Personlig inställning

 

 

Personlig inställning:

"Med tusenårig bevisning och århundrade av styrkande samt mina egna känslor och undrande, upptäckter och upplevelser, med styrkande bevisning att... nationer, stater, regeringar, institutioner, världssamfunden, religioner, faller ständigt och i breda marginaler till korruption, girighet och allt som du själv har upplevt och kan tänka dig  faller till onda, så det gör att jag väljer att hålla mig för mig själv.
 
Men, pga. vi har rätt till våra tankar och till dess att vi lever tillsammans och är beroende av varandra tills döden skiljer oss åt så avlägsnar jag mig genom att fortsätta med fritt tänkande utan kopplingar. Dessa kopplingar som vill göra mig till den jag inte är eller inte vill tillhöra vare sig i fred eller i frihet.

Rättvisa skipas här och nu med långtids verkan.

Sant att allt som du tänker och gör ÄR POLITIK. Politiska partier förändrar lika mycket värden som politik som är mot politisk makt den som gör mig-dig verkligen fri är min-din kunskap att behärska makten http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm"

För
mina barn, för dina barn, för andras barn, för alla barn, för mänsklighet och livet.

 

Född fri Björn Afzelius http://www.youtube.com/watch?

 

SVERIGE FÖRST: All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna. Dessutom har riksdagen stort inflytande på utrikespolitiken.

ETT LAND, ETT SPRÅK, EN RELIGION OCH VETENSKAP gör min dags identitet. LAGEN visar vägen och enar oss oliktänkande, men RÄTTVISA står inte alltid i LAGBOKEN.

SVEA RIKE FÖRST!
 

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com