Tor Svärdtorp skriv och läsnings

Alla rättigheter reserverad (©)Upphovsrätt

 

Tor Svärdtorp skriv metod (TSS-läsning=TSSL)

 

 

 

...introduktion...

 

Det är en läs och skriv metod som tillåter dig snabbt att snappa upp viktiga delar av långa texter och förkorta skrivs tid.

Kan användas vid komplicerade studier, i pressen, föreläsningar, böcker delvis i olika kapitel eller i en helhets komponent.

 

Det är dynamiskt pga. du kan skapa ditt eget system i själva grundsystemet nedåt beskriven generell uppsättning som alla kan följa som allmän standard.

 

 

STANDARD

Stilar t.ex. Verdana storlek 14 är min standard pga. avståndet mellan bokstäver och deras formgivning skapar i mig lugn och lättläst program. Inte minst är det så att stilen respekterar romerska siffror som är en del av världsarvs kultur som t.ex. gäller i latinska språket och används inom litteraturen för att dela kapitel osv. FÖR DIG kan det vara annat som känns bra för dig.

T.ex.

Skrivstil tar mer plats jämfört mot annan stil men man får avväga vad som är bäst för dig.

Alla människor namn, städer, nationer, kontinenter i den stilen blir kursiv och fet.

Kursiv, fet och understyrkta ord är generellt för att uttrycka relation av vad som kan vara annorlunda, detaljerat, viktigt osv.

Stilar är detsamma och kan de ge en känsla av konstnärlig formgivning samt poängtera vikten i ordet osv.

Färg tillåter ord, meningar egen karaktär så att när man bläddrar en lång skriven text underlättas att hitta viktiga eller bara relation inom symbolik eller själva meningen som man menar i text. TÄCKANDE FÄRG detsamma som t.ex. använder man gult överstryk för att markera de viktigaste eller ”komma ihåg” samt markering av ord, meningar osv. som behöver synas, återuppta, flyttas osv.

Själv förespråkar jag också att använda små symboler s.k. IKONER och avancerade verktyg som t.ex. J M C * ¤ { 😢 ❤ 4 / + osv. det hjälper minska skrivandet i olika avseendet.

Vidare mer konventionell, se följande "PreliminärtKanViSägaAttDennaSkrivelseÄrFörKommunism…" Dessutom alla typ av förkortningar som vi känner till samt mindre kända chatt språket och sms inte minst välja en tillägger vi till kunskap en internationell kommunikationsspråk och dvs. neutral i alla avseende som t.ex. interlingua eller speranto osv. En kombination av allt detta till den dag artificiella tanke-  skrift och tal bli en framtid realitet då att själv programmerar, avprogrammera och utvecklar för effektivare kommunikation.

Mening med stilen är också att sprida de svåra orden lite mer ovanliga eller akademiskt eller speciella och unika inom t.ex. vetenskap, konstnärlig litteratur som dikter osv. Alltså, skriva ett svårt ord som kan förklara mycket med ett tilläggsord eller några ords sammansättning som alla förstår och gör på ett sätt att de mest centrala delar av svåra ord framkommer i enklare version så att KUNSKAP SPRIDS och KOMMUNIKATION tar ett steg framåt.

 

Härmed förespråkar jag också ett mer likartat alfabet som underlättar skriftlig och lästligt samt tidsparande resultat. Alfabet kan vara KJWXY som tillägg till italienska alfabetet som bara har i grunden 21 bokstäver, då blir de 26. De andra bokstäverna skulle raderas typ åöäϋϊЁǼ osv. så att Europeiskt«««««««««««« språk gör sig mer effektivt för allas J.

 

En mer kommunistisk, mindre egenmäktig (possessiv=beteckna ägare) är att undvika skriva MIN-kompis, det skulle räcka med KOMPIS. Vidare ex. Själv vill jag förespråka att eliminera JAG så lång det går så att det blir mindre narcissistisk och alltså mindre egenmäktigt, mindre extremt personligt där det i många sammanhang skapar ?, missförstånd och avstånd.

Går att använda oftare VI istället än jag men problematiken är att hantera ordet innebörd för att undvika att belasta gruppen av ansvar där du själv är ansvarig för.

JAG har extremt egenmäktig ton av dominans i negativ mening som liknar mer våld än personligt ansvar eller respektfull. JAG förespråkar mer ansvarfullhet men är samtidig egenmäktig eller bara Själv och ta ett anpassat ord i mening som du är med (förstå)... som t.ex. ovan mening där används ikoner där mening kvarstå samt tar oss direkt till mening.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 

 

 

 

Exercis

 

 

OBS! med följande IV (4) delar TSS-läsnig: träna upp dig genom att läsa de änklare delar till du kommer till nr. 4 som färdigställd metodik.

 

 

 

I (1) av IV enkel TSS-läsning av STUDIEVARIANT METODIK

 

HUR FORMAS inbillningar, föreställningar och värderingar.

Varningar.

Lögn är ett brott!

 

GRUNDLÄGGANDE

I ett mental normalt tillstånds styrande situation görs det med ord, meningsmanipulationer, hot, uppmuntran och omständigheter. Det gör individ eller grupp mot individer eller grupper.

 

TIDEN

Tiden och upprepningar samt upplevelse spelar sin roll inom förberedelse och ”faktiskt så att påverkans inflytande på gener skapar personförändringar.

 

MINNEN används

Minnen magasinerar händelserna inom det abstrakta och surrealistiska glömskan upp till 5 år ålder och från 7 år spelar sin roll i livet.

 

BARNEN

Barnen förlitar sig på och förtroende används…

En vuxen ”Förälder, lärare, läkare, auktoritet, någon som barn har förtroende för ”talar för hen om en påhittat sak som t.ex. sexuellt relaterade, andra raser är inte som deras, de nedvärderar andra och att de själva är bättre, talar dåligt om andra människor, den maten är inte bra och är farligt osv. Barnen påverkas och formas.

 

FANTASI används

Själva fantasin är ett redskap som formar.

Fantasi som stimuleras blir än mer raffinerad, expanderas och gör föreställningar mer reella med risk för de svaga hjärnorna att hamna i fälla till skräck, paranoia, narcissism osv. med tom. fastna i underkastelse eller psykopati.

 

MANIPULATION används…

Manipulation av olika kombination innebär RISKER för manipulatör och barn som offer samt omgivning osv.

Belönings metod typisk förälder som vill förvärkliga ett mål och använder sig av t.ex. konsumism Köpa och köpa eller s.k. expansiv demokrati som utvidgar sig från nationalism till federationer.

Tyrannisk metod genom att ge och ta representerad eller symbolisk gör en som demokrat, oligark, kung, diktator i en stabil personifikation och används lag och auktoritet som sköld.

Blind sjuk diktatur som använder sig av starkt våld.

MEN, man kan aldrig vara säker att barn eller ”massan (folket i sociala och politiska sammanhang)” inte tar över med alla konsekvenser som det innebär för erövrare och offer.

 

ORDET påverkar, ordet formar ORDET ÄR ETT INSTRUMENT som i dåliga händer ställer till för ”livet”.

ORDET bland annat är en del av mänskliga samhällets kommunikationsproblematik

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

ORDET används av diktator, demokrater och andra samlevnadsformer där människan härskar men inte kan hantera!

Ordet är frö till orolighet, till provokation.

Ordet används bl.a. vid lögner, i retorik, påhitt och ordet som fabricerar talan utan bevis inbillar vi andra och i värsta fall sig själva! Ordet binder och bildar en mening och meningar som i sin tur i samband med ljud i sitt tonfall får oss att lyssna i olika grader men som oundvikligt fångar vårt sinne med omedelbar verkan och fördjupar sig i vårt ”mellan medvetet (sinnetillstånd då inte ordet har fastnat, sparats eller hunnit bearbetas)” som en smitta i naturintegrerat kommunikationsbehovs

 

ORDET behöver inga BEVIS, det påverkar ändå.

 

Ordetinbillning inte har hunnit fastna på eventuellt undrande (förvirrat tillstånd, osäkerhet, oförstående, instabilitet) blockerar eller företräder BEVIS och är grunden att följa, för BEVIS grundas på synliga upplevelser och dokumentation som ANVÄNDS för att skapa en rättfärdig bedömning BEVIS alltså, skapar klarhet mot inbillning!

BEVIS är verklighet som du lever under stunden och upplever med alla dina sinnen (synen, hörsel, tal, emotionell), det kallas SANNING

 

Inbillning, föreställning, övertar, programmerar eller omvänder någon om det går genom att skapa med tortyrmetoder som klassiskt känner vi till med våld och fysisk smärta.

Går att använda klassiska eller kognitiva psykoterapier, medicinering, klassisk hypnos eller subjektiva.

Allt är användbart för förändring och för att förändra oavsett om metoder är avsedda för terapeutiskt välbefinnande kan syftet blir degenerering av människan. Här har vi det klassiska eller typiska djungelns lag (äta eller ätas) eller maktsjuksyndrom

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

Tortyr eller en del och en form av de alla sätt som görs med användning av LÖGNER.

Lögnen är en INSTRUMENT och effekt av denna tortyr som faller på offer, skapar konsekvenser av olika grader som kallas TRAUMA! Alltså, psykiska trauma, dvs. en lögn avslöjad eller konfronterad i samma ögonblick eller som uppstår framöver i tiden, gör sig i olika dimensioner som om inte bearbetad skapar fysiska problem som i slutändan kan bli så allvarligt komplicerad att en förtida död är att räkna med!

LÖGN är LIDANDE! Lidande för den mentalsjuka, som används av och för offer oavsett ålder, och oavsett grad i självbevarelse (överlevnad) styrka av olika grader och är präglad av det.

LÖGNER ÄR ETT BROTT!

 

Inbillningar, Föreställningar är väg till Värderingar som är en form av social radikalisering i sina positiva eller negativa avseende

http://vi-pr.com/inbillningar_varderingar.htm

 

 

 

 

 

 

II (2) av IV AVANCERAD TSS-läsning av STUDIEVARIANT METODIK bild förstorning på BILDERnr IV

 

HUR inbillningar, föreställningar och värderingar.

Lögn är ett !

 

GRUNDLÄGGANDE

I ett normalt tillstånds situation görs det med ORD, meningsmanipulationer, hot, uppmuntran och omständigheter. Det gör eller mot individer eller grupper.

 

Tiden och upprepningar samt upplevelse spelar sin roll inom förberedelse och ”faktiskt så att påverkans inflytande på gener skapar personförändringar

http://vi-pr.com/mening_med_livet2.htm

 

MINNEN används

Minnen magasinerar händelserna inom det abstrakta och surrealistiska glömskan upp till 5 år och från 7 år spelar sin roll i livet.

 

BARNEN

förlitar sig på och förtroende används…

En vuxen ”Förälder, , , auktoritet, någon som barn har förtroende för ”talar för hen om en påhittat sak som t.ex. sexuellt relaterade, andra raser är inte som deras, de nedvärderar andra och att de själva är bättre, talar dåligt om andra människor, den maten är inte bra och är farligt osv. Barnen påverkas och formas.

 

FANTASI används

Själva fantasin är ett redskap som formar.

Fantasi som stimuleras blir än mer raffinerad, expanderas och gör föreställningar mer reella med risk för de svaga hjärnorna att hamna i fälla till skräck, paranoia, narcissism osv. med tom. fastna i underkastelse eller psykopati.

 

MANIPULATION används…

Manipulation av olika innebär RISKER för manipulatör och barn som offer samt omgivning osv.

  metod typisk förälder som vill förvärkliga ett mål och använder sig av t.ex. konsumism och köpa eller s.k. expansiv demokrati som utvidgar sig från nationalism till federationer.

metod genom att ge och ta representerad eller symbolisk gör en som demokrat, oligark, kung, diktator i en stabil personifikation och används lag och auktoritet som sköld.

Blind sjuk diktatur som använder sig av starkt våld.

MEN, man kan aldrig vara säker att barn eller ”massan (folket i sociala och politiska sammanhang)” inte tar över med alla konsekvenser som det innebär för erövrare och offer.

 

ORDET påverkar, ordet formar ORDET ÄR ETT INSTRUMENT som i dåliga händer ställer till för ”livet”.

ORDET bland annat är en del av mänskliga samhällets kommunikationsproblematik

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

ORDET används av diktator, demokrater och andra samlevnadsformer där människan härskar men inte kan hantera!

Ordet är frö till orolighet, till provokation.

Ordet används bl.a. vid lögner, i retorik, påhitt och ordet som fabricerar talan utan bevis inbillar vi andra och i värsta fall sig själva! Ordet binder och bildar en mening och meningar som i sin tur i samband med ljud i sitt tonfall får oss att lyssna i olika grader men som oundvikligt fångar vårt sinne med omedelbar verkan och fördjupar sig i vårt ”mellan medvetet (sinnetillstånd då inte ordet har fastnat, sparats eller hunnit bearbetas)” som en smitta i naturintegrerat kommunikationsbehovs

 

ORDET behöver inga BEVIS, det påverkar ändå.

 

Ordetinbillning inte har hunnit fastna på eventuellt undrande (förvirrat tillstånd, osäkerhet, oförstående, instabilitet) blockerar eller företräder BEVIS och är grunden att följa, för BEVIS grundas på synliga upplevelser och dokumentation som ANVÄNDS för att skapa en rättfärdig bedömning BEVIS alltså, skapar klarhet mot inbillning!

BEVIS är verklighet som du lever under stunden och upplever med alla dina sinnen (synen, hörsel, tal, emotionell), det kallas SANNING.

 

Inbillning, föreställning, övertar, programmerar eller omvänder om det går genom att skapa med metoder som klassiskt känner vi till med våld och fysisk smärta.

Går att använda klassiska eller kognitiva psykoterapier, medicinering, klassisk hypnos eller subjektiva.

Allt är användbart för förändring och för att förändra oavsett om metoder är avsedda för terapeutiskt välbefinnande kan syftet blir degenerering av människan. Här har vi det klassiska eller typiska lag (äta eller ätas) eller maktsjuksyndrom

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

Tortyr eller en del och en form av de alla sätt som görs med användning av LÖGNER.

Lögnen är en INSTRUMENT och effekt av denna tortyr som faller på offer, skapar konsekvenser av olika grader som kallas TRAUMA! Alltså, psykiska trauma, dvs. en lögn avslöjad eller konfronterad i samma ögonblick eller som uppstår framöver i tiden, gör sig i olika dimensioner som om inte bearbetad skapar fysiska problem som i slutändan kan bli så allvarligt komplicerad att en förtida död är att räkna med!

LÖGN är LIDANDE! Lidande för den mentalsjuka, som används av och för offer oavsett ålder, och oavsett grad i självbevarelse (överlevnad) styrka av olika grader och är präglad av det.

LÖGNER ÄR ETT !

Inbillningar, Föreställningar är väg till Värderingar mf.

http://vi-pr.com/inbillningar_varderingar.htm

som är en form av social radikalisering i sina positiva eller negativa avseende.

 

 

 

 

 

 

III (3) av IV AVANCERAD TSS-läsning VARIANT inga ÄÖÅ, dubbla konsonanter som s- l -m osv. eller vokaler som r- a osv. (med tanke av andra språk).

 

HUR inbilningar, forestalningar och varderingar.

Logn ar et !

 

GRUNDLAGANDE

I et normalt tilstands situation gors det med ORD, meningsmanipulationer, hot, upmuntran och omstandigheter. Det gor eler mot individer eler gruper.

 

Tiden och uprepningar samt uplevelse spelar sin rol inom forberedelse och ”faktiskt sa att paverkans inflytande pa gener skapar personforandringar

http://vi-pr.com/mening_med_livet2.htm


MINEN anvands

Minen magasinerar handelserna inom det abstrakta och surealistiska glomskan upp till 5 ar  och fran 7 ar spelar sin rol i livet.

 

BARNEN

förlitar sig pa och fortroende anvands…

En vuxen ”Foralder, , , auktoritet, nagon som barn har förtroende för ”talar för hen om en pahitat sak som t.ex. sexuelt relaterade, andra raser är inte som deras, de nedvarderar andra och at de själva är batre, talar daligt om andra maniskor, den maten ar inte bra och är farligt osv. Barnen paverkas och formas.

 

FANTASI anvands

Sjalva fantasin är ett redskap som formar.

Fantasi som stimuleras blir an mer rafinerad, expanderas och gör forestalningar mer reela med risk for de svaga hjarnorna at hamna i fala til skrack, paranoia, narcisism osv. med tom. fastna i underkastelse eler psykopati.

 

MANIPULATION anvands…

Manipulation av olika innebar RISKER for manipulator och barn som offer samt omgivning osv.

metod typisk foralder som vil forvarkliga ett mal och anvander sig av t.ex. konsumism och kopa eler s.k. expansiv demokrati som utvidgar sig fran nationalism till federationer.

metod genom at ge och ta representerad eller symbolisk gör en som demokrat, oligark, kung, diktator i en stabil personifikation och används lag och auktoritet som skold.

Blind sjuk diktatur som anvander sig av starkt vald.

MEN, man kan aldrig vara saker at barn eler ”masan (folket i sociala och politiska samanhang)” inte tar over med ala konsekvenser som det inebar for erovrare och ofer.

 

ORDET paverkar, ordet formar ORDET AR ET INSTRUMENT som i daliga hander staler til for ”livet”.

ORDET bland anat ar en del av manskliga samhalets komunikationsproblematik

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

ORDET anvands av diktator, demokrater och andra samlevnadsformer dar maniskan harskar men inte kan hantera!

Ordet är fro till orolighet, till provokation.

Ordet anvands bl.a. vid logner, i retorik, pahit och ordet som fabricerar talan utan bevis inbilar vi andra och i varsta fal sig sjalva! Ordet binder och bildar en mening och meningar som i sin tur i samband med ljud i sitt tonfall får oss at lysna i olika grader men som oundvikligt fangar vart sine med omedelbar verkan och fordjupar sig i vart ”melan medvetet (sinetilstand da inte ordet har fastnat, sparats eler hunit bearbetas)” som en smita i naturintegrerat komunikationsbehovs

 

ORDET behover inga BEVIS, det paverkar anda.

 

Ordet DA inbilning inte har hunnit fastna pa eventuelt undrande (forvirat tilstånd, osqkerhet, oforstaende, instabilitet) blockerar eler foretrader BEVIS och ar grunden at folja, för BEVIS grundas pa synliga uplevelser och dokumentation som ANVANDS for at skapa en ratfardig bedomning BEVIS altsa, skapar klarhet mot inbilning!

BEVIS ar verklighet som du lever under stunden och upplever med alla dina sinen (synen, horsel, tal, emotionel), det kalas SANING.

 

Inbilning, forestalning, overtar, programerar eller omvander  om det gar genom at skapa med  metoder som klasiskt kaner vi til med vald och fysisk smarta.

Gar at anvanda klasiska eler kognitiva psykoterapier, medicinering, klasisk hypnos eller subjektiva.

Alt ar anvandbart for forandring och for att forandra oavset om metoder ar avseda for terapeutiskt valbefinnande kan syftet blir degenerering av maniskan. Har har vi det klasiska eler typiska  lag (ata eler atas) eler maktsjuksyndrom

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

Tortyr eler en del och en form av de ala sat som gors med anvandning av LOGNER.

Lognen ar en INSTRUMENT och efekt av dena tortyr som faler på offer, skapar konsekvenser av olika grader som kalas TRAUMA! Altsa, psykiska trauma, dvs. en logn avslojad eller konfronterad i sama ogonblick eler som uppstar framover i tiden, gor sig i olika dimensioner som om inte bearbetad skapar fysiska problem som i slutandan kan bli sa alvarligt komplicerad at en fortida dod är at rakna med!

LOGN ar LIDANDE! Lidande for den mentalsjuka, som anvands av och for ofer oavset alder, och oavset grad i sjalvbevarelse (overlevnad) styrka av olika grader och ar praglad av det.

LOGNER AR ET !

Inbilningar, Forestalningar ar vag til Varderingar mf.  

http://vi-pr.com/inbillningar_varderingar.htm

som ar en form av social radikalisering i sina positiva eler negativa avseende.

 

 

 

 

 

 

IV (4) av IV AVANCERAD TSS-läsning FÄRDIGÖNSKAD METOD ÄR SOM FÖLJER MED BILDER FÖRSTORING

 

 

 

HURinbilningarForestalningarochVarderingar.

LognArEt!

 

GRUNDLAGANDE

IetnormaltTilstandssituationGorsDetMedORDmeningsmanipulationer,hotUpmuntranOchOmstandigheter DetGoreler motIndividerElerGruper.

 

   

TidenochuprepningarsamtuplevelsespelarSinRolInomforberedelseoch”faktisktsaAtPaverkansInflytandePaGenerSkapar

Personforandringar  

http://vi-pr.com/mening_med_livet2.htm

 

MINENanvands

MinenMagasinerarHandelsernaInomDetAbstraktaOchSurealistiskaGlomskanUpTil5arochFran7arSpelarSinRolIlivet.

 

BARNEN
forlitarSigPaochFörtroendeAnvands…

EnVuxen”ForalderAuktoritetNagonSomBarnHarFortroendeFor”talarFörhenomenpahitatSakSomT.ex.sexueltRelateradeAndraRaserArInteSomDeras,

deNedvarderarAndraOchAtDeSjälvaÄrBatre,talarDaligtOmAndraManiskor,denMatenArInteBraOchArFarligtOsv.BarnenPaverkasOchFormas.

FANTASIanvands

SjalvaFantasinArEtRedskapSomFormar.

FantasiSomStimulerasblirAnMerRafinerad,expanderasOchGorForestalningarMerRelaMedRiskFordeSvagahjarnornaAtHamnaIfalaTilSkrack, Paranoia,narcisismOsv. MedTom.FastnaIunderkastelseElerPsykopati.

 

MANIPULATIONanvands

ManipulationavOlikainnebarRISKERforManipulatorOchBarnSomOferSamtOmgivningOsv.metodTypiskForalderSomVilForvarkligaEtMalOchAnvanderSigAvT.ex.KonsumismochKopaElerS.k.ExpansivDemokratiSomUtvidgarSigFranNationalismTilFederationer.   metodGenomAtGeOchTaRepresenteradElerSymboliskGorEnSomDemokrat,Oligark,kung,diktatorIenstabilpersonifikationOch anvandsLagOchAuktoritetSom

BlindsjukDiktaturSomAnvanderSigAvStarktVald.

MEN,manKanAldrigVaraSakerAtBarnEler”masan(folketIsocialOchPolitiskaSamanhang)”inteTarOverMedAllaKonsekvenserSomDetInnebar ForErovrareOchOfer.

 

ORDETpaverkar,ordetformar,ORDETÄRetINSTRUMENTsomIdaligaHanderStalerTilFor

”livet”.

ORDETblandAnatArEnDelAvManskligaSamhälletsKomunikationsproblematik

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm ORDETanvandsAvDiktator,demokraterOchAndraSamlevnadsformerDarManiskanHarskarMen

InteKanHantera!

OrdetarfrötillOrolighet,tillprovokation.

OrdetanvandsBl.a.vidlogner,iRetorik,pahitOchOrdetSomFabricerarTalanUtanBevisInbillarViAndra

OchIvarstaFallSigSjälva!

OrdetbinderOchBildarEnMeningOchMeningarSomIsinTurIsambandMedLjudIsitTonfalFarOsAt

LysnaIolikaGraderMenSomOundvikligtFangarVarSineMedOmedelbarVerkanOchFordjuparSigIvart

”melanMedvetet(sinetilstandDaInteOrdetHarFastnat,sparatsElerHunitBearbetas)”somEnSmittaI Naturintegreratkomunikationsbehovs

ORDETbehöverIngaBEVIS,detPaverkarAnda.  

OrdetDainbilningInteHarHunitFastnaPaEventueltundrande(forviratTilstand,osakerhet,oforstaende,instabilitet)blockerarEler foretraderBEVISochArGrundenAtFolja,forBEVISgrundasPaSynligaUplevelserOch

DokumentatioSomANVANDSforAtSkapaEnRatfardigBedomningBEVISaltsa,skaparKlarhetmot

inbilning!BEVISarverklighetsomDuLeverUnderStundenOchUpleverMedAlaDinaSinen(synen,horsel,tal,emotionel),detKalasSANING.

 

Inbilning,forestalning,overtar,programerarElerOmvanderomDetGarGenomAtSkapaMedmetoderSomKlasisktKaner ViTilMedValdOchFysiskSmarta.

GarAtAnvandaKlasiskaElerKognitivaPsykoterapier,medicinering,klasisHypnosElerSubjektiva.

AltArAnvandbarForForandringOchForAtForandraOavsetOmMetoderArAvsedaForTerapeutiskt

ValbefinandeKanSyftetBlirDegenereringAvManiskanHarNuViDetKlasiskaEllerTypiskalag(ataElerAtas)elerMaktsjuksyndrom http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm 

TortyrelerEnDelOchEnFormAvDeAlaSaSomGorsMedAnvandningAvLOGNER.

LognenAnEnINSTRUMENTochEfektAvDenaTortyrSomFalerPaOfer,skaparKonsekvenserAvOlika

GraderSomKalasTRAUMA!Altsa,psykiskatrauma,dvs.enLognAvslojadElerKonfronteradIsamaOgonblickelerSomUpstar

FramoverItiden,gorSigIolikaDimensionerSomOmInteBearbetadSkaparFysiskaProblemSomI

slutandanKanBliSaAlvarligtKompliceradAtEnfortidaDodArAtRaknaMed!

LOGNarLIDANDE!LidandeForDenMentalsjuka,somAnvandsAvOchForOferOavsetAlder,ochOavsetGradIsjalvbevarelse(overlevnad)styrkaAv OlikaGraderOchArPragladAvDet.

LOGNERarET!

Inbilningar,ForestalningararVagTilVarderingarmf.

http://vi-pr.com/inbillningar_varderingar.htm   SomArEnFormAvSocialRadikaliseringIsinaPositivaElerNegativaAvsende.

 

 

 

 OBS! Virtuell sida V som går att skriva som IV av IV (ovan) utan bilder.

 

 

Svenskt traditionell skrivning och läsning du kan hitta på fölande länk:

http://vi-pr.com/inbillningar_varderingar.htm

 

 

 

 

 

 

 

En MAXIM (ordspråk) i biblisk eller lag form.

 

 

Ett lyckonummer 7 i den eviga åttan!

 

 

1-I som är 7-VII som förvandlas till 8-VIII!

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa? Då, när du är fri från maktsjuksyndrom är du i mogen ålder. Då, kan du vara fri, leda dina barn, din familj, samhället, leda inte minst dina idéer och dig själv. Det är det som är din ålder… den odefinierbart!

 

 

2-II

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra.

 

 

3-III

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening.

 

 

4-IV

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död?

 

 

 

5-V

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa?

 

 

 

6-VI

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa? Då, när du är fri från maktsjuksyndrom är du i mogen ålder.

 

 

7=0(din ålder… den odefinierbart)-1och8självaHÄNDELSE

 

 

 

Tor Svärdtorp TorSvardtorp metod TSSL

 

 NOTERA att du kan skriva med TSSL t.ex. som här ovan (vad är ålder) på dryg 4 rad annars som skriv på 9 rader svenska

 

Ettlyckonumer7idenevigaatan!

1-Isomar7-VIIsomförvandlastil8-VIII!

VADarALDER?

DomInteEfteralderAtDenarförUngelerdenandraharredanenfotigraven!AlderarintebaraNUMERISK,detarkunskapsomarensumaavlivserfarenhet,studier,arbete,

oforklarliganaturbegavningaochvaddubevisaromvadduharastadkomitmeddinaInsatserfördin

personutvecklingochforAndra.DetardinviljestyrkaochmodomvadDUharkunatgoramedlivetsmening.

HarDUhalitischackdenadualism,desamotsatspoleravdetondaochdetgodasomocksakallaslivelerdod?MinundranochminFragaar:harDUkunatskapaharmoniblanddesa?da,narDUarfrifranmaktsjuksyndromarDUimogenalder.Da,kanDUvarafri,ledadinabarn,dinfamilj,

samhalet,ledainteMinstdinaiderochDIGsjalv.Detardetsomardinalderden 

o d e f i n i e r b a r t!

 

 

2-II

VADÄRÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra.

 

3-III  

VADärÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening.

  

4-IV

vadärÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död?

 

5-V

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa?

 

6-VI  

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa? Då, när du är fri från maktsjuksyndrom är du i mogen ålder.

 

7=0(din ålder… den odefinierbart)-1och8självaHÄNDELSE

 

 

Kopiera, klistra in och prova dig fram. 

 

 

 

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com