Politiska partier, Svenska stora och små, värda och bluffare.

POLITIKEN IDAG. En reflektion värd att göra för dig som inte är helt upplyst om politiken, politiska partier och deras representanter. Se följande länk http://www.vi-pr.com/brevpolitiker.htm  och http://www.vi-pr.com/politiska_partier_2.htm  och http://politiskapartier.se/politik.html och http://www.karlhenrikpettersson.se/politik-vad-menar-vi/ och googla vidare och inte minst se på http://sv.wikipedia.org/wiki/Politik. Se vidare dessutom och tänk på det ideologiska ursprunget, informationens intranät (påverkan och uppfostran) typ media, tidningar, radio, TV, sk folkbildningsskolor som ABF, Medborgarskolan,  Bilda, Vuxenskolan osv. och nya s.k. ”Friskolor.” Fackföreningar och föreningar av olika slag. Företag som helt öppet delvis eller hemligt drivs eller styrs av politiska, religiösa eller rent ekonomiska vita (kända och godkända) och svarta handeln (undre världens) knutna intressen, som gör politik.  Se det på ett individuellt, familj, grupp, lokal, nationell och världsnivå för att kunna göra en jämförelse av en global politisk och ideologisk utveckling. Sök… vidare om politiken och deras representanter, rörelse, ideologi på en djupare och global nivå, se t.ex. följande länkar, fiska vidare på http://www.vi-pr.com/ideologierlankar.htm, jaga vidare på http://www.lankarkiv.com/kategorier/asikts_frihet.html#anarki och http://www.lankarkiv.com/kategorier/asikts_frihet.html#divpar lotta ut chansen på  http://www.politicalresources.net/sweden.htm och vidare på EU nivå http://www.politicalresources.net/europe.htm så vidare på världsfronten http://www.politicalresources.net/ Nyanseringar som blockpolitik, fusion, pakt, samarbete osv. är extra tillägg. Ser vi sedan på lokal nivå, är politiken inte mycket att hylla heller när det handlar om samarbete mellan bröder, kamrater eller partivänner. Där finns konkurrens om vem som ska ta makten och privilegier som det blir vid makt och ekonomiska intressen.

Vad tänker du nu? Kanske tänker du på vad som är äkta och vad som inte är det, vad som är riktigt- sanningsfullt- rättvist- av värde eller en bluff deltagande eller politik? Vem och vad kan man lita på om man själv inte hinner med att styra sin egen gemensamma ekonomi, hinner inte med vare sig lokal eller nationell politik, global mänsklig problematik är ännu längre bort från DIN påverkan och möjlighet till förtroende.

BRA och DÅLIG, det GODA och det ONDA finns överallt och inte minst som små frön (inom oss) också se det på närmare och djupare håll på följande länkar http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm och http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm VI-pr utvidgat demokrati http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm. Vem vågar berätta, skriva om sådana svårigheter, delaktighet? Jo, man brukar höra en massa gnäll, medan andra kämpar på och andra dör för sin tro, sina ideal och den RÄTTVISA känslan som gör oss som vi är… hjältemodiga eller/och martyrer.

MIN politik är för närvarande t.ex. av den nationella samt världspolitiska med konkreta exempel som följande: http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm och http://www.vi-pr.com/k_regering.htm med inslag av http://www.vi-pr.com/helhet.htm Men plats finns hos mig för utveckling vid omvärderingar, anpassning, realistisk syn och beslutsamhet.

 

HÄR OCH NU MED VÅR SVENSKA POLITIK. Partierna i riksdagen och antalet ledamöter idag 2012:Socialdemokraterna 112 Moderaterna 107 Miljöpartiet 25 Folkpartiet 24 Centerpartiet 23 Sverigedemokraterna 20 Vänsterpartiet 19 Kristdemokraterna 19

Vilka funktioner har dessa partier? Deras ide:. FUNKTIONER. De är troligen alla partiarbetare och lika i den meningen att de arbetar för egna ideal, dels samarbetsvilliga, konsekventa och tom. kontroversiella. IDEALEN. Vi tror på solidaritet Socialdemokraterna, vi tror på jämlikhet Vänsterpartiet, vi tror på nationen Sverige Demokraterna, vi tror på produktion Centerpartiet, vi tror på ekologin Miljöpartiet, vi tror på egen vinning Moderaterna, vi tror på familjen Kristdemokraterna, vi tror på samhället Folkpartiet. Det är det som figurerar i de ovan beskrivna politiska partierna i riksdagen.

HUR FUNGERAR IDEALEN OCH FUNKTIONER?

AVSLÖJANDET.

IDÈ Så, kallade anarkister deras idé Anarki inom det korrekta politiska sammanhanget. Det har faktiskt irriterat mig länge lexikon, makthavarna, medias och folkets spridning vid jämförelse av ordet anarki som synonym till kaos. Det visar sig vara politiskt inkorrekt, idioti, manipulation, så att lexikon skulle skrivas om med mening att radera helt den felaktiga jämförelsen. Som många andra lögner går det inte ens att tolerera.

Idealen inom generaliserat tänkande vid MÄNSKLIGHETENS och LIVET LEVNAD och ÖVERLEVNAD som t.ex. FRED och FRIHET, IDENTITET och GLOBALISERING (sistnämnda ordet som överträffar internationalism) VID RELATION och med POLITISK MAKT är det som en början om (evig otta) en mekanism av trilogin SOLIDARITET - JÄMLIKHET - FRIHET. Det vill säga: SOCIALISM, KOMMUNISM, KAPITALISM. Dess skuggor av treenighet: självständighet – decentralisering -centralisering som i sin tur relateras till trio: federalism- nationalism- internationalism och vidare i livets vilseledande själ: individ - grupp- mänsklighet. Socialism, kommunism och kapitalism alltså är de grundläggande idealen, ALLT ANNAT påhittad, tolkning, inblandning, infiltrering, förvridning i det STATSPOLITISKA SAMMANHANGET är att FÖRKASTA!

Halv politiker: Miljöpartiet, ekologiskt inriktad, s k. de gröna-ekologerna har sin fot där vinden drar bäst för deras frågor till vänster eller höger. Centerpartiet, har profilerat sig som bondepartiet på högerkant (de verkliga gröna). Kristdemokraterna är till höger en typ av konservatism som inte är. Dessa partier har inte något ideal i botten. Alltså, en kämpa för ekologin, den andra för bönder, den sista för sin religiösa tro. Dessa partier är att jämföra till ”extremister” typ godkänd fanatism som gränsar till högt ansvar för deras intressen som i sig kan vara lika väl idealen. Om idealen är en högsta önskan, ett brett socialt perspektiv, så kan vi säga att dessa politiska partier fyller bara en del av hela samhällets kropp och dess behov, och därför är dessa partier inte lämpliga för en generaliserad allmännytta (politiken). Enkelt förklarad. Skall miljöpartiet bestämma över allt i ett fungerande samhälle som är grund till produktion som påverkar nödvändighet? Då måste dessa ekologer vara med nödvändigtvis och stödja världskrig… och det vill säga att deras  princip faller. Skall bönder bestämma över industri i den klassiska meningen? Ny fattigdom som är den nya typen av proletariat, motsäger sig till industrialiserad framtid och en ny klass av rika bönder. Deras nytta faller. Skall Kristendomen låsa in mentalt alla fritänkande svenskar, med agerande för att deras troende är en elit? Deras existens faller. Mp, C, KD är partiet som inte behövs varken i Svensk politik eller på världsnivå. Dessa partier löser en del av samhällets frågor eller tenderar att vara egenmäktiga. MEN, i demokratins namn, har de en stor påverkan vid just deras centrala frågor. Och, javisst att om de skulle regera i majoritet skulle de ha sina ”specialister” som styr allt annat än deras centrala frågor. På detta vis gör dessa politiska partier nytta som alla andra, de kan vara funktionella men med ett ”MEN” i ryggen. 

 

Tredjedelpolitiker.

Folkpartiet Fp. Dessa är ”Liberaler” (för dom som förstår liberalism som ekonomins grundprincip), alltså att stå för fri företagsamhet typ Moderater, kapitalister t.ex. delvis dagens USA, republikaner (utan kung) med bred hänsyn till vissa sociala reformer, gör dom sig till representanter för en helhetspolitik där idealen finns. Men missuppfatta inte Liberal=libertas=fri. Ordet frihet innebär inte knyten till lagar och staten så att ambiguitet i Liberal politik är tydlig (denna historiska lögn har irriterat mig länge). Men, Folkpartister är egentligen de riktiga Moderaterna och mer! Ha klart för dig du som läser detta inlägg, att Moderaterna gör ett halvt folkpartis arbete, de är värda halva, dvs. att folkpartister det är de som skulle vara i spetsen och driva Sverige och inte moderaterna! Men konstigt nog rättvisan är omvänd. Kan vara så att Svenska Folkpartiets oförmåga att marknadsföra sig i tiden, är att inte tala om idealen? Att inte stå för det som gäller och att inte framföra sin politik som man i USA gör än idag alltså en aggressiv politik? Om så är fallet, deras försiktighet har bromsat deras framgångar. Folkpartiet är som ett vilset barn. Folkpartiet för en antisocial politik och dvs. ett antifolks generaliserande välbefinnande. Här faller deras benämning som står För Alla (folket). Alltså, Folkpartiet är varken fascistiskt, socialistiskt, inte ett helt rättvist parti, det är istället ett folkligt parti med inriktad demokratiskt elit (fascistiskt- liberalisktaktig och lika socialistisk- libertarian) och med reformerad politik, den är varken det ena eller det andra, så det hamnar i en mystisk politik i utkanten av Moderaterna.  

Sverige Demokraterna SD. Partiet vill spegla sig som konservativt men realistiskt med tradition i spetsen: kultur, nation och tro. Senaste mediala siffror är att SD har hamnat mest på högerkanten, Moderaternas sida än att spela en vågmästarroll, bryr mig inte om för allt detta är ett spel som driver eller drivs som en fysisk lag där effekten (SD) skapar en konsekvens (oundvikligt resultat, händelse). Viktigt att veta om SD är att detta parti saknar ett helhetsideal: är vi socialister? Är vi kommunister? Är vi kapitalister? Ja, vi är nationalister med tydligt inslag av patriotism och det gör att SD står på en stark grund som är en del av en helhetsidé. Javisst att jag som medlem (ser på http://www.vi-pr.com/sverige_demokraterna_tor.htm knyter mig centralt vid sammanhanget: invandring (arbetskraft och religion), försvaret och nation som identitet. Dessutom mitt personliga huvudmål är att rättvisan som breder ut sig via engagemang vid familjefrågor, utbildning, företagsamhet osv. se på http://www.vi-pr.com/ m.m. Utanför denna personliga parentes menar och pointerar jag på allvar att Sverige Demokraterna (SD) bör snarast medge på vilka ideologiska grunder de står. Om det inte sker, kommer de att profileras som hycklare, slingrande ormar, lögnaktiga, billiga, missnöjdhetsparti, ingen att lita på osv. Det som jag menar är att jag själv och som andra är trötta av ideologisk dimma, kommer så småningom att ta avstånd delvis eller helt från dessa demagoger. Annan konsekvens är att partiet stagnerar eller t.o.m. försvinner. Idag är jag stolt att vara SD-are... så klart.

Vänster partiet V.De var helhetspolitiker, de hade den grundidé av den renaste vid statspolitik som Kommunister och det gällde jämlikhet. Nu är deras politik av förrädarnivå. Ledare eller röster som har påverkat förändringar, förnyelse som de kallade, ja de var kanske infiltrerade fiender, spioner som var ute efter att förstöra för partiet, eller var inkompetenta, fega präglade av personlig skam och rädslor efter URS eller URSS stormakts dekadens. Vänsterpartiet har hamnat i konkurrens med storsyskonet Socialdemokraterna, och det blev det stora misstaget. Vänsterpartiet har tappat sin identitet genom att säga ifrån sig de stora helhetsidealen som bara de hade och representerade nämligen ”kommunister”. Röda flaggan tillhör bara kommunister och inte någon annan, precis som svarta fanan utan andra färger eller symboler tillhör bara de rena anarkisterna.   Det är helt knasigt att två olika socialistpartier finns i konkurrens med varandra, lika bra att Vänster helt stödjer Socialdemokraterna för att stärka idealen vid den demokratiska princip som är lika, det om inte Vänster tar tillbaka deras UNIKA benämning ”kommunisterna” och är stolta för det med all risk som det innebär. Mina synska visioner ser en framtid för detta parti OM de förespråkar de rena och rätta idealen. Jag kan vittna om vad jag har upplevt 2010 när i Haparanda jag besökte lokala Vänstern och gjorde mitt inträde med mening att stödja ett politiskt parti med gamla äkta anor med tanke att kanske mitt engagemang och min röst kan solidariskt få denna att leva vidare. Snart upplevde jag maktgirighet, gamla medlemmar som inte visste ens vad röd flagga var (dagens ordförande 2011), rädda och försiktiga. Ett underbart lokalt ”Bok Café” som tyvärr var jämt stängt och enligt mina förslag skulle upplivas med Internet och kurser. Begäran om medlemskap som aldrig kom fram… då var en före detta avhoppare från sossarna och som gjorde sig stor på ordförandeposten genom att påpeka sin ställning som byråkrat! På möte, där närvarade de vanliga trogna, var det två på tio som kunde… idén, de andra var de moderna vilsen och vilsna stolpar, ingenting att ha… En ny indoktrinering, informationsbildning skulle ha behövts för att få ansvar och tron att blomma upp. Ideologiskt är Vänsterpartiet i den gamla meningen av s.k. proletariat diktatur lika förödande som historisk ideologisk miss (som ovan citerade liberaler) att tro att industri, en klass, skulle med dessutom diktatoriska (våldet) fasoner styra över andra samhällsklasser.

 

Helhetspolitiker.

Socialdemokraterna. De har visat det rätta, vi kan säga så, från sin början men summa summarum av ledarskap med stora ambitioner av högervridning, extrem byråkrati, Svensson fanatism, inkompetens och rädsla för folket har förvandlat och försvagat Svenska Socialdemokraterna och partiet. 1980 satte jag min fot i Sverige och när jag steg ner från tåget var det för att hamna i finkan en vecka. Blev sedan friad efter att ha kontaktat kusinerna syndikalisterna i Stockholms huvudkontor och efter mitt bankande på celldörren och framhävda mina lagliga rättigheter som jag blev utsläppt eller utkastad… ha! Utan mitt identitetskort!! Det var faktiskt de kusinerna syndikalisterna som jag skulle träffa för ett eget reportage som sedan skulle publiceras på vår fria ”Alternativ Libertaire” tidning i Bryssel vid 2 Rue de L’ Inquisituion (hahaha) och som täckte franskspråkiga södra Belgien (Vallon) och dels närgränsande Luxembourg och Frankrike. MEN, vilken upplevelse… Åh kapitalistisk ständig förnedring till en socialist… jag skrek inombord och kanske mer… ”Jag är i ett socialistiskt land”! Frihet, rättvisa… och alla lika mig eller jag lika dem, identitetsfrågan är fullbordad, ljushåriga människor med blåa ögon i allra högsta bemärkelse.  1981 var jag tillbaka och karusellen satte igång… utbildning, arbete intensiv fritid och deltagande med egna undervisningar och efter 10 år skrev jag min första sanning: ”Välfärd är inte frågan om att bara sossarna tar till sig ära! Det är också andra krafter av olika socialistiska varianter med lika stora anor och äldre än sossar som har bidragit till det.” För den tredje gången efter en personlig parentes vill jag pointera att Socialdemokrati skall tillbaka till sina gamla anor som än är i sin ordning fast all modernism och science fiction i högt tempot och inte minst världskris med detta oerhörda mänskliga lidande som skapar den osäkra framtid som väntar våra barn. Min uppmuntran för socialdemokratin till er helhets politik är följande: Stå fast vid solidaritet för äldre och barnfamiljer, var konsekvent genom att strunta i EU och andra internationella påverkningar, utpressningar eller direktiv. Bibehåll neutralitetspolitik, se över principer av centralisering och decentralisering. Sjukvård, transport, boende och utbildning återställ balans i det. Var hårt självkritiska och konsekventa vid religions frågor som t.ex. se vad som är bra i det religiösa och sätt gränser för islamisering om ni tänker fortsätta att sekularisera (avkristna) samhället. En sak har jag blivit besviken på, med er som är ansvariga sossar … Ni har tillåtit demokrati i princip ta över sunda förnuftet, ansvar och ideal när borgliga Moderater kom med påhitt under valåret att dom skulle vara representanter för arbetarklassen! Jag upplevde en tragedi som inte ens får mig inte att skratta eller gråta. Ni har inte vågat agera mot lögner ni har sårat idealen och fortsätter i feghet ni är inget att ha för mig!

Moderaterna politisk partiet. Se följande länk i dagens datum 18 september 2011 http://www.moderat.se/web/Var_politik.aspxModeraterna är vår tids arbetarparti. Nya moderaternas uppgift är att lösa samhällsproblem och göra Sverige till ett bättre land för alla som bor här.” Här har vi en blandning av sofistikerade meddelande som kan dra till sig trötta osäkra väljare inte minst unga nya krafter. Här vill jag slopa analysen som skulle dra ut på tiden med skrivandet. Men jag kan tillägga att definitionen ”arbetarparti” i den mening som det skrivs inte blev tillräckligt tydligt och knuten till politiskt val, det är en klar skurkmetod som bedrar och förolämpar. Skulle de som hittat på den formuleringen preciserat att moderaterna är ett arbetarparti för de företagare (minoritetsarbetare), då var det rätt, men inte när formuleringen antyder proletär och andra arbetare eller arbetarklass som säljer sin arbetskraft (löntagare, de som arbetar för en lön). Det verkar som om världspolitik har orienterats till en ostrukturerad, kaotisk, delvis fri privatisering och Moderaterna ligger rätt till med deras politik. På en sida privatisering som gynnar liberal företagsamhet, å andra sidan gynnar federalister, anarkister, socialister också. Hur? Det finns ingen skillnad mellan liberal politik där företagsägande klassiskt menad är av enskild firma (ensam person som äger eller är ansvarig för) där profiten, vinsten går till ägaren, och kooperativet, aktiebolaget, familjföretagets formade verksamhet där vinster delas på lika villkor eller med skillnader mellan deltagare. Inte heller dessa aktieverksamheter som är varken socialistisk eller liberal. Alla dessa ekonomiska kompositioner lieras med varandra vid grundprincip om FRI och KONKURRENS, det vill säga att jag äter upp dig eller du mig. Här klämmer skorna för miljö intresserad moderat eller ej, alltså, när KONKURRENS överträffar sig själv dvs. via EKONOMISK FRIHET som innebär att värden i natur, människor och livet över huvudtaget är mindre än PENGAR. Inte slut med det. Ett fritt företags konkurrens innebär social fara och bevisas via korruption av högsta rang typ kartellmetoder. Hur rättar man till det? Hårdare straff för dessa bildningar och Staten skall stifta ägande och konfiskerade bolag. Ingen nåd för korruption, det är det som skulle höja moralen i Moderaternas värld.  

 

Små politiska partier.

Det finns vid olika definitioner, olika storlek, fattiga och rika rörelser, kända, okända, hemliga, knasiga, bluffare och ärliga. Ovan nämnda vid länkar finns, fanns eller/kommer att uppstå och dö ut igen osv.

Rätt att finnas och stödja rättsligt som de etablerade partier vid valrörelse är de som grundats på de definitioner som ovan beskrivits som refererar till ex. Marxism, Liberalism, Republikanism, frihet, rättvisa osv. Här måste jag göra rätt för mig gällande ovan citerade regeringspartier "Halv politiker" som enligt min mening inte skulle permanent medverka i regering som sådan, citerar jag här slumpmässigt de s.k. små partier som inte skulle finnas  överhuvudtaget med politisk partibetäckning eller bemärkelse med syftet att regera… Piratpartiet, viking partiet, köttbulle partiet om det finns en sådan osv. Dessa partier små som stora kan behålla definition som förening men inte som parti. Dessa rörelser är inte annat än missnöje, protest, samhällsfenomen som knyts till konflikter, missuppfattningar, en sjuk eller väckande effekt vid samhällets beteende som smittar mentalt och får oss att känna och kanske agera utan kunskap om vad vi håller på med.

MEN, frihetsprincip är ett mänskligt uttryck att alla skall finnas det är en paradox (går emot sin princip) för då, skall vi godkänna provokation, förolämpningar, fysiskt våld, vandalismiskt, politisk eller statligt (det görs dagligt i Sverige) då skall rätt till att försvara oss med alla medel som kan innebära rätt till värsta scenario.

Frihet är motsatsen av icke frihet med det kan medföra precis lika effekt som kan vara stor förödelse vid individuella eller grupp sammanhang. Mellanting finns det? Ja, klart det finns. Se på grunder som ett politiskt tänkande och utförande står för som ovan nämns, är det äkta håller det … Eller se på mina alternativ om extraktionistisk politik eller homogena samhället

http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

 

Nu i Sverige

Se till att kungen inte representerar Svenska staten, fria staten från monarkistämpel och ge rätt till Kungen och rojalister att finnas som politiskt parti. Det är en rättvisefråga i folkets och jämlikhetens namn.

 

Tor Svärdtorp http://www.vi-pr.com/

 

OBS! Vi ansvar inte för reklam och annat som generell inte delas av våra åsikter...