hbtq erkännandet

 

 

Apropå ERKÄNNANDET AV hbtq och veckans pride 2015 världen över.

Ris och ros.

 

”Könskrig är det som våra politiker behöver för att kontrollera, distrahera massorna från viktigare frågor som hotar deras maktställningar.”

 

 

Vill man att ett litet barn som inte är biologisk till ett par homosexuella kallar dem för mamma eller pappa? Enligt logistiskpsykologin http://www.vi-pr.com/logistiska_samhallspsykologin.htm är det en nonsens i de bemärkelser att biologiska relationer väger mer via den naturliga uppkomsten än situation där man befinner sig temporärt eller definitivt. Vi tar till ex. ”Ett tvångsplacerade barn som går under LVU:s diskutabla problematik, ett barn som har fallit offer för krig, natur katastrof, adopterad, kidnappade, utvandrat eller pga. andra omständigheter som alltså lever i annan omgivning, relation och präglas av dem, det kommer aldrig att avskriva den biologiska dominansen i barnens grundläggande beteende. Anpassningsförmåga som människor biologiskt äger kommer att göra så att barnen tar till sig omständigheter som äkta och formas därtill och tom. omstrukturerar de genetiska arv till en del men aldrig helt.

Detta är våld mot mångfalden, identitet, evolutions teori och religion, våld mot de mänskliga och barnens rättigheter, våld mot medvetandet och jaget!

 

LÄS FÖLJANDE.

Här menar jag att hbtq parodin till hysteri är bevis av ett omöjligt krav, har ännu mer tappat balans, har överskridit tröskeln till maktmissbruk http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm Hbtq sociala krav att alla heterosexuella MÅSTE tycka lika i frågan om homosexualitet och andra naturliga och bisarra former att vara som individ, har förvandlat befrielserörelsen till ett mer aggressivt könskrig.

 

Inte nog med det, hbtq rörelsen hyllar fler typer av sexuell läggning och diskriminerar andra som t.ex. as älskare, pedofiler och pederaster m.fl.

 

NU, mot alla lagens regler utformade av okunskap och lögner vid intressefrågor och galenskap. För RÄTTVISANS skull, rättvisan grundas enbart på bevis och som gör att det är en sann regel, en ÄKTA LAG.

Jag och många fler, vill se att framtida sk. pride festivaler kompletteras med män i sällskap t.ex. en kviga-or eller med tik-ar med ett plakat ”detta är min fru-ar!”

En kvinna med sina hingstar som skriker högt att ”Det är mina män-män!”

En vuxen person som går i hand i hand med ett litet barn och tillsammans säger eller står på en plakat ”Vi är ett äkta par!”

Människor med bilar, motorcyklar eller cykelanvändare visar att det är de som de lever i sina sexuella behov med i livet.

BEVISA med det att människan kan föröka sig med det!

 

Det har förekommit krav från representanter till hbtq att vid privata eller statliga dagis och förskolor samt skolor om behov av äkta sexualundervisning om deras könsläggning.

I så fall skall i det inkluderas resterande läggningar för rättvisans skull, eller hur?

Men något kan vara fel i fråga.

Idag finns inte plikt för sexualundervisning som går ut på praktiska övningar vare sig med motsatta könet eller med djur osv.

Frågan som rapporterades av media kan vara inte helt trovärdig eller kan tolkas fel eller tom. att förespråkare har behov av psykologisk hjälp.

Vi kan säga istället att i en åldersnivå kan läsning och kunskap om hur vi förökas eller ej det är i sin ordning. Vill man vara med i sexuell undervisning kring sexuella behov och läggning går det säkert att forma, informera med enklare men tydliga strukturer och resonemang.

Gränser.

MEN om vi går till roten och frågan är föräldraskap.

Alltså, visa till barnen två kvinnor och frågar barnen vem är pappa? Visa två män och fråga barnen vem är mamma? Barnens stund och medvetande präglas av förvirring samt stimulans om bredare tänkande men frågan är inte nödvändig.

Fråga barnen om hunden och katten som de ser är lika? Frågan är konstruktiva, stimulerande, objektiva, normala och rättvisa.

Visa till barnen en kvinna och en man och fråga vem är pappa eller vem är mamman? Svar kan vara olika och det beror på deras reaktionsförmåga knuten till logiken som binder känslor i vardagslivet så att svar för den ena kan vara t.ex. ”det är inte min pappa eller det är inte min mamma” och andra svarar och pekar till att man är pappa och kvinna är mamma! Det är sanningen.

DU kan erkänna att barnen inte skall styras hur som helst, som t.ex. i ett samkönat par pekas på att en är mamma och den andra är pappa eller att svaret som vi upplevde via media där barnen i ett samkönat par sade ”Jag har två mammor”.  Situationen visar att helhetsmening är grumlig och kräver vare sig fråga eller svar.

NI kan inte acceptera att vuxen gärna bryter sönder de oskyldiga barnens mentala balans. Barnens medvetenhet om rättvisa har sin näring från ärlighet och objektivitet och inte av vuxna perversa eller oärligas egoistiska krav.

Alltså, samkönade par med krav till föräldraskap skapar hos barnen förvirring och när identitetfrågan kläms så uppstår orättvisan! Allt detta är våld!

 

Hbtq som kräver erkännande utöver det normala att alltså överskrida heterosexuell balans om det som är rätt eller fel, skulle utöka deras ställning och rätt till dialog om inte bara inkluderar alla sorter sexuella läggning. Hbtq ansvariga skulle orientera sig och inkludera sexuella beteendemönster som t.ex. nudism eller naturisters fri existens, fria samlag var som helst och hur som helst, incest, polygami och gruppsex av olika typer osv.

Då, kanske genom att sexuell läggning späds ut i vanliga heterosexuella tankesmedjan och livet, så skulle generalisering i en önskad multikulturell, mångfald samhället gör sig mer legitimt. Hbtq:s mål är, om inte att dränka heterosexuella religiösa, politisk extremism skulle nå ändå en högre grad av acceptans och stabilitet, skapa en revolutionär ny framtid om känslors frihet. Frihet är kaos men diskriminering och förföljelse beteende skulle kvävas på en nivå att det sista andetaget inte skulle vara till besvär.

 

Vägen till det är utopisk om man tänker världen i stora drag, olikhet, maktbehov, vetenskap, naturbalans i stor mening.  

Könskrig kommer alltid att finnas, det är menad fri från vetenskaps övergrepp.

I dagens realitet det är upplevelsen starkare än retorik. Kontraster fröjdas, käpp i julen för utveckling och hbtq m.fl. organisationer i den stilen kan vara t.ex. följande: fråga till en heterosexuell flicka som sexuellt utnyttjas eller våldtogs av en kvinna eller fråga en flicka som känner eller blev medveten om sin sexuella läggning och utnyttjas eller våldtogs av motsatta könet när det var motstånd till det, fråga hur det känns. Upplevelse i sin apparans rotar sig till hat, det FÖR ATT idag finns inte acceptans vare sig för sexuella läggningar, politik, religion eller olikhet.

 

Nyckeln till sexuellt vällbefinnande så trasparant eller objektiv det kan vara i sina olikheter är dynamiken till ett permanent spel mellan könskrig, maktsjuksyndrom, identitet, natur och pluralism. Därför http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm är ärligt svar till begränsningar av maktspel, erkännandet av hbtq frågor, naturfenomen som greppar alla sexbehov och heterosexualitet.

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com 

 

Relaterade länkar: http://www.vi-pr.com/sexdragning_makt.htm - http://www.vi-pr.com/arvmassa_onskningar.htm - http://www.vi-pr.com/pornografi.htm -http://www.vi-pr.com/invandring_homo_vald.htm http://www.vi-pr.com/sex_offer.htm .