Invandring nu om UKRAINA ryskt federation.

 

 

Människor vandrar på jorden, det är naturlig.

 

Med invandring innebär en gigantisk kultur krock som om inte förenar sig till varandra är grund till konflikter. Lösning då är möjligheter till en homogensamhället https://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm realisation där är möjligt, eller att sådana gäster få vandrar vidare.

 

Att permanenta hos andra folkslag med fredlig syftet är möjligt där man är tacksamt för det man få och de positiva krafter som bär med sig ses som tillskott och positiv utveckling, en gåva till det nya samhället dar assimilering sker med harmoni.

 

Oavsett motivation till invandring eller vandrar folk.

PROBLEMATIK av våldsam invandring dvs. en flyttningsväg styrt av en TVINGAD GLOBALISERING är i sig en ond kraft, en onormalt mänsklig beteende https://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm som inte ha med frihet eller fred att göra.

Offer som dras i dessa vågor är fattigdom, förtryck, ignorans, rädsla och bland dessa finns andra människor som bär i sig negativa krafter som bara är ute med att söka lux och maktmissbruk. VI i EUROPA har upplevt det i dagens tid och vi medvetna människor som styrs av goda gärningar vi säger NEJ tack… till bedragarinvandring! VI och jag alltså vi är inte rasister!

 

Bedragare och mördarkrafter skall utplånas med allt kraft om inte vi själva i länge blir upplånade! DET HANDLAR om självbevarande och rätt till självförsvar!

 

Ukrainska folk är därför välkomna bland världens vandrare och av ett sådant faktum som kan drabbar oss själva i vårt land Sverige som än är dels trygt!

 

Federation och sovjet är i harmoni bland problematik ”självständighet”.

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com