XII=12

INVANDRING

”Miljöskäl och miljonskäl talar mot  ILLEGALA invandring... ” och utvandring

Invandring Homo Våld
Våld Media och Politiker skulle hjälpa folket till att skapa medvetandet kring politiskt hat som grundas på ideologi och Historia. Alla ideologier och religioner som expanderar med lögner och auktoritet är VÅLDSAMMA. Fel av media och politiker via deras framträdande att underhålla medlidande, ångest och hat!
Nya tider är lika som nya begrepp oavsett utopiska som de verkar vara, när sanningen närvarar är rättvisan skipad.XIII=13 ?

Varningar?

Varning för Facebook?

Målandningar en bluff?

 

KONSPIRATIONSTEORIER
Konspirationsteorier grundas på kritik utan självkritik. Det görs utan kunskap av känslor kaos samtidig är vägen till objektivitet! Bearbetningsproblematik.

www.vi-pr.com