSOCIALISM är i sin futuristiska vision på väg till ett gratis samhälle
http://vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm    

Sträva efter att införa sex timmars arbetsdag och som delas av andra politiska mål från t.ex. vänster partiet i dagens läge 2018

Svensk partiet
http://vi-pr.com/visp_vi_svensk_partiet.htm
15 år sedan

VI-pr partiprogram
http://vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm
16 år sedan
Och många fler.

Socialt skyddsnät och allmän välfärd

NMGR kommer:

1.  Införa kostnadsfri sjuk- och tandvård för alla medborgare. Vi kommer även erbjuda regelbunden grundläggande hälsobesiktning för att i tid förebygga ohälsa.

2.  Fritids- och idrottsverksamhet samt allmännyttiga intressen som anses gynnsam för folkhälsan, folkgemenskapstanken subventioneras från statskassa.

Företagande

NMGR kommer:

1.  Princip i produktion för matvaror m.m. skall vara ekologiska, närproducerade och miljövänliga produkter.

2.  Konkurrens princip regleras efter ekonomisk och social utveckling.  

3.  Stoppa all företagsflykt från Norden.

Forskning, innovationsanda, konst och kulturellt arbete.
De stora uppfinnarna, upptäckarna, konstnärerna, författarna, poeterna och kompositörerna i historien har inte främst drivits av ett vinstintresse utan istället av en vilja att göra världen till en bättre och trevligare plats samt att förbättra livet för folket och höja dess medvetandenivå. Vi måste åter hitta tillbaka till denna anda för att verkligen kunna bli framåtskridande på dessa områden igen.

NMGR kommer:

1.  Avsätta stora anslag till forskning som avser förbättra folkhälsan, miljön, försvarsmakten samt kriminologi i syfte att förebygga brottslighet. Även forskning som ger ökad förståelse för universum och naturlagarna ska uppmuntras.

2.  Skapa forsknings- och innovationscenter där staten, universiteten och företagen går samman för att utbilda och skapa en jordmån för driftiga och intelligenta medborgare att vara med och driva utvecklingen framåt.

3.  Utbetala en medborgarlön till lovande konstnärer, författare, kompositörer, musiker, filmskapare och andra kulturellt arbetande personer.

Skola och utbildning. Utbildningsplanen för skolan idag, framförallt under de första skolåren, har kommit att bli för bred med en hel del onödig vetskap samtidigt som stora delar oerhört viktigt kunskap gås förlorad. Mycket av det som lärs ut i skolan är glömt i vuxen ålder, än mindre har människan faktiskt nytta av det under sin livstid. De som faktiskt har nytta av specialkunskaper i specifika ämnen kan lära sig detta längre upp i åren efter en mer individuell anpassning.

Ett av skolans mål måste vara att ge alla elever en grundläggande allmänbildning och viktig basal kunskap, men nästan lika viktig är skolans roll som karaktärsdanande institution. Skolan måste fostra den unga generationen i folkgemenskapstanken och lägga grunden för det vuxna livet i det nationalsocialistiska samhället. Eleverna måste lära sig att bli beslutsamma, ansvarstagande och viljekraftiga och med en stor förståelse för naturen och dess lagar.

Skolan måste som en motvikt till detta lägga mer lektionstimmar på idrott, nyttiga aktiviteter som självförsvar, överlevnad osv. samt på utomhusaktiviteter och fältstudier i skog och mark.

Disciplin måste återinföras i klassrummen och lärarnas auktoritet stärkas.

Alla elever måste få de resurser och den hjälp som krävs för att enligt sina individuella förutsättningar kunna utvecklas. Såväl elever som har det svårt i skolan som särskilt begåvade elever måste kunna utvecklas utifrån sina behov med rätt undervisning.

Så kallad mobbning kommer drastiskt minska i ett samhälle byggt på folkgemenskap.

NMGR kommer:

1.  Skol nationalsocialistisk värdegrund där karaktärsdaning, folkgemenskapstanken och en stor respekt för naturen och dess lagar implementeras redan från unga år.

2.  Införa undervisningstimmar för idrott samt förlägga mer utbildningstid ute i den fria naturen.

3.  Se till att utbildningen redan från högstadiet blir mer yrkes- och individinriktad genom utökat arbete och kontakt med studievägledare.

Familjepolitik och kvinnans roll. Vår bild av kvinnan härstammar direkt från den naturliga och jämlika synen som våra nordiska förfäder hade. I enlighet med denna nordiska syn måste kvinnans naturliga roll SOM FÖDERSKA har stort ansvar för familjen i enighet med plikt att försvara landet och försörja med sin make de närmaste, familj, släkt, klan osv.

Det finns yrken som generellt sett är bättre lämpade för kvinnor och andra som är bättre lämpade för män.

Angående homosexuella osv. är proposition enda vägen en sk. homogensamhälle http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm och det pga. sexualdrift som naturligt inte går att hejda och meningen är att samhället inte utsätts för onödiga konflikter.
Donatorer relaterade till ägg och sperma samt alltså provrörsbefruktning är högt exkluderad i
 NMGRKontra att adoptioner i Norden för nordiska folk och Européer är en naturlig väg att följa.

En frisk och välfungerande familj, sett till vad som är naturligt och till barnens bästa, bildas givetvis av en man och en kvinna.

Pension. Folkpensionen är en pension som gäller för alla.
För att få ta del av folkpensionen krävs det att man är medborgare i Norden. Pensionsåldern sätter inte gränser för de som vill arbeta vidare.

Skattepolitik. Skattesatsen i landet ska självklart inte på något vis vara onödigt hög då staten inte har något vinstintresse i sig, men skatten ska ligga i relation till statens utgifter.

NMGR kommer:

1.  Sköta finanserna på sådant sätt att gemene man kommer att ha en mer välkomnande syn på att betala skatt.

2.  Anpassa skatter till då nationella eller geopolitiska behov.

 

VÅR VÄG. Här följer 8 - VIII punkt.

Alla Geosonationalcialister är värnpliktiga symboliskt från födelsen!
 
Alla värnpliktiga medborgare erhåller vapen av olika slag och sin militära utrustning.

Alla medborgare ska kunna bidra till försvaret av nationen mot såväl yttre som eventuella

inhemska hot.

Jordens resurser är inte oändliga och förr eller senare kommer rovgiriga stater och andra intressen tvinga sig till resurser från dem som inte kan försvara sig. Sådana krig rasar redan och de kommer med all säkerhet att öka i framtiden.

Problem är girighet och skenande befolkningsökning. Nämnas i sammanhanget kan att planetens population på 1960-talet uppgick till ungefär tre miljarder och har med andra ord mer än fördubblats sedan dess.

Ett starkt Norden mot främmande hot.
Norden måste också ha en offensiv förmåga för att, om nödvändigt, på kort varsel kunna ingripa i vårt närområde och/eller ha förmågan att hjälpa välsinnade stater med närbesläktade folkslag mot gemensamma fiender. Den offensiva förmågan är inte tänkt att användas lättvindigt men ska i extraordinära fall, och på 
goda grunder, kunna användas preventivt gentemot hot som på sikt kan drabba Nordens befolkning.

För detta krävs en stående armé med de bäst tränade yrkessoldaterna och befälen samt den bästa utrustningen riket kan få fram.

NMGR kommer:

1.  Förstärka och modernisera det militära försvaret.

2.  Bygga en offensiv förmåga för att, om nödvändigt, på kort varsel kunna ingripa i vårt närområde.

3.  Normalisera tanken om livet som soldat.

En medborgare, ett vapen.

I det nya Norden kommer stor tillit finnas mellan folket och dess ledare. Ledningen för det enade Norden kommer inte bara sova tryggt med en beväpnad befolkning – den kommer sova tryggare. Alla och envar kommer veta att fiender till Norden först måste möta ett folk redo att försvara sin stat med sina egna vapen.

NMGR kommer:

1.  Ge medborgarna laglig rätt till nödvärn i sina hem även med sina militära vapen.

Det civila försvaret. ALL katastrof och andra nödvärns behov sköts av Olika specialister sk. blåljus som är integrerade i nationalsocialism och militära enheten i första hand och sedan med hjälp av andra medborgare som efter egen förmåga och kunskap breder ut effekten vid samverkan.

NMGR kommer:

1.  Ha kapacitet att mobilisera våra militära styrkor till katastrofhjälp.

2.  Vara beredd att kunna hjälpa vår omvärld i händelse av omfattande katastrof.

3.  Kontinuerligt utbilda medborgare i olyckshantering.

 

VÅR VÄG. Här följer den nionde 9 - IX punkt

Alla medborgare är lika inför lagen.

Benämningen jurist betyder elev till inskolning för att bli advokat. Jurister har inte talan i processer till att de själv blir advokat.
Alla förhandlingar i domstolen är skyddade och aldrig allmänna. Det är vid muntliga samtal som det bestäms av parterna hur det skall bli i huvudförhandlingar om vidare alltså fortsätter med stängda dörrar och hämligstämpel.  Samt förstörning av dokument efter tidsbestämd som parterna kommer överens eller av förlorare partner.

FOLKDEMOKRATI betyder öppna förhandlingar sk. öppna dörrar till allmänhet press osv. och det kan ske i huvudförhandling när en förlorande partner önskar att det sker via överklagan Överklagan som alltid skall ske efter fråga.

En folkdomstol ska upprättas med syfte att pröva de svåra fallen av folkförräderi

”Alla NMGR medborgare har lika värde”

Bestämd psykisk och fysisk assistans via lokala kommittéer som ökar hälsan och trygghet, är också preventiva åtgärder för att förebygga våld, brottslighet osv.

Lösningen på problemen är den folkgemenskap vi ska bygga, brott och god rehabilitering på våra fängelser. Den som avtjänat sitt straff ska också ha fått terapeutisk hjälp, blivit utbildad, fått nyttiga lärdomar för framtiden samt blivit införstådd i vad folkgemenskapstanken handlar om.
Fängelse arkitektbyggnad är nu utformad i vertikal princip som ”arbetsbyn” med alla tänkbara säkerhetsåtgärder som håller fånge eller den dömda på plats, straffet är tidsmässig isolering, straffet tar inte ifrån de mänskliga rättigheterna som t.ex. familj och arbete. Isolering innefattar ett aktiv deltagande till terapi som plikt för att kunna få rätt till andra goda förutsättningar.
  

Likhet inför lagen.

NMGR kommer:

1.  Säkerställa att alla medborgare – oavsett härkomst, politisk eller religiös uppfattning – på lika villkor har rätt till yttrandefrihet, mötesfrihet och en rättvis prövning i domstol. Alla medborgare i det fria Norden skall betraktas som lika inför lagen.

Opartiska förvaltningsmyndigheter och domstolar.

NMGR kommer:

Domstolväsendet utformas av två domare och två sekreterare eller protokoll förare som skriver och spelar in förhandlingarna.
De parter och deras advokater. Efter, alla handlingar skickas till en översyns centraldomstol då en hemlig och opartisk domare från annan del av Landet utreder. Godkännandet framhävs till där det uttryckt kommer ifrån och vidare tar laga kraft. Förlorande part också under sitt straff kan hålla mål i en sk. vila också efter överklagan oavsett resultat. Vilan övertas av dagens definition Resning-domvilla. Mening med Mål-vila är att den eller de som anser sig vara felbehandlade eller oskyldigt dömda kommer att bevisas i de nya sista och då tredje förhandlingar sanningen som har mognat med tid vid djupare undersökning.

Lagar mot folkfientlighet. Nordiska motståndsrörelsen förfäktar folkdemokrati, inte liberal demokrati. Det fria Norden kommer att värna om den enskildes yttrandefrihet, men samtidigt göra det klart för alla att friheter inte är reservationslösa utan kommer undantas om de missbrukas till att bedriva folkfientlig verksamhet. Vid en intressekonflikt kommer folkets frihet, suveränitet och själva rätt till överlevnad värderas högre än individens frihet. Vi kan med andra inte tillåta att det fria Norden, med dess omfattande yttrande- och mötesfrihet, missbrukas av fientliga krafter som verkar för folkets undergång.

Folkfientlighet måste förbjudas och allvarlig sådan hårt bestraffas. De svåra fallen av folkförräderi kommer att prövas av en ny domstol, Nordens folkdomstol. Denna folkdomstol kommer även ta över hög- och landsförräderimålen eftersom dessa utgör ett brott mot såväl riket som dess invånare. Folk-, hög- och landsförräderibrott kommer att tas på stort allvar.

NMGR kommer:

1.  Folkmord komma att lagföras.

2.  De som fälls av folkdomstolen och bedöms oförmögna till rehabilitering kommer även förlora sina medborgarskap.

3.  Ta hög- och landsförräderimålen på allvar. De som med utländskt bistånd eller med andra lagstridiga medel försöker lägga landet under främmande makt begår ett brott mot rikets säkerhet och skall straffas därefter. Om skada sket skall straffet hemlikas samt som levande tas ifrån medborgarskap och utvisas med eller utan apolide status. Handlingar där medborgare åker på hemliga möten där beslut tas med främmande intressen och utan folklig insyn, eller ens vetskap, är att betrakta som högförräderi.

Brott och straff. Filosofiska nyanseringar:
Nordiska motståndsrörelsen inser att mycket av arbetet med att minska brottsligheten i samhället hänger ihop med helt andra saker än straffsatser och antalet poliser som finns tillgängliga på gatorna. Ju mer orättvist fördelade samhällets resurser är och ju större klasskillnader som existerar, desto mer ökar också brottsligheten.

Det är heller inte ovidkommande att den globala makteliten faktiskt vill skapa oro och kriminalitet i samhället för att använda det som täckmantel, för att utan folkets protest, bygga upp det övervakande storebrorssamhälle som allt mer tar form. En oövervakad park skapar dock inte en kriminell individ. Det är inte alltid tillfället som skapar tjuven utan istället oftast samhällets moral och anda. En kriminell stat fostrar kriminella individer.

I ett friskt och välmående samhälle, där folkgemenskap råder och massinvandring inte existerar, kommer också brottsligheten att minska. Man stjäl inte från sin familj och skapar inte oreda i sitt eget hem. I en stat med utpräglad folkgemenskap är folket en förlängning av ens familj och Norden ens hem.

Att utrota brottsligheten helt och hållet är dock en naiv vision och därför måste även vi ha en kriminalpolitik. Nationalsocialismen innebär inte nödvändigtvis att det ska bli hårdare straff, men vi ser däremot att vissa typer av brott bör ges ett högre straffvärde. Exempel på denna typ av brott är där offret är i markant fysiskt eller mentalt underläge och därmed oförmöget att kunna värja sig mot gärningsmannen, som det alltid är vid exempelvis brott mot barn, djur och våra äldre. Förutom detta och tidigare nämnda förräderibrott, bör också grova sexual- och narkotikabrott ges högre straff.

Det är oansvarigt av en stat att släppa ut ”monster” i samhället. Det är också inhumant av en stat att hålla någon inlåst hela sitt liv. Seriemördare, pedofiler som utfört grova förgripelser, narkotikalangare som spridit dödligt gift till hundratals människor m.fl. har i vårt avseende förbrukat sin rätt och frihet att leva. Trots att ett dödsstraff är oåterkalleligt måste vi kunna tillämpa det vid särskilt hänsynslösa och grova brott. När bevisningen verkligen anses stå utom allt rimligt tvivel, bör brottet kunna straffas med döden. För att dödsstraffet inte ska kunna missbrukas eller bli godtyckligt måste den nordiska senaten fastställa en sådan dom från domstolen innan den vinner laga kraft.

Den som avtjänar ett fängelsestraff ska få arbeta hårt för att sona sitt brott, men också veta att när han eller hon kommer ut finns det någonstans att ta vägen, att arbete och bostad står till förfogande och att eventuella ekonomiska skulder och betalningsanmärkningar har kunnat arbetas av redan under interneringstiden. Den som avtjänat sitt straff ska också ha fått terapeutisk hjälp, blivit utbildad, fått nyttiga lärdomar för framtiden samt blivit införstådd i vad folkgemenskapstanken handlar om. Detta kommer minimera risken för återfall och således vara hela samhället till gagn.

Vi vill också att det ska läggas stor vikt vid kriminologisk forskning för att förebygga brott och även ge psykiatrisk vård de resurser som krävs.

NMGR kommer:

1.  Skapa ett samhälle präglat av sunda värderingar och folkgemenskap vilket leder till minskad kriminalitet.

2.  Värna personlig integritet istället för att skapa ett övervakningssamhälle.

3.  Höja straffvärdet för brott mot barn, djur och våra äldre samt för grova sexual- och narkotikabrott.

4.  Införa dödsstraff vid särskilt hänsynslösa och grova brott när bevisningen verkligen anses stå utom allt rimligt tvivel.

5.  Ge dem som avtjänat sitt straff möjligheten till ett nytt liv fritt från skulder och anmärkningar och med kunskaper att kunna utföra ett arbete som väntar.

6.  Lägga stor vikt vid kriminologisk forskning för att förebygga kriminalitet.

7.  Ge den psykiatriska vården de resurser som krävs och se till att de verkligen behandlar sina patienter istället för att skriva ut lyckopiller.

 

Lycka till……..

 

 

 

Dela artikeln på sociala medier……

 

 

 

www.vi-pr.com …och Tor Svärdtorp www.vi-pr.com