HAPARANDAFALLET 2010-2021 (under bearbetning)

 

VARFÖR Haparanda FALLET? DÄRFÖR HAPARANDAFALLET är för att upplysa allmänheten hur saker och ting kan gå snett till: sök på nätet och se du själv hur felaktiga familjelag är grunden till ont LÄS t.ex.:

http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm

Vidare läs en del lösningar  

http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm Lagförslag BREV Maria Larsson
 

och LYSSNA på

https://www.youtube.com/watch?v=kv2rwcWk32k Lagförslag för familj. Video.

HAPARANDAFALLET m.m.

http://www.vi-pr.com/hapfalvidare_undersokning.htm angivna myndigheter namn m.m.

http://www.vi-pr.com/fars_anmalingar.htm ...mot myndigheter m.fl.

http://www.vi-pr.com/lvu.htm kommentarer, trauma, händelserna osv.

http://www.vi-pr.com/hapfall_moteasp.htm Pappa bjuder ansvariga myndigheter m.fl. till möte vid Aspen osv.

http://www.vi-pr.com/senaste_mars2015_hapfall.htm Bilder och NSD skrivelse av ickegodkänd barnlösa paret från Mattila och myndigheter ansvariga för omplacering och splittring av syskon.

http://www.vi-pr.com/haparandafallet_2018.htm Alla rättigheter reserverade av en jättelångberättelse  om HAPARANDAFALLET!

http://www.vi-pr.com/haparandafallet_vardnad_2019.htm Domstolförhandlingar anges vittne att barn är utsatt, regerins proposition 1990 m.m.

http://www.vi-pr.com/karande_2021.htm  Föreläggande och anmälan att barn far illa!


http://www.vi-pr.com/ejje_far_illa.htm bevis av politisk inflyttande i en signerad dokument 2010, myndig. ansv. att barn inte flyttades efter anmälningar att barn far illa (bilder) m.m.


http://www.vi-pr.com/brev_karkiainen_ida.htm

http://vi-pr.com/granska_anmallan_info.htm informerad media m.m.

http://vi-pr.com/brev_media.htm bedja


http://www.vi-pr.com/anmalan_5oversynmyndighet.htm Anmälningar  till översyn myndigheter som IVO,DO osv. mot Haparanda stad, Socialförvaltning osv.

http://www.vi-pr.com/bedrageri_mot_svenska.htm Analys av en utsatt far, tänkare och politiker.

 

VIDEO

1 https://www.youtube.com/watch?v=i8gMJjup6Is&t=455s Vårdnadstvist 1 av 6 video

2 https://www.youtube.com/watch?v=f_X63PG1NOU&feature=youtu.be bilder, doc. berättelse 2019

3 https://www.youtube.com/watch?v=XXE-5LWeff4&t=163s  Bevis via Radio P1 om okunskap och felaktigheter hos utredare m. fl. Förlorade inkomster som företagare osv.

4 https://www.youtube.com/watch?v=n9TihK7xEAE&t=122s Bilder, andra inspelningar som vittna generella utsatthet samt lögner av svarande under förhandlingar.

5 https://www.youtube.com/watch?v=PY1LBrdUedY&t=123s bred dokumentation av fallet med vittne som påpekar svarande oansvar beteende, psykologiska förklaringar och kärandes dels aktivitet i Sverige.

6 v=aP4hDNUH3sw&feature=youtu.be Sista video med bildbevis och dels andra inspelningar som pekas svarande dagligen missförhållande, råd, barnen livs stunder med deras pappa. Inblick av föräldrarnas liv. Protest Myntarg i Stocklm

7 https://www.youtube.com/watchv=uAkcyPEDXF4&feature=youtu.be VITTNE f.d. dagisfröken känner till barn... som farit illa av omhändertagande och samboparet där felaktig var placerade. Domstolförhandlingar 2019 osv.

8 https://www.youtube.com/watch?v=mBT2gRNThTA Kärande ansöka om resning - domvilla angående Haparandafallet som civilmål med konstnärliga och allvarliga iscensättningar.

9 https://www.youtube.com/watch?v=Ip9IbR0zPG8 Vårdnad 2010-2016 VI anklagar er - Vi accusiamo.

 

MÅL

1, syfte i de politiska och sociala sammanhangen vid familjefrågor är att barn har rätt till båda föräldrar genom
automatisk gemensam vårdnad vid föräldrarnas skilsmässofrågor.

– Med det slipper vi falska och farliga utredningar stigmat och brännmärkta av våld från Staten som t.ex. politisk förföljelse,
diskriminering osv.
Gemensam vårdnad upprättar föräldrarnas rättighet som t.ex. till utdrag från alla myndigheter, agerande, utredningar
från t.ex. BUP mf., undersökningar osv. Det ger rätt till föräldrar att utreda händelser på egen hand eller via Juridisk
hjälp och med det, skydda deras barn.

2, är att barn som placeras pga. LVU vid ”förtroende utredda och godkända par”, att dessa få bara barnbidrag som vanligtvis
föräldrar får och ordet familjehem skall raderas för all respekt till biologiska principer
.

– 

Med det slipper samhället och mänskligheten ”BARNHANDEL” som liknar slaveri, skattebetalarnas pengar går till spillo, våldtäkter och våld i olika sammanhang mot barn och föräldrar.

 

1.       VÄG TILL FÖRLÅTELSE. 
2.     Om du blir angripen utan att har provocerat orsaken till det, då handlar det om en situation där du får rätt till att försvara dig oavsett medel. 
3.     Efter anfall angriparen flyr. 
4.     Det är så som denna gör sig skyldig till att betala skadestånd till offer. 
5.     Till dess att denna flyger är han- hon kriminella och gör sig rättfärdig för straffet! 
6.     FÖRLÅTELSE gör sig möjligt genom dialog som bara kan ske med personlig konfrontation. 
7.     Angriparen då kommer att stå för skuldsanering i den storlek som logiken innefattar eller med att offer ger nåd.
 

 

POESI till mina små och stora barn

ORD FRÅN ”DEN INTELLIGENTA” VARELSEN
ATT ÅLDRAS ÄR ETT PRIVILEGIUM.
ATT ÅLDRAS VI SER TIDEN
OCH…
STOPPA DET KAN BETYDA ”VINNING MOT DÖDEN”
ATT ÅLDRAS ÄR SOM VÄGEN ÅTERIGEN TILL BARNDOMEN
MED ÅLDER SER JAG FÖRÄNDRINGAR I MITT ANSIKTE SOM TIDEN MÖNSTRAT OCH BRÄNNMÄRKEN I DET
KROPPEN KÄNNER VIKTEN SOM STIGER I ÅLDER
MINA KÄRA BARN
MIN RÄDSLA ÄR ATT MED TIDEN FÖRLORAR NI MIG
NI SOM BEHÖVER… själen. JAG SOM HAR GJORT SÅ MYCKET

Er kära pappa

http://www.vi-pr.com/haparandafallet24.htm

Frågor? kontakta mig via tor.svardtrp@gmail.com


OLIKA FÖRSLAG om PROBLEMLÖSNINGAR...

VARJE SKILSMÄSSA ÄR EN FAMILJETRAGEDI för att dels motarbeta det är att paret går till en psykisk förundersökning före vigsel.

VARJE VÅRDNADSFRÅGA FÖR EGEN VINNING ÄR ETT ÖVERGREPP PÅ BARNENS RÄTTIGHETER

GEMENSKAPSVÅLD GÅR ATT MOTARBETAS VIA LOKALA KOMMITTÉER... se vidare t.ex. på http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm ”REF”

HÅN MOT BARN ÄR NÄR EN PERSON VILL VARA ENSAM FÖRÄLDER.

När föräldrar skiljes sig och träffar ny partner, om dessa inte AKTIV kräver att alla barn skall vara med barnens biologiska föräldrar gör sig skyldiga till barn kidnappning! 

Knäppskallar som förolämpar svensk heder finns gott om, deras intellekt mäts av deras ord, vi bry inte om de… därför vi hedrar Sverige med sång -du Gamla, du Fria...! Lyssna https://www.youtube.com/watch?v=y7Zl6Wp-fGE Saklighet och svensk korruption... och läs vidare "I Sverige prioriteras ordet BÖR. Du är LURAD av språk manipulationer som makthavare använder för få dig tro att man måste respekterar individens vilja i frihetens namn. Med det resignerar du till bekvämlighet och med denna passivisering begår du ett brott mot frihet. DU ÄR SJÄLV FÅNGE. Ordet som motverka ”BÖR” är det MÅSTE! Det kalla dig till rättvisa för finns inga RÄTTIGHETER utan PLIKTER! Och det, till dess du har en identitet skapad av en nation, en tro eller familj skall din  rättvis agerande grundas på riktiga bevis bevis som t.ex. tydliga inspelningar, opartisk vittne, erkännande och inte bara efter indiciebevis! Äkta vara  knuts till rättvisepatos dvs. SANNING. Du är en hjälte när du ställer upp för rättvisans skull." Härmed finn ett offer bland många andra i olika sammanhang; en förälder, en pappa som vill rätt för sina barn att de enas som var före statens BARNkidnappning! VAR MED och STÄLL UPP, revoltera dig mott mentalförtryck 0ch blir FRI med mig! Jag och mina barn behöver Dig och VI ÄR MÅNGA FÖRÄLDRAR och BARN SOM BEHÖVER DIG... precis som... tänk själv!

https://www.facebook.com/familia.eu  och http://www.vi-pr.com/Europeiska%20Familjev%C3%A4rnPartiet.htm  google translate https://www.youtube.com/watch?v=XvU2J2wDNYo VIDEO (Mynt torg protest)

...från "varning för socialtjänsten... http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm 

Det som lovat är gjort!

…myndigHETER yrke i det CIVILA.

Socialsekreterare, socionomer, domare, psykologer OSV. Yrket skall innehålla en strikt ”person våg (undersökning typ psykoterapi)” Meningen är att skapa en start med yrkesutövare så friska som möjligt så att deras bedömningar, dvs. att beslut inte styrs eller påverkas av personliga skäl.
Vi tar t.ex. 1, sexfobiER som grundas på sexuellt utnyttjande och fysiskt våld med våldtäkter. 2, psykopatiER påverkade av familjevärderingar, tvångs upplevelser, mobbing och allt som infekterar och medverkar vid personlig uppväxt. Egna upplevelser skall inte påverka på närstående nivå som familj, socialt av politik och skäl av religion. Alltså, en yrkesutövare MYNDIGheter evaluering är rättvist när självstyre styr sig själv med frihets positivism, och hanterar den egna psykosociala uppväxten. DESSUTOM dessa yrkesutövare skall regelbundet följas med regelverket som inkluderar terapeutisk bearbetning, tidvis under hela yrkeslivet.

TVÅ VIKTIGA PRINCIPER FÖR SAMHÄLLETS SÄKERHET är att...

...1, förbjuda privata organisationer som rör sig i dessa området som t.ex. kvinnojourer och andra påhitt styrda eller inköpta av olika intressefrågor.
...2, invandrare skall absolut inte medverka genom att deras uppväxt präglas av andra kulturer. MEN, efter flera års uppehåll i den nya kulturen, när medborgarskap är assimilerat och att denne har patenterat svenskt namn (psykologisk faktor), då är utländska bakgrunder en fördel i viss ålder och mening.

NOTERA att härmed i analys, implementeras ett annat problem och det gäller...
S
tatspolitik där diktatur deklarerar förbud av det ena och det andra.
Stater där demokrati i frihetens namn tillåter konkurrens föredras så att olika intressefrågor styrs av problematiska enskilda eller grupper dvs.
fanatism eller korruption.

ÄR FÖRÄLDRAR ETT PROBLEM? – Satsa på familjestöd i form av byar, centra, kvarter utsedda för det med egna specialister istället för att kidnappa t.ex. med LVU barn från föräldrar.

ÄR INDIVIDEN INSTABIL? – Satsa för terapi i form av byar, anonymt centra, kvarter istället för fängelse

ÄR SAMHÄLLET VÅLDSAMT?
 

IavII

– Satsa för radikala förändringar genom att undersöka orsaker som t.ex. gallra ut vad är bra och stärka det, eller det som är dåligt, rätta till det. Ser vi t.ex.

1, allt som skapar beroende så skall det begränsas, förbjudas, utrotas. DET som är ett individuellt eller kollektivt problem skall stödjas i grund och botten ”via ny insikt” t.ex. vad är spel? Vad är prestation? Att vara annorlunda? Skillnaden med att ha eller inte ha? Vad är våld? osv. 
Åtgärda det på skolnivå för barn, och för vuxna med plikt att informera sig genom media, möten osv.

2, Ta till konkreta åtgärdar som t.ex. ”via ekonomiska förändringar” som t.ex. förändringar vid konkurrens, privatisering, kompensation vid kontrakt för lön eller ägande osv.


IIavII

SIDA med skriftliga länkar och video är skapad som bevis till en "Fri offentlig princip"  som vi definierar "Folkdemokrati" där  menas att domstolförhandlingar, förening, företag osv. att t.ex. "Hemligstämplad och stängda dörrar i domstolen avskaffas helt", "Säkerhetsmarkering avskaffas".
 "
Identitet erkännande som t.ex. publicera ansikten till bevisanklagelse eller andra möten där bilder och video ingår i ett t.ex. media reportage osv. skall det tillåtas.
 
YTTRANDEFRIHET vi vill ha fritt från sk. motdemonstranter eller andra störningar och provokatörer.
 Härmed påpekas mitt lagförslag för familjen där "
paret ha biologiska barn inför skilsmässa eller vårdnadstvist ha en betänketid kompletteras med hjälp av kuratorer via samarbetssamtals och andra stöd för att rätta relationer och att nödvändigtvis sk. gemensamvårdnad är det juryisk form som gäller och svårare relation situationer där LVU framträder har för princip att aldrig som aldrig förbjuda barn till umgänge med föräldrar!

DÄR MAN TAR IFRÅN FOLKET SKALL DET FYLLAS MED BELÖNING för ”människan utöver sitt genetiska arv är en manipuleringsvara.”

Tor Svärdtorp

Till er ER... vem? https://www.youtube.com/watch?v=dU0wq9mbjaI&t=317s

Radikal förändringar är nödvändiga och måste prioriteras! AGERA… vi är tillgängliga!

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com