POLITIKER SKALL VARA UTBILDADE

POLITIKER SKALL VARA UTBILDADE I ÄMNENA

 

1)      Politiken MÅSTE följa IDEOLOGISK RENHET principerna av se länk http://www.vi-pr.com/akta_fyra_politiska_ideologier.htm öppna och läs på nr. 3!

2)    Vid inträdet i Riksdagen eller Regering görs vid över 25 års ålder. Varför det? För att man är då fysiskt och psykiskt vuxen.

3)    Politiker måste vara utbildad eller självlärda med erfarenhet i ämnen som de driver fram. En eller flera ansvarsposter är möjligt om man bevisar kompetens i det. Fler politiker i samma kompetens kan samarbeta och bolla frågor med varandra och lösningar.

KRAV är också att dessa måste visa upp deras färdiga utbildning som politiker som görs med ettåriga studier vid 25-26 årsålder.

 

FRÅGAN ÄR ”Med kompetenta yrkespolitiker förvandlas politiskt styre till en klassfråga?” Svaret är NEJ!

I dagens nationella, kontinentala och världspolitik handlar det inte bara om att ha en ledare som klarar de fysiska och psykiska ansträngningarna för att rädda och bevara hundratals medlemmar i klanen. Idag så handlar det om multipla, djupare, bredare och komplicerande frågor som kan inkludera miljontals medborgare, eller miljarder människor nationellt, kontinentalt eller på världsnivå och som har att göra med själva livets överlevnad!    

 

YRKES ”utbildad politik kan diskriminera de svaga eller andra utbildade som inte omfattar riksdagen eller regeringspolitik? Svaret är NEJ!

Svaga, självlärda och aktiva eller utbildade i fria ämnen som inte innefattar kunskap att regera sig -(politik) på nationell nivå kan vara att med egna frågor driva lokalt och regionalt precis som ungdomar under ”ansvars ålder (träning från 18 till 25 års ålder)”.

Alltså, MEDBORGARE, som vill vara med att driva en politisk vilja men som inte vill eller kan vara yrkesutbildade politiker kan göra det lokalt via olika demokratiformer se länken http://www.vi-pr.com/demokratier_democrazie.htm,

 

REGIONAL POLITIK

Gällande ”Politik Av Regionalt Intresse” medverkande måste också vara medveten om vad som gäller i sammanhang, problematik och lösningar som grund för att förbättra kunskap ifråga via ettårig kurs som styrker en godkänd regional politiskt kompetens.

 

KOMMUNAL POLITIK

ENGAGERADE politiker måste kunna grunden och förutsättningar via ett årskurs för att förstå resurserna, möjligheter och resultat ifråga.

 

KVARTERS POLITIK till alla utan bevis om politisk kunskap.

 

 

Tor Svärdtorp http://www.vi-pr.com/