Månsidigt Nationell Regering

Mångsidig Nationell Regering (M.N.R.)

Med mångsidig nationell regering menar jag en nationell konfederation av typ som jag föreslår i P.P.P. som VI-Partirörelse, VI-Partiblock, Extraktionistiskt politik och andra som t. ex. D.D.P., Pirat partiet, Bergs partiet, Sameland och många fler lokala, kommunala, regionala partier, fackföreningar, rörelser.

Autonomi och självständighet: Autonomi är ett milt sätt att vara självständiga. Autonomi är en självklarhet i sin egen identitet i den nationella, kontinent eller världens politiska globalisering.

Dagens problematik för att ena intresse fråga är inte i sig höger eller vänster filosofin eller religion och etnisk tillhörighet. Problematiken i så fall skulle det vara de politiska partier av nationell och separatist klang, från ultra höger till vänster, de så kallade politiskt obundna ideologier -rörelser -organisationer. OBS! Dessa sistnämnda politiskt obundna räknar jag de kriminella från den "undre världen" till företags magnater och korrupta politiker m.fl.

Kompromiss: Kompromisser löser problem av allehanda slag. Kompromisser består inte av en demokratisk eller totalitärt procedur, nej, kompromisser löser motsättnings -problematiken via en klar plan som kräver förståelse till förändringar. Till exempel, nationalister måste förstå och acceptera att t.ex. Sveriges gränser är förändringsbara, då som nu. Separatister måste förstå och acceptera att etniska och kulturella traditioner går före de ekonomiska intressena och att deras politiska behov av makt skall vara i det allmännas intresse och inte deras individuella.

Första steget: Första steget som skapar ett utvecklat samhälle, är en regering komponerad av individer från olika kulturer. Dessa representanter skall arbeta för att lösa problem i det mångkulturella samhället.

Mål: Självrealisation och mål till en Mångsidig Nationell Regering består av följande princip: "Alla politiska ideologier har rätt att finnas till."

I Sverige som i många delar av EU ser vi regionala intressen med flaggor i spetsen blomstra. En tydlig signal om behovet av en omgruppering av alla dessa intressen så att M.N.R. kan se sitt ljus. Bergeslagen, Bohuslän,  Gåtland 1 och Gåtland 2,  Härjedalen, Lappland, Norrland, Sameland, Skåne, Svealand, Svensk-finsk, Jämtland och mf.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com