TOR  SVÄRDTORP politiska parti

Alla rättigheter reserverad (©)Upphovsrätt

Dels skriven i ”…tssl…” http://vi-pr.com/torsvardtorp_tssl.htm

TOR  SVÄRDTORP politiska parti tor@vi-pr.com 073-067 83 62 och är grundare till ett enmansparti nämligen ”Politiska partiet SVÄRDTORP


KAPITEL

I (1) av V

JAG TAR ANSVARET!

 Boden

SATSA för en 70 årig KUNSKAPSMÄSSIG och INTERNATIONELL LIVSERFAREN POLITIKER  

5 december 2018 fyller jag 70 då firar vi det nya partiets födelse eller försvinnande!

DU KAN RÖSTA PÅ:
ETT PARTI ÅT VÄNSTER I REGERING (BLÅ SEDEL)
ETT ANNAT ÅT HÖGER FÖR LANDSTINGET (GUL VALSEDEL) DEN TREDJE ÄR VIT SEDEL OCH GÄLLER KOMMUNEN t.ex. SKRIV PÅ DEN VITA BLANKA RÖSTSEDELN "Politiska partiet Svärdtorp" KRYSSA SEN I DEN SÅ RÖSTAR DU FÖR MIG!

 

LÖGNER ÄR DET VÄRSTA!
Jag var jagad av kronofogden (ekonomisk orättvisa).
Stressad och Traumatiserad av sociala myndigheter och Domstolar (maktmissbruk, felaktiga lagar om skilsmässor, vårdnad osv.)
Jag blev orättvist frihetsberövad (ord mot ord men fälld!)

De har gått på fel person notan är redo.

 Se världen med andra ögon!

VEM ÄR JAG? 

A, Jag är inte mesig! Jag var frivillig militär officierare i praktisk och psykologisk närstrid.
B, Grundare till GMS Grön Munk Självförsvar med 6 tränare utbildade i Sverige
C, Jag är bild- konstnär med undervisning och egen konsthandbok.
D, Företagare då med tillverkning av material för konservator osv.
E, Har haft eget konstmuseum i Sverige och Norge.
F, Skapare till LSP (Logistiska Samhäll Psykologi)
G, Ideolog och grundare till Internet granskningsmedia
www.vi-pr.com (ca.700 sidor att läsa) med 16 år på nätet mm. osv.
H, Skapare av en dag för icke våld med huvudparollen ”Vad är våldet?” Alltid den 30 maj, Veras (sanning) dag.
I, Född i Norra Italien men mer svensk än svenskfödda de som spottar på sitt land  
J, JAG är en lokalpatriot som vill BODEN och bodensarnas bästa!

H, JAG VILL GÖRA RÄTT FÖR MIG och FÖR DIG som är svensk medborgare och medborgare i sk. nya Europa!

RÄTTVISA SKALL SKIPAS här och NU!

Vad är rättvisan? Är det lagen som inte erkänner rättfärdighet?   
Rättvisan grundas på bevis som är sanning och inte en massa tjafs, lögner, intriger, korruption, provokation osv.!

Här och nu vill jag med dig som vill vara med att skydda och rättfärdigställa de svaga, de mer utsatta, handikappade från födelse eller pga. olyckor, barn, ungdomar och pensionerade, inte minst ARBETAR klassen!
Politiker, myndigheter och en del galningar medborgare och andra har trampat på fel person! NU ÄR DET DAGS FÖR NOTAN! Ta konsekvenserna!

Jag KAN POLITISKA IDEOLOGIER och som offer har jag kunskap att JAGA ORÄTTVISOR och de ansvariga som måste stå till svars med ekonomiskt straff för sveda och värk! PENGAR, URSÄKT och RESPEKT  TILL OSS OFFER!

Så händer när man missbrukar makten, provocerar eller inte har kunskap om vad man håller på med.

Allas makt betyder att vårt politiska parti har inga uteslutningar medan dom som kallas hederliga diskriminerar; nej, du är Välkommen som du är, var eller kommer att vara!

Mitt ANFÖRANDE PÅ Medborgartorget i Boden den 1 september 2018 och som jag skriver här är en POLITISK SKOLA om, vad är politik?

Du skall veta att det finns två sorts politik ”den äkta och den falska.

Sedan ser vi vad är makten, den egenmäktige eller den allsmäktige efter folkets vilja och behov?

 
Jag hälsar dig ”Hälsa och framtid!” Välkomna…

 

II (2) av V

POLITIK betyder ”Kunskap att regera sig själv”.

För att göra det måste man ha ideologiska kunskaper om vad som menas t.ex. vad är kommunism, socialism, anarkism, liberalism eller kapitalism?

INSTRUMENTET till dessa ideologier för att förverkliga sig själva det är via politiska partier och i det finns definitioner, typ demokratier, republiker, monarkier, diktaturer, oligarkier, fåmannavälde osv.?

Alla dessa politiska partier används kommunalt, regionalt, nationellt, kontinentalt och på världsnivå.

Vad är ett politiskt parti
?

Det är instrumentet som via makten av dina folkvalda medborgare skall planera ditt liv, det ekonomiska och det sociala. Alltså, politiken direkt och indirekt äger DIG!

EN fråga: om du röstar på fel ideologi eller politiker, eller inte alls röstar vad händer då?

Då blir det en del av dennes eller deras beslut, och du betalar konsekvenser därtill!

KATASTROF eller hur?

Detsamma för dig som inte röstar gäller domedagen att ALLA är ansvariga för VÅLDET som ni har PROVOCERAT fram genom att rösta fel!

DU ÄR OFFER FÖR POLITISK OKUNSKAP och det hjälper inte att du flyr, staten, nationen, samhället, lagen, lögner eller sanningen, politiker ÄGER dig… det kvittar om du röstar eller ej… Du Är Fånge! 

Därför finns jag, SVÄRDTORP, som både vill och motarbetar våldet!

Jag är för närvarande bodensare och för Bodens folk skall jag strida!

Rädda dig genom att lyssna, förstå och våga rösta på mig! Ingen kommer att veta på vem du har röstat, skriv på och lägg valsedeln i urnan!
Vill du vara eller är aktivt militant och vill vara med ”Politiska partiet” SVÄRDTORP” då kan du vara stolt och öppet uttrycka dig för vårt gemensamma intresse RÄTTVISA!
Vi gör regelbundna möte för att utveckla vår kunskap.

Vi börjar med att säga att äkta politiska partier eller ej kan utnyttjas via deras ledare eller medlemmar av FRÄMMANDE MAKT! En tanke som du får grubbla på.

Se vi här med affirmation eller fråga ”var är politiska partier som inte är” helt kroppsligt och själsligt att följande partier vid dagens statsmakt i regering inte bör finnas:

– Miljöpartiet deras mål om ekosystem innehållet för eller mot ett och annat relaterat till samhällets bästa som t.ex. grönare ekologiska alternativ osv. finns redan inskriven i andra politiska partier typ på vänsterkanten. Allt annat som siktar på högerkanten vid företagsamhet osv. är konfliktfull och nonsens.

– Center partiet deras intressefrågor riktas på böndernas och företags intressen. Det finns redan i andra partier från höger och vänster.

– Kristdemokraterna finns redan i de reaktionära, konservativa och dels vänsterkanterna samt anarkistiska bland företag och solidaritets principer.

– Sverigedemokraterna med sin socialkonservativa formgivning vid egna definition av tradition håller själen med reaktionära på kanten till fascism som är en form av nationalsocialism eller fritt oligarkisk som fåmannavälde genom att kroppsligt och alltså i praktiken lever eller stödjer företagsvinst som innebär oundviklig konkurrens. Förening för att göra sig nyttig, kan väl smälta ihop med Liberalerna.

– Moderaterna inriktar sig högst till företagsvinst och konkurrens. Det innebär pengar, kapitalet från exploatering utan gränser av människor och natur, och skulle lika väl smälta in i moderkärnan Liberalerna pga. det är de sista som har ideologiskt övertagande vid identitetsfråga gällande kapitalism.

 

Myriader av minoritets partier mer eller mindre kända från Feministpartiet till Piratpartiet, Viking partiet samt Hahaha parti m.fl. dessa tillför ingenting till ideologiska äkta partier pga. jämlikhets problematik och annat bus, i mening att vi hittar olika ideologiska skillnader som formar de äkta politiska partierna. 

Bland dessa minoritets partier skapade av social och individuell problematik finns en proposition för ett nytt politiskt parti som uppstått pga. provokation av en allmän rörelse som relateras till mänskligt beteende världen runt, se det

http://vi-pr.com/hetero.htm

och nämligen partiet heter ”Hetero partiet”. Det är motpol till homosexuella m.fl. i den meningen typ förening ”HBTQ”.

Det paradoxala vid människors tänkande finns s.k. nonsens, idioti, okunskap, förvirring, programmering osv. är att om en person går omkring naken på allmän plats anmäls då för förargelseväckande beteende, det för man menar att nudism kan stöta moraliska eller religiösa sammansättning vid samlevnad. Men, sanningen är att ingen födds med kläder så att uppenbarligen är det naturligt att ett sådant beteende är mer logiskt, naturligt, och skulle accepteras istället än att förbjuda det!

Homosexuella, nonchaleras av alla politiker, präster, individen och massorna samt media som lägger locket på och skapar tabu och är en klart antidemokratisk gällande t.ex. frågan om att sexuella varianter som nekrofili, pedofili, pederasti, våldtäkt beteende osv. att det också finns i hbtq rörelse!


Det onda
i denna rörelse har övertagit det goda.

Den sociopsykologiska analysen vid beteende hos hbtq-are och alla andra som stödjer princip ”utan gränser” är del av maktsjuksyndrom som gör att människan som gör sig till det som de inte behöver tro sig vara, gör att dessa går över gränser och får stöd av likasinnade, så att fenomenet liknar maffia, korruption och rasism.

Annat t.ex. vid godkännande av surrogatföräldrar i allmän mening, det är inte lika rättvist vid adoption av barn som inte bryter mot naturens lagar.

Homosexuell flagga vajar på gator och torg, skolor, arbetsplatser, idrottsföreningar, nöjesparker. Människor vid andra sammanhang t.ex. pridefestivaler som har en presentation av alla yrkeskategorier och där även Svenska kyrkan finns med samt regering och andra auktoriteter som polis och militär. Sverige har tappat sin identitet!

Det överstyrande beteendet är bevis på att folk i den politiska rådande makten, har gjort människor oansvariga, galna och bevis finns på statistik då bland annat orsak konstateras med fysiska och psykiska besvär som följd när gränser inte anpassar sig till syfte! Folk mår dåligt!

 Det goda skulle det vara att jämlikhet och respekt var att erkänna den andra som den är eller har blivit är uppenbart.

OBS! VÄRST är att vi blir så blinda i denna onda cirkel att vi inte ser nya samhällsfaror som kan sätta en hel nation i livsfara som t.ex. avskaffa NEUTRALITET, hålla sig långt ifrån skräckvapen, långsamt försvars upprustning, indragna i NATO, EU, FN och allt som snurrar som en ond virvel kring vårt personliga medvetande och allmänna samvete.

 

III (3) av V

Vad menas med äkta och oäkta politiska partier?

 Äkta Politiska partier grundas på IDEOLOGIER. Ideologin har bara en sida, de är äkta och dessa är bara fyra (4) stycken som grundas på ekonomiska och filosofiska grunder.

De är:

kommunism och det betyder att ”Du arbetar 8 timmar om dagen och andra arbetar mindre som t.ex. så länge man orkar och kan. En frisk person arbetar effektivt sina 8 timmar men en sjuk eller handikappad person kan arbeta mindre timmar och på annat sätt.  KOM IHÅG att alla människor i olika åldrar kan insjukna av olika livets omständigheter. Som t.ex. arbetsolyckor som blir handikapp fysiskt eller psykiskt. Kommunism innefattar total solidaritet med sina medmänniskor.

En känsla av tvång är oundviklig men du behöver inte planera din framtid, för du är omtyckt och räddad.

Med kommunism finns ingen konkurens vare sig ekonomisk eller socialt. Struktur kan vara av olika kombinationer av centralisering och decentralisering.”

 

Socialism. Den respekterar delvis din frihet för du kan ”Arbeta (8) timmar eller två (2) timmar och få betalt för det.

Solidaritet behöver inte inträda men det finns socialistiska varianter som t.ex. dagens socialdemokrati i Sverige, via inbetalning av skatt som sedan går ut för att lätta bördan om samlevnad, men det visar på en tvångsmetod. 

Socialism är fysiologiskt bevisad att aldrig en person kan blir rik pga. den kroppsliga orken och omständigheter sätter gränser när alltså du skall leva av din arbetskraft utan att utnyttja människor eller materiella ting.

Ett socialistsamhälle grundas på fria företag typ familjeföretag, kooperativ, statliga komplex.

Summa summarum vi kan säga filosofiskt att ” Frihet förkastar harmoni för frihet ger plats till konkurrens.”

 

Anarkism. Anarkism är en politik som förkastar Staten, auktoritet samt korruption. Anarkism innehåller olika ideologier från kommunism till socialism och den mest organiserade strukturen är fackförening som i Sverige kallades SAC dagens Syndikalisterna, med stolthet skall jag säga att jag var med att rösta fram det nya namnet och facklan som symbol. I Europa kallad anarkosyndikalism.

Anarkism uppstår i samhället där diktatur och komplexa demokratier och kapitalism finns. Anarkism är motpolen till allt ont, våld och kaos.

OBS! Det historiska anarkistiska arv som t.ex. om fel uppfattningar, glorifieringar, hat och våld finns hos en del anarkister precis som det finns hos en del politiska väljare och representanter för den statliga socialismen, kommunismen och anhängare till absolut privatisering sk. kapitalism.

Detta handlar om människan som lever i tvång och påverkan i vardagslivet samt ledarskap av instabila ledare. Dagens politik håller majoritet av mänsklighet i sitt grepp av okunskap som förutsäger eller postformar det negativa seendet.

Härmed vill jag påpeka att anarkism pga. sitt strukturella antibyråkratiska och anti hierarkiska och spontana principerna är den enda ideologin i grund och botten som kan utforma sig på nytt eller anpassa sig till överlevnadsprincip och garanterar gränser till naturexploatering. Historiskt är det som är grundskillnaden som gjorde sprickan vid den första socialistinternationalen bland anhängare mot våld som var anarkister och anhängare till proletariat diktatur. Än idag skillnaden kvarstår, härmed vill jag belysa att statlig socialism och kommunism i sin grund av olika omständigheter löper risk att följa vägen som kapitalism och därmed utan att vilja eller kunna sätta gränser, förvandlar sig till massmördarmaskin genom att ta mänskligheten till undergång. Realiteten är att vi lever nära en världskatastrof idag! 


Liberalism. Ordet säger inte mycket för somliga vanliga människor, liberalism är i sin högsta grad själva kapitalismen!

Liberalism är det också olika varianter men stöttepelaren är att en person med begåvning eller illvilja genom att använda sig av konkurrens utnyttjar andras arbetskraft och naturresurser för att göra sig själv rikare och inflytande utan begränsningar. På världsnivå så uppstår en bild av Kaos då inte begränsningar sker!

Härmed avslutar jag en del av undervisning gällande ÄKTA IDEOLOGIER som är kroppen till de politiska eller apolitiska partierna.


Nu tar vi itu med MAKTEN, själen till politik som tidigare dels nämndes t.ex. under OBS! vid anarkism och tidigare i alla första början vid Vad är ett politiskt parti och konsekvenserna när du röstar fel!

Upprepar att vi människor lever dagligen med makten som är en del av oss själva i samspel mellan saker och ting som påverkar oss. Om vi inte kan hantera det så förvandlas vi direkt och indirekt till erövrare som begår våld gentemot andra och våra medmänniskor. Därför KUNSKAP om politik och makten är oerhört viktig! För att förkorta dagens yttrande måste jag tillägga att för de som vill veta mer om ”Makten” kan jag säga ni kan via Internet besöka hemsida
www.vi-pr.com
som är själva vägledandet till politiska skolan och helhetstänkande på aktuella 700 sidor av VI-PersonRörelse och öppna länken ”Maktsjuksyndrom

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm
eller skriv på nätet SVÄRDTORP så att ni leds till hemsidan.

 


VÄLKOMNA  media och gruppledarna för politiska partier i BODEN:

Beatrice Öhman (socialdemokraterna),

Kenneth Backgård (N. Sjukvårdpartiet),
Catarina Ask (miljöpartiet),
Hendrik Andersson (Liberalerna),
Anders Petterson (kristdemokraterna),
Olle Lindström (moderaterna),

Bosse Strömbäck (vänsterpartiet), 
Lili-Marie Lundström (centerpartiet),
Bernt Drugge (sverigedemokraterna
)

att lyssna på mitt anförande på ”Medborgarplatsen den 1 september från kl 10.00 till 18.00” och partiledarna är bjudna mellan kl 15.00-16.00 gällande frågor om
1) Vad är Socialism? kommunism? Anarkism? Liberalism (kapitalism)?
2) Dagens politiska parti som inte är: Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna m.fl. och gärna stora pampar från svenska och europeiska regeringar är bjudna till att försvara deras partier genom att förklara sig om de tillhör de äkta partier eller vad?

FRÅGOR och SVAR från Politiska Partiet Svärdtorp (PPS)
samt MOTSVAR från inbjudna gäster POLITISKA ANSVARIGA I BODENS KOMMUN!

Frågor i förväg så att de förbereder ett svar som kan förmedlas personligen eller om de inte tar emot inbjudan kan de få skriftligt och svara via mail till
tor.svardtorp@gmail.com
Välkomna vi ses på Medborgarplatsen den 1:a september från 15.00-16.00 gällande frågor om 1) Vad är Socialism? kommunism? Anarkism? Liberalism (kapitalism)? Och följande:

SOCIALDEMOKRATERNA och VÄNSTERPARTIET
Beatrice Öhman (socialdemokraterna)
socialdemokraterna@sapboden.se och Bo Strömbäck (vänsterpartiet) bo.stromback@boden.se

FRÅGA 1: Er politik är i praktiken för internationalism, multikulturell och globalisering. JA.

PPS SVAR: Det innebär att ni och alla andra som röstar för er har valt att inte vara svenska och inte heller vara av annan nationalitet pga. syftet är mänsklighet som skall vara i centrum med sitt goda eller onda som de har i sig.

Ni vill att Sverige kan bli invaderat inte av tusentals utan miljoner människor. Så att det kanske bara blir några spillror av svenskar som kvarstår och är motståndare till invasion och som i slutändan blir utplånade.

FRÅGA 2: Än idag konstateras att det finns inga lagförslag gällande UPPLÖSNING av Sverige som nation, varför? Är det för att ni aldrig någonsin har tänkt på konsekvenserna eller det är en politisk lögn för att inte väcka tankar hos väljare?

PPS SVAR: Om ni anser att andra människor är så viktiga än svenskar så är ni själva svenska förrädare och inte svenskar i allra högsta grad oavsett att ni är födda i Sverige!


MODERATERNA
Olle Lindström (moderaterna) boden@moderaterna.se
FRÅGA: 1, Ni driver en politik för företags expansion utan gränser dvs. ni är Kapitalister. JA
2, Politiskt högerblock och vänsterblock ännu 2018 driver en gemensam globaliserings politik. Ni dessutom, gör en politik för ett klassamhälle som drivs av en minoritet av företagare. Alltså, svenska arbetarna, de anställda är de som producerar och kommer i andra hand. JA

Det är de ansvariga företagarna som styr och tar den största profiten. JA

PPS SVAR: Gör rätt för er och smält ihop med moder ideologis partiet LIBERALERNA.

Oavsett att ni är födda i Sverige ni är inte för svenska folket för ni är för företagare som siktar på personlig bekräftelse som är en brinnande låga av maktbehov via narcissism och materialism som är kapitalet och pengar.


SJUKVÅRDSPARTIET
Kenneth Backgård kenneth.bakgard@boden.se (N. Sjukvårdpartiet)  kansliet@sjukvardspartiet.nu

FÅGA: 1, Skall sjukvårdpartiet sprida sig i hela Sverige? JA
2, Hur definierar ni er ideologiskt: anarkist, socialist, kommunist, liberaler?

PPS SVAR: Om ni inte har en ideologisk identifikation har ni inte heller en generaliserad social och ekonomiskt program, så realitet säger att ni inte är ett politiskt parti som skall regera vare sig i Sverige eller i världen.

Ni kan som förening typ fackförening kvarstå och påverka opinionen och förhandla med politikerna och inte annat. Fortsätter ni som partiet och driva lögner så är ni bedragare med alla konsekvenserna därtill!


MILJÖPARTIET
Catarina Ask (miljöpartiet) catarina.ask@boden.se    

FRÅGAN: Ni sitter i svensk regering men ni är inte ett politiskt parti därför ni har inte en ideologisk definition.

PPS SVAR Er ställning är mycket allvarlig och farlig för er och för folket då ni beslutar och bestämmer utan kunskap av en helhetspolitik.

Miljö partiet skulle driva verksamhet för att påverka politiker och förhandla som fackförening och inte annat. Era hjärtefrågor finns redan i andra äkta politiska partiet oavsett definition eller färg på blocket.


LIBERALERNA
Hendrik Andersson (Liberalerna) hendrik.andersson@gmail.com

FRÅGA: 1, Ni är det ÄKTA politiska partiet i den ideologiska sociala och ekonomiska meningen; DET ÄR NI SOM ÄR KAPITALISTER!

2, Historiskt har ni alltid lurat folk genom att inte kalla er ”KAPITALISTER” eller ”Kapitalistparti” eller ”Adam Smith partiet… (fadern till kapitalismens princip) eller med andra skalder eller eminenta namn då historien, eller dagens Trump!”

3, Kapitalister eller liberalerna, ni anpassar er till sk. ”tillfällen”, har olika organisations uppfattningar av kort eller långtids perspektiv, ni vill så gärna ha avstånd från staten så att ni inte beskattas för hårt. Pengar är inte allt i den kapitalistiska världen, det är själva strävan till ackumulering om saker och ting, ett obegränsat behov att använda stämpeln ”privat” så att själv äga för att sublimera egen storhet, bestämma om saker och ting samt undersåtars rättighet och framtid. ÄGA är grund behovet.

4, Ni har provat olika betäckningar men ödet är mot er som det är mot vänsterpartiet eller kommunisterna, anarkisterna och andra som jag som söker sanningen i det hela, att vi blir inte så pass stora för att kunna genomföra vårt ideal!

PPS SVAR: Våga och begär att moderaterna m.fl. partier blir välkomna för att stärka kapitalistisk eller liberalernas front! Det är rätt och klokt att göra så för en gångs skull ni gör en god och solidarisk gärning för kunskap och personutveckling!  


KRISTDEMOKRATERNA
Anders Petterson (kristdemokraterna), info@kristdemokraterna.se
FRÅGA: Ni tillhör också de inte äkta partierna pga. i 10 Guds bud handlar om en social sammansättning. Den ekonomiska delen kan finnas vid kooperation bland apostlar under solidaritets form då kommunism.

PPS SVAR: Kan inte heller kräva att kristna styr över andra saker och ting, då faller ni inom opportunism och ambiguitet så att kristendom bryter med sin andliga tro.


CENTERPARTIET
Lili-Marie Lundström (centerpartiet)

Lili-Marie.Lundstrom@centerpartiet.se

PPS FRÅGA: 1, Socialliberalism. Social hit och social dit det är bara ett tillägg för att fly från mening att man är kapitalister! Bönderna har länge varit en hjärtefråga.
2, Centern är en falang, en spricka, ett maktintresse, människor som konkurrerar med sitt moderparti LIBERALERNA.

PPS SVAR: Styr väljarna till rötterna och om ni samlas i ett parti blir ni mer inflytelserika och trovärdiga. 


SVERIGE DEMOKRATERNA
gruppledare Bernt Drugge Bernt.drugge@sd.se

FRÅGA: Socialkonservatism med nationalism i spetsen och dels fri företagsamhet har i dagens världsläge en fot i balans pga. nationalism och den andra i osäkert läge pga. inte ha klart för sig och för oss den ideologiska tillhörigheten.

PPS SVAR: Som alla politiska partier som definieras ”Social (Center m.fl.)” har delvis en form av kristen humanism och socialism, håller sig dels med liberalism men genom att själv av olika omständigheter inte bli tydlig och beständig identifiering faller i ensamhet vid nationell strävan. SD är inte äkta partiet. 

 

PPS AVSLUTNING

A, Inom Socialpsykologi skulle man säga att politik som smittas av icke kompetenta personer pendlar mellan idioti och förövar lust, de gränsar till maffias metod och kriminalitet och det gör dem farliga för sig och för andra!”
B, Allianser eller blockpolitik skall bort.
Ska låta den riktiga politiken som grundas på tydlig och enkla ideologiska principer ta sin rätta plats i historien.
C, Gemensamt svar från politiker, deras väljare och folket: aktier och andra medverkande investeringar från små summor till enorma summor i olika bolag och banker är ett förräderi mot folket lokalt, regionalt, nationellt och världen runt FÖR, med det deltar du i andras arbetskraft exploatering, dvs. ni deltar till slaveri, pådrivning, arbetsolyckor med dödlig utgång, utnyttjande av barn, misär och naturen förstörelse samt livets förintelse!
NOTERA att tom. pengar i alla sina former eller storlek som deponeras på Banken är del av exploatering, så nu vill jag ändra om ”VÄRDET” som bankerna skall skydda!


Summa summarum:

ALLA
politiska partier som inte deklarerar tillhörigheter till nämnda och beskrivna ideologier som kommunism, socialism, anarkism och kapitalism är att förkastas!

Varför skulle det vara så? Därför idag det bildas politiska partier med alla konstiga definitioner och utan innehåll eller andra med långa haranger som inte inkluderar vare sig en ekonomisk plan eller samhällets etiska och moraliska samlevnadsvillkor.

Som jag redan skrev i andra sammanhang att politik är för att lösa problem inte för att skapa nya och tillägger att Historia, vetenskap och mina logiska reflektioner sammansätter sanning som skapar frö för en rättvis politik. 

Svaret eller konstaterandet är följande.

OBS! KRING 1968-70 var min första pamflett ca 100 sidor M.A.I.M.U. E var en blandning av en militär centraliserad politik på väg till en anarkiskt harmonisk och problemlöst avslutning. Då var jag in på konfrontation med läsning av de stora ideologer som grundade de politiska ideologier den totalitära, den frihetliga och den kapitalistiska.
Idag ser och upplever jag det samma som då en korrumperad värld som behöver sanering.
Försök till lösning igen blev
Svensk Kommunism Nationell Anarkist Federalist Planetair SKNAFförkortad till N K (Nationellkommunism) att se på
http://vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm,
http://vi-pr.com/vnkommunisterna.htm
och
https://www.youtube.com/watch?v=fUJUy6UBxgQ
eller vidare
https://www.facebook.com/tor1234/

Alla politiska partier är kriminella organisationer http://vi-pr.com/brevpolitiker.htm
det skrev jag då 2002 i Gävle i samband med det nya politiska partiet som jag grundade ”VI-partirörelse”
http://vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm

 
som representerades i kommunfullmäktige i Ljusdal under namnet T.O.R.A


http://vi-pr.com/rosta_pa_mig.htm  
som ni ser här på bilden…

Notera att alla slutsatser av mina politiska plattformer har som avslutning ett frihetligt (anarkistisk) sammanhang och en av de mest kognitiva är ett gratis samhälle

http://vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm
och därför tillhör vi inte de politiska partierna av kriminella slag!

 

IV (4) V

VAD ÄR POLITIK? KUNSKAP ATT REGERA SIG SJÄLVA!

DU som inte vill vara med oss du som röstar politiskt till felaktiga regerande partier, till minoritets partier, som struntar i politik BEVISA för OSS att du är en hederlig person… kan du inte det, vill du inte det… då tillhör du de våldsamma individer som inte fattat ett smack av gemensam samlevnad tvingad eller frivilligt (samhället) och därför bryter du mot den mänskliga kunskapen och rättigheter…

Frågan är:
vem är då jag som tror att jag väljer rätt och alla andra väljer eller gör fel? Som lever i ett våldsamt samhälle och själv gör eller är en del av VÅLD?

Är du en som struntar i kunskap? Då kan man leva ensam i djungeln!
Smitare? Egoisten!
Feg? Smita idag men betala i morgon!
Provokatör? Det är svar för din galenskap! Osv.

PPSvärdtorp är en politik för båda könen, för familj, för arbete, för ny tid och framtid i sikte.

Det är STOPP för VÅLD
som giriga individer, svenska medborgare offer till okunskap!
De som inte ser nödvändighet till en kontinental politik, geopolitik, nationell eller federal (lokal) politik dessa är förrädarna av patriotisk känsla.

VAD VILL TOR?

Tor Svärtorp vad står du för ideologi?

Jag är allpolitiker, dvs. jag kan hantera olika ideologier separata eller samtidigt, deras funktioner och skapar utveckling i tidsanpassad mening. Politisk plattform hittar du på
www.vi-pr.com
bland alla analyser från patriotism, nationalism, separatism och federalism, kontinent politik, geopolitik och humanism.

Jag brinner för att krossa den ONDA ärkefienden, IDEOLOGIN KAPITALISM och deras anhängare utan ideologisk politisk kunskap, blodsugande mentalsjuka korrupta politiker!

Hemsida VI-PersonRörelse med olika inriktningar är med sina aktuella ca.700 sidor, utöver 154 youtube som en granskningsmedia.
Hemsidans produktion i skrift och dels youtube är i stor del på Svenska och en del på italienska samt dels på båda språken. Där kan du hitta klara svar och nyanseringar på vad jag menar med ”
JAG HAR LÖSNINGAR”!


Del av orubbligt partiprogram:
 
NATIONELLT program: arbete, pension, familj, skola, vård och omsorg, försvaret i spetsen och för folket. CENTRALISERING och LOKALA KOMMITTÉER. Grundläggande demokrati är FOLKOMRÖSTNINGAR m.fl.

NEJ

-NEJ! Till illegala och FN invandring!
-NEJ till religion som stenar kvinnor, könstympning, avrätta otrogna och tvinga till bön!

FÖR INVANDRING

A. DU som tror på det gör som jag och kräv av dina politiker att lägga ner nationen Sverige!

B. Lägg ner svenska och europeiska gränser.

C. Radera ordet illegal invandring och tillåt allt våld samt okända ta över EU och Sverige! Det sker när en sunami av minst två eller tre miljarder människor invaderar oss!

D.  Frågan är: när pengarna tar slut skall invandrare försörja oss?

E.  När tom. odlingsmark är använd för bostäder och sopberget växer oavbrutet,
dricksvatten förorenas och tar slut
vad skall vi äta och dricka?

F.  DU som är för multikulturellt, internationalisering, globalisering och integration du är självald kannibal och självmords benägen!

MOT INVANDRING

NEJ TILL
-privatisering och konkurrens för det är det ONDA som gör oss till egoister, ivriga, imbecilla och galna!
-missbruk! Alkohol, narkotika, vandalism, kriminalitet av alla former, provokation som förbjuder yttrandefrihet och samröre med illegal invandring!
-bråk i alla former eller skvaller och prata illa om varandra!
-slöja som är en symbol till att otrogna icke muslimer skall slaktas, kvinnor skall stenas, barn skall könsstympas osv!
-våldet är en mental störning.
-provokation mot Yttrandefrihet!

NEJ! Det innebär SJÄLVFÖRSVAR och rätt till överlevnad för individen och Sverige!
- TOR är emot alla politiska partier, religioner och deras lakejer som inte gör rätt för sig.

- Politisk idioti eller ignorans vad är det? Se mer och instruera dig via läsning på
www.vi-pr.com

för om du i
nte vet vad POLITIK är SKALL DU INTE VARA POLITIKER!


JA
JA till POLITISK MAKT TILL MILITÄRA:
poliser, vakter, brandkår, räddningstjänst, ambulanser, föreningar som t.ex. nattvandrare m.fl. integreras till det MILITÄRA
rakryggad disciplin.

Garanterat skydd, vård och utveckling dygnet runt och med det SPARA PENGAR!

JA till arbetsinvandring där ansökan görs från deras födelseland!

- ja till GRÄNSER för att kunna spara i allmän kassa och sedan hjälpa behövande i världen och sprida kunskap för att undvika överbefolkning som medför onödigt lidande.

– ja till Min familj, Sverige och Europa FÖRST! Ja till en kontinental politik t.ex. som i 
http://vi-pr.com/natio_europa.htm
och identitet! Ja att spara skattekistan för pensioner, skola, sjukvård och omsorg, bostäder, försvaret, arbete!

GRATIS
 - Gratis bussar för alla, telefoni och TV samt sjukvård inom Boden.

 JA TILL
- indraget stöd för politiska medel som inte aktivt förvaltas t.ex. lokalhyror och andra aktiviteter.
– centralisering, solidaritet och lokal vård fysik och psykisk via lokal kommitté.
– en rejäl skol och familjeuppfostran med respekt för lärare, föräldrar och alla medborgare!
- att illegala icke européer skall UT med omedelbar verkan för Vi Bodensare äger BODEN och inte icke kompetenta politiker!
Ge mig makten
, så att vi krossar de som trakasserar, våldtar, stjäl, utnyttjar, mobbar
oss!
 

JAG HAR LÖSNINGAR ja!

Vi pratar om pengar osv. Vad är pengar? "Luft !" sägs i många studier världen runt t.ex. i en 2 timmar och 40 minuter lång video inspelning
https://www.youtube.com/watch?v=R9ttYmmp4cQ
där världs vetenskap personlighet intervjuas och de styrkar vad jag skrev om gratis samhället som du lan läsa på
www.vi-pr.com
se
http://vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm
Vi är många och har varit många i alla tider som ansåg att pengar inte är nödvändiga för att kunna leva tillsammans i harmoni utan våld.
JAG HAR LÖSNINGAR.

 

Bankerna är själva girighet i högsta punkt som dels via dessa styrs världen med allt våld och planetens förstörelse och därför nej till banker men ja till förändrad förvaring av VÄRDE!
JAG HAR LÖSNINGAR.

 

Vem tar på sig konsekvenserna av folkmord när illegal invandrings invasion av sunamis proportion av tre miljarder individer kommer i EU och Sverige och vidare fortsätter att föröka sig?

Mördarvågen som kommer att skapas pga. internationalister, religioner, hbtq och andra giriga faktorer direkt och indirekt vill lägga ned NATIONELLA och KONTINENTALA GRÄNSER?
JAG HAR LÖSNINGAR.

 

Överbefolkning orsakar sinande natur resurser pga. konsumism och onödighet, sopberg som växer, dricksvatten som minskar och smittas, när man fortsätter att bygga horisontalt istället än vertikalt och bygger på odlingsmark!

Som jag skrev i andra sammanhang att människor måste ser skillnaden om vad man menar med vällfärd; den första är att stoppa födelsetal där natur resurser visar gränser för att undvika misär, människor skall lär sig att leva fattig, dagens tid kastar omkull alla politiska idealen om internationalisering, man få börjar tänka hur viktig är gränser bl.a. via en politisk princip av kommunfederation som t.ex. Boden för bodensare!
JAG HAR LÖSNINGAR.


Dagen eufori och demokratisk lett tvång att var med flöde av modernism som t.ex. allmän lavinartad information från media och nätet som i en virvel splittrar våra tankar då finns inte gränser för våld som lögner, mörkläggning, hot, förföljelse, stress som tortera och dödar osv. 
JAG HAR LÖSNINGAR.

- Gör din önskan
med omedelbar verkan!

INGEN GIRIGHET I BODEN ALLT FÖR FOLKET återskapa den hederliga STADEN… vi känner till de korrupta och konsekvenserna till deras okunskap!
                                          

 

SLUT på ett meningslöst liv… De gamla goda tiderna med nyttig tradition och annat av röda eller blå äkta ideologisk politik återigen integreras till vårt nya samhälle, för framtiden, för oss och våra efterkommande.

 

V (5) av V

OBS! Härmed vill jag tillägga gällande förtryckta valsedlar för kommunval med Partinamnet och person som ställer upp, blev inte blir möjligt enligt praxis då det krävs beställning av valsedel tre månader före valet.

OBS! SENASTE! Gällande sk. samtycke se dokument i bilden...

Vi har gjort det som krävdes och har vittne på det. Dessutom långa telefonsamtal till skatteverket, valmyndigheten och länsstyrelsen. Det verkar som (framkom i ett registrerat samtal) gällande samtycke att vi kom två dagar försent, vilket inte är riktig pga. det var den första gången som vi sökte när vi registrerade partiet! Om det blev skickat till skattemyndigheten istället än till valmyndigheten? Då anser vi att i så fall skulle det finnas ansvar hos de anställda att ta kontakt med berörda så att felaktigheten kunde rättas till i god tid.  

I nutid innebär det att rösterna inte kommer att räknas.
Det vill säga att vi kommer att fortsätta som politiskt parti
med alla rättigheter till att påverka beslut i olika sammanhang. Så visa ditt engagemang för att realisera dina önskningar.

Du ska veta att vi har alltid trevligt under regelbundna möten för personlig kunskapsutveckling Välkommen!

Kom och rösta för symbol i vår partiflagga, sång och vapensköld samt så står vi definitivt för icke våld! Inspiration från kvävarna norra norrland Italienska alpsolen familj evolution osv.
Först håller vi oss till lokala behov och politisk linje för det nordiska folket (geopolitik)!

     

Mer på:
www.vi-pr.com
och eller hör av dig via Facebook

https://www.facebook.com/politiskaparti.svardtorp.7

 

ALLT FÖR FOLKET återskapa den hederliga STADEN!

 

VEM ÄR det som är POLITIKER?

De har olika diagnoser och en del av dem är farliga för sig själv och andra därför att de inte kan hantera makten, så i längden eller med detsamma blir de diktator utan orsak!

De behöver uppmärksamhet. Problem kan vara i familjen, genetiskt och personutveckling, samhälls relaterat osv.

FAMILJ
Hemma kan det vara en skara av olika syskon eller föräldrar som väljer en favorit bland barnen, halvsyskons problematik, inlärningsförmåga, utseende, deltagande i familjegrupp osv.

INDIVIDUELL
Personutveckling granskningsförmåga som knyter ihop olika punkter som t.ex. suget efter kunskap, självkritik och kritik, aktivism, relation till olika målsättningar eller passivitet osv.

SAMHÄLLET
Mobbning i skolan, prestation, gäng osv.

Arbetsval och ställning, påtryckningar eller självupptagen för karriär osv. Släkt och samhällets anknytningar.

Problemet i sin spets utan att de själva vet om det, är makten! Läs mer om maktsjuksyndrom (en av mina studier) på

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

Det i kombination med andra intressen som pengar, skapar möjligheter att kort eller långsiktigt fullborda egna nöjen och andra intressen via politisk makt.

Hos dessa spökar narcissism i den negativa meningen och jag menar att dessa politiker inte är ansvartagande dvs. att ännu är de det lilla barnet, som vill vara i centrum för föräldrar eller annat som finns kvar latent eller närvarande. Politiker av detta slag är inte ännu befriad från barndomen i vuxen ålder.

Frågan till dem är deras skyldighet, de måste veta om ”Vad är politik?” Svar i olika nyanser kommer att vara ”jag är oskyldig!” Precis så brukar kriminella säga de som skyller ifrån sig ansvaret fast deras skuld är bevisad! Alltså, det är samma för dessa ignoranter som spelar en roll som politiker utan kunskap. Då begås ett brott när man gör politik, tar beslut, bestämmer andras öden utan vetskap eller som värst är, när de är högt medvetna om och känner till sitt manipulerande beteende!

Dessa politiker är som små elaka barn i en vuxens gestalt!

Dessa människor med deltagande i statspolitik, skulle börja och följas av en grundskola i politik och vidare utvecklas med kurser efter behov för det. Det är mitt lagförslag till nuvarande regering 2018.

”1, Utan kunskap skapas felaktighet och med det stannar människan.
2, Omständigheter som kan skapa små felaktigheter men leder till utveckling ändå.”

Få politiker är fria från maktbehov och du som inte vet vad politik är skall inte vara politiker!

OBS!
Samma mönster utvidgat på annat sätt är dagens individuella SKAPADE BEHOV till t.ex. Internet. Dvs. att telefon, data m.m. av dagens bindande kunskap samt av framtid, som inte känner gränser men som påverkar direkt eller indirekt den fria viljan (individen, medborgare osv.) är ett monster med två huvuden. Ett huvud är ängel och den andra är satan.
Själva väsendet Internet och MEDIA samt regerande politiker är ett monster med tre huvuden och de ansvariga som styr detta genom att samarbeta för att lägga locket på till kunskap och är inte med på att använda möjligheter som redan finns idag för att undvika  människors MENTALA PROGRAMMERING och BEROENDE som är roten till våldet, är det är det som är den destruktiva mekanism till det! 

Du då ”Politiska partiet Svärdtorp" vem är du?

Jag är ideolog och den analytiker som AVSLÖJAR sanningen av myntets baksida. Som anarkist individualist tillhör jag den frihetliga ideologin.

Själv i praktiken anser sig vara den rätta ledaren som hanterar makten och gör rätt för solidaritet, kapitalutdelning, försörjning utveckling av folkets vardags realitet. Jag är humanist och patriot.

 

Slutsatsen är att det finns politiska viljor som ovan nämnda och som styr det onda mot det goda.

Människor med deltagande i statspolitik, skulle börja och följas av en grundskola i politik och vidare utvecklas med kurser efter behov för det. Det är mitt lagförslag till nuvarande regering 2018.

Glädje, njutning, kärlek och livet framför helvete eller smärtsam för tidig död!

Frid till dig!

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com

Alla rättigheter reserverad (©)Upphovsrätt

 


Yttrandefrihet är en rätt och allt agerande mot det är brottsligt!

 

I Boden blev följande affisch blev nerdragen och upp kom ”Unga vänsterns antirasism,

 

nazism och fascism. Se vidare svar nedåt!

 

 

 

KORRUPTA POLITIKER, MYNDIGHETER, FÖRETAGARE, ANSTÄLLDA SOM ÄR EN FRUKT AV ATT JAG ÄR KOMPIS MED KOMPIS ELLER POLITISK SMÖRJA!

MIN POLITIK KOMMER ATT SÄTTA STOPP PÅ ERT BEDRÄGERI OCH INKOMPETENS!

RÖSTA PÅ MIG PÅ DEN TOMMA OCH VITA BLANKETTEN SKRIV

POLITISKA PARTIET SVÄRDTORP

www.vi-pr.com eller GOOGLA ”Svärdtorp” 

 

 SVAR med en affisch till provokatörer och vandalism.

 

 DU eller NI som drar ner mina affischer bryter mot yttrandefrihet!
 I självförsvarssyfte är att dessa kriminella skall behandlas så bra att dom aldrig mer går på gatan… FÄNGELSE… struntar jag i… rättvisa skall skipas!

Var inte rasist mot oss svenskar eller européer!

Är du internationalist? Då är DU eller Ni varken svensk eller européer fast av generation född i Sverige eller i EU!

Korrupta politiker och olagliga i Boden kommer jag att tarösta på mig!

RÖSTA PÅ MIG på den blanka vita röstsedeln skriv: Politiska partiet SVÄRDTORP och kryssa för! 1:a september och lyssna på Medborgartorget från kl 10.00 till 18.00 från kl 15-16 är politiska ordföranden i kommunen inbjudna…


Frid till dig!
www.vi-pr.com

 

Affisch neddragning upphörde till 2 september då alla politiska partier och idrottsföreningar blev nerdragna från alla anlagstavlor. 

Flygblad - Affisch den 1/a september en av två som följer:

 

 

TOR  ”SVÄRDTORP politiska parti”

tor@vi-pr.com 073-067 83 62 och är grundare till ett enmansparti nämligen

 

Politiska partiet SVÄRDTORP

 

Besök oss på

 

http://vi-pr.com/tor_svardtorp_parti.htm

 

vi finns också på facebook

 

samt helhetstänkande på VI-PersonRörelse på nätet från 2002

 

www.vi-pr.com 

 

EN UNDRAN FRÅN EN KOMMUNMEDBORGARE SOM BOR GRANNE MED ETT AV KOMMUNHUSEN I BODEN.

JOBBAR FOLK ÖVER TILL SENA TIMMAR FLERA GÅNGER I VECKAN? ÄVEN LÖRDAG OCH SÖNDAG TÄNDS DET PÅ KONTOR I NATTEN LÅNG OCH MAN KAN SE FOLK SOM RÖR SIG I BYGGNADEN. ÄR DET UTHYRT TILL BOSTADSLÖSA… ELLER?  

HAR MAN HEMLIGA TRÄFFAR MED VARANDRA SOM MÅSTE SKE I SMYG SÅ MAN INTE BLIR AVSLÖJAD? MAN KAN JU ALLTID PÅSTÅ ATT MAN JOBBAR EXTRA FINNS DET INGET AVTAL MED VÄKTARSKOLAN FÖR SÄKERHETENS SKULL SÅ ATT DE GÅR IGENOM LOKALERNA NÄR ARBETSDAGEN ÄR ÖVER? DET SKULLE KANSKE MINIMERA SPRINGET I HUSET EFTER ARBETSDAGENS SLUT.

REPARATIONER SOM STÄNDIGT UTFÖRS MEN ALDRIG VERKAR TA SLUT. UTAN DEN ENA AVLÖSER DEN ANDRA.

VÄNSKAPSKORRUPTION FÖR ATT GYNNA FIRMOR SOM HAR FÅ UPPDRAG?

JA LISTAN KAN BLI LÅNG.

MEN DET ÄR KANSKE DAGS ATT KOMMUNHUSETS OLIKA FALANGER SÄTTS UNDER LUPP FÖR DET HANDLAR OM VÅRA SKATTEPENGAR TILL SYVENE OCH SIST!

LÖGNER ÄR DET VÄRSTA!
 

Jag var jagad av kronofogden (ekonomisk orättvisa).
Stressad och Traumatiserad
av sociala myndigheter och Domstolar (maktmissbruk, felaktiga lagar om skilsmässor, vårdnad osv.)
Jag blev orättvist frihetsberövad (ord mot ord men fälld!)

VEM ÄR JAG? 

A, Jag är inte mesig! Jag var frivillig militär officierare i praktisk och psykologisk närstrid.
B, Grundare till GMS Grön Munk Självförsvar med 6 tränare utbildade i Sverige
C, Jag är bild- konstnär med undervisning och egen konsthandbok.
D, Företagare då med tillverkning av material för konservator osv.
E, Har haft eget konstmuseum i Sverige och Norge.
F, Skapare till LSP (Logistiska Samhäll Psykologi)
G, Ideolog och grundare till Internet granskningsmedia
www.vi-pr.com (ca.700 sidor att läsa) med 16 år på nätet mm. osv.
H, Skapare av en dag för icke våld med huvudparollen ”Vad är våldet?” Alltid den 30 maj, Veras (sanning) dag.
I, Född i Norra Italien men mer svensk än svenskfödda de som spottar på sitt land  
J, JAG är en lokalpatriot som vill BODEN och bodensarnas bästa!

H, JAG VILL GÖRA RÄTT FÖR MIG och FÖR DIG som är svensk medborgare och medborgare i sk. nya Europa!

Vi kommer att fortsätta som politiskt parti med alla rättigheter till att påverka beslut i olika sammanhang. Så visa ditt engagemang för att realisera dina önskningar.

Du ska veta att vi har alltid trevligt under regelbundna möten för personlig

 

kunskapsutveckling Välkommen!

www.vi-pr.com

www.vi-pr.com


 

 

 

Affisch två av två.

 

BESÖK POLITISK SKOLA www.vi-pr.com politiskt körkort

http://www.vi-pr.com/politidkt_korkort.htm

m.f.


Politiska Partiet Svärdtorp flagga

http://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_parti.htm  

OBS! DU som inte vill veta av politik det är för att du aldrig lärt dig vikten av det, du blev less på alla politiska lögner, du blev fel informerad pga. okunskap eller illvilja. INTE VETA OM ATT

POLITIK ÄR VÅLD och förräderi, du minskar ditt förtroende och du skadar dig och dina kära.

SKILLNADER BLAND OLIKA POLITISKA PARTIER OCH IDEOLOGIER är se t.ex. som följer:

SKILLNADEN BLAND NATIONAL SOCIALISM OCH NATIONAL KOMMUNISM.

NATIONALSOCIALISM grundar sig på profit då regeln är att du arbetar 8 timmar och du få betalt för det. Frivilligt eller via tvångsskatt delar du en del av det med andra medborgare. De identifierar sig med folk i den nation eller plats på jorden där de befinner sig och det sista kallas GEONATIONALSOCIALISM.

Nationalsocialister är inte för globalisering MEN är dom är för ekonomiskt bistånd för nationer som behöver stöd, råd osv.

NATIONALKOMMUNISM grundar sig på den totala solidariteten med folk som identifierar sig i den Nation det handlar om eller via GEONATIONALKOMMUNISM då på den plats de befinner sig. Nationalkommunism innebär att du jobbar 8 timmar och din lön skattas så att behövande och samhället fullbordar egna behov för de svaga och för samhällets utveckling, samt överlevnad och framtid.

Nationalkommunister är inte för globalisering men som nationalsocialister se ovan, kan så snart det kan vara möjligt skapa ett gratissamhälle.   

BÅDA DESSA POLITISKA PARTIER är äkta politiska partier gentemot DE INTE ÄKTA som Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och en myriad av små partier som t.ex. Feministiskt initiativ, Piratpartiet, Vikingpartiet osv. så långt okunskap och galenskap tillåter. Det pga. de inte har deklarerat vilken ideologi de föredrar SOCIALISM, KOMMUNISM, ANARKISM, KAPITALISM.

”Politiska Partiet SVÄRDTORP” ha anarkism som mål dvs. att den sociala och ekonomiska strukturen finns i sin helhet och därför är ett äkta parti oavsett att målet är kommunalt eller mer. NYFIKEN? Lär dig mer genom att besöka hemsidan av VI-PersoRörelse

www.vi-pr.com


 

 

MEDDELANDE:

 

EN BLICK OM VAD MEDIA LÄGGER LOCKET PÅ OCH BLÅSER UPP PARTISKA HÄNDELSER

 

 Aktivism: Flygblads utdelning och kontakt med folk.

 

MEDIA de lägger locket på att t.ex. kastades ägg på vänstern, miljö och center partiets fönster

 

Politiska Partiet Svärdtorp (PPS) 1 september anförande i Boden

 

 

MER PÅ: https://www.youtube.com/watch?v=2JSV1VPeIBc&feature=youtu.be

 

NMR  

 

 

VILKEN POLITISK SOPPA bland tillstånd för vår verksamhet som betaldes och bokades in redan under juni månad men som hamnade mellan stolarna och företags verksamhet samt lata och oansvariga, dessa ur vår synpunkt skulle överta ansvaret!

Här ser vi t.ex. vad ansvariga ödelägger respekt för folk, medverkande aktiviteter, deras verksamhet som arbetsgivare eller anställning. Jag bevakade min begäran att podium och städning skulle ske i tid så att bokad plats åter skulle bli ren och prydlig. Det kostade mig nästan en hel dag av intensivt springande från Medborgartorget till kommunens växel "Medborgare rådgivning"!


 

 

 

ALL VÅR VERKSAMHET DOKUMENTERAS I REAL TID MED BILDER, INSPELNINGAR OCH VITTNE

 

SOM BEVISNING

 

I 7 års tid har vi konstaterat och dokumenterat konstiga och odugliga samt olaglig verksamhet i kommunen, lokalpolitiker m.fl. se här på skattebetalares bekostnad resultat av t.ex. okunnighet!

 

Folk har tom. skadats pga. dessa arbete och planerares okunskap   Bytt ut skräpet med ordentliga farthinder i cement eller annat leksak!

 

Ständig skadegörelse och reparation samt besvär och irritationsmoment! Ojämna

 

efter bara fyra år! 

Var är det som det är förbjudet att åka? Mot väggen, vänster eller mot torget? Helt

 

förvirrande för bilförare som kan åka fel med all fara som det innebär!

 

  Nya konstverk eller slarv? Det skulle signalera cykelväg eller?

Vi är överens att medborgare får gratis ström men idag är det inte meningen, luckan var öppen i flera månader!

 

Fattas en båt för att ta sig över... Inget företag eller arbetare klarar av att få det att fungera för besökare och förbipasserandes bästa!

 

Snart promenerar vi som Jesus på vatten!

Bötfälla företag som inte sköter säkerhet, utseende och tom. verksamhet!

Så var för... och så blev det sedan!

 

Det är det som gäller och inte är det rätt att bilister besväras med obefogade hinder som fördröjer arbete eller skadar i egendom!

 

Kan vara en ny trend att barn på dagis skall barn andas in luftföroreningar pga. att en grön park raseras och en bilparkering som aldrig blivit färdig inte ens blev färdig som beräknat innan skördemarknaden.

 

Nu det är dags igen!

Listan och dokumentation är omfattande från asfalt problematik, hål i gator, byggnader som rivs av historiskt värde, träd som obefogat undanröjds från parker, Bodenpil som misshandlades av kommunalarbetare, trädplantering i centrum som skulle växa till 60 m. men många av dessa klarade inte av behandling och varför inte tänka stiligt, nyttigt för människor och djur och effektivt för allas glädje om man istället valde rosablommande körsbärsträn, av varianten som skulle bli lagom stora. Är man inte utbildad för att kunna tänka?

Listan och dokumentation är omfattande från asfalt problematik, hål i gator, byggnader som rivs av historiskt värde, träd som obefogat undanröjds från parker, Bodenpil som misshandlades av kommunalarbetare, trädplantering i centrum som skulle växa till 60 m. men många av dessa klarade inte av behandling och varför inte tänka stiligt, nyttigt för människor och djur och effektivt för allas glädje om man istället valde rosablommande körsbärsträn, av varianten som skulle bli lagom stora. Är man inte utbildad för att kunna tänka?

 


 

OTILLÅTEN PARKERING!  Vem är ägare till bilen? f.d. Kommunalrådet.  Man lär sig av sina egna som kom i landet illegat eller? Idag 2018-11-06 kl 16.30 osv!


 

 

DO

Diskrimineringsombudsmannen, Råsundavägen 18, 169 67 Solna, 08-120 20 700 do@do.se

Boden 12 oktober 2018-10-12 tor.svardtorp@gmail.com eller tor@vi-pr.com
Härmed ANMÄLER förening Svärdtorp http://vi-pr.com/tor_svardtorp_parti.htm i www.vi-pr.commedia granskning, där ingår även ”Heterosexuella i världen http://vi-pr.com/hetero.htm och på facebook” Bodens kommun för DISKRIMINERING.

Händelsen sker ständigt på Medborgarplatsen i Boden och framför rondellen på tågstationen samt flera andra platser i staden genom att HBTQ flaggor vajar ständigt dag och natt månadsvis och snart årsvis!

Man har kontaktat i vid flera tillfällen ansvariga för den besvärliga och ojämnlika situationen men inget händer.

Vi får tänka på att diskriminering förvandlas så djupt till en grov PROVOKATION som upphetsar medborgare till att spontant i självförsvarssyfte, som till exempel i Boden 2017 tog folket rättvisan i egna händer och brände upp en HBTQ flagga vid Järnvägen!

Diskriminering relateras till uppseendeväckande brottet när gränser överskrids relaterade till tids exponering osv. som t.ex. nakenhet tillåsts inte på stranden eller på gator och torg oavsett hur naturligt beteendet kan vara.

Vi heterosexuella anser oss förföljda av alla insatser som sker med eller utan kommunala skattepengar för att underhålla fester, möten och dyl. i HBTQ anda.   

Anställda i kommunen missbrukar makten när gränser överskrider vad som är tillåtet och samvetet diktar hänsyn på andras synsätt till samlevnad och livets mening.

Frågan är: bor vi i HBTQ land eller i Sverige?

Vi heterosexuella, säger ifrån denna aggression och intrång! 

Härmed medföljer bilder mm. som bevisdokumentation.


Ordförande Tor Svärdtorp

OBS! NOTERA att än idag vid tågstation vajar än HBTQ flagga medan på medborgartorget böts ut inför Julen.

 

  Vi får se om denna flagga kommer att hissas bredvid HBTQ eller?
http://www.vi-pr.com/hetero.htm
Mer på
https://www.facebook.com/NMG-Nationelt-Medborgargarde-446079835574815/?ref=bookmarks

Den 23 juli 2019 kan vi berätta att efter våran anmälan till DO så har efter några månader Bodensare åter fått uppleva att dom fortfarande bor i Sverige och inte Pride-land! Vi kan även konstanterna att pride-yran avtar lite överallt, vi tar som exempel NSD:s information 22 juli 2019 sid 12.


vidare se på
http://www.vi-pr.com/konstnar_gam_protestera_boden.htm 
och video
https://www.youtube.com/watch?v=zg9LLDImm8Q
för folkets rättvisa! Augusti 2019.   


7 giorni e 7 notti di lavoro ma ora sono terminati questi video due in italiano e uno in svedese su19 ROMA ed i miei 11 giorni (13 fino al 24) in Italia. 7 DAGAR och 7 NÄTTERNA = 3 VIDEO
https://youtu.be/eSA_7TWgDSM ROMA 19 nr. 1 su 2
https://www.youtube.com/watch?v=_HRc7X2fvus&feature=youtu.be Roma 2 su 2
https://www.youtube.com/watch?v=SeNyEbrvrxc&feature=youtu.be Molte foto e altro anche in sostegno del mio partito TOR in Svezia… DEN SISTA HÄR PÅ SVENSKA www.vi-pr.com


CORONA-virus

 

TSPP (Tor Svärdtorp Politiska Partiet) åtgärd för att stoppa 1, corona-virus COVIT-19. 2, illegal invandring. 3, Illegal arbetskraft. 4 efterlysta. 5,

 

stoppa brottslig verksamhet som t.ex. köra motorfordon utan körkort, köra under berusning och hastighetsbegränsning, narkotika och stöldgods

 

trafik, alla som inte respekterar att använda bälte och andra säkerhetsåtgärder osv.

 

DET om kommungränser stängs. Kontroller sker via olika medborgare i kommun där deltagare i följande formationer 1,poliser. 2, militärer. NFM

 

”Nödvändig Formation via ett frivilligt Medborgargarde” där huvudman är polis, väktare, ordningsvakt, ambulansförare, brandkår,

 

räddningstjänst, militär.  Dvs. att formation av grupper har en ansvarig om de ovannämnda enheter i sällskap med frivilliga civila. Dessa övar

 

bevakning till alla viktigaste gator som bilister i synnerhet tar sig in och ut i staden.  

 

Detta förutser att det finns instrument för att kontrollera deras eventuella hälsa.

 

OBS! Dessa aktiviteter görs utan ekonomisk vinst men är ett erkännande med intyg om civilkurage.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

Se vidare 2020-04-15 http://www.vi-pr.com/norrland.htm

 

 

OBS! Den tid förening Svärdtorp Partiet fans, blev vi nöjda med det och mycket material är sparat och kommer inte att publicera pga. under februari månad 2021 lade vi ner det. En partiet som inte söker bidrag och inte kräver skattebetalarens pengar, i samband av pandemi... så vi ta den säkraste att lägga ner verksamhet och ligga låg.

 

www.vi-pr.com Ordförande Tor Svärdtorp