INFO. EU revolutionär manif. och protest 2023 i Sockholm.

 

 

START PUNKT

 

Bra att ni … tänker… göra det (PROTESTEN)! Finns flera MEN…: 1 Ta tid för den enskilde att organisera LÅÅÅÅÅGA resor (jobb, problematik med allmänna transporter, kostnad, kostnader för underhålla sig en eller flera dagar på fältet osv.). 2, INTE alla ha RÅD för långa resor. 3, Personlig såg informationen idag den 13 januari 2023 och tiden räcker inte för att organiserar sig… som sagt! 4, Ni har inte skickat en fråga till intresserade eller drabbade av LVU m.m. att KOMMA MED SKRIFTLIG och på annat form FÖRSLAG om vad VI (du, ni, oss, jag osv.) MENAR KONKRET (!) med protest och samlad luggiltig gemensamma förslag. 5, finns inte information om taktiken på plats (hur man skall röra sig, uppföra sig, presentera eller informera - propagera) för oss deltagare. 6, Finns inte heller (vad jag vet) om vilka media (svenska e och utländska) har visat intresse… 7, Du - ni föreslå en fredlig (vilken jag och säkert de flesta är överens) demonstration. 8, Du – ni visa inte upp att demonstration är godkänd för plats osv. (framför riksdagen etc.) av POLISEN!  Sammanfattningsvis ert strategiska projekt kommer att misslyckas i olika fronter, dvs. att 1) det blir ingen genansvar från drabbade, 2) ni kommer att vara för få, 3) svårigheter att få tillstånd och i sin tyr dvs. att om inte man har tillstånd för den dag, för den tid, för den platsen om manif. sker det blir ett brott och alltså inte fredlig… och mer. VARFÖR INTE FRÅGA RUNT OM DET FINNS INTRESSERADE SOM KAN SAKEN? Min fråga är: vem är du och ni som vill så väll för OSS drabbade men redovisar inte den aktion som har gjort tidigare av andra människor och gruppen samt godkända föreningar osv.? EGEN MÄKTIGHET är en psyk. fråga och det grundas på det trauma (t.ex. LVU) en förälder är drabbat av, men det ger inte rätt vare sig för dig, ni och följare att få en sådan fantastisk vilja MISSLYCKAS… IGEN! Sådana aktioner för att träffa rätt MÅSTE ta sin tid, har ett långsiktigt mål… och då med alla vår viljor, kunskap och möjligheter kommer vi till lösningar för oss och våra banens bästa. JAG ÄR MED om sådana premisser är fyllda. Mer om mig? www.vi-pr.com (Haparandafallet m.m.)


 

 

PUNKT

   Under september månad 2023 skulle sker en protestaktion i Stockholm sk. revolutionär. Definition sikta att protest inte är tids begränsad. Det är drabbade föräldrar och barn där familjerna blev mål till sk. LVU (Lag Vårdnad Unga). Bevisade felaktiga utredningar och beslut från socialtjänster och domstolar med konsekvenserna att barn och föräldrar har farit illa och en del brast med livet. GRUPPEN kräver att LVU skrotas helt och i få fall där barn omhändertas från föräldrar skulle det sker under annan mantel som vi kan säga och kallar RF (Rädda Familj) som bara grundas på BEVIS. Mening med RF är att barn aldrig omhändertas och sådana beslut skall förenas med hjälpmedel som håller familjen inhopp med rätt för föräldrar fortsätta uppfostring till egna barn. I regeringskansli finn redan från flera år tillbaka ett lagförslag som på samma sätt förenas med RF beslut och är faktum att skrota enskildvårdnad om barn genom att gör laglig principen att en automatisk gemensam vårdnad är det som gäller, då paret gifta eller sambo skiljer sig pga. upptäckta svårighet till samlevnad.

 

Videosnitt 1 minut frnakommer på tiktok.

1

LVU PROBLEMATIK ÄR INTE MÖJLIGT ATT LÖSAS UTAN ATT VI SITTER I REGERING SJÄLVA.

VI KAN INTE KRÄVA ATT SVENSKA FOLKET VAKNA BARA FÖR ATT VI ÄR UTE PÅ GATOR OCH TORG, GAPA OCH SKRIKA VARA I MEDIA AV OLIKA SLAG… ANDRA HAR GJORT DET I MER ÄN 50 ÅR FÖRE OSS OCH INGENTING HAR ÄNDRAD!

STATEN FORTSÄTTA ATT FÖRSTÖRA GRUNDPELARE TILL SVERIGE… FAMILJERNA!

FÖR VÅRA POLITIKER VI FÖRÄLDRAR ÄR BARA TOALETT PAPPER!

LYSNA VIDARE

 

2

VI FÖRÄLDRAR SOM ÄR DRABBADE AV LVU GENOM ATT ENA OSS OCH PROTESTERA ÄR VI RÄTTFÄRDIGA SOM FÖRÄLDRAR, VI ÄR MODIGA, STARKA OCH VILLIGA FÖR ATT FÖRVÄRKLIGA VÅR RÄTTVIST SAK…

DET SOM GÄLLER ÄR INTE AKTION SOM REFORMERAR LAG, SANNINGEN ÄR EN REVOLUTIONÄR PROTEST SOM RADIKALT LÖSER FAMILJERNAS PROBLEMATIK DVS. ATT EN ORGANISERAD PROTEST UTAN TIDSBEGRÄNSNING ÄR LÖSNING!

LYSSNA OCH GÖR SOM DE ÄLDRE HAR UPPLEVT OCH VET VÄGEN ATT FÖLJA.

LYSSNA VIDARE

 

3

 

JAG FÖRESLÅR EN MASSPROTEST VID SEPTEMBER MÅNAD 2023 STARK ORGANISERAD NÄR ALLA ANSVARIGA ÄR PÅ ARBETSPLATS EFTER SEMESTER.

FÖR MEDIA OCH VÅRA POLITIKER ÄR EN MÅSTE VARA MED VÅR AKTION.

DE FÅ TAR EMOT VÅR FÖRKLARING OCH MEDVERKA ATT BEGÄRAN OMEDELBAR GRANSKAS OCH FÖRVÄRKLIGAS PÅ EN RIMLIG TID SÅ ATT INGEN KAN SKADAS VIDARE!   

DU, NI, BEHÅLL KONTAKT MED MIG ELLER MED LOKALA ANSVARIGA OCH VAR MED ATT ORGANISERA!

 

4

 

SE VIDARE PÅ YOUTYBE OM IGEN ALLA NÄMNDA  TIKTOK SNITTAR OCH INFORMATION I HELHET.

Se vidare på VI PERSONRÖRELSE HEMSIDA www.vi-pr.com LÄNKEN TILL VIDEO OCH SKRIFTLIG SÅ ATT DU KAN SKRIVA UT.

JAG FÖRVÄNTAR MIG ATT DU SOM HAR FÖRLORAT BARN VIA LVU STÅR UT MED SMÄRTA OCH ÄR MED REVOLUTIONÄRA PROTEST NÄR DET GÄLLER!

 

TACK

 

Slut på titok snitter.

 

 

YOUTUBE

 

I Sverige finns stora skillnader temperaturer på samma säsong från Kiruna på vinter med mycket kalt och snö, i Stockholm våraktig och i Malmö sommaraktig, dvs. att förutsättningar för organisera möte osv. är annorlunda från ena plats till en annan.

Dessutom i närtid med smittsamma sjukdomar typ covid och varianter vi behöver inte ständig utsättas och bli infekterade gång på gång så att när kroppen ta stryk fråga är: hur vi kan orka fortsätta vidare och helt frisk och stark vara med den slutgiltiga REVOLUTIONÄRA PROTEST?

Att har blivit svagare i kroppen och psykiskt, försämras också vår kvalitet som föräldrar…

Gör dig en bild att vi är till en plats och ser en dockor spel så att vi är själva tittare som en grå massan. Vi är i själva verket marionetter av en marionett som heter staten och dess icke kompetenta och dels korrupta regeringar, de styr andra marionetter som definieras myndigheter vilka i sin tyr får oss utsatta dansa på podium efter deras pipa tills vi blir brända till rök!

Genom min kunskap, med strid och internationell livs erfarenhet konstaterar jag att VI- GRÅ MASSAN som stark utsatt att vi är i stort sätt en oorganiserad blandning av mentala instabiliteter och som är vår svaghet, medan de riktiga onda mental instabila som omfattar maktmissbrukare myndigheter de höjer deras självförtroende pga. de är stödda och skyddade av deras politiker lika sjuka när de inte kunna fattar vinkel av vad är rättvisa och alla dessa, själva, är fånga i eget maktmissbruk! 

 

Vår kämpande är ett farligt spel ungefär som ryska roulett. Värd historien och vår tid talar till oss att akta vad vi säger och gör för vi är inte fria som de makthavarna vill att vi får tro på. De kan använda lögner och deras betalda lakejer dels själva förtryckta, VI kan hamna i finka, i fängelse eller på mentalsjukhus oskyldig dömda, tvingas till skadestånd, svårt att rehabiliterar oss som skötsamma medborgare och med det vi förlorar ALLT dvs. barn m.m.

Dessa svårare tider påverka extra mycket våra utsatta barn som är placerade… tänk på det.

 

HÄRMED repeterar plan som inte kommer att misslyckas vill jag tro:

Jag uppskattar tanken av en protestaktion i Stockholm och härmed är mitt bidrag som du-ni initiativtagare kan fundera på… (Obs! Tiden går fort och jag önskar att du-ni hör av er snarast). Om ni inte är 100% motiverade det är bättre att inte försöka ens. Min mail tor.svardtorp@gmail och tel. 073-0678362 ring när ni kan.

 

Myndigheter har angripit oss föräldrar och skadat våra barn! Med all rätt skall vi försvara vår familjs mänskliga rättigheter!

 

Ett KRIG vinner man med en utomordentlig uttänkt STRATEGI (plan) och TAKTISKT (hur man gör en sak).

 

 

S T R A T E G I

Tre viktiga punkter som t.ex.:

 

PUNKT ETT

KRAV: 1)

vid skilsmässa eller separation gällande sambo förhållande gäller för föräldrarna automatisk vårdnad om barn.

KRAV 2)

A- LVU problematik: skrota LVU som NU är BEVISAD vara en våldsam procedur pga. 1 okunskap, 2 felaktiga beslut och 3 bryter mot de mänskliga rättigheterna.

-VI FÖRESLÅR att för att undvika allt VÅLD och tvång som KRAV är: den konstruktiva RF (Rädda Familj) träder fram och i kraft, istället än den destruktiva LVU (Lagen om Vårdnad om Ungar).

B- I allmän mening är att myndigheter och politiker med deras regeringar genom att fortsätta skada deras medborgare, skattebetalare och väljare, gör sig MEDSKYLDIGA till orimligt våld och därför KRÄVER VI att inte bara

1- tjänstemanna ansvar tas tillbaka med kraft och all styrka (enligt upplysningar redan 1981), men också

2- alla felaktigheter från dag ett för de drabbade repareras =kompenseras  med en offentlig ursäkt av aktuell regering och statschef Kungen! –och därtill följd med en ekonomisk kompensation!

 

 

PUNKT TVÅ

 

T A K T I K

Undersöka och framhäva så långt det går vilka svagheter myndigheter, politiker, privata personer som medverkat HAR, allt som är väsentligt för allmänhet.

 

Alla träffas i Stockholm samma dag och tid som bestäms. Guppen skall delas i två enhet dvs. en grupp som demonstrerar vid Mynttorget (lagligt brukar vara så med tillstånd) medan den andra gör sig synlig utanför TV media.

 

Anser VI fått respons genom att bjuda ut och vara med protest för att ta emot vårt förslag t.ex. socialminister, statsminister, politiker eller vad som är realistiskt, då nöjd i denna FÖRSTA AKTION drar vi oss tillbaka. Om inte? DÅ gäller direkt aktion genom KAMP oavbrutet tills kraven är uppfyllda framför regering och media.

 

TAKTIKEN ÄR MÖJLIG BARA utöver motivation med det praktiska samarbete som t.ex.

1, personlig träff där det är möjligt under förberedelse,

2, ekonomisk samverkan som är ett praktiskt KRAV för

A överhuvudtaget att vi kan komma igång,

B underhålla protestens dag och eventuellt olyckligt kämpande

C samt påminnelse eller påtryckning om tiden som getts för förändring av att LVU lag bryts.

 

Detaljerna i detta förslag hoppar jag över för att undvika allt för långa beskrivningar.


 

Tänk

 

Det handlar inte om att skydda en eller andra. ROTEN till problem är att än idag finns inte skydd för medborgarna från den genetisk (personligt) och memetisk (samhällets påverkan). Det handlar om att relation mellan barn, föräldrar och samhället skall flyta utan våld och det gör man med som jag skrev i andra psykologiska och sociologiska analyser genom att använda sig av ”REFLEKTORER” som är de lokala kommittéer där kurator av olika slag  ta emot eller söker sig till människor i sitt området. Det förutsätter först och främst en lag som förplikta alla medborgare till att vara med och ta emot besök eller kallelse och det för vill ha man RÄTTIGHETER dessa existerar inte utan PLIKT! Dagen politik och i huvudtaget stats politik är inget annat än makt och girighet verksamhet. Går att radikal rädda oss från våldet och den kaotisk liv som råder i världens genom att förändrar rötter (människor) och det börjar när blir klart för Dig, Ni att VI är med frivillig aktiv i reflektorer som arbetar vid rötter till samlevnad. Efter en generation har vi en harmonisk individ som har återskapat harmoni blan oss , omgivning, natur och livet. Jag låter som en predikant men jag skriver och talar om RÄTTVISA som bara är möjligt genom SANNING som grundas på BEVIS och alltså vetenskapligt.

 

JUST FÖR OSS DRABBADE AV LVU och alla som vill vara med mening att stoppa familjernas förödelse utan ideologiska preferens eller politiska partier var du också utöver dina tro med oss för förvärkliga samma mål och slå på Internet följande 

Europeiska Familjevärn Partiet

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sBdSuu5LaQ&t=501s

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com