BREV TILL UTSLAGNA

 

 

Hej! EN info för alla drömmare. 2023-03-27

 

Angående revolutionär protest i september 2023 det är ni som bestämmer om det blir eller ej.  Kan vara så att om vi är för få eller visa sig som nu att inte finns bredare intresse kanske jag lägger av, gör det ensam eller med dem som dyker upp.

Tills nyss, BARA en person som har sagt att det vill vara med. Finns en till som är aktiv och ha tät kontakt med mig.

Tre stycken har ringt, och alla framför egna problem… vilken är förståndig.

 

VARFÖR SKULLE DET VARA SÅ?

 

REVOLUTIONÄRPROTESTMANIFESTATION

NU FÖRKLARAR JAG:

PROTESTERA eller manifestera ÄR REFORMIST dvs. att en del människor är missnöjda med t.ex. höga bränslepris, bostads hyra, räntor, matpriser som skenar, för låga allmänna pension, sjukvård länge tid eller att myndigheter under LVU fråga tagit era barn osv.

Man kan vara missnöjda för olika sak och reagerar på olika sätt som t.ex. det finns olikhet att misstycka och STREJKA är en till variant gällande mening till protest. Strejk är en möjlighet att kräva i första hand att lönerna skall följa marknads prisökningar så arbetaren inte få lida vid marknad inköp kraft. Dessutom bromsa förlust i vällfärd som t.ex. i stor sätt grundar sig på skatter då höjda löner ger mer skatt intäkter som garanterar bättre välfärd.

Sådana aktioner är av ”extremes (ytterlighet)” som svar till fara eller lidande av samhälles skikt. En strejk är som att säga ”jag eller vi sluta att vara med” t.ex. hungerstrejka ofta görs av en individ av olika orsak, eller av en grupp som t.ex. en GENERAL STREJK i en nation är en av ANARKISTISKA REVOLUTIONÄRA icke våld paroll och förslag för att befria sig från staten för att förinta makter!

Missnöjda människor enas för att tvinga makthavarna att förhandla eller går!

 

Människor ibland kräver si och så som ofta INTE GÅR ATT FÖRVÄRKLIGA PÅ EN DAG! Samhället styrs idag som du själv kanske har valt med din politiska röst av s.k.

 

I av III

PARLAMENTARISM som innebär långsamma förändringar steg för steg (via konventionella regeringar). Härmed kommer i fallet ”skillnad” bland DEMOKRATIER som t.ex.

PARLAMENTARISK DEMOKRATI där finns en regering med politiska partiet som styr och andra i opposition.

 

DIREKT DEMOKRATI är ett sätt att välja lösningar via gruppens vilja för eller emot en fråga, så att alla gör som de vill och principen används mest där samhället rör sig i en decentraliserad struktur via t.ex. lokala kommittéer.

 

REFERENDUM (folkomröstning) kan tillämpas som en annan form eller tillägg till parlamentariska demokratier, junta tom. diktatur kan ger folk möjlighet att själv rösta för att lösa ett problem!

 

Vårt samhälle består av dessa principer medan om vi flyttar vårt resonemang till s.k. primitiva samhället kan dessa innehava etniska, religiösa varianter där regel av konsensus (consensus =överenskommelse vid större grupp) eller majoritet bestämmer över minoritet som t.ex. parlamentarism ha sina former.

 

II av III

REVOLTERA sig utan vapen inte heller ger resultat och aktioner av den typen har bara en kort stubin (vara inte längre)! Ungefär när man tränger sig i myndigheter lokaler, protest utan tillstånd osv.

 

III av III

MEN. En REVOLUTION är planerad och dvs. organiserad. Går att göra utan eller med vapen.

En revolution är en hopp i tiden, dvs. behov av förändring gör på en gång är principen men i vår tid kan radikala (djupa) förändringar göras inom kort tid!

Sen fins en PLANERAD revolution, en SPONTAN revolution och den tredje kallas KULTURELLA som delvis kallas också en socialrevolution som betyder förändringar inom förståelse (1 man blir fri från stats makthavare manipulation och lögner, 2 man lär sig sanning, mål och vad är verkligen best för oss), dvs. det görs IDAG av oss medvetna genom att skapa förändring i människor beteende som är den högsta mening för att revolution mål består och det kräver mer långsiktighet.  

 

Med revolutionärprotest i september 2023 menar jag att vi måste gör en protest med olika vinklar som innefattar information till folket, att vi är ”ENADE” med syftet osv., att vi är flera, att vi står ut i tid och att det går inte sluta före att RADIKALA förändringar sker (våra rättigheter, förslag och sanningar som vi ser på det blir fakta) !

 

Är det tydlig?

 

Alltid välkomna att höra av er genom att klicka på www.vi-pr.com där finns E-post (mail eller mejl), telefon, adress och en generell kunskap att upptäcka överens eller ej.  Ha en bra dag.

 

Tor Svärdtorp