Alla rättigheter reserverad (©)Upphovsrätt

https://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt  

 

 

 

HAPARANDAFALLET

 

 

 

framfört på 4 olika sätt

 

och

 

därför en del upprepningar med andra syndvinklar förekommer, som för den biten intresserat kan vara bara bra genom att påminna händelserna och se det som sagt i olika vinklar.

 

 

 

Fyra barn omhändertogs under augusti månad 2010

 

 

Introduktion

 

Förkortningarna

Vad betyder...

 

(kommentator),

(moderator)

(han, man Tor),

0 (hon, mor Marianne Nacshin).

(barn),

s (sociala myndigheter utredare från familjeomsorg och familjerätten = domstolarna)

(föräldrar)

P=Paret

d=domstol-ar-na,

BB (barnbeskyddare)

U (Ulla

E (Erna, 1:a flickan i familj, halvsyster till alla andra 4 syskon)

E. Emma

A Anita

G Göran

And... Anders 

S Serko

 

 

 

 

 

ALLRA FÖRSTA Haparandafallet 1 av 4

 

 

 

VÅRDNADSUTREDNING 2010

 

 

 

vinter 1012 vår

 

 

Socialförvaltningens utredningar angående LVU

och

vårdnadstvister görs idag i det negativa seendet och utan utvecklad kunskap så att denna infekterar hela vägen upp till domstolar och därtill blir utgångspunkten med all sannolikhet att ge fel beslut.

 

 

Socialförvaltningens

utredningar angående LVU och vårdnadstvister görs idag som följande exempel ”Haparandafallet” och som innefattar plats för

 

A

utredare att driva utredning efter egna förutsättningar (egen uppväxt, upplevelse, politiskt engagemang, tro, personstagnering, obearbetade egna dagliga och långvariga konflikter och problem).

 

B

Blandning av partiska utsagor (lögner, hörsägen, tror, misstänker, hat, hot – inga indicier eller bevis).

 

C

utbildning som inte omvärderas i sin grund t.ex. hur man undersöker en anmälan, riskfaktor, mål osv.  

 

 

A:

Det finns inte något permanent sätt för socialarbetare, domare och nämndemän idag, att i dessa yrken skulle ha utvecklats en avlastnings metod t.ex. med hjälp av kuratorer (psykologer osv.) så att deras neutralitet garanteras i vart enskilt fall som de behandlar.

 

För en sådan avlastning och personutveckling finns idag i princip bara via egna initiativ som bekostas med egna medel, vilken gör att får kan tänka sig ta steg till.

 

Inte heller finns det stöd för lika värdefull hjälp av kuratorer, psykoanalytiker osv. för parter vid LVU, skilsmässoproblematiken före det med mening att en utvärdering återlämnas till dem som dömer och efter förhandlingar för att stödja de drabbade.

 

 

 B:

 

A präglar B och C.

 

Alltså,

 

en socialutredning,

 

ett domslut

 

följer och påverkar varandra och som grundas på personliga förutsättningar inramade vid procedur, stadgar och lagar.

Dvs. att om en person känner sig orättvist behandlad och använder utomstående medel för att skydda sin rätt t.ex.

 

Internet som ultrademokratisk metod för att sprida information och kunskap genom att publicera myndigheters namn, fakta osv., kan man klart misstänka (dels bevisat) att detta irriterar styrande myndighetspersoner så att deras slutgiltiga beslut kommer att påverkas med negativa inslag eller rent ut sagt hämnd.

 

 

 

År 2010 i augusti omhändertogs fyra små barn enligt LVU - Hösten 2010 föräldrars skilsmässa med Interimistiskt beslut.

 

 

VAR DU OCKSÅ MED OCH UPPLEV SOM OM DU SJÄLV SKULLE VARA ETT OFFER:

känn,

tänk

och agera

så objektivt

det går –

 

 

 

OFFER:

 

Föräldrar,

pappa

och

barn.

 

Nu börjar vi det:…

från vårdnadsutredning…

Omständigheter

 

 

 

 

Sida ett av 17

 

 

 

 ...dokument...

 

 

Modern har fått ensam vårdnad enligt interimistiskt beslut men inte fadern.

 

Det minsta barnet var kvar hos modern efter interimistiskt beslut när dom andra fyra barnen omhändertogs enligt LVU.

 

Fadern fick under utredningen inte ha någon kontakt med barnen.

 

Det minsta barnet omhändertogs senare av sociala och placerades i ett annat familjehem.

 

 

 

 

Vi informerar

 

 

1.   

Under utredningen har fadern upplyst länge till sociala om moderns psykiska instabilitet dock utan framgång.

 

Så Tingsrätten gick på socialas bedömning och gav modern vårdnaden.

 

 

2.   

Gällande konflikter som har angetts som skäl, för att en gemensam vårdnad skulle vara omöjlig grundades helt på moderns ständiga behov av konflikter.

Fadern föreslog hela tiden dialog via samarbetssamtal men modern avslog ständigt.

 

 

3.   

Nu kan vi konstatera att varningarna angående modern har besannats.

Modern kom in med den minste sonen till akuten en natt och han var mycket illa däran.

Det konstaterades att han fått i sig hjärt och blodtrycksmedicin som modern använder.

Det ledde till att pappan polisanmälde mamman för försök till mord på deras gemensamma barn.

 

 

FRÅGAN ÄR:

Varför socialsekreterare inte gjorde polisanmälan?

   Är det för slippa att själva bli anklagade för tjänstefel eller medhjälp till mord?

Vi spelar med i högen, så anmälde pappan händelsen till socialstyrelsen,

 

MEN,

 

vad hjälper det

 

OCH

 

vem av dessa socialsekreterare och ansvariga politiker skulle ha blivit dömda om lilla barnet skulle ha dött?

 

Så är det i dag i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida två av 17

 

 

 ...dokument...

 

socialnämnden gjorde en polisanmälan januari 2011 att barn skulle ha varit utsatt för sexuella övergrepp av fadern.

 

Polisutredningen påbörjades och avslutades hösten 2011.

följande ”Utredarna…”

 

 

 

 

Vi informerar

 

1.  Fadern blev helt friad från anklagelsen.

2.  I vårdnadsutredning som nu alla kan läsa framkommer hur socialutredare skriver genom att vrida och vända till deras egen fördel, fördelar som styrker tidigare egna beslut om LVU och deras partiskhet för modern.

 

 

Utredningens genomförande

Maria Pohjonen har god kännedom om familjen tidigare.

Utredning baseras i stora delar på uppgifter…

Socialutredarna vill inte prata med barnen…

Riskbedömning av föräldrar…

Tingsrätten har begärt utredning av alla barn…

Utredarna har träffat föräldrarna…

Fadern har inlämnat en mängd material…

 

 

 

 

 

 

 

Vi informerar

 

 

Fadern ... material…

 

 

 

 

1.    

 

Maria Pohjonen

 

Socialsekreterare

 

var en av tre socialsekreterare som har varit i kontakt vid socialutredning före vårdnadsutredning

och

visste från början via inspelade samtal

som pappa till barnen spelade in i smyg, om barnens mors våldsamhet mot barnen och familjen var. (snart kommer inspelning visas upp från arkivet)

 

 

 

2.    

 

Mängder med uppgifter som pappan lämnade till socialutredare

 

och

 

det vittnande om att moder till barnen inte var i balans och var grunden till stridighet, manipulation, lögner m.m. förekommer inte i utredning, se delvis på

 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

 

så att domstolens ansvariga kunde mer objektivt bedöma då som nu vad som egentligen gäller.

 

 

 

3.    

 

Socialutredarna ville inte prata med barnen inte för att barnen var belastade av andra FÖRHÖR, det var på grund av att de inte kunde undgå att skriva hur mycket barnen längtade efter pappa

 

och

 

att utredarna kunde överhuvudtaget inte få ut någonting av barnen mot pappan,

 

de hade ingenting dåligt att hämta! Så gick maktens manipulation vidare.

 

 

 

4.   

 

Riskbedömning som socialsekreterare pointerar i vårdnadsutredning här är inte annat än förstärkelse av egna manipulationer, använda yttersta våld och lögner för att skydda egna misstag!

 

 

 

5.   

 

Bra att tingsrätten begärde utredning av alla barn var för sig, så det kom fram än en gång hur socialsekreterare manipulerar med alla medel och i detta fall i samband med

 

 

 

 

1) fosterhemmets par och deras ekonomiska intressen med första provokation när kvinnan i bostaden krävde att telefonkontakt barn-föräldrar skulle upphöra

 

2) BUP (ungdomspsykiatri) förekommer än en gång kvinnan i fosterhemmet, berättade om sexuella övergrepp på ett sätt att vilken psykolog som helst direkt skulle tyda att hon och hennes partner i så fall begått det på fosterbarnen!

 

Det ledde till att pappan till barnen gjorde en polisanmälan

( http://www.vi-pr.com/haparandafallet_vardnadtvist.htm )

om det på fosterhemsfamiljen.

 

 

3) Att barn mår dåligt pga. socialförvaltnings klantighet och missbedömning bl. om familjeplanering och dessutom är av stort allvar att dom gör sig delaktig till våld mot små barn!!!!

 

 

 

 

 

 

 

Sidan tre av 17

 

 ...dokument...

 

Uppgifter har inhämtats från rikspolisstyrelse…

Utredarna vill uppmärksamma… om moders namn…

Bakgrund

 

 

 

Vi informerar

 

Här finns en hake som vi i VI-pr inte kan godkänna.

Det handlar om FÖRNEKANDE AV STATEN att människor än i vår tid förföljs som medborgare vid fall t.ex. han eller hon var dömd och fast de har sonat straffet skall staten vidare förfölja dom

 

och

 

anser dom mindre värda än de som inte blivit straffade;

 

stackars dessa medborgare och föräldrar som dessutom blev oskyldigt dömda pga. Knasiga lagar eller intriger.

 

Diskrimineras som förälder pga. STATEN INTE ERKÄNNER att människor har förmåga till personlig förändring till det bättre.

Särbehandlas pga. är inte infödingar!

 

 

Så i denna del vill vi verkligen inte var med, tycker att dessa vansinniga och felaktiga orättvisor MISSLEDER OMDÖME HOS ANSVARIGA SOM SKALL DÖMA VID VÅRDNAD OCH LVU som t.ex. i Haparandafallet.

 

Vad spelar det för roll var paret har träffats?

 

Var de har flyttat i Sverige eller utomlands?

 

Hur många andra relationer de har haft och hur många barn de har?

 

Vilket jobb eller engagemang de har i samhället, typ företagsamhet, föreningsliv den ena eller den andra föräldern och att den ena är mer utåtriktad och har renare i sin bostad osv.?

 

Det är än idag en fråga om könsskillnad, inkomst och orättfärdig jämlikhet som det handlar om.

 

Myndigheter ger ut en bild att den som är rikast, ha makt eller för att man är mor skall vara mer värd än den som är arbetslös eller är född som pappa…

 

 

 

 

VI-prare vill visa här delvis hur en korrekt utredning fri från konstiga procedurer och lagar kan genomföras utan fläckar av orättvisor.

 

 

 

 

Härmed kommer delar av innehåll helt raderas, kommenteras, justeras med information som ansvariga myndigheter har velat undanröja för egen vinning.

 

 

 

Så ser det ut idag: (år var 2008?)

 

1.  Att mor till barnen flyttar upp i norra Sverige för att närvara med sin sjuka mor…

 

Det var inte alls så, det var på grund av ett mögelhus…

 

 

2.  Pappa till barnen skulle starta eget…

 

Det var en ständig strävan som aldrig blev uppfylld pga. kvinnans svartsjuka beteende, en av flera personlighetsstörningar som hon bär inom sig. 

Det kunde han visa efter att han blev fri från kvinnans belastning, att företagsamhet gick att genomföra fastän långsamt pga. marknadsföring och dagens ekonomiska kris som påverkar…

 

 

3.  Kvinnan har dessutom börjat på sysselsättning och utbildning…

 

Men vad bra att det händer något på den fronten, något som mannen har gett råd om till soc. gällande en av kvinnans behov för att hitta balans…

 

 

 

 

Så istället skulle det se ut:

 

 

En förbättring av utredning skulle vara t.ex. att paret skulle vara med i utredningen i separerade former och tillsammans med eller utan stödpersoner, dessutom under vårdnadsformens sammanfattning skulle också redovisas som ett gemensamt utslag.

 

 

Detta sätt skulle fungera som en form av ”konfrontation (om problem)” som vi i VI-personrörelse föreslår vid

 

Logistiska samhällspsykologin

http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm

 

så att utredning kontrolleras så att inte manipulation förekommer och terapeutiskt för svårare fall där behovs finns t.ex. Haparandafallet.

 

 

 

 

 

Sidan fyra av 17

 

 ...dokument...

 

Går att acceptera information om föräldrar vid NU- tid, från den dag familjen har flyttat till kommunen, med en sammanfattning av omständigheter som t.ex.

 

svårt att hitta en anpassad bostad för en stor familj och arbetslösa föräldrar (en positiv accent i meningen.)

 

Partners krav som t.ex.

 

vilja till samarbetssamtal via familjerådgivning osv. Vem av partner vill eller inte vill, varför osv. bör tilläggas tydligare.

 

hur de temporära barnens delade boende skall genomföras.

 

Kontrakt skall framförs i vårdnadsutredning och inte som nu att soc. menar att barnen skulle föras över till permanent boende hos mamman då när pappan flyttade några mil längre bort.

 

 

betänketid efter skilsmässa osv.

 

Om mannen har skapat en ny relation finns t.ex. följande orsak:

 

han vill ge en stadig och balanserad familjeanpassning till barnen i samhället.

 

Det handlar om att mor till barnen måste till psyk.

 

Pappa och barnen har levt i en terror av år, så att en framtid med barnens mamma talar för sig själv om problematiken.

 

Värst, var det som beskrevs i andra sammanhang när barnen blev omhändertagna och mamman var ensam med lilla sonen och pappan på sitt håll ensam, var kvinnan snabb att via Internet fixa en helt okänd man som kom på besök och trängde sig in i barnens liv med all fara som det kan innebära för mor och barn.

 

Det var ett av olika misstag av det sociala och styrktes med vittne sedan av pappan, men det framkommer inte i klarttext. Det måste preciseras, se länk

 

http://www.vi-pr.com/haparandafallet_fortsatter.htm

 

lite smak av det:

 

 

 

FRÅN ETT ANNAN BB (barnbeskyddare Carina & company... granne m.m.) … SMS den 2011-01-07 kl. 12:37

” Chockerad …

På söndag

0 (mor till bar) blev vän med den här Jon.

0 på tisdag var han redan här,

0 … sa åt mej, att han kunde stanna här hur länge han vill. Får flytta hit.

Hur vågar man ta en helt okänd man som man inte känner. När man har en litet barn, också hemma. …

 

Barn är ofta sjuk, har öroninflammation.

0 säger att barn är troligtvis allergisk mot hundarna o katten. … har ätit penicillin flera gånger.

Hon har inte sagt till läkarna att hon har djur.

 

Hon väntar länge innan hon far med honom till läkare.

 

0 oftast har vi fört dom till lassa, för hon fattar ej själv. Har varit till Kalix o Haparanda några gånger när hon inte fattar själv,...

 

tänker på …

 

hon ej ta bra hand om … (pojke),

 

0 ej om djuren heller.

 

Gör du något åt saken nu, slipper vi göra det. Du är … far, hälsningar… ”

 

 

BB 

"0 och Jon på en vecka har dom inte varit nånstans från lägenhet. Bara gardinerna stängda och mörkt i lägenheten. Riktigt konstigt …"

och mer du kan läsa på länken.”

 

 

 

 

Utredare bör skriva så neutralt men även så objektivt som möjligt och utan partiskhet till stöd för den ena eller den andra föräldern, till sig själva och placerade barn.

 

Så är inte fallet här i Haparandafallet, precis som i andra kommuner och därför protesterar vi och önskar förändringar om inte så VI-pr lagförslag om vårdnad om barn, LVU och faderskap

 

http://www.vi-pr.com/haparandafallet_lagforslag.htm  

 

motioneras vid Regering för att ge ett slut på plågor som drabbar alla medborgare.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter från socialregister

 

 

 

Vi informerar

 

 

Vem kan försvara en barnfamilj som har råkat ut för flera oseriösa hyresvärdar där ansvartagande var lågt och mögel blev en plåga för familjen?

 

Skulle familjen ha bott fortfarande kvar i huset pga. de inte får flytta, för annars hamnar de i socialregistret?

 

OBS!

Skall man inte ha rätt att lämna bostaden som en svinstia eller ”total misär” som det skrevs när ilskan att egna drabbade barn mår dåligt pga. mögel,  att man har satsat egna medel  för förbättra området och att deponerade hyror inte går tillbaka till orättvist drabbade hyresgäster istället får dessa höra och långt efter dokumenterat om förföljelse och hot?

Det skrivs inte heller att familjen hade otur igen och fick inte gå in i det nya huset där de hade kontrakt, utan att det handlade om ett skilsmässofall där en partner ville hyra ut och den andra inte (familjen visste inte om deras osämja) så att familjen inte fick tillträde där alla deras möbler redan var på gården och så förlorade paret alla möbler och andra tillhörigheter !

 

Det händer idag i Sverige!

 

 

 

 

Hur var den nya bostaden i Haparanda?

 

Skulle det vara föräldrarnas fel att de hamnade och bor i en dålig bostad… 

dessa socialsekreterare 

i vårt fall själva inte har barn 

och

 lever med ett renommerat och garanterat jobb.

 

OBS!

De observerade barn och bostad EFTER EGNA FÖRUTSÄTTNINGAR…

 

att det och det…

 

måste hittas på så att man garanterar sig framtida jobb;

 

så ser det ut från vår sida som är drabbade.

 

Ständigt negligeras sociala faktorer som arbetslöshet, ny fattigdom och tusen andra problem som pappan till barnen informerade om.

 

I utredningen förekommer inte de omständigheter, istället förekommer som man kan läsa på dokumentet.

 

OBS!

De tomma rutorna är socialförvaltnings sätt ”teknik eller taktik” för att blåsa upp små händelser som egentligen inte skulle i huvudsak finnas i en mänsklig och respektfull utredning. Andra skrivelser som inte heller skulle finnas har vi lämnat för vidare kommentering. Så lyder dom:

 

NOTERA att SOCIALFÖRVALTNINGEN TVINGADE I SYNNERHET MANNEN ATT LÄMNA BOSTADEN OCH FÖRETAGSMÖJLIGHETER UNDER HOT ATT BARNEN SKULLE ANNARS OMHÄNDERTAS så att mannen sedan blev helt beroende av socialbidrag,

 

OBS!

Idag finns andra som bor där och före familjen var det en annan barnfamilj som bodde där, att manipulation och lögner upprepades i planeringstakt. Bostaden alltså var grundläggande funktionell, mannen hade redan arbetat in så att förbättring vid barnsäkerhetsfrågor och boende syntes (letas i arkiv efter passande bild eller videoexempel och kommer framöver).

 

 

Ibland tänker man att dessa utredare behöver lite krig i verkligheten, där huset är bombarderat osv., lite mer fattigdom och mer arbetslöshet för att kanske då förstå vad som menas med funktionell och säker bostad, att det går att klara sig med lite i livet och att ha det simpelt och absolut inte leva på andras bekostnad typ skattebetalarnas, som resultat av svett och lidande när kunskap om företagsamhet och yrke finns!

 

 

Mamma till barnen hade lämnat bostad och bosatte sig i moderns hus med den minsta sonen medan pappan var ensam om att ta hand om tre små barn, brukshund, kaniner och höns och allt som det innebär:

 

Barnen måste man hålla ett öga på, laga mat, duscha  (nästsista pojke avkoppling före natti), tvätta kläder och skura i bostaden, åka för inköp, leka med barnen, instruera och lära dem livet på landet, natta dem och ibland bli väckt och inte minst när man har jobbat sent under natten (då var det lugnast de korta timmarna) var pappa ändå i ständig oro, och som en uggla fixerade han ögonen till en öppen dörr från verkstad till köket och öronen stora som elefantens och ständigt alert vid det minsta ljud… ja, hunden gjorde sitt men ändå på morgonen var de små krabaterna pigga medan pappas armar nådde golvet och han drog bena efter sig.

Så ungefär är den korrekta bilden.

Just denna pappa var motiverad och som sådan så var trötthet aldrig något som kom på fråga.

 

En objektiv tanke är att där en i paret som startar en hederlig levnadsmöjlighet, skall även den andra partnern vara med så att målet blir möjligt desto snabbare.

 

Kvinnan lämnade bostaden frivilligt för att kunna bosätta sig nära Haparanda köpcentra för att kunna fylla sina köp och godisbehov. Inte tänkte hon på barnen heller!

 

Jourlägenhet var socialas förslag och påtryckningar som för kvinnan blev ett måste för att kunna bedra och skydda sig mot egna fel.

MER:

 

när sociala tvingade kvinnan att ta med sig sin sexåriga dotter bad hon att inte behöva följa henne och att pappa fortsätta ta hand om henne, men den begära, klart… det skulle låta dåligt i socialas öron, så fick mamman på halsen ett stort problem som inte kunde hanteras

 

”Ett barn som skulle långt tidigare ha fått BUP:s hjälp som pappan varnade och värnade för”.

 

 

 

 

Konflikterna?

 

Ja, mellan mor och stora dottern som är dokumenterad vid inspelning m.m. (Inspelning av röster och bilder finns i arkiv och kommer snart som bevis så långt det går. OBS! Sociala utredare har lyssnat på en av flera.) Mammans psykiska instabilitet av olösta problem. Pappan sökte ständigt hjälp men blev aldrig trodd.

 

 

 

 

Sida 5 av 17

 

...dokument...

 

1. 

Stöd insatser…

Stödinsatser var avsett för båda föräldrarna "här vi tillsammans alla under första besök hos pappas bostad en av två besök totalt " men soc. ansåg snarast att det var modern som behövde 2007  

2010 före sociala insatser och efter vidare stor halvsyster sovrum före sociala insatser och efter en nästan daglig närvaro, medan pappan och barnen som veckovis var hos honom inte såg en skugga av besökare med sociala insatser.

 

2. 

kontaktfamilj…

Det var med glädje som pappan ville att barn fick vuxnas kontakt utanför vardagliga familjen, typ en släktkänsla för barnen. Bonde paret fick ta emot pappans och barnens tidigare rashöns så att barnen skulle känna sig hemma på något vis.

 

3. 

Misstanke om sexuellt övergrepp…

Det gällde stora dottern som mamman hade med sig. Pappan blev kontaktat av polisen just då men det handlade inte om misstankar om sexuellt övergrepp som sociala här antyder, det handlade om tidigare hyresvärdens hämnd, dokument finns!

 

4. 

Sexualisering vid Internet sidor?

Pappans insatser via Internet samverkade för allmännytta men missbrukades och användes som hämnd av dåvarande missbruksgrannar (hampa var torkat i bastu, narkotika polisen kontaktades ) som kom i konflikt med pappan, som då ansåg att dessa stökiga småbarnsföräldrar gjorde inte rätt för sig när de skapade farliga situationer så att små lekande barn i kvarteret for illa (i arkiv erhåller vi video och inspelningar där t.ex. granne kör moped med sin lilla son utan hjälm, bilrutor glassplitter m.m.) !

Socialsekreterare passar på och tar upp grannars anmälan om påhittade Internet sexualisering för att sedan skriva i vårdnadsutredning och vidare vrida och själva hämnas mot pappan när han ansåg att när stora dottern blev bokstavligt talat våldtagen av sina jämnåriga http://www.vi-pr.com/barnvaldtakt.htm  

så anser pappan att sociala gjorde inte rätt för sig och för barnen, och kände sig tvingad att upplysa om problemet via Internet och stimulera debatt i fråga!

 

5. 

Att små barn tog frihet att kissa i sandlåda… FAR ILLA?

Att pappan kallade bovärden på plats, men som inte gav något resultat när han krävde mer tillsyn av grannarnas katter som ständigt bajsade i sandlådan med alla risker för infektioner som små lekande barn kan drabbas av.

Och

påpekade att tom.

socialsekreterare som var insats hos mamman

såg detta

och

tyckte att det inte var i sin ordning,

så hans namn hamnade på Internets debattsidor, då passade vårdnadsutredningens socialsekreterare på att skriva att pappan blev vräkt pga. konflikter med grannar!

 

Eller det kan också ha varit så att i de dolda labyrinterna som socialsekreterare och deras hemliga arbetsgruppsmöte som sker regelbundet, var det planerat i samråd med Haparandabostäder att berätta till pappan om vräkning medan man i själva verket på grund av att socialförvaltningen hyrde bostad i andra hand för pappan var den verkliga planen att ta barnen ifrån pappan och föra över till mamman som då sociala stödde på alla fronter.

 

OBS!

Angående sättet som socialsekreterare skriver inte bara tas upp motsägelser som de flesta föräldrar eller erfarna människor skrattar åt, i utredningen upprepas meningar t.ex. som innehåller ord ”far illa (barn är redan misshandlade eller svälter i deras meningar)”, ”stjärten = (redan sexövergrepp i deras meningar)”, annat som kontaktfamilj med allt planerat med framtida ekonomisk vinst i siktet ”skvallra eller hitta på med överdriven kraft” så att det komprimeras på ett sätt att händelserna som inte har någon betydelse i sig och spridda i olika tider får sitt liv och påverkar dem som läser och skall bedöma och så blir påverkade och ger efter för socialas mål vid LVU och vårdnadstvister partiskhet. Exempel går att upptäcka genom att jämföra datum 0100716, 100702, 10726 förekommer här på sidan 5 punkt 5 till sidan 6.

Datum följer inte kronologisk ordning och använder sig istället av innehåll just för att vrida och nå målet till sin fördel.

 

 

 

Sida sex av 17

 

...dokument...

 

6. En anmälan inkom 100730 från EGEN SOCIALNÄMND…

Eini Kemi i spetsen  

 

”Socialnämnden består X ledamöter och har ett arbetsutskott med X ledamöter.

Socialnämnden och dess arbetsutskott (tydlig politisk representant) sammanträder en gång varje månad.

Extra sammanträden hålls vid behov.

Socialnämnden skall representera kommuninnevånarnas politiska vilja och utifrån detta besluta och styra socialtjänsten mot antagna samhälls- och kommunala mål.”

 

Vem i socialnämnden har gjort som det påstås i en anmälan att 5 barn far illa?

 

Vi vill ha namn på dessa personer som är roten till sådana insinuationer att barn far illa pga. föräldrarnas konflikt och vårdnadskonflikter.

 

Härmed kan tydligt skrivas att för det första

 

skrevs aldrig om mamman till barnen och hennes psykiska besvär "boken Energitjuvar edit. Forum",

kan vara delvis ledande för ett allmänt kunskapsexempel om biologisk mor till barnen instabilitet

och

inte heller nyanseras

hur intensivt pappan informerat och krävt att en lösning måste ske gällande problem hos kvinnan som sprider oro och våldsamhet över hela familjen.

 

 

För det andra

vårdnadskonflikter fanns inte pga. ett kontrakt var skrivet på socialkontor att föräldrarna har gemensam vårdnad med delat boende.

 

Går att misstänka att politisk förföljelse mot pappan kan vara en orsak till påtryckningar ELLER VÄRRE ett samröre mellan sittande politiker bunden till och involverade med kontaktfamiljen.

 

 

 

7.  

OBS!

Kontaktfamiljen igen

har berättat till socialsekreterare som i sin tur förde fram i Verkställighetsgruppen (Vem är dom?) Ja, barnen ville inte tillbaka till mamma…

 

fick pappan höra av kontaktfamiljens kvinna, men inte att barnen sagt att dom inte ville till pappa. 

Varför skriver då utredare att barnen inte ville tillbaka till föräldrar?

 

 

 

8.  

OBS och OBS!!

 

Kontaktfamilj igen och om igen, berättar att barnen har sagt…

 

Barnen vill dö?

 

Om så skulle vara sant,

 

varför gör inte socialen som pappa har sagt för länge sedan om flickan som behöver hjälpsamtal på BUP?

Ja, det var mamma som inte tycker att barnet behövde det… så det var.

 

Om pappa skulle ha bitit. Fanns mer än bara att barn som har berättat till vem och vem till vad osv. ? Varför förekommer i socialutredningar en massa påstående UTAN någon form av bevis?

 

Så skall det inte gå till!

 

 

 

  

9.  

100810

Mamma berättade för socialsekreterare att hon misstänker at barnen utsätts för någon form av sexuella övergrep av pappan…

 

Socialsekreterare var redan informerade om mammans hotelse av dessa typer gällande mannen om han skulle vilja skilja sig.

 

Nu såg mamman att två barn som var mantelskrivna hos pappan skulle följa pappan i den nya bostaden och en överenskommelse skulle förnyas gällande syskon, om var barnen skulle gå på dagis. Skulle de gå på två ställen eller på samma ställe?

Pappan såg inget hinder i att barnen går på två ställen, det var en fördel att barnen ökar det sociala nätverket med nya kompisar och att inte behöva anstränga en pappa och barn att köra fram och tillbaka fler mil bara två gång om dagen varannan vecka för att barn skall till samma dagis där mamma bor.

OBS!

Socialsekreterare stödde mammas krav att barnen skulle fortsätta där mammas bor.

Det var inte pappans beslut att flytta, han blev tvingad.

 

Det tog för pappan flera intensiva dagar för att flytta.

 

Mamma ville inte ha barn med sig när pappan flyttade i den nya bostad, för det var inte hennes tur att ha barnen (sade hon) men sociala fick henne att besinna sig.

 

Annat kokade i grytan

mellan

socialas partiska intressen

där

fixa idéer att det är mödrar som äger barn.

En mor som är beroende av barnbidrag, är sjuklig svartsjuk m.m.

 

När dag efter att pappan var vid besök i området för att avsluta lägenhetsstädning ett av barnen besökte pappa, då ville pojken inte gå tillbaka till mamman

 

 http://www.youtube.com/watch?v=kY0WO8gp7C0

 

Då passade kvinnan på att komma med ovanciterade anklagande berättelse, 100811 så det blev frågan om LVU.

Med följande (100810 på dokument sida 6/17) kommer vi att se hur utredare igen komprimerar flera påståenden av olika tidsrum av negativa utslag under samma datum med lika syfte som ovannämnd att förstora saker och ting som relateras till subjekten (pappan i det här fallet) nämnd från början av spalten.

 

Dessa påståenden är redan besvarade av oss med olika vinklar som innefattar

samverkan,

kompetens,

objektivitet,

kontinuitet,

konfrontation,

bevis,

ärlighet

och

mod vid olika länkar av Haparandafallet och det som framkommer tydligt i sin helhet är att

 

”PAPPA HAR ALDRIG FÖRGRIPIT SIG PÅ SINA BARN”

ALLT GÅR UT PÅ:

 

DET FEMINISTISK EXTREMISM SOM IMPREGNERAR OCH FÖRSTÖR SOCIALFÖRVALTNING I HELA SVERIGE

 

MORS PSYKISKA INSTABILITET

 

KONTAKTFAMILJS STRÄVAN ATT BLI FOSTERFAMILJ MED EN BRA OCH HÖG MÅNADSLÖN

 

POLITISKA FÖRFÖLJELSER

 

DISKRIMINERING

 

HÄMND FÖR ATT ALLA DESSA ANSVARIGA HÄNGS UT PÅ NÄTET SÅ ATT SANNINGEN FRAMHÄVS UTAN HÄMLIGSTÄMPEL KRÅNGLIGHET OM DE ANSVARIGA SOM ANSVARAR FÖR EN SÅDAN ONÖDIG FAMILJMASSAKER I SVERIGE OCH I VÅR TID”!

 

 

 

 

Sida sju och åtta av 17

 

 ...dokument...

 

2010 08 11

 

OMHÄNDERTAS BARNEN

 

via

 

LVU och där påbörjar barn leva under ”posttraumatiskt syndrom”.

 

 

Igen ”upprepas” som en del av socialförvaltnings metodik (ovannämnd) för att driva vatten i sin egen kvarn genom här s.k. LVU sammanfattning.

 

 

Nya tillägg av socialsekreterare med syfte att manipulera och förvandla det som är bra uppfostring till negativt innehåll som t.ex. barnen passar sina syskon (men bra säger vi, pedagoger föräldrar och många andra)!

 

Barnen sköter sig själva (bara bra igen, toppen)!

Barnen hårdhänta (Var de ilskna eller lekte dom)?

 

Barn har varit gränslösa (troligen behöver socialsekreterare få en bättre insyn om barnpsykologin, tidsmässigt innehåll vid skrivelse, definition om vad dom menar med gränslösa inom så allvarliga sammanhang och påståenden)!

Barn söker uppmärksamhet och är kontaktsökande.

 

Dessa utredare har halkat på kompetenta människor, vad det gäller internationell barnpedagogik, barnpsykologi och utredningstaktiker så kort kan vi säga:

 

om utredarna menar att sammanfattning om LVU kläms in från år vår 2009 till höst 2011,

då ser vi att barnen i den åldern som är meningen här vid fråga om uppmärksamhet och kontaktbehov är oklart om det handlar om behov och syftet i dess negativa mening som soc. framhäver.

 

Det finns vinklar med klara tecken av ”begåvning” vid uppmärksamhet och kontaktbehov och den tredje aspekten det handlar om tid för specialister som i dessa allvarliga fall skulle vara en del av utredningen som tyvärr inte idag ingår!

Erkänner vi i detta fall en vittnespsykolog som talar för barnens rätta men svårfångade personlighet så placeras det i en helhetskontext då fler parter som kräver sitt. Dvs. barn kan och har mått dålig pga. socialsekreterare och andra myndigheter generellt inte har svarat på pappans fråga

 

om hjälp,

 

men då

 

hade barnen en säkerhetsventil som hete pappa!

 

Barnen hamnade i en ytterst allvarlig inre konflikt med utagerande på grund av omhändertagande alltså posttraumatiskstress m.m.!

 

Barnen mår allvarligt dåligt och är på gränsen till mental och fysiskt katastrof NU pga.

allt som framkom om sexuellt utnyttjande efter att barnen har varit placerade i fosterfamilj

(åklagarmyndigheter har inte velat ta itu med pappans anklagelser mot paret s.k. fosterfamilj för sexuellt övergrepp på placerade barn och moderns försök till mord på det minsta barnet därför måste vi tillägga: om så är fallet).

 

Angående allra första polisanmälan mot föräldrar och sedan mot pappan,

lades de ner

med all rätt för att pappans s.k. övergrepp av olika slag som han blev beskylld för

 

är bevisat starkt att det handlar om myndigheters vidriga hämnd, påhitt, tjänstefel och lögner

 

OCH

 

än en gång här och nu kan vi bevisa med klartext sådana socialas manipulation via följande dokument

 

 ...dokument...

 

att barnen skulle ha varit på dagis med ett rött öra och det är inte sant! Dokument visar hur felfria barnen lämnades på dagis!

 

Inte nog med det, på sidan 8 skrivs om två anmälningar från läkarjouren på akuten i Haparanda och BUP i Kalix med mer substans i sak

 

och

 

inte bara snack

 

att

 

modern har visat sitt rätta jag,

 

som pappan länge och väl påpekat,

 

sagt,

 

skrivit,

 

tjatat

 

och bevisat till socialansvariga

om moderns debilitet!

 

Är det inte så att dessa oansvariga på socialnämnd, domstolar skall rädda livet och upprätthålla rättvisa och inte ta livet av folk!

 

De lever på vårt svett och blod som heter ”skatter” är det inte nog med det?

Skall det snart bli som i många andra länder att man skall betala en extra slant för att bli torterad?

Var är Sverige på väg?

Värst är att det är oerhört svårt att få dessa makthavare fällda!

 

 

 

 

Sida nio, tio och elva av 17

 

  ...dokument...

 

1.  Uppfattning av socialsekreterare om barnens tillit till s.k. familjehemsföräldrarna…

Socialsekreterare uppfattar vad paret där barnen är placerade vill att hon skall uppfatta som inte behöver vara sanningen.

 

Har denna socialsekreterare frågat på neutral mark och under andra förutsättningar om verkligen barnen visar tillit?

 

Är det för mycket begärt som engagerade föräldrar eller skattebetalare att kräva mer än bara en uppfattning?

 

Socialsekreterare är inställd att se positiva sidor hos detta par, och det görs för att det är socialförvaltningen som har godkänt paret som kontaktfamilj och sk. fosterföräldrar.

 

MEN

Vad får de nu för tankar dessa socialarbetare och alla andra inblandade vid domstolen, polisen som eskorterade omhändertagna oskyldiga barn och andra ansvariga t.ex. de som har förlitade sig på paret efter att i utredning förekom (som pappa till dessa barn såg det och än kvarstår) grova misstankar av sexuellt utnyttjande av barn?

 

Familjehemsföräldrarna?

Är det så att i socialstyrelsen pragmatik inte har växt än en dialektik vid formulering av ordet,

meningar innebörd som vid dessa sammanhang används utan att förnedra, såra och skada de drabbade?

 

USELT!

 

 

2. Att barnen inte vill till umgänge med mamma som det skrivs, här är det samma som i resten av utredningen ”mycket väsen och lite ull sa kärringen när hon klippte grisen”.

 

3. Flickans karies problematik kan tyda på dåliga matvanor hos familjehemmet, fosterföräldrar, familjehemsföräldrar och t.ex. godis i överflöd m.m. som används som styrmedel av paret.

 

 

4. Krona i slidan och anteckningar från förskola har använts av pappan som bl.a. bevisdokument vid polisanmälan på 

http://www.vi-pr.com/haparandafallet_vardnadtvist.htm 

och här förkortar vi det hela genom att stödja än en gång som grund till sexuella övergrepp mot placerade barnen.

 

5. Vidare i skrivelse på sida 9 av 17 fortsätter paret i synnerhet kvinnan att berätta om sexuella övergrepp. Utifrån pappans sammanfattning och perspektiv för sin anmälan, om sexuellt övergrepp av detta par för sina placerade barn.

Kvinnan mentalt är i en annan dimension och det styrks av hennes splittrade tankar och galna skriftliga berättelser som är i hennes önsketänkande fantasi som berättar att barnen har sagt osv.

Den (berättelsen) kan vara ett resultat av direkt pervers deltagande av kvinnan eller paret typ

 

”lägga orden i munnen till barnen” och det via tal, bilder, mimik och vuxenprat med sådana fantasier i närvaro av barnen.

 

Än en gång via den analytiska psykologiska synpunkten kan dessutom styrkas av andra specialister av ungefär samma kaliber vid ”vuxenpsykiatri” att skrivelsen gällande barnen som definieras som (grannpojken) är i själva verket utplockat från 7 åriga flickan stora halvsystern till de tre syskonen som vi uppmärksammar vid våldtäktsfall i vår sajt VI-pr med följande länk 

http://www.vi-pr.com/barnvaldtakt.htm

och vi repeterar

att berättelsen kan i praktiken vara paret som har förgripit sig på barnen genom att själva visa, uppleva

 

och

 

utnyttja barnen vid dessa teaterföreställningar!

 

 

 

6.  

Intyg från Barn och ungdomsmottagningen 2011-09-08

 

Intyg? Fel igen vid definition om saker och ting. Ordet intyg som innebörd och plats behöver inte för det stämpla det som vilja till manipulation.

Men, VI konstaterar att än en gång i yrket som t.ex. socialförvaltning handlar om liv eller död för våra barn, skulle dessa yrken kompletteras med t.ex. erfarna psykologer för barn och vuxna inramade som vi i VI-pr redan har föreslagit också för stöd och personutveckling för dessa yrkesutövare skulle det förbättra formulering i dessa oerhört viktiga handlingar.

Skriva

”intyg”

där inte ett dokument kommer att företrädas med skriftligt format i en domstolsförhandling, är inte ett intyg i sig och därför är dessa skriftliga ”tvitter (gällande trauma osv)” något som inte skulle tilläggas i dessa förhandlingar!

 

Dessutom

i vår förklaring

vill vi styrka med följande:

 

finns omvärdering och skillnaden i samma yrke som t.ex. inom psykologin gällande ”konfrontation” vid reaktion (Som det skrivs i utredningsdokument:

återupplever trauma i vissa situationer…).

 

Det får inte användas i dessa skriftliga informationer som en evidens och vetenskapligt beprövad som grund att t.ex.

stifta,

besluta,

utföra ett utslag där förbud inträder.

 

Ett sådant beslut är i så fall inte annat än bevis att omdömet kan styras och påverkas.

 

Det vill säga att denna spalt också skulle som ”Uppgifter från belastnings- och misstankeregister” inte figurera i denna utredning.

 

 

7.  

Umgänget med moder…

 

Vi säger ”Ja till umgänge” men inte utan att mor följer före detta partners råd (far till barnen) att besöka vuxenpsykiatri eller på annat sätt bearbeta dessa djupa destruktiva problem som modern styrs av.

 

 

8.  

Barn (det minsta) har haft en harmonisk uppväxt (se sida elva)… ej utsatt… av övergrepp av fadern.

 

Redan när barnet var i moderns mage fick det höra och uppleva moderns galenskap av skri och gap, kemiska och genetiska påverkan framhävda av dagens höga vetenskapliga rön som vi stödjer oss på.

 

Efter födelsen så var det fina stunder där pappan framträdde glad, positiv och konstruktiv för barnet. Sedan han förlorat umgänget så har sonen fått uppleva samma helvete precis som sina syskon!

 

Att än en gång pointeras och skrivs om övergrep, ”övergrepp som inte är bevisade och pappan är lagligt friad ifrån”, det är klart att

det är ett sätt från utredarna att skriva efter egna förutfattade meningar och inte efter sunt förnuft och logik.

 

Det vill säga att dessa formuleringar som annan skrivelse i denna vårdnadsutredning som tidigare nämns intyg som inte är.

 

Utdrag från belastning.”

 

SKALL INTE FÖREKOMMA.  

 

Än en gång, kan vi konstatera felaktighet, manipulation eller inte mer än ett stagnerat yrke.

 

  

9.  

Mamman säger under intervjun med socialsekreterare

och

utredare

 

”… barnets intresse är mamma…

…hon har bott själv under hela graviditeten…

…pappan… har knappt sett pojken…

…han tycker om allt hos mig…

osv.”

 

Kvinnans (mammans) maktbehov i den meningen som det menas vid ”störning:

tänkande och beteende)”

framträder klart när modern påstår (utanför barnens naturliga behov)

att barnen ser henne som ”enda behov” vid uttalande

” intresse är mamma”

och

detta knuten med uttalandet att ”

…han (barnet) tycker om allt hos mig…”

då framträder allvarliga s.k.

 

incestuösa drag som grundas efter att själv

ha blivit sexuellt utnyttjad

av hennes far

och

ännu inte löst sig från denna börda!

 

Frågan är:

varför socialutredare inte upptäcker sådana viktiga vinklar och

varför fortsätter de stödja en sådan obalanserad person.

 

Har de inte ännu en tanke om att ta emot det pappan till barnen vill bidra med, när han förklarade om ”hjälp som kvinnan behöver”?

 

Kvinnans uttalande att hon har levt själv och barnet har knappast sett sin pappa osv.

 

Hon har ju själv hindrat honom genom sin negativa inställning.

 

Inom psykoanalys skulle det läggas på hyllan där bl.a. finns behov av att skydda sig från egna misstag.

 

Misstag som man inte konfronterar sig med och alltså inte kan se sig själv via spektrum av meningar med ständigt behov av att fly,

DET

slussar till depression-er som i sin tur utlöser agerande utan kontroll=omedvetet som t.ex. vad pappan har polisanmält mamman för försök till mord av deras gemensamma son!

 

Pappan har varit med under graviditet utanför tiderna när mamman själv lämnade boet. Han var med vid förlossning  och delvis under viss tid i boende med andra syskon till den nyfödde, och träffade pojken dagligen.

Notera

att modern har besökt dagis frivilligt som max 4 gånger på 8 månader.

Men det var pappan som dagligen två gånger om dagen lämnade och hämtade ALLA barn på dagis under stränga vintern, vår och sommar (dagispersonal är vittnen).

 

Inte nog med det

två olika socialsekreterare som fungerade som insats för kvinnans behov, är vittnen när pappan till barnen kom till kvinnans bostad med alla kläder osv. tvättade, torkade och noga uppdelade!

Det som även grannar kan vittna om är att de har sett pappan städa och skura i kvinnans bostad, körde även kvinnan och barnen med egen bil för stora inköp och dessutom tagit hand om en stor hund.

Så, inget snack om det… att pappan inte gjorde si och så osv.!

 

 

Restante sidor som sagt behöver inte finnas pga. av diskriminering osv.  och andra inte heller kommentera pga. inte innehåller relaterad till barnens behov att skyddas:

 

 

 

      ...dokument...

 

HOPPSAN!

Läs noga på 16 av 17 från tredje rad:

"...visar om föräldrar nått insikter över sitt beteende. Några omständigheter gällande pappa har inte framkommit i utredningen."

Så sjukt skrivet av socialsekreterare utan att informera pappan om sådana förslag,

utan att pappan visste överhuvudtaget om sådana anklagelse, gör man pappan skyldig till deras påhitt,

att

de inte gjorde någonting gällande mamman när pappan berättade om kvinnans instabilitet

och nu istället

tillåter mamman träffa barnen och går emot vad de skriver.

Helt vansinnig?

 

Nej... det finns bara inga ord för det. BARNEN:

UTDRAG FRÅN FÖRSTA BIOLOGISKA BARNET EN FLICKA. Andra i skaran på fem små barn.

 

 

Sidan 10,11 och 12 av 18

   ...dokument...

Det är nödvändigt att repetera att flickan inte behövde logoped när hon var med pappa och om hon nu har problem beror det på posttraumatiskt stress efter omhändertagande, och att 

som det har förekommit senare 

när far tagit emot den långvariga utredningen, så kunde pappan konstatera att barnen är sexuellt utnyttjade av paret där de är placerade.

När barnen var med pappa, tre av dom, så lärde de sig italienska och franska från pappa…  

Om det skall anmärkas negativt om mamman, går det att säga att mamma aldrig brytt sig om att lära barnen 

finska, finska som egentligen är mammans modersmål.

Notera

att det finns orsak av en natur bromsning i talutveckling hos barnen som lär sig olika språk samtidigt. 

Med 

omhändertagande har dessa barn förlorat möjlighet till en bred språkutveckling inte minst av italienska och franska och förvärrat deras inlärning på svenska.

 http://www.youtube.com/watch?v=kXRMR6Yqwk4&feature=youtu.be   

 

Flickans ”aggressivitet som sådant beskrivs” 

mot saker, djur och syskon är inte annat än ett ROP PÅ HJÄLP. ” 

Uttalande av flickan som att grodan: 

den ska dö! ”Det är stora halvsystern som ofta fick höra i mammans ilska

”att du ska dö” när mamman var våldsam mot henne. 

 

Det är en del som i de nuvarande omständigheterna har gått över till lillasyster 

som nu utrycker sin "sprattlande ilska mot orättvis behandling”.

Märk väl att sommaren 2010 försökte stora halvsystern än en gång ta livet av 

 

Era 

 

genom att försöka dränka henne, 

följande bilder visar plats  och vittnen 

 

plats av mordförsök och vittne!

 

Att paret i familjen inte kan lämna flickan ensam är därför att flickan vill fly från dem!

 

VI vill pointera att kvinnan i huset som socialsekreterare vågar med helt fel vinkel kalla ”familjehemsMODER”,

som berättar att flickan skulle ha sagt

att

det finns fler flickor i henne och som heter dessutom Andreas,

är inte annat än absoluta lögner för att skapa förvirring hos terapeuter så att sakerna dras längre och längre, spela ett spel eller då om det skulle vara sant…

flickan mår väldigt dåligt där hon är…

att som de pedagoger på BUP beskriver att flickan lider av ett komplicerat trauma 

och 

inte alltså som kvinnan i huset rsöker stämpla flicka som schizofren!

 

 

Än en gång vi LARMAR ansvariga att kvinnan i huset som

 

kallas familjehemsmoder är en ytterst FARLIG KVINNA.

 

Verkar som flickan lever i nuet och pratar om NUTID.

 

Våra experter förklarar kort och enkelt följande:

flickan överlever dagliga frustrationer som läggs på hyllan och undangöms (hon kan inte och får inte acceptera en så stor belastning) 

samt 

lever hon i pappas trygghet 

och 

sina egna fria fantasier 

i hemlighet och i de stunder som hon behöver trösta sig. 

 

Flickan kan inte helt se hopp och framtid.

 

Mycket komplicerad livssituation som bara fadern och utvalda specialister kan i en snabbare takt få flickan att hitta livsgnistan. 

 

Flickan som blir glad eller ledsen för lite har med euforisk - emotiv spel 

och 

som knyts till långvarigt lidande som i sin tur är knuten till personförändring. 

 

Flickan lever ännu i djup chock efter omhändertagande och vidare med daglig repression i fosterfamilj…

 

 

Flickan skulle tas på en stor kontroll på hjärtsjukhus i Göteborg 2012?

Helt vansinnigt!

 

Flickan är kärnfrisk, var det i alla fall när hon var med sina föräldrar och med pappa senare.

 

Kvinnan i familjen försöker igen ställa till och använder flickan för att skydda sina övergrepp!

 

Att biologiska mamman får ordet och säger att flickan har klarat separationen mycket bra.

 

Ja, ifrån mamman så är det mycket troligt ja! Men inte ifrån flickans trygga pappa och i vilket fall som helst hur kan en mor säga så och acceptera att denna flicka och hennes biologiska syskon trivs bättre långt ifrån föräldrarna?

Ja, det är bevis att dessa barn med den pappan är mindre värda än andra två barn med andra två pappor.

Dessa ord (känslomässig skillnad) skrek mamman till barnen och framför stora halvsystern vilket pappan har sagt till socialt ansvariga. 

Om ständiga vuxenspråk om det ena och det andra som är typiskt för en personlighet som behöver uppmärksamhet, och använder som hämnd från tidigare relationer som går ut över sin egen nuvarande familj.

Dessutom, att flickan inte skulle fråga om pappan och skulle har sagt

”gör pappa illa oss fortfarande?”

visar ytterligare hur grymt som barnen är utsatta för av mamma och andra vuxnas oförsiktighet med (manipulerande) vuxenspråk framför barnen.

 

Fråga är:

skall dessa barn uppfostras av sådana mammor??

Substans om vad mamman till barnen berättar som sin lilla dotter i sin helhets berättelse är precis det som hon själv,

mamman

har varit med

om i sina unga år relaterad till sin egen pappa som har förgripit sig sexuellt på henne och hennes syster.

Det är så som ur terapeutisk synpunkt skall översättas i bilden av denna spalt.

 

Tyvärr så verkar det inte finnas kunskap och intresse av makthavarna som drar i trådarna och styr marionetter…

annars skulle dessa styrande aktörer förlora spelet.

 

 

 

 

 

UTDRAG

FRÅN ANDRA BIOLOGISKA BARNET

FÖRSTA POJKEN.

Tredje i skaran på fem små barn.

Sidan 10 och 11 av 19 

 

 ...dokument...

 

Att kvinnan där pojken är placerad försöker spela psykolog

om och om igen

som om hon skulle ha

fött pojken och alla andra,

och tror sig veta allt om barnen.

 

Det är bedrövligt att socialsekreterare går på allt som hon säger och NOTERA mellan 70-80 % är det denna kvinna som lägger orden i munnen på både barn och vuxna som sedan hamnar i utredningen.

 

Kvinnan vill att läsarna skall tro att pojken inte har lärt sig att vara snäll med djur.

Pappan behöver inte ens försvara sig och gå så lågt ner mentalt som kvinnan i familjehemmet är,

 

men här medföljer ett exempel av olika pedagogiska kunskaper och uppfostrans metodik som pappan praktiserar med sina egna barn  (bilden är ett bevis och exempel av en erkänd metodik vid naturvetenskaplig inriktning).

Han har kunskap om barnpedagogik i överflöd.

Men 

kommentaren syftar att bevisa än en gång hur denna kvinna är farligt sofistikerad,

och

som redan läsarna av dessa spalter upptäckt

att

kvinnan måste ha rymt från mentalsjukhus

eller

vara psykopat om så tillåts oss att vara ironisk fast våra specialister anser att det är tillräckligt

bevisat

att kvinnan

ÄR mycket farlig för barnen.

 

Har pojken försökt rymma några gånger så är det inte normalt av honom och det betyder inte annat än att han är livrädd och som pappa säger att paret begår grymma sexuella övergrepp på barnen!

 

Kvinnan berättar att pojken inte vill sova ensam 

och 

det bevisar vad pappan redan sagt 

och informerat myndigheter om ”nattskräck” 

här visar pappan konsekventa tider för sömn också under ljusa sommartiden och mattan på golvet där pappan lade sig och gav handen till pojken så han skulle känna sig trygg vid insomnandet. .

Men det… kvinnan inte ser eller överhuvudtaget har kunskap om, så fortsätter hon att avslöja sina perversa tankar.

 

Finns något bevis om vad kvinnan insinuerar om pojkens ”spricka i skallen”?

 

UPP TILL BEVIS

istället än att fylla sådana utredningar med galenskap!

Efter att ha mätt huvudet och med magnetröntgen visar det sig sedan vara normal!

 

Pappas fråga är:

vem har gett befogenhet till denna kvinna att trakassera barnen och ställa till med farliga undersökningar bara för att visa upp hennes… okunskap! Det måste vara det!

För vanligt folk som inte är yrkesinriktad om ett barn som juckar och onanerar utan alltså att förstå innebörd kan perversa tankar komma till ytan. Ta då upp mobilen och ring till BUP eller andra barnutövare med högre utbildning vad det kan bero på.

 

Kvinnan dessutom AVSLÖJAR IGEN SIN GALENSKAP

 

när hon säger svart på vitt att pojken en gång har gömt napparna i blöjan precis som hon sade om flickan

(syster till pojken)

att hon gömde pengar i SLIDAN

(!)

Hoppas nu att berörda myndigheter får ögonen på kvinnans bedragarfasoner och galenskap!

NEJJJ DU!!

Pojken är inte för liten för att besöka BUP.

Om inte BUP tar emot pojken är det dags att byta ut specialister,

men så dumma behöver vi inte tro på att dom är.

 

Pappa insisterar här och nu att pojken MÅSTE få stöd i alla former!

Allt annat om pojken från dagisutdrag m.m. har analyserats och skrivits samt publicerats också i andra länkar inte minst den som blev objekt till pappans polisanmälan mot paret för sexuella övergrepp på alla barnen, hänvisar vi till dem.

 

 

 

 

 

UTDRAG

FRÅN BIOLOGISKA BARN,

NÄST ÄLDSTA POJKEN.

 

Fjärde i skara på fem små barn. Sidan 10 och 11 av 18

 

 ...dokument...

 

Notera att barnen har blivit aktivare eller lugnare när de har varit i familjehem.

Alltså

skrivs som om alla barnen skulle vara precis som kvinnan i huset där barnen har blivit placerade

och har bestämt

att

”så skall barn vara”!

 

Som hon meddelar senare t.ex. att ”denna pojke var som ett paket” när han togs av staten ifrån föräldrar

och

såldes till henne

och

att

”senare blev han en individ…”

 

Var det så?

 

 

I så fall vad skulle pappan göra när han levt med en sjuk mamma till barnen,

som hotade att anmäla pappan om han skulle skilja sig från henne. 

 

När pappan bad om hjälp från myndigheter blev hans begäran inte besvarad heller, det blev början av ett maskineri mot pappan istället!

 

OBS!

Det här resonemanget godkänner inte alls kvinnans uttalande, men man skall ha klart för sig som äkta mor till pojken beskriver att pojken har varit med modern ensam när hon långt före juli 2009 lämnade boet och bosatte sig hos sin mor. 

I så fall har allt det negativa som kvinnan i hemmet vill påpeka vuxit hos pojken i relationen med mamman.

 

Följande information som verkar vara utanför själva meningen om pojken här, men det är upplysande vid olika synpunkter för dem som verkligen vill förstå och engagera sig för barnens bästa.

 

Att barnet i fråga har utvecklat ett ”observationsbeteende” när han är framför fönster och tittar ut,

apatisk som kvinnan i huset förstorar för egen vinning,

det beror på att pojken blev inlåst i sitt rum av mamman länge

och

barnet önskade kunna vara med de andra barnen som han såg genom fönstret leka i sandlådan.

 

 

Precisera att observations beteende här i pojkens fall är relaterad till ÖVERSTIMULANS av önskan (önskan, inte i dess ”normala” mening) men önskan som vid terapeutiskt sammanhang inte är lika med apatisk. 

I utredningen beskrivs inte var barnet visade tecken på höga stimulanser av observation (apatisk som kvinnan felaktigt menade).

 

Det är ett sätt att direkt eller indirekt förvandla sanningen precis som vid förekommande skrivande om just denna pojkes blåmärke se här hos moder  

 

"pappa har informerat att utanför spjälsängen hos mamman var det ofta hårda leksaker typ lego osv. och lika mycket fanns i sängen då mamman ibland struntade av olika orsaker att plocka undan."

 

Om ett barn ramlar på det och som mamman får lätt blåmärken (blåmärken på kroppen ett känt fenomen då andra fall av familjetragedier där sociala felaktigt omhändertog barn), ja, där har man svar om naturliga orsaker till blåmärken.

 

Skall man gå vidare och söka orsak till blåmärken så har vi en mildare variant när busiga syskon tillsammans träffades och spelade rövare eller… skall man anklaga stora halvsystern som misshandlare när hon kastade saker på syskonen med smällar nära ögonen i två omgångar… vad skulle pappa ändå göra när modern överbeskyddade sin stora dotter när pappan försökte resonera kring händelserna?

 

Det och annat då mamman satte igång förnedringar, förolämpningar, hon förvandlades själv till en monstermaskin och höjde knytnäven och hotade till livet, krävde att pappan skulle lämna huset och en sekund senare när pappa verkligen lämnade huset, inte för hotets skull men för att undvika att barnen fick uppleva vidare obehag och skräcken då mamma skrek att pappa skulle stanna.

Ofta satte sig mamman framför pappan och höll honom och ville att han skulle stanna trots spänningar

 

http://www.youtube.com/watch?v=WEYfFiThkRM&feature=youtu.be

 

där pappa satt på sängkanten på pojkens säng och trösta barnen så att han kan i allt trygghet vid sidan av pappan sin somna in och på andra sida se man säng där lilla syster sov och agera med "nej!" (det hors i inspelning) när moden autoritärt skrek att "här bestämmer jag!"

 

När pappan bestämde sig för en ny teknik så att han skulle slingra sig ifrån hot, och med mening när barnen var närvarande för att lugna ner partnerns ilska, var att avbryta besök omedelbart med diplomatiska fasoner och vita lögner, men det räckte inte alltid då kvinnan kunde t.o.m. ställde till scener långt ute på gatan med skrik och vidare förnedringar så att grannar kunde lyssna.

Kvinnan kunde kompensera sina behov av uppmärksamhet och må bra (inte riktigt) av det för en stund.

 

Dessa utspel har pappan beskrivit till sociala, dels inspelade och bevittnade.

 

Så att det finns en del sanning i synnerhet vid hela utredningen gällande spänningar och konflikter det menas att det fanns, precis som det finns överallt, dvs. att familjesituationen var inte värre än hos många andra men behövde inte vara så

 

om sociala skulle ha agerat efter pappans upplysningar

 

om mammans instabilitet,

instabilitet som minerade

alla grunder för samlevnad.

 

Pappan har beskrivit i andra sammanhang att pojken i fråga, vid pappans besök flera gånger per dag, gick eller så sprang pojken till pappan omedelbart, pojken tog med sina små händer pappas hand och drog pappa till ytterkläder eller direkt till låsta dörren och ville gå ut för att gunga , leka, promenera… bort från fängelset.

 

Det, sociala (båda två) vid insatsstyrka (? ironisk) kan intyga om. Ordet fängelse förekom ofta i mammans mun och var en innebörd då i livssituationen och talade i sin mening om mammans känsla av ”inspärrning”.

 

Pappan förstod också att pojkens trivsel i frisk luft som kvinnan i huset där pojken är placerad menar ute, men som inte förstår innebörden, att pojken ville springa från helvetet.

 

Pappan visste då att helvetet gällde inte bara för lilla pojkens liv, det var i lika stor grad för alla barnen och att det var extra tungt för pappan att bära det. Han var medveten om att inte kunna lösa problemet och tog det med sig varje gång han lämnade alla barnen ensamma hos mamman.

 

 

PAPPAN VAR HOTAD OCH ENSAM, försvarslös framför mor och myndigheters galenskap.

 

 

Att pojken talar nästan bättre än sina syskon är inte vad bedragarkvinnan i huset försöker mena att pojke är bättre pga. han var länge ensamma med mamman

 

(mamman som velat bli fri från dessa barn och tycker att barnen skall vara placerade)

,

det handlar om genetiska faktorer, det handlar om att pojken har upplevt mindre ,konflikter det handlar om benägenhet att hantera ett och annat osv.

 

Det kan bara en bra kurator, och tiden besvara delvis pojkens labyrinter och gömda krafter.

 

Pojken var lugn som baby och grät aldrig… men efter placeringen började han gråta? Med det menar kvinnan att pojken slappnar av och börjar fria sig från belastning av tidigare frustrationer eller som pappa menar på allvar och mer trovärdigt att om så är fallet att pojken gråter där han nu är placerad är det ett frö till att våld används för kuva honom för att utnyttjas sexuellt av paret!

 

 

Socialförvaltningen tillåter och stödjer paret efter deras krav till att besöka talpedagog, BUP, fysisk kontroll för det ena och det andra.

Det är ett farligt samröre som gör att det ena beskyddar och det andra, med samma utgångspunkt:

 

stärker de sina positioner mot biologiska föräldrarna och i synnerhet mot en offensiv pappa som med alla krafter skyddar sina barn.

 

Nu, dessa tyranniska fasoner och mycket annan otydligt våldsvariant avslöjas mer och mer via Internet i första hand och med hjälp av andra media med stöd av människor som kämpar för ett rättvist samhälle så går det att avvärja en del. Inte nog med det,

 

MEDIA MÅSTE VÅGA OCH VARA MED I SVÅRARE FALL SOM HAPARANDAFALLET. SOM INNEHÅLLER FRÖN AV NYA LAGFÖRSLAG OM VÅRDNADSTVIST, LVU, FADERSKAP SOM STÄRKER PELARNA FÖR ETT RÄTTVIST SAMHÄLLE SÅ ATT FORTSÄTTNINGSVIS SÅ LÅNGT DET GÅR ATT MINSKA MÄNNISKOR LIDANDE.

 

 

 

Några familjebilder.

 

Några familjebilder för att konstatera, bevisa och framhäva sanningen:

skulle dessa små barn ha blivit utsatta för övergrepp av sin pappa?

När man jämför bilder, datum, kläder osv. på barn då och denna bild med pojken som senast plockades från facebook från mammans sida (bilden plockades pga. pappa inte har sett barnen på så länge och inte fått en uppfattning hur dessa stackars barn utseendemässigt ser ut nu) nu ser vi här skillnaden på barnets utseende som talar om hans inre lidande, pojken ser härjad ut!

...

 

NU  DÅ  (i sin bostad hos pappa).

...

 

Det

stärker

pappas brevinnehåll som han skickade till BUP

och 

stärker också grunden till han anklagelser mot paret där barnen är placerade.

 

Flickan med sitt underbara lockiga hår  och kort därpå skalperad (Kort klippt) av hennes avundsjuka stora halvsyster .

 

Räcker dessa sanningar för att få känslor att svalla hos folk.

 

Då förstår man dom som tar lagen i egna händer för att rätta till det som odugliga myndigheter, familjehem och en dålig förälder som tillät att barn placerades!

 

Familjehemsmamma och biologiska mamma insinuerar att barnen var alltid nakna...

 

Vad då?

Skulle inte barn få vara barn och må bra av det? 

 

Stora bror snällaste av allas snällaste barn, med sin näst lilla bror  och alltid hjälpsamt 

 

 

 

 

 

 

 

PAPPA KRÄVER

 

 

I.

 

BEVIS att han skulle ha kränkt sexuellt sina barn och av båda könen!!!!! BEVIS INNEBÄR:

 

1) vuxna som har sett barnen blir utsatta för kränkning,

 

2) DNA prov,

 

3) omständigheter i verkliga tider och fakta.

 

 

 

 

II.

 

URSÄKT OCH EKONOMISK KOMPENSATION AV HAPARANDA KOMMUN FÖR SINA BARN LIDANDE.

 

Vi

Far till drabbade barnen, försvarsadvokat, VI-pr medlemmar och sympatisörer samt alla föräldrar kända och okända drabbade av orättvisor från socialförvaltning, familjeomsorg och familjehems placerade barn som har varit offer och numer är vuxna,

Vi FÖRKASTAR HELA UTREDNINGEN I SIN HELHET det pga. allvarliga brister i sin helhet från allra första familjutredningen till vårdnadsutredningen.

 

 

Vi stödjer oss på allt som framkommit under egna självklara undersökningar, kunskap och bevismaterial.

 

Dokumentation som bevismaterial innefattar:

Dagisbevis där halvsystern och de tre biologiska syskonen har närvarit dagligen 5 gånger per vecka i en tid av 8 månader som tydligt förkastar alla påståenden om övergrepp.

 

Polisutredningen som klart tyder på att INGET BROTT HAR BEGÅTTS.

 

BEVIS att barnen mådde bra i närvaron med pappa då, det innebär att:

 

Finns inga intyg från BUP (det innebär pappersdokument med förtydligat namn och underskrifter) att barn skulle ha farit illa i närvaro av pappan.

 

Finns inte intyg av läkare, barnläkare, barnmorska i Haparanda kommun och från andra kommuner där familjen har tidigare bott, att barnen skulle ha blivit illa behandlade av pappan. 

 

Psykologiska analyser med hög kompetent grad och uppsättningar som följer i föreningssajten på VI-personrörelse alla samtliga länkar under beteckning Haparandafallet:

 

 http://www.youtube.com/watch?v=kY0WO8gp7C0   

(pojke vill inte gå till mamma) –

 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm  - 

Haparanda resumé (en kortare resumé) –

Haparandafallet fortsätter  -

Haparandafallet lag förslag –

 

REGERINGSKANSLIET maj 2011

22 Nov 2011 Barn far illa Lag förslag (till Maria Larsson, svar går till tor@vi-pr.se ) –

LVU m.m. omhändertagna barns utsatthet –

Fars polisanmälan för kidnappning av sina barn - 

171 200 kr roffar fosterhem i Haparanda fallet åt sig och mer - Haparanda fallet fortsättning från februari till tidig augusti 2011 -  

http://www.vi-pr.se/enfarfortvivlan.htm

(0ktober 2011)Haparandafallet 26 oktober - 11 november - 

...från

Världens

Bästa

Pappa http://www.youtube.com/watch?v=ydejy53xJDg&feature=related   -

 med tillägg av länk

http://www.vi-pr.com/barnvaldtakt.htm   

 

Inspelning delvis som finns på Internet YouTube vid citerade länk Haparandafallet med betäckning ”barn vill inte till mamma” och i sin helhet där pappa skyddar barn och barnens rättigheter.

 

 

 

III.

 

Kräver vidare därför ENSAM VÅRDNAD FÖR ALLA SAMTLIGA BIOLOGISKA BARN med begäran om stöd och förtur vid förhandlingar vid kommun och förvaltningsrätten angående LVU placerade barn och att det läggs ner och att barnen förs med omedelbar verkan till sin pappa.

 

 

IV.

 

Vi åberopar att allt material ska läsas och avlyssnas inget ska förbises.

Begär rätt för parterna att närvara vid domstolsöversyn så att alla handlingar grundligt granskas.

 

Härmed kräver vi ett skriftligt svar på ovannämnda krav. 

 

SLUT

 

 

 

FAMILJEN.10-

H brev inlämnade till Förvaltningsrätten i … 

Kort om familj … och LVU

0 komplexa psykiska instabilitet. 

Värre och värre. 

0 lämnade boet. 

Mantelskrivna barn. 

 

11- FÖRSÖK TILL VÄXELVIS BOENDE. 

0

jag ï möte med socialsekreterare. 

Påstående. 

Min begäran. 

0 hot tidigare ovannämnd . 

Hjälp. 

Barnens situation. 

Barnens boende hos 0

Mitt beslut.

 

12- det är tjänstefel, diskriminerande.

 

13- ORIGINAL UTDRAG FRÅN … 

S angående 0 och hennes stora dotter än LVU placerad. 

 

14- Tillägg.

 

15- UTDRAG AV VIDEO INSPELNING nr 1 (bilder och röst).

16- PUSSEL av UTREDNINGAR,

 dokumenten OCH BESLUT.

 

17- S grundläggande metodiken... 

Kälvestensmetoden saknar än idag forskningsstöd...

 

18- VEM ÄR personer bakom s.k. kontaktfamilj1

 

9- Företrädare 

Jag har upplyst ansvariga myndigheter om mitt missnöje. 

 

20- Från "En samling av artiklar och analyser...". 

 

21- Så påbörjades upptrappningen av manipulation. 

 

22- BESLUT om omhändertagande och ansvariga. 

 

23- 1 september 2010 möte med s i … Hap. 

 

24- Beslut sammanfattning. 

 

25- H granskade beslut. 

 

26- Lekar undersökning om barnen. 

 

27- Mera då? 

Inte mer skit snack? 

Jadå mer, 

läs följande klipp 

utdrag från rätten:…

 

28- Struktur till påföljd för nackdel till pappa:… 

 

29- Här är barnen erövrade av ... 

 

30- H avslutnings ord.

 

 

 

Överblick

 

1- Paret

2003 Paret

Paret träffades på slagsfältet som dom själva definierade socialförvaltnings kontor! De hade en del gemensamt att de under olika omständigheter förlorade barn av samma orsak: socialmyndigheters inblandning.

 

M

1998

Han var bildskapare och två bilder ang. en s.k. minderårig blev hans villkorliga dom som klassas som RINGA-(vuxna bagatell som inte betyder allvarlig) och 10 år därefter blev H anklagad och dömd för våldtäkt typ

www.vi-pr.com/sorattvisor.htm

Han blev dömd mot sitt eget nekande, ord stod mot ord, DNA gav ett negativ resultat, han blev ändå dömd och då oskyldig dömd.

 

K

H kämpade via media med information som TV-4 tog upp en tidig morgon där en överåklagare och en psykolog intervjuades kring "hur man upptäcker eller undviker lögner under förhandlingar" men slutsatsen blev inte lysande. H sökte resning -(gör om rättegången med mening att får alla bitar på plats så att sanningen kommer till ytan) men det fick inte H . Det var då som H ansåg att en politisk makt är vägen för att förändra lagar så att andra medmänniskor och egna barn inte far illa i framtiden .

 

2003

H berättade till 0 om domen.

 

0

Var gravid på 1,5 månad, pappan var av annat ursprung. 0 under tiden besökte psyket 4 gånger.

"0 berättade till H om sina besök på psyket, och att de berodde på sina förlorade barn."

 

K första lögn, se vidare.

 

Biologisk pappa

Biologisk pappa till barnet som 0 var gravid med bedöms vara farlig för sig och andra, tunga medicineringar var nödvändiga. Han ville inte veta av barnet och inte heller träffa barnet framöver.

 

Paret

P bestämde sig för att bilda familj, så att kort före barnets ankomst bestämde sig P för att gifta sig.

 

2005

H föreslår skilsmässa om relationen inte förbättras (dokumenterad).

0 första hotelse om att anmäla H om våldtäkt mot hennes eller barnen om H tar ut skilsmässa.

 

2009 Första separation sker och 0 sprider till grannar information om den gamla domen som belastar H.

H flyttar in 100 m från 0, H har med sig två gemensamma barn, som kort därpå blev mantelskrivna hos honom. Gemensam vårdnad om de 3 biologiska barnen råder och överenskommelse sker angående barnens varannan veckas växelvis boende.

 

H ansträngningar för att skapa en barnvänlig miljö i kvarteret misslyckades (videoinspelningar m.m.), då fick han veta om 0 skvaller…

 

2010 H utflyttar från området till annan ort. 0 ilska och avundsjuka (styrkes med sms, inspelade samtal) som bevisar maskopi med grannar för att få H fälld med påhittade anklagelser.

 

K

besvikelse att blir förnedrad pga. separationen, behov av makt i den inre psykiska instabiliteten, typ sjuka: svartsjuka och att inte kunna disponera barnbidrag i stor skala och då inte kunna kompensera sina "köp, köp" behov.

 

H varnar och beskriver med klara rapporteringar och med observationer och vittnen från 2005-2010 om 0 instabilitet till s, information som s delvis nonchalerade -(tog inte på allvar eller struntade i). s och domstolars interimistiska - (omedelbara beslut och beslutet skall gälla omedelbart när beslutet medges) interimistiskt beslut alltså det är då i H och 0 fallet som rättvisans raka linjen sviker, böjs så att orättvisa uppstår och barn misshandel blev ett faktum - (på riktigt).

 

2- Beslut av s omhändertagen av barnen

När det sjunde året av giftermålet kom, slog klockan och då händer följande:

"AVGÖRANDE VIDEOINSPELNING SOM VISAR HÄNDELSEFÖRLOPP SOM HAR SKAPAT S BESLUT TILL OMHÄNDERTAGANDE OCH SOM VISA BARNENS INSTÄLLNING OCH OVILLIGHET ATT TRÄFFA HANS MOR"

H tog pojken till s och berättade händelse med mening att de skulle skynda sig med nytt möte och förhandlingarna om växelvis boende, dagis, förskola och allt som var mening för att familjen skulle fungerar på ett bättre sätt.

Föräldrarna tog distans från varandra, och det behövde inte uppstå spänningar som drabbade barnen.

Det var allt klart för en ny start som främjade alla och inte minst barnen.

Maria Sandberg sade till H att H och 0 hade för djupa konflikter, H sade att det var mening med en ny bostad och avståndet med föräldrar skulle dessa konflikter helt raderas MEN, istället hände som följer:

På Förvaltningshuset i Haparanda den 2010-09-08 kl 13-14, Socialnämndens arbetsutskott höll ett hemligt (ordagrann) – 

(så brukar det vara) 

möte med

ordförande socialdemokrat Marlene Haara,

Siv-Britt Harila socialdemokrat som vice-ordförande,

Harald Dahlgren centerpartist

och

Anna Wikström som ersätter I Löfgren-Kitti.

Socialchefen Eini Kemi (vänster partiet),

Socialsekreterare och första ansvarige drivande kraft från 1:a kontakt med familjen Maria Sandberg med proposition (eller prostitution) av paragraf § 80,

Anne-Maria Nord Järvelin ny inflyttad från Gävle…) också med paragraf § 80,

Mejra Pikkuaho.

Paragraf § 80-81 slog till i praktiken kl 17 där Maria Sandberg med s Maria Pohjanen 

i sällskap med två uniformerade polisen 

omhändertog pojken från fars nya bostad, 

och 

tre små barn till omhändertogs (erövrade barn… skulle menar en del föräldrar och läsarna) med dubbel polisbemanning från mors bostad.

 

K

Socionom utbildning som företräder kvinna som naturlig vårdnadshavare och det samma gäller vid domstolar förhandlingar.

Könens partiskheter, politiska intressen, konstruerad lag som tvinga partner till hårdare tag mot varandra, bräcklig sundförnuft i sak, bevis som faller undan eller inte vill vetas om. Medborgare och föräldrar vet inte ens vet att de har rätt till att presentera sina åsikter framför nämndemän och nämndekvinnor på socialförvaltning och påverka därtill.

Brister kring omvärdering arbetsmetoder, jämställighet som inte kommer ikapp både på s och d. Parternas ovana och misstänksamhet vid förhandlingar, obegränsad ovillighet till förhandlingar, bekymmer och stress ger en "Summa summarum - (gör en summa av alla summor)" att 

 

 

1) orättfärdiga arbetslinjer.

 

 

2) Beslut utifrån personliga inställningar som skapar tvivelaktiga utredningar

 

 

 3) Förhastigt beslut av omhändertagande på orättfärdiga procedurer och svaga grunder.

OBS! Maria Sandberg är en novis på s 

"Alla som jobbar här är utbildade socionomer.  Jag har jobbat som socionom -socialsekreterare sedan 2007." 

Hur kunde det då hända att gamla erfarna får och en bagge från (c) som var med om beslutet till omhändertagande lät sig luras av ett lamm och förstör livet för 4 små människobarn? 

 

Svarta får, räv, främmande fågel… vem kan hon vara som kallas Maria Sandberg, kan vara värd att undersökas… back fram, under över, inne och ute… man vet aldrig vilket ägg man kan hitta.

Lammet i fråga var faktiskt en bit av jägarens önskade stekgryta, alltså, vi får låta jägaren, och tro att denne kommer undan aktivister i VI-pr som inte är positiva för den här typen av jakt. 

Nu ta vi det:

 

Marie Segerlund var hon som startade utredning på grund av tidigare kommun där familjen vistades informerade nuvarande kommun att familjen … 

hade inte taket på huvudet… 

 

Från den ena till den andra passade jägarförbundet på att skapa lite jobb för att garantera sig anställningar… 

 

i dessa svårare tider.

Vapen,

ammunition,

tidsspillan,

omhändertagande av

massakrerade småmänniskor sponsrades av skattebetalare…

så klart.

Sedan de elaka troll med sina likar kunde festa medan de snälla trollen av samma gäng stod där och bara tittade på.

Tur att vi har infiltrerade.

 

Läs här inledningsvis…

 

 

3- Från ett brev som H skickade i september 2009 till s Maria Sandberg och medhjälpare.

….

Som jag vet, 0 berättade till mig att hon framförde samma krav till er, det är att barnen … och … skall sova hos henne också. Med det, kommer 0 att kräva mer pengar från socialförvaltning för att kunna köpa sängar och hennes krav kommer att vara det första steget av en vidare större problematik. Jag vet vad som egentligen är hennes mål, som t.ex. förbättra hennes ställning i en eventuell skilsmässa. 

Apropå skilsmässan, berättade 0 att NI s sade till henne vid senaste hembesök att hon (0) för att få sina krav fullbordade, så ska hon skall ansöka om skilsmässa.

0 krav att får barn sova hos henne är orimligt på grund av följande:

1) När BUP undersökning angående hennes dotter avslutas kan saken diskuteras närmare.

2) 0 måste samarbeta och komma till samarbetssamtal.

 

Bakslag för H i sin framåtanda och ansträngningar för att garantera sina barns rättigheter (att de aldrig kan förlora sina föräldrar) blev när myndigheternas sekteristiska inblandning skedde i samband med H:s nya bostad. 

 

Han blev varnad av 0 som sade 

"s i deras ögon är det du som är faran!" 

 

Det är klart att inte han tyckte det heller, han hade inget dåligt samvete för det fanns ingen orsaks till det. Men, men…

 

 

 

Förvaltningsrätten

 

4- S beskrivning

...dokument...

...dokument...

 

...dokument...

Så låter utslag lika för alla barn. En massa papper i onöjda och natur betala notan… sen är vår tuuuur.

M Lägg märke att det står

"… konstatera att risken för skadan… Konkreta omständigheter alltså måste föreligga som talar för en risk för skada. "

K

Konstatera att vi är helt överens och det innebär läkarintyg som i detta fall inte har gett något resultat för att motivera omhändertagande.

Frågan är:

ryms inte i begreppet inspelningar, video klipp samt vittne?

Det måste göra det eller hur? 

Det brukar man använda i brottsmål som anses bära en grov form av våld. 

Men… är det inte grov brottslighet erövra barns rättigheter till föräldrar och viceversa? 

 

Då, redan i tidigt stadium har s haft H:s information att barnen far illa men inget hände. Jaha. Agerar inte s eller andra myndigheter framför långtids begäran om hjälp, konkreta… bevisningar som H t.ex. inlämnade till olika s myndigheter? 

 

Nej, det gjorde de inte. 

Det innebär att luckor finns i lagen som förhindrar att rättvisan skipas, luckor som tillåter myndigheter göra personliga beslut. 

 

LVU frågor får barn att fara illa istället för att skyddas.

 

M

5- Lag och sina knäpp eller knappar.

Ja, lagen har sina knäpp för att komplicera till det, fly ansvar, inte erkänna kritik eller ha egen självkritik för kunna utveckla osv. Så vi ser här hur man stänger in byråkrater och stänger ut lilla människan, t.ex. efter "konkreta…" tilläggs "… omständigheter som talar för en risk… ".

HÄR HAR VI KROKEN SOM GÖR ATT S TAR SIN RÄTT TILL OMHÄNDERTAGANDE OM BARN

utan att föräldrar kan säga emot det,

alltså

"RISK".

Men det stämmer inte, för OM MAN KOMMER TILL s MED KONKRETA… BEVIS, FALLER RISKEN SOM ÄR UNDERLÄGSEN GENTEMOT BEVIS!

Det innebär att om inte s tar emot information och bevisning gör de sig skyldiga till tjänstefel.

Nejdå, det gör de inte, för, de lyssnar och tar emot bevisningar…

men

KVARSTÅR DE PERSONLIGA OMDÖMENA OCH DET ÄR DET SOM ÄR FELET!

OBS! 

Personligt omdöme används och överglänser när s skall försvara sig eller vill tillägga eller styrka deras beslut genom att föra över till gruppen med så kallade "gemensamt, enigt beslut" vilket inte är lätt att definiera

"hur skapas denna gemensamma enighet?"

De är kollegor, de håller mer eller mindre ihop och det är lika i rätten för all del, små nämndemän är underlägsna gentemot mångåriga studier som en domare har. 

Nämndemän kan lyssna vad som lästs upp av domare, därtill instrueras, undersöka osv. men kvarstår inte bara domarens auktoritet, 

KVARSTÅR även de personliga obearbetade livs upplevelserna som kan påverka det individuella omdömet. 

Därför vi som politiker i VI-pr menar att samtliga apparater som driver sociala och allmänna frågor, och med det menar vi också att det i Regeringen skall finnas plats för psykologer som medhjälpare, bearbetare och befriare.

 

K

Vi går vidare med granskning av ovan styck.

"brister i omsorgen" . … uppträden i hemmet till följd av… föräldrarnas psykiska tillstånd.

Där har vi vetat om i åratal rapporter från H till s, begäran om möte med mening att ta möjligheterna att rätta till 0 destruktiva psykiska beteende och att närvarande under samtal i förlängningen skulle upptäcka sådana tendenser hos 0.

0 sade ifrån alla möjliga förslag nu i nuvarande kommun precis som i den tidigare.

0 kunde musikstycken för att få alla att dansa efter hennes flöjt (ni känner till den där barn sagan om Råttfångaren) Hon visste att finns inget tvång till samarbetssamtal lika precis visste hon trix om att hålla mannen under tvång efter hot om påhittade våldtäkter, misshandel och mer.

Hon är en kvinna, och som kvinna är hon privilegierad i dagens politik just kring dessa frågor.

0 fick stöd från en kommun som är till 99,9% driven av kvinnor på s, och det gjorde de i praktiken genom att lägga in sk. stöd så att det sedan skulle förekomma under förhandlingarna så att det skulle väga in till 0 fördel, samma mål som vi redan vet att socionomer och domstolarna har "att väga in kvinnans fördel vid vårdnad om barn".

H fick ingenting som kunde stödja hans ställning för s visste att för mannen var slaget förlorat pga. en gammal skruttdom på böters nivå och en dom om våldtäkt som aldrig hänt och då precis som nu, omständigheter och en kvinna som privilegieras!

Dessutom i slutändan kunde precis som det händer nu s kan stärka sin ställning och visa att de var så duktiga sååå...

Livet är inte lätt att förstå sig på, dessa mänskliga dumheter och barbari än värre, och det värsta är att hur mycket man än kan kämpa för rätta till dessa dogmer (så våga vi definiera dessa religiösa gömda köns krig) är som att bygga luft slott i luften.

 

 

6- Domstolförhandlingar

 

Rådmannen  

"Rådkvinna (OBS!) Här har också svenska systemet missar en poäng i skrift, språk och samhällets utveckling genom att inte definiera könsrelaterat ansvarstagande som också har med köns diskriminering mot kvinna att göra.

Agneta Karlsson (ordförande)

Vid domstols förhandling angående interimistiskt beslut

" (OBS!) Beslutet tas bara av rådmannen och om ny bevisning inkommer tas emot i väntan på huvudförhandlingar, samt att detta omedelbara beslut går att överklaga. Beslutet är som lyder (eller luder… ha ha) som följer:  

"För tiden intill dess annat bestäms eller lagakraftägande avgörandet föreligger förordnar tingsrätten att 0 skall ha ensam vårdnad om barnen…

Tingsrätten lämnar H interimistiska yrkande om umgänge utan bifall.

Tingsrätten uppdrar åt socialnämnden i … kommunen att verkställa boende- umgänges- och vårdnadsutredning beträffande barnen…"

 

M

Det är så att medborgarna (barn och vuxna) far väldigt illa av sådana grubblerier, misstankarna, okunskap och maktmissbruk, vansinniga beslut, oförmåga till kritik och självkritik, allmäktige maktsjuksyndrom under medveten upplevelse 

www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm  

verkställighet och praktik…

Blir du förvånad att samhällets präglas av mer våld än nödvändigt?

Blir du förvånad att barn far illa och tar skada för livet?

http://www.styvbarn.se/

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspxprogramid=406&grupp=4324&artikel=3750353

Blir du förvånad att drabbade

och

oskyldiga föräldrar drabbas av

psykosomatiska sjukdomar,

psykiska depressioner,

ångest,

panik,

raseri,

vanmakt. 

 

Psykosomatiska lidanden som förvandlas i verkliga fysiska sjukdomar och som kan innebära en pina och förkortade liv?  

 

Självmordstankar kan uppstå och en del lyckas med det. Andra istället värkställer det destruktiva och svårt kontrollerbara lidandeupplevelser genom att ta till våld och rättvisan i egna händer, och skadar eller dräper ansvariga till lidande eller tappar sunt förnuft och dräper sina egna!

 

K

H dokumenterade samlevnad, kontaktade behöriga s myndigheter, lämnade skriftlig och muntlig information, bad om hjälp i form av råd och krävde konkreta handlingar för att familjen ska återuppta en balans och en fungerande framtid.  

 

M

Därför du som läser dessa rader skall reagera annars är du också knuten till ansvar för allt detta onödiga lidande, kämpa på med ditt sätt eller med oss! Se och lyssna på följande symboliska tragedi som speglar lidande och orättvisor:

ATT DÖDA ETT BARN 

http://www.youtube.com/watch?v=n3pbmWXzCeY

Läs vidare och lova att du inte får dåndimpen tack!

 

 

7- SÅ BÖRJADE DET  

H och barnens liv med 0

 

Ett brev lämnade till s, H skrev…

 

En bild av 0 i det negativa avseendet.

 

- Alltjämt fysiska besvär.

 

– Hon är belastad av hypokondri. Kronisk sjuk och nya psykosomatiska sjukdomar tar plats när andra besvär förbättrar sig.

Graviditet.

 

Graviditet gör henne lugnare, men denna graviditet verkade motsatsen. På grund av nuvarande konfliktfulla samlevnad, hon säger att nästa barn ger henne ännu mindre frihet och därför är barnet inte önskat.

Ekonomi.

 

Vi har haft en ansträngande ekonomi och hon vill inte förändra det. Förbättrad ekonomi är t.ex. söka jobb, låta mig arbeta … osv.

 

– Hon har hotat att inte betala hyror. Hon menade att beloppen skulle användas för att köpa andra saker som t.ex. kläder, godis, leksaker och annat.

 

– Av gemensam ekonomi gömmer hon pengar och ljuger om resterande belopp.

 

Jag får aldrig se något bankutdrag. Få gånger på tre år har jag kunnat ser hennes konto …

 

– Vi var överens om gemensam ekonomi men sedan bestämde hon att det skulle bli skild ekonomi. Det skapar problem när socialbidrag och annat går till hennes konto. Det gör att det stärker 0 makt, kontroll, rastlöshets och köpbehov som hon är belastad med.

 

– Köper saker och sedan vill 0 lämna tillbaka för hon anser sig inte ha pengar.

 

Hon blir arg när hon ser att hennes konton minskar medan jag än har på mitt konto en del av summan från lön eller bidrag. Då hittar hon på saker och tvingar mig till att ge henne pengar. Hon kommer med kommentarer som t.ex. "Bara kvinnan skall ha pengar inte mannen!"

 

– I åratal har hon styrt ekonomin och fått pengarna på sitt konto. …

 

8- DAGEN HÄNDELSER:

5 december (2005)

Svartsjuka, på kvällen tittade vi på en film från en cd … där förekom scener med kvinnor som dansade halvnakna. Hon började säga att hon inte är intresserade av aktions filmer. Då förstod jag att hennes svartsjuka började framträda. … NOTERA " Hon valde filmen … Tvingades inte att se på filmen. 

Vittne

21 jan 2006 G… Kan vittna om resan när kontroversiella 0 ville besöka … för att köpa och i samma ögonblick inte ville osv.

3 åringen ställde till med raseri när jag skulle gå ur bilen och in på … i … för att köpa mat.

Vår bekanta G… ville inte på slutet stanna hos oss och när jag sedan körde G… till bussen för att åka tillbaka hem berättade han att 3åringen inte var snäll med lilla syster. 3 åringen hon håller på att knuffa, slå och sparka henne.

– När 0 var i ...för att hälsa på mormor med vår son och  sin stora dotter 3 åringen, träffade jag på gården hos oss en nära granne U…, och när hon fick veta att de andra har rest då sade hon 

"Nu får lilla flickan ha det lugnt och växa upp".

 

Dagens händelse 12 dec 2006 kl 7,40

Uppstod en gräl mellan oss angående ekonomiska frågor.

Hon ville ha pengar för att shoppa, men om dessa belopp röjdes skulle vi få problem med resa till skolan och betala hyra.

Då blev hon så arg, vänder sig mott vår 1,5 årige dotter … höjde foten mot henne och sade att hon skulle krossa henne osv.

 

-16 dec 2006

…, Kl 19,30 Extremt dramatiskt.

Sovtid för 3 åringen …, 

0 skriker till treåringen så länge att jag tycker var extremt, så grep jag in. … hon svarade knappast och hon kom inte ifrån barnrummet. Sedan var jag tvungen att gripa in igen och prata om saker men förgäves, hon fortsatte med sitt destruktiva beteende mot barnet och mig.

Jag föreslog att vi den kvällen kunde ha treåringen med sin spjälsäng i vårt sovrum. Prova ett tag framöver om flickan kan känna sig tryggare… Hon avböjde och fortsatte att hota alla.

Vidare ville hon att jag skulle köra henne in till stan. Ja… men som vanligt blev det inget av det som hon hotat med. Hon säger att hon vill flytta till ett dårhus, för där skulle må bättre än med oss, osv.

Lite senare skrek 0 det var pga. en mus sprang i köket. treåringen berättade efteråt fantasifullt om att i köket finns en mus med stora tänder och att det skulle äta upp henne…

 

20 dec. 2006 0 motsägelsefull splittrande, våldsam m.m.

 

– 0 anklagar mig att jag t.ex. har stulit hennes telefon. Sedan söker hon och hittar. …

 

– Från bilen går jag inne i huset för att hämta saker som glömdes. Från huset hörde jag att hon kallade lilla 1,5 åringen att stanna.

Från fönster tittade jag och såg att barnet gick mot stora riksvägen utan att modern agerade för att stoppa henne. Så rusade jag ut i sista sekund när jag såg att fara närmade sig och hann stoppa flickan två meter från stora trafikerade vägen. 

 

Min bedömning.

 

Resumerar man 0 beteende om hot om att vi skall försvinna, mördas, dö osv., kan det vara så, att numer 0 är överbelastad i högsta grad att hon inte såg att sin önskan går i uppfyllelse. ALLTSÅ, hon agerar inte fysiskt för att stoppa dottern som gick rakt mot stora vägen…

 

Vi skulle åka i … för att köpa kläder för 0 och titta på eventuell möjlighet för att köpa skorna och annat för barnen. Jag sade att vi måsta stanna och köpa lite mat … Hon ville inte pga. hon menade att med pengar skall hon köpa saker som hon vill för sig själv. Vi stannade på mat affär för att köpa det nödvändiga ändå, men hon kunde inte sätta gränser så blev matinköp mer än nödvändigt.

 

I … köpcenter gick hon in på … skoaffär för eventuellt köpa skor för barnen.

Jag tog hand om barnen och sedan kallade hon oss för att prova vinterskor som hon hittade. 

Treåringen … började ta ner skorna från hyllorna, stöka till, springa runt osv.

Då tog jag flickan som inte lugnade ner sig och bestämd tog jag henne därifrån ut till bilen. Då hörde jag 0 skrika till mig att jag skulle komma tillbaka.

Det gjorde vi. När jag och treåringen … var 4-5 meter ifrån 0 kastade hon 1,5 åringen … skor som hon hade i handen åt sidan långt inne på skoaffärs ingången så att en kvinna nästan fick de på sig, alla tittade på oss.

Sedan gick 0 med den stora dottern och lämnade 1,5 åriga dottern ensam utan skor långt inne i butiken, jag letade efter henne och tog 1,5 åringen med mig till bilen. 

0 skrek vidare och sade att det var barnmissandel (när jag bestämt tog ut olydiga 3 åringen från affären) och det var polis som gäller! Sedan påbörjades vid bilen väntade scener med krav, förolämpningar, hotelse mot mig och lilla 1,5 åringen.

NOTERA att 0 började göra skillnad mellan 3 åringens egen dotter och 1,5 åringen som är vårt gemensamma barn.

 

0 sade vidare att maten skulle lämnas tillbaka till mataffär så att hon kunde får tillbaka pengarna … för att köpa sina saker.

 

Vidare fortsatte 

0 "Hon skall köpa lyx mat och inte äta skräp mat som vi äter

 

"Bilen skall skrotas så hon skulle får 800 snabba pengar". 

 

"Åka till systembolaget för att köpa sprit." 

 

"Ta abort", 

 

"Önska en bilolycka så att alla vi skulle dö speciellt de två som sitter framme (jag och 1,5 åringen)

 

"Unge 1,5 åringen skall vara tyst, för att hennes röst påminner mig om dig och det äcklade henne.

 

"Hon ville inte åka hem men hon ville åka in i centrum så hon skall köpa kläder och vidare sade 0 att i … centrum finns inte affärer för kläder men hon vill åka ändå dit för att köpa kläder".

Vidare, 

0 anklagade mig att det var mitt fel att nu finns inte pengar för att köpa kläder för henne och inte heller diet mat så att hon kan följa bantnings programmet.

"Finns ingen mataffärer vare sig i … eller i … som har mat som hon vill, sade hon".

Medan jag körde bilen 0 håller på så där länge (fram och tillbaka motsägelsefull) utan att veta vad egentligen hon vill ha, vill vara, vill göra. 

 

Sådan händelse att köra runt utan att hon vet vad vi skall och motsägelsefulla krav det har hänt tidigare många gånger.

Resan fortsätter under sådana omständigheter där barnen fick höra och uppleva sådana konflikter, tills vi kom till … . 

 

Vi stannade på macken vid … och medan jag servar bilen går hon med stora flickan till … inte för att lämna tillbaka varorna som hon talade om, men för att KÖPA vidare! 

Jag visste att hon fick napp på något lockande och kunde göra henne lugnare och det var bara att låta henne köpa. 

Sedan på väg hem var läget annorlunda, då fick jag hennes utsträckta arm på min axel.

 

 

22 dec 2006 0 ägande behov.

Alvarlig konflikt:

hon kastade kaffe kopp och allt som var på köksbordet. Kaffe kopp gick sönder. Förolämpningar mot mig och lilla 1,5 åringen … mordhot att hon skulle lägga in gift i kaffe kopp osv. Allt detta började när 3 åringen … inte satt gränser på att ta ifrån den lilla 1,5 åringen… en leksak.

 

Jag satte stopp på lilla 1,5 åringen frustrationer genom att ta henne under arm och gå in i sovrummet.

 

Medan konflikten pågick hann jag komma på övervåning och ringa till Per Olov.(psykologen) kl var 9:11 men svar från vxl. sade att han var upptagen, jag kunde inte vänta pga. lilla 1,5 åringen var i sin spjälsäng oskyddad från de andra. MENING VAR ATT jag skulle sedan gått tillbaka till nedervåningen, lyfta telefonluren och låta Per Olov. (psykologen) höra röster via telefonluren och uppleva händelsen.

 

Idag gjorde jag i ordning en hylla för lillan 1,5 åringen med kläder… 0 har inte tagit hand om kläderna till lilla 1,5 åringen men har bara ordnat till sin stora dotter 3 åringen.

0 menar att jag tar alltid ifrån henne 1,5 åringen, sade hon när hon upprepade gånger kallade till sig 1,5 åringen men lilla 1,5 åringen kom istället till mig. Att lillan säger ständigt pappa t.o.m. till henne.

Jag förklarade till 0 att det är konsekvenserna som följs pga. att hon avböjer att ta itu med familjeproblem (vuxna och inte minst egna.)

Jag förklarade till 0 att 1,5 åringens beteende är tillfälligt, det handlar om att ändra relations förhållande Men det hjälper inte0 vill inte höra, hon vill "äga" 3 åringen osv.

 

– 25 dec. 2006 kl 19,52.

Idag, med all rätt anser jag att 0 terroriserar 3 åringen. I brådska lämnade jag min arbetsplats på övervåning och gick ned till min lilla dotter 1,5 åringen för att se om hon hade somnat så skulle hon slippa uppleva terror från rum intill.

Nej, lillan låg vaken i sin spjälsäng och hon steg upp omedelbart när hon hörde mig smyga in. Hon mumlade och direkt utan att jag sade någonting pekade hon mot dörren till rummet intill, där fortsatte högt ljud, hotelse osv. mot 3 åringen och oss.

Efter en stund var jag inne i rummet till 3 åringen och bad 0 att gå upp på övervåningen och koppla av så att jag skulle stanna med 3 åringen. Svar blev: "Absolut nej!" Frågade jag 3 åringen om jag skulle stanna och kvickt svarade barnet "nej!"

 

 

K

NOTERA 3 åringens behov av självplågande, behov som har befästas sig genom realitetsförändring när mor diktatoriska beteende gestaltas som nödvändiga behov.

 

26 dec.2006 M (0). försämring

Mitt på dagen 0 kallade in mig, jag var ute och arbetade. När jag var inne 0 berättade att hon har kallat in mig annars skulle hon döda 3åringen. 3 åringen gör inte som man säger t.ex. på rop "Stanna!" och annat. Det gör 0 vansinnig. Kl 19,30 blev ännu en mardrömskväll för 3 åringen och oss alla. 0 var utom sig av ilska och repeterade till 3 åringen att hon skulle åka bort till stan, och inte stanna med 3 åringen, bort från oss alla tre dårar osv. 3 åringen svarade "nej, nej!!!"

Detsamma smärtsamma vädjan kom tidigare från 3 åringen under upptrappning av konflikten mellan hon och mor.

 

På övervåningen skriver jag dessa rader, men jag måste ner för jag hör 0 skrika förfärligt till 3 åringen och kan inte sätta stopp! Jag kom in i lillans sovrum och såg att lillan 1,5 åringen var inte glad, hon var lite grinig… Det är troligt (om det inte är tänderna) det som störde henne var oväsen från rummet intill… Då gick jag till rummet intill och sade till 0 att hon skulle behärska sig, svar som väntat blev "håll käften!"

Jag gick tillbaka till sovrummet och det var kl. 22:15. Lade mig i sängen på min sovplats intill 1,5 åringen för att trygga henne och efter någon stund det blev tyst… i huset.

 

Sedan gick jag upp igen på övervåningen och då igen påbörjades skrik… I samma ögonblick RINGER det! Det var en nära bekant … han ringer för att säga att han inte kommer till besök för att han inte tycker om barn som skriker (menade 3 åringen) och  ännu mindre kvinnor som gör det!

 

Anmärkning. 0 tappar mer och mer fäste, hon blir farligare och farligare för sig och andra. 0 beteende försämring smyger sig fram och det jag kunde konstatera genom att konflikterna blir längre och våldsammare.

 

 

- 28 dec. 2006 Kl 17,30

- 0 bröt ihop, lade sig i sängen och har gråtit. Det pga. 3 åringen upplevde behov att ställa till konflikter så att alla var mot alla, det var en så häftig konflikt att 0 klarade inte av mer.

Sedan blev det kväll och ett rent helvete igen.

 

0 anklagar mig och 1,5 åringen för att vara ansvariga för att ha skapat hennes dåliga humor osv. Blev hotelse och förolämpningar mot mig och 1,5 åringen med förfärligt skrikande och 0 fortsatte bra länge och blev ännu argare när jag gick in i sovrummet till 1,5 åringen. Jag förklarade att vi kommer ut när hon slutar skrika.

Vi förskansar oss då i lek rummet (3 åringens sovrum) då skrek 0 till oss att vi skulle går därifrån annars hon skulle kasta ut oss därifrån för, sade hon, att rummet är 3 åringens rum osv.

 

I praktiken så lever vi separerade i hemmet många timmar om dagen, när vi egentligen skulle vara som en familj umgås tillsammans.

Hon är ofta på övervåning med 3 åringen och tittar på tv.

Och jag nere i lekrummet med 1,5 åringen.

 

Imorse skulle vi åka in i byn, sedan blev det aldrig av pga. att hon (som vanligt) kunde inte bestämma sig. Sedan säger hon att i morgon skall hon ha det kul, köpa… har lovat till 3 åringen, hon hotade att använda pengar som finns kvar och som egentligen är avsatta för att betala räkningar och hyra. Med dessa pengar vill hon istället köpa kläder för sig och en lek barnvagn för 3 åringen.

Så är det dag in och dag ut som sade jag till henne, 365 dag per år och det går inte ihop mer!

 

 

– 30 dec. 2006- 0 mordhot och lögner.

I väntan att det blir av, det efterlängtade samarbetssamtal på Socialförvaltningen i … i januari 2007, i vilken jag skulle delta, 0 i närvaro av Per O. O. (psykologen) och 3 åringen, 0 motsatte sig bestämt emot mötet och istället idag blev det precis som det hänt några gånger tidigare i … 0 var helgalen (om jag uttrycker mig i klartext).

Central orsak är att på hennes konto blev det så lite pengar, medan på mitt finns tillräckligt för att betala telefon notan.

Att hon har mindre pengar än jag tål hon inte. 0 kastade saker från bordet och från tvättstället, sade att hon inte städar, drog ut telefonjack och slet ned skyddet, ryckte mina glasögon och rev mig på höger tinning nära ögat, ville göra sönder glasögonen. Hon anklagar mig igen för att jag tar 1,5 åriga dottern ifrån henne. Förbjöd mig och 1,5 åringen för att går ut på gården.

Jag ville fly från den våldsamma konflikten, och med mig hade jag 1,5 åringen för att skydda dottern.

När jag och dottern var ute på gården sprang 0 efter oss och skrek hjälp att jag misshandlar henne (helt vansinnig lögn för att skydda sin egen galenskap). Hon fortsätter vidare att hon skulle döda 1,5 åringen när hon går tillbaka i huset, att det inte finns vittnen och att hon (0) är som hon är, att hon även dödar mig. När hon nådde oss slet hon dottern ifrån mina armar, slet åt sig min mobil telefon när jag var på väg att ringa till polisen och socialjouren, sprang sedan framför mig och stoppade mig för att hindra mig gå till grannarna för att hämta hjälp. Hennes ilska tog inte slut och vidare hotade hon att hon skulle ha sönder bilen genom att riva den med kniven.

OBS! Tidigare, förskansar jag mig och min lilla dotter i sovrummet för att undkomma 0 förfärligt skrik och ilska och allvarliga hot, 0 hotade mig (jag och dotten?) med kniven i handen.

När hon blir så vansinnigt arg förvandlas hennes färg i ansiktet från röd till vitt och hon blir hon konstig.

Ikväll är allt bra. 0 visade de nya byxor som hon köpte i … för, hon vill inte köpa på rea osv.

 

– 24 dec. 20007 kl. l7, 38 jag är på väg att korrigera denna skrivelse och under en konflikt mellan 0 och 3 åringen det var vid trappan och jag fick höra 3 åringen säga till 0" Din sjuka mamma, varför skrämmer du mig?". Vidare sade hon till mamma "Håll truten! Du är dum osv."

Här om dagen föreslog jag familjaktivitet, tända en brasa, sjunga och dansa och grilla köttbullar, ta några bilder. 0 ville inte vara med. 0hade svårt med sig själv och plötsligt sade hon att jag ville köpa 3 åringen för att få barnen på min sida osv. att hon (0) känner sig mobbad då bad jag henne i alla fall att ta en bild av oss när vi dansar och grillar. 0 förolämpade mig osv. medan barnen som vanligt lyssnade.

 

25 dec. 2007 

0 skulle stänga in mig och 1,5 åringen i ett rum, tända tända eld så att vi skulle brinna levande.

Under eftermiddag lagade vi mat och 0 blev så arg på 3 åringen att hon hotade kasta kokande vatten på henne (vi lagade mat). 0 sade vidare att hon skulle kasta kniven i ryggen till 3 åringen om hon inte lyssnade.

 

Vittne

12 januari, 2007 kom A... på besök och preliminärt stannar hon en vecka. Hon kan vittna hur instabil 0 kan vara. Att 0 är ständigt bråkig och sade till mig att 3 åringen inte är min dotter osv. På kvällen Asade klart och tydligt till mig att 0 behöver terapi.

 

 

Vittne

– 13 dec. 2007 kl. 7,15 mitt i en allvarlig konflikt såg jag att det lyste en pannlampa ute vid postlådan och såg att det var granne And... Jag sprang ut i mörkret och kylan i trädgården med 5 månaders pojke i min famn och kallade And... till hjälp. Han kom och kunde sedan vittna om att det var omöjligt få 0 resonera kring hennes hotfulla beteende.

 

Olika saker om 0

0 svär extremt mycket och jag avskyr svärord!

0 hon säger att hon vill åka bort från oss, bor någon annanstans och bara träffar oss någon timme.

Senaste problem är hennes avundsjuka…

Under raseri kan hon ha sönder saker som dörrar, stolar osv.

När jag försöker att reda ut ett problem som drabbar oss då försvarar sig 0 med att säga " Det är du som gör så, börja med dig själv först, osv."

Bryter ständig överenskommelser eller förändrar planeringar, eller köper mat och säger att man inte får äta det för att hon har köpt det själv, eller vill ha pengar för den gemensamma maten som vi köpte med gemensamma hushålls pengar.

0 ger en present och tar den tillbaka eller vill ha pengar för det.

0 är frustrerad att hon inte kunna resa när just hon vill eller jag motsäger mig att köra henne då kommer 0 med kommentarer som inte heller har logiskt innehåll som t.ex. "Jag fixar pengar, har många kontakter i … . Går att knulla, förstår du? Knulla!"

0 är i ständigt behov att flytta till nya orter. De senaste tre år har vi flyttat 6 gånger! Och, redan kort efter vår inflyttning här i … var det dags att höra hennes klagomål och krav att vi skall flytta igen!!

Hon kallar ofta på mig när jag är ute och arbetar, precis som om hon klarar inte av att vara ensam längre tid.

0 säger att "Jag skall inte hämta 3 åringen från dagis för hon skall göra det "0 har varit några gånger på dagis med mig i bilen aldrig går 0tre km fram och tillbaka, hon är inte en sådan som pga. av vikt och ovilja vågar sig inte på en sådan insats."

0 säger att jag inte har en tanke att hon skall stanna fängslad inomhus (på landet) medan jag går i skolan. Att jag inte skall vara alltid i centrum."

I stort sätt 0 säger att hon aldrig gör fel. 0 säger att det är hon som är kung i huset.

Jag är gubben och att hon är ung. 0 säger att hon vill gå ut på kvällar, göra vad hon vill göra som ALLA andra gör.

0 vill ha saker och vill inte ha...

Bekanta gick inte i huvudsak att ha. Hon vill umgås bara med familjer med små barn i samma ålder som våra. Men, när det var dags att få fart på träff, gick inte 0 ville inte mer. Hon säger saker och sedan får man vara beredd på att det inte blir som hon sagt eller t.o.m. kan det bli helt annat.

I den tidigare bostaden i … tvingade 0 mig med att vara uppe med henne sent på nätterna. Om inte jag gjorde som hon ville, då var scener typ svartsjuka, eller kom hon med kommentaren "alla andra gör det"! Kommentar att alla gör det förekom ofta i andra sammanhang typ för att förstärka hennes behov att går till affärer och shoppa osv.

Senaste tiden 0 säger ganska ofta att hon är ung och vill går ut som alla andra gör.

NOTERA att jag har velat resonera om saker och ting, aldrig förbjudit henne gå ut men när man bor ute på landet utan allmänna kommunikationer, med små barn som skall lägga sig på kvällen, 0 är utan körkort osv. hennes krav ger klart besked om psykiskt instabilitet.

 

Ständiga saboteringar.

Arbete, fritidsverksamhet, socialt nätverk och t.o.m. när jag och bra folk engagerades i 0 tidigare allvarliga familjen problem i … var hon istället ute och shoppade (vittnad av AA… och hennes man). Hon blev t.o.m. svartsjukt på män. Bekanta som besökte oss eller andra som vi besökte, de var toppen för en stund och sedan var kvinnor horor och män blir förolämpade på ett och annat sätt (0 säger det till mig men inte till dem). Hon visar tydliga rasistiska dragningar, och en annan dag är invandrare bättre än svenskar osv.

0 säger att vårt hus är ett fängelse. Jag svarar då att man måste gör boende attraktiv för att trivas och absolut undvika sånt som belastar vardagen med en massa krav som t.ex. när man har för många plikter pga. för många djur hemma eller gårdens djur som kräver tid och ansvar. Jag föreslår i många omgångar att hon måste ta körkort för att kunna resa fritt. Nej, fler djur skall tas hem och körkort vill inte hon höra talas om.

Ansvarfulla saker uppgifter som hon inte känner sig delaktig i för egen njutning, har 0 svårt att initiera eller ta ansvar för.

0 brukar förbereda svartsjuka eller avundsjuka dramer eller en konfliktfull dag t.ex. med följande mening: "idag är inte min dag, låt mig vara, jag mår dåligt osv.… idag är inte min dag"

0 hotelse mot mig och BARNEN (!) kan låta t.ex. som följer: "du får en yxa i pannan… Slaktar dig… osv."

Skrämmer stora dottern 3 åringen om farbror eller "Tomten" har ögonen på dig, tar dig, tittar in genom fönstret, är i rummet intill, är i garderoben osv. …

Skrämmer barn, 0 gör barnen beroende av hennes tyranniska beteende (ger och tar med kontroversiella innehåll och är inte konsekvent).

Svära framför barnen "Jävla fitta"! "Fan ta dig" osv.

 

 

 

0 behov

 

0 socker beroende. Köp beroende, reklam är det bästa hon vet. Har vikt besvär och efter fler försök för att rätta till problem följer hon inte de nödvändiga kraven. Hon har protes istället än tänder och senast tycker att det var besvärligt efter så många decennier. Hon spelar gärna på automat m.m.… och vinner ofta. Att vara uppe på natten kan vara en orsak att hon varje morgon har stort besvär att vakna och då börjar aggressivitet träda fram och det gör hon främst mot 3 åriga dottern som väcker henne tidigt. Hon var ute i … Då, och berusade sig allvarligt en kort period. Sista berusning i …: tog hon hem en man mitt i natten. Hon och han var stark berusade. Den okände mannen typ missbrukare fick sova över hos oss. Dagen efter framkom att han var kriminell och missbrukare. 0 satte vår familj i skräck och i fara.

0 har stort behov av prata av sig. Pratar ständigt att det har blivit ett problem. Hon pratar så mycket att jag blir ständigt okoncentrerad i vad jag gör och tänker! När hon har konflikt med stora dotter, båda pratar i munnen på varandra och konflikten trappas upp. Det är samma sak när vi har konflikter, orsaker kan vara att konflikten uppstår i slutändan pga. innehåll av vad hon säger är extremt provocerande och tar aldrig slut. Inte heller när jag slutar att prata huvudtaget då hittar hon saker som jag måste svara på…

 

 

 

 

 

 

0 mot mig

 

 

Mord försök

 

I … Kastade hon terpentin på mig och ville tända på men hittade inte tändstickor. Men då mot alla odds tog jag risken att bli anmäld för påhittade brott om våldtäkt m.m. då tog jag ut skilsmässan, se dokumenterad 2006-05-16. Skulle betalas 450 kronor och det blev inte möjligt. Visade sen i passande stund längre framme mitt försök till separation.

Jag fick aldrig säga till 3 åringen pga. jag inte är hennes biologiske far. (Det var för mig den första och den största chocken).

Sade att vårt gemensamma barn inte var önskat, det sade hon senast när hon redan var gravid av vårt 2:a biologiske barn (andra chocken för mig)

Förolämpningar som t.ex. gubbskrälle, jävla idiot, gorilla, kuk, galning, gamling, m.m. Att jag skall hålla truten och dra åt helvete osv.

Beter sig våldsamt mot mig och slog mig så att det kändes smärta.

0 Kallar mig aldrig med förnamn, hon säger älskling, kära, pappa. Upprepade gånger krävde jag att hon skall kalla mig med mitt förnamn, hon visade att hon hade svårt med det. En tid gjorde hon det, alltså, kallade hon mig med förnamn men det höll inte länge.

 

 

Våldtäkt i högsta grad!

 

Mardröms nätter: fyra nätter i rad tvingade mig ha samlag fast jag sade nej, och att med berusade personer vill jag inte!! 0 var högljudd med inslag av mordhot, förolämpningar. Barnen blev väckta, skrämda, och har gråtit lång tid en skräck upplevelse för alla.

 

Två av dessa nätter blev de värsta, rena mardrömmen:

1) En natt… tidigt på morgon, tvingade hon mig till samlag efter att våra barn blev väckta och efter 0 förfärliga oväsen. Sedan somnade hon och jag tog hand om barnen.

 

2) Blev jag tvingad till samlag men hon ville ha mer för att hon kom inte kom ihåg att hon just hade haft samlag (hon var än extremt berusad). Stämningen höjdes så att jag tog lilla 1,5 åringen i famnen, slingrade mig ut från lägenhet till ingången (korridoren) och ringde på grannens dörr men de svarade inte. Ringde sedan då till polisen men just då var min mobil strömlös…! Då pga. olika framförda hot och att inte kunna hitta en lösning, gav mig än en gång till samlag för att kunna skydda barnen.

 

3) Gången tvingade hon mig till samlag den natt när hon tog hem den okända mannen.

OBS! Frågade jag till 0 om hon skulle tolerera om jag skulle gå själv till puben? Svar blev "Aldrig!!!" Att jag kommer hem efter pub besök eller promenad i staden med en annan kvinna och gör då precis som hon gjorde tidigare (att hon kom hem med en berusad och främmande man), då svarade hon att hon skulle döda henne i så fall!

 

 

9- GRUND ORSAK ATT JAG SÖKER HJÄLP FÖR MIG OCH MINA BARN OCH HELA FAMILJEN.

– När jag ville ta en paus i vår relation t.ex. bo avskilda den tid som behövs för att balansera relationen, eller ta skilsmässan med tanke att det finns sex månader betänketid, då mordhotade hon mig, hotade att förfölja mig, hotade att använda starka mediciner typ narkotika för att skada eller för att förändra mig, hotade att ta liv av sig och barnen. Hotade att ta livet  den kvinna som skulle visa sig i min närhet. Mordhot lyder som, slaktar, ta knivar, förgiftar maten osv. "Vill jag lämna henne då hotade hon att anmäla mig till myndigheter att jag skulle ha hotat, slagit henne eller/och våldtagit barnen." Tyvärr, hon känner till dagens sneda juridiska metoder för att fälla en man och detta är orsak att vi är tillsammans mot min vilja.

 

10- H brev inlämnade till Förvaltningsrätten i …

Kort om familj … och LVU

 

0 komplexa psykiska instabilitet

har visat tecken av sin komplexa psykiska instabilitet och därför anser jag att barnen far illa i hennes närvaro.

Sjuk Svartsjuka

Första upptäckt. När jag och andra kämpade för 0 före detta familjen problematiken i … shoppade hon.

När hon sade att hon skulle döda kvinna som försöker ta mig ifrån henne förstod jag att det handlade om svartsjuka.

När hon försökte på alla vis stoppa mig att inte studera, jobba och fritidsaktiviteter. Inte låta mig se en del TV program förstod och upptäckte jag att jag hade att göra med en mycket svartsjuk partner.

 

Hot

Jag levde under hot att hon skulle anmäla mig för våldtäkt mot henne och sexuellt utnyttjande av barn, om jag skulle våga lämna henne.

 

 

Våldtäkt och mord försök

 

Impulsiva auktoritära beteende som drabbade oss alla i familjen kulminerade i … med att tvinga mig till sex (våldtäkt) under hennes berusnings tillstånd och på morgon när hon kastade på mig terpentin och ville tända på mig. Två nätter vid fyra fick jag och barnen uppleva det otroliga där det inte finns ord för att förklara sådana destruktiva upplevelser.

Det var då som jag tog risk att blir anmäld för påhittad anklagelse och bad om skilsmässa utan 0 vetskap om det, senare fick hon titta på min ansökan. Min begäran blev inte fullföljd pga. pengar räckte aldrig till 0 styrde hela ekonomin och tänkte mig för barnens skull, försöka än en gång hålla ihop familjen med tanke att positiva förändringar kan komma att ske.

 

Värre och värre

När i … blev familjen indragen i en mara av konflikter som dessutom gick ut på att skämma barnen med Jultomten och spöken följd med knackningar osv. Begav mig till socialförvaltningen och terapi mottagningen och bad om hjälp för 0 med hopp att hon skulle motiveras till familjerådgivning eller och samtal för sitt eget bästa. Hon motsatte sig till alla alternativ eller lösningar.

 

0 lämnade boet

Under vårt uppehåll i den nya bostaden i … försökte jag starta eget med hjälp av arbetsförmedlingen. 0 satt genast käppar i hjulet än en gång genom att lämna mig ensam med tre små barnen mer än tre månader. Socialförvaltning kom i kontakt med oss och då fick vi två separata bostäder i samma område ... .

 

Mantelskrivna barn

Två barn blev mantelskrivna hos mig och andra hos 0. Som vanligt 0 svarade inte på myndigheters fråga i detta fall eller skattemyndigheter kring barnens boende.

 

11- FÖRSÖK TILL VÄXELVIS BOENDE

För barnens bästa tyckte jag att det har fungerat bra när det gäller att syskonen kunde leka tillsammans och att de kunde förenas med mor och far som en fungerande kärnfamilj. Problematiken kvarstod gällande svartsjuka, provokation och ständigt tunga krav på att hjälpa 0 för att dämpa hennes instabilitet. Från att städa efter henne, tvätta kläder åt henne och barnen, handla åt henne, besöka henne när hon krävde det också på olämpliga tider, ta hand om hennes djur (stor hund och katt), köra barn fram och tillbaka till dagis (på 10 månader var hon på dagis med barnen 4-5 gånger) osv.

Med ett brev till Socialförvaltningen framhävde jag att jag bor så nära 0 visar sig gagna bara 0 behov och inte mig och barnen. Därför överväger jag flytta och eventuellt ta ut skilsmässa om så var nödvändigt.

 

0, jag och möte med socialsekreterare

0 fortsätter att motsäga sig samarbetssamtal, familjerådgivning, terapi osv.

 

Påstående

En ny bostad valde jag i … och det gjorde 0 vansinnig.

Under ett möte med socialförvaltning kring barnens växelvisa boende kom 0 med påstående att vår sonvisade avvikande beteende och att hon känner till sådant beteende för att hon själv blev sexuellt utnyttjad av sin far.

 

Min begäran

Jag bad en socialsekreterare att undersöka tendensiösa indirekta påstående i allmän mening, att undersökas så att allt blir till barnens bästa.

 

0 hot tidigare ovannämnd

0 hot och anklagelse mot mig är en manöver för att få ensam vårdnad av alla barnen med syftet till en bättre levnadsstandard genom att utnyttja barnbidrag m.m.

 

Hjälp

Med allt … i fråga har jag försökt hjälpa denna kvinna, min fru, mot all smärta som hon bär inom sig kring hennes fars sexuella utnyttjande, hennes … son, hennes LVU placerade dotter från ett annat tidigare förhållande, men mina ansträngningar för att föra 0 till en positiv personutveckling har misslyckats.

Jag bad socialsekreterare också att göra positiva ansträngningar för att hjälpa 0 men utan 0 egen motivation går det inte att genomföra målet.

 

Barnens situation

Mina barn kan inte leva i närvaro till sin mor som har hotat förgifta dom, som förnedrar dom, ställer till ständig konflikt, inte kan skydda dom fysiskt, visar sin motvilja till samhällets anpassning, som bara vill leva som passiv medborgare och bidragstagare. Barnen är redskap för 0för att fortsätta leva som bidragstagare och en hämnd.

 

Barnens boende hos 0

Barnen bor i ett område där det vistas tre familjer till som ha små barn och föräldrar som dricker sig fulla varje vecka.

En stor sandlåda så använd att korn på sand har förvandlats till damm så att barnen får ständigt smutsiga kläder, andas in partiklar av olika smittsamma ämnen från kattkiss och bajs m.m. Andra gången som vi drabbas av spring mask, sandlådan har oerhört många stickiga och farliga föremål.

Halvsyskon till våra biologiska barn, vårt första barn som familjemedlem alltså nu 7 år blev bokstavligt våldtagen av en granpojke.

Vår näst sista pojke … tog sig ner till havsstranden och medan jag och en grannen sprang nerför backen för att hämta honom var 0 passiv och titta på.

har hotat att flytta till Dalarna med alla barn och att de aldrig får se sin pappa. 0 har ständigt behov av att flytta från en stad till en annan, ett av hennes svåra problematik.

0 involverar ständigt våra barn i vuxnas händelser som konflikter osv.

 

Mitt beslut

Jag vet att våra barn kan bli trygga som personer och få bra livskvalité. Leva i frid och harmoni hos mig. Min bostad är barn anpassad och rymmer precis dagens behov för alla fyra småttingar. Dagis är ett steg från huset. Mormor bor i samma kvarter.

… och … vid vår inflyttning till … ville inte ena pojken vara hos mamma och senare tid … har uttryckt starka känslor genom stor gråt om vi tvingade honom att vara hos mamma, han vill vara med pappa. … går till klädhängare och hämtar jacka när han ser mig och vill följa med. … Min dotter viskar till mig (hon får inte fram inför folk men det händer ändå) hon inte vill vara med mamma. … var länge offer av hennes halvsysters våldsamma utbrott och det är en av många allvarliga orsaker att jag ett tag satt gränser till umgänge under första tiden i bostadsområdet på … . Det hjälpte … så att min dotter hittar sin inre jag.

 

MITT BESLUT OCH MIN BEGÄRAN ATT LVU UPPHÄVS OCH ATT ALLA BARNEN SKALL FLYTTA TILL MIG I … JAG GRUNDAR MIG PÅ JÄMFÖRELSE BEVIS ANGÅENDE … SOCIALFÖRVALTNINGS DOKUMENTATION OCH AV MINA EGNA SJU ÅRS UPPLEVELSER ATT DET STÄMMER DET SOM JAG SAGT: 0 ÄR ALLVARLIGT PSYKISKT INSTABIL .

0 PSYKISKA INSTABILITET VISAR INTE SIG VARA SPORADISK. SAMTAL MED SPECIALISTER TYP KBT (KOGNITIV BETEENDE TERAPI) KAN VARA ETT ALTERNATIV OM INTE NÖDVÄNDIG FÖR ATT RÄTTA TILL 0 PERSONLIGHET. 0 PERSONLIGHET KOMMER ATT BESTÅ I FRAMTIDEN SOM EN FARA FÖR DE SOM KNYTS TILL HENNE GENOM KÄNSLOMÄSSIGA KONTAKTER. OM INTE ÅTGÄRDER TAS.

HAR JAG BARNEN HOS MIG VET JAG ATT BARNEN KOMMER ATT FÅ TRÄFFA SIN MOR OCH UMGÅS. ALLT EFTER ATT HENNES TILLFRISKANDE ÄR BEVISAD.

 

M

För att avsluta denna tunga börda att inte bli trodd, i den sista kommun H berättade till s och exakt till Maria Sandberg i närvaro av annan, att utöver att 0 aldrig kallade honom vid förnamn istället växlade 0 långa perioder mellan "älskling och pappa" att 0 under pågående samlag och för den närmaste vid penetration upphetsning 0 brukade säga "jahh, jahhh pappa. Ja, sådär pappa jahhhh" Dessutom H uppmärksammande en annan detalj som kan vara relevant var att H var säkert att 0 inte kunde får orgasm i normal riktig meningH berättade att 0 hade för det mesta efter så många år fått två eller tre orgasmer. 0 ville ha ständig sex och under samlag hon pratade om allt möjligt utan att lägga skillnaden mellan erotiken och vardaglig materialistiska liv. H påpekade att 0 måste ha någon form av fysiologisk mekanism som inte fungera som skall och dessutom den psykiska problematiken så om så skulle vara det var en allvarlig kombination, svår att lösa.

Han såg det som ett allvarligt problem men s istället för att hjälpa till och konfrontera berättelsen blev det som vanligt tyst som i graven.

 

 

K

Det som andra frågar oss: varför s inte omhändertog också halvårs gamla barnet? Ja, man kan fråga sig igen… manipulation eller inkompetens (eller inkontinens ha ha)? Kanske dessa barns änglavakter istället än vingar undangömmer långa spetsiga svansar och horn, dessutom troligen har de aldrig hört talas om "Regredierad pedofili eller incest som är klassat när den vuxna som har normala sexuella relationer med vuxna, men exempelvis i samband med långvariga kriser och påfrestningar, riktas intresset mot egna barn." En av den mest svårbehandlade problematiken.

 

M

Härmed vi vill flytta tankarna ut i samhället och belysa hur detta problem kan stödjas av våra politiska makthavare som för lätt trycker på knappen frihet i ett reglerad samhälle där frihet inte finns som t.ex. Lag som stödjer insemination för ensamma kvinnor, det betyder inte att kvinnor i fråga vill ha barn för att själva t.ex. kan vara präglade av frustrationsbilder där parets man slog kvinnan, kan väl betyda helt annat som t.ex. friställa egna incestuösa sexuella behov. Det är det samma med äktenskapslagar som i dag är för slappna och man kan skiljas hur som helst utan någon seriös värdering i fråga. Sambo är värst, har paret ett barn tillsammans kan kvinnan ställa sig fientlig till mannen och hon får automatisk ensam vårdnad.

 

Detsamma kan vi passa på att belysa våldtäkt, incest och pornografi frågor. Vi har kunnat läsa i manna minne att det har funnits domar där kvinna döms för våldtäkt mot mannen och barn, men det är långt ifrån fallens avstånds realitet och dvs. "de som hade makt då (män) och än har, det syns lättare (penis) och därför faller man offer lika lätt för fördomar, domedagar osv. Män skall dömas inte bara för själva fallet men också för de personliga inslag av rädslor och makt behov som styr oss".

Lysande var när senaste veckorna i mitten på 2010 framkom i media, en barnpornografiliga som blev avslöjad där 20 kvinnor och bara två män var inblandade.

Än en gång belyser vi brister i s omdöme. Personliga inställningar och manipulation… apropå manipulation läs följande skrivelse av s yttrande som går upp sedan till tingsrätten för den förödande avgörande av interimistiska beslut Petra Vikström

 

...dokument...

 

12- … det är tjänstefel, diskriminerande och vi kräver radikala förändringarna i sak frågan som vi belyser här i denna spalt av kommentar under "Mitt beslut".

 

K

Angående karismatiska Petra vi känner till person… och inom kortids förlopp blev hon avläst... så att det var svårt (som berättas) att nyansera detaljerna om den positiva personkemin. Sedan visar sig att svarta pärlan var en röd blänkande och bländande räv och på det sätt som hon skrev var allvarligt. Kanske avgörande för en domare som bara skummar genom rapporten och missar poänger att "det var inte han som våldtog henne men det var hon (ovanligt nog) som våldtog honom." Sen om man läser vidare kan man blir lurad att tro att hon försökte ta livet av honom på grund av våldtäkt på henne. Istället var hon under hennes instabila psyke påverkad av sjuklig svartsjuka, som denna händelse uppstod! He he he och he, helt vansinnig… ho ho ho vilket skratt i det hela allvaret… komisk… det går inte att bärga sig… ha ha ha… NU RÄCKER OCH DET ÄR ALLVAR IGEN, SÅDANA FEL SKALL INTE TOLERERAS PUNKT OCH SLUT!

 

13- ORIGINAL UTDRAG FRÅN … S angående 0 och hennes stora dotter som är LVU placerad.

Utdrag av originalet från … s utredning angående 0 svår uppväxt och hennes tidigare två barn från olika förhållande som blev mål för LVU.

...dokument...

Utdrag

Moder, … 75 02 13.

Utdrag från "Socialtjänst G

kommun 2001-12 18" angående 0 placerade dotter …

92 09 30 står "0 konkurrera med E. om uppmärksamhet och utrymme kan ibland bli avundsjuk på sin dotter." 

 

 

– "… E. uppväxt … av 0 frånvaro … alkohol problem och destruktiva relationer med män där 0 utnyttjades sexuellt och där E. varit närvarande… Mammas behov går före E. …" 

 

 

– "0 bedömdes osjälvständig och omogen…" 

 

 

– "I utredning från Ö… (Socialtjänst) daterad 1 Maj 1997 bedömde att 0 … mammaroll … inte hade tydliga gränser" 

 

 

– "…0 vid tiden för E. födelse i H… beviljades stöd i form av hemma-hos-terapeut…"

– " E. hjälpte moder att tänka vuxet" – "…E. drogs in i de vuxnas svårigheter."

– "…0 saknade uppsikt över henne (dotter E.) när S. (hennes son sen tidigare förhållande) var i fokus"

– " 0 menar att Ahmad (far till E.) försåg henne med alkohol och att hon drack mycket…"

– "…hade stora bekymmer med alkoholen och hade många relationer med män."

– "… 0 vid två tillfällen har själv varit omhändertagen med stöd av LVU."

 – "… 1987 vistades 0 och hennes syster cirka åtta månader på BUP."

– "… 1991 genomgick 0 och hennes föräldrar familjebehandling på BUP i B… . … avslutades 1992 på familjens begäran… BUP rekommenderade en fortsatt kontakt."

– "Vid djupintervjun beskriver 0 att hennes dröm är att vara "vara som andra…"

– " Dessutom har man uppmärksammat att 0 har svårt att se konsekvenserna för barnen av sitt handlande t.ex. relation till män."

– "0 visar sin kärlek till E. genom godis och leksaker, men har till synes svårt att uppmärksamma och känslomässigt bekräfta E. behov efter vad Örbyhemmet sett i deras kontakt med 0."

– "0 om relation till män: Under utredningstiden träffade 0 två män som hon inleder förhållanden med."

– "… utredare framfört oro för att 0 börjat dricka igen."

- "… för ca två veckor sedan dröjde sig kvar på T-centralen med E. och där sökte upp några män."

– "… vid förfrågan uppger hon att det kan vara möjligt att hon är gravid med Samuel."

– "… "träffat en ny man efter Samuel,…"

– "…familjesamtal  har fått begränsa henne och närmast be henne välja umgänge med E. eller hunden."

 – " …december 2001-2002… 0 åter börjat träffa olika män och att hon börjat dricka igen… 0 setts med olika män och ringt till honom (far till S.) berusad mitt i natten."

– "…beslutet fattades… det kunde inte uteslutas att 0 har svårigheter med omsorg med S…"

 

K

OBSFader till S … tog med sig sin son till hans ursprungsland medan dottern från hennes första relation och en annan pappa lever ännu LVU placerad i Sverige.

H presenterade integralen ovannämnd till soc. M. Sandberg och M. Pohjanen. Sandberg svarade att hon inte visste om det. Men, dom visste allt om H, det låter orimligt.

 

M

H skriver vidare och inlämnade till i … och i rätten.

14- Tillägg på min tidigare beskrivning kring 0 välbefinnande.

Efter läsning av … s utredning av … LVU m.m. kunde jag genomföra på konkreta grunder 0 psykiska instabilitet.

Jämförelse är påtaglig genom att 0 har haft nu i sju år av vårt förhållande, samma beteende som beskrevs i … s Utredning och inga konstruktiva förändringar har åstadkommits.

Mina slutsatser är att om 0 skall ha kontakt med sina barn, förutsatt att hon går med på en långsiktig psykoterapi.

 

Några exempel av 0 psykiska problematik är när hon inte kan sätta gränser till uppförande hos barnen och till sin eget.

Hon upplever att barn fråntar henne frihet.

Hon säger att hon inte klarar av så många små barn.

Hon gör diskriminerande skillnader mellan barn från olika förhållande.

Hon lever än i det allvarliga komplexa behovet av en man (män) som gestaltar fars närvaro där hon kan uppleva t.ex. omhändertagande och underhålla sina ägande behov.

Hon brister i sin förlorade kompensation, så att gränser mellan självständighet och incest gör sig ständigt närvarande och suddig.

 

Vi tillägger, att 0 ha en splittrad och farligt manipulativ personlighet, och det framträder tydligt när senare i förvaltningsrätten och tingsrätten där står: 0 är överens med omhändertagande för hon skall skydda barnen från H osv. …

Jämför vi samma ställning med all bakgrund i tankarna, när vid tidigare besked under s utredning H medger att han är överens som sista utväg att s omhändertar barnen, fast han är principiellt emot det…, menade konsekvent att han i den situation som rådde kring honom hade han ingen annan utväg för att skydda barnen från farliga 0.

Alltså, myndigheters agerande och 0 manipulation matchade så att samspel kunde fortsätta till pappans nederlag, mammans fördel och som stärkte myndigheternas ställning för barnens nackdel.

 

 

 

15-

UTDRAG AV VIDEO INSPELNING nr 1 (bilder och röst)

Medan jag var i lägenheten för att avsluta städning efter flytten kom min son … och hälsa på och sedan var det meningen att lämna pojken några dagar hos modern.

Försökte jag övertala min son att gå tillbaka till mamma, men min son vägrade starkt att gå tillbaka.

Min reaktion vid mammas våldsamhet och mitt beslut därtill att skydda min son.

Gemensam vårdnad råder och än gällde växelvis boende.

På kvällen omhändertogs mina tre små barn och 0:s 7 åriga dotter av s Maria Sandberg, Maria Pohjanen i sällskap med polisen.

Grundlösa omständigheter rådde kring mina relationer med mina barn och som jag anser vara orsak till omhändertagande och medan insatser för 0 var inlett nonchalerade s mina råd för att möjligtgöra en fungerande familj och skydda barnen. Mina råd skulle ha undvikit tragedin.

 

Inspelningen är spontan och undanröjer alla tvivel om manipulation.

OBS! Alla inspelningar gjordes vid högt spända tider när jag skulle flytta från området och orsaker till inspelningar var att skydda mig från min fru ständiga hot och våldsamheter. Jag behövde samtidigt skapa bevis för att skydda mina barn.

 

 

 

VIDEOINSPELNING nr 2 (röst)

Lång inspelning, rik med detaljer men krävande på drygt 45 minuter. Kan upplevas olika facettering av kvinnans manipulation, hot, hat mot mig och i bred mening barnens skräck för mamman.

Jag besökte mina barn dagligen och inte sällan när de skulle nattas med mening att skapa trygghet vid nattens början. Meningen också är att inte bryta rytm av deras medvetande att denna vecka skulle dom varit med hos mig, deras pappa.

…, (när yngsta pojken) konstaterar jag att pojken blev nattad lite för tidigare än vanligt.

…, (äldsta pojken) har minst 18 gånger på en så kort tid svävat i oro och förtvivlan, han strävar efter och kräver att få följa med pappa, mig.

… (äldsta pojken) vill bli omfamnad av mig.

… (vår första biologiska dotter) med … berättar tydligt att de vill följa pappa, mig.

Mitt utdrag som inte följer för att undvika belastning, det grundas på 48 punkter, men i stort sett förekommer klart att barnen vill följa mig där de känner sig glada och trygga.

 

 

 

RÖST INSPELNING nr 1

Barnen är glada när jag kommer och så är det i stort sett alltid när de träffar mig.

 

RÖST INSPELNING nr 4 (25 punkter) Lång inspelning.

Sammanfattning: …,

… kommer glada och … hänger på mig och släpper inte taget (han vill följa med mig).

Stora halv syster … sprutar kokhett (som hon säger) vatten på … lilla halvbror.

Jag berättar till b att inte kasta maten för att det finns b i världen som inte har någon mat.

0 förnedring mot b.

Hunden har bajsat i lägenhet.

Alla b kring mig.

 

 

 

RÖSTINSPELNING nr 9 (vuxna relation)

Barnen sover.

0 oprovocerad slår näven i bordet, är ilsken och skrämmer och struntar i om b kan bli väckta.

 

 

 

RÖSTINSPELNING nr 5

… han är ledsen och gråter och säger "pappa ut (han vill att vi går därifrån, pekar på dörren)" … är också i min famn medan … kramar mig och är glad att jag är där.

 

 

 

RÖSTINSPELNING … (styvdotter 7 år)

Besöker mig och berättar att mamma inte klarar av barnen.

 

OBS! Totalt 14 röst inspelningar, 7 videoinspelningar och allt visar facettering (typ ovannämnda) att barnen far illa hos mamman och att de vill vara med mig (pappa) där känner sig trygga och glada.

Finns dessutom en antal video av olika aktiviteter alla barn med mig främst pedagogiska i natur och hemma. 

 

 

M

Senast meddelande från H till oss.

"Kvarstår frågorna som oroar mig som far oerhört mycket kring den fysiska och mentala hälsan för mina barn. Samtliga barnen blev undersökt hos läkare, alla är friska men jag har dokumenterat mig via läsningar på internet sajter och tv dokumentär programmen där offer berättar missförhållandena på hemplacerade barn. Min fråga är: hur pass vet ansvarige på s och där barn är placerade, om mina barns innersta väsen fysiska och psykiska hälsoproblematik? Till exempel Vad vet de om före detta mögel bostad och påverkan därpå? …flickan som blev långtids trakasserad av sin stora halvsyster och hennes uppförande därtill? …

pojkens natt skräck som han lider av?

…  pojken som var med mor ensam i flera månader när mor oprovocerad lämnade boet, pojke var då bebis och kom hem med ett konstig beteende när han skrattade. Samma mönster som speglas nu när mamman är ensam med vår sista pojke, en mor som gör allt för att vara ostörd ensam med bebisen…

det skulle väcka frågor av oro när man vet av kvinnans uppväxt och mentala instabilitet!"

 

M

Okunskap och egna personliga beslut är tråden att följa som bevisar myndigheters okunskap i fallet från s till förvaltningsrätten, kammarrätten och domar. Via dessa kaotiska och ostrukturerade vägar, procedurer utan möjligheterna till utrymme för snabbare förändringar till en positiv utvecklingen, gör att många medborgare små som stora blir offer för det onda och drabbas av obeskrivligt och onödigt lidande.

 

 

 

16- PUSSEL av UTREDNINGAR, dokumenten OCH BESLUT

 

Förord

17- S grundläggande metodiken när de skall utreda familjkontakt o dyl.

Den bakomliggande teorin för Kälvestensintervjun är 3 generationssamband som Kälvesten & Meldahl (1982) kallar det. Det innebär att det livet en familj lever idag har påverkats och influeras av det liv som paret eller makarna i familjen tidigare har levt i deras uppväxthem tillsammans med sina föräldrar. Deras erfarenhet av sin uppväxt påverkar i sin tur den inställning de har till uppfostran av sina egna barn. Därmed är intervjun koncentrerad på de tidiga uppväxtåren i barndomen då de tidigaste relationerna vi får är de viktigaste och mest ojämförliga vi får i livet.

 

Syftet med intervjun är att ta reda på den subjektiva sanningen som den intervjuade bär på

 

(Kälvesten & Meldahl, 1982, s. 14-15, 19). Kälvestensmetoden rekommenderas till alla som sysslar med socialt eller psykologiskt arbete i familjer framförallt vid bedömningen av familjehemsföräldrar (a. a. s. 19).

Kälvestensmetoden saknar än idag forskningsstöd och systematisk utvärdering (Socialstyrelsen, 2008, s. 8).

 

 

 

 

2010 Presentation med direkta kommentarer

18- VEM ÄR personer bakom s.k. kontaktfamilj och s.k. familjhem… som skulle trygga (?) barn? Nämligen i vårt fall Astrid Lundvall (kallas för Asta) och Kjell Lukkari, Se nedåt.

Utdrag av H skrivelse.

 

19- Företrädare

1.  Jag har upplyst ansvariga myndigheter om mitt missnöje att vi föräldrar inte blev upplysta från början om att sk. kontakt familj blev plötsligt sk. familjehem. Inte nog med det.

 

A)

Asta och Kjell har indirekt fått via våra barn en

advokat från advokatbyrån Tuhkanen

som skall stärka deras ekonomiska inkomster och ställning som föräldrarnas företrädare, det fast Asta och Kjell har företag med ekonomiska möjligheter till egen självbetald advokat.

 

B)

Advokaten företräder vidare socialsekreterare M. Sandberg, Eini Kemi socialchef och Socialnämndens ordförande Marlene Haara i sitt anförande och orimliga beslut.

 

C)

Advokaten företräder barnens livsöde som kan innebära mina fyra små barns undergång.

 

 

Familj … första besök och mer

2.  Vi – besökte Asta och Kjell och det framkommer att det är Asta som har sökt och svarar för uppdrag som kontakt familj. När sedan paret blev aktuella som familjhem fick jag veta efter min begäran att också Kjell blev plötsligt granskad för ett sådant uppdrag.

Jag, min fru och barnen fick se hus ingången, köket och inte mer. Framsida gården och djur i betes området. Vi träffade de bara en gång. Sedan var enligt Asta och Kjell, ansvariga socialsekreterare fritt fram för barnen dvs. lämnar ansvaret för våra barns liv i handen till okända människor!

 

Än idag varken 0 eller jag har vi kunnat se övervåning och källare till huset och inte heller området som omringar gården. Dessutom konstaterade jag under ett besök att barnen sov på en gummi madrass mitt på golvet och … på en högre farlig ställning i stora hallen. … deras sovplats var och är en miserabel livsupplevelse.

När jag undersökte hur barnen mår när de sover i synnerhet av … och … då är Asta som en hackande skiva svarade "de sover lugnt".

Lägg märke att … har haft svårigheter i sömnens början dvs. att han kan plötsligt inom en kort tid på 1,5 timme gråter, det händer då och då men det har hänt en längre tid och jag följer noga utvecklingen.

… Än en gång försöker Asta manipulera barnens liv för att nå egna syften...

När jag och 0 frågar hur barn mår, hur de fungerar tillsammans när alla halvsyskon är tillsammans Asta upprepa ständigt samma svar "bara bra" och igen ljuger hon efter att vi vet att det finns konflikter mellan … stora halvsyster och små halvsyskon

och

det

är

därför stora halvsyster

är för det mesta själv

hos Asta och Kjell.

 

 

Asta och Kjell

3.  Asta – och Kjell är i femtioårsåldern och har inga barn. De har träffats för 5 år sedan och sen dess har de levt tillsammans som sambo.

 

Asta dessutom har en allvarlig rygg skada. Hon arbetar intensivt med Kjells företag av mjölk producerande kor (djur som kräver oerhört mycket tid varje dag!).

Har även egna djur på gården (häst, får, höns, katter och hundar) dessutom driver Asta ridkurser som också kräver engagemang och tid.

 

Frågor som uppstår kring Asta och Kjell är t.ex. varför har de inte skaffat barn i sitt liv?

 

Hur var deras liv före deras samboförhållande?

 

Angående Asta som ursprungligen kommer från Stockholm, jag och min fru var överens att det intuitivt går att läsa på Astas utseende och tal att hon kan ha haft en svår barndom, som vuxen en mörk bakgrund och att hon inte är att förlita sig på.

Våra misstankar att något inte stämmer kan jag säga styrks på Astas berättelse som förekommer i utredningen kring en händelse utanför sjukhuset där hon inte kan skilja mellan Mariannes (0) instabilitetsbeteende och sakfrågan, … hon var målmedveten med mening att vilseleda utredarna för … att få bli godkänd att ta våra barn, vilket även har skett.

 

Barnarbete erkännande och vittnesmål

4.  Efter att jag uppmärksammade till ansvariga s myndigheter min oro kring sådan arbetspress och förhållandena hos Asta och Kjell där barn kan fara illa fick jag veta att under senaste tid av omhändertagande har myndigheterna satt in resurs (NOTERA) för att hjälpa Asta i sina arbetsuppgifter.

 

NOTERA FÖR ANDRA GÅNGEN 

när jag blev ensam hela sommarn och mer 2009 i … med eget jobb intill bostaden för att förbereda "eget" med start mars 2010 inte jag fick hjälp… 

jag fick välja jobb eller barn. Då var jag en duktig far eller hur?

Min fråga är: varför allt krångel nu då?

 

Asta erkänner att b vistas i långa arbetspass i ladugård när arbete är i full gång dessutom "vittnade jag om en händelse i samband med oanmält besök, då min lilla … tre åring klickade på ett styrningssystem som fick rulla en stor bullrande fodringsmaskin som sakta men säkert rörde sig mot honom".

Stora dottern … mottvillig till besök på gården, hon sade att där får hon jobba ständigt. 

 

Jag och min fru 0 uppmärksammade att när b kom hem från Asta och Kjell … var alla alltid extremt trötta i flera dagar. …, … 

och 

… efter första ensamma uppehåll med Asta och Kjell var mottvilliga till fortsatt besök på gården 

och 

detsamma uppmärksammades deras motvilja före omhändertagandet 

 

"i utredningen förekommer att min son … 

har gråtit hela vägen från vår nya bostad till gården".

 

Under långa och stressiga arbetspass lämnades barnen till två grannfamiljer som inte har föregått socialsekreterares utredning angående  lämplighet.

 

Våra b har under vintern visat sig lida av kyla under långa utevistelser vid Astas arbetspass och det var därför som hon krävde extra varma kläder åt barnen, och nu vet jag vad meningen med det var:

att det sedan i utredningen skall förekomma att vi som föräldrar inte var skötsamma

och såg till att barnen var varmt klädda.

 

Jag vittnar i min skrivelse genom att citera att varken grannar, folk i byn … 

och 

inte minst dagis och förskolan har inte påpekat sådana brister.

 

BEDRAGEN och DÅLIG SAMVETE

… Måste dessutom påpeka som framkommer i utredningen som Asta säger att

"… är fäst vid henne" och jag bevisar att sådan känslomässig koppling eller bättre sagt kapning ligger högt i kedjan av kriminellt beteende:

när Asta bad mig lämna … några dagar till hos henne … gav jag efter i fråga för jag trodde att … var glad för det och då föreslog jag att … flickan också kan vara där och hälsa på själv, men det kom aldrig på fråga. 

Astas beteende företräder sina känslor före barnens behov. Som ansvarig Far vill jag säga att där far mina barn fysiskt och känslomässigt illa, de ska inte vistas där.

 

 

Läsvärda kommentarer M K

Socialförvaltning -familj och barnomsorg har svårt att rekrytera kontaktfamiljer och dyl. Men, man kan inte ta emot och godkänna vem som helst bara för att dessa personer inte förekommer i polisregister, inte heller efter en kort samtal med socialsekreterare, inte heller för de har ett jobb, inte heller för att deras familj har en stark social och politisk ställning (vilken här är delvis inte fallet); man kan ändå vara  ett monster bakom fasaden. Har funnit och finns bevisning där placerade barn har farit illa kroppsligt som psykiskt, andra har tom. avlidit.

 

Vi menar att

"Lämplighet för medborgare som vill vara delaktig i sådana enorma livsuppgifter skall vara mer kompletterande

A) djupare och bredare information om personen i fråga med

B) Styrkande lämplighet från socialt nätverk

C) kurs i pappas och mammas roll med intyg därtill

D) Där små barn skall placeras: gäller att paret har dessutom varit , gifta i minst 15-20 år, haft barn som har flygit ut och att harmoni föräldrar -barn kvarstår."

 

 

Mer olja på elden.

 

20- Från En samling av artikler og analyser av den svenske vitnespykologen fil.dr. Astrid Holgerson- "Myndigheter som Socialstyrelsen och Riksåklagaren och organisationer som Rädda Barnen och BRIS och även Psykologförbundet har låtit sig involveras i det informella nätverks agerande, som säger sig arbeta för att

"skydda barnen" men som i stället - till skada för barn och familjer - motverkar spridandet av relevant vetenskaplig kunskap och objektiv utredningsmetodik.

 

I dessa nätverk byggs personliga relationer upp mellan de olika yrkesrepresentanterna, och man både påverkar och skyddar varann –

till men för barns och familjers rättssäkerhet.

 

Den egna professionaliteten är som bortblåst.

Som en fördel med samarbete av detta slag var det tänkt att man skulle gå försiktigt fram och inte fatta förhastade beslut.

 

I praktiken synes det på många håll ha blivit en motsatt utveckling. Man "hetsar" varandra att fatta beslut, vilka ofta är i sak dåligt underbyggda.

 

Vad vi måste kräva är att våra domstolar är beredda att vidga sin kunskap och därmed ta ansvar så att inte myndighetsövergrepp skadar barn och ödelägger familjer…"

 

Se vidare relationer med citat och nedåt i dokumentationen och att det i förväg går att upptäcka samma mönster i hela granskningen som vi gör här.

 

 

 

 

 

Inledning

K

Under ett samtal med Maria Sandberg, 0, H och Maria Pohjanen, backade Maria Sandberg mot 0 och sade "Du får dina barn tillbaka"

H berättar att han först uppfattade det med förvåning som en fråga och tänkte "vad menas med det?"

sedan såg han över och tänkte att uttalandet riktats till 0 som stöd…?

och bryr sig inte om mer om det. Vid två andra möten Maria Sandberg upprepar samma uttal

och då blev dessa uttalanden suspekta och fastnade i tankarna på H med bakgrundstankar att Maria Sandberg menar att s arbetar så, att mamman får barnen och inte pappan.

 

21- Så påbörjade upptrappning av manipulation.

Om barns sociala integrering med ordagrann granskning

Ur utredning:

...dokument...

 

K

"Familjen flyttat mycket" Här s ta inte upp objektiv rapportering från H till s angående 

0 behov av en ständig oro och behov till flytt.

0 har släkt men inte han. Det bäddar för en ojämnt vikt och går till fördel för 0.

Poänget för p missas vidare när s skriver att "paret har inte jobb…" Här s belyser inte om dagens höga arbetslöshet, p är nyligen inflyttade i området. Här bäddar man för s odiskutabelt makt inför framtid omhändertagande om barnen. Och igen, s räknar inte upp H berättelse och bevis av att hans ständiga försök att skapa jobb saboterades av 

 

0 psykisk instabilitet.

 

"Spåradisk kontakt med grannar" det är helt i sin rätt när boende är avskilt och att barn har svår att får lekkamrater det är helt normalt när paret valde bostad med en billig hyra och möjligheter att starta eget var en bonus på köpet! Lekkamrater för barnen var planerad via dagis ansökan, gjordes via de möjliga nya grannarna och nya bekanta.

 

Fråga är:

är det en MÅSTE att i ett fritt demokratiskt land skaffa lekkamrater när barn i familjen är en liten grupp av 4, som har varandra?

Då talar vi om samhällets förlamning kring sociala behov att inte staten ha kunnat uppfylla s krav och familjen i detta fall av raskade dagis möjligheter.

Att om familj inte kan välja vara sig själva talar vi om diktatur!

 

Att p inte deltar i organiserade fritidsaktiviteter också skrevs hel galet, det pga. p igen är ny inflyttad har rätt att inte deltar till någon "organiserade" aktivitet om så de inte vill (!) och just i detta fall finns bevis att p med deras barn deltog i fler byn organiserade aktiviteter!

 

Att p fick en större sociala nätvärk där de blev tvingade bor det beror på ansökan om dagisplats var klart, att bostäder var en tätort.

OBS! Läs här! Finns video dokumenterade hur barnen ute på landet levde fritt och hälsosammare i sällskap med fria höns, kaniner och vakt hund och fick plocka bär när de kände sig lust till det från hallån till vinbär, krusbär till blåbär, potatis och morötter från grannar osv.

 

Finns dokumenterade hur barnen lev i agglomererad området ständiga faror genom att leka i en smutsig sandlåda där hundar, katter släppte egna avföringar i, där funnits spikar, glas ölflaskor i tusen bitar och allt tänkbara kär föremål hittades och ingen bry sig om att plocka, sand korn reducerad till pulver så att den minsta beröring av sand blev barnskläderna genomsmutsiga och inte minst färliga havets strand knap på 100 m från bostad. 

 

En hund som bet familj stora flickan och en annan flicka i området. Parets stora flicka som tidigare blev bokstavlig våldtagen av en grupp jämnåriga pojkar se på

 

http://www.vi-pr.com/barnvaldtakt.htm

 

Det behövs inte kommentarer mer än så, eller hur!

kontaktfamilj definition är felaktig se på

 

http://www.vi-pr.com/familj.htm

 

Dessutom, den rad där skrivs att kontaktfamiljen har bidragit… får man en inblick att paret ifråga (kontaktfamilj) de har gjord bra saker och att själva s var duktiga att fixa det. s har kunna skriva mer neutral eller egentligen skulle de ha skrivit positiv om familj som har uppskattad information från s om en sådan möjlighet fanns för deras barn.

 

Hela utredningen vägen ut är s skrivande upplagt som att s gör bra för sig, att så är det, att så är godkänd, att kan inte klagas på de, att de är toppen och på mottsats sida finns föräldrar som är doliga för de har hamnad i s register.

 

För H blev paret på bondgården en glädjande steg för så att barnen kunde på bondgården uppleva det som delvis förlorade efter utflykt från landet. Ras hönsarna skänktes H till bonde paret så att barnen fick går vidare plocka fräscha ägg när barnen besökte paret. Dessutom det var mening från pappas sida att skapa för barnen en form av förtroende vuxna relation som kompenserade släkt känslan som fattades från pappas sida.

 

Efter att H räddade barn från våldsamma 0 på samma kväll omhändertog alla barn efter PERSONLIGT INITIATIV av s Maria Sandberg.

 

 

22- BESLUT om omhändertagande och ansvariga

...dokument...

 

H bad kort därpå om möte med s Maria Sandberg och M Järvelin närvarade. H läste upp innehåll och lämnade kopia till s.

 

23- 1 september 2010 möte med s i … Hap

Introduktion

 

I

Vad är det som driver socialsekreterare till personliga beslut utan sunt förnuft och sociallag?

1.  

Blir man utsatt och tappar självförtroendet då blir man manshatare eller kvinnohatare.

2.  

Blir man mobbad, känner man av folkets tryck.

3.  

Har man själv eller en närstående kommit i kläm med myndigheter i barndomen, skapas en fientlig inställning mot dessa representanter.

Har man inte tagit itu med dessa problem då är det en inre konflikter som kommer att påverka omdöme och beslut därtill, så att det leder till brister.

 

BRISTER

Man ser med blotta ögat, att det finns brister i händelseförloppet kring LVU som har drabbat min familj.

 

A.  De ansvariga till omhändertagandet visste i förväg att jag bad om att bli uppringd om de beslöt sig för LVU. Då skulle jag förberett barnen och kommit med dem till socialkontoret. Eller om jag hade blivit informerad om placering och vistelseort, samt att det var en kontaktfamilj så skulle jag själv åkt och lämnat dom. SVAR blev att det var rutin att komma oanmälda med polisen osv.

 

B.  0 (i fortsättning 0.) och … flyttade till en sk. Hemlig ort, till min stora förvåning!

 

För detta kräver jag ett svar:

 

SVAR

(svar från 0 tidigare i sms, var att s bestämde det och inte 0 själv)

 

 

 

II

Min prioriterings begäran är att utan tidsförlust återuppta den brutna kontakten med alla barn Föräldrar - Barn , Barn - Föräldrar.

 

 

GRUNDEN TILL BEGÄRA

 

A.  Barnens förtroende har rubbats i olika grad.

Stoppar man denna destruktiva känslomässiga eskalering (upptrappning) bromsar man den komplexa uppväxten, så går det att rädda barnen från en smärtsam framtid.

 

B.  Föräldrarna

Föräldrarna drabbas av olika psykosomatiska besvär i mitt fall t.ex. hög hjärtklappning, sömnstörningar, ovanlig trötthet. 

 

C.  FN konvention för mänskliga rättigheter, Art.9 n. 3 "… Staterna skall respektera rätten för det barn som är skild från den ena av eller båda föräldrar att regelbundet uppehålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med både föräldrarna. …"

·         I mitt personliga fall skall 0 tillåta … träffar mig.

·         Asta och Kjell skall inte motsäga sig mina barn …, … och … rätt till telefonsamtal och samvaro med deras far.

 

 

 

 

 

III

 

Vaga grunder.

 

Vaga grunder lägger sig till last att det blev omhändertagande enligt 11 kap 1§sol. 10 08 04

 

Här vill jag tillägga följande:

 

1-Dessa grunder har jag bestridit med ett noggrant utdrag (Kopia medföljer).

 

2-Ansvariga på s fick från mig en handskriven "historia" som blickar över barnens utveckling och över olika händelser relaterade till familjen.

 

3- Mina rapporteringar via mejl (kopia medföljer), inspelningar, bilder och extra möte. Det har visat min positiva inställning till utredningar och insatser.

 

4- Med all rätt, naturlig som juridisk, företräder jag mina barn och försvarar deras rättigheter och värdighet inför vilseledda, påfrestande personliga beslut som kan förvärra mina barns lidande.

 

 

IV

 

Har ni läst G… s utredning … m.m. 28.11.2001?

SVAR: NEJ

Varför har ni talat om mig för 0 om mina tragiska upplevelser med all er medvetenhet om 0 psykiska instabilitet? Det med risk för fara som har inneburit och innebär för min integritet och mina barns säkerhet?

 

SVAR: DET ÄR VI TVINGADE TILL.

Ni har inte talat med mig om hennes status som förekommer i … utredning. Varför?

 

SVAR

Se kopior som bevisar förödande konsekvenser:

·         Säkerhetsmarkering

·         Mina mejl

·         Min dokumentation om 0 från … tid (...).

·         Polisanmälan mot Tobias OBS! Lägg märke till Tobias beteende framför mindre barn.

·         Ni har fått låna under en längre tid, min personliga telefon med inspelade hot från Carina och det framkommer tydligt hennes försök att anklaga mig för påhittade brott.

 

 

 

EFTERTANKE

A.  

Skvaller skadar mig som Far och går ut över mina barn och skadar deras uppväxt.

 

B.  

lever i samma situation idag som då angående placerade dottern … och dagens tragiska upplevelse angående omhändertagandet av våra barn gör det inte bättre för hennes psykiska hälsa.

Nu jämför och belyser jag 

0 beteende som beskrivs i … s. Utredningen parallellt med min och hennes långvariga samlevnad, resultatet är som följer:

 

 B1

Jag kan påvisa tydliga kopplingar att jag hade rätt i min beskrivning om 

0 psykiska instabilitet. Dokumentation med vittnesmål har ni fått av mig i olika former.

 

B2

Jag befarar att 

0 kommer att återuppta tidigare destruktivt beteende med spel, alkohol, män på löpande band som en form av prostitution i desperat försök för att hitta en ny partner och sexuella utspel framför b är oundvikligt.

 

B3

0 uppgav i en utredning att det är bra att b omhändertogs men anser att hennes biologiska barn … 7 åringen återlämnas till henne.

 

 

 

Översikt i detta anförande innefattar följande:

 

EN

0 nervärderar våra gemensamma b och om detta finns i rapporteringar hos soc. (… ER) Där anser jag att … som är hos henne utanför min uppsikt befarar jag att han far illa.

 

TVÅ

Om … är tillbaka hos 

0 kommer hon att användas som redskap.

OBS! I utredningen framkommer att 

0 gömde … från socialtjänsten när hon omhändertogs, det är påfallande att 

0 stöd till socialtjänsten agerande är lögner. Dessutom förekommer det inte att jag sade långt före till socialsekreterare, att om det blir LVU så accepterar jag med mening att skydda en gång för alla, b... från sin mors oavbrutna aggressiva beteende och än en gång ser och upplever jag allvarliga missar eller manipulation i utrednings rapporten.

 

V

Slut plagiat.

·         Jag anser att minsta b … far illa i närvaro av 0. Min slutbegäran är att han skall föras utan tidspillo till mig.

·         Anser att utredning från socialtjänsten grundas på generella påståenden som riktas mot mig utan bevis.

·         Min granskning har bottnat i hur mycket som kunde göras, med personliga bevis, spontana inspelningar där det hörs att det inte finns tanke på egen manipulation.

·         Med objektivitet i händelser, genom läsning av socialtjänstens utredningar, socialtjänstens agerande visar det sig att händelseförloppet lutar mot partiskhet som gynnar 0.

DET är till skada för mina barn. Dessa aspekter kräver från mig som Far, ansvarig medborgare och politiker att KRÄVA via högre instanser en granskning som överblickar hur socialtjänsten i … har burit sig åt de sista två åren kring LVU.

 

PRECISERA

Preciserar att ingenting är personligt i vad jag skriver om socialtjänstemäns agerande om det finns någon som kan känna sig utpekad.

Min mening är i första hand att skydda mina barn och i andra hand stödja …

H

PS. Härmed överlämnar jag några kopior av 

0 beteende från … och … första tid. Det oroar mig fortfarande hennes våldsamma beteende mot de mindre halvsyskonen. Kontaktfamiljen vet ingenting om faror som mina barn blev utsatta och kan blir utsatta för om boendet och samlevnaden inte tilltalar … .

 

 

 

24- Beslut sammanfattning.

 

...dokument...

 

...dokument...

 

K

Dokument kräver mycket bredare svar, men H begränsade egna synpunkter på de skrivelser på dokumentet som han anser vara felaktiga, inskränkta, nonsens och tomt på erfarenhet. En nödvändig resumé så att förhoppningsvis i rätten man skall läsa och inte förkasta vid granskning av materialet som följer.

 

 

 

25- H granskade beslut

 

Synpunkter

sökte äktenskaps skillnad och ensamvårdnad.

·         H Jag sökte äktenskapsskillnad i … i samband att 

0 våldtog mig (under stark berusning tvingade 0 mig till sex) och försökte mörda mig några timmar senare genom att kasta terpentin på mig och ville tända på.

·         Maria Pohjanen socialsekreterare på … soc. Erhåller ett mejl daterad under juni månad där jag pointerar att om 

0 fortsätter med samma destruktiva beteende överväger jag ta ut äktenskaps skillnad.

·         Det var i samband när 0 träffade Maria Pohjanen, Maria Sandberg och Rosmari för stöd insatser som en sådan ansökan gjordes. Socialsekreterare ledde 

0 till definitivt beslut vilket enligt min bedömning inte ingår varken som stöd insatser eller annat i socialarbetarens syfte.

·         Under mitt besök i 

0 bostad ett flertal gånger frågade jag

0 att vi måste ta beslut om definitiv separation men hon har alltid vägrat. Frågan framställdes också under två möten med socialsekreterare i närvaro.

 

 

II

Jag blev avhyst från min bostad det pga. att jag blev obekväm för bovärden, andra ansvariga på … bostäder och för en del boende familjer som jag anser skapar med deras beteende ett slumområde som inte är barnvänligt.

 

 

III

I min tidigare bostad i … förberedde jag mig för att starta eget, en firma som skulle starta i januari eller senast mars 2010. Socialsekreterare Maria Sandberg, Maria Pohjanen och en manlig kollega Kitti besökte oss och bedömde att miljön inte var barnvänlig när då var jag ensam med tre små barn medan 

0 hade lämnad boet av eget initiativ.

Då valde jag att flytta och välja mina barn, istället för att starta företaget.

 

 

IV

Familjestöd gällde 

0 från början och men inte mig. Det hände när soc. Sekreterare Petra och en till kollega besökte 

0 bostad, lika med under andra besök av andra s Sekreterare konstaterades att 

0 bostad var stökig och smutsig. Men 

0 gjorde påtryckningar via städhjälp av Sysko, telefonsamtal och under möten vidare tyckte 

0 att jag också måste ha hjälp. Jag behövde då och varken nu någon städhjälp och socialsekreteraren vet om det, min bostad är funktionell för mig och barnen, men jag accepterade saken för göra alla nöjda.

 

 

V

Växelvis boende för barnen har aldrig varit ett problem. Dessutom, under 0 graviditet och efteråt under amning och mer, har jag stöttat

0 genom att under 

0 väcka och ta alla barnen fram och tillbaka från dagis. Ibland tog jag hand om barnen när 

0 var i … fast det var hennes vecka. Jag har skurat och diskat, ordnat åt henne när det var för mycket för henne. Ibland köpte jag mat åt henne och tog hand om hunden.

 

 

VI

Det har aldrig varit bråk som det skrivs i utredningstexten. Det har varit spänningar pga. 

0 psykisk instabilitet typ att hon inte har haft kontroll på sina impulser, krävt att jag stannat länge hos henne eller övernattat, då jag sade ifrån pga. henne ständiga krav, förolämpningar på mig och barnen. 

0 destruktiva beteende utfördes ibland framför grannar och det kändes inte rätt för barnens skull. Bevis material av

0 instabilitet finns i överflöd via sms., inspelningar, video från bildkamera, personers vittnande.

 

1.  I utredningen framkommer att jag och 

0 skulle ha ringt till kontaktfamiljen för att de skulle hämta barnen på grund av osämja mellan

0 och mig, så stämmer inte det. Jag ringde till Asta (kontaktfamiljens huvudperson) och berättade att den kvällen var det extra besvärligt med 

0 och jag var ledsen att inte hitta lösningar som gagnade barnen. I min förvåning fick jag höra från Asta att jag skulle komma med barnen till henne, jag svarade att det inte var meningen med telefonsamtalet och att barnen sover trygga hos mig.

 

2. Utanför Vårdcentralen var 

0 arg och högljudd och jag talade till

0 med låg ton och bad henne ta hänsyn till barnen och omgivningen.

 

3. Vi bråkade inte som påstås av kontaktfamilj.

 

4. Att barnen klänger sig på väntande patienter, jag funderar än var dessa påstådda patienter var, inne eller ute på gatan?

 

5. Om att barnen skulle ha tagit några blommor var säkert för att ge till oss och inte i vandaliseringssyfte som det framställs när man läser rapporten.

 

6. 7 åringen 0:s barn grät och var ledsen för att mamma tryckte på hysterisk kring faktum att 7 åringen blev undersökt i underlivet av läkare med mening att konstatera att 7 åringen och mor hade springmask. Kraven från socialsekreterare Maria Pohjanen var att alla i familjen skulle undersöka men läkaren sade ifrån.

 

7. Det stämmer att 0 har svårt med relationen med … 7 åriga dottern, dottern kom tre gånger till min bostad och bad mig få komma in för mamma bokstavligt kastade ut henne från lägenheten och låste dörren.

 

8. Att … åringen ville dö, uttalandet förekommer också hos modern och det kallas "eko". … 7 åringens uttalande kan vara allvarligt och det krävs undersökning. Uttalande med sådant innehåll framför andra syskon och i synnerhet till … som är 5 år och förstår meningen är inte önskvärd.

 

9. Vad är meningen att kontaktfamiljen berättar att jag skulle ha bitit … i armen när det inte finns något belägg för det?

 

10. När … kommer hem från kontaktfamiljen har han en till två nätter mardrömmar och gråter en lång stund. Det kan bero på omständigheten från plats till plats men jag vet och har påpekat till kontakt familjen och socialsekreterare att pojken är för liten och är ett känsligt barn så att han inte får tas för ofta och för lång tid till arbetsplatsen där det finns lukt av djur avföring, ljud av maskiner och JÄTTE stora mjölkkor:

kossorna. Det skrämmer barnen undermedvetet.

… är ett sk. annorlunda barn, han är känslig, otrolig snäll, hjälpsam och rättvis därför skall man  vara försiktig med uttalande och beteende. Men under mitt besök hos stöd familjen en gång var

… i ladugården och fick köra djurfodervagnen som går direkt mellan alla stora djuren som skriker och rör sig häftigt medan deras stora huvuden är bredvid foderrännan. Alltså, om … har uttryckt rädsla om spöke kan det bero på att det som jag har redan påpekat i utredningen att

0 har knackat och skrämt barnen om spöken så att de måste sova annars (!) enligt 0 uppfattning. Lika gäller när hela familjen var ute i skogen och vi såg en björns rivmärken på ett träd så att medan vi talade med varandra drog vi oss tillbaka, detta kan ha skapat en indirekt oro hos ...

 

11. Att … var ledsen och hade ont i underlivet är råd enligt socialsekreterare att söka läkare, men kontaktfamiljen gjorde inte det.

 

 

VII

Dom som bedöms vara en risk för att det begås sexuella övergrepp på barn, är de personer som själva blev utsatta i barndomen. 0 blev utsatt för sexuellt övergrepp från hennes far men tog aldrig itu med problemen.

 

Att min och 0 förhållande har kunnat bestå så länge det beror på att jag levde under hot att bli anmäld från för våldtäkt mot henne eller -och- barn. … och … beteendet har inte styrkts varken från dagis, kontaktfamiljen eller från andra instanser.

 

1. … har varit hos … drygt ett år och har inte uppehållet sig hos mig inte en enda natt.

Här måste jag påpeka att 0 polisanmälde även tidigare sambo för att få ensamvårdnad om sin son, som sedan olagligt blev bortförd av fadern till … . 

 

 

VIII

Jag är förvånad att i rapporten förekommer ordet "skitsnack", det tillhör inte min ordvokabulär.

 

 

IX

När 0 berättade för mig om våldtäkt på … anmälde jag det omgående till socialförvaltningen i … på eftermiddagen utan vetskap att dagis i … gjorde detsamma tidigare på dagen.

1. Polisens förhör kring våldtäkt blev jag aldrig tillfrågad om, istället det handlade om …

 

 

X

Sår som uppstått på min son … på höger skinka var ett skrapsår ca 1-2cm. Barnet höll på att avvänjas med blöjor, ramlade troligen på någon sten eller på asfalten då han lekte med sina kompisar, jag misstänker att han var så upptagen att han inte berättade händelsen till mig, istället upptäckte jag såret. Såret tvättades och dagen efter när det var torrt smörjde jag in det med natur medicin som jag och barnen har gjort med blomman (hiperikum perforatum) johannesört. Om det sedan har hos kontaktfamiljen uppstått smärta hos ... det beror då på att blöjan behåller fuktighet osv.

 

 

XI

Att någon som opreciserat från … Bostäder skulle ha sett barnen kissa och bajsa i sandlåda och på gården, min fråga är "vilka barn det rörs om"? Finns en grupp av 9 st små barn. Som bor i kvarteret. 

I så fall skulle det inte har varit klokt att de som såg det kontaktade föräldrarna? Märkligt att socialsekreterare Sysko under besök hos 0 såg att katten gjorde sina behov i sandlådan och jag meddelande till … bostäder denna ständigt återkommande händelse och bad dom sätta upp skyltarna om förbud och lagar men det hände ingenting, men plötsligt angående mina barn höjs det röster. Jag skrev om detta… . Därför blev jag avhyst från min bostad.

 

 

XII

Under mitt besök i … bostaden för att tvätta färdigt och sedan lämna nycklarna, kom … hos mig och så klart ville hjälpa till och det fick han. Sedan följde han mig i bilen och vi for iväg till mammans lägenhet med mening att han skull gå ut för mina tankar var att hämta barnen under helgen.

Då, … vägrade gå ut och började gråta häftigt, ville inte gå till mamma. Samma motstånd har han visat vid olika tillfällen tidigare. Dessa moment och upplevelser finns inspelade på telefon och video bandade i min kamera, precis som denna händelse blev inspelad som bevismaterial.

 

När 0 som hade i famnen vår tre månader gamla baby, kom hon med häftigt språng till bilen för att rycka ut … mot sin vilja och skapa vidare onödig smärta, bestämde jag svara för barnens behov så jag åkte iväg med det glada barnet till social kontoret i … och rapporterade händelsen till Maria Sandberg. Hos 0 fanns inte (som vanligt) utrymme för dialog. Jag förstod inte varför Maria Sandberg  inte såg på händelsen allvarligt, och hade tanke på barnets bästa och realitet som rådde då att min bostad var klar och att barnen kan flytta till mig som var meningen.

 

1. 0 var inte i behov att skydda barnen, hon var i behov att bestämma och ställa till det. Ingår i socialförvaltningens utredning om 0 svårigheter att samarbeta osv. och jag anser att socialsekreterare med Maria Sandberg i spetsen skulle ta i anspråk dessa punkter när hon själv upplever 0 destruktiva beteende som inte har förändrats med åren.

 

2. 0 var inte rädd för mig för inget hot förekom varken från mig eller på annat sätt.

 

 

XIII

 

I näst sista spalten och den sista i rapporten vi kan läsa än en gång hur skillnaden görs mellan kvinnor och män. Män är diskriminerade och s nonchalerar barnens känslor och behov.

 

MIN BEGÄRAN

1) Jag önskar att mina barn förs till min bostad …, … och … .

2) Träffa socialförvaltningens ansvariga för att utforma ett växelvis boende för barnen. I kontrakten skall preciseras att boende och relation följs så att barnens behov att vara mer eller mindre hos den andra förälder styrks och respekteras.

3) Konflikter kommer att upphöra pga. boende avståndet.

4) Dagis och förskola finns några 100 m från min bostad.

5) Denna typ av växelvis boende för barnen behållas tills äktenskapsskillnad sker.

Tillägg på min tidigare beskrivning kring 0:s välbefinnande.

Efter läsning av … socialtjänstens utredning av … LVU m.m. kunde jag jämföra på konkreta grunder 0 psykiska instabilitet.

Jämförelsen är påtaglig genom att 0 har haft nu i sju år av vårt förhållande samma beteende som beskrevs i … s utträdning och inga konstruktiva förändringar har åstadkommits.

 

Mina slutsatser är att om 0 skall ha kontakt med sina barn förutsätts att hon går med till en lång psykoterapi.

 

 

Några exempel av 0 psykiska problematik är när hon inte kan sätta gränser till uppförande hos barnen eller till sitt eget.

 

Hon upplever att barnen fråntar henne friheten.

 

Hon säger att hon inte klarar av så många små barn.

 

Hon gör diskriminerande skillnader mellan barnen från olika förhållanden.

 

Hon lever än i det allvarliga komplexa behovet av en man (män) som gestaltar fars närvaro där hon kan leva t.ex. omhändertagande och underhålla sina ägande behov.

 

Hon brister i förlorad kompensation så att gränser mellan självständighet och incest gör sig ständig närvarande och suddig.

 

 

K

 

Med kommentarer vill vi tillägga och belysa vad H redan har skrivit i andra sammanhang, sagt under samtal med s och dels skrivit i mejl kring … personlighet, juckande, barn som inte vill till mor osv.

 

Följer man noga denna enorma pappersexercis som onödigt uppfyller dessa typer av utredningar, i H:s fall ser vi att under tiden behövs en strukturerad utredning när det droppar in mängder av olika spekulationer, repetera SPEKULATIONER som saknar fakta och bevis och där man har försökt trycka på med t.ex. läkarens handlingar, dessa blaha och blaha har blivit nonsens! Medan H kom med bevis, sunt förnuft, logiska resonemang och kunskapsmässigt förtydligande, villigt samarbete, initiativ till förslag för att kunna rätta till relationer och barnens bästa, då reduceras all denna enorma energi till ett sandkorn i en öken.

 

Berättelse från 0 påstående att … blir i den åldern att H blir intresserad av sitt eget barn detta påstående skulle inte överhuvudtaget figurera i utredningen för det är ogrundade och falska anklagelser!

 

Pojken påstås vara snopp fixerad. Här kan vi bara skriva: går och lär er om barns beteende i olika stadium osv. och att det skrivs om sådana saker just under skilsmässoansökan men kom aldrig i fråga tidigare, det talar för sig själv vad det gäller!

 

H är den enda, och inte s eller 0 och bekanta etc. som har framfört klart och tydligt alla barns personlighet, behov och framfört förslag till en bra utveckling för barnen . 

I en inlämnad information till Förvaltningsrätten finns följande ("IX 9) Mina barn. Följande pedagogik är inte främmande för mig: Waldorf, Montessori, Emila Romagna dagis, Herbert Read (lära med konst), Charles Fourrie kring barn uppfostran m.f. så att mina barn har i min närvaro en toppen möjlighet till en utmärkt uppfostran, se också min blyga insatts …" 

 

Och därmed skickade H in bilder, inspelningar av hans och barnens pedagogiska samspel.

Att … skulle jucka som en unghund och andra djur i sina naturliga åldrar beteenden, det är vi också djur eller… Guds barn? 

 

Ja, i vilket fall som helstH har inte konstaterat detta beteende hos honom. Har pojken haft på riktigt ett sådant beteende? Det är upp till våra myndigheter och i detta fall s i första hand att komma med vetenskapliga bevis att ett sådant beteende inte finns i människors beteende och i de åldrarna! Varsågod. 

Poängtera med all kunskap i fråga, att den psykologiska förklaringen inte räcker till för att kunna påstå att ett sådant beteende skulle tyda på annat än naturligt beteende som är rotat i det genetiska!

 

Notera igen, 0 kommer först med ett sådant påstående vid s utredning när hon visste att H lämnade gamla boende området och under förhandlingar om var barnen skulle permanent gå på dagis. Sedan när barnen blev omhändertagna, då var sk. kontaktfamiljens tur att säga detsamma för att kunna garantera sig en bra månads inkomst…

Det är grymt mot barnen och den förälder som bryr sig om sina barn välbefinnande.

 

Istället för en massa trams, kring grundlösa anklagelser, personliga missbruk eller okunskap i beslut om LVU och domstolar, vill vi påpeka att det finns från 

H överflödig information som kan rikta blicken mot horisonten där man kan plocka fram faran som inte s vill se som t.ex. när 

H upptäckte problematiken vid … stjärt, barnen hade varit i tre dagar hos sk. kontaktfamilj, på söndag kväll vid 15-16 lämnades barnen till 0, dagen efter H hämtade barnen från dagis och upptäckte problemet.

0 sade att barnen hade duschat men sade ingenting.

Kvarstår dagis… men kan man spekulera hur mycket som helst. 

H tog barnen till läkare och konstaterade att det förmodningen var en parasit typ mask. 

 

Alltså, det som s ville var att det skulle bli ett problem och därtill så klart belasta H för han är en Man och har det som kvinnor inte har. Eller om meningen var att skapa ett problem som inte fanns. MEN, förbannat det blev ändå ett problem! Helt vansinnigt! Oacceptabelt för vettiga människor!

 

Att barn inte vill gå till mor. Om det som är bevisat under inspelningar… det är ointressant? 

 

Vi funderar, om en droppe av detta barns rop på hjälp har kommit någonsin till förståndet hos socialsekreterare som utreder och alla ansvariga domstolar med i tragedin! 

 

Vi låter känslorna svalla

"MÖRDARE det är det minsta som man kan skriva, säga och skrika till dessa människor som har tagit sådana beslut och med passivitet går med felaktighet och dömer små barn till en osäker förödande framtid!" 

 

s sekreterare var alltid villig att lyssna på barnens berättelse (?) eller bara samla ihop skräp berättelser från partiska intresserade och  rent skvaller. När det handlade om att konstatera sanningen av inspelade samtal där barnen framförde sina innersta rädslor och barnens rop på hjälp, H-pappas mångåriga tysta skrik på hjälp, vad gjorde då dessa byråkrater och tjänstemän som livsnär sig på våra skattepengar? Ja, då blev de plötslig stumma och blinda, annars om de skulle ha kunnat acceptera gräsrötternas sanning som visade rättvisans väg, då var rädslan att förlora makten över egna viljor och beslut viktigare än människor liv!! När under möte med Maria Sandberg och Marie Järvelin H läste upp… (dokument ovannämnd- 1 september 2010 möte med s i…)

 

"I

Vad är det som driver socialsekreterare till personliga beslut utan sunt förnuft och sociallag?

1. Blir man missbrukad i eget förtroendet blir manshatare eller kvinnohatare.

2. Blir man mobbad, känns folkets tryck.

3. Har själv eller en närastående kommit i kläm med myndigheter i barndom, skapas en fientlig inställning mot dessa representanter.

Har man inte tagit itu med dessa problem det är då att inre konflikter kommer påverka omdöme och beslut därtill så att det leder till brister.

" Det var H indirekt sätt att slänga fram en hjälpfråga om vad kan vara till grund som gör att människor beslutar sig för att välja yrket och därtill visar ett sätt att förbättra möjligheter till att hantera makten

 

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

  

H visste dessutom att Maria Sandberg fysiskt tydligt darrande vid möte med problem och personer i fråga. Det var och är en signal att något inte står rätt till hos henne. H frågade och fick svar. Därtill H rådde M. Sandberg att ta itu med problem via patolog, neurolog och psykolog. Angående Marie Järvelin var och finns stora frågetäcken kring hennes uppehåll i … när hon har tjänstgjort i s 70 mil ifrån nuvarande arbetsplats och frågan är "var hon för jävlig eller för rättvis i sitt arbete i samma utsatta yrke så att hon tvingades till flykt efter mord hot och vad mer?"

Vakna nu hela högen av Maria helgonen & compni på s! Skulle föräldrar begripa sig på sina barn, så skulle det inte vara klokt att släppa dom till höger och vänster… eller hur! Så dum kan man inte vara.

 

Telefon kontakt med barnen

Telefonkontakt upprättades och kort därpå bestämde s att det inte får fortsätta för enligt Asta blir b så oroliga efteråt osv.

Så, allt kontakt med b blev avbruten. 

 

H

Jag försökte via telefonsamtal med s att förklara att det är helt i sin ordning när b reagerar på det sättet när föräldrar ringer. Omständigheterna gör att det blir så när relationen med föräldern är bra och fungerar, annars skulle man fråga sig om barnen skulle vara helt apatiska och helt sakna reaktioner.

Problemet är hos Asta som måste acceptera att b har sådan normal reaktion, hon måste anpassa sig till det, hon måste kunna hantera det. Gör hon inte det är ett bevis att hon inte kan ta hand om barn.

 

K

Barnslig, idiotisk är den minsta som man kan tillägga när s bestämde sig att klippa av navelsträngen föräldrar - barn. Dessa viktiga känsloband var det sista stödet för barnens välbefinnande i allt kaos som rådde kring dem. Genom att klippa sista tråden, genom att sista syrebubblan avlägsnades ur b mun det var då som b dränktes i ovisshet och det är så som dessa b kommer att bli märkta för livet.

 

Asta berättade om vad hon inte kunde, och s som icke professionella tryckte på ljusknappen med ointelligent tanke så att det mörklägger barnen och deras solklara och värma känslor och de hamnar i dvala som är mellanvägen till helvete!

 

Barnen grät inte när de pratade med föräldrar i telefonen, DE LED INTE, inte heller s kunde då och nu bevisa att b skulle lida av att prata med sina föräldrar. Men s och Asta ville att så skulle det vara, deras mål var lika: bort med b från deras föräldrar så ingen kan säga att vi (s och Asta) gjorde fel och så bra det känns när vårt behov av makt uppfylls! Där behöver vi en psykolog, dessa människor behöver hjälp och kanske tom. vård!

 

När H under ett möte med s Maria Sandberg och en till s, H föreslog att s vid samtal med föräldrar skulle ha med en psykolog som hjälp under bedömning, då svarade s att kommunen hade inte pengar för det. Men enligt vår uppfattning var att utöver det, var det sent engagemang som inte fanns och överhuvudtaget kunde s inte tänka så långt heller.

 

"Som vi skrivit ovan, så skulle det som nödvändighet för att komma till rätta med många problem som påverkar dessa utsatta yrken, vara minst en sporadisk närvaro av psykolog och det skulle vara en tillgång för både utövare och belastade."

 

 

26- Läkarundersökning om barnen

Läkarens utslag för alla tre b som vi har fått dokumentation är som följer.

 

Första Barnen

 

...dokument...

 

...dokument...

 

K

Sin kontaktfamilj? Barn kan inte äga människor eller har ingen medvetenhet av sådana koncept. Placering av "sin" i kontexten betyder t.ex. en form av erövring av barnens biologiska rättigheter. Igen har vi här en del av maktbehov som speglar sig i dessa myndigheters utövning. Den som skrev detta utslag har behov av att utmärka sig och det tyder på brister i självförtroende.

Mamma i hemmet, Asta?

 

Läs och utveckla vidare

 

http://www.vi-pr.com/familj.htm

  

Asta kan inte föda så kan hon aldrig någonsin vara eller efter vår uppfattning kallas  över huvudtaget för m a m m a! Dom får sitt straff och det är rättfärdigt för dom och andra som agerar på detta sätt, så tycker vi och vi är många, som är drabbade av dessa kriminella beteenden. Här och nu finns bara en mor till dessa barn och ingen annan… det är och kommer alltid att vara 0!

 

Angående påstående om inflammerad ändtarms öppning, vid läkarbesök som pappa och s tillsammans gjort visar det sig inte vara någon inflammation utan beror på att det var någon form av mask eller parasit men det var ingen fara med det. I fall att man önskar "inflammerad" definition då ska orsaken hämtas som ovannämnd efter att barnen uppehållit sig under en helg hos kontaktfamiljen Asta och Kjell, eller hos mamma efter att barnen kommit hem från Asta, eller från dagis dagen efter. Pappa var det som upptäckte det och

meddelande s för läkarbesök.

 

Igen kan vi notera hur Asta häller vatten på sin Kvarn och säger till s att flickan mår bra i näsan trots torra slemhinnor. Det sprutar lögner från Astas mun. Som vi fick veta att Asta fick medicin från H och 0 för att underhålla flickans torra slemhinnor och bekräftade att efteråt det var bra. 

 

OBS! Dessa dokument skall vidare till rätten och då MÅSTE s och kontaktfamiljen visa upp påhittiga meningar så att deras viljor fullbordas så att de kommer att få fortsatt förtroende att vara kontaktfamilj för b. Dom vill äga andras barn vilket är helt vansinnigt!

 

Om flickan mår bra hos Asta, så betyder det att det är fel på kommunala bostäder där s tyckte att det var så bra att föräldrarna och barnen skulle bo!

 

S sväljer allt som Asta säger att flickan gått ner i vikt men hon äter mycket bra, Asta motsäger sig själv. Angående nästäppa vill vi gärna veta konsekvenserna efteråt när flickan inte får sin medicin hur mår hon?

 

OOOOja! Det är fel på flickan som har svårt att koncentrera sig… Då funderar vi om Asta skulle blivit omhändertagen för då kanske hon skulle se världen med andra ögon.

Flickan har svårt med bokstaven r, ha ha ha! Vilka barn har inte haft svårt med bokstaven r

 

Flickan har tidigare varit hos talpedagog och det var inga problem och flickan utvecklades helt normalt, nu då, måste hon ha problem för det skall visa sig att flickan mår dåligt och att s är sååå duktiga att ta åtgärder… åtgärder för att rädda sitt eget skinn ja!

 

Ifall att barnen har fått språk svårigheter har s skapat det med deras dumma och felaktiga beslut och ingen annan!

 

 

Läkarintyg för andra barn

 

...dokument...

 

...dokument...

 

 

K

Jaha! Det finns i alla fall ett barn som har nästäppa.

Nu har vi en far som är upprörd och nära till röööööd ilska… Nu är det ALLVARLIGT… POJKEN STAMMAR INTE! I så fall pojken är livrädd!! Som förekommer långt uppe ovan H beskriver pojken som ett annorlunda barn i positiv mening, denna pojke har ovanliga sinnen och sinne för rättvisa inte minst. Han känner till faror och nu plågas han …

Pojken repeterar ordagrant vad man säger till honom och kan t.ex. tyda på turbulens i hjärnan, en sent eller långsam utveckling i normal mening, ett sätt att lära sig, eller en analysering av inlärning som kan blomma ut vid senare utveckling som begåvade matematiker – filosof – ledare.

 

Men nu är hans liv är på väg mot annat håll… och det skall inte accepteras!

Pojken lider av nattskräck men det förekommer bara om att han har mardrömmar … banditer… acceptera och säg hur det är, ni har förstört ett liv, ett barns liv. En framtida svensk medborgare som kanske skulle kunna gör bra för andra medmänniskor men som istället kan personligheten gå åt ett helt annat spår om inte pojken snart är tillbaka till sina rötter hos Far som känner till honom och kan hjälpa att hitta igen balansen så långt det går!

 

Jaha, det också, snoppen! Lägg märkt att det är bara kvinnor som är styr och ställer till, då kan man fråga sig… vem behöver snoppen? Maria Sandberg efter vår kännedom har varken man eller barn, så var ligger hennes sexuella läggning, kanske behöver hon vara man?

Är pojken snoppfixerad? Hur många pojkar i den åldern är inte det? Om man menar annat vilket verkar vara fallet, då skulle det vara klokt att tänka bredare som t.ex. kolla närmare på familjehemmet (Kjell och Asta), mammans som inte är som det skulle vara, stora halvsystern som har upplevt våldtäkt och kan uppträda med ett ovanligt sätt mot sina halvsyskon, kolla personalen och barn på dagis där pojken var i 7 timmar om dagen osv.

HOJ! Pojken gillar att ha sitt täcke mitt i benen… och? Asta säger att det är nyttttt, mmmm… vi funderar på saken och vi tycker att ni får lägga av med dumheter!

 

Vi tror att läsarna kommer att skratta av ert löjliga skriveri och andra blir säkert ilskna ut i … att sådana störda människor får jobba över huvudtaget för samhällets bästa! Är det så allvarligt som ni menar skall ni åtgärda det och arbeta sedan bredare i fallet om inte ni går vilse före det och igen inte glömmer era egna felaktigheter och igen och igen, häng inte mer bördor på en oskyldig syndabock för att ni är ute och cyklar långt ut i öknen!

 

Jasså, pojken mådde dåligt just före han kom till Astas familjehems… helvete. Vem har gett denna auktoritet för att skriva sådant skitsnack i sådana viktiga dokument? Finns det någon utlåtelse från högre väsen som t.ex. en barnpsykolog eller vad? Igen, inget, = nolllll, men denna mat och maktgalna som har makten, lever bara på skattebetalarnas bekostnad och är i maskopi med kriminella som rövar bort andras barn. Så är det bara att konstatera det!

 

 

Tredje barn

 

...dokument...

 

K

Det som vi vet

Pojken vårdad kortare tid av Asta? Vad menas med vårda? Var han sjuk eller är det igen ett uppblåst sätt att framhäva det som inte är? Det måste vara så att pojken var hos Asta bara en gång några korta dagar när hans riktiga föräldrar i särbo förhållandet då var tillsammans för… ett nytt liv var på väg till jorden… i Mars-månad. Så blev den tredje brodern till allas glädje!

 

Det där med nuvarande familjen har irriterat oss en längre tid under läsningen. Vi menar att b blev placerad hos en kvinna och en man med förnamn Asta och Kjell och inget mer. Asta och Kjell de tillsammans har inga egna barn… tomma skott!

Blåmärken och övergrepp det är det klassiska påhittet som används av s, där de inte kan komma med annat. Hos H vet vi att inget kan hända som t.ex. ramla på en massa leksaker, hårda saker på golvet som ofta är fallet när b vistas hos 0. Barnen tillsammans busar och slår till höger och vänster och inte ens bryr sig om det, gå och fråga vilken förälder som helst som fick glädjen att få flera barn. Är det annat fysiologiskt, undersök pojken! Men inte heller det är som de säger… skall man titta noga förstår man att det är helt i sin ordning hos pojken.

 

MEN, på papper i de kontexter  som s har skrivit ser annorlunda ut, då faller domen. Barnen behövde läkarvård för de fjuttiga sk. blå, röda, gula, gröna, lila, bruna, vita, svarta och transparenta kroppsmärken heller? Klipp nu! Berätta era sagor till kråkorna.

 

Bra matintag hos Asta men… inte hos biologiska föräldrarna? Vad är det? Ett matvrak som han brukar vara den lilla pojken… ha! Ha! Ha! vad man skrattar åt sådana påhitt… helt sjukt alltså! Vad är det med dem dessa människor, ja, just människor, för om de här människorna skulle ha varit djur så skulle deras berättelse vara värda att lyssna på, just det, djur med fyra ben ljuger inte!

Finns inget problem med hans vikt men de måste skriva på det viset.

 

Varför skall dessa s sekreterare, socionomer eller vad det kan vara i högen med Asta insinuera så att man läser det och man får tro att pojken var nära döden pga. svält? Vilka imbecill! Helt makalöst alltså. Sådana formuleringar i sådana livsviktiga frågor skulle man som medborgare och politiker säga ifrån!

 

 

 

 

27- Mera då? Inte mer skitsnack? Jadå mer, läs följande klipputtdrag från rätten:

 

...dokument...

 

Det är helt vansinnigt, hur man kan ljuga för sin sak och i Astas och Kjells fall handlar det om att lägga på så de garanteras de extra goda månadsinkomsterna. Det som vi skriver nu är ren hypotes i den meningen att om en sådan händelse eller berättelse skulle ha varit på riktigt vilket vi poängterar inte är fallet, svaret och den absoluta sanningen är som följer:

 

"Inom barn psykologin t.ex. om att stora halvsystern var i närvaro (vilken är trovärdig) när Asta fabulerar, vet vi efter läsning ovan att lilla flickan blev trakasserad, slagen, nästan dödad, har skrämt vid våldsamma utbrott och ständig hotelse från stora halvsystern, lilla flickan flyr iväg för att rädda sig från stora halvsysterns dominans. Det gör hon genom att skapa bilderna av trygghet och tröst och det är då som det framträder en faders figur och säger, att pappa har sagt det!" Den som berättade om stulna pengarna var inte stora halvsystern men det var lillebror. I hela kontexten har det liten betydelse för att lilla systern lider av ett permanent bollande mellan ren rädsla av sin stora syster och önskan om försoning för händelserna som hon inte bär ansvar för och dvs. stora halvsysters våld."

 

Lägg märke till att Asta talar om slidan, inne i slidan och inte i trosorna vid slidan. Det uttalandet är helt absurd ,för om det skulle vara så skulle lilla flickan ha förlorat sin oskuld. Men värst eller det bästa av allt är att Asta avslöjar att hon har allvarliga problem om slidan och sex! Det uttalandet kan säga saker som s inte vet om, det kan tyda att Asta har upplevt allvarliga trauman om sexuellt våld, kan tyda att hon är otrogen, kan tyda att hon inte får sitt i sin egen slida vad hon behöver! Ooooch, hon kan vara farligare för barn mer än man  här kan tyda…

 

Då släpper vi fram känslor och nu skrattar vi inte mer:

H säger (bättre sagt vråla av ilska och smärta) till oss efter läsning av läkarintyg när det skrivs om barnens lidande pga. omhändertagandet, utan att skrämma någon:

"Haaaa! Vad har de gjort med mina baaarn!!! Haaaaa!! Jag lovar, som andra sade, om det var "svärd tiden" där man hävdade sin rätt med svärdet, skulle det redan för länge sedan, några huvuden rullat på pinne! Dessa huvuden skulle hamna på torget som förr i tiden och bli mål för åskådning, spott, piskning, hund pissning och stenkastning. Inte slut med det, medan dessa huvuden utan hjärnor förnedras skulle man skratta åt deras fula nakna halvlevande flådda kroppar som än sprattlar och stänker de sista bloddropparna. Sedan för att dessa exkrementer inte skulle förorena jorden skulle de brännas ned så att deras andar hamnade där de onda har tillträde till: brinna i helvetet i evighet!

 

M

Vi vill ta avstånd från dessa känslor men vi förstår och anser att sådana ilskna känslor är befogade för allas vällbefinnande.

Pappan klarade inte av mer efter en sådan läsning. Så orättvist plågade över sina barn, vi stödjer honom, det är inte mänskligt! Man vill nästan tro att som andra organisationer säger att man skall kräva "skrota socialen!" Det är vi delvis överens men vad skall vi göra då av riktiga fall där barn far illa och det vet vi att det finns alltför många. Svaret kan inte vara annat än "se över systemet, gallra radikalt, förnya, anpassa och mer går att göra". Det handlar om små människor och deras framtid ungefär som de utslagna, arbetslösa, invandrare och handikappade! Det handlar om ett samhälle, vår familj, mänsklighetens familj, svensk familj.

Upp till kamp kamrater, systrar och bröder!

 

Om vi accepterar s otroliga parodi så skall man acceptera att urbefolkningen har gått ett steg längre än moderna samhället och att vi skall lära oss av dessa urinvånare att leva harmoniskt utan sociala inblandningar i vår familjeangelägenheter! Amen (så skall det vara, på latinska).

 

 

28- Struktur till påföljd för nackdel för pappan: Omoraliskt utnyttjade av preskriberade domar, 0 psykiska instabilitet som inte gick att få bukt med, socialförvaltnings introduktion i familjens liv, slum kvarter bebott av alkoholister och andra psykiska instabila föräldrar, kontaktfamiljens girighet, advokater eller juristers manipulationer, domstolarnas orimliga beslut som bryter mot FN konventionen osv.   

 

Avslutningsvis

På grund av tidsbrist och plats så reserverar vi oss om ev. förändringar, nya tillägg och omvärderingar.

Tack för ordet, penna, data, internet frihet och inte minst tack till dig som vågade ge din tid och läsa denna skrivelse för din och andras bästa.

 

Dokumentation.

Härmed avslutar vi med att beklaga att inspelningar innehåller bilder och namn som kan tyvärr avslöjar person i fråga så att dokumentation finns för de som vill veta närmare i VI-pr arkiv.

 

Korrigering

Vi korrigerar innehållet som anses vara stötande eller som inte stämmer med olika berättelser och dokumentation om så är önskan.

 

Granskning

Granskning pågår kontinuerligt men maktkamp mot tiden gör att vi måste publicera inlägget så att de som vet får en tankeställare, myndigheter och politiker som saknar sunt förnuft och vilja att agera och engagera sig, så att barnen pinas så lite som möjligt eller helt och hållet räddas.

 

Lagliga åtgärder

Lagliga åtgärder är under bearbetning för att tas mot myndigheter och andra som har medverkat i denna tragedi. Men låt oss inte ha för stora förhoppningar. Vi vet av erfarenhet efter drygt 30 anmälningarna i olika instanser JO, IK, DO, advokatsamfund, överklagande upp till regeringsrätten, protester och brev till ministrar, info till media, allt detta i en lapsus av 15 år har det i den positiva meningen hänt för litet. Lite hänt ja, konsekvenserna för de drabbade som vi har handlagt har vi redan kunnat konstatera förödande konsekvenser.

 

Det var tänkt

Det var tänkt förbereda möte med s i första hand, kontaktpersoner och 0, det för kunna se vad vi kan göra för att rätta till denna sneda händelse och utveckling (t.ex. också stoppa publicering av denna tragedin) men vet, att makten gör oss så galna att språket har förlorat sin värde.

Erfarenhet och logiken talar sitt tydliga språk, i de tidigare försöken har möten med s varit möjlig men resultatet blev att s har använt dessa positiva försök till nackdel för de vi stödde. Angående direkt kontakt med berörda parter blir konsekvenserna lika ofördelaktiga (under bild av andra typer av anständigheter).

 

Psykologisk expertis

Fast alla svårigheter för att kunna framställa en konkret diagnos om barnens beteende som ovan beskrivs, konsekvenserna om omhändertagandet, annat som har förekommit i skrivelser för barn m.m. har pappan till b bestämt sig för att framföra till en fransk barnpsykolog som pensionerade sig för två år sedan, och som har arbetat hela sitt liv på en socialförvaltning i Frankrike.  

 

Procedur och lag

Resultaten av själva systemet, hur procedur och lag är formad i sina grunder, principer demokratisk eller diktatorisk är lika varandra: munkavel, vanmakt, blindhet, stagnation, tjäna på andras lidande, detta är näring för staten, regeringar, usel medborgare i alla sociala kategorier.

Det handlar om politisk fråga igen: en socialistiskt nationalist patriotisk individ är formad av höga kompakta visioner om renhet som gör denne konsekvent, en anarkist har stora filosofiska och realistiska ekonomiska visioner som gör denne okontroversiell, en demokrat har nyckel till en acceptabel utfodring för att bidra till att mänskligt lidande jämställs men det hamnar i grå zonen när makten inträder. Hopp är inget att ha och det är analyserat i länk 

http://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm  

http://www.vi-pr.com/forlatelse_och_nuet.htm  

så kvarstår krig som är analyserad i länk 

http://www.vi-pr.com/varldsundergang.htm   

http://www.vi-pr.com/ljuset.htm  

Vi blir alltså indragna i ett krig som var möjligt undvika om bara vilja till skapande var fri från maktsjuksyndrom.

 

29- Här är barnen som erövrades  deras rätt till sin biologiska Far som STATEN HAR § TRAMPAT PÅ,  barnen som nu är de SOCIALAS och andras

BARN: DIG KOMMER JAG ALDRIG ATT FÖRLÅTA

  HÄR ÄR JAG TRYGG

 MIN PAPPA LÄR MIG DETTA OCH LITE SMUTSIG KAN MAN VARA IBLAND... JAG ÄR BARN 

 SVERIGE SOVER 

 DAGEN IN OCH DAGEN UT... SÅ ÄR FRIA OCH HÄLSOSAMMA BARN.

  JAG TÄNKER MÅNGA OLIKA TANKAR FAST JAG ÄR LITE

 MAMMA GJORDE MIG ALLTID GLAD MED VÄLLING. HE HE... TOFFLOR ÅT ANDRA HÅLLT IGEN

 NÄR JAG BLIR STOR HAR JAG INTE GLÖMT... JAG ÄR EN LITEN POLIS Mmmm

 VI GÅR TILLBAKA TILL DITT HUS UNDER JORDEN DÄR FINNS DIN MAMMA OCH PAPPA SOM LETAR EFTER DIG LILLA RYMLING 

 JAG VAKAR ÖVER ER 

 VI MÖTS IGEN

 

30- H avslutnings ord.

"Idag den 6 november 2010 avslutas denna skrivelse och i första hand tänder jag ett ljus för alla mina levande-döda älskade barn: "från ruskiga tider till ljuset".

Plats för tröst finns också för dej som inte är mitt biologiska barn (en bild av foster) svårt att får upp..

För er mor finns respekt för det positiva som hon bär inom sig.

Myndigheters agerande får man säga att det vittnar om de svåra kommunikationers förhållanden som gör vår ras unik.

Jag går... mina barn, ni får veta att vi är alltid tillsammans, hela mänskligheten är som en stor familj."

 

 

 

 

 

Haparandafallet fortsätter.

 

M

Som lovat till vår medlem drabbade pappa som anser att sina omhändertagna och LVU placerade barn får illa, som anser att omhändertagande var inte i sin ordning och inte skulle behövt ha hänt, som anser att det handlar om diskriminering mot män och juridisk förföljelse, går vi vidare.

 

Personlig kontakt togs med nyligen pensionerade franske barnpsykologen, psykologen för vuxna och som delvis har medverkat i familjers problematik som dessa, utdrag är som följer.

 

Angående juckande pojke om så skulle vara fallet

“Tu as peur que … ne soit pas comme les autres ? Sur la photo, je ne vois pas bien sa tête car il est de profil. Si tu avais une autre photo, de face, ça serait bien. Mais pour ce que je vois il a une bonne tête....

Du är rädd att barnen inte är som de andra? På bilden ser jag inte huvudet eftersom han är i profil. Har du en annan bild, framifrån, det skulle vara bättre. Men som jag ser så har han ett bra huvud....”

 

 

“C'est difficile de dire quelque chose sans connaitre l'enfant. Mais si tu t'inquiètes, il faut demander à la sociale qu'il passe un examen psychologique ou psychiatrique.

Det är svårt att säga saker utan att känna barnet. Men om du är orolig, be om social hjälp så att barnet kollas av en psykolog eller psykiater.”

 

Senare kontakt och svar gällande de tre minsta barn

“Sur les photos, les enfants ont des bonnes têtes.

I bilder, barnen har fina huvuden.”

 

K

Med det menas att inte finns utifrån den visuella fysiologiska missbildningar som skulle vara orsak till påstådda juckande.

 

Psykologen lyfter frågor om barns och föräldrar rättigheter

“Est-ce que H peux voir les enfants une fois dans la semaine? Ou tous les 15 jours ?

Ser H barnen en gång i veckan? Eller var 15:e dag?”

 

Psykologen lyfter förtroende frågor som okritiska svenska myndigheter och som politiker inte ens kan tänka på 

”Est-ce que tu as confiance dans les psy... de ta ville ? 

”Litar du på psyket... i din stad?”

 

Psykologen klargör konsekvenserna som är lika i båda länderna och som talar om risker för barnen i ett svårt förhållande.

”Puisque les parentes n'êtes pas d'accord, ils préfèrent confier les enfants à quelqu'un d'autre.....pour que la vie soit plus calme pour eux.

Eftersom föräldrarna inte är överens, föredras att anförtro barnen till någon annan ..... för att göra livet lugnare för barnen.”

 

K

1) Här missar psykologen poänger genom att inte veta hela sammanhanget som t.ex.0 psykiska instabilitet, socialas felaktighet och missbruk i egna led som t.ex. Maria Sandberg berättar saker till överordnade utan att dessa är medvetna om H rapporteringar och förslag i sin helhet, överordnade Eini & Company som inte velat läsa allt och lyssna på allt som H inspelade och utan självkritik soc. gick vidare att plocka upp allt annat för att bygga upp en utredning som var relativt partisk för mor och till nackdel för fader till barnen.

2) Redan under förvaltningsrätten var det goda chanser att LVU skulle upphävas om 0 var överens t.ex. av en fortsatt växelvis boende och medverka till samarbete med sociala för att hitta en lösning till barnens dagisplats m.m.

3) Dagens lag som tillåter föräldrar rätt att säga ifrån samarbetssamtal, familjerådgivning osv.

4) Sociala utredningar diskutabelt sätt att utreda kontaktpersoner (familjehem osv.)

Här vill VI-pr-are se lagförändringar.

 

 

M

Nu kommer psykologens inblick över 0 instabilitet och notera att psykologen fick veta bara några detaljer… och svaret blev:

” Tu as sûrement raison quand tu dis que 0 est psychopathe....

Du har säkert rätt när du säger att 0 är psykopat ....”

 

 

K

Varför Maria Sandberg & Company blint stödjer i sin instabilitet istället än att väga H information och hjälp för att rädda barnen?! Det man frågar sig… Nej, vi skall inte fråga oss om vad… DET ÄR BEVISAT OM VAD DET GÄLLER, FELAKTIGA PERSON INSTÄLLNINGAR, MANS HAT (FÖRFÖLJELSE) OCH MAKTMISSBRUK!

Förvaltningsrättens beslut blev detsamma att allt inte var i sin ordning. Precis som vidare vid skilsmässans intermistiska beslut om vårdnad om barnen var lika vilseledd till felaktigt beslut att inte se eller erkänna kärnan till problemet, alltså: 

Kärnan till allt problematik

0 KOMPLEXA PSYKISKT INSTABILITET ÄR GRUND TILL ALLA SPÄNNINGAR UTANFÖR DET NORMALA! H OCH BARNEN VAR och ÄR OFFER OCH INGET ANNAT!  

 

M

Politiskt möte och inbjudna gäster från Haparanda kommun soc. och ekonomi ansvarige.

Eini Kemi informerar om ekonomiska svårigheter och pga. extra insatser för behövande familjer med problem och barn omsorg, LVU placerade barn utanför kommunen, socialbidrag hos medborgare ökar etc. allt detta menade hon att det förekom extra ekonomiska förluster i budgeten…

 

 

K

MEN… var det inte så att H tvingades sluta med sin företagsverksamhet… och sen kommer man och gnäller att skatteintäkterna inte räcker? En företagsverksamhet som skulle ha gett bredare trygghet för barnen och hela familjen, flera anställda, notera… Gnällspikar flyr sina egna misstag ja!

 

Angående insatser.

Dessa insatser uppstår av en eller två personer som närvarade t.ex. flera timmar hos behövande familjen av den här typen och grundas på observationer och vidare ev. rapporteringar för vidare utredningar. 

Insatsens täckmantel är att hjälpa behövande med praktiska övningar och idéer för att förbättra funktionalitet hemma där barnen far illa.

Ha, ha och ha! Vi följde närmare insats hos 0, och resultatet blev att 0 fick älg eller eld i baken så att hon plötslig var skapligt bra. Och, ingen visste så klart att H hjälpte 0 med grov städning i flera omgångar. Men sedan framkom att ett barn, det näst minsta i ålder som ofta ramlar av naturliga orsaker hade blåmärke på fötterna och annanstans. Hårda leksaker överallt i lägenheten fanns kvar (dokumenterad av H) och allt annat som t.ex. billiga vingliga stolar i köket m.m. det kan inte kallas insatser för barnens bästa heller! Satt 0 och insatspersonerSysko och Rosmari och drack kaffe timme in och timme ut.

Medan inne i olika skåp var det vidare kaoset lika stort och farligt som 0:s innersta väsen!

Det tyder på stor okunskap i sakfrågan, och vad mer är så biter man sig själv i svansen och det gör att respekten för dessa myndighetsutövare blir lika med noll i folks ögon.

Observera, handläggare Vuokko hon var extra generös när 0 frågade och frågade om ekonomiskt stööööd, men förbättring för barnens säkerhet blev inget mer med det. Och igen, gnäller man att finns en ekonomisk förlust… Hallå där…         

 

 

 

M

H möte med soc. tis. den 9 dec 2010 kl. 9.

Möte med s H krävde svar det konstaterades då att tillsvidare gäller vad Rådkvinnan beslutat: att fader H inte kan träffa (inledningsvis) sina barn.

Möte  på kommun med A U (arbetsutskott) och med s i närvaro den 21 december gav möjligheter till H att spela upp en inspelning där äldsta pojken på 4 år förtvivlad gråter att han inte vill gå tillbaka till sin mamma.

JK Birger Jarls Torg 12, Box 2308, 103 17 Stockholm, Tel: 08-4051000 Fax: 08-7230357 E-post: registrator@jk.se

Granskningen är i stället främst inriktad på tillämpningen av gällande regler för hur mål och ärenden ska handläggas.

den 10 december 2010 

Målet T 610-10 på Haparanda Tingsrätten.

 

H

Jag klagar på Juristen Ann-Catrin Ceder  Fonus Juridik, Rådstugagatan 15, 972 38 Luleå 

Utdrag från 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

H (Jag) kämpade via media information i vilken TV-4 tog upp mitt ärende en tidig morgon där en överåklagare och en psykolog intervjuades kring "hur man upptäcker eller undviker lögner under förhandlingar" men resultatet blev inte lysande.

I Haparandafallet som är en tragedi som har drabbat mig och mina barn, kunde ovannämnds försvar till motparten juristen Ann-Catrin Ceder komma mest med påstående att jag skrev ... att barn skulle ha sex med djur, det förekommer inte. Utdrag från ... människor har sex med…”.

En sådan lögn (bl.a.) från juristen i sådana livsviktiga ärenden skapar andra bilder än de sanna och verklighet för de som skall döma ger ett felaktigt utslag.

Min uppfattning ... är att om vi tillåter sådana destruktiva mönster på offentliga instanser, då gör Staten sig skyldig till onödigt lidande (jag vill uttrycka mig milt).

 

 

JO

Box 163 27, 103 26 STOCKHOLM Västra Trädgårdsgatan 4 i Stockholm

H (Kryddad adress) den 10 december 2010

Anmäla/Klagomål gäller socialsekreterare Petra Vikström som tjänstgör på Socialtjänsten i Haparanda - Familjerättens handläggare för Haparanda ... är partisk med motparter och manipulation i handlingar.                                

Haparanda stad Socialnämnden 0922-150 00

Referens i sak saken se på Haparanda fallet 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

1) Sidan 7 av 9 förekommer följande ” ….Hon har för ett antal år sedan våldtagit henne 2 gånger i berusningstillstånd. Etc.

”Läsare som inte snabbt kopplar ihop att män också kan bli våldtagna, då får man en bild av att han skulle ha våldtagit henne.

2) Härmed rapporteras barns beteende av en partisk person som uppenbart är kvinna, kontaktfamiljen Astrid Lundvall som följer: ”… Det är väldigt trasiga barn.” Det förekommer ingenstans där socialförvaltningen har tagit förebyggande åtgärder (om så skulle varit fråga om) så att BUP skulle kopplas in med föräldrars medgivande så att via den vägen Astrids berättelse skulle styrkas.

3) Astrid samt Kjell var s.k. kontaktfamilj och partiska i sak, dom är barnlösa och är oerfarna när det gäller barn , på sidan 8 av 9förekommer att min son inte vill tillbaka varken till pappa eller mamma. OBS! När barnen lämnas tillbaka går de äntligen till mamma eller pappa, för på sistone har vi har levt ett särbo förhållande och det fanns aldrig tecken att min son inte ville komma tillbaka till mig, men det fanns när han skulle lämnas till sin mor. Det som sociala har missat är varför pojken var så… väldigt bunden till Astrid(moders figur) och inte såååå till Kjell (faders figur). Jag kan styrka vad jag skriver genom att den dagen som min son inte ville gå tillbaka till sin mor (dagen vid omhändertagandet) finns inspelat att pojken ville inte tillbaka till sin mor. Inte nog med det: social sekreterare Vikström skrev inte en smack om min oro när ja berättade att min son inte ville vistas hos kontaktfamiljen för att barnen uttryckte att Kjell slog han (eller Kjell har varit hård mot pojken!)

4) Sidan 2 av 9. ”Det har framkommit att föräldrarna har djupa konflikter…” Vikstöm precis som Sandberg nonchalerar min tidigare skrivelse, inspelning m.m. upplysningar gällande min frus psykiska instabilitet. Där hos min fru finns problem och inte hos mig, men i akten förekommer att jag är en del av problemen.

 

 

JO

Box 163 27, 103 26 STOCKHOLM Västra Trädgårdsgatan 4 i Stockholm

H (Kryddad adress)

Anmäla/Klagomål gäller socialsekreterare Maria Sandberg som tjänstgör på Socialtjänsten i Haparanda, Haparanda stad Socialnämnden 0922-150 00

“16 augusti 210 kl 8,15 Nr 0280 S. Doc. Skickades till Förvaltningsrätten I Luleå 2010-08-16 ...”

den 10 december 2010

Ärendet: omhändertagande av 5 små barn, se på följande länk som tredje ledtråd: 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

Enligt min uppfattning har Maria Sandberg brustit på följande punkter:

1) Att inte ta tillvara viktig information som skulle leda till annat beslut än fråga om LVU.

2) Att ha agerat i fallet efter egna förutsättningar.

3) Att ha agerat partisk.

4) Att ha diskriminerat mig vid juridiska likheter ”Alla medborgare är lika framför Lagen”

5) Att ha Könsdiskriminerat mig.

Första ledtråd:

Det skedde från sommar 2009 till sommar 2010

Vid bostadsbesök 2009 fick Maria Sandberg och delvis närvarande Mikael Litti, lyssna på mina första inspelningar som speglade ett svårt förhållande mellan min fru ... och hennes dotter. Vidare inspelning hur hela familjen drogs in i konflikten så att alla drabbades.

Likadana inspelningar gällande relation/hemförhållande (video och röst) Lyssnades (?) av Maria Sandberg och kollegan Maria Pohjanen till vilka jag lånade ut en vecka min personliga telefon och bild -video kamera (då jag hade problem att föra över dokumentation till HSB).

Maria Sandberg har fått massvis med information via möten, telefonsamtal, mejl, och inte minst skriftlig dokumentation gällande hemförhållande som skapades ständigt pga. min frus psykiska instabilitet. OBS! Dokumentation innehåller vittnen, händelser och finns dokumenterade hos ... kommun (...) på soc. förvaltning.

Genom att Maria Sandberg inte har tagit på allvar min dokumentation, och tar inte ta upp i utredningen den allvarliga osämja som rådde mellan grannarna i relation med vår familjproblematik (det ledde till 7 polisanmälningar för kunna skydda mig och mina barn), Maria Sandberg har låtit skapa förutsättningar för intriger av skvaller, försök till brotts anklagelser mot mig som sedan Maria Sandbergskräddade ihop i social utredningen och som vägde mot mig. Denna snedvridna utredning ledde sedan till allvarliga konsekvenser för mina barn i första hand och för mig vid interimistiskt beslut om vårdnad i Haparanda domstol.

 

Andra ledtråd 

 

1) Spänningar i kvarteret så kom därpå 

 

2) en anonym anmälan från privat person till socialtjänsten om oro för barnen pga. en av ... 

ett sexualiserade innehåll 2010 -01-25 3) det framgick vidare till förvaltningsrätten 4) det samma utnyttjades av motpartens försvar med vidare vridet innehåll vid domstolen för interimistiska beslut om vårdnad om barn! Jag blev som far barnlös och barnen försvann i den okända. Så är det i Maria Sandbergs medföljande utredning med punkt efter punkt som saknar värdighet och bevis…

 

DO 

(Diskrimineringsombudsmannen) Box 3686, 103 59 Stockholm Telefon 08-120 20 700, E-post do@do.se Diskrimineringslagen skyddar dig mot socialtjänst.

H

den 10 december 2010

Anmälan gäller för ”Diskriminering vid juridisk likhet” och ”Könsdiskriminering

Haparanda stad Socialnämnden 0922-150 00 Förvaltningsrätten ... Luleå. Haparanda Tingsrätten ...     

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

OBS! H =... 0 =...

Diskriminerad vid juridiska likheter ”Alla medborgare är lika framför Lagen” (1 och 2)                   

1) Jag anser mig vara diskriminerad av Maria Sandberg socialsekreterare på Haparanda Socialförvaltningen (barn o familj omsorg) vid ärende rörande LVU. Medarbetargruppen Soc. sekreterare Maria Pohjanen, Anne-Maria Nord Järvelin mf.

Själva diskrimineringen enligt min uppfattning skedde när under utredning (då var det inte fråga än om LVU) Maria Sandberg undersökte min bakgrund men inte min frus ... bakgrund. OBS! Min fru har berättat att hon blev dömd för misshandel mot tjänsteman (polis) och konstigt att det inte  skulle förekomma i belastnings register? OBS! OBS!  Maria Sandberg krävde av min fru ett enskilt möte och då visade hon utdrag från belastningsregister rörande mig. Men, min fru visste redan om sådant.

NOTERA pga. bl.a. det, blev min begäran på Förvaltningsrätten för att upphäva LVU spolad bort och det samma vid interimistiska beslut om vårdnaden om mina barn.

2) När jag presenterade original dokumentation från Gävle Socialförvaltning rörande min frus tidigare förhållande och placerade barn, blev jag bemött av socialsekreterare Maria Sandberg med förvåning och skepticism. I dokumentation förekommer min frus tydliga samma beteende som jag noggrant dokumenterat i de sista fem årens samlevnad, alltså min fru lider av ”psykopat beteende (numer delvis stödd av psykolog se på länk Haparanda Fallet)”.  Maria Sandbergs ovilja att väga båda parter lika och presenterar sedan i utredningen, en skapad obalans med förödande konsekvenser för mina rättigheter som far och för mina barn. 

Sammanfattning av 1, 2, 3 och en bläddring över Haparanda fallet får vi klara tecken om ”Köns Diskriminering”

3) Maria Sandberg tog emot min långvariga dokumentation om min frus farliga psykiska tillstånd, mina berättelser om periodvisa händelser under vårt samtal, mina mejl om nya händelser av instabilt förhållande, tog emot en hel vecka mina videor och röst inspelningar som stärker mina upplysningar, men, i utredningen förekommer varken det ena eller den andra informationen.  Konsekvenserna blev att utredningen blev partiskt, vägde mest till kvinnans fördel och fick aldrig vara jämlik vägledande vid LVU beslut. Vidare inte heller vid rapportering till ”Förvaltningsrätten”. Vidare inte heller vid interimistiska beslut om vårdnad av barnen.

Så ser man konsekvenserna av könsdiskriminering… bläddra vidare i Haparanda fallet för att få en helhetsbild.

Grundläggande bitar av diskriminering kommer ifrån Maria Sandberg delvis hemligt från början och mer offentlig sedan via i Förvaltningsrätten, Familjerätten och domstol angående vårdnad om barnen.

 

JK

Birger Jarls Torg 12, Box 2308, 103 17 Stockholm, Tel: 08-4051000 Fax: 08-7230357 E-post: registrator@jk.se Granskningen är i stället främst inriktad på tillämpningen av gällande regler för hur mål och ärenden ska handläggas.  

den 10 december 2010 H (Kryddad adress)

Jag klagar på Rådmannen Agneta Karlsson ordförande i målet T 610-10 på Haparanda Tingsrätten 0922-15194 Torggatan 41, 95385 Haparanda.

1) Här anser jag att medborgare inte har insyn hur lagmannen och eventuella medarbetare (nämndemän osv.) gör sina beslut och ibland så grymma att i många fall det bryter mot mänskliga rättigheter och att oskyldiga drabbas av livslånga skador. Det säger sig själv att det måste finnas en miss någonstans i rättväsendet gällande procedurer i domstolarna.

Vi tar som exempel ett interimistiskt beslut angående mina fyra barn som är orsak för mitt klagomål och kräver insyn i ärendet. Det handlar det om förtroende fråga, att jag måste tro att lagmannen och medarbetare har gått igenom materialet som presenterades under förhandlingen. Men det tror jag inte på, för: jag inlämnade dokumenten som beskriver motpartens (kärande) klara drag av psykopatisk beteende, med inslag av två grova brott mot min person ”våldtäkt och försök till mord” hur jag och mina små barn har farit illa. Det var information inlämnade till socialförvaltningen, samtal, mejl, inspelade röster och video där mina barn bad att få följa med pappa och vägrar vara hos sin mor. Då kan ett beslut bli som det blev, se akten och bläddra genom 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm  

för att kunna ser roten till den utvecklingen och ett sådant inhumant beslut.

 

Har Lagmannen för lite att säga till om i socialförvaltnings - familjrätt rapportering, granskning, utredning eller brukar de svälja allt som man bjuder på bara för att de andra också är myndigheter? Om vi-jag medborgare, jag inte har rätt till att vara med bakom kulisserna och se med mina ögon i mitt och mina barns fall, att javisst jag ser lagmannen lyssnar på dessa spontana inspelningar, läser mina avgörande rapporteringar till sociala myndigheter… då kan jag känna mig lugn att jag inte har svikit mina barns rattigheter, deras förtroende och känner att min plikt som far är fullbordad och att en sådant felaktigt beslut skulle ske.  

 

Åtminstone skulle dessa bevis, mina barns röster skulle ha spelats upp under förhandlingarna.

 

Så det blev inte!

 

 

JO Box 163 27, 103 26 STOCKHOLM Västra Trädgårdsgatan 4 i Stockholm.

H

Jag klagar på Rådmannen Agneta Karlsson ordförande i målet ... på Haparanda Tingsrätt ...

1) Jag anser att beslutet strider mot FN för de mänskliga rättigheterna, familj och barns rättigheter. Under förhandlingarna påpekade jag artikel och paragraf som stärker dessa band, men beslutet blev att allt kontakt mellan oss bröts och har förbjudits!

2) Under förhandlingar skulle inspelade röster av mina barns bedjande att få vara hos pappa, varit ett förstärkt komplement gällande barnens rättigheter och mina krav för skydd av barnen.  

3) Att det aldrig blev ett beslut om barnens mentala hälsa vid t.ex. BUP

4) Att barnen nu får rätt till umgänge med den som de fruktar mest ”modern” och inte får tryggheten från mig som innebar, glädje och inspiration till livet.

5) Att en mor som har förnedrat sina barn, och har sagt att hon inte vill ha våra gemensamma barn och inte älskar dom ändå får behålla vårdnaden, och inte jag som Far som vill ge dom trygghet och ett bra liv.

6) Enligt lag om gemensam vårdnad är de nya reformerna inriktade att fast det finns konflikter mellan föräldrarna, så går det att besluta för fortsatt  gemensam vårdnad om barnen.

Ett sådant beslut att inte upprätthålla kontakt Far- barn där det INTE förkommer bevis om våld och sexuella övergrepp eller annan fara för barnen, är det inte i sin ordning, det är fel att inte vidta åtgärder som jag nämner på punkt 2), 3) och 6) det är lika oacceptabelt i säkerhet och rättvisans synpunkt. 

 

 

JO

Box 163 27, 103 26 STOCKHOLM Västra Trädgårdsgatan 4 i Stockholm.

H den 10 december 2010

Anmälan/Klagomål gäller alla närvarande i Socialnämndens arbetsutskott och som figurerar på sammanträdesprotokoll i Haparanda Stad den 

 

2010-09-08 Marlene Haara (s) ordförande, 

 

Siv-Britt Harila (s) vice ordf., 

 

Harald Dahlgren (c), 

 

Anna Wikström. Eini Kemi soc., 

 

Maria Sandberg soc., 

 

Anne-Maria Nord Järvelin soc. och 

 

Maria Pikkuaho.         

 

Haparanda stad Socialnämnden 0922-150 00

 

1) Att utan någon närmare undersökning och självkritik, har gått med på de grundlösa och upp och ned vridna utredningar av Maria Sandberg ”Förvaltningsrätten i Luleå, 2010-...”

2) Att i ovan citerad ”Framställning i LVU, ..., framgår klart och tydligt i mina beskrivningar om hotet att min fru har ogrundat anmält mig för övergrepp på barn eller våldtäkt mot henne för att skydda sin egen sjuka svartsjuka, skydda sin i helhet psykiska instabilitet.

3) Det finns inte underlag varken som risk eller medicinsk och annat bevis att mina barns har lidit av en och andra grundlösa påståenden när de varit hos mig.

4) Alla dessa deltagare har inte kunnat läsa min information som hade som syfte att hjälpa socialmyndigheter att förstå problematiken i sin helhet så att om de så behövde kunde ett skyddande beslut framhäva rätt för mig och barnen.

5) Det är troligt att ingen av dessa deltagare har kunnat lyssna på min son och min dotters röster när de förtvivlade berättar att de vill vara med mig i vår bostad. 

Mer referens finns på följande länk på förening VI-personrörelse 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

 

TILL STÖD FÖR VÅRA MEDLEMMAR OCH FÖR ALLMÄNNYTTA OM BARN SOM FÅR ILLA OCH MOT FAMILJER SOM SPLITTRAS VI FÖRESLÅ NYA DIREKTIVER ELLER TVÅ REFORMERADE LAG FÖRSLAG:

 

 

 

brev till socialminister och justitieminister.

Social Ministern Regerings kansli Stockholm 

 

2010

Mitt brev har tre direkta och indirekta syften.

 

1) Upprätta rättvisa för familjen ”Haparanda fallet” (symboliskt).

 

2) Göra sociala myndigheter mindre utsatta och mer rättvisa i deras bedömningar som t.ex. i familj och barnomsorg (stödinsatts, LVUfråga m.m.) Nu och realistiskt.

 

3) Ett mindre plågat samhälle ger bredare möjligheter till fortsatt regerande. Långsiktigt resultat.

Felaktighet i utredning har skapat ett familjedrama se på

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

 

Därför behövs radikala förändringar för att skapa en human och rättvis socialpolitik. Det gagnar alla små som stora medborgare.

”Haparanda fallet” är ett bevis av en skamfull och orättvis politik. Det brister av följande punkter (mitt förslag som nya direktiver eller lagförslag).

Mitt förslag är som följer:

 

A) 

Vetenskap och IT samhället breder vägen till ett rättvist samhälle, t.ex. ”Ett levande vittne kan vara partiskt och skapar därtill onödiga åtgärder och förvandlar rättvisans väg till ett brottsligt instrument”. Men ”bilder, inspelade röster och video inslag är som ett TREDJE ÖGA, ett opartiskt vittnesmål både för de som använder det och för de som faller offer för det”. 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

 

B) 

Ge utrymme till barn att bli hörda. 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

 

C) 

Använd inte ord och princip ”Frihet” som en fälla. I ett lagligt samhälle finns regler att följa. Se att dessa regler tillämpas till att skapa ett välmående samhälle genom ett ”aktiv deltagande” som i familjeproblematiken t.ex. ge föräldrar samarbetssamtal ett ”måste” för att höja föräldrarnas ansvarfulla kunskaper och beteende i livsviktiga frågor som barnsuppfostran och samlevnad. http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

 

D) 

Gör det ”daglig förankrad individ bedömning (andra chansen)” istället än ”prejudikat politik” som tillägg eller motvikt i bedömning. 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

 

E) 

Ser föräldrar av annat ursprung eller kultur inom familjproblematik som dels ”handikapp (anpassningsproblematik)” så att ett måste (bidrag) till specifik information följs via lokala ansvariga sociala myndigheter inom ”insats” bedömning.

E-a) Se att föräldrar som visar tecken på psykiska instabiliteter, missbruk, avvikande bemöts med anpassade insatser. 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

 

F) 

Gör LVU en ”LAG” som ingen myndighet varken på soc.  eller i domstolarna kan besluta ett kontakt förbud mellan den biologiska familjen. 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm  

Där föräldrarnas vilja att ha kontakt med sina barn och där barnens vilja till kontakt med sina föräldrar finns, för det finns alltid lösningar.

OBS! Ovannämnda citerade brister och förslag skall bemötas som förändringarna under ”nya direktiv från socialstyrelse eller som lagförslag”. 

http://www.vi-pr.com/lagforslag.htm

 

 

FRÅGA OM ANSTÄLLNING

Jag kan medverka direkt i fråga – förslag

”A (TREDJE ÖGA)”,

det genom en kortvarig anställning (typ 6 månader eller mer, som anställd eller praktikant osv.) i första hand, eller rådgöra med de intresserade.

Jag kan medverka lokalt med lokala förutsättningar och som provanställd i det geografiska området där jag bor.

OBS! 

Mina arbetsansökningar gjorde jag redan med benämning ”formgivare” till lokal ansvarig polis och socialmyndighet under år 2010 men av olika anledningar blev de avslag.

 

Tor Svärdtorp

 

 

Justitieministern Regerings kansli Stockholm

2010

”Haparanda fallet 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm  

” är ett bevis av en skamfull och orättvis politik. 

 

Därför mitt lagförslag (lag förslag nr 1) som medborgare, Far och oberoende politiker är som följer:

 

 

 

LAG FÖRSLAG nr 1

 

I

När ett barn föds se till att denne får automatisk rätt till båda föräldrar via automatisk gemensam vårdnad. 

Det gäller också barn födda efter kontroversiella händelser som påstådda eller bevisade våldbrott. 

Det för barnens bästa t.ex. identitetsfråga, förtroende m.m. Sociala myndigheter eller domstolar upprättar en plan eller ett beslut för umgänge föräldrar -barn. 

 

1) Vid begäran om skilsmässa kan barnens framtid struktureras som följer: 

a) se till att föräldrar förbereder flytt från bostad, till egen varsin enskild bostad. 

bbarnen får bor i samma bostad där dom är mantelskriven med föräldrar, så att barnens sociala nätverk inte rubbas. 

c) ett bankkonto upprättas för barnen av olika användbara syften som hyra etc. 

 

 

2) Ett skilsmässobeslut som lyder som följer: GEMENSAM VÅRDNAD OM BARNEN.

 

 

II

– Interimistiskt beslut ger föräldrarna automatisk rätt om växelvis boende hos barnen.

 

– Interimistiskt beslut inkluderar rätt för barnen om vårdnad, umgänge, fysiskt kontakt med de biologiska föräldrarna.

 

- Där är fråga om LVU. LVU utöver rätt till skydd för barnen, framstår som garant att barnen får rätt till båda föräldrarna.

 

 

 

III

- Angående säkerhets för barn vid vårdnad och umgänge.

När säkerhetskrav från motparten, advokaterna och sociala myndigheter framlagda, då får också barnen i domstol komma till tals.

Se några exempel av utnyttjande: 

http://www.vi-pr.com/sorattvisor.htm  

” För dig som inte vet om oskyldigt dömda för våldtäkt och olösta fall.”  Se vidare t.ex. 

http://www.vi-pr.com/varning_for_domstolarna.htm  

Se vidare t.ex. 

http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm 

(relaterade länkar)

 

 

 

LAG FÖRSLAG nr 2

 

Om och om igen har mänskliga liv och lidande uppstått vid t.ex. polisingripande och livet går vidare med stora frågetecken: vem gjorde rätt och vem gjorde fel? Min uppfattning är att polisen skall skydda i deras utövande och lika de medborgare som deltar i händelser. Rättvisan kan upprättas via det som jag kallar ”DEN TREDJE ÖGA (TÖ)”. Se referenser nedan.

 

Ur brevet till social minister…

Haparanda fallet…: felaktighet i utredning har skapat ett familjedrama se på 

http://www.vi-pr.com/haparanda_fallet.htm

” är ett bevis av en skamfull och orättvis politik. Det brister … mitt förslag som nya direktiver eller lag förslag … är som följer:

Vetenskap och IT samhället bereder vägen till ett rättvist samhälle, t.ex. ”Ett levande vittne kan vara partiskt och skapar därtill onödiga åtgärder och förvandlar rättvisans väg till ett brottsligt instrument”. Men ”bilder, inspelade röster och videoinslag är som ett TREDJE ÖGA, ett opartiskt vittnesmål både för de som använder det och för de som faller offer för det”.

 

 

 

FRÅGA OM ANSTÄLLNING

 

Jag kan medverka direkt i fråga – förslag ”A (TREDJE ÖGA)”, det genom en kortvarig anställning (typ 6 månader eller mer, som anställd eller praktikant osv.) i första hand, eller rådgöra med de intresserade.

Jag kan medverka lokalt med lokala förutsättningar och som provanställd i det geografiska området jag bor.

OBS! Mina arbetsansökningar gjorde jag redan med benämning ”FORMGIVARE” till lokal ansvarig polis och socialmyndigheterna under år 2010 men av olika anledningar blev avslagna.

 

 

Tor Svärdtorp

 

 

www.vi-pr.se  www.politique-vipr.eu (inte aktuella)  

dagens www.vi-pr.com

 

 

 

 

 

 

 

OBS!

Då visste vi inte om samboparets snedvridna sexuella läggningar som bevisas genom deras Hemsida. Vi fick kännedom om detta, tack vare Anna en av våra vakna medlemmar. Trots den kännedom som modern fick så reagerade hon inte, utan tyckte att barnen hade det bra hos samboparet!

 

LÄS VIDARE... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRA Haparandafallet 2 av 4

 

 

 

HAPARANDAFALLET 

 

Fyra barn omhändertogs under augusti månad 2010

 

Introduktion

·         Syftet med denna granskning är att komma med information som kan ge möjligheter för att riva upp fallet i fråga, samt skapa ett utrymme för lagen och proceduren att förbättras som t.ex. kraven att barnen som i detta fall oskyldiga figurerar i soc. registret skall raderas bort för att skydda dom och återskapa deras integritet som fria medborgare.

·         Vi tar delvis upp själva integralen från myndigheter och ger plats till kritik och bearbetning.

·         Vi tar dels upp integraler som inte skrivs om i utredningen, eller som är pga. olika diskutabla orsaker reducerade så att skrivna utredningar formas eller manipuleras på ett sofistikerat sätt så att papporna förlorar rätten till egna barn och barn till deras familj.

·         Det förekommer också beskrivning av personlighet och deras inställningar som har skapat sådana fruktansvärda beslut. Vi förstår att dagens apparatur lider av samma förlamning som drabbar vårt samhälle i olika sammanhang. Nämligen nerdragningar och för lite tid för att utföra ett mer noggrant arbete, men vi anser att personligheter bakom kulisserna är en viktig nyans i de ingredienser som har skapat dessa tragedier.

·         Vi vill på vårt sätt medverka så att framtida visioner för rättvisan skyndas på så att stora som små människor slipper lida av orättvisor.

·         Det är en skrivelse så att läsaren kan få del av både humoristiska och dramatiska upplevelser.

 

 

 

INNEHÅLL:

 

1- Paret.

 

2- Beslut av s omhändertagen av barnen.

 

3- Från ett brev som H skickade i september 2009 till s Maria Sandberg och medhjälpare.

 

4- S beskrivning.

 

5- Lag och sina knäpp.

 

6- Domstolsförhandlingar.

 

7- SÅ BÖRJADE DET. H och barnens liv med 0. 0 mot mig. Mord försök. Våldtäkt i högsta

grad!. H brev inlämnade till Förvaltningsrätten i …

 

8- DAGENS HÄNDELSER. 5 december (2005). Olika saker om 0. 0 behov. Vittne. Vittne. Vittne.

 

9- GRUND ORSAK ATT JAG SÖKER HJÄLP FOR MIG OCH MINA BARN OCH HELA FAMILJEN.

 

10- H brev inlämnade till Förvaltningsrätten i … Kort om familj … och LVU. 0 komplexa psykiska instabilitet. Värre och värre. 0 lämnade boet. Mantelskrivna barn.

 

11- FÖRSÖK TILL VÄXELVIS BOENDE. 0, jag ï möte med socialsekreterare. Påstående. Min begäran. 0 hot tidigare ovannämnd . Hjälp. Barnens situation. Barnens boende hos 0. Mitt beslut.

 

12- det är tjänstefel, diskriminerande.

 

13- ORIGINAL UTDRAG FRÅN … S angående 0 och hennes stora dotter än LVU placerad.

 

14- Tillägg.

 

15- UTDRAG AV VIDEO INSPELNING nr 1 (bilder och röst).

 

16- PUSSEL av UTREDNINGAR, dokumenten OCH BESLUT.


17- S grundläggande metodiken... Kälvestensmetoden saknar än idag forskningsstöd...

 

18- VEM ÄR personer bakom s.k. kontaktfamilj

 

19- Företrädare 1 Jag har upplyst ansvariga myndigheter om mitt missnöje.

 

20- Från "En samling av artiklar og analyser...".

 

21- Så påbörjades upptrappningen av manipulation.

 

22- BESLUT om omhändertagande och ansvariga.

 

23- 1 september 2010 möte med s i … Haparanda

 

24- Beslut sammanfattning.

 

25- H granskade beslut.

 

26- Lekar undersökning om barnen.

 

27- Mera då? Inte mer skit snack? Jadå mer, läs följande klipp utdrag från rätten: …

 

28- Struktur till påföljd för nackdel till pappa:…

 

29- Här är barnen erövrade av ...

 

30- H avslutnings ord.

 

 

 

Överblick

 

1- Paret

 

2003 Paret

Paret träffades på slagsfältet som dom själva definierade socialförvaltnings kontor! De hade en del gemensamt att de under olika omständigheter förlorade barn av samma orsak: socialmyndigheters inblandning.

 

 

M

1998

Han var bildskapare och två bilder ang. en s.k. minderårig blev hans villkorliga dom som klassas som RINGA-(vuxna bagatell som inte betyder allvarlig) och 10 år därefter blev H anklagad och dömd för våldtäkt typ 

www.vi-pr.com/sorattvisor.htm  

Han blev dömd mot sitt eget nekande, ord stod mot ord, DNA gav ett negativ resultat, han blev ändå dömd och då oskyldig dömd.

 

 

K

H kämpade via media med information som TV-4 tog upp en tidig morgon där en överåklagare och en psykolog intervjuades kring "hur man upptäcker eller undviker lögner under förhandlingar" men slutsatsen blev inte lysande. sökte resning -(gör om rättegången med mening att får alla bitar på plats så att sanningen kommer till ytan) men det fick inte H. Det var då som H ansåg att en politisk makt är vägen för att förändra lagar så att andra medmänniskor och egna barn inte far illa i framtiden .

 

 

2003

H berättade till 0 om domen.

 

0

Var gravid på 1,5 månad, pappan var av annat ursprung. 0 under tiden besökte psyket 4 gånger.

"0 berättade till H om sina besök på psyket, och att de berodde på sina förlorade barn."

 

K 

första lögn, se vidare. 

Biologisk pappa

Biologisk pappa till barnet som 0 var gravid med bedöms vara farlig för sig och andra, tunga medicineringar var nödvändiga. Han ville inte veta av barnet och inte heller träffa barnet framöver.

 

Paret

bestämde sig för att bilda familj, så att kort före barnets ankomst bestämde sig P för att gifta sig.

 

2005

föreslår skilsmässa om relationen inte förbättras (dokumenterad).

0 första hotelse om att anmäla H om våldtäkt mot hennes eller barnen om H tar ut skilsmässa.

 

2009 Första separation sker och 0 sprider till grannar information om den gamla domen som belastar H.

flyttar in 100 m från 0, H har med sig två gemensamma barn, som kort därpå blev mantelskrivna hos honom. Gemensam vårdnad om de 3 biologiska barnen råder och överenskommelse sker angående barnens varannan veckas växelvis boende.

 

H ansträngningar för att skapa en barnvänlig miljö i kvarteret misslyckades (videoinspelningar m.m.), då fick han veta om 0 skvaller…

 

2010 H utflyttar från området till annan ort. 0 ilska och avundsjuka (styrkes med sms, inspelade samtal) som bevisar maskopi med grannar för att få H fälld med påhittade anklagelser.

 

K

0 besvikelse att blir förnedrad pga. separationen, behov av makt i den inre psykiska instabiliteten, typ sjuka: svartsjuka och att inte kunna disponera barnbidrag i stor skala och då inte kunna kompensera sina "köp, köp" behov.

varnar och beskriver med klara rapporteringar och med observationer och vittnen från 2005-2010 om 0 instabilitet till s, information som s delvis nonchalerade - (tog inte på allvar eller struntade i). s och domstolars interimistiska - (omedelbara beslut och beslutet skall gälla omedelbart när beslutet medges) interimistiskt beslut alltså det är då i H och 0 fallet som rättvisans raka linjen sviker, böjs så att orättvisa uppstår och barn misshandel blev ett faktum - (på riktigt). 

 

2-

Beslut av s omhändertagen av barnen

När det sjunde året av giftermålet kom, slog klockan och då händer följande:

 

"AVGÖRANDE VIDEOINSPELNING SOM VISAR HÄNDELSEFÖRLOPP SOM HAR SKAPAT S BESLUT TILL OMHÄNDERTAGANDE OCH SOM VISA BARNENS INSTÄLLNING OCH OVILLIGHET ATT TRÄFFA HANS MOR"

 

H tog pojken till s och berättade händelse med mening att de skulle skynda sig med nytt möte och förhandlingarna om växelvis boende, dagis, förskola och allt som var mening för att familjen skulle fungerar på ett bättre sätt.

Föräldrarna tog distans från varandra, och det behövde inte uppstå spänningar som drabbade barnen. Det var allt klart för en ny start som främjade alla och inte minst barnen. Maria Sandberg sade till H att H och 0 hade för djupa konflikter, H sade att det var mening med en ny bostad och avståndet med föräldrar skulle dessa konflikter helt raderas MEN, istället hände som följer:

 

På Förvaltningshuset i Haparanda den 2010-09-08 kl 13-14, Socialnämndens arbetsutskott

 

höll ett hemligt (ordagrann)

 

- (så brukar det vara)

möte med 

ordförande socialdemokrat Marlene Haara,

Siv-Britt Harila socialdemokrat som vice-ordförande,

Harald Dahlgren centerpartist och

Anna Wikström som ersätter I Löfgren-Kitti.

Socialchefen Eini Kemi (vänster partiet),

Socialsekreterare och första ansvarige drivande kraft från 1:a kontakt med familjen Maria Sandberg med proposition (eller prostitution) av paragraf § 80, Anne-Maria Nord Järvelin ny inflyttad från Gävle…) också med paragraf § 80, Mejra Pikkuaho.

 

Paragraf § 80-81 slog till i praktiken kl 17 där Maria Sandberg med

s Maria Pohjanen i sällskap med två uniformerade polisen omhändertog pojken från fars nya bostad, och tre små barn till omhändertogs (erövrade barn… skulle menar en del föräldrar och läsarna) med dubbel polisbemanning från mors bostad.

 

K

Socionom utbildning som företräder kvinna som naturlig vårdnadshavare och det samma gäller vid domstolar förhandlingar. Könens partiskheter, politiska intressen, konstruerad lag som tvinga partner till hårdare tag mot varandra, bräcklig sundförnuft i sak, bevis som faller undan eller inte vill vetas om.

Medborgare och föräldrar vet inte ens vet att de har rätt till att presentera sina åsikter framför nämndemän och nämndekvinnor på socialförvaltning och påverka därtill.

Brister kring omvärdering arbetsmetoder, jämställighet som inte kommer ikapp både på s och d. Parternas ovana och misstänksamhet vid förhandlingar, obegränsad ovillighet till förhandlingar, bekymmer och stress ger en "Summa summarum - (gör en summa av alla summor)" att

 

1) orättfärdiga arbetslinjer.

 

2) Beslut utifrån personliga inställningar som skapar tvivelaktiga utredningar

 

3) Förhastigt beslut av omhändertagande på orättfärdiga procedurer och svaga grunder.

 

OBS! Maria Sandberg är en novis på s "Alla som jobbar här är utbildade socionomer.  Jag har jobbat som socionom -socialsekreterare sedan 2007."

Hur kunde det då hända att gamla erfarna får och en bagge från (c) som var med om beslutet till omhändertagande lät sig luras av ett lamm och förstör livet för 4 små människobarn?

Svarta får, räv, främmande fågel… vem kan hon vara som kallas Maria Sandberg, kan vara värd att undersökas… back fram, under över, inne och ute… man vet aldrig vilket ägg man kan hitta.

 

Lammet i fråga var faktiskt en bit av jägarens önskade stekgryta, alltså, vi får låta jägaren, och tro att denne kommer undan aktivister i VI-pr som inte är positiva för den här typen av jakt. Nu ta vi det:

Marie Segerlund var hon som startade utredning på grund av tidigare kommun där familjen vistades informerade nuvarande kommun att familjen … hade inte taket på huvudet…

Från den ena till den andra passade jägarförbundet på att skapa lite jobb för att garantera sig anställningar… i dessa svårare tider. Vapen, ammunition, tidsspillan, omhändertagande av massakrerade småmänniskor sponsrades av skattebetalare… så klart.

Sedan de elaka troll med sina likar kunde festa medan de snälla trollen av samma gäng stod där och bara tittade på.

Tur att vi har infiltrerade.

 

 

Läs här inledningsvis…

 

3-

Från ett brev som H skickade i september 2009 till s Maria Sandberg och medhjälpare.

Som jag vet, 0 berättade till mig att hon framförde samma krav till er, det är att barnen … och … skall sova hos henne också. Med det, kommer 0 att kräva mer pengar från socialförvaltning för att kunna köpa sängar och hennes krav kommer att vara det första steget av en vidare större problematik.

Jag vet vad som egentligen är hennes mål, som t.ex. förbättra hennes ställning i en eventuell skilsmässa.

Apropå skilsmässan, berättade 0 att NI s sade till henne vid senaste hembesök att hon (0) för att få sina krav fullbordade, så ska hon skall ansöka om skilsmässa.

0 krav att får barn sova hos henne är orimligt på grund av följande: 

1)

När BUP undersökning angående hennes dotter avslutas kan saken diskuteras närmare. 

2)

måste samarbeta och komma till samarbetssamtal.

 

Bakslag för H i sin framåtanda och ansträngningar för att garantera sina barns rättigheter (att de aldrig kan förlora sina föräldrar) blev när myndigheternas sekteristiska inblandning skedde i samband med H:s nya bostad. Han blev varnad av 0 som sade "i deras ögon är det du som är faran!"

Det är klart att inte han tyckte det heller, han hade inget dåligt samvete för det fanns ingen orsaks till det.

Men, men…

 

Förvaltningsrätten

 

 

4- S beskrivning

 

...dokument...

 

...dokument...

 

Så låter utslag lika för alla barn. En massa papper i onöjda och natur betala notan… sen är vår tuuuur.

 

M 

Lägg märke att det står

"… konstatera att risken för skadan… Konkreta omständigheter alltså måste föreligga som talar för en risk för skada. "

 

 

K

Konstatera att vi är helt överens och det innebär läkarintyg som i detta fall inte har gett något resultat för att motivera omhändertagande.

Frågan är:

ryms inte i begreppet inspelningar, video klipp samt vittne?

Det måste göra det eller hur?

Det brukar man använda i brottsmål som anses bära en grov form av våld.

Men…

är det inte grov brottslighet erövra barns rättigheter till föräldrar och viceversa? Då, redan i tidigt stadium har s haft H:s information att barnen far illa men inget hände.

Jaha.

Agerar inte s eller andra myndigheter framför långtids begäran om hjälp, konkreta… bevisningar som H t.ex. inlämnade till olika s myndigheter?

Nej, det gjorde de inte.

Det innebär att luckor finns i lagen som förhindrar att rättvisan skipas, luckor som tillåter myndigheter göra personliga beslut. LVU frågor får barn att fara illa istället för att skyddas.

 

 

M

 

5-

Lag och sina knäpp eller knappar.

Ja, lagen har sina knäpp för att komplicera till det, fly ansvar, inte erkänna kritik eller ha egen självkritik för kunna utveckla osv.

Så vi ser här hur man stänger in byråkrater och stänger ut lilla människan, t.ex. efter "konkreta…" tilläggs "… omständigheter som talar för en risk… ".

 

HÄR HAR VI KROKEN SOM GÖR ATT S TAR SIN RÄTT TILL OMHÄNDERTAGANDE OM BARN utan att föräldrar kan säga emot det, alltså "RISK".

 

Men det stämmer inte, för OM MAN KOMMER TILL S MED KONKRETA… BEVIS, FALLER RISKEN SOM ÄR UNDERLÄGSEN GENTEMOT BEVIS! Det innebär att om inte s tar emot information och bevisning gör de sig skyldiga till tjänstefel. Nejdå, det gör de inte, för, de lyssnar och tar emot bevisningar… men då KVARSTÅR DE PERSONLIGA OMDÖMENA OCH DET ÄR DET SOM ÄR FELET! 

 

OBS! Personligt omdöme används och överglänser när s skall försvara sig eller vill tillägga eller styrka deras beslut genom att föra över till gruppen med så kallade

 

"gemensamt, enigt beslut"

 

vilket inte är lätt att definiera

 

"hur skapas denna gemensamma enighet?"

 

De är kollegor, de håller mer eller mindre ihop och det är lika i rätten för all del, små nämndemän är underlägsna gentemot mångåriga studier som en domare har. Nämndemän kan lyssna vad som lästs upp av domare, därtill instrueras, undersöka osv. men kvarstår inte bara domarens auktoritet, KVARSTÅR även de personliga obearbetade livs upplevelserna som kan påverka det individuella omdömet. 

 

Därför vi som politiker i VI-pr menar att samtliga apparater som driver sociala och allmänna frågor, och med det menar vi också att det i Regeringen skall finnas plats för psykologer som medhjälpare, bearbetare och befriare.

 

 

K

Vi går vidare med granskning av ovan styck.

"...brister i omsorgen" . … uppträden i hemmet till följd av… föräldrarnas psykiska tillstånd.

 

Där har vi vetat om i åratal rapporter från H till s, begäran om möte med mening att ta möjligheterna att rätta till 0 destruktiva psykiska beteende och att närvarande under samtal i förlängningen skulle upptäcka sådana tendenser hos 0.

 

0 sade ifrån alla möjliga förslag nu i nuvarande kommun precis som i den tidigare.

 

0 kunde musikstycken för att få alla att dansa efter hennes flöjt (ni känner till den där barn sagan om Råttfångaren) Hon visste att finns inget tvång till samarbetssamtal lika precis visste hon trix om att hålla mannen under tvång efter hot om påhittade våldtäkter, misshandel och mer.

Hon är en kvinna,

och

som kvinna är hon privilegierad i dagens politik just kring dessa frågor. 

 

0 fick stöd från en kommun som är till 99,9% driven av kvinnor på s, och det gjorde de i praktiken genom att lägga in sk. stöd så att det sedan skulle förekomma under förhandlingarna så att det skulle väga in till 0 fördel, samma mål som vi redan vet att socionomer och domstolarna har "att väga in kvinnans fördel vid vårdnad om barn". H fick ingenting som kunde stödja hans ställning för s visste att för mannen var slaget förlorat pga. ett gammalt skrutt dom på böters nivå och en dom om våldtäkt som aldrig hänt och då precis som nu, omständigheter och en kvinna som privilegieras!

Dessutom i slutändan kunde precis som det händer nu s kan stärka sin ställning och visa att de var så duktiga sååå...

Livet är inte lätt att förstå sig på, dessa mänskliga dumheter och barbari än värre, och det värsta är att hur mycket man än kan kämpa för rätta till dessa dogmer (så våga vi definiera dessa religiösa gömda köns krig) är som att bygga luft slott i luften.

 

 

6- Domstolförhandlingar

 

Rådmannen

  

"Rådkvinna (OBS!) Här har också svenska systemet missar en poäng i skrift, språk och samhällets utveckling genom att inte definiera könsrelaterat ansvarstagande som också har med köns diskriminering mot kvinna att göra.

Agneta Karlsson (ordförande)

 

 

Vid domstols förhandling angående interimistiskt beslut

 

 

K 

" (OBS!) Beslutet tas bara av rådmannen och om ny bevisning inkommer tas emot i väntan på huvudförhandlingar, samt att detta omedelbara beslut går att överklaga. Beslutet är som lyder (eller luder… ha ha) som följer:  

 

"För tiden intill dess annat bestäms eller lagakraftägande avgörandet föreligger förordnar tingsrätten att 0 skall ha ensam vårdnad om barnen…

Tingsrätten lämnar H interimistiska yrkande om umgänge utan bifall.

Tingsrätten uppdrar åt socialnämnden i … kommunen att verkställa boende- umgänges- och vårdnadsutredning beträffande barnen…"

 

 

M

Det är så att medborgarna (barn och vuxna) far väldigt illa av sådana grubblerier, misstankarna, okunskap och maktmissbruk, vansinniga beslut, oförmåga till kritik och självkritik, allmäktige maktsjuksyndrom under medveten upplevelse 

www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm

verkställighet och praktik…

Blir du förvånad att samhällets präglas av mer våld än nödvändigt?

Blir du förvånad att barn far illa och tar skada för livet?

http://www.styvbarn.se/

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspxprogramid=406&grupp=4324&artikel=3750353

Blir du förvånad att drabbade och oskyldiga föräldrar drabbas av psykosomatiska sjukdomar, psykiska depressioner, ångest, panik, raseri, vanmakt.

Psykosomatiska lidanden som förvandlas i verkliga fysiska sjukdomar och som kan innebära en pina och förkortade liv? 

Självmordstankar kan uppstå och en del lyckas med det. Andra istället värkställer det destruktiva och svårt kontrollerbara lidandeupplevelser genom att ta till våld och rättvisan i egna händer, och skadar eller dräper ansvariga till lidande eller tappar sunt förnuft och dräper sina egna!

 

K

H dokumenterade samlevnad, kontaktade behöriga s myndigheter, lämnade skriftlig och muntlig information, bad om hjälp i form av råd och krävde konkreta handlingar för att familjen ska återuppta en balans och en fungerande framtid.  

 

M

Därför du som läser dessa rader skall reagera annars är du också knuten till ansvar för allt detta onödiga lidande, kämpa på med ditt sätt eller med oss! Se och lyssna på följande symboliska tragedi som speglar lidande och orättvisor: ATT DÖDA ETT BARN 

http://www.youtube.com/watch?v=n3pbmWXzCeY

 

Läs vidare och lova att du inte får dåndimpen tack!

 

 

 

7- SÅ BÖRJADE DET  

H och barnens liv med 0

Ett brev lämnade till s, H skrev…

En bild av 0 i det negativa avseendet.

Alltjämt fysiska besvär.

 

Hon är belastad av hypokondri. Kronisk sjuk och nya psykosomatiska sjukdomar tar plats när andra besvär förbättrar sig.

Graviditet.

 

Graviditet gör henne lugnare, men denna graviditet verkade motsatsen. På grund av nuvarande konfliktfulla samlevnad, hon säger att nästa barn ger henne ännu mindre frihet och därför är barnet inte önskat.

 

 

Ekonomi.

 

Vi har haft en ansträngande ekonomi och hon vill inte förändra det. Förbättrad ekonomi är t.ex. söka jobb, låta mig arbeta … osv.

 

Hon har hotat att inte betala hyror. Hon menade att beloppen skulle användas för att köpa andra saker som t.ex. kläder, godis, leksaker och annat.

 

Av gemensam ekonomi gömmer hon pengar och ljuger om resterande belopp.

 

Jag får aldrig se något bankutdrag. Få gånger på tre år har jag kunnat ser hennes konto …

 

Vi var överens om gemensam ekonomi men sedan bestämde hon att det skulle bli skild ekonomi. Det skapar problem när socialbidrag och annat går till hennes konto. Det gör att det stärker 0 makt, kontroll, rastlöshets och köpbehov som hon är belastad med.

 

Köper saker och sedan vill 0 lämna tillbaka för hon anser sig inte ha pengar.

 

Hon blir arg när hon ser att hennes konton minskar medan jag än har på mitt konto en del av summan från lön eller bidrag. Då hittar hon på saker och tvingar mig till att ge henne pengar. Hon kommer med kommentarer som t.ex. "Bara kvinnan skall ha pengar inte mannen!"

 

I åratal har hon styrt ekonomin och fått pengarna på sitt konto. …

 

 

8- DAGEN HÄNDELSER:

 

5 december (2005)

Svartsjuka, på kvällen tittade vi på en film från en cd … där förekom scener med kvinnor som dansade halvnakna. Hon började säga att hon inte är intresserade av aktionsfilmer. Då förstod jag att hennes svartsjuka började framträda. … NOTERA " Hon valde filmen … Tvingades inte att se på filmen. 

 

 

Vittne

 

– 21 jan 2006 G… Kan vittna om resan när kontroversiella 0 ville besöka … för att köpa och i samma ögonblick inte ville osv.

3 åringen ställde till med raseri när jag skulle gå ur bilen och in på … i … för att köpa mat.

Vår bekanta G… ville inte på slutet stanna hos oss och när jag sedan körde G… till bussen för att åka tillbaka hem berättade han att 3 åringen inte var snäll med lilla syster. 3 åringen hon håller på att knuffa, slå och sparka henne.

 

– När 0 var i ...för att hälsa på mormor med vår son och  sin stora dotter 3 åringen, träffade jag på gården hos oss en nära granne U…, och när hon fick veta att de andra har rest då sade hon "Nu får lilla flickan  ha det lugnt och växa upp".

 

Dagens händelse 12 dec 2006 kl 7,40. Uppstod en gräl mellan oss angående ekonomiska frågor. Hon ville ha pengar för att shoppa, men om dessa belopp röjdes skulle vi få problem med resa till skolan och betala hyra. Då blev hon så arg, vänder sig mott vår 1,5 årige dotter … höjde foten mot henne och sade att hon skulle krossa henne osv.

 

-16 dec 2006 …, Kl 19,30 Extremt dramatiskt.

Sovtid för 3 åringen …, 0 skriker till treåringen så länge att jag tycker var extremt, så grep jag in. … hon svarade knappast och hon kom inte ifrån barnrummet. Sedan var jag tvungen att gripa in igen och prata om saker men förgäves, hon fortsatte med sitt destruktiva beteende mot barnet och mig.

Jag föreslog att vi den kvällen kunde ha treåringen med sin spjälsäng i vårt sovrum. Prova ett tag framöver om flickan kan känna sig tryggare… Hon avböjde och fortsatte att hota alla.

Vidare ville hon att jag skulle köra henne in till stan. Ja… men som vanligt blev det inget av det som hon hotat med. Hon säger att hon vill flytta till ett dårhus, för där skulle må bättre än med oss, osv.

Lite senare skrek det var pga. en mus sprang i köket. treåringen berättade efteråt fantasifullt om att i köket finns en mus med stora tänder och att det skulle äta upp henne…

 

 

20 dec. 2006 0 motsägelsefull splittrande, våldsam m.m.

 

– 0 anklagar mig att jag t.ex. har stulit hennes telefon. Sedan söker hon och hittar. …

 

Från bilen går jag inne i huset för att hämta saker som glömdes. Från huset hörde jag att hon kallade lilla 1,5 åringen att stanna. Från fönster tittade jag och såg att barnet gick mot stora riksvägen utan att modern agerade för att stoppa henne. Så rusade jag ut i sista sekund när jag såg att fara närmade sig och hann stoppa flickan två meter från stora trafikerade vägen. Min bedömning. Resumerar man 0 beteende om hot om att vi skall försvinna, mördas, dö osv., kan det vara så, att numer 0 är överbelastad i högsta grad att hon inte såg att sin önskan går i uppfyllelse.

ALLTSÅ, hon agerar inte fysiskt för att stoppa dottern som gick rakt mot stora vägen…

 

Vi skulle åka i … för att köpa kläder för 0 och titta på eventuell möjlighet för att köpa skorna och annat för barnen. Jag sade att vi måsta stanna och köpa lite mat … Hon ville inte pga. hon menade att med pengar skall hon köpa saker som hon vill för sig själv. Vi stannade på mat affär för att köpa det nödvändiga ändå, men hon kunde inte sätta gränser så blev matinköp mer än nödvändigt.

 

I … köpcenter gick hon in på … skoaffär för eventuellt köpa skor för barnen. Jag tog hand om barnen och sedan kallade hon oss för att prova vinterskor som hon hittade. Treåringen … började ta ner skorna från hyllorna, stöka till, springa runt osv. Då tog jag flickan som inte lugnade ner sig och bestämd tog jag henne därifrån ut till bilen. Då hörde jag 0 skrika till mig att jag skulle komma tillbaka.

Det gjorde vi.

När jag och treåringen … var 4-5 meter ifrån 0 kastade hon 1,5 åringen … skor som hon hade i handen åt sidan långt inne på skoaffärs ingången så att en kvinna nästan fick de på sig, alla tittade på oss.

 

Sedan gick 0 med den stora dottern och lämnade 1,5 åriga dottern ensam utan skor långt inne i butiken, jag letade efter henne och tog 1,5 åringen med mig till bilen. 0 skrek vidare och sade att det var barnmissandel (när jag bestämt tog ut olydiga 3 åringen från affären) och det var polis som gäller! Sedan påbörjades vid bilen väntade scener med krav, förolämpningar, hotelse mot mig och lilla 1,5 åringen.

 

NOTERA att 0 började göra skillnad mellan 3 åringens egen dotter och 1,5 åringen som är vårt gemensamma barn.

 

0 sade vidare att maten skulle lämnas tillbaka till mataffär så att hon kunde får tillbaka pengarna … för att köpa sina saker.

Vidare fortsatte 0 "Hon skall köpa lyx mat och inte äta skräp mat som vi äter" "Bilen skall skrotas så hon skulle får 800 snabba pengar". "Åka till systembolaget för att köpa sprit." "Ta abort", "Önska en bilolycka så att alla vi skulle dö speciellt de två som sitter framme (jag och 1,5 åringen)" "Unge 1,5 åringen skall vara tyst, för att hennes röst påminner mig om dig och det äcklade henne." "Hon ville inte åka hem men hon ville åka in i centrum så hon skall köpa kläder och vidare sade 0 att i … centrum finns inte affärer för kläder men hon vill åka ändå dit för att köpa kläder".

 

Vidare0 anklagade mig att det var mitt fel att nu finns inte pengar för att köpa kläder för henne och inte heller diet mat så att hon kan följa bantningsprogram. "Finns ingen mataffärer vare sig i … eller i … som har mat som hon vill, sade hon".

 

Medan jag körde bilen håller på så där länge (fram och tillbaka motsägelsefull) utan att veta vad egentligen hon vill ha, vill vara, vill göra. Sådan händelse att köra runt utan att hon vet vad vi skall och motsägelsefulla krav det har hänt tidigare många gånger.

 

Resan fortsätter under sådana omständigheter där barnen fick höra och uppleva sådana konflikter, tills vi kom till … . Vi stannade på macken vid … och medan jag servar bilen går hon med stora flickan till … inte för att lämna tillbaka varorna som hon talade om, men för att KÖPA vidare! Jag visste att hon fick napp på något lockande och kunde göra henne lugnare och det var bara att låta henne köpa. Sedan på väg hem var läget annorlunda, då fick jag hennes utsträckta arm på min axel.

 

 

22 dec 2006 0 ägande behov.

Alvarlig konflikt: hon kastade kaffe kopp och allt som var på köksbordet. Kaffe kopp gick sönder. Förolämpningar mot mig och lilla 1,5 åringen … mordhot att hon skulle lägga in gift i kaffe kopp osv. Allt detta började när 3 åringen … inte satt gränser på att ta ifrån den lilla 1,5 åringen… en leksak.

Jag satte stopp på lilla 1,5 åringen frustrationer genom att ta henne under arm och gå in i sovrummet.

 

Medan konflikten pågick hann jag komma på övervåning och ringa till Per Olov.(psykologen) kl var 9:11 men svar från vxl. sade att han var upptagen, jag kunde inte vänta pga. lilla 1,5 åringen var i sin spjälsäng oskyddad från de andra. MENING VAR ATT jag skulle sedan gått tillbaka till nedervåningen, lyfta telefonluren och låta Per Olov. (psykologen) höra röster via telefonluren och uppleva händelsen.

Idag gjorde jag i ordning en hylla för lillan 1,5 åringen med kläder… 0 har inte tagit hand om kläderna till lilla 1,5 åringen men har bara ordnat till sin stora dotter 3 åringen.

0 menar att jag tar alltid ifrån henne 1,5 åringen, sade hon när hon upprepade gånger kallade till sig 1,5 åringen men lilla 1,5 åringen kom istället till mig. Att lillan säger ständigt pappa t.o.m. till henne.

Jag förklarade till 0 att det är konsekvenserna som följs pga. att hon avböjer att ta itu med familjeproblem (vuxna och inte minst egna.) Jag förklarade till 0 att 1,5 åringens beteende är tillfälligt, det handlar om att ändra relations förhållande… Men det hjälper inte, 0 vill inte höra, hon vill "äga" 3 åringen osv.

 

– 25 dec. 2006 kl 19,52. Idag, med all rätt anser jag att 0 terroriserar 3 åringen. I brådska lämnade jag min arbetsplats på övervåning och gick ned till min lilla dotter 1,5 åringen för att se om hon hade somnat så skulle hon slippa uppleva terror från rum intill. Nej, lillan låg vaken i sin spjälsäng och hon steg upp omedelbart när hon hörde mig smyga in. Hon mumlade och direkt utan att jag sade någonting pekade hon mot dörren till rummet intill, där fortsatte högt ljud, hotelse osv. mot 3 åringen och oss.

Efter en stund var jag inne i rummet till 3 åringen och bad 0 att gå upp på övervåningen och koppla av så att jag skulle stanna med 3 åringen. Svar blev: "Absolut nej!" Frågade jag 3 åringen om jag skulle stanna och kvickt svarade barnet "nej!"

 

 

K

NOTERA 3 åringens behov av självplågande, behov som har befästas sig genom realitetsförändring när mor diktatoriska beteende gestaltas som nödvändiga behov.

 

26 dec.2006 M. försämring

Mitt på dagen 0 kallade in mig, jag var ute och arbetade. När jag var inne 0 berättade att hon har kallat in mig annars skulle hon döda 3 åringen. 3 åringen gör inte som man säger t.ex. på rop "Stanna!" och annat. Det gör 0 vansinnig. Kl 19,30 blev ännu en mardrömskväll för 3 åringen och oss alla. 0 var utom sig av ilska och repeterade till 3 åringen att hon skulle åka bort till stan, och inte stanna med 3 åringen, bort från oss alla tre dårar osv. 3 åringen svarade "nej, nej!!!" Detsamma smärtsamma vädjan kom tidigare från 3 åringen under upptrappning av konflikten mellan hon och mor.

På övervåningen skriver jag dessa rader, men jag måste ner för jag hör 0 skrika förfärligt till 3 åringen och kan inte sätta stopp! Jag kom in i lillans sovrum och såg att lillan 1,5 åringen var inte glad, hon var lite grinig… Det är troligt (om det inte är tänderna) det som störde henne var oväsen från rummet intill… Då gick jag till rummet intill och sade till 0 att hon skulle behärska sig, svar som väntat blev "håll käften!"

Jag gick tillbaka till sovrummet och det var kl. 22:15. Lade mig i sängen på min sovplats intill 1,5 åringen för att trygga henne och efter någon stund det blev tyst… i huset.

Sedan gick jag upp igen på övervåningen och då igen påbörjades skrik… I samma ögonblick RINGER det! Det var en nära bekant … han ringer för att säga att han inte kommer till besök för att han inte tycker om barn som skriker (menade 3 åringen) och ännu mindre kvinnor som gör det!

Anmärkning. 0 tappar mer och mer fäste, hon blir farligare och farligare för sig och andra. 0 beteende försämring smyger sig fram och det jag kunde konstatera genom att konflikterna blir längre och våldsammare.

 

- 28 dec. 2006 Kl 17,30 0 bröt ihop,

lade sig i sängen och har gråtit. Det pga. 3 åringen upplevde behov att ställa till konflikter så att alla var mot alla, det var en så häftig konflikt att 0 klarade inte av mer. Sedan blev det kväll och ett rent helvete igen.

0 anklagar mig och 1,5 åringen för att vara ansvariga för att ha skapat hennes dåliga humor osv. Blev hotelse och förolämpningar mot mig och 1,5 åringen med förfärligt skrikande och 0 fortsatte bra länge och blev ännu argare när jag gick in i sovrummet till 1,5 åringen. Jag förklarade att vi kommer ut när hon slutar skrika.

Vi förskansar oss då i lek rummet (3 åringens sovrum) då skrek 0 till oss att vi skulle går därifrån annars hon skulle kasta ut oss därifrån för, sade hon, att rummet är 3 åringens rum osv.

I praktiken så lever vi separerade i hemmet många timmar om dagen, när vi egentligen skulle vara som en familj umgås tillsammans. Hon är ofta på övervåning med 3 åringen och tittar på tv. Och jag nere i lekrummet med 1,5 åringen.

Imorse skulle vi åka in i byn, sedan blev det aldrig av pga. att hon (som vanligt) kunde inte bestämma sig. Sedan säger hon att i morgon skall hon ha det kul, köpa… har lovat till 3 åringen, hon hotade att använda pengar som finns kvar och som egentligen är avsatta för att betala räkningar och hyra. Med dessa pengar vill hon istället köpa kläder för sig och en lek barnvagn för 3 åringen.

Så är det dag in och dag ut som sade jag till henne, 365 dag per år och det går inte ihop mer!

 

 

– 30 dec. 2006 0 mordhot och lögner.

I väntan att det blir av, det efterlängtade samarbetssamtal på Socialförvaltningen i … i januari 2007, i vilken jag skulle delta, 0 i närvaro av Per O. O. (psykologen) och 3 åringen, 0 motsatte sig bestämt emot mötet och istället idag blev det precis som det hänt några gånger tidigare i … 0 var helgalen (om jag uttrycker mig i klartext).

Central orsak är att på hennes konto blev det så lite pengar, medan på mitt finns tillräckligt för att betala telefon notan.

Att hon har mindre pengar än jag tål hon inte. 0 kastade saker från bordet och från tvättstället, sade att hon inte städar, drog ut telefonjack och slet ned skyddet, ryckte mina glasögon och rev mig på höger tinning nära ögat, ville göra sönder glasögonen. Hon anklagar mig igen för att jag tar 1,5 åriga dottern ifrån henne. Förbjöd mig och 1,5 åringen för att går ut på gården.

Jag ville fly från den våldsamma konflikten, och med mig hade jag 1,5 åringen för att skydda dottern.

När jag och dottern var ute på gården sprang 0 efter oss och skrek hjälp att jag misshandlar henne (helt vansinnig lögn för att skydda sin egen galenskap). Hon fortsätter vidare att hon skulle döda 1,5 åringen när hon går tillbaka i huset, att det inte finns vittnen och att hon (0) är som hon är, att hon även dödar mig. När hon nådde oss slet hon dottern ifrån mina armar, slet åt sig min mobil telefon när jag var på väg att ringa till polisen och socialjouren, sprang sedan framför mig och stoppade mig för att hindra mig gå till grannarna för att hämta hjälp. Hennes ilska tog inte slut och vidare hotade hon att hon skulle ha sönder bilen genom att riva den med kniven.

OBS! Tidigare, förskansar jag mig och min lilla dotter i sovrummet för att undkomma förfärligt skrik och ilska och allvarliga hot, hotade mig (jag och dotten?) med kniven i handen.

När hon blir så vansinnigt arg förvandlas hennes färg i ansiktet från röd till vitt och hon blir hon konstig.

Ikväll är allt bra. visade de nya byxor som hon köpte i … för, hon vill inte köpa på rea osv. 

 

 

– 24 dec. 20007 kl. l7, 38 jag är på väg att korrigera denna skrivelse och under en konflikt mellan 0 och 3 åringen det var vid trappan och jag fick höra 3 åringen säga till

 

0 "Din sjuka mamma, varför skrämmer du mig?". Vidare sade hon till mamma "Håll truten! Du är dum osv."

 

Här om dagen föreslog jag familjaktivitet, tända en brasa, sjunga och dansa och grilla köttbullar, ta några bilder. 0 ville inte vara med. 0 hade svårt med sig själv och plötsligt sade hon att jag ville köpa 3 åringen för att få barnen på min sida osv. att hon (0) känner sig mobbad då bad jag henne i alla fall att ta en bild av oss när vi dansar och grillar. 0 förolämpade mig osv. medan barnen som vanligt lyssnade.

 

 

25 dec. 2007 0 skulle stänga in mig och 1,5 åringen i ett rum, tända tända eld så att vi skulle brinna levande.

Under eftermiddag lagade vi mat och 0 blev så arg på 3 åringen att hon hotade kasta kokande vatten på henne (vi lagade mat). 0 sade vidare att hon skulle kasta kniven i ryggen till 3 åringen om hon inte lyssnade.

 

 

Vittne

 

– 12 januari, 2007 kom A... på besök och preliminärt stannar hon en vecka. Hon kan vittna hur instabil 0 kan vara. Att 0 är ständigt bråkig och sade till mig att 3 åringen inte är min dotter osv. På kvällen A… sade klart och tydligt till mig att 0 behöver terapi.

 

Vittne

– 13 dec. 2007 kl. 7,15 mitt i en allvarlig konflikt såg jag att det lyste en pannlampa ute vid postlådan och såg att det var granne And... Jag sprang ut i mörkret och kylan i trädgården med 5 månaders pojke i min famn och kallade And... till hjälp. Han kom och kunde sedan vittna om att det var omöjligt få 0 resonera kring hennes hotfulla beteende.

 

 

Olika saker om 0

 

0 svär extremt mycket och jag avskyr svärord!

 

0 hon säger att hon vill åka bort från oss, bor någon annanstans och bara träffar oss någon timme.

 

Senaste problem är hennes avundsjuka…

Under raseri kan hon ha sönder saker som dörrar, stolar osv.

När jag försöker att reda ut ett problem som drabbar oss då försvarar sig 0 med att säga "Det är du som gör så, börja med dig själv först, osv."

 

Bryter ständiga överenskommelser eller förändrar planeringar, eller köper mat och säger att man inte får äta det för att hon har köpt det själv, eller vill ha pengar för den gemensamma maten som vi köpte med gemensamma hushålls pengar.

 

0 ger en present och tar den tillbaka eller vill ha pengar för det.

 

0 är frustrerad att hon inte kunna resa när just hon vill eller jag motsäger mig att köra henne då kommer 0 med kommentarer som inte heller har logiskt innehåll som t.ex. "Jag fixar pengar, har många kontakter i … Går att knulla, förstår du? Knulla!"

 

0 är i ständigt behov att flytta till nya orter. De senaste tre år har vi flyttat 6 gånger! Och, redan kort efter vår inflyttning här i … var det dags att höra hennes klagomål och krav att vi skall flytta igen!!

 

Hon kallar ofta på mig när jag är ute och arbetar, precis som om hon klarar inte av att vara ensam längre tid.

 

0 säger att "Jag skall inte hämta 3 åringen från dagis för hon skall göra det" 0 har varit några gånger på dagis med mig i bilen aldrig går tre km fram och tillbaka, hon är inte en sådan som pga. av vikt och ovilja vågar sig inte på en sådan insats."

 

0 säger att jag inte har en tanke att hon skall stanna fängslad inomhus (på landet) medan jag går i skolan. Att jag inte skall vara alltid i centrum."

 

I stort sätt 0 säger att hon aldrig gör fel. 0 säger att det är hon som är kung i huset.

Jag är gubben och att hon är ung. 0 säger att hon vill gå ut på kvällar, göra vad hon vill göra som ALLA andra gör.

 

0 vill ha saker och vill inte ha...

 

Bekanta gick inte i huvudsak att ha. Hon vill umgås bara med familjer med små barn i samma ålder som våra. Men, när det var dags att få fart på träff, gick inte 0 ville inte mer.

 

Hon säger saker och sedan får man vara beredd på att det inte blir som hon sagt eller t.o.m. kan det bli helt annat.

 

I den tidigare bostaden i … tvingade 0 mig med att vara uppe med henne sent på nätterna. Om inte jag gjorde som hon ville, då var scener typ svartsjuka, eller kom hon med kommentaren "alla andra gör det"! Kommentar att alla gör det förekom ofta i andra sammanhang typ för att förstärka hennes behov att går till affärer och shoppa osv.

 

Senaste tiden 0 säger ganska ofta att hon är ung och vill går ut som alla andra gör.

 

NOTERA att jag har velat resonera om saker och ting, aldrig förbjudit henne gå ut men när man bor ute på landet utan allmänna kommunikationer, med små barn som skall lägga sig på kvällen, 0 är utan körkort osv. hennes krav ger klart besked om psykiskt instabilitet.

Ständiga saboteringar.

 

 

Arbete, fritidsverksamhet, socialt nätverk och t.o.m. när jag och bra folk engagerades i 0 tidigare allvarliga familjen problem i … var hon istället ute och shoppade (vittnad av A… A… och hennes man).

 

Hon blev t.o.m. svartsjukt på män.

 

Bekanta som besökte oss eller andra som vi besökte, de var toppen för en stund och sedan var kvinnor horor och män blir förolämpade på ett och annat sätt (0 säger det till mig men inte till dem).

 

Hon visar tydliga rasistiska dragningar, och en annan dag är invandrare bättre än svenskar osv.

 

0 säger att vårt hus är ett fängelse. Jag svarar då att man måste gör boende attraktiv för att trivas och absolut undvika sånt som belastar vardagen med en massa krav som t.ex. när man har för många plikter pga. för många djur hemma eller gårdens djur som kräver tid och ansvar.

 

Jag föreslår i många omgångar att hon måste ta körkort för att kunna resa fritt. Nej, fler djur skall tas hem och körkort vill inte hon höra talas om.

 

Ansvarfulla saker uppgifter som hon inte känner sig delaktig i för egen njutning, har 0 svårt att initiera eller ta ansvar för.

 

brukar förbereda svartsjuka eller avundsjuka dramer eller en konfliktfull dag t.ex. med följande mening: "idag är inte min dag, låt mig vara, jag mår dåligt osv.… idag är inte min dag"

 

0 hotelse mot mig och BARNEN (!) kan låta t.ex. som följer: "du får en yxa i pannan… Slaktar dig… osv."

 

Skrämmer stora dottern 3 åringen om farbror eller "Tomten" har ögonen på dig, tar dig, tittar in genom fönstret, är i rummet intill, är i garderoben osv. …

 

Skrämmer barn, 0 gör barnen beroende av hennes tyranniska beteende (ger och tar med kontroversiella innehåll och är inte konsekvent).

 

Svära framför barnen "Jävla fitta"! "Fan ta dig" osv.

 

 

 

0 behov

 

0 socker beroende. 

 

Köp beroende,

reklam är det bästa hon vet.

 

Har vikt besvär och efter fler försök för att rätta till problem följer hon inte de nödvändiga kraven.

 

Hon har protes istället än tänder och senast tycker att det var besvärligt efter så många decennier.

 

Hon spelar gärna på automat m.m.… och vinner ofta.

 

Att vara uppe på natten kan vara en orsak att hon varje morgon har stort besvär att vakna och då börjar aggressivitet träda fram och det gör hon främst mot 3 åriga dottern som väcker henne tidigt. Hon var ute i … Då, och berusade sig allvarligt en kort period. Sista berusning i Ljusdal…: tog hon hem en man mitt i natten. Hon och han var stark berusade. Den okände mannen typ missbrukare fick sova över hos oss. Dagen efter framkom att han var kriminell och missbrukare.  Han hade rastaflätor och var från Luleå, syster det samma. 0 satte vår familj i skräck och i fara.

 

0 har stort behov av prata av sig. Pratar ständigt att det har blivit ett problem. Hon pratar så mycket att jag blir ständigt okoncentrerad i vad jag gör och tänker! När hon har konflikt med stora dotter, båda pratar i munnen på varandra och konflikten trappas upp. Det är samma sak när vi har konflikter, orsaker kan vara att konflikten uppstår i slutändan pga. innehåll av vad hon säger är extremt provocerande och tar aldrig slut. Inte heller när jag slutar att prata huvudtaget då hittar hon saker som jag måste svara på… 

 

0 mot mig

Mord försök

I … Kastade hon terpentin på mig och ville tända på men hittade inte tändstickor. Men då mot alla odds tog jag risken att bli anmäld för påhittade brott om våldtäkt m.m. då tog jag ut skilsmässan, se dokumenterad 2006-05-16. Skulle betalas 450 kronor och det blev inte möjligt. Visade sen i passande stund längre framme mitt försök till separation.

 

Jag fick aldrig säga till 3 åringen pga. jag inte är hennes biologiske far. (Det var för mig den första och den största chocken).

Sade att vårt gemensamma barn inte var önskat, det sade hon senast när hon redan var gravid av vårt 2:a biologiske barn (andra chocken för mig)

Förolämpningar som t.ex. gubbskrälle, jävla idiot, gorilla, kuk, galning, gamling, m.m. Att jag skall hålla truten och dra åt helvete osv.

Beter sig våldsamt mot mig och slog mig så att det kändes smärta.

0 Kallar mig aldrig med förnamn, hon säger älskling, kära, pappa. Upprepade gånger krävde jag att hon skall kalla mig med mitt förnamn, hon visade att hon hade svårt med det. En tid gjorde hon det, alltså, kallade hon mig med förnamn men det höll inte länge.

 

 

Våldtäkt i högsta grad!

Mardröms nätter:

fyra nätter i rad tvingade mig ha samlag fast jag sade nej, och att med berusade personer vill jag inte!! 0 var högljudd med inslag av mordhot, förolämpningar. Barnen blev väckta, skrämda, och har gråtit lång tid en skräck upplevelse för alla.

 

Två av dessa nätter blev de värsta, rena mardrömmen: 

1)

En natt… tidigt på morgon, tvingade hon mig till samlag efter att våra barn blev väckta och efter 0 förfärliga oväsen. Sedan somnade hon och jag tog hand om barnen. 

2)

Blev jag tvingad till samlag men hon ville ha mer för att hon kom inte kom ihåg att hon just hade haft samlag (hon var än extremt berusad). Stämningen höjdes så att jag tog lilla 1,5 åringen i famnen, slingrade mig ut från lägenhet till ingången (korridoren) och ringde på grannens dörr men de svarade inte. Ringde sedan då till polisen men just då var min mobil strömlös…! Då pga. olika framförda hot och att inte kunna hitta en lösning, gav mig än en gång till samlag för att kunna skydda barnen. 

3) 

Gången tvingade hon mig till samlag den natt när hon tog hem den okända mannen.

OBS! Frågade jag till 0 om hon skulle tolerera om jag skulle gå själv till puben? Svar blev "Aldrig!!!" Att jag kommer hem efter pub besök eller promenad i staden med en annan kvinna och gör då precis som hon gjorde tidigare (att hon kom hem med en berusad och främmande man), då svarade hon att hon skulle döda henne i så fall!

 

 

9- 

GRUND ORSAK ATT JAG SÖKER HJÄLP FÖR MIG OCH MINA BARN OCH HELA FAMILJEN.

 

– När jag ville ta en paus i vår relation t.ex. bo avskilda den tid som behövs för att balansera relationen, eller ta skilsmässan med tanke att det finns sex månader betänketid, då mordhotade hon mig, hotade att förfölja mig, hotade att använda starka mediciner typ narkotika för att skada eller för att förändra mig, hotade att ta liv av sig och barnen. Hotade att ta livet den kvinna som skulle visa sig i min närhet. Mordhot lyder som, slaktar, ta knivar, förgiftar maten osv.

 

"Vill jag lämna henne då hotade hon att anmäla mig till myndigheter att jag skulle ha hotat, slagit henne eller/och våldtagit barnen." 

 

Tyvärr, hon känner till dagens sneda juridiska metoder för att fälla en man och detta är orsak att vi är tillsammans mot min vilja.

 

 

10-

H brev inlämnade till Förvaltningsrätten i …

 

Kort om familj … och LVU

0 komplexa psykiska instabilitet

0 har visat tecken av sin komplexa psykiska instabilitet och därför anser jag att barnen far illa i hennes närvaro.

 

Sjuk Svartsjuka.

Första upptäckt. När jag och andra kämpade för 0 före detta familjen problematiken i … shoppade hon.

När hon sade att hon skulle döda kvinna som försöker ta mig ifrån henne förstod jag att det handlade om svartsjuka.

När hon försökte på alla vis stoppa mig att inte studera, jobba och fritidsaktiviteter. Inte låta mig se en del TV program förstod och upptäckte jag att jag hade att göra med en mycket svartsjuk partner.

 

Hot

Jag levde under hot att hon skulle anmäla mig för våldtäkt mot henne och sexuellt utnyttjande av barn, om jag skulle våga lämna henne.

 

Våldtäkt och mord försök!

Impulsiva auktoritära beteende som drabbade oss alla i familjen kulminerade i … med att tvinga mig till sex (våldtäkt) under hennes berusnings tillstånd och på morgon när hon kastade på mig terpentin och ville tända på mig. Två nätter vid fyra fick jag och barnen uppleva det otroliga där det inte finns ord för att förklara sådana destruktiva upplevelser.

Det var då som jag tog risk att blir anmäld för påhittad anklagelse och bad om skilsmässa utan 0 vetskap om det, senare fick hon titta på min ansökan.

Min begäran blev inte fullföljd pga. pengar räckte aldrig till 0 styrde hela ekonomin och tänkte mig för barnens skull, försöka än en gång hålla ihop familjen med tanke att positiva förändringar kan komma att ske.

 

Värre och värre

När i … blev familjen indragen i en mara av konflikter som dessutom gick ut på att skämma barnen med Jultomten och spöken följd med knackningar osv. Begav mig till socialförvaltningen och terapi mottagningen och bad om hjälp för 0 med hopp att hon skulle motiveras till familjerådgivning eller och samtal för sitt eget bästa. Hon motsatte sig till alla alternativ eller lösningar.

 

0

lämnade boet

Under vårt uppehåll i den nya bostaden i … försökte jag starta eget med hjälp av arbetsförmedlingen. 0 satt genast käppar i hjulet än en gång genom att lämna mig ensam med tre små barnen mer än tre månader. Socialförvaltning kom i kontakt med oss och då fick vi två separata bostäder i samma område ... .

 

Mantelskrivna barn

Två barn blev mantelskrivna hos mig och andra hos 0. Som vanligt 0 svarade inte på myndigheters fråga i detta fall eller skattemyndigheter kring barnens boende.

 

 

11-

FÖRSÖK TILL VÄXELVIS BOENDE

 

För barnens bästa tyckte jag att det har fungerat bra när det gäller att syskonen kunde leka tillsammans och att de kunde förenas med mor och far som en fungerande kärnfamilj.

 

Problematiken kvarstod gällande svartsjuka, provokation och ständigt tunga krav på att hjälpa 0 för att dämpa hennes instabilitet. Från att städa efter henne, tvätta kläder åt henne och barnen, handla åt henne, besöka henne när hon krävde det också på olämpliga tider, ta hand om hennes djur (stor hund och katt), köra barn fram och tillbaka till dagis (på 10 månader var hon på dagis med barnen 4-5 gånger) osv.

 

Med ett brev till Socialförvaltningen framhävde jag att jag bor så nära 0 visar sig gagna bara 0 behov och inte mig och barnen. Därför överväger jag flytta och eventuellt ta ut skilsmässa om så var nödvändigt.

0, jag och möte med socialsekreterare

0 fortsätter att motsäga sig samarbetssamtal, familjerådgivning, terapi osv.

 

Påstående

En ny bostad valde jag i … och det gjorde 0 vansinnig.

Under ett möte med socialförvaltning kring barnens växelvisa boende kom 0 med påstående

att vår son … visade avvikande beteende och att hon känner till sådant beteende för att hon själv blev sexuellt utnyttjad av sin far. 

 

Min begäran

Jag bad en socialsekreterare att undersöka tendensiösa indirekta påstående i allmän mening, att undersökas så att allt blir till barnens bästa.

0 hot tidigare ovannämnd

hot och anklagelse mot mig är en manöver för att få ensam vårdnad av alla barnen med syftet till en bättre levnadsstandard genom att utnyttja barnbidrag m.m.

 

Hjälp

Med allt … i fråga har jag försökt hjälpa denna kvinna, min fru, mot all smärta som hon bär inom sig kring hennes fars sexuella utnyttjande, hennes … son, hennes LVU placerade dotter från ett annat tidigare förhållande, men mina ansträngningar för att föra 0 till en positiv personutveckling har misslyckats.

Jag bad socialsekreterare också att göra positiva ansträngningar för att hjälpa 0 men utan 0 egen motivation går det inte att genomföra målet.

 

Barnens situation

Mina barn kan inte leva i närvaro till sin mor som har hotat förgifta dom, som förnedrar dom, ställer till ständig konflikt, inte kan skydda dom fysiskt, visar sin motvilja till samhällets anpassning, som bara vill leva som passiv medborgare och bidragstagare. Barnen är redskap för 0 för att fortsätta leva som bidragstagare och en hämnd.

 

 

Barnens boende hos 0

 

Barnen bor i ett område där det vistas tre familjer till som ha små barn och föräldrar som dricker sig fulla varje vecka.

 

En stor sandlåda så använd att korn på sand har förvandlats till damm så att barnen får ständigt smutsiga kläder, andas in partiklar av olika smittsamma ämnen från kattkiss och bajs m.m. Andra gången som vi drabbas av spring mask, sandlådan har oerhört många stickiga och farliga föremål.