Brev till människor...

 

 

Uråldrig skog avverkas?

 

I östra Polen på gränsen till Vitryssland finns den unika Bialowiezaskogen. Djur och växtlivet är mycket rikt. I den fantastiska skogen strövar vilda visenter och fågellivet är imponerande med bland annat vitryggig hackspett.
Nu hotas områden av unik åldrig skog som ligger utanför nationalparken av skogsavverkningar.

Läs mer om området och delta i WWFs aktion Panda passport

 

Rovdriften av naturresurserna fortsätter.

Människans rovdrift av planeten fortsätter. Det visar WWFs Living Planet Report 2006 som har tagit pulsen på jordens ekosystem och de avtryck som människan efterlämnar i naturen.

Rapporten visar att konsumtionen överskrider jordens produktionsförmåga med 25 procent och att de rika länderna är värst. Trenden för många ekosystem och arter fortsätter att peka nedåt och år 2050 behövs två planeter för att försörja mänskligheten. – Vi står inför avgörande val av livstil, säger WWFs generalsekreterare Lars Kristoferson. 

Läs mer www.wwf.se

MEDIA belyser numera klart många analyser, teorier och fakta kring samma problematik som vi här i VI-PERSONRÖRELSE vill belysa. Temat om jordens uppvärmning, överbefolkning, global mat produktion och dricksvatten m.m. är aktuellt och tills dess att dessa tema är så bra aktualiserade och utan manipulationer anser vi att våra läsare hänvisas till media kanaler som följer: 
www.ur.se 
www.kunskapskanalen.se 
www.svt.se 
och på sökmotorer som t.ex.
www.google.se 
Leta efter teman som t.ex. överbefolkning, globalisering, jordens uppvärmning osv... Konsultera dessutom vetenskaps hemsidor som du kan hitta som länk på ur.se osv.

 

AKTUELL 2014: hänförelse: 
www.vetenskapen.se 
och Läs bibeln
http://www.twr360.org/youversion/?lang=45


www.vi-pr.com  (vi finns inte mer http://eu-familia.eu/ www.politique-vipr.eu)

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com
 

http://www.vi-pr.com/varlds_undergang.htm