MEIN KAMPF

 

 

https://www.nordfront.se/

 

MEIN KAMPF!
Mitt bidrag till NMR

Höst 2017


Introduktion:

OBS!

ORDBETYDELSE

MTP (
MIN TILLÄGG PROPOSITION) se vidare under skrivelse.

*dvs. läs ord eller meningsförklaring (finns alltid på slutet av skrivelse).

Detta är mitt stöd till en politisk minoritet dagens NMR 2017, en minoritet med stora anor av internationella expansion speciellt dedikerad till NATIONALISTPATRIOTER till den FÖRSTA GEOPOLITIKS NATION. Länk om minoritet http://vi-pr.com/politiska_minoriteter.htm läsvärt för att upphöja självkritik.

MTP
HEN” det förekommer i denna skrift. Det använder jag vid markering av båda köns arbetsförmåga, fysisk hälsa och där det behöver precisera köns neutralitet, båda kön eller man och kvinna i likhet osv.” Ett bra tillskott till språkutveckling som sparar plats, tid m.m. Det används flitigt på finska, italienska och många andra språk.


VITA LÖGNER
Vit lögn är ett självbevarade sätt med högaktad respekt för ”de andra (enskild eller grupp)” som inte kan ta emot meddelande för stunden. Meningen är att låta folk mogna i sin takt och i tid.
Det motsäger sig till kluven tunga som skadar på två olika sätt. Den första är sk. mörka lögner som i tysthet och lurigt breder sig ut för framgången. Det andra är sättet att ljuga rakt i ansiktet lika som psykopater och tokskallar!

Råd följer av NMR senator (ideolog och strateg) Tor Svärdtorp, sjä. nämn. (själv nämnd eller själv nämndemän, du få själv avgöra) Hahaha!


 


Politisk strategi.

ALLA människor TÄNKER INTE LIKA fast syftet är lika och här i NMR är geopolitiska strävan målet.

Geopolitik är UNIK i sig så att pga. det får NMR den plats på arenan där äkta politiska idéer uppstår som sådan: anarkism, kommunism, socialism, liberale (kapitalister)!

I

Historien men inte nödvändig läsning.

Nationalsocialism eller fascism har inspirerat sig av gamla anor i norden från Keltiska och Vikingarikets tider och i södra Europa med Romarriket. Modern historia under 1900-talet var dessa rörelsers strävan på de stora nationernas rike båda av samma socialistiska tänkande och delvis ideologiska utvidgning.
Axel pakten vid andra världskriget var tre Nationer som formade broderskap: Tyskland, Italien och Japan. Alla var rakryggade på sitt sätt och för den tid, tyska och italienska nationalister kunde förena sig med imperialistiska Japan. Tyska blev belastade av Judiska problematik precis som under Stalins röda armé många folkslag förlorade livet. Italiens romerska hälsning, marcia dell’oca (anka marsch) och örn symbol för Romarrikets imperium, blev stor drivkraft för både fascism och nazism. Marcia dell’oca ”sekel IV (4)
passus (120 steg/minut under militärparad) till plenus gradus (var 100 steg/minut och under trummors takt) är än idag ett från höger eller vänsterpolitik i olika mindre eller mer deklarerade eller stämplade diktaturer ett sätt att framhäva sig militärt, se mer på http://vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm googla, Wikipedia Wikimedia kommun osv. Japaner blev offer av USA:s orimliga beslut och därtill feghet samt galenskap med att anfalla Japan genom att angripa civila med atombomb, USA:s ansvariga politiker och militärer begick därmed ett brott mot mänskligheten och än idag Haag domstolen spelar marionett!

Ia
GEOPOLITIK alltså som beskrivs är en vetenskaplig disciplin, där politik, historia och sociologi m.m. analyseras med referens till geografi och det är del av NMR som befrias från alla påståenden, anklagelser, brännmärken som media och opportunister samt ignoranter vill uppmärksamma sig genom egna tyranniska behov för att behaga den mentala störning som driver dem, det gör de genom att dra alla NMR medlemmar och sympatisörer gemon en och samma kam! Stigmatiserar och anklagar NMR enbart som Nazister i den pejorativa meningen!

Kritik och självkritik:
Om en del deltagare nazister i NMR är överens med sex timmars arbetsdag som dagens vänsterparti föreslår för en del arbetarbranscher som redan i början på 1900-talet italienska anarkister föreslog detsamma för alla och tom. 4 timmar om dagen, är dessa dagens nazister som har en mänsklig och rättvis ekonomisk kunskap ett steg fram än alla sk. kommunister och andra socialister i dagens ideologiska dekadenta tid!

II

När i NMR där alla aktivister och militanta, engagerade fria individer konvergera sig till partiet oavsett olika positiva tankar inom religion och politik, ideologi osv.; genom att organisation och fakta grundas på ett rakryggat beteende och vilja till radikala förändringarna så sker fenomen att mening och styrka blir ETT för ett i en NORDISK KONFEDERERAD STAT! Det är bara i början, första steg.

MTP (dels redan i NMR koncept) GEOPOLITISK NATIONALSOCIALISM I NORDEN som konfedererad STAT och alltså en konfedererad nation innebär att olika länder bibehåller symboliska ursprungsnamn, eget språk, egna lagar. NATIONEN har bland medlemsländer inga nationella gränser. NATIONEN nationalsocialist har gemensamt ekonomikoncept att följa som grundas på Socialism. Det är första steg på väg till federationer som grundas på att folkslag, annan identitet och intressefrågor som skapar grupper, kommuner, regioner eller plats med urgamla eller ny anpassat namn FÖRENAS i ett + ett = SUPERSTAT! En geografisk
återfödelses ursprung!

IIa
Med positivism menas koncepter av solidaritet, kärlek, respekt till varandra och vidare trofasthet till ”Idé” som redan finns idag.

IIb
Det är POSITIVT att besluta muslimernas omöjlighet att delta i NMR pga. koranens inställning att 1) ”otrogna skall slaktas och där 2) kvinnan har inte ett ”värde” då används denne som avelsdjur, könsdiskrimineras som t.ex. flickor gifts bort osv., stenar folk till döds och 3) pojkar stympas med onödig omskärelse.

Positiv är också tankar att INTERNATIONALISM som förespråkas i kristendom samt många andra religioner, politiker som socialister och kommunister, anarkister samt liberaler (kapitalister) är i sig inte koherent med en geopolitik.
I geopolitiska tankesmedja finns ändå utrymme för dessa via människors anpassningsförmåga då dessa värnar den geopolitisk samlevnad, dvs. att en del av dessa kommer att förgöras av sig själva via medvetet och samvete samt i tiden.

NOTERA
att vi skriver positiv istället än använda aggressiva, provokativa toner.


III

TAKTIK

A)
Fria
NMR
från tyngd och tvång av historien där missförstånd och ignorans lever i dagens i manipulerade och kunskapsbegränsade människors hjärnor *1.
Bli av nu med t.ex. ordet ”ursprung” ”ras” ”jude” mf., förnekelse och anklagelse utan bevis
osv.
Behåller man det skall ord och innehållet anpassas till dagens mentala kommunikations möjlighet och likgiltighet, ser vi följande exempel: ”Nordisk ras skall räddas!” Med det är undertonen skilda världar, olikhet och tom. rasism! Här kommer du inte att få många följare, för du begränsar dig själv!
Alternativ
är som följer ”Människor i norden skall räddas!” Vi får med det allmänt godkännandet. Det i samband med andra intressefrågor (som t.ex. läser vi här) får du större giltighet och försäkrar dig om större deltagande! Vid text spetsar du dessutom med TSS skriv och läsprogram förhöjer du fokusering om vad läsare ser och med det möjligheter för att ditt meddelande har framgång!
Finns mer än så i ordet och meningar som är lärorik för framgång och bestående. Människor som flockdjur och fria individens vilja präglas av känslor, intresse av olika slag inte minst psykiska behov som relateras till genetisk och nuvarande liv osv.

Stå ut och styr din ivrighet och fast
NMR är grunden till renhet, stolthet, rättighet osv. syftet för stunden och tid vi lever i är att nå framgångar och förverkliga målet!


 TIPS: Det är mycket angeläget att skapa en NORDISK SUPERSTAT
i stater där geografiskt
NMR  är representerad. Målet är viktigare än du själv som ensam individ. Ensam utlämnad utan flocken riskerar du att falla offer för antidemokratiska krafter av förtryckt via lögner, ockupation, okunskap m.m. och det bromsar framgången!
Förtrycket mot
NMR präglas också av utländska agenter och agenturer. Vidare se att Liberaler (libertarianer & Company) som vill ha avståndet så långt det går från Staten är en del av spelet i kapitalist andan och själva kapitalist procedur är i själva verket en FAKTA som ständigt siktar och gnager med mål att ta över staten! Banker och deras metodik med räntor och investeringar genom DINA pengar, aktier och vad mer är i det synliga och osynliga monetära väsen inkluderat euro är kapitalisterna långa tentakler. EU sk. nya Europa ÄR staten i staten samt en konvergens till en korrupt och våldsam regeringsstat i staten.
Därför är det viktigt att gallra tankar och aktioner för att prioritera NUET för den nordiska SUPERSTATEN! En stat i staten i alla nordiska länder där deputerade valda och senatorer samt ledare med trupperna i spetsen stöder livet genom att ge trygghet och styrka till sina egna. NU har det börjat öppet med mitt symboliska deltagande som Senator med syfte att ge LEGALITET till den uråldriga osynliga marschen av en sann geopolitik!

Härmed vill och ger jag en blick av en statsuppbyggnad och en stat i staten osv.: MAFFIA! Intressefrågor är grund till allt i alla eller alla i allt! Vad menas med det? Stater, Nationer, Organisationer och Kriminella, Jobbet och familjen lever på en stege av pyramider. Se vad ”Mafia eller Maffia” betyder via respekterad källa Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maffia Personligt var jag alltid och ännu är en motståndare till Maffia med mening att det förekommer orättvis utpressning där det inte finns provocerande orsak, droger och prostitution är del av dagens maffia verksamhet https://www.youtube.com/watch?v=bpUDcYfXOGE men själva meningen att en förtryckt individ och familj ”vi talar om fattigdom, dödande och provokation som kallar till fronten Vendetta! (Hämnd) osv.” är inte annat än LEGALISERAD REAKTION och SAMRÖRE som har som syfte att ta tillbaka det som är naturligt skapat av en eller flera av blod,svett och tårar, det är MÅLET! Maffia är inte negativ i sig och alla vill eller inte vill, direkt och indirekt vara med!


B)
Gör
flygblad av olika slag för affischering och utdelas till passerande, lägga i postlådor, inför möte och föredrag m.m. … propagera!

C)
MTP
Gör föredrag med inbjudna gäster i små valda skaror och bredare allmänt i andra tider.
Gäller i…
första hand grupper och individer som är ideologiskt släkt, …andra hand generaliserade intressegrupper som inte är ideologiska motståndare och för den
tredje hand de motståndare och andra partier,
fjärde hand allmänt.

D)
MTP Kallar flygblad, informationsblad, reklamblad osv. för folkblad!
Folkblad
skall präglas av positiva inslag koncis och explicit dragna t.ex. från NMR 1/a Partiprogram mars 2017:

E)
MTP Sensibilisera kvinnor, rekrytera feminin kön.  
d1- Lockbete är icke våld och självrespekt!
d2- Hylla kvinnan som en ”madonna (Maria)” som görs i katolsk kyrka… stor mor!
d3- Se Kvinnan i sitt perspektiv vid självrespekt att hon är en underbar varelse i sin roll som livets deltagare, älskarinna och mor! En varelse som man skall ta hand om med stor respekt och kärlek!
d4- Gå kvinnor till mötes genom att förespråka likvärdiga inom ramen som NMR
helhets ideologi.
d5- Kärnfamilj är logiken i
NMR
med hög trofasthet vid barnafödande.
d6- Ja till utökad demografiska och nordiska geo- ras, HON föder för vår överlevnad mot alla odds!
d7- Oavsett den genetiska skillnaden mellan man och kvinna hon är UNIK och gör saker som en man själv inte kan och så vice versa.
d8- Se jämlikhet för båda kön i olika sammanfattade meningar och inte minst i kampen för den nordiska självständigheten av geopolitiskt tänkande! Se det, tro på det, säg det, stå för det... vi är ett kött och blod!


IV

FOLKBLAD FORMULERING

UR NMR  Partiprogram 2017. Utdrag som bearbetas ordagrant, sammansätter ord och meningar för att stimulera och locka människor till dialog.

FOLKBLAD 1

Från punkt 1
Stoppa massinvandring… 8
Utlandsbistånd och hjälp på plats*… 11

Från punkt 2
På lång sikt återta makten… 14


Från
punkt 3
Enade vi är starka… 15
Självförsörjande stat… 16
Avskaffa ränta… 18


Från
punkt 4
Staten är folket… 19
Dagens ”demokrati”… 20 se vidare 23
Yttrandefrihet och medborgare frihet… 25


Från
punkt 5
Folklig insyn och medbestämmande… 27

Från punkt 6
En hållbar planet… 29
Djur frågor… 30
Ett naturligt leverne… 31
Vi äger*2 naturen gemensamt… 31
Biologisk mångfald… 32


Från
punkt 7
Socialt skyddsnät och allmän välfärd… 36
Privat företagande… 37
Forskning, innovationsanda och kultur… 38
Skola och utbildning… 38 se vidare 39
Familjepolitik och kvinnans roll… 40
Pension… 42


Från
punkt 8
Ett starkt Norden mot främmande hot… 45
Det civila försvaret… 47

Från punkt 9
Likhet inför lagen… 49
Opartiska domstolar… 50

Redan detta utdrag räcker för att skapa nyfikenhet… se vi vidare utdrag och annat från citerade punkter:


FOLKBLAD 2

OBSERVERA! De lila färgade ordet finns inte i NMR partiprogram.

8) Omedelbart STOPPA MASSINVANDRING!
11) Hjälpa med humanitära insatsen motverka imperialism.
14) VI informera och sprider sanning om vad som sker!
15) MED NORDISKA LÄNDER SKAPAR GEMENSAM FÖRSVAR
15) Enade vi är starka…
16) Kommunal och regional styre av lokala frågor.
18) Avskaffa ränta…
19) Folket är staten…
23) Schweiziska direkt demokrati
25) Yttrande frihet och medborgare frihet är helig!
27) Rika människor köper media och skapar förvirring!
29) En hållbar planet… även för barn och barnbarn!
30) Förbjud plågsamma djur experiment.
31) VI vill ha kvar allemansrätten!
32) Konfliktfulla multikulturella uppdelas
36) Välfärd, sjukvård, transport, boende I CENTRUM!
37) Företagande: införa tull för utländska varor.
38) Satsning för FORSKNING
39) Skolundervisning mer respekt och säkerhet
40) Kvinna och man samma rättighet i olika roller.
42) Rättvis pensionering för blod, svett, tårar och strävan!
45) Medborgare har militära som polisiära befogenheter!
49 och 50) Likhet inför lagen med oberoende jurister.


Folkblad 1 och 2 vara som ett eget folkblad på en bokstav storlek 16 i verdana eller Liberation Serif
med tillägg av hemsida som tyder VEM föreslår proposition ryms på en A/4 (klassisk pappersblad storlek)!Folkbladet nr 3

Indikerar saker man pratar ofta om, man upplever dagligen, massan – gruppen – flocken = MÅNGA människor är involverade, som t.ex.
Skolan. Arbete. Vård. Pension. Äldreomsorg!
Se vidare i bredare mening och involvering
SKOLAN det fångar blicken för familj och ungdomar.
ARBETE fångar ekonomiskt välstånd, glädje i de långa timmarna skildrar från andra intressen.
VÅRD fångar folk med kroniska sjukdomar och de är många som mer eller mindre lever med inte minst handikappade av olika orsaker som naturlig händelse, arbetsskador, trafik och mycket annat.
PENSION finns många medborgare som närmar sig det år efter år.
ÄLDREOMSORG relateras dels i sig som pensionär samtidigt till föräldraskap och berör många andra för samma medmänniskas känslighet
.

ORD och deras INVERKAN

A) Dessa ord och deras utbredda målsättning når du och med det öppnas för dessa läsare dörrar till intresse som berör själviskhet kring trygghet och ett allmänt givande så att nyfikenhet lockar till läsning. Fångar blickar registrerar och de viktiga ämnen ristas i hjärnan så att posttänkande via minne har skapat det som sedan leder att stimulera intresse ifråga. Det kallas kognitiv projektering.
Då, denna höga kommunikation leder till omvärderingar (inre konfliktsituation) som slutar i beslutsamhet. Skapade lust som är en nödvändighet för de berörda och med det för att kompensera skapade
belöningsbehov skapas också stora chanser att frågor komma att droppa in, då måste man vara redo till lätta och glädjande, samt trygga svar.
B) Folkbladets ORDET ”utbrett (som t.ex. 6 timmar arbete med full lön etc.)” eller
undertoningar är som en integrerad dubbel effekt som i tysthet fånga förståndet. På tredje plats som kan vara olika ord (mening i det) se själv t.ex. i folkblad nedåt (följ ordet i färg terra-bränd) det är ORDET (mål) dominant, det indikerar undermedvetet till läsare med upprepning det centrala ämne som ordet skall fånga eller dirigera direkt eller indirekt läsare och dvs. styr till, mål är ordet arbete.
PÅ det viset kan du formulera folkblad och styra intresse till mål som är mest aktuellt eller föra vidare uppdateringar osv.

Skolan.
Respekt för lärare och mobbningsförbud!
Arbete.
6 timmars arbete med full lön 5 dagars arbetsvecka!
Sjukfrånvaro full lön.
Förplikta sig till vård som bevis om sjukdomar.
Vård.
Återgå till anställning utan dyr stafettarbetare
Stafett arbetare är en plikt inte en rättighet.
Föredra arbetsplats på lokal nivå slopa långa resor.
Pension.
Pension från 50 med rätt att arbeta vidare.
Pensionssystem anpassad till tidens krav.
Äldreomsorg.
Äldreomsorg hyr och vad man önskar vid möjlighet.Folkblad nr 4
SE FOLKBLAD VISUELL i TSS som följer:

Skolan Arbete Vård Pension Äldreomsorg!

RESPEKT för lärare och mobbningsförbud!
                    6 timmars arbete med
full lön 5 dagars arbetsvecka!
 
SJUK FRÅNvaro fullt avlönad…
Förplikta sig till vård som bevis om sjukdomar…

                
Återgå till anställning utan dyr stafett arbetare Stafettarbetare är en plikt inte en rättighet

Föredra arbetsplats på lokal nivå slopa långa dyra och farliga resor
Pension från 50 med rätt att arbeta vidare
Pensionssystem anpassad till tidens krav

!Äldreomsorg hyr och vad man önska vid möjlighet

Kontakta eller besök oss får du veta mer www… tel från…

Psykologiska strategin med taktiska visuella ord som reflektera t.ex. en vitlögn (läs om igen ovan för att fästa kunskap om vad vitlögn innebär i sin befriande form).


Folkblad nr 5
Följande folkblad formulering är ett alternativ för alla NMR medlemmar, de äldre, de nya och de osäkra. Målet är t.ex. att i andras ögon bli synlig av HISTORIENS NEGATIVITET och annat som bromsar människor i förståelse och som inte tillåter lösa kommunikations problematik. Dessutom för dig kan det vara ett sätt att dämpa eller bli sk. sociala mobbning och annat skapat av olika orsak där roten finns i Historien.
Viktigt är att omvända synen om saker och ting, den mentala som skapar blockeringar, höga gränser, förvrida ord och mening som dessa människor (motståndare eller osynliga deltagare) att pga. makthavare och medial information som lyssnare oskyldiga intar och gör de och dig till offer! Ett offer som sedan reagerar fysiskt och brukar våld!
Ett enkelt folkblad kan ha som syfte att informera och dirigera läsare till ett icke våld via förståelse och öppenhet = acceptans (ACCEPTANS är i mina studier i LSP http://vi-pr.com/logistiska_samhallspsykologin.htm det centrala slutskede i metodiken) som bär SEGER som kallas FRED!
Folkblads innehåll kan vara:
”ETT PARTI FÖR ALLA!”
”POLITIK MED HEDER OCH UTAN VÅLD”
”MILJARDÄRER OCH KAPITALISTER ÄR EN LÖGN, ETT TJUVERI, OMÄNSKLIG OCH DÄRTILL BROTTSLIG!”
”POLITISKT PARTI FÖR ALLA SMAKER OCH VARIANTER”
”DU MED OSS OCH VI MED DIG I TUSEN FÄRGER OCH TUSEN ÅR!”
”KOM MED OSS OCH KÄNN DIG VÄL OMHÄNDERTAGEN, ÄLSKAD OCH TRYGG”
”KOM SOM DU ÄR I EN GEOPOLITIK”
VI ÄR MED EN GEOGRAFISK VÄLMÅENDE SAMLEVNAD”
osv.

HEMLIGHET SKAPAR MISSTRO därför är vi rakryggad!
Att avslöja denna typ av pedagogiskt arbete det ser ut att vara kontroversiell pga. folk har olika uppfattningar som skapar motstånd, våld och att andra kopierar metodiken för egen vinning, det får de göra. I klassiskt, enkelt och visuellt tänkande ser vi uppenbarligen den som omöjlig förening med GODA och ONDA. Det vet jag att så är det inte för själva ”avslöjandet” gynnar båda sidor när kunskap styr lika i jämförelse med t.ex. skräckvapen för alla eller avlägsnade skräckvapen från alla, då uppstår jämlikhet och effekten är i olika omfattningar trion FRED – FRID – FRIHET för den tid som är. En sak måste tilläggas är att DU SOM ÄR MED NMR du och just du, kommer att få ut mer om vad jag har i bagaget och som tar oss i tysthet eller i marsch till SÄKER SEGER!

, ”Tiden väntar inte, tid (som jag skrev i andra sammanhang)” och dvs. DU ANSVARIG FÖR GRUPPEN eller lokal cell - SER ATT BOKA IN SNARAST MINA FÖRELÄSNINGAR AV DENNA TYP m.m. så att VI SKAPAR FÖRSPRÅNG I TIDEN. Ju fler vi kan sammanföra och vidare sprida kunskap och förverkliga seger. Mina kurser innehåller en salig blandning från praktiska övningar, strategiska, taktiska relationer och ideologiska samt filosofiska kunskaper, se vidare exempel på
www.vi-pr.com
Börja nu att se, leva i stunden om vad som är styrka, glädje och frihet under mantel om vad du kan uppleva motsägelsefull för det är så att tillsammans löser vi framgången.


Självupptagenhet och personutveckling

NU börjar du med dig själv med sk. självkritik som skapar en kognitiv (hög) personutveckling som innebär förståelse m.m. = intelligens, en fullbordat NMR-are: du som inte accepterar dessa betoningar du finner dig i riskzonen av extremism som vetenskapligt räknas som farliga av mindre intelligenta individer. VI SKALL ÄNDRA UPPFATTNINGAR för vi vet att MÅLET (sanning, utdelning, räddning, trygghet och frihet = övervinner) är VÅRA! Se i dig själv NU att därför ”jag (du alltså)” förstår vikten av självkritik, det som guidar mig till en sann kritik. Våga mer och stå för den högsta politiska idé, frammarsch och FRAMKOMLIGHET!

Härmed föreslår jag att pröva din MOGENHET genom att bjuda sk. motståndare till att lyssna på NMR föredrag. Skapa forum, vara mer aktiv på gator och torg, var aktiv militant, mer synlig osv. DET ÄR FRAMKOMLIGHET FRAMGÅNGENS MÅL!

 

IDAG

Var stolt och älska NORDEN ditt land!

STÅ PÅ FÖR:


Flora, fana m.m. är livets mening!


FÖRSVARET

Gemensam armé inom nordisk nation konfedererat SUPERSTAT med att MTP - Alla medborgare värnpliktiga från barndom efter egna psykiska och fysiologiska möjligheter. Alla vuxna är militär oavsett kvalitet eller störningar.
Norden är ett område i norra Europa som består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland. 
Wikipedia 26,61 miljoner MILITÄRER frånsett små barn!

SOCIALISM betyder ”Arbeta t.ex. 10 timmar och få kompensation för det. Sedan, t.ex. (1) ger efter skatteplikt eller (2) efter fritt val”.
Friföretagsamhet ingår i den 2/a variant.


Ekonomi

NEJ till bankers monopol, ränta osv. som passar in i den socialistiska - dels liberal princip ovannämnd nr 2).
Relation med världen utanför norden.
Autarki, nordisk självständighet.
MPT Också om vi förminskar antalet invånare genom att eliminera invandring, svenskarnas förrädare osv. vi kan överleva efter förvandling eller återbalans. Det, är bevisat av sunt förnuft, historien, geografiska kalkyler och dagens världsekonomi.


MTP
DAGENS POLITISKA KRAV (lagförslag): sätta lagliga gränser om vad som menas med yttrandefrihet där t.ex.
1) en tillåten manifestation inga motdemonstranter skall närvara. Elimineras då den första provokation.
2) Media skall sprida rätt definition om organisation som manifesterar och om vad det gäller. Eliminera andra provokationer.
Den 30 september 2017 i Göteborg NMR motdemonstranter var våldsamma och provocerade krångel för manifesterande MNR samt medias aggressivitet och okunskap samt manipulation blåste upp stämning så att det uppstod ett nationellt förtryck mot minoritet demonstranter ! NMR
Motdemonstranter och andra civila som tyckte att det var bra att NMR budskap inte kom fram, de får skämmas, de har visat sig vara lagbrytare, ignorant i sak, antidemokrater m.m. DET är bevisat det går inte att förneka! PROVOKATION SKALL STRAFFAS och inte reaktion på det!”
Ger FAMILJEN STATUS se t.ex. via mina lagförslag om det och mer på http://vi-pr.com/lagforslag.htm dessutom andra lagförslag spridda i olika länk på
http://www.vi-pr.com/ 


VAR ALLTID REDO!

Utseende strategi: det som en rörelse behöver för att kunna erkännas ideologisk korrekt:

1, BETÄCKNING.
2, FLAGGA.
3, HÄLSNING.
4, KLÄDSEL.
5, SÅNG (musik och text).
6, SÄTET
7, PROGRAM
8, MTP vit-vapen överlevnads dolk för båda kön med sigill (typisk NMR).

 

Följer tips och dels upprepning.

VISA ofta bilder om kärnfamilj, spädbarn, barn i lek osv. Äldre vid olika omständighet och i trygga händer. Arbetarna på farlig arbetsplats som gruva, fiske, jordbruk, industri, fjällen; deras vinst osv.

Bli så långt det går om historiskt tyngande om förintelse och andra saker och ting som skrämmer och bromsar.

HYLLA de medlemmar som gör aktioner i NMR riktning och NMR-are redan fängslade som hjältar osv.

Förvandlar illegalt stämplad aktion till en godkänd naturlig reaktion mot förtryck (som det delvis görs redan idag)
!


SKULDSANERA (MTP att redovisas…)

MTP Se över belastningsregister och andra procedurer som försvårar anställning, diskriminerar, mobbar osv. Gör lagförslag.


MTP Befria alla dömda som blev dömda utan synliga bevis som menas med RÄTTVIS princip se mer på skinnet www.vi-pr.com i lila färg.

MTP Kartlägga individuella provokatörer och organisationer som sådan inför våldet (dels proposition finns redan idag inom rörelse). Dessa kan ställas inför rätta i framtida samhällets omvandling om inte annat för deras antidemokratiska beteende. DOMEN lyder: expatriering i de landet till deras likasinnades ideologi.

Upplysa folk om felaktigheter syn om demografi gällande nordens medborgare rättigheter om förökning och illegala invandrare invasion som t.ex. muslimkvinnor kan föda upp till 8 barn mot 1-2 från nordiska folk och problem som redan belastar världen och livets överlevnad gällande omotiverad och redan ansträngd produktion och konsumtion pga. oacceptabel överbefolkning! MTP Dessa politiska ANOMALI är en PROVOKATION till mitt förstånd som jag vill tro andra delar med JA TILL NORDENS FOLK RÄTT TILL EN AVSKRÄCKANDE VAPENARSENAL!

Värna allemansrätten och fri företagsamhet samt vid MTP individ och familj integritet genom att skapa KVOTERING som i detta fall är koherent till socialism gällande privat egendom. Staten gör en mall att följa som kallas t.ex. ”EGEN (privat ägo)” som t.ex. 1000 m2. som de mänskliga mentala och fysiska ansträngningar klara att underhålla. SK. privat område utöver bilar och andra ägande, är det som gäller medan resten ingår i allemansrätten.


MTP
En av mina sidoförslag är att genomföra livets tideräkning före Kristus från den tid vetenskap säkrat efter att hittat mänskliga kvarlevor som t.ex. 15.000 års eller 6 miljoner tidigare, eller före tideräkning av homo sapiens som godkänd och erkänd som dagens människa, osv.

MTP
Söka rättigheter via extraktionisktpolitik http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm  för att skapa egen självständig federation.


MTP NMR… se att ledarskap leds av två ledare istället än en med riktning UNG och MOGEN.

 


*MTP
(dagens proposition till framtida NMR regering) Biståndet av valuta utomland kan inte genomföras omedelbart pga. i första hand måste omvärderas av nybildade NMR regering eller vad det kan heta denna nya regering då som t.ex. Centra (NMR regering) har ansvaret för att garanterar till medborgare i SUPERSTAT en god levnadsstandard via stimulans under mental och fysisk arbetsår, omhändertagande vid sjukt tillstånd och pensionering samt säkerhetsfråga gällande försvar i stor mening.

*1 Mitt resonemang grundas på SD-are framgång som har som lockbete motstånd till invandring som är det samma för NMR. SD värna för svenska traditioner medan NMR dels för det men av högsta grad och i storhet för nordens folk!
Vänster partiet som har en politik av större jamlikhet mellan kön, solidaritet osv. med högre mänsklighets grad av alla politiska partiet bromsas i deras framgång av stöd för invandring och är drabbad av samma problem som NMR nämligen HISTORIEN!
NOTERA att V har fördel genom att medverka i regerings politik och som SD syns oftare i media.
Summa summarum är faktum att om NMR blir av eller tona ned Historiens vikt som bromsar, ta alla chanser at visa sig i media eller propagera högt då höjs utan tveka förutsättningar till en snabbare takt för framgång.


*2
MTP (dagens proposition till framtida NMR regering) Vi äger inte Jorden, vi använder den. Ägande kvoteras efter principen.Tillägg: Avslöja att Just nu upplever jag en liten nyfikenhet att veta hur många fler har samma ”sinne” som jag. Just nu verkar det inom vetenskapen som har nått 600 individer på flera miljarder människor ”invånare på jorden”. Alltså,  fenomen, sinne, upplevelse, extra känslighet och vad som kan definieras gäller att när ett namn, efternamn upptas klingar det med färg och form. Delar du samma upplevelse eller känner till andra, så, hör av dig. Jag vill forska vidare i det och annat som har att göra med mänskligt beteende för att kunna bredda ut kunskap i relation med LST
http://vi-pr.com/logistiska_samhallspsykologin.htm . Tack för ditt fria deltagande eller attribut i meddelande.

 

Här medföljer inträdet examen…

http://vi-pr.com/torsvardtorp.htm


DELVIS EKONOMISKA och BETEENDEVETARE LÖSNINGAR
http://www.vi-pr.se/politiska_plattformer_piattaforme_politiche.htm Finns i olika länk med olika politiska riktningar på
olika bevis om världens problematik
http://www.vi-pr.com/rasen_renhet.htm Rasens renhet
http://www.vi-pr.com/logistiska_samhallspsykologin.htm Grundare till terapeutiska lösningar angående individ och grupper osv.
http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm filosofiskt tänkande kring kommunikation  
http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm Analys gällande maktbehov… hantera makten för ledare osv…

TRÄNARE http://www.vi-pr.com/gon_munk_sjalv_forsvar.htm
självförsvar och överlevnad och grunder till gladiatorstil https://www.youtube.com/watch?v=1niUaXSZSfQ .

http://vi-pr.com/torsvardtorp_tssl.htm Personlig utveckling inom studieläran
Kontinent politik http://vi-pr.com/natio_europa.htm och http://vi-pr.com/geosocialism.htm  

http://www.vi-pr.com/nmr.htm Geopolitik Relationer

Video
https://www.youtube.com/watch?v=VCRs7qpJNsI De in vi ut
https://www.youtube.com/watch?v=hW87pVKWvmo Svenska föräldrar
https://www.youtube.com/watch?v=E020fcHst7I Bevara Sverige
https://www.youtube.com/watch?v=l3S1T0CMlUk Så var det förrrr och nuuuu…

http://www.vi-pr.com/italia.htm
 på italienska och delvis svenska som global information…
http://www.vi-pr.com/armata_padana.htm
 AL.PAs armén (norditalienska… padanska alpjägare på italienska och se mer på video eller via Youtube historien och senast formationer) men se närmare i länken några bilder.
JAG KAN KOMMA MED IDEOLOGISK RIKTNING
https://www.youtube.com/watch?v=tKoMIMVCRPk bevis om norditalienska Lega Nord viktigaste
https://www.youtube.com/watch?v=JF6rDy4SwTU olika ekonomi, olika territoriella, olikhet i sig i samspel och då handlar om skillnader t.ex. federalism, konfederation, världsproblem osv
https://www.youtube.com/watch?v=yZvKD6xn27I problematiken relaterad till samlevnad gällande olika fronter som beteende individualism, kollektivism, produktion osv.
https://www.youtube.com/watch?v=liG3wChvw0A om social politisk omstrukturering (gällande den nya staten Padania)
https://www.youtube.com/watch?v=WvhkGuMK8gg analys
Dessa skulle översättas på svenska men tiden räcker inte till för stunden.

https://www.youtube.com/watch?v=aC_1FCJ0C0w NMR Boden 2018

 

 

 

 

Observera

 

 

Judehat är en abnormitet då det inte finns orsaker till och rädslor, till extremt behov om att försvara sig mot hot eller provokation som aldrig i flera tusen år .

Skall man förfölja alla romare, vikingar, kelter, preussare, européer, italienare, tyskar, svenskar för det som de gjort? Eller alla geonationalsocialister, pacifister eller ursprungsfolk bara det att de är som de är? Hata eller utrota alla pga. deras ursprung osv.?

 

Ge mig orsak att just du eller ni är bättre eller värdefullare än en annan… BEVISA dvs. i praktiken med fakta alltså och inte bara snack eller blaha, blaha, blaha!

 

SJÄLVKRITIK är det första steg för din rehabilitering, omtanke, befrielse och hög kunskap… det heter acceptanse!

 

I:a steg:

 

1, är du kunskapsmässigt mer värd än vetenskapsmän (vetenskapsperson) israelisk eller av andra ursprung?

2, Kan du odla grönsaker t.ex. framför fönster i din bostad, eller ute i trädgården, eller i stor skala för egen försörjning och försörjning för andra?

 

 

II:a steg:

 

Har du vilja för det… att vara lika vem?

Du kan inte vara ensam.

Vi behöver varandra

 

De andra kan inte heller vara som DU, här och nu… Värdefull Som Du Är dvs. att UTAN DIG kanske HELA MÄNSKLIGHETEN eller han, hon, hen, GÅR de andra UNDER  … du är som du är vi accepterar DIG som värdefull!

 

III:e steg:

VETA att…

 

Judar är inte bättre än någon annan med både gott och ont … som även du är och kan, kunskapsmässigt osv.

Judarna har en historia av årtusenden och tyska nationalsocialism varade 25 år

judarna byggde och bygger... t.ex. kibbutz (socialistiskt kollektiv) som då, nutid och framtid.

Hitler förrådde en del av hans genetiska rötter, och med hans följare skapades en obeprövad myt om arisk ras, storhetsvansinne gav ett hårt nederlag för den renodlade nationalsocialistiska ideologin och blev en katastrof för germansk nation och folk!

 

Härmed

1, lägger till för kännedom och personutveckling som jämförelse med historiken ovannämnd och dagen den 20 april 2018 infekterad politisk utveckling i världen, man måste inför tro (erkänna, konfrontera sig, acceptera osv.) min skrivelse som sanning att ”alla människor som blandar sig i andra folk eller nationers angelägenhet genom att använda sig av retorik för att skydda egna långtgående planer med imperialistiska intressen öppnar ingressen till mänsklighet –värld -livet undergång.”

2, Till dess det ännu finns territoriella möjligheter att skapa flera nationer och fria länder tror jag på det, se på mitt förslag

https://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

3, TRO på ”VAL” som jag beskriver i

https://vi-pr.com/geosocialism.htm  

4, Här lägger jag ned av olika omständigheter mina ansträngningar för Israels problematik.

För Europa och Norden samt Sverige och Italien där mina barn lever,  tänker mig närvara med följande mening som jag lärde mig ”Il miglior di dire är di fare! Den bästa sätt att säga är att göra!”

5, Akta, du och jag lilla ingenting, att inte låta oss manipuleras av de andra, dom, media och regeringar eller också av egna självproducerade inbillningar samt allt som vi ser.

Jag här och nu bevisar för mig och för dig via hemsida www.vi-pr.com med för närvarande sina ca 700 A/4 pappersark att jag skyddar mig och inte tillåter mig manipuleras… du då? KOM MED

 

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com