Tor svärdtorp. Hellgrensgatan 4A, 96134 BODEN -0730678362 tor.svardtorp@gmail.com 2021-12-10

 

Till Peter Hultqvist försvar minister: du är svensk och ja står på din sida.

 

Du vet vad jag och vi inte vet. Och därför mina bedömningar begräsar sig.

 

Du känner som jag att svenskarna blev ledda att tänka att Ryssland är farlig så att hos många födda svenska finns mindre eller mer latent ”rädsla för ryssen”. BODEN fästingar talar sitt!

 

Jag föreslår att du skall tänka om en del saker som t.ex. att du och bara du är ansvarig för eventuella problem som kan skapas med beslut som inte kan vara noga tänkt. Noggrannhet vill jag påminna att det börjar här och u när en medborgare eller väljare hör av till dig som jag gör!
 

Vi medborgare som har valt regering behöver inte för det alltså, vara överens med regerings ansvariga när dessa tvingar oss till att medverka till vansinniga beslut när t.ex. en ”FARA” som påstods vara, inte är tydliggjord. Frustration som t.ex. ”russen kommer” skapar rädslor och aggressivitet.
Därför är det klokt att släppa fram alla hemlighetsmakeri så att när folket får förståelse öppnas vägen till objektivitet. Det innebär att fördummar och positiv tänkande ta balans i det. Låt folkets reaktion tala för det!  Deras råd är guldvärd och det motverka maktberusning http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

 

Mitt råd är att hetsa inte upp med påstådda militära allianser eller NATO närvaro i Sverige.

Nu har jag en fråga och önskar svar på det: ”vad menar DU med ALLIANS FRIHET”? Det framkom i media t.ex. 1021-12-9? Följande förekommer i skinn på Försvarsdepartementet: … Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.” VA? Jag blev chockerad! DUMHETER! Jag trodde och VI tror att NEUTRALITET är vägen att följa, vi behöver inte upprepar historiska felaktigheter.

Därför härmed vill jag råda till vänlighet gentemot stormakt ansvariga i Ryssland som t.ex. nuvarande representant Vladimir Putin med flera. Fattigdom, om så kan uttrycka mig, har i folkets ögon inte gränser och oss alla fattiga ryssar eller svenska, VI är alla bröder!

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com