HärLäggsTillAllaDOKUMENTvårdnadBESLUT2019

Se världen med andra ögon.

  Klicka här DOMSLUT i tidigare stämning 2016 

 Härmed följer ANMÄRKNING på domen. Bevisade omständigheter som gjorde att för den fjärde gången pappa i sin stämning för vårdnad av sina barn gick under. 

 

Introduktion NÖDVÄNDIG.

 

Man skall vara snälla med folk, delar…

Det sägs att för läsare och lyssnare är lättare att begripa anförandet genom att hålla sig till sak. Det skall vi ha klart för oss att det inte gäller i alla sammanhang.

I stort sett där tid finns för att lyssna eller läsa kan vara bra och tom. viktigt utöka den personliga granskningsförmågan i olika riktningar, träna att följa resonemang, skilja och koppla de nödvändiga trådar som är mening (saken alltså) samt det utöver filen kommer information att återkommande som postreflektion och tillåta DIG se saken i bredare mening samt koppla vidare till ny sak av samma typ eller helt annat, så att DU lättare kommer att förstå den RIKTIGA innebörden.

Alltså vi har med personutveckling och hjärnans välbefinnande.

Om vi följer samma enkla regler i olika sammanhang blir vi indoktrinerade, människorobotar, levande zombier som inte kan tänka eller bara tänka och utföra som de blev tillsagda. DET är en primitiv inställning av djurens nivå där slavliknande intresse finns mot den positiv evolution och fritänkande som grundas på självkritik och kritik.

  

I

En cynisk domare David, karriärsugen som innebär att han kommer att skada många människor, en precis kopia som den i andra stämning om vårdnad pensionerade domaren Matti Laakso. Ett lätt byte för överordnads vilja som t.ex. här ansvarig för Haparanda Tingsrätt Agneta Karlsson som var den första Domaren i skilsmässa och interimistisk beslut och vårdnad om barn.

Agneta, HON HADE MÖJLIGHET ENLIGT LAG om vårdnad 1998- 2005 ATT GE GEMENSAM VÅRDNAD oavsett föräldrars olika sätt att se saken. Två av fyra små barn var mantelskrivna hos pappan under tiden vid föräldrars samtycke om delad vårdnad, barnen var mer med pappan och allt som innebär en hälsosam vårdnad.

Agneta har arbetat utan noggrannhet i sak, diskutabla utredningar som inte grundades på bevis. Agneta och nämndemän blev offer i egen bur genom att ta emot familjerättens sociala utredning utan objektivitet med t.ex. krav att negativa påståenden mot pappan i familjen inte var styrkt, samt att mammans livshistoria dokumenterades av tre olika socialförvaltningar gällande kvinnans spel och alkoholmissbruk samt debilitet, blev inte förankrad tydligt av utredarna.

David Boberg följde tidigare spår som andra Domare i samma fall Haparandafallet ”hålla spåret rent” för Agneta Karlson (ansvarig för Haparanda Tingsrätt) och i topp position. Om David skulle ha tillåtit vittnen närvara i förhandlingar, om han ansåg dem som viktiga BEVIS, om Nachshins farliga debilitet, om han som rättvis man skulle vågat vända om kursen till det smutsiga och farliga spår till en rättvis slutsats skulle då ha hållit en hög princip ”Rätt-vis-a”. Alltså, erkänna Tors anförande i helhet, att det visst fanns ”nytt” i saken när t.ex. vare sig svarande Nachshin och socialutredare Margareta och Lena från Boden inte kunde bevisa deras påstående som kärande Tor, som påpekade lögner och jäv! Men, rädsla, sug till karriärism skickar oss till medeltidens helvete då de obekväma vuxna som barn av båda kön blev brända på bålet som häxor för att det var den stämpel som skyddade de riktiga häxorna som var själva makthavare och utövare till inkvisitionen! 

Om Tor och hans kidnappade barn skulle ha fått varandra skulle hela lögnhärvan i Haparanda och andra deltagare i den inte behövt rasa ihop, inte heller göra sig skyldiga till skadestånd och andra disciplinära åtgärder från TOR, lögnarna skulle ha gått fri!

Men som Tor påpekade under förhandling när han kommenterade då och då eget anförande, att domstolar behöver inte förlora jobb när rättvisan skipas. Ja, domare (alla) tänkte i ett rått och våldsamt samhälle skulle vi behöva, för att bevara våra jobb; i ett mindre riskabelt samhälle behöver vi färre domare, mindre advokater, också nämndemän kan inte vara till godo, inte heller kan de vara i centrum som negativa narcissister och som själva frön till det ONDA, för onda skall florera eller generera andra ”intressen eller makt och penningingresser” osv. Kan också vara så, att rädsla… av olika orsak, och inte i sig helt och hållet illvillighet gör att dessa fångar inte vågar agera för att skapa ett rättvist samhälle. Var tog civilkurage vägen? 

 

II

Anmärkning angående förlorade vårdnad om barn 2019. 

Deltagare i en process.

Dessa människor som jobbar åt sk. rättväsendet vid domstolar och är med i förhandlingar är som maskiner, deras cynism förvandlar OMSORGSFÖRMÅGA  till yttersta eller förlorar det helt. Så blir de på detta sätt del av dagens mänskliga handel och mänskliga köttfärsmaskineri, mörkret kvarstår i dem om de inte själva går till terapisamtal.

Apropå det, vi tar t.ex. domare David Boberg som själv blev belastad i sitt liv av för tidig död av sin 18 årige son. Om inte han har varit på en sorgbehandling, så tar han det medvetet eller omedvetet i sitt arbete och utövar cynism, skadar andra. Precis lika är det för nämndemän som utan en rimlig utbildning på den nivå att de kan motstå domarens auktoritet, dessa medverkar i domstolen och talar för alla deras politiska väljare, som inte alls en del kan vara överens med deras beslut NÄR BEVIS och SANNING FRAMFÖRS som fakta i Haparandafallet… Som politiker utan befrielsekunskap som man hittar på granskning media VI-PersonRörelse t.ex. i länk ”Politiskt körkort”, är de kluvna i deras sekterism vid upplevelse ”konkurrent” osv. NOTERA att Agneta Karlsson som gjorde rätt för sig att skriva till TOR angående hans inlämnade dokumentation gällande ”SVÄRDTORP-partiet i Boden” som han skickade in gällande målet T 648-17 och hon frågade om det skulle ingå. Svaret blev ja och då DÄR HAR VI KONKURRENTEN i nämndemäns ögon! Då har vi också att bolla frågan samt upplysa tveksamhet… har Haparandafallet BLIVIT EN POLITISK FRÅGA? Nämndemän utan en mer allmän politisk och juridisk utbildning kommer att kvarstå som politiskt korkade och domarens undersåtar. Advokater och jurister detsamma, när de t.ex. som försvarar till det yttersta en anklagad som förnekar gärningar som är bevisade, dessa är fångna, de är maskiner, perversa intressefrågor och korkade som idioter, alltså debila. 

Alla dessa jobbare i domstol med makt att besluta, eller representanter politiker och försvarare, skulle följas av en terapeut en tid före valda deltaganden, under och efter.  

Processernas procedur är under all kritik och måste ses över för att undvika försämring av person. Uppfattningsförmåga som går från ett allmänt fritt men kaotiskt beteende och fritt individuellt harmoniskt beteende vid individuell frihets princip (läs analysen vid hemsida VI-PersonRörelse) till en institutionaliserat beteende som gör dessa utövare farliga för sig och andra precis som fångar som inte bearbetar sina upplevelser knutna till dåtid och fångenskap.

Härmed som jag skrev i andra sammanhang, påpekas att i ett modernt samhälle där stora problem som misär och krig är uteslutet, så är det nödvändigt utöka allmän samtalshjälp, en terapeutisk förmån från yrke till lokalt typ kvartersnivå. Det är bevis som ett vidare steg framåt till social utveckling med ickevålds inriktning. En sådan metodik bland andra propositioner att utveckla för ett bättre och rättvist samhälle skulle ha RÄDDAT denna pappa och hans barn.

 

III

Dokumenterad i domen 2019.

Sid 2 av 7

Gör man en upprepning om avslagen begäran om PRÖVNINGSTILLSTÅND och beslut var alltid att det inte går att överklaga.

Den negativa mekanismen är i rullning…

I det här bladet upprepas denna detalj för att stärka domstolens position.

Sid 3 av 7

Nachshin Pihlajaniemi fick ensam vårdnad igen för den fjärde gången från 2010 och Tor Svärdtorp inte ens umgänge med sina barn. Dvs. att barn och pappa förlorar definitivt varandra.

Det innebär att ovannämnd mekanism om cynism, att vara fånge, förbjuden objektivitet det är verkligt. Människor kan inte tänka och inte agera efter SANNING som grundas på BEVIS.

Bevis framhävs av Tor men det var som om det inte existerar och vi ser nedåt gällande ”Inget nytt i målet”. 

Sid.4 av 7

Från femte rad – rad 10.

En.
DET ÄR Nachshin Pihlajaniemi som påstår att barn ännu är påverkade av trauma som hon säger Tor orsakade dem.

Det här påståendet gör att vi och läsare går i taket!

INGET BEVIS FRAMKOM att Tor skulle vara orsak till trauma. Vi konstaterar istället AVSLÖJANDE GENOM BEVIS att allt handlar om manipulation från de sociala från allra första utredningen som orsakat det som de påstod om nödvändigt omhändertagande  av barn med LVU. VI ser sedan jäv från familjerätten, och korruption i domstolar genom att använda sig av OBEVISADE PÅSTÅENDEN I UTREDNINGAR.

Tillägger att än idag finns och kan det finnas allmänt tankesätt att barnen ägs av kvinnan. Därför med det, allt annat faller på ensam vårdnad till 90 % till kvinna! Helt är obegripligt när man snackar om jämställdhet!

Denna felaktiga procedur uppmuntrar manshat av extremister eller debila av olika slag, typ Nachshin Pihlajaniemi. Det skapar konflikter och våld!

LÖSNING till våld och förverkligandet om jämlikhet vid vårdnad om barn är ”AUTOMATISK GEMENSAM VÅRDNAD. Konflikts problematik för vuxna föräldrar kan man lösa med OBLIGATORISKA SAMARBETSAMTAL eller andra funktioner eller terapi. Detta är dessutom en fråga i mitt politiska förslag.

Inte glömma att samboliv erövrar automatisk rätt till mannen om vårdnad dvs. att vid skilsmässa går vårdnad automatiskt till kvinnan!

Två.
Parterna har ingen kontakt dvs. inga möjligheter till samarbete mellan dem.” Man skriver i flertal (möjligheter) vilket är fel. Det handlar bara att hon säger ifrån det nödvändiga samarbetsamtalet.

Som sociala myndigheter så tar vi en av de ansvariga Maria Mukka Segerlund svar till Tor att Nachshin Pihlajaniemi sagt ifrån samarbetsamtal. Vi kan säga att ett sådant samtal skulle avslöja socialas manipulation och skulle vara en farlig sak för dessa makthavare. NOTERA att det aldrig kom fram BEVIS att sociala överhuvudtaget kontaktade Nachshin, fast det var ett krav från Tor. Alltså som Tor föreslog ett BEVIS om att de hade kontaktat Nachshin t.ex. via dokument med underskrift, videosamtal om möte osv.!

Här har vi också en del nödvändiga reformer vid social praxis då det med bevis befriar myndigheter om ansvar till negativa händelser.

Knep i att undvika direkt kontakt med partner i konflikt, är ett självförsvars sätt att undvika fällan som ofta drabbar män då kvinnan kan begära besöksförbud och för det mesta får de rätt till det. Det innebär att om det skulle hända så blir det till nackdel för mannen.

Nachshin anmälde Tor men Haparandafallet var redan känt och troligtvist myndigheterna i fråga visste vad det gällde, och klokt nog avslog kravet. Inte minst bevisades vi i denna problematiska fråga, att Tor som i tidigare video som går att se, Nachshin extrema närvaro på bibliotek vid dator och vid flera tillfällen när Nachshin uppsökte Tor med lilla sonen Enar i vagn för att locka Tor och därtill lätt skapa en konflikt med vittnen i närvaro, så med denna provokationsfälla skulle hon slå till… Vad tycker man om det? Inte slut med det, tom. kvinnan från samboparet Astrid kallad Asta där barn var placerade sökte också besöksförbud mot Tor, pappan till olagligt omhändertagna barnen:

 Bild doc. Var det planerat i samarbete med Nachshin… eller?

Nachshin, vi hör på video att hon sade att barn skall vara placerade och anser att barn behövde professionell hjälp, av så klart dessa bevisade perversa par med barn pornografiska hemsidan.  Sedan framkom det att de var inte utredda som familjehem. Nachshin som själv inte hade kontakt med barnen, och när så frågan om att träffa mamma kom upp till barnen så ville de inte träffa henne. Så står klart stod det i utredningar.

Vidare i samma spalt skrivs att Nachshin åberopar tidigare beslut från tidigare domslut där Tor gång på gång förlorat vårdnad. Det som bevisning är för att stödja hennes orimliga krav.

Här i detta dokument upplever vi BEVIS av MANIPULATION när Nachshin inte öppnade käften om den påstådda åberopningen, det var hennes jurist som gjorde det! Nachshin i sin debilitet kan inte tala eller säga sådana saker, HON SA INGENTING AV DET. Det är som följande man skall skriva …att hennes jurist har åberopat osv... eller hur!

Genom denna manipulation höjs för de omedvetna och slarviga intresserade av fallet, positiva impulser för Nachshin som ansvarig och hennes debilitet röjs undan! Människor blir lurade i uppfattning.

Vidare. Gällande att Nachshin åberopar muntlig bevisning som det skrivs så kan vi svara väldigt klokt och klart att ”Muntligt kan du inte bevisa någonting”! skulle jag säga att DU är pervers och mördare och vad… det måste bevisas i så fall… eller hur?

Sen, backar vi ett steg och vid publicerade video från tidigare vårdnadstvist 2016 hör ni hennes mottsägelsefulla anförande där Tor bevisar ord för ord vad denna psykopat står för! I aktuella mål T648-17 förekommer samma replika, en ramsa, helt otroligt för en debil person som Nachshin att komma ihåg i punkt och pricka, det är kanske därför hon kunde ha samma melodi för just det… mental störning i fokus för att få samma resultat i aktuella domen. OBS! Repeterade alla hennes blaha blaha, motbevisades då som idag med fakta av TOR.

Vidare, under titeln DUMSKALLAR… obs! DOMSKÄL förekommer följande vid sidan 5. 

 

SIDAN 5 vid andra spalt.

Nachshin och Tor saknar förmåga att samarbeta med varandra.” NOTERA läs och utvecklas dvs. möjligheter att förstå det som skrivs eller diktas på det här viset, de vill inte att andra får veta om deras raffinerade manipulation, eller att de själva har för lite grå materia i hjärnan att de inte kan reflekterar att… jag säger och skriver här och nu ”OM EN PERSON VILL t.ex. ha SAMARBETSAMTAL och DEN ANDRA AVFÄRDAR INBJUDAN, då KAN DE INTE PÅSTÅS ATT DE INTE HAR FÖRMÅGA till samarbete. DET ÄR DEN SOM SÄGER NEJ TILL SAMARBETSAMTAL SOM INTE HAR FÖRMÅGAN ATT SAMARBETA!”

Ha det klart för dig du som skriver på detta viss att det finns folk som är smartare, intelligentare och mer respektingivande än ni, och ni kan så klart inte förneka att ni har redan en fot i fällan som TOR har fixat för er, just dig och ni som ännu inte fattar att era brott skall belönas RÄTTVIST när tid är inne!

 

Tredje spalt andra rad.

Gällande att ”… barnen har inte haft någon som helst kontakt med Tor…” NOTERA ordet som påverkar extra negativt ”helst” och det som irriterar extra är att i samband med ”… någon kontakt…” visar domstolens illvilliga och provokativa sätt att uttrycka sig… det skulle ha räckt att skriva mjukt, fint enkelt och förståndigt av publiken som följer ”… barnen har inte haft kontakt med Tor i drygt 8 år…”

På samma spalt 5/e rad står med vidare NEGATIVA och påtryckande innehåll med mening att påverka läsare ”Det står alltså helt klart att barnen inte känner Tor…” Mer hälsosammare skrivet skulle det ha varit så att förvandla två meningar i en och milt förklarat att ”… barnen har inte haft kontakt med Tor i drygt 8 år, barnen känner inte Tor

KOMMENTAR på det är enkel, objektiv som alla förstår: … menar dessa idioter och diktatorer, manipulatörer och kriminella att pappa TOR inte ville träffa sina barn? Vi förstår att detta är en farlig rappakalja… när det är bevisat att Tor har kämpat med näbbar och klor för sina barn och deras rättigheter i lika många år… Det står klart att det är domarna som är dummare än dumma med hela skithögen i följe, samt mentalt handikappade av en galen psykopat med extrem lust till hämnd mot barn som hon påstår inte ville träffa pappan. Det talar om sanning till alla levande och döda, vem Nachshin är.

 

Vidare i samma spalt.      

Vara eller icke vara…” skriver jag. Dilemman är en mild sak gentemot följande ”Tor Svärdtorp har inte framfört några som helst nytillkomna omständigheter som grund för sin talan.” Talade i telefon med domare David Boberg (se på video) och det var väntat att han inte kunde kommentera domen och sade om jag läser noggrant det finns förklaring i domen.” Tor svärdtorp i sitt anförande fokuserade på att framhäva sanningen som är fördold och som avslöjades av kärande TOR i olika utredningar och domslut från 2010 till ny familjeutredning som han själv bad om, där det också framkom NYTT dvs. nya lögner från svarande Nachshin och från jäviga familjerättens utredare Margareta Kjärrulf och Lena Sundberg Bremfors från Boden. Det som är galet i det hela är att hela de kriminella makthavargänget accepterar inte Tors avslöjande av den dolda sanningen, men de, dessa perversa sado–masochist banditer och landsförrädare de använder sig av alla tidigare utredningar och domslut! Med det kan vi säga att ingen kan vara snäll med dessa luringar, vare sig med ord eller vad… de gör sig skyldiga till barnkidnappning och mord och rätt straff skall vänta därpå! Alltså, det handlar inte om dilemma, det handlar om riktiga psykologiska och fysiska skador, övergrepp på en far och deras små barn!

Nya omständigheter… kan vara att modern till barn har dött? Barn blev bevisat misshandlade eller våldtagna? Vårt samhälle har gått vilse eller under?

Fick inte svar om vad som skulle vara VIKTIGT, väsentligt och NYTT! De låser dörren till sanning genom att förbjuda vittnen och att de får göra men inte DU! VI, jag och ni är under blodspress. Dessa vampyrer och kannibaler är ren galenskap som i tid för tiden och i tid betalas i milda meningar med samma mynt av deras offer eller andra nyblivna galna folket!

 

Här bröt jag löftet mot mig själv med mening att inte störa utredningar, men genom att min begär att ha dagis-förskolan vittne blev avslaget av domaren David Boberg, då agrar jag på egen hand och ringde upp till personer som påpekades av kommunens dokument att dessa arbetade på angivna arbetsplats under 2010-11.

Hej, jag heter TOR har fåt bekräftat från Haparanda Kommun att du har arbetat på förskolan GRANKULLE under år 2010-11. Stämmer det?

Det gäller att ett barn hade en konstig beteende, nu jag läser några rader från utredning…

 

Eila Waltari

Fullständigt namn: Eila Helena Waltari

Bor i Närsta i Haparanda

Mobil
070-522 04 55 svarade
 

 

Barbro Linnea Johansson

Bor i Haparanda 69 år

Mobil
070-287 27 47

svarar inte andra gg  JA arbetade med stående barn och inte liggande var inte där känner

till barn.

 

 

Monica Mirell

Fullständigt namn: Sigrid Monica Mirell

Bor i Centrum Haparanda 67 år, 073-806 87 12 Svarade JA! Jarl måste följas uppskruvad!

  

 

Eva Inger Järlstig

Bor i Haparanda 64 år, 070-9921659 Svarade en ung tjej röst eller… först säger att hon heter Olle, sen

andra tel. samt säger att hon är inte person i fråga och vet inte vem kan vara Eva... Ett barn

förberedd att inte säga nån?
 

 

Eva Birgitta Wiklund

Bor i Haparanda 64 år, 070-538 79 67 Hon vill inte höra sådan saker Prata i

munnen till den andra. Pojke med ovaligt namn skulle hon komma ihåg annars… 

 

Berit Gudrun Kauma

Bor i Närsta i Haparanda, 0922-613 81, säger att inte ha jobbat där! Skummisar…?

Adress | Folkbokföringen
Haparanda och Adress i Övertorneå

 

Nina Taavo

Bor i Haparanda 57 år 070-633 50 15 upptaget Svar hon var inte där hade tagit ledig ett år

därpå sjukdom…

 

Eva Greta Pesula 90 år fel person?

Bor i Haparanda 0922-302 42 + svärdsdotter Åsa som jobbade på Grankulle… sägs länge förre 2010-11

KARUNGI 

 

Eva Catarina Pesula

Bor i Haparanda 57 år

Mobil 070-528 14 30 tel finns inte mer

 

Jeanette Kitti

Fullständigt namn: Inga Jeanette Kitti

Bor i Grankullen Haparanda 55 år 073-028 82 38 svar inte andra gång annan dag tredje gg svara inte

 

Ann-Christin Djärv

Fullständigt namn: Helena Ann-Christin Djärv. Bor i Haparanda 49 år 070-359 36 71 brevlåda andra gg

annan dag det samma svar från brevlåda.

 

Minna Sjöberg

Fullständigt namn: Minna Kaarina Sjöberg

Haparanda 47 år 070-571 28 26 Jobbat där men andra avdelning…

 

Maria Olofsson Ringde fleradag men svarar inte på de två telefon.

Fullständigt namn: Maria Johanna Olofsson

Bor i Närsta i Haparanda 43 år 070-338 79 19 ringt 2 gg röstbrevlåda 070-164 36 22 brevlåda pers. sök. inte anträffbar osv.

 

Christina Aldeman

Fullständigt namn: Christina Sofia Aldeman

Bor i Nikkala 28 år 073-057 05 66 2 gg röst brevlåda Annan dag vill man lämna meddelande.

 

Ulla Tennilä

Fullständigt namn: Ulla Kaarina Tennilä

Bor i Centrum Haparanda 62 år 076-839 83 27 vikarierade men känner till pojkar, dock inte Era.

 

Astrid Margareta Koivisto

Bor i Haparanda 62 år 076-832 75 50 missade inspelning svar: ja har jobbat där men känner inte

saken pojken-ar osv. TROVÄRDIG 

 

 

FÖLJANDE SKULLE HA VARIT DEN FÖRSTA GRUNDSTÄMNING FÖR mål T648-17 och en del av det var med formulering vid första och andra muntlig samtal.

I november 2019 vid andra muntliga samtal fick kärande inte träda fram med läsning av det pga. domare David Boberg tyckte att han viste om lagar pga. hans position. Tors mening var att informera om dessa principer till svarande jurist och svarande själva så att planera vägen till ev. lösning att undanrödja ensamvårdnad som i händerna till svarande instabil visade vara ett farligt vapen som skadar barn.

HAPARANDA TINGSRÄTT Box 174 95324 Haparanda 0922-28100 

STÄMNING

SAKEN: vårdnad av barn:

Tor Svärdtorp pr. Nr. 481205 Hellgrensgatan 4A, 961 34 Boden, e-post tor.svardtorp@gmail.com tel. 073-0678362

Stämmer:

Nachin Hannele Pihlajaniemi pr. Nr. 750213-7065 Haparanda ”Skattemyndigheter”.

 

BODEN 2017-09-30

YRKAR

Här med yrkar jag i första hand
Gemensamvårdnad
Andra hand ENSKILD VÅRDNAD FÖR MINA BARN
Tredje alternativ umgänge
med barn i ordnade former som t.ex. tre helger per månad fån fredag till måndag förmiddag . Skall lämnas på fredag senast kl 17,00 på angiven plats där kärande bor, kan vara bostad eller allmänna trafik station. Barn skall lämnas på måndag till berörda vårdnadshavande eller där vistas närmare station vid allmänna transporter kommunikationer senast kl 9,00. Resersättning står för vårdnadshavare eller ansvariga där de vistas.

Barnens identitet:
Era Linnea Hannele Svärdtorp pr. Nr. 05729 placerade när hon var 5 år.
Jarl Antero Massimo Svärdtorp pr. Nr 070621
placerade när hon var 3 år
Joar Viljo Herkules Svärdtorp pr. Nr. 080914
placerade när hon var 2 år
Enar Arvo Angelo Svärdtorp pr. Nr. 100323

Att SVARANDE står för allt rättegångkonstnär.
Att svarande kallas Marianne så som är känd från alla utrednings början.
Att stämning inte skall vara av privat karaktär som t.ex. ”Stängda dörrar”.

 

BAKGRUND

Tor och Nachin har ovannämnda 4 (fyra) barn tillsammans. Tingsrätten i Haparanda  den 22 februari 2012 beslutade i mål T 615-10 att Nachin Pihlajaniemi  skall ha ensam vårdnad om barnen.

Barnen, Era, Jarl och Joar omhändertogs enligt LVU 10 08 2010 och från dess blev de LVU placerade. Enar det minsta barnet ansågs för liten för att omhändertas.

Barnen blev placerade i Haparanda och kärande ansåg genast att barnen farit illa hos familjen där de var placerade och efter 4,5 år blev barnen omplacerade men tyvärr splittrade.

Kärande lever jag under ordnade förhållanden sedan sju år tillbaka.

Nachshin kan inte bevisa eller stödja sig på att kärande skulle ha skadat barnen eller vara en fara för dem.

Nachshin har en ny familj med tre nya barn med en ny man.

OBS! Varför vill kärande att vittne svara bara ja eller nej? Det är för att meddelande till domare och nämndemän skall vara så rent, tydlig som möjligt, kommentarer annars skapar förvirring och rappakalja.

 

MENING MED STÄMNING

1, Gemensamvårdnad

2, Enskildvårdnad

3, Umgänge med barn

DÄRFÖR GEMENSAMVÅRDNAD
1, Gemensam vårdnad står rätt i samma linje på svar från f.d. justitieminister Leila Freivall i brevet till min lagförslag om vårdnad om barn där står bl.a. att  ”gemensamvårdnad kan beslutas i domstolen fas föräldrar har delade mening”. Lagen bearbetades 1998-99. det dessutom förenas med FN Convention för barn och mänskliga rättigheter.
Utdrag:
Regeringens proposition 1990/91:8 om vårdnad och umgänge Prop. 1990/91:8. Regeringen föreslår riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokoilet den 6 september 1990 för de åtgärder och det ändamål som framgår av föredragandens hemställan. På regeringens vägnar Odd Engström.

Laila Freivalds
Propositionens huvudsakliga innehåll.
I propositionen läggs fram förslag till ändringar i framför allt reglerna i föräldrabalken om vårdnad och umgänge. Förslagen syftar särskilt till att bana väg för en utveckling mot att föräldrarna själva i så stor utsträckning som möjligt skall kunna komma överens i vårdnads- och umgängesfrägor.
Det föreslås att s.k. samarbetssamtal skall erbjudas föräldrar i alla kom­muner. Vidare föreslås det att domstolen i ett mål om vårdnad eller umgänge skall ges möjlighet att ta initiativ till att samarbetssamtal kommer till stånd.
Gemensam vårdnad föreslås kunna komma i fråga inte bara om föräldrarna är ense om DET UTAN OCKSÅ OM INGEN AV DEM UTESLUTER DENNA VÅRDNADSFORM.
…. De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft den 1 mars 1991.

Med enklare ord dvs. att gemensamvårdnad kan ges fast föräldrar inte överens eller ha särade meningar!

2, Just nu barnen Era, Jarl, Joar inte träffar vare sig mor som har vårdnad och far som inte ha vårdnad. Orsaker står i diskutabelt utredning där båda föräldrar kylds att de brister. Diskutabla utredningar och lag skapa förutsättning till upptrappat våld som t.ex. vid vårdnadstvister osv. Problem skall lösas inte förvärras.  VI skall lita på och det är bevisad att i dagens samhälle finns behandlingar i alla former där berörda föräldrar får besinnar sig och återupptar relation med syfte att barnen få sitt rätt till båda föräldrar.

CITERA också följande som styrker ovan beskrivning: Regeringens proposition 2005/06:99 Nya vårdnadsregler Prop. 2005/06:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet).

I propositionen konstaterar regeringen att GEMENSAM VÅRDNAD i de allra flesta fall är en ur barnets synvinkel mycket bra vårdnadsform och att den MÖJLIGHET SOM INFÖRDES ÅR 1998 FÖR DOMSTOLEN ATT BESLUTA OM GEMENSAM VÅRDNAD MOT EN FÖRÄLDERS VILJA BÖR FINNAS KVAR.  … Av stor betydelse är också föräldrarnas förmåga att samarbeta. Regeringen föreslår en uttrycklig bestämmelse om att domstolen vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam skall fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Kärande menar att Faran om gemensam vårdnad är att våldspiralen höjs om inte aktiv uppfylls samarbetsamtal. Situationen kan dra med sig egna barn som far illa.

 

DÄRFÖR ENSKILDVÅRDNAD
Vårdnadshavare
ställning har bevisad att svarande inte anstränger sig för att undvika spiralvåld genom att inte förbättra egen personutveckling. Möjligheter som skulle främja kärande och svarande gemensamma biologiska barn och svarande som ansvar förälder för tre små barn i den ny relation.

Refererar mig till Regeringens proposition 2005/06:99 Nya vårdnadsregler Prop. 2005/06:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) som står: Av stor betydelse är också föräldrarnas förmåga att samarbeta (I den sista anmälan att barn far illa föreslår kärande en träff med Marianne och Daniel)
Därför är enskildvårdnad för kärande lösning 1) kärande han har kunnat bevisa samarbetsvilja och förmåga. 2) Kärande har stor kännedom om svarande hanterbara beteende och dvs. att han förmoda lösning för allas bästa. 3) kärande medverka att barn få sina rättigheter infriade.

Vidare se följande i olika vinklar i realtid som t.ex. skrivs av utredarna och där förälder drabbas och faller offer, som är som följer:

REALTID

 

SOM OFFER

Komplicerad traumatiserad” Vad betyder det? Har socialförvaltning skickat information till psykologen om samboparet pornografisk hemsida? Har psykologen varit på besök i bostad där barn vistas och ser omkring och upptäcka saker som sedan med samboparet intervju skapa en klarare bild hur barn mor i då tid under samlevnad med samboparet? NEJ! Mamma då framhävs som ensam ansvarige och förvandlas till en syndabok.

 

Vidare

REALTID

Som offer och VEM ÄR OFFER!

Tidigare övergrepp… vad menar med det?
Samboparet påhittade utan någon som helst bevis anklagelse mot båda föräldrar och särskild mot pappa?

ELLER bevisade inspelningar som pappa gjorde av mammas verbala våldsamhet?

Mest troligen är sättet som mamma t.ex. talar till barn under umgänge som skapar rädslor för stunden och BARNENS FORTSATT PANIK ATT LEVA UNDER HOT OCH UTTNYTTJANDE AV SAMBOPARET! Resultat är BARNEN SOM FALLER OFFER!

 

Vidare

REALTID

SOM OFFER

I den kontext som här menas om mardrömmar skulle föreslås en kontroll hos sömn specialister och förmodligen en temporär omplacering långt ifrån mor och samboparet så att diagnostisering sker under neutrala former. Alltså det går inte att kylda utan som helst bekräftelse!

Notera följande om därför kärande begär ensamvårdnad:
Han, hans livsfilosofi icke våld och kärlek till medmänniskor.
Han, Som humanist utbildade sig till livvakt (IBA international budiguard).
Leder kurser i överlevnad i vildmark och tätorter.
Som mästare och dvs. grundare till eget självförsvar still (GMS. Grön Munk) föra en pedagogisk utbildning som höjer medvetande om icke våld, för närvarande 6 tränare är utbildare i det.
Kärande, varje år den 30 maj håller allment föredrag om våld och orsakerna. 2018 som 5/te år i rad som blir i Haparanda.
Allt information är tillgängligt på internet.
HAN viktigaste av allt är den enda garant att rättvisan skipas och det gjorde och gör han genom avslöjande, information, utvecklingsmöjligheter som domstolen tillämpar. Allt för barnens bästa!

Fara om ensamvårdnad eller enskildvårdnad, är att där felaktig motiverad orsak kan få dröja umgänge med barn och öka förlust för barnen psykiska som fysiska förmåga till en balanserad anpassning till rådande samhället .
Ensamvårdnad, bidra inte till utveckling av än mer humanistisk samhället.
Ensamvårdnad bryter mot mänskliga rättigheter.
Ensamvårdnad det bidra att uppehålla spiral av våldet då t.ex. vårdnadshavare eller andra ansvariga där barn uppehåller sig inte bidra aktiv till samarbetsamtal.

Levande ex. finn här och nu vid pågående förhandlingar gällande sk. Haparandafallet.

 

DÄRFÖR RÄTT TILL UMGÄNGE
FN konvention ang. mänskliga rättigheter
Barnen omhändertas för att skyddas men ska aldrig erövras sin rätt till sina biologiska föräldrar*B-3,1. Regeringens proposition 2005/06:99 Nya vårdnadsregler Prop. 2005/06:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)… det stå:

Propositionen innehåller förslag till vissa ändringar när det gäller barnets rätt till umgänge. Socialnämnden skall få väcka talan om umgänget i domstol, t.ex. om barnet riskerar att fara illa. I undantagsfall skall umgänge kunna ske på annat sätt än genom att barnet träffar Prop. 2005/06:99 2 föräldern, t.ex. genom telefon eller brev.


Umgänge föreslås av kärande som följer:

Varannan helg från torsdag kväll efter skolplikt till måndag förmiddag före skolplikt. Justeras efter föräldrar boende av avstånd

(6 dagar på 30 ca. en vecka på fyr) RIMLIGT.

Vårdnadsföräldrar eller där barn bor står för resekostnader. Det är de som tjäna på alla bidrag barn och boende.

Fara med umgänge. Olika varianter av umgänge sk. bevakat eller inte, har bevisat brister t.ex. via klagomål som inte stöds med bevis vare sig av ansvariga eller andra faktorer.

 

 NYA HÄNDELSER

Föreligger en anmälan på socialförvaltning i Haparanda för familj omsarg att BARN FAR ILLA DÄR DE VISTAS.

 

VITTNEN

1, Marlene Haara fd. ordförande i socialnämnde i Haparanda kommun. (tidigare sked ville jag stoppa beslut av LVU och påpekade min ansökan till förvaltningsdomstolen)

2, Paula KAIKKONEN barnpsykolog. Tjänstgör på PUB i Calix

3, Lars-Göran Rova socionom. Tjänstgör PUB i Calix

4, Astrid (Asta) Lundvall och Kjell Lukkari Mattila Där barn var placerade.

5, Arja Martinviita f.d. socialchef. Tjänstgjorde i Haparanda kommun 2014-15

6, Sovi Järvinen-Valo 1/a Socialsekreterare. Tjänstgör i Haparanda familjomsarg.

7, Daniel Polo. Anchshin Philajaniemi sambo.


MENING med vittne

Vittne har för syftet att bevisa kärande förmåga till SAMARBETE som beskrivs i lagen. 
Andra syfte är att få stöd genom att ser missuppfattningar i andra perspektiv.
Det tredje syftet är att sätta barnens behov och rättigheter i centrom.
Den fjärde är familjernas konstellation hälsa.

 

 

VITTNE n2

Paola Kaikkonen

Kalix sjukhus ungdom mottagning BUP

Paula KAIKKONEN BUP Kalix

För att underlätta förståelse vid följande två frågor som bara du kan svara ja eller nej, utan kommentarer jag vill veta om du har missa att läsa en av mina studier som finns på internet gällande ”Logistiska samhällspykologin http://www.vi-pr.se/logistiska_samhallspsykologin.htm som är knuten till sk. generella psykologin och socialpsykologin, dem grenar som tillhör teoretisk och praktisk de mest vetenskapliga beprövade metoder. JA eller NEJ?

0, KÄRANDE skrev 3 brev till ER, till dig Paola som barn psykolog och till Las-Göran som socionom. 
1 brev Brev adresserat till dig och Las-göran Rova. 12 sidor brev den 31 december 2011 står om Erna, Erna och relation med moder, Erna när familjen borde i Kärbäck, Seskarö och utdrag av långa inspelningssamtal inte minst påpekade jag täcken av problem som uppstod för Era och Jarl efter vår före detta boende i två mögelhus. Inte minst gällde Ernas upplevelse under sexuella lekar- våldtäkt med granpojkar i Seskarö och i det fall skickade jag internet länk med allt händelseförlopp.
2 brev.  7 sidor till dig och Rova. Skrev om mina 5 års samboliv i frankrike med ett nu mer pensionerad barn psykolog som bara arbetade för socialförvaltning kring barn frågor. Fins också min begära om hjälp att flytta mina barn från samboparet och från halvsyster också. Skickade alla länk beskrivna i Haparandafallet som gäller kärande familjetragedin. I slutet på brevet två grundpelare som jag anser nödvändig inom bedömning och terapi för barn. Barn flyttade sedan från samboparet och halsyster detsamma också från små syskon till folk med kunskap om stöd behov.
Brev 3. Brev på 1 sida dig den 28 dec 2011. Handlade mest om den sista länken angående Haparandafallet och Jarl och Era mina egna talkningar i relation med mor osv. KLICKA TILL MAPP
Brevet s
yfte var att hjälpa ER att förstår barnen i ett bredare perspektiv för jag vet hur viktigt är allt informationsflöde i en terapi eller bedömning.

Vi går vidare med information.

1, Samboparet i fråga sk. familjhem eller fosterföräldrar var inte godkända av socialförvaltning och ägde tillsammans en pornografisk hemsida där figurerar en flicka som onanera en pojke med underskrift ”Det skall böjas i tid” osv.
Viste du om det? Ja eller NEJ?


2, Du kan berätta om framkom i ditt arbete att pappa utnyttjade de sexuell. Ja eller NEJ?

3, Följande är ett oansenligt uddrag från större allvarliga anteckningar från förskola och stöds av fd. föreståndare som har vitnade under ed i tidigare kärande vårdnadsförhandlingar. Han sade att beskrivna händelse på dagis var sanna. I samråd med dagis personal som följer pojke rapporterades till socialförvaltning i Haparanda:

JARL,

Samboparet rapporterade en LIKELSE som pojke visade på förskola men som gällde stora syster Era. ”Eras skall alltid tid bevakades när hon är på toalett där hon kunde tömma hela tandkrämstuben och kladda överallt." I UTREDNING framkommer också att båda barnen var benägen till att fly… från samboparet.

Min fråga är: kan beteende (kladda och fly) att barnens antyder att något inte står rätt till i samboparet närvaro? Vid folkligt psykologin enkel förkolat i allmän kunskap alltså är att båda dessa små barn beteende var ROP PÅ HJÄLP i då tid när de levde med samboparet och inte annat! Nej eller JA?

-          Här med vi alla stanna upp en stund och funderar på följande: mycket konstigt att flickas beteende som samboparet beskriver inte rapporteras från förskola där lika väll skulle ha upprepat sig.

-          Inte heller pojkes beteende som upptäcks i förskola personalen skulle väll upprepas hos samboparet men det rapporterades aldrig av samboparet.

Med det vill jag pointera att Haparandafallet utredning har många luckor som vilseleder och att det händer för ofta i hela Europa där utredningar inte kompletteras med bevis och adeguad kunskap.

4, En familj blir splittrat av olika livets omständigheter och förlorar kontakt med varandra helt. Efter 10 år förenas igen och med stöd av kuratorer är fråga kan vara möjligt skapa förutsättningar för vidare samlevnad? Nej eller JA?

 

VITTNE nr 3

SOCIONOMEN Lars-Göran Rova

Kalix sjukhus ungdom mottagning BUP

Från ”Vetenskapens värld” får vi en folkligt förståndlig information gällande minne hos små barn. 
ERA placerades när hon var 5 år, Jarl placerades när han var 3 år, Joar placerades när han var 2 år. Alla påstående om övergrepp skedde inte för än nov 2010 till Mars 2011. Utdrag är som följer: SMÅ BARNS MINNE. Hjärnan är inte redo för minnen Även i barndomen är minnen flyktiga. BARN PÅ TVÅ ÅR MINNS BARA NÅGRA FÅ VECKOR BAKÅT, varefter minnena går förlorade för alltid. … FÖRST I TIOÅRSÅLDERN HAR MINNET BLIVIT SÅ STABILT ATT MAN KAN MINNAS DE MINNESVÄRDA HÄNDELSERNA FÖR RESTEN AV LIVET.
Alltså det närmaste små barns minne knyts till dåtid när barnen var placerade hos samboparet Kjell och Asta och inget annat!
Kärandes bar som framkommer i utredning inte bara var sent i lat men också inte kunde teckna och på ett så tydlig sätt som samboparet tyder i utredning. Kärandes barn vare sig berättat eller tecknad eller på annat sätt bidragit att framföra saker som aldrig har hänt. Omöjligt.

För att underlätta förståelse vid följande två frågor som bara du kan svara ja eller nej, utan kommentar, kärande (jag alltså) vill veta om du har missa att läsa en av mina studier som finns på internet med betäckning ”Logistiska samhällspykologin http://www.vi-pr.se/logistiska_samhallspsykologin.htm som är knuten till sk. generella psykologin och socialpsykologin, dem grenar som tillhör teoretisk och praktisk de mest vetenskapliga beprövade metoder. Har du läst det, JA eller NEJ.

Vi går vidare.

Följande är ett utdrag från Socialmyndigheter och familjerätten som rapportera följande…

…”

Del av denna formulering använts av socialutredarna för att styra beslut i domstolen osv. Än en gång vi ta hjälp av vetenskap angående minne och upplevelse.

Barn under 10 är citaten: ”Hjärnan är inte redo för minnen … Även i barndomen är minnen flyktiga. BARN PÅ TVÅ ÅR MINNS BARA NÅGRA FÅ VECKOR BAKÅT, varefter minnena går förlorade för alltid. … FÖRST I TIOÅRSÅLDERN HAR MINNET BLIVIT SÅ STABILT ATT MAN KAN MINNAS DE MINNESVÄRDA HÄNDELSERNA FÖR RESTEN AV LIVET.” Slut citat.

Men, vi utvecklar vidare formulering, vi kan säga att Marianne istället än att var passiv och ständig missbruka makten som vårdnadshavare och skapa motstånd och förvirring, om hon valde hjälp för att rätta egen beteende genom psykterapi o annat, att Marianne var med samarbetsamtal som kärande upprepade gånger föreslug, eller valde och var med båda insatser. Jag vill tro då att en sådan vilseledande information från utredningar som själva vårdnadshavare Marianne varit med att skapa skulle inte har funnits och om Lars-Göran skulle ha vetat om familjehem pornografisk hemsida, vill jag tro att han skulle ansett den daglig fara och kanske tom. terror som flickan var daglig utsatt av familjehem att var den som var det värkliga problem!

Här är en av pornografiska bilder från hemsida där figurerar en flicka som onanera en pojke med underskrift ”Det skall böjas i tid” osv. Paret som inte var uträttad som familjehem  och där barn var placerade.  
Viste du om det då? Ja eller NEJ?


Vi backa en steg och jag referera mig till ovannämnd utdrag som sociala bad socionomen inskicka.  Om formulering var mer utvecklades med omfattande psykologisk komplettering som t.ex.Barn upplever trauma om de är tillbaka till brottsplats, träffar erövrare osv. MEN får man vara noga med bevis att övergrepp skedde!” Om en sådan formulering skulle förekommit i utredning det är troligt att ansvariga socialnämnden i fråga om LVU beslutat annorlunda och med det undvikit denna familj tragedi.

Härmed följer två skiljaktiga aspekter från utredning som belyser vikt om för eller mot föräldrar. Den första ofattbart betona utredarna stöd för familjehemsföräldrarna och vidare betonas anklagelse mot föräldrar, anklagelse som inte få stöd fån någonstans i den objektiva mening och vinklas därtill utredningen som det som skrivs skulle vara är

sanning, men som inte är. Utdrag är som följer:

 

Vi granska detta med objektivitet. Notera, det står ”Social sekreterare har fått en uppfattning…” ”Socialtjänsten har gjort en anmälan…” OBS! ”Uppfattning är ingen saklighet”. Okunniga socialutredare grundar deras "uppfattning" genom svarande Marianne berättelse om pojkens juckande (OBS! lyssna på inspelning i samma utredning men via youtube då radio P1 reportage kring föräldrar oro gällande små barn sexuell beteende) att juckande är en naturlig beteende hos små barn som inte har att göra med lärning via t.ex. övergrep osv. Utredare vidare kommentera inte polisanmäla med t.ex. tillägg i utredning som följer ”Ärende lades ner pga. osv.” och inte preciseras heller att utpekade föräldrar inte ens blev förhörda av polisen. Istället lån senare skrivs följande
 

Följande utdrag visa vägen HUR en utredning stöds av sanna bevis!

 

Oväntad händelse som drabbade lilla pojke bevittnade av en OPARTISK person läkaren Göran Dahlström som i sitt ämbete som läkare vittnar. ABSOLUT TROVÄRDIG!

NU är VI där! Nu har pågått 7/5 år att barn inte har träffat kärande, nästan lika mycket om vad vi vet gäller vårdnadshavare, därför min fråga till Lars-Göran Rova är: Är vi drabbade barn och föräldrar mogna för återanpassning? Nej eller JA?

Vi subtrahera förlopp och vi konstatera att problemet inte är hos barnen men det är hos vuxna, vuxna som inte kan eller inte vill samtala med varandra: det gäller föräldrar och andra som relateras till familjtragedin.

 

Se vi nu media rapportering om samboparet…

VITTNE nr 4 a Nödvändig personlig närvaro.

Astrid (Asta) Lundvall.

 

Här vill jag anmärka följande. Socialsekreterare eller polisen har aldrig förhört barnen angående sådana påstående. Inte heller framkommer information från BUP som pekar att så skulle antyda det. Berättelse kommer ifrån barnlösa Asta Lundvall påhittade med mening bl.a. att garanterar sig en god inkomst.

NOTERA, vårdnadshavare är svarande och ingen annan och det innebär att bara vårdnadshavare har rätt till utdrag från instanser men inte heller vårdnadshavare intygar sådana påstående.

Ogrundade påhitt används av socialsekreterare för att formulera en utredning. Inte nog med det 6 årige halvyster förekommer direkt och indirekt i utredning med antydande som formuleras utan stöd, med okunskap, barn som kärande upprepade gånger påpekade till vårdnadshavare och myndigheter behov av psykologisk stöd, då beslutades aldrig hjälp till flickan. 6 årige halvsyster till tre syskon som var också placerade hos samboparet blev sedan flyttad till ett annat familjehem som hade mer kunskap om ”Svårare bar typ ADHD osv” DVS. att små barn, så stabila eller ostabila de kan vara, de skulle inte förekomma i sociala utträdningar precis som inte förekommer i förhörs i domstolarna! Det för, deras berättelse är svårt tolkad och kan leda till allvarliga konsekvenser för de själva i vuxen ålder och för oskyldiga i då tid.

Se vi följande som stöd om vad kärande ovannämnda kunskap av 6 årige halvsyster, media rapporterar:

 

Vidare i media Asta Lundvall berättar:


Vad och vem skall man tro?


Min fråga till dig Asta: Har du ett skriftligt dokument och stämplade från socialförvaltningen om att ni som du meddelar till media är godkända som familjehem? Om ja men inte du har med dig dokumentet skickar det kopia omgående till domstolen. Kan du alltså bevisa om det? Ja eller NEJ?

En till fråga: Har du Asta berättat till socialförvaltnings ansvariga och till PUB om hemsida? Ja eller NEJ.

 

VITTNE nr 4 b Nödvändig personlig närvaro.

och Kjell Lukkari (samtidigt) Visa upp hans hemsida hon gäller inlämnade saker. Familjehem eller samboparet påhitt. Lögner stöd inte av någon specialist utredning eller expertis

 

Kjellis hemsida är en bl.a. en pornografisk hemsida som Kjell Lukkari äger från 1997 där bland kvinnor som förnedrande gemförs med kossor, länken figurerar sex med olika djur och följande teckning där flicka onanera pojke och sexuell mening stärks av anteckning ”Varför jag skall alltid vara kossa” som pojke uttrycker sig.  Under bild förstätter med klar text ”Det skall böjas i tid…” som antyder två saker: den ena är att små barn skall göra det och att vuxen uppfostrare står för sådana åsikter och handlingar!

Här har vi bl.a. ledtråd som ledde till Asta Lundvall påhittade berättelse för kunna skydda sin lika väll som hon barnlösa sambo.

Min fråga:

Har du Kjell berättat till socialförvaltnings ansvariga och till PUB om hemsida? Ja eller NEJ.

Kärande jag alltså, upplevde stort obehag när oberäknat möte skedde och barn var i bossen då pappa vinkade och flickan ERA satte händerna framför ansikte med mening att inte tita på pappa! Det bevisar att ni Asta och Kjell lärde eller tvingade barnen gör så. NEJ eller JA?

Samtidigt Större pojke JARL brydde sig inte när han såg pappa kommer förbi eller hälsade, han var apatisk… ni blev anmälda för använda djur medicinering på barn stämmer det? Nej eller JA?

Kan ni bevisa med något dokument att ni är godkända som familjehem? Ja eller NEJ.

 

VITTNE nr 5. Via telefon går bra.

Arja Martinvita Arja Martinviita arja.martinviita@haparanda.se  Telefon: 0922-260 00
kommunen@haparanda.se

Du godkände att barn Era, Jarl, Joar Svärdtorp som var placerade hos samboparet i Mattila skulle flyttas. Stämmer? Ja eller nej?

 

VITTNE nr 6. Via telefon går bra.

Sovi Järvinen-Valo 1/a Socialsekreterare. Tjänstgör i Haparanda familjomsarg.
1, Det var du som beslutade att Era, Jarl, Joar Svärdtorp placerade hos samboparet Asta Lundvall och Kjell Lukkari skulle flyttas? Nej eller JA? 
2, Orsaker att de flyttade separat det berodde på kommunen ekonomiskt intresse? Ja eller nej?
3, Hade syskonen samlevnadsvårighet? Ja eller nej?
4, Framkom någon form av hot mot barn och därför ni flyttade de för deras säkerhet? Ja eller nej?  
5, Var samboparet godkända som familjehem? Ja eller NEJ?

 

VITTNE nr 7. Närvaro är nödvändig.

Daniel Palo sambo

Du fick två brev från kärande (Jag alltså). I det första brevet bjöd kärande dig att träffas vad du önskade bland folk med mening att informera dig om omständigheter kring separation mellan TOR och Marianne. Inte minst med tanke tänkte att du skulle träffar en genetisk främmande liten barn som inte är din son. Det andra brevet var att alla tre vuxna skulle träffas på socialförvaltning.
Kärande fick aldrig svar och kort därpå flyttade du och Marianne från Luleå tillsammans i Haparanda. Nej eller JA?
Under din samlevnad med Marianne utfördes fler polisanmälningar mot kärnade. Viste du om det? JA eller NEJ?
Kan du säga nu om kärande har hotad dig JA eller NEJ?
Kan du nu vitna om kärande har hotad muntlig eller fysisk Marianne? Ja eller NEJ?
Vet du om Marianne eller du själv har fått brev från socialmyndigheter om förslag att ni skulle träffas på ett samarbetsamtal? Ja eller NEJ?
Om kärande förslag skulle komma ifråga idag skulle du ställa upp för det? Ja eller NEJ?
Kärande upplever att du som inte vill ta chansen till ett samarbetsamtal är delaktig till en symbolisk legaliserad barnkidnappning. Är du medveten om det? Ja eller NEJ.
Har du någonsin tänkt hur det känns för kärande att du inte svara på hans begära om träff på socialmyndigheter för att kunna känna varandra och inte se vandra som ett hot? Ja eller NEJ?

SISTA VILL JAG SÄGA

"Det är minnen som skapa hat och inte glömska för glömska är ett nytt frö för livet." 

 

Tillägger att det som vi har sett i denna stämning är bara en liten glimten gemfört allt som finns på nätet bland dokument och video, se mer på www.vi-pr.com eller googla Tor Svärdtorp.

Sökande: Tor Svärdtorp

 

Kärlek vinner allt.

 

Nytt är att en anmälan att barn far illa där de är placerade avfärdas till socialförvaltning ….

Video om sista stämning på vårdnad förlorade https://www.youtube.com/watch?v=Ip9IbR0zPG8 BODEN 2016-01-24, Mål nr. T 9-16

NYTT i målet: 1 Lag förtydligare Leila Freivalds, 2 anmälan att mina bar far illa ser soc.

Mitt lagförslag om familj inlämnade till Regeringskansliet 2014 (bläddra i länk till FAMILJ) http://vi-pr.com/lagforslag.htm

 
 

Som jag skrev i andra sammanhang "JAG TROR INTE PÅ HOPP, JAG TROR PÅ MÅL!" Så, här följer överklagan som kräver sk. prövningstillstånd. Genom erfarenhet är en sådan möjlighet 0=0. Men, min filosofi är att prova allt för att undvika det värsta... Här är dokumentet... sista dag för begäran är den 25 februari... Vi är i tid eller hur?

svar onsdag (onda dag) 13 Mars är som följer

 

Vi säger som det är att barn kommer inte tillbaka till Pappa. Det handlar inte om juridiskt spel, det är mest trovärdigt att det handlar om politik och förtryck. De är för att barn ska lära sig att vara självkritisk och kritisk...