JAG, RYSSLAND, UKRAINA, KAPITALISM och FÖRFÖLJELSE!

 

Allt politik som är liberal eller kapitalist (tjänar på andras svett och blod) kommer alltid att vara fientlig till mänskliga rättigheter och därför kommer JAG att bekämpa det oavsett metoder. Jag har alltid varit för kulturrevolution (skriva, propagera, dialog osv.) men efter 55 år (mer än ett halvt sekel) konstaterar jag att världens situation har försämrats.

 

PREMISS

Hos människor finns fyra saker som styr: att vara

1- ond (söker sig till makten),

2- GOD = bygga (söker sig till bekvämlighet för alla oavsett att använda sig av krig eller fred osv.),

3-vilja (utesluta = förmåga att förstå och agera - revoltera och revolutionera),

4-realisera (individuell frihet = icke tänkande som dels rättvisans väg) som är den HÖGSTA lösningen!

MEN individuell frihet krockar med förståndet och egoism som själv är i konkurrens med varandra = vetenskapligt omöjligt att göra tidsmässigt när sexuell belöning styr under press som gör verkligheten blind att överbefolkning är den som utgör mänsklighetens undergång och resulterar till dagens

KAOS (ekvation eller bara beräkningsresultat) = val, sida (goda, onda osv. oavsett förståndet eller inte) som gör grupper till minus och plus konfliktfulla bland förslagna och följeslagare, bland möjligheter och (passion, vilja, makt, fakta osv. ) tillbaka till rötter som i eviga åttan där början och slut har ingen kontakt till upplösning via mänsklig hjärna = vi är på väg till undergång tom. för jorden!”

…är FRÅGAN.

 

Alltså, med ovannämnt konstaterar jag att

UTAN möjligheter via POLITISK MAKT (för människor fria från maktsjuksyndrom https://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm),

UTAN vilja till gemensamma förståndet och agerande,

UTAN KATASTROFER ,

UTAN människan deltagande i rättvisans väg (se vidare mina studie i frågan RÄTTVIS=BEVIS),

utan dessa pusselbitar spridda eller enade ÄR VI FÅNGNA I KAOSET! -Hjärnans process står stilla i reformism, reaktionism, koservatism, okunskap, konkurrens, pengar och makt = STILLHET!

KVARSTÅR vetenskapliga onaturliga förändringar som kan få fantasin att inbilla oss en realitet utan svar!

 

LÖSNING då när det uppstår ett mänskligt PROBLEM är det Kärnan som man skall sikta på för att lösa det och det handlar om tre faktorer: förstå det, hur man hanterar det och möjligheter till att utföra det. POLITISKT gör så:

1, minska makten hos människan genom att skapa mänskliga små federationer eller konfederationer.

2, prägla arbetslivet på tre sätt: ensam producent och distributör, familjeföretag, kooperativ.

3, lilla samhället samlar och beslutar med representanter valda av folket (direkt demokrati) för en två års period där valda medverkar efter

A- kunskap

B- egen frivillighet och

C- turordning inom posten och kollektivet som menas den sociala och ekonomiska problematiken dä alla medborgare direkt och indirekt konfronterar sig i t.ex. vård, transport, urban, den gröna, import – export, försvaret osv.

 

RYSSLANDS FEDERATION (RF)

RF grundar sig på nationalism, är konservativ och liberal (ekonomisk konkurrens) än tidigare sovjet (folkets råd) union är idag lika som USA, Australien, Europa (EU) och alla nationer samt kontinenter som grundas på KAPITALISM.

 

Alla dessa är kapitalistiska länder.

Ryska ledarstrategers åtgärder mot Ukraina vet vi att de i grund och botten handlar om ytterligare angränsande NATO:s provokation ledda av atomvapen.  Imperialistiska USA krigshetsare är i spetsen!

 

DESSA KONFLIKTER ÄR INTE IDEOLOGISKA de är ekonomiska!

 

Det är förvånande, fruktansvärt att imbecilla politiker och media som styr folket, medborgare som aktivt eller passivt följer denna oundvikliga mänskliga tragedi, alla sätter sig emot ryska seder och medborgare!

JAG kommer alltid att finnas till försvar för de förföljda!

Inom socialpsykologi definieras det som MASSHYSTERI (en form av kollektiv mentalsjuka i olika omfattning och former som jag anser att tom. omfamnas av icke realitet).

 

 

TORsvärdtorp

www.vi-pr.com

 

IO, RUSSIA, UCRAINA, CAPITALISMO e PERSECUZIONE

 

Tutta la politica liberale è capitalista (chi vuol guadagnare sul sudore od il sangue degli altri) sara sempre il nemico dei diritti umani ed è per questo che IO la conbatterò sempre e poco importa il metodo. Hò combattuto con la cosidetta “rivoluzione colturale (scrivere, propagare, dialogare e cosi via) ma dopo 55 anni (piu di un mezzo secolo) il destino umano va verso il precipizio della FINE DEL MONDO.

 

PREMESSA

Ci sono qutro cose che inflyiscono sul comportamento umano:

 

1 – la MALVAGITA (cerca sempre il POTERE).

 

2 – la BONTA = construire (vuole il conforto per tutti e non importa il modo per raggiungerlo che sia guerra o pace).

 

3 – la VOLONTA (elimina = capacita di comprensione e reazione = fa rivolte ed è rivoluzionaria).

 

4 – la REALIZZAZIONE (liberta individuale che è il senso ed il fine del NON PENSARE a livello instintivo = il piu alto stadio della giustizia naturale)!

MA, la liberta individuale si scontra con la coscenza e l’goismo che poi sono in concorrenza fra di loro = scentificamente impossibile calcolare il tempo quando sotto il torchio del libido sessuale si acceca la realta dell’ esplosione demografica che ci portera alla fine dell’umanita gia intrinseca di quello che è oggi la vita e dunque il

CAOS (equazione o solo somma) = scelta, parte (bene, male e cosi via con sapevolenza o incoscenza) che fa gruppi per e contro fra chi propone e chi segue, fra la possibilita (passione, volonta, potere, constatazione e cosi via) e poi di ritorno al principio ripetendosi senza fine lasciando dunque l’intelligenza senza risposta = si è in viaggio verso la fine del mondo.

...è la DOMANDA.

 

DUNQUE, come sopra analizzato constato che

SENZA potere politico (per le persone libere del sindromo del potere

https://www.vi-pr.com/sindromo_del_potere.htm)

SENZA una volonta comune e l'azzione,

SENZA katastrofi,

SENZA seguire la via della giustizia reale (gia scritto nei miei studi... GIUSTIZIA=PROVA)

senza queste parti separate o unite RESTEREMO IMPRIGIONATI NEL CAOS! -Il processo del nostro cervello restera paralizzato nel reformismo, reazzionismo, conservatismo, inconsapevolezza, concorrenza, soldi e potere = paralizzati-fermi-nulli-apatici-incapaci!

OGGI VIVIAMO nell' evoluzione scentifica innaturale che ci fa pensare che cosi è la vita... stiamo cosi... senza risposta!

 

 

IL problema.

Quando un PROBLEMA umano si presenta lo si affronta e lo si risolve in tre modi: comprendendo il problema, gestire l’ attacco al centro del seme del problema ed avendo le possibilita per la realizzazione. 

La SOLUZIONE  è

1, diminuire il potere delle persone realizzando piccole federazioni o confedreazioni.

2, nell’ambito lavorativo si fa in tre madi: libero inprenditore, firma famigliare, cooperative.

3, la piccola societa vota per i propri rappresentanti (demokrazia diretta) per

A- una resposnsabilita di due anni,

per

B- la loro competenza,

per

C- il loro turno nel direttivo e turno collettivo. L’assemblea dei responsabili ha come fine di risolvere i problemi giornalieri sociali ed economkci some per ermpio l’assistenza sanitaria, i trasporti, evoluzione urbana e del verde, importazione ed esportazione, difesa e cosi via.

 

La FR

La Federazione Russa si basa politicamente sul liberalismo e non piu sul principio Soviet (consiglio popolare)” ed è per questo uguale come gli Stati Uniti d’America (USA), l’Australia, l’Europa (EU) e tutte le altre nazioni o continenti che SI BASANO SUL CAPITALISMO.

 

Gli strategi russi basano la loro reazione contro l’ Ucraina per difendersi contro la provocazione dell’ USA e della NATO che gia fortemente affiancano i confini russi, specialmente per il fatto che queste organizzazioni guidate in primo luogo dall’ USA imperialista queste organizzazioni e certe nazioni sono portatori di armi nucleari.

 

Questi conflitti non sono ideologici ma sono per interessi economici. Per i russi si tratta piuttosto di prevenire una vera e propria aggressione.

 

Quello che mi stupisce è che i politici imbecilli, i mass media e come tutta la gente che attivamente o passivamente sostiene questa inevitabile tragedia umana, si mettino contro le tradizioni etnicche russe ed i propri cittadini russi!

IO difenderò sempre i persecutati!

Nella socialpsicologia si definisce questa situazione come ISTERIA (un esagerazione anche non reale, una forma di pazzia)!

 

 

TORsvärdtorp

www.vi-pr.com