https://translate.google.se/?hl=sv&tab=kT 

 

GRATIS samhälle

 

 

Glossarium - Index

 

www.vi-pr.com

https://vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm 

vipersonrorelse@gmail.com

 

I

MARZIA
Varför kallas det tredje exemplet? 
Texten kommer att skrivas med TS metod förkortningar i text och Nya ord 
Handikapp och skrivelse.
 
Denna studie är 
som ett ”rullande meddelande pergament” 
Samhället 
VI-Samhället finns i stora drag redan i dem KaS

II WLADIMIR
Inledning Kunskap och tankeställare.

III ADRIANA
Låt oss börja med makten och pengar som problem...
Denna skrivelse syftar på...
En blick över vad VI-S kan bjuda till!
PENGAR-COIN- GULD och NEUTRALITET osv. från 1-10 NÅGRA EXEMPEL SOM MOTVERKAR VÅLD... till 19 
Precis det samma gällande s.k. dyra smycken i guld...

IV GEIR
ATT LÄRA SIG TÄNKA I ANDRA BANOR.
VOKABULÄR som inte längre...

V DONNA
Vidare ser vi följande:...
GENERALISERING.
Uppleva en ny värld...

VI LA ME
INFRASTRUKTUR.
1 Samhällets välstånd
 baseras...
Skatteverket. Arbetsförmedlingen. Försäkringskassa. Banker osv.

 

Arbetet.
Utbildning FÖR VUXNA och alla.
Sjukvården.
Transporten.
BOSTAD.
Dricks...

VII ERA
PRODUKTION.
KONSUMISM.
IMPORT.
EXPORT.
”Fattigdom” innebär...

VIII JARL
…världen…sökare…gränser…
GLOBALISERING
DE SOM INTE ÄR MED OSS IDAG ÄR AV tre KATEGORIER:

IX JOAR

FINAL
...RÄTT ORD ÄR MISÄR.
Rättvisa står inte alltid i lagboken...
UNICITET
VI-S är ingen enpartistat...

X ENAR
PROBLEM för MÄNSKLIGHET och LIVET.
Penningslösa samhället...

 

 

 

 

 

Tredje exempel på VI-Samhälle, personlig utveckling, jag som VI-are gillar och alltså stå upp för ett ”GRATIS SAMHÄLLE”.
 

 

 

OUVERTYR - PRELUDIUM

 

Med detta stycke är som ett preludium i introduktion av livets ”Komposition” där är vi alla tillsammans bland tonsättare, orkester, åhörare och följare som inte vet. När man upplever musiken vi har alla en gemensam upplevelse ”de hemliga steg i paradiset, som en del troende skulle säga eller för de som är sökare som jag skulle säga ett steg i materia och själ (t.ex. känslor). Vi transporteras, vi svävar, vi är… i det OKÄNDA och det är MUSIKEN som binder oss alla människor, djur och växt tillsammans på ett mystiskt sätt, alla berörs och lyssnar, upplever. Vetenskapen har bevisat det, men i det som jag har att säga du upplever SANNINGEN bara genom att uppleva sanningen som här är själen till en gratis samhället och alltså yrke eller uppgiften. Genom att uppleva sanningen är du en del av denna vetenskapliga studie som förklarar väg till yrke eller mening med din uppgift i detta liv.

 

I Kaos samhället som grundas på ekonomiska differenser som konkurrens, makt och pengar, position, karriärism med komponenten som kallas frihet, har vi fått tro på att finns inget välfärd utan yrke som omfattas av mångåriga studier.

Vi börjar demontera detta fixa idé genom kompareson (jämförelse) att det inte är helt så som t.ex. kända stora livsviktiga teorier, duktiga hantverkare, uppfinningsrika personer är amatörer.

 

Vidare är frågan vad är frihet? Mer om det, kommer du fördjupa dig i genom lektyr som följer men grunden är i denna tankeställare att det finns flera friheter och det som är den högsta gäller ”individuell frihet” som är en form av icke tänkande typ djur nivå eller instinkt som jag formulerar i andra studier.   

FRIHETEN generaliserad är grunden till att kaos uppstår bland kontraster som animeras av konflikter (ungefär som världens politik idag) där som duellerar, samarbetar, återföder och i vår mening gäller relation bland relativ teori Albert Einstein (energi dras till ett centrum) och urval Charles Darwin (överlever den starkaste). Yttersta mening om frihet är inte för mänsklighetens bästa som i urminnes tider av livets början skulle tros vara LIVET, nej, här handlar bara om gemenskap bland oss människor.

En fråga uppstår genom svaret, hur kan det skapas harmoni? Det är meningen att förstå genom denna lektyr och uppleva det genom värklighet.

 
 

Nu är vi redo för att gå vidare med resonemang.

Om yrke.

Vårt liv präglas av uppgifter (kan man också kalla öde) vi är alltså födda genetisk med egna inriktningar som på olika sätt och vis styr oss, siktar i det omedvetna och delvis medvetna mot samma mål som jag som sökare definierar med följande täcken ”?”. Tiden och omständigheter för oss via olika vägar.

Tänk efter noga nu och uppfatta rätt vad jag menar.

Politiker, polisen, väktare, militärer, alla fäder har samma mening eller uppgift ATT skydda! 
VETENSKAPER på olika nivå från biologi till astronomi har som mål ATT garantera överlevnad för hela mänskligheten och livet.

Bilmekaniker, hantverkare, bonde, i den ordning som serviceinriktad har som mål ATT underhålla så att alla människor får näring så vi fungerar i de roller som finns inristade i oss!

Politiken som innefattar kunskap att regera blandas i och skapar den yttersta funktion att alla dessa fungerar tillsammans så att harmoni uppstår just det via självkontroll och lära sig det.

Allt detta för att säga att yrke är en form av manipulation som för en del människor är bortkastad tid och för andra stärker deras uppgifter. Dessutom inom världens sammanslagna kunskaper det lilla deltagande på yrkesnivå och naturbegåvade gör sin nytta.

VI-Samhälle med gratis samlevnad, uppnår vi vad vi är gjorda för som en del känner till redan i tidig ålder (som jag till ex. läs på slutet av denna musikaliska saga) och det är det som är SANNING (läs sanning som jag beskriver nedåt i rättvisa), uppgiften i sin omfattnings formulering är i sig värdefullare än yrket fast det kvarstår uppskattning för båda riktningar

 

 

 

I Marzia

 

Varför kallas den tredje exempel? Ja, för att på italienska är det ungefär samma berättelse delad i 4 delar.

Härmed för dig som inte än är medveten av Tmetoden

http://www.vi-pr.com/torsvardtorp_tssl.htm

behöver en del fokusering vid inlärningstid men sedan får kompensation av din möda. 
Texten i TS metod är anpassad till nya tider där du praktiskt och snabbt hittar delar under långa texter, om du själv skriver gör personliga utformningar där färg och form får dig att uppleva det konstnärliga och skapande i dig.

Färg i grått som täcker ordet i svart, när i en text eller flera närliggande meningar är kopplade till varandra skapar relationer med subjekt eller en undermening, eller förstora meningen som t.ex. ”…
 mänskligt naturbeteende… … djurens nivå...” här handlar det om djur och människors gemensamma beteende alltså betoning är BETEENDE osv.
Romerska siffror används ofta inom litteratur för att numrera delar av en lång skrivelse vid definition kapitel
 I (1), IV (4), X (10) osv.

FÄRG
Svart, neutral men berättelse.
Ockra färg, kapitel och tips.

Asur negativt.
violett färg är positivt.
Röd av påpeka ansvar. 

Grön färg är nationalism.
Jordfärg är internationalism.

Nya ord i eller förvandling i texten i denna färg

 

Förkortningar i text och Nya ord är en del av förändringar i språket ”VI-are språk” bl.a. förnyelse som t.ex. C kommer aldrig att uttalas som skulle vara ett K, utöka möjligheter till förenklade språk med bestämda förkortningar som ”dvs. osv.”

Förbindelse som t.ex. ”beteende-anpassning=(som resultera i) beteendeanpassning” osv. stärker ord innehåll.

Meningars innehåll avslöjar dina hemliga inre känslor och din personlighet, din inställning till livet osv. som t.ex. ”Jag måste spela eller idrotta för eget nöje och prestige och för att tjäna pengar här förekommer som alla kan förstå tvång, karriärism, konkurrens, självupptagenhet bland negativ narcissism, megalomani (storhetsvansinne), pekuniära (penningintresse) och allt som det innebär.  I VI-aresynsätt ser detta som en NEGATIVITET som håller dig fången om du inte kan tänka att det finns andra sätt att leva. Medan andra sätt att svara som innefattar POSITIVITET kan vara bl.a. t.ex. ”Idrottar för självuppskattning och gemenskap” som sprider glädje, intresse, nyfikenhet, vilja och respekt för egen person, ödmjukhet kopplas till relationer till andra osv.

 

Här i denna skrift ”tredje ex. om VI-Samhälle” gäller FÖRKORTNINGAR som gör att tid sparas genom att inte behöva skriva så mycket, spara plats oavsett man skriver på data eller på papper osv. NYA ORD innebär att man läser och talar annorlunda än man skriver och det är ett världsproblem hos de flesta språk. Denna skrift har i träningssyfte, mening att introducera dig till ett nytt tänkande och agerande t.ex. skriv å där på svenska menas och! Det pga. O låter som Å, så låter ordet och. När du skriver du bestämmer där bäst i din uppfattning passar OCH istället än Å. För min del använder och som vanligt där måste precisera skillnaden eller ansvar i sak. Å istället använder jag när ord i mening smälter i varandra osv. Den praxis, sättet att skriva skapar tydlighet i skrift och i tal genom att vi talar som vi läser å viceversa! Se nu följande ord ”för någonting” varför inte ”Förnånting”? Sparar man två bokstäver, en tomrum och man talar som man skriver, enkelt.

Lätt att kommunicera. Jag överlåter detta till specialister eller intresserade att utveckla vidare.

 

 

VI-S står för VI-Samhälle

AC för arbetscentra

REF Reflektorerna

KaS ”Kaos samhälle eller samhällena.”

Här är också en träning för att förkorta meningar som bryter eller ej med grammatiska sk. regler. Jag började skriva ”VI-S står för…” Sedan skrev jag ”AC för etc.” Men lika väl är det förståeligt med REF osv. som kortaste av alla. Kan dessutom använda andra tecken som disponeras på tangentbordet osv.

 

 

Nya ord bl.a.

Kalsi underkläder för båda kön istället än trosa för tjej och kalsonger för killar osv.

Stad, by förlorar mening genom att i VI-S finn s.k. definition Destora, Demellan. Deminsta (läs vidare på VI vid MAT, KLÄDER och TAK).

 

REF är medverkande människor på lokal nivå som är en sammansättning med månsidiga kunskaper och för det mesta med lång livserfarenhet, det följs av praktikanter medhjälpare. Reflektorernas aktiviteter är som kuratorer av olika typ från rådgivning för motion till kost, psykologiska problemlösningar och alltså en allmän sköterska för att underhålla ett kontaktnät som är för att förebygga ensamhet, sjukdomar, råd för beteendeanpassning, vision osv. REF finns där familjerna av olika konstellationer finns och är nödvändiga i tätorter.

Handikapp och skrivelse.                  Här vill jag precisera ett problem som kan drabba alla människor redan som embryon, från födseln, men även under livets gång i alla åldrar, i praktiken t.ex. vid olyckor av alla slag från skola till arbete, från ett insekt stick till fel medicinering, genetisk fetma osv.  som gör en handikappad VI-S via utvecklad vetenskap och bred ”acceptans” hanteras det på olika framgångsrika sätt. Det gör att resonemang i denna skrivelse inte alltid behöver relateras med tillägg av ordet handikapp.
 

Tredje exempel på VI-Samhälle

Denna studie är som ett ”rullande meddelande pergament” för att proklamera ungefär de grunderna som gäller VI-S osv. o jag gör det som smakprov med denna skrivelse. Jag menar att OMEDELBARA OCH LÅNGSIKTIGA FÖRÄNDRINGAR tillhör allas kunskaper o arbete som alla med sitt yrke eller från REF till arbetarna från soptippen, från akademiker till bönder osv. så att alla detaljerna är med från var och ens kunskap. ”En för alla och alla för en” som ni känner till var musketörernas motto. Nu gäller via egna yrken och livskunskaper gällande t.ex. arbete, förändringarna, sjukvård, arkitektur osv. Alla dessa medarbetare garanterar kvalitet och säkerhet där du eller jag inte kan, det är mänskligt och så fungerar i VI-S.

 

Stor innovation inom ALLT så att framtid förverkligas här och nu så långt det går.

 

Samhället VI-S finns i stora drag redan i de KaS oavsett politik, religion osv. i hela världen. Vår förvandlingsprocedur går oundviklig via s.k. ”Utvidgad demokrati” som grundas på en 12 års transitiv period som sker med hjälp av AC där sker planeringar av olika infrastrukturer som bostad, vägar, skolor, sjukhus, natur osv. och allt annat som knyts till produktion och konsumtion, gräns och försvar osv. Ekonomer, arkitekter, ansvariga och specialister av olika slag i samhällets struktur medverkar för en inrikes och utrikes funktionalitet av det stora familjesamhället VI-S.
 

 

 

II Wladimir

 Inledning

 

Kunskap och tankeställare.

 

Två saker styr relation mellan människor och livet i alla tider i hela världen: MAKT och senare blev det PENGAR. Dessa blev ONDA när vi inte kan hantera dem.

 

MAKT är en styrka som är knyten till beslut och gör sig verkligt när det genomförs. Det styrs av vårt medvetande och samvete som är en del av vår intelligens. Två extrema exempel bland vårt mänskliga helhetsbeteende är när vi tar livet av andra eller sig själv.

När makten framträder skapas en sidoeffekt som kallas ”VÅLD”! Makten har två ansikten: den GODA och den ONDA. Den goda skapar GLÄDJE och den ONDA skapar smärta.

Makt som ”våld” finns inte i självförsvarssyfte när orsak att denna effekt har INTE NÅGON MENING än att ”försvara” mot ett oprovocerat angrepp som t.ex. på liv eller död.*

 

PENGAR blev det enklaste sättet att hantera ”profiten” med andra ord ”ÄGANDE” under s.k. byteshandel.

 

TIDEN eller Tider har tagit över den allra första HÄNDELSE i mänsklighetens historia som vi hanterar å det är Makten som FÖRLORADE i värde av styrkemätning som finns i ”konkurrens” i symbios med PENGAR.

Problematiken är folktro att pengar är allt i livet! Här är vi de å den som styr vårt beteende, den falska bilden av att pengar skulle medföra glädje å makt medan verkligheten bakom masker är smärta och ondska. Ansvar för denna falska bild knyts till ignorans å maktsjukesyndrom

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

när alltså pengar eller saker som släpps fria till massorna och på olika sätt upphöjs till Gudomlig. Skyldighetgör sig verklig där det onda själv uppstår!

 

Men konkret vad är problem som drabbar livets undergång? Skall jag beskriva det hamnar målet av VI-Sdelvis i skuggan så jag lämnar till er kunskap att handtera den klassiska media som TV, radio, tidningar i samband med dagens friare opinionsbildningsmedia, internet via cyberplats osv. gör sitt och som NI skall hantera med kritik å självkritik.

 

 

 

III Adriana Lindis

 

Låt oss börja med två viktiga realiteter.

Den ena är att du är en individ å med det innebär att stärka viljan för din överlevnad som grundas på kunskap att veta i första hand att ”DU ÄR ENSAM LIVET UT”. Flockens behov av andra människors deltagande för din överlevnad relateras till en viss nivå utan tidbestämning som t.ex. fortplantning, samhörighet, kläder, mat osv. som du måste ha kunskap till för sedan anpassa dig till realitet.    Med eller utan allt detta eller dessa människor är du din verklighet själv, du är du och ingen annan, din kropp är du själv, du är unik och ENSAM livet ut.               Ensam livet ut, är en tanke som en sköld som skyddar dig mot lömska realiteter som lurar dig att tro på annat som t.ex. utan den andra kan man inte leva, utan yrke kan man inte leva, utan min familj kan du inte leva osv. från de yttersta oansenliga tankarna alltså till allvarligaste. Tänker du så är det bevis att du redan har en fot i ”ACCEPTANS” som jag definierar i ”logistiska psykologin

http://www.vi-pr.com/logistiska_samhallspsykologin.htm

dvs. att förståndet fungerar och du är fri och normal.

DU som lever i KaS är ditt första befriande FÖRSTA STEG genom att bryta beroende av andra å saker. ANDRA STEG är att få så mycket kunskap av alla möjliga saker som gäller din praktiska överlevnad.

Grunda ditt par eller gruppliv, samhörighet på medkänsla å solidaritet som frivillig gåva.   

 

De andramakten å pengar som problem, hur hanterar vi detDessa sjukdomar behandlas radikalt genom att ta bort dem från samhället och vårt beteende. Makten i sig som är en del av mänskligt naturbeteende kommer att kräva tid för att förändras och skyddas så att det begränsar till naturens ampassningsnivå på djurens nivå där det inte medför skador i stor omfattning som t.ex. krig, enorm naturförstörelse å livets undergång. Hur? Långsiktig så menas det för all säkerhet 1-2 generationer. Kirurgisk, vetenskaplig och omedelbart kan ske via sk. chips eller på nyupptäckta möjligheter som inte skadar människan. VI-S är förslaget, projektet som redan dels finns i vardagligt liv som grundas på ett GRATIS samhälle. Ett generaliserat och rationaliserat samhälle, högt socialt utvecklat och ekonomist centraliserad. Med det elimineras pengar som är andra mänskliga problem.

 

Denna skrivelse syftar på Europeisk basis, menas att de politiska kontrasterna spelar mindre roll, människor är ganska lika i utseende, förståelse och traditioner samt det geografiska gällande naturresurser finns beprövad i relation med varandra. I andra delar av världen där t.ex. öken, havet, berg och annat dominerar så är förutsättningar till en VI-S annorlunda men går att inspireras eller bibehålla i olika avseende efter omständigheter likhet i mål av ickevåld och gratis samhället. 

 

EN BLICK ÖVER VAD VI-S kan bjuda till!

1

Först: DAGENS SAMHÄLLE

Studier utan mål eller osäker framtid. STRESS

Passa tiden för jobbet. STRESS

Arbetslöshet. STRESS

Söka jobb. STRESS

Flera jobb för att klara dagen. STRESS

En bostad och andra flera, större och lyxiga bostäder. STRESS

Bostadslösa. STRESS

Resor. STRESS

Köpa bilar, moped, motorcyklar, cyklar, hus, kläder, mat, köra bil, parkera, böter, hyra. STRESS

Förnedring, misshandel, tjuvar, rån, konkurrens, mord, moral, etik, oskyldigt dömd och våld. STRESS

Konsumera saker, köpa i onödan, kasta överflöd, nerskräpning. STRESS

Naturresurser töms i högsta hastighet. STRESS

Naturförstörelse som skog, vatten, jord och luft är steg till livets undergång. STRESS

Andas, tänker, lever STRESS

ALLTSÅ allt som du tänker dig, ser eller lyssnar omkring dig och på nyheter, från himmelen till jorden, upplever som lidande eller framhävt av falskhet i hoppet, frustrationer att skapa ont till andra och till dig själv pga. slumpen att bli rik, se människor dö i förtid och i onödan pga. krig eller dålig vård, myndigheterna och politikernas orättfärdiga beslut, förlora sina kära efter onda krafters provocerande stress livet ut tänk dig i oändlig så mycket ont och ondska kan du inte ana och annat som du inte vet men som väntar på dig bakom dörrar som ännu inte är öppnade DET finns inte i VI-S värld!

 

2

VI person rörelse är en ideologi som inte vare sig är politisk eller religiös men är både ett och annat samtidigt.

VI-S förvaltas av ett AC som grundas på hypercentraliserings samhället med målet icke våld och penningslös samhälle en gratis samlevnad.

VI-are som också betyder vi som ”ALLA (människor) och ”JAG (individen=JAGET) är benämning för invånarna i VI-S

 

3

PENGAR-COIN- GULD och NEUTRALITET.

Det är endast i AC som produceras, skyddas och där administreras. 
Fast att 
VI-S är fritt från monetära slaveriet som regerar i KaS kvarstår värdet i vår valuta på världens nivå som används via AC för att internationell handel inom import och export osv.             Under transitons period (övergångsperioden) ”värdet (pengar osv.)” cirkulerar.OBSInledande problem på internationell politisk nivå som fån KaS och tom. EU m.fl. gällande krav, sabotering osv. som kan komma i fråga justeras efter hand.

 

4

VI-S som redan finns i skKaS.

Idag finns de som jag kallar ”HYBRIDER” kollektiv eller rörelser och grupper som lever med återvinning, odling, fisk och jakt och byteshandel med varandra som förr. Området är penninglöst MEN genom att dessa lever i indirekt tvång i ett modernt samhälle styrt av stater eller olika regeringar och lagar är det ett måste att kunna använda pengar för byte av tjänster när man förvaltar kollektivt med alla behov som man inte själv kan producera som t.ex. elektricitet, bilar osv. Därför del av dessa hybrider tjänstgör i det stora moderna samhället med egna företag och annat för att tillföra kapitalet i pengar till gruppen. Andra arbetar i kollektivet för att underhålla inre struktur. Preciserar att jag själv upplevde i praktiken mina 4 års studier i Bryssel vid olika kollektiv för att förstå hur kollektivt liv och olika familjekonstellationer kan leva, överleva, anpassade i dagens olika samhällens kaos och typ utvecklade som VI-S.

Då och nu finns bland KaS än som urfolk från olika kontinenter från samerna, eskimåer, andra asiatiska eller vita grupper dels nomader eller bofasta från Norge till Sibirien, från Röda indianer i norra Amerika till Indier i södra och folk i regnskogar i Brasilien, från afrikanska tribuner till indonesiska urfolk och Abourginer i Australien. En blandning av försörjnings metoder dels nomad och bofast med samling av frukter, ägg osv., odling, fisk och jakt osv. 

 

5

Allt i princip i KaS som är Centraliserat vid ekonomiska frågor i relation med kommun, region eller landsting, staten och regeringar. Vi har t.ex. Militär apparatur, kriminalvård, stora företag, allmän rätt, kommunala skolor och allmän vård, motorvägar och utan naturskydd, vetenskapscentra av olika slag från kirurgi, psykmottagningar, astrofysikcenter osv. olika fonder, vägverket, värmeverket, räddningstjänst, skog och natur, allt som du tänker dig som allmänt och som idag stöds med dina skatter osv. alltså allt som inte är privat finns redan som levande del av VI-S. Finns privata företag osv. som dels stöds av skattemedel, den delen är en del av centralisering eller företag helt privat men har en viss storlek som matkedjor, klädsel, bygg och allt annat i olika branscher som är så pass stora och täcker mer eller mindre hela landet, eller nation samt inte minst stora multinationella är ett centraliseringsobjekt. 

 

6

Frukt av nationens arbete kallas lön eller profit det ackumuleras i  AC.
AC
 använder kapitalet inte bara för VI-S välfärd, dessa pengar används också för import och export gällande varor som behov men som inte går att producera i landet. 
Nya pengar enda valutan används också för resenärer som besöker världen pga. semester eller nationalintresse med transaktioner gällande inköp, försvar osv.

- Från AC administreras internationella relationer som t.ex. valuta, världshändelser som påverkar direkt och indirekt vi medborgare VI-are i den oundvikliga globalisering.  

Vi-ares mål är enkelt: ett samhället fritt och självständigt utan pengar och därmed i symbios med produktion och konsumtion i förhållande till mängden av naturresurser som finns, ett enkelt och rättvist samhälle. Alltså, Människan i centrum i harmoni med de fyra livets elementer: vatten, eld, jord och luft.

 

7

Vi stänger inte någon möjlighet till dialog osv. men klart är faktum att vi behåller vår militära neutralaitet och nationella självständighet suveränitet. Det innebär att VI-S upplöser alla relationer å dvs. rättigheter och skyldigheter med föreningar typ FN, NATO eller på annat sätt som refererar till liv eller till andra folk.

 

8

All PRODUKTION och METODER till användning som visar sig skadlig stoppas eller försvinner från tillverkning. Gäller från transporter med skadligt drivmedel, bräckliga byggnader, renings och avfall osv. Allt redovisas och anpassas till för VI-S en hälsosamhället, gratis och ickevåld samhället.

 

9

Skuldsatta frias från all skuld pga. det är direkt och indirekt konsekvenserna är en belastning som har grundats på konkurrens och kontrakt. 

 

10

NÅGRA EXEMPEL SOM MOTVERKAR VÅLD: Utan egendom rasar allmän brottslighet som t.ex. tjuveri, rån, missbruk, utnyttjande, bedrägerier, svart arbetskraft, människohandel, trafik av olika former,  som alkohol, narkotika, vapen, osv.

LAGAR

”Bättre fria än fälla” när händelserna inte kan bevisas. OBS! Med bevis menas tekniska undersökningar som t.ex. fotografiska, inspelningar, DNA, vuxna tillfällig vittnen i en objektiv kontext, rättsliga läkarintyg av skador eller annat som kan bevisa våld i sin helhet att det har uppståttAllt annat är tomma intetDenna procedur är själva rättvisan för med det finns ingen plats för lögner. INGEN SKALL DÖMAS pga. INDISER ELLER OMSTÄNDIGHETER! Se också

http://www.vi-pr.com/lagforslag_ts.htm ?

Det är provokation som skall straffas inte konsekvenserna av det, se mer på

http://www.vi-pr.com/provokation.htm

och se del av innehållet på

http://www.vi-pr.com/vi_samhallet_8.htm

Omvärdering av lagboken å dess innehåll. Bearbetas under transitons period för att grovt anpassa till ny livsstil och tänkandeKompletterasdärpå efter system och samhällets stabilisering. 

Här medföljer ett ex. av filosofiska förändringarna som träder i kraft kort därpå VI-S gör sitt inträde.

STRAFF: 
Fängelse förvandlas till annat nyttigt och resten kan användas som sjukhus för att isolera farliga individer som är en fara för sig själv 
åandra för den tid återhämtning sker. Ett ex. tänkande procedur för radikala förändringarna: Vad är den å det som är farligt? ”DET som är farligt är möjligheterna till brott och grunden till provokationDe människor som bedöms vara farliga i VI-S är de allvarligt mentalstörda.

NOTERA konceptet att ”En mördare är aldrig ensam i sina gärningar! Vi ALLA direkt eller indirekt bakom PROVOKATION med t.ex. passivitet osv. och som sådan medskyldiga. Det gäller i KaS” DÄRFÖR samhället kan inte förvandlas till ett slakthus med dödstraff eller hamna i fällan typ häxjakt som t.ex. döma pga. indicier eller omständigheter utan bevis! I VI-S under transitiv period, gäller singla slant när parterna inte är överens.                        Erövrare efter ”bevisat” brott å dömd därtill själv får bestämma sitt öde bland olika alternativa straff.                        I domen för allvarliga brott som t.ex. där andra faller offer och mister livet skall själva förövaren bestämma straffet och det är det som följer: själv begå självmord eller lämna landet och aldrig mer få möjligheter att återkomma och som även skulle vara en generation född i landet, så förlorar då sitt medborgarskap. Människan skall förses med APOLIDE (världsmedborgare) pass utan rättighet för att återkomma till Sverige därifrån denne blev utvisad.

Genom att lagar anpassar sig till nya insikter och praktiska förändringar som t.ex. faller privat egendom faller detsamma orsak till en stor del av brottslighet.

 

11

- Jämlikhet mellan kön har inte någon betydelse när karriärism försvinner å att egen förmåga är likgiltig i en jämlik värld.

Reklam faller med att köpa och sälja har fallit. Det som finns kvar är information om saker och ting, som man använder det, hur nytta få man av det osv.  

- Idrott och grupp av motionsformer för hälsa, självuppskattning och gemenskap.

INTERNET, TELEFONI osv. en INTERNATIONELLT KNYTEN som negativa trender går inte att hejda i praktiken med gränsbevakning och som påverkar oss individuellt, nationellt, löser vi det idag med att innehavare som registrerar sig med personbevis och foto som ett pass och andra nödvändiga tillägg knuten till ägare. Det innebär att mobbare, bedragare osv. är direkt igenkänd och skyldig osv.

- Finns inga pengar går det inte heller i princip att förhandla för kriminalitet och missbruk!

Våld på våra gator å i familj, hanteras när medborgare individuellt själva har polisers befogenhet för att i praktiken stoppa angrepp! Beteendeförändring till den nya ickevålds generation. Våldet i samhället minskar oerhört när arbetsinvandring och turism förhåller sig till de nya reglerna.             Våld i familj ett minne blott när nästa generation framträder efter att REF har så länge varit aktiva inom familjproblematik att relation i familj har kommit på en högre personutveckling.         Allmänt våld som t.ex. mobbning som skapas vid representationer om klasskillnader som t.ex. fester när man tar studenten, olika festligheter och representationer eller mindre eller mer hemliga samfund som bara tillåter inträde eller godkänd efter betalning m.m., det är ohälsosamt beteende som neutraliserar av sig själv när pengar och verksamhet i den meningen inte mer finns.     Vokabulär våld som t.ex. förolämpningar och svordomsfasoner undanröjs med introduktion av en ny vokabulär som bland andra faktorer som t.ex. försvinnande av ekonomiska intressefrågor, ägande osv.

- Våra medborgare är skyddade i VI-S. Är det inte så att alla människor i världen är knutna till varandra oavsett olikhet? Vi är öppna till världens politik pga. mänskligheten är symboliskt sett en storfamilj och VI har som mål ”friden för LIVET. Därför välkomna alla representanter till världspolitik, representanter, etniska grupper, ideologier, olika tänkare kring beteende å intresse för att uppleva och lära sig om icke våld

 

12

- All kunskap satsas för allmännytta men också skapar initiativtagare eller drivande själar som uppmuntras, tacksamhet uppmärksammas för styrka och genetiska inslag eller personliga utveckling å insatser.

 

13

Nedrustning för samhällets nytta: alla substanser som kommer ifrån olja, kol och annat som driver motor, värme etc. som är skadliga ersätts med beprövad gammal och nya nyttiga produktioner. 

 

14

Medborgare och militarism. Genom att varje nyfödd medborgare blir automatiskt numrerad som militär med alla polisiära befogenheter skolas denne när tid är inne i olika grader för att överleva, det gör att VI-S försvaret blir världens effektivaste försvar för ett säkrare och tryggare land.

 

15

VI-S är en nation eller rörelse utan civilister, alla deltar i defensivt försvar som spartaner och utöver individuell frihet är gruppens identitet VI-are en kompakthet hyperstyrka geografisk, lokal eller över hela världen!

VI-S militärstat initieras med information å praktik. Denna struktur medger stor produktion av tidens anpassade vapen och helhets praktisering av överlevnads situationer i denna unika militärutbildning anpassade i olika åldrar.

Utbildning innefattar också i olika åldersskillnaden och kapacitet rätt att rätta, angripa osv. som polisen.

 

16

VI-are STÄNGER INTE DÖRRAR TILL VANDRING, dvs. vare sig inne eller ute. Dom som söker jobb i VI-S ska från sitt födelseland begära arbetstillstånd för att komma in i landet. Tillstånd i VI-S gäller max två år och det omprövas max 5 gånger, efter det skall person ifråga lämna landet och bara komma tillbaka som turist. Invandrare som vill få permanent uppehållstillstånd eller önskar blir VI-S medborgare inskolas för att förstå vad VI-S innebär å inte minst som V-are, byta identitet inom patentregistreringsverket utformning som VI-are.

 

17
VI-S är sexualitet dels av livets acceptans hur det manifesterar sig under transiton då extraktioniskt politik kommer i kap

http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

Mogenhet kommer också att formas mot okunskap som t.ex. nudism är en dels av natur osv. samt annat i sexuell front som inte omfattar tvång och våld mot eget vilja. 
 

18
Tamdjur 
som höns, hästar, hundar och katter, hur går det till? Här presenterar vi i den psykologiska och sociologiska aspekten som förhåller sig till verkligheten i VI-S Alltså, tamdjur som är möjlig anpassar sig till natur i det fria, återfår det och tänk dig promenera i den grönskan och se dessa vackra fåglar som kallas höns vi kan njuta av deras form å färg, uppleva det som ofta idag inte är lätt att se eller fröstå att dessa tar ett skutt och flyger, våra höns flyger faktiskt, uppleva det. Inte nog med det, om dessa var varelser som skulle tänka som vi de skulle de inte ha något emot att vi plockar några av deras ägg pga. skulle de ha acceptans i fokus ”att så är det, människor behöver ta ägg för det är en del av deras föda”. Då, inte dåligt samvete vare sig för oss och höns hahaha!
Notera att ett behov av en stor hund som vaktar våra rädslor gällande tjuveri, rån, överfall blir inte nödvändig i den mening pga. dessa aspekter har förändrats då inte finns risk för det pga. nya samhällets levnadsvillkor. 

Andra tamdjur som inte kan återfå vilt tillstånd finns och rör sig och umgås i lokala reservat. 
Tänk dig vilket ansvar tvingas i många länder med olika tamdjur. Det är försäkring, risker av anmälningar till olika myndigheter och värst när allvarlig skada sker som t.ex. en hund som gnager på saker eller anfaller människor och djur, då blir inte bara fientlighet bland drabbade men också ev. blir det fråga om skadestånd osv. Inga normala personer mår bra av det.
 

19
Precis detsamma gällande s.k. dyra smycken i guld, diamanter å allt annat som mode i klädsel, bilar konst osv. som idag för deras exklusivitet, raritet osv. bara kan tillhöra det högre klassamhället, detta har inget värde i den meningen i vårt VI-S
Nationell skatt i guld, diamanter osv. kan användas för 
industri och som blir en tillgång för alla. 
Vidare, vi summerar värdet och jämförelse bland dagens dyra smycken och billigt hantverk till morgondagens revolutionära realitet som kommer att uppskatta hantverk och konst av lika villkor då värdet i sak inte kan jämföras.            Man får tänka och göra klar för sig att allt som finns VI ANVÄNDER, vi kan ha preferenser sk. tycker om, känslomässigt viktigt och vi behöver på det viset som en kompensation och det kallas nödvändiga ägodelar. Det handlar om inställning till saker å ting, känna gränser om vad jag behöver å andra behöver, alltså det handlar om en personlig fråga.             Därför är det nödvändigt att vänja sig att tänka i andra banor.

 

20 Rötters möte som är samling av frivilliga lokala grupper med förslag för nya eller vidare arbetsuppgifter. Från kvarter till kommunen osv. Det kan göras på olika sätt som t.ex. rösta på förslag eller folkomröstning.

 

21 Samlingsplatser för gemenskap, typ restauranger, barer, spel osv. finns i anpassade modeller som lokalbefolkning beslutar eller ansvariga utformar

 

22 Vid hälsocentral finns primärvård, sjukhus, apoteket med allt som behövs för hälsa från mediciner av olika slag till ortoped å andra specialister osv. Där finns också avdelning för personligt igen och intimt från tandborste till kalsi (trosor och kalsonger) osv.

 

 

 

 

IV Geir Antonio Massimo

 

ATT LÄRA SIG TÄNKA I ANDRA BANOR

Ja, vi tar några enklare och praktiska exempel om livet, se vi också de psykologiska som kan hjälpa oss tänka tankar som vi inte förstår att vi tänker. 

OPINIONSBILDNING (media osv.) första ex. FRITÄNKANDE respekterar det som är det sanna ”JAG” och dvs. du lever med andra utan att bli påverkad att tänka fel i dina livsvärderingar som är födda med dig och själv upptakt under samlevnad.

Problematiken är att ”opinionsbildning har som mening och bl.a. det är att driva människor åt samma håll, hålla ihop för en fungerande samhörighet. Faran uppstår när manipulation och korruption gallrar händelserna för att få oss att tro saker som de vill och DET är grunden till personliga och sociala konflikter.         VI-S finns inte orsak till manipulation eller korruption pga. att för en normal fungerande människa är kompensationen gemenskap och trygghet samt glädje som avvärjer sådana behov. Den positiva gemenskapen stärks när folket själv som individ eller av en gruppreferens uttalar sig eller är med via Centras media forum (TV, radio, internet osv.) När det gäller information typ nyheter, så sker av ansvariga men också med en sidförmedlare eller representanter i informations fråga som stärker information riktighet eller lägger fram andra synsätt å dvs. att en allmän information är aldrig ensidig. Korruption via manipulation avvärjs då med allmänt deltagande vid nyheten, forum, dokumentär osv.  Arbetar på det viset genom att meddelande balanseras i tittare, åhörare och deltagande tänkande, respekteras på det sättet fritänkande å gör att den mentala och psykologiska friheten börjar med att bli fri från maktfångeskap. Hälsosamt steg mot stress, tvång osv., vi har människan i centrum. Ständig media som P4 (radio) då viktiga korta informationer om olyckor å andra nyheter i den typen är AC ansvarig för det.

 


- VOKABULÄR som inte längre existerar i 
VI-S

En ny vokabulär och språk formgivning där det onödiga och provocerande försvinner helt som formar vår personlighet, karaktär och alltså beteende en generaliserad harmoni vid mötesfrågor och relation. Se t.ex. onödig upprepning av meningar som jag här och i många av mina analyser förekommer dubbel information som synonymer eller meningssätten som har samma innebörd men uttryckta med andra ord, det är en del av kommunikations svårigheter som finns i KaS och delvis finns i transitivt tillstånd för VI-S. Anpassat vokabulär är en del inom sociologiska och psykologiska ”KONFRONTATION” som finns för att uppnå den ”nya JAG” som del av allas beteende likgiltigt. Se vidare relation ovan 11 Våld sista i subjekt Vokabulär våld.

 

Härmed vill jag pointera påverkan i ordet skriftlig eller talad. Alla känner till ordet skvaller som har tagit många liv som i ett kallt krig mot varandraMånga känner inte till hur pass vi styrs av ordet, ordet som förenar, samla flocken eller skilja, splittra samma grupperingar och så vidare gungas, bollas, hängs, fladdras, avblåser, styrs och används efter makthavarnas behag eller andras illvilliga å goda viljor. En konfetti parodi som i ett giftermål får oss att tro på trohet och kärlek vid första ögonkastet. Ja, det är sant men samtidig inte… vad? Starkt exempel får du uppleva nu när jag skriver eller säger till alla andra som läser eller lyssnar att jag vet saker om dig, om ni som är si och så, att du/ni är det som ingen kan tänka sig att du och ni egentligen är eller inte är! Goda eller destruktiva påhittade innehåll det räcker för att andra ser då dig, ni, hel annat än du å ni var eller är. DÅ förändring sker oavsett egen eller ditt nekande för det är själva ordinnehållet som skapar en bild om vad man menar oavsett sanning eller lögner!

Om du är anklagad för en sak då det gäller att sprida själva anklagelsen mot den eller de som har anklagat dig och det gör att en tveksam situation skapas oavsett realistiska eller orealistiska situationer. Det är så, att vi har en hörsel och därtill tankar som skapar uppfattningar efter vad vi hör och från fragmentariskt minne som kvarstår under en medveten eller omedveten bearbetning livet ut! 

 

- GRATIS inte längre existerar pga. logiken att skillnader som köp eller sälj inte existera mer, då där allt material finns för att kompensera alla våra behov.

- ALLMÄNT. Ordet Allmänt inte heller existera och det pga. motsvarande ordet PRIVAT har fallit och med det jämförelseord detsamma.

- RIK detsamma genom att handel faller.

- "Det finns inga RÄTTIGHETER utan SKYLDIGHETER" inte heller denna filosofiska och juridiska princip om Lag längre finns. Det är därför mänsklig princip är "var och en efter möjligheter” det tas över och skapar harmoni med det naturliga mänskliga beteendet.

- TROSOR och KALSONGER får en ny benämning Kalsi för båda könen.

- MATAFFÄRER faller som privat ägo, tas över av matmagasinet via AC. Via det kommer indikation där matvaror hämtas och lokalt informeras om vad som finns tillgängligt.

- REA, utförsäljning och andra synonymer eller ord plockade från andra språk som skadar eller förändrar våra språk rötter osv. VARFÖR DET? Tänk dig själv och ta denna praktik som utvecklings möjlighet. 
- STAD och BY förlorar mening genom att i 
VI-S  

finn s.k. definition Destora, Demellan, Deminsta.

- MARMELAD SYLT osv. som är synonym till varandra och ungefär är samma sak och har samma mening är det onödigt ordförråd belastning så att ordet MARMELAD av olika orsak tar över och det som gäller är att sylt försvinner från lexikon.

- KONFLIKT. Löst problem med klasskillnaden som är roten till konflikt rika mot fattiga då har vi räddning.

- FATTIG som många flera andra ord försvinner från lexikon pga. finns inga RIKA.

-1
Hatar. Känslor.
Tortyr. Introverts behov eller vansinne.
Mord. Impulsivitet eller förberett.
Massaker. Självplanerad och beslutad eller kommenderade.
Förolämpningar. Det finns ingen provokation och utmaning, inga konstiga tankar finns heller eller negativa resultat.
Svära. Där det inte finns Gud eller chef finns inte heller behov av det.
Ägande. Det finns ingen privat egendom eller socialt ägande. 
Stöld. Det finns inget kapital eller intresse till det.
Tvång. Där det inte finns rättigheter finns inte heller skyldigheter.

--2
Ord som har sekundära relationer eller meningar i sammanhang som indirekt används i dialog med ”
REF reflektorer (människor som hjälper oss lokalt för att lösa kommunikationsproblem och så vidare.)”
Tålamod. Irritationer löser sig de ackumuleras inte.  
Intolerans. Ord som inte existerar i 
VI-S med negativ innebörd.
---3

Ord som minskar eller försvinner
Nervositet
Irritation
Hatar
Svartsjuka
Utnyttjarbehov
Ångest
Ånger "mea culpa, mea maxima culpa "
Rädsla

----4
BEHOV
Bli full
Droger
Fanatism

----5
SJUKDOMAR

Mentala och fysiska  
Frustrationer, självmord och så vidare
Sadism, Masochism, Anorexia och så vidare
Mytomani, Paranoia, Kleptomani, Narcissism, och så vidare…
Smärta
Våldtäkter osv.

 

 

 

 

V Donna Alexandra

 

Vidare se vi följande: - 

http://www.vi-pr.com/forlatelse_och_nuet.htm  

t.ex.  Genom att förlåtelse i sin långsamma och resignera existens är i sig en självförintelsebana, en självförintelseakt i all mening…” Alltså, tvivel är en känsla som har skapats -(stärkts) av oss människor och som är grunden till orättvisor i KaS. Orättvist är när relationer mellan människor började mätas med avståndet, hastighet och alltså då skapades begränsningar dvs. Lagar. TVIVEL ÄR EN ABSURDITET, det skapar ett psykiskt lidande, gör oss svaga. -

http://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm 

Gällande hopp som falsk bild m.m. -

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm 

gällande  makt i egen självbehärskning. -

http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm 

gällande svårigheter till kommunikations i de KaS.

http://www.vi-pr.com/logistiska_samhallspsykologin.htm 

gällande en psykologisk funktion som gäller KaS i och del än i VI-S. - http://www.interlingua.nu/

dels av nödvändighet.

http://www.vi-pr.com/insikt.htm 

det för att förstå ditt liv i den KaS du ler i osv.  

http://www.vi-pr.com/nej_frihet_ja_ansvar.htm

 den filosofiska bana.

http://www.vi-pr.com/fattigdom.htm 

en del funderingar m.m.

http://www.vi-pr.com/sexualitet_ljuset_lagom.htm 

om sexualitet utvecklings princip.    

  

Uppleva en ny värld, så djupa förändringar om saker och ting, det påverkar vårt beteende, förändrar oss, vi blir friare, nöjda, upplever glädje, vi blir goda å tack till mänskligt och livets anpassningsförmåga. Med det skapas en känsla som eventen i Tiden erövrade som kallas FRID. Frid som första steg då människor upplevde i sin mentala utveckling när de själva var ett bytesdjur. Då när vetande som första steg till intelligens kallas ”överlevnadsinstinkt” uppstod denna känsla som kallas frid. Det framkom med eller utan stor suck när man slapp obehag ”faran” som sedan kallades rädslan. Rädsla som effekt av strid bland händelser av acceptans att vara nödvändigt bytesdjur för andras överlevnad och det stadgade inom passivitet. Rädsla som bröts upp till medvetet att vara ”EN” och unik varelse med anlag till förökning, då ansvar blev vidare en del av kedja till människors intelligens osv. till ”Urval teori”. Alltså, känsla av lugnet var och är FRID. Det kommer att upplevas i VI-S.
Härmed vill jag accentuera en av mina teorier eller påstående delvis stärks av vetenskap gällande INDIVIDUELL FRIHET som är den högsta av alla frihets definitioner bland mina tidigare analyser då skildrade jag dessa och framkom klart att ”Individuellfrihet är inte annat än mental stadium som människor upplevde under sin utvecklig som jag beskriver ovan som en icke tänkande TID då vi var BYTE utan intelligens och alltså i en passiv reaktionsförmåga.” DVS. att 
VI-S, ett gratis samhälle är en hög upplevelse stadium av samhörighet som kan uppehålla sig så länge före att världskrig eller naturkatastrofer bryter sig in och som kommer att förändra eller ta slut på livet. MEN, i den utopiska sfär, tänkande m.m. kan vi inbilla oss att MENINGEN skulle det vara att VI-S är det första steg för att återskapa evolutionen där människor var del av PASSIVITET. 
Det sätt att tänka på är en form av det nihilistiska tänkandet i sitt yttersta då alla samhällsformer bryts ner omedelbart och oundvikligt våldsamt
 å en ny början eller uppbyggnad sker!

 

Ovantänkande är inte så tokigt, utopiskt eller kan det vara som dina känslor som får dig att inbilla å att uppleva. VI-S eller gratissamhället är inte annat än naturmedicin för de fysiska och psykiska förbättringarna eller lösning för många. Vi skall leka med tanken som stöds vetenskapligt och sunt förnuft att människor är en instabil vara eller varelse. Ger vi till de instabila de riktiga stabila grunder att stå på som är VI-S eller gratissamhället. Det gör att genom att uppleva de goda och sanna grunderna inte minst rättvisa, gör att denna AKTIVA varelse (människan) får leva i de praktiska förutsättningarna som gör att omprogrammering, förändring, förnyandet, tar ett steg till en högre utveckling så att denna varelse som är instabil och påverkningsbar får en ny framtid.
Vi tar följande aspekt gällande behov av 
bilen som jag här upplyser en gång till att bilen är ett nöje och inte nödvändighet, just det, nöjelägger sig som en skugga och döljer meningen att bilen inte är ett reellt behov. Känslan alltså, som skapas när vi sätter oss bakom ratten är inte annat än en blandning av makt, styra, bestämma, styrka, frihet, friställa osv. som sedan skapar en falsk bild eller i motsatt mening med samma resultat att bilden av bilen höjs och får tro oss att denna maskin skulle vara en nödvändighet istället än att hålla oss fast till att det handlar om en icke realitet. Ja, vi lever i det och då det handlar om realitet, en fel upplevelse, beslut, tro osv. Det är bland andra upplevelser som vi tror att det skulle vara det rätta, nej, det är inte annat än verkligheten som tillhör människors svaghet som slussar oss till självmordsbenägen som smittar alla andra likasinnade, transportera oss och luras till ett kollektivt självmord, en form av självförintelsebana som holocaust.

OBS! Notera att alla maskiner är maskinellt som har motorer alltså, det går att använda som arbetsredskap utöver syftet som maskin blev uppbyggd för och bilen med.

 

GENERALISERING och enkelhet.

Genom att samhället generaliserar å dvs. gör oss ganska lika i en del praktiska saker, höjs då behov om effektivitet och kvalitet som t.ex. kläder är tillverkade som ett skönt praktisk objekt, enklare att ta av och på sig, försvara kroppen med de sista vetenskapliga textilierna och modeller samt tillbehör.

 

 

 

 

VI La Me

 

INFRASTRUKTUR

 

  1. Samhällets välstånd baseras på jämlikhet och identitet som VI-are eller i andra nationer å plats där det skulle råda VI-S är GRÄNSSÄTTNING PÅ UTOMSTÅENDE… ? grupper. I naturen finns fyra rörelser som lever i harmoni med varandra: Flora, fauna, urbefolkning och VI-are.        

a.      Svar till frågetecken är t.ex. (inom fauna) att 1) vargar kan döda andra vargar som överskrider gränsen för territorium eller 2ta emot den eller de som kan vara en tillgång.

b.     Urbefolkning sätter gränser och behåller levnadsharmoni.

c.      Flora begränsas i samspel med omständigheter.

d.     För oss VI-are gäller för invandring som vi hälsa när de tillför positivism som är i samspel med VI-S levnadsform vilken siktar på ett fattigt samhälle som grundas på hög välfärd och överlevnad i balans mellan invånare och naturresurserVI-are som gör verklighet av kunskap dvs. är en intelligent varelse, skiljer sig markant från andra människor såväl de från I- länder och U- länder, vi sätter gränser och vi är det fjärde led som lever efter naturens villkor och urval.

2.  Naturresurser som alla kan använda efter behov.

Jaga, fiska osv. naturvårdsverket, vägverket osv. är centraliserad att det är det som gäller samt produktion och konsumtions minimum bestämmer från AC som sedan formas efter lokalt behov osv.

3.   Vi-S industri, jordbruk, osv.

Med centralisering av produktionen som metallurgisk industri, fiske, gruvor, jordbruk osv. försvinner stress och konflikter för den enskilde, lättar administration och effektiviseras distribution samt konsumtion.

4.   Tvätt. Här med kan vi se tillägg till centraliserade jobb som en del av en ny infrastruktur som VI-S medföljer i kontrast med KaS, är att kläder och allt från sängkläder osv. tas om hand av en central tvätt i lokaldistrikt till glädje för behövande och alla som väljer det. De som väljer tvätta själv de har också detta alternativ.

5.   En del sjukhus specialiserar sig för allvarliga behandlingar i kort och långtids perspektiv. Lokala vårdcentraler förvandlas till små sjukhus med förlossning och andra lika viktiga avdelningar som idag är bara delvis på ett eller annat sjukhus. 

6.   FAMILJ finns inga föräldralösa barn och adoption för små barn är fritt i den s.k. gamla Europa. Härmed lämnar jag till folkomröstnings ansvar i relation med vetenskap gällande små barn från andra kontinenter anpassningsförmåga till Nordens klimat, blodsjukdomar bl.a. komplikationer i fortplantningsfråga å genetiska aspekter.

7.   STÖD OCH FÖRSÖRJNING finns inte mer för allt är del av alla.

8.  Skatteverket är en av flera s.k. institutioner som försvinner för vi har ett penninglöst samhälle!

9.  ArbetsförmedlingenFörsäkringskassaBanker osv. försvinner också då det inte finns behov av det som t.ex.

    1 försäkringar pga. finns ingenting att försäkra, försäkringskassan pga. alla får den hjälp som de behöver,        2 arbetsförmedlingen då jobbet finns för alla,        3 försörjningsstöd är nonsens när alla har allt,        4 domstolar del som handlar i princip med person och materiella saker som t.ex. med skilsmässa när det gäller ägodelar som bostad och mindre saker pga. ägodelar har en annan innebörd och om människor vid enskild vårdnad om barn pga. kommer bara gemensam vårdnad osv.       5 Inga små eller stora företag ALLT ÄR HYPERCENTRALISERAT eller kan kallas också statligt pga. kontinuitetens mening med ordning och reda minst under transitiv formgivning och en tid därtill som gäller medborgare nödvändighet till beteende anpassning samt genom att AC ersätter staten med samhället eller samhället ersätter staten som institution (staten, lagar osv.) förlorar sin mening att inrätta och besluta över medborgarna.

 

 

 

Arbetet

 

-    Apolider dokumenten ges till de som önskar lämna landet permanent.

 

-    Effektivisering

Folk arbetar med saker och ting som de önskar och tror sig passa för precis som val av professionella studier.

Trivs med sitt jobb, med arbetskollegor, miljö osv. blir det en god fysisk och psykisk hälsa, med förlängd livskvalitet.

Arbetsplatsrutiner kompletteras med olika relaxa och aktivitet som stimulerar…

-     Ekonomin effektivisering sker genom att införa demontering av ekonomiska skillnader och sociala institutioner som inte kan integreras i VI-S förväntningar där jämlikhet förvärkligas.

-     Behoven och arbete. Väsentliga mänskliga behov att överleva är 1) fast föda och dricksvatten. 2) Kläder varieras enligt klimat. 3) Ett tak för att skydda från väderlek. 4) arbete.*1

-     Det fjärde levnadsvillkoret arbete, detta är en del av plikt för en s.k. politisk centralisering. Med andra ord, ordet ”centralisering” finns i språkförråd för att underlätta och förbättra mening som man annars skulle säga ”alla olika enheter i ett” precis som ordet politik som jag definierar ”Kunskap att regera sig själva” och använts i olika sammanhang det förkortar meningar med tillag av symboliken eller preciserar sammansättning av olika relationer till mening.

Alltså, ordet centralisering kopplar förståndet attarbete som jag definierar här är det fjärde levnadsvillkor eller grundläggande behov. Detta ord i samband med ordet politik på det sätt jag formulerat, har vi en förklaring eller slutresultat att ”människor som regerar sig själva i olika kunskap och möjligheter knyts till en kompakt multimening som kan slussa känslor eller själva sluta cirkeln till medvetet positiva sidan inom ansvar som i sin tur via sfär samvete slussar oss till olika slutsatser i meningens början med eller utan kopplingar till andra ord, slutsatser eller meningar för vidare resonemang.”

 

AC i arbetslön perspektiv.

– Finns ingen lön pga. finns ingen företagsverksamhet osv. Genom att vara vi själva arbetsgivare å arbetare i den meningen att det inte finns konfrontation via konkurrens, finns istället en allmän kompensation utan olikhet men efter behov, så att monetära sammanhang som är orsak eller grund till personliga och sociala konflikter faller så faller samtidigt arbetslön och våldet!

Med andra ord, det, fungerar i enlighet med den mentala och fysiska kapacitet som förutspåtts av principen som kollektiv innebörd allt för alla. Karriärism utrotas och försvinner med det också stress å sjukdomar som härrör från denna typ av beteende och problematik.

Konstnärsjobb, författarskap som väcker intellekt har samma vikt, är på samma plan, har samma värde som vetenskap, lärare, hantverkare, byggarbetare, bönder, grovarbetare, fiskare och producenter av alla slag.

 

Arbetstiden kan för närvarande inte avgöras om det är av 8timmar om dagen, 6 eller 4 timmar. Ser vi då efter omständigheter som nationella behov osv. som t.ex. utvecklingen inom vetenskap av mekanisering, robotar eller andra som är anslutna till den tiden.             Inte heller vi kan veta nu hur det skall gå till med all säkerhet när det gäller vid anpassad plats där appliceras ”TURAS OM -arbetsmetoden” i ansvaret vid produktionsplats, att ta över chefsrollen, gå på olika praktiska och teoretiska kurser osv. som en del av personutveckling. Samma förmån gäller äldre och handikappade som vill vara med i olika samhällets sammanhang.

 

Vinning i arbete är att förmildra eller eliminera stress momenten gällande ”passa tiderna” vinner vi på förnedring, frustrationer, tvång känslan osv. Jag använder mig av följande mening ”Det är det naturliga mänskliga beteendet som har värdet och inte syftet eller målet!” Förvisso lösning till dualism genom att välja för eller emot gör via REF.

SEMESTER eller RESOR UTOMLANDS: AC stå för notan angående resor, uppehåll, försörjning och allt annat som behövande under semester eller pga. andra orsaker.              Samma befrielse och goda effekter sker med Centralisering att DESTRUKTIVA INFRASTRUKTURER som försörjningsstöd,försäkringskassan, banker och med dem alla andra spekulativa företag i alla tänkbara områden med allt det innebär som för en del medborgare kan vara krångligt fylla i blanketter, ringa den ena och den andra, allt administrativt osv. föregå samma ödeläggelse och öde som ovannämnda. Med det utrotas sjukdomar och vårt folk friskas upp!

 

 

    Utbildning FÖR VUXNA och alla


    Skolgång är inte obligatorisk.

 

– Brokig men inte bråkigt skolsystem är där alla nytänkande får rum.

I de fysiska och mentala aktiviteter har inte bara enklare form av discipliner som förbättrar utöver den fysiska också förståelse hur kan en grupp fungera och egen roll i det som t.ex. vid fotboll, ishockey osv., men det finns också tillgång till mer strikt disciplinära aktiviteter som självförsvar, mer verksamhet som överlevnad, paramilitära osv.

Pointerar att i all skol och fritids verksamhet medverkar de som kan, typ föräldrar, familjmedlemmar, släkt, volontärer som kan närvara vid barnens resor till och från verksamhet, matlagning, undervisning, fysiska och hälsoaktiviteter osv. Det stärker samhörighet.

 

- Ungdomars skolgång balanseras starkt i tidig ålder från teori till praktik och dvs. att elever av olika åldrar dels studera teori och dels praktisera för att applicera värklighet och förståndet. Studenter slussars ut till arbetsplats t.ex. bondgårdar, hälsospecialister som t.ex. folkmedicin, praktik på dagis och äldreomsorg, naturkännare, forskning, innovationer osv. PROVA SIG FRAM den tid som behövs för att sedan kunna välja själv med vad han eller hon kommer att medverka till för samhällets utveckling och allas välstånd.

 

Allt förenklas och förstärks enligt behov, möjligheter och frigörelse.

 

Ömsesidig respekt är grunden för gemensamt liv och det förenas med mening ”vi kan inte utvecklas och rätt överleva utan de andra”.

Sociologiskt är att pointera barnens behov till familjeliv som naturligt inslag och dvs. det prioriteras och anpassas efter förutsättningar

 

Allmän introduktion till nya samhället som ”Livets mening” innebär information via media och lokala distrikt som delar skriftligt och berättande information.

 

 

 

Sjukvården 
Via 
REF (medverkande människor på lokal nivå nödvändiga i tätorter med inriktning inom psykologi, sjukvård som månsidiga kuratorer för det mesta med livslång livserfarenhet och medhjälpare). 

 

 

Sjukdomar utveckling.

 

Mänskliga FYSISKA och PSYKISKA SJUKDOMAR eller VARIANTER UTVECKLINGAR.

 

(Förkortning för uttal FUVSP).

 

I stadium

Alla fysiska sjukdomar från begynnelse kan utan tvekan utvecklats som ”varianter” av den kemiska processen och sedan i samband med evolutionsteori.

 

II stadium

FUVSP uppstod i samband med intelligens som vi känner till idag via en kombinerad form av ”orsak och strid” mellan medvetandet, vilja, rädslor osv. sk. psyke och den fysiska kemiska stabiliteten och variationer (utveckling).

 

III stadium

Omgivning som vi lever i och det okända i båda I och II fallet samspelar FUVSP.

 

 

Transporten
 

Allmänna transportmedel som Bussar, tåg, flyg, båt osv. komfortabla och säkra, anpassade till klimatet. Anpassade vägar, broar, hamnar MED SIKTE ETT STEG INNE I FRAMTIDEN!   

 

Alla tänkbara transporter det är GRATIS.
 

Transportmedel kan vara av personlig karaktär samt kollektiv.

 

Människors ben kvarstår än idag som det första och viktigaste personliga transportmede! Fyrbenta från hem eller världs ände har alltid varit en nödvändighet som komplement till människors behov.

 

Med hjul kom en lättnad i tranport av olika nyanser.  Cykel ett vanligt transportmedel på hårdare ytor som jorden osv. Cyklar med ett till fyra hjul användas på olika sätt efter behov och det kan vara av privat karaktär eller kollektivt.

 

Transporter över vatten som fartyg av olika slag som båtar av olika storlek, kanot, kajak osv.
 

Transport i luften, som helikopter, flyplan och vad mer styrda av människor eller på annat sätt.


Grundläggande kollektivtrafik styrda av människor eller efter centraler är linbanor, spårvagnar, tåg, bussar osv.
 

Frågan som jag ställer till mig är "har alla människor i alla åldrar ett behov av ett transportmedel?

Våra ben enda från barndomen är ett transportmedel som håller oss friska, tillåter oss att se nya saker och stimulera vår sinnen.
Känsligaste frågan som transportmedel, BILEN och s.k. motordrivna fordon.

 

Dessa under 12 år transitiv period under VI-S förverkligandet samt långt under vår existens påverkas vi från andra länder som då ännu använder skadliga drivmedel är inte bara allmänt skadligt för våra andningsvägar, orsak till flera fysiska och psykiska mer eller mindre smärtsamma sjukdomar och för tidig död. Det är också ett mordvapen som årligen orsakar enorm förlust av liv!

Dessa är kvävande med föroreningar av enorma proportioner, skapar destruktiva geografiska och urbana förändringar.

Dessa inte bara minskar gröna och friska områden som är nödvändiga för vår hälsa och livet självt, är även skadligt och förorenar jordbruk samt andra vattenkällor osv.

Dessa ger mer än smog, producerar också vibrationer som inte bara är en källa till psykiska och fysiska sjukdomar det eroderar även byggnader å historiska värden.

 

Dessa intar gator och utrymmen i många länder och städer som var avsedda för en annan typ av hälsosam trafik som t.ex. oxar, hästar, åsnor och vagnar, människor i då och nu tid, odlings ytor, minskar grönska osv.

Dessa år 2017 är källa till många sjukdomar, missbildningar på foster och förtida död inte bara generellt av människor, djur och växter, det är högst farligt för livet. Dagens bilism är inte anpassad till urbanism, till tätorter, till städer med sina utsläpp, vibrationer, ljud osv. den rullar dag och natt och har skapat en acceptans av en psykisk förändring i människor så att vi inte vet hur farligt det är! Denna varelse förvandlar medvetandet å samvete, det gör att det får oss tro att vi föds med hjul istället för ben och därför finns så många olyckor som drabbar gående då bilförare tror sig ha rättigheter som de inte har!

Dessa, i synnerhet tunga fordon är också ett mordvapen!

Dessa i VI-samhället utvecklas till det mest miljövänliga sättet med hänvisning till vikt, utrymme, materialet, kvalitet å kvantitetsmässigt med prioritering av drivmedel som inte är skadligt.

Dessa motorfordon typ bilen som används också som trasport under transitiv tid är för det mesta bara ett nöje. Dessa är på väg till radikala förändringar för att undvika räknas som skada i vårt ekologiska makrosamhälle.

 

Ur tillverkning och produktion.

Bilen som alla andra transportmedel som inte visar sig vara säkra och nyttiga samt möjliga till förändring, försvinner från produktionen.

 

I tätbefolkat används vanliga cyklar, fordon som swagway’- hoverboard osv. eldrivna eller soldrivna osv. Allt annat i den meningen och allas rätt till dessa möjligheter om så är behov
 

Vetenskap och teknik, eller vilken tid det kan vara i framtid ger oss resultat som i dag inte är förståeligt. 
Nytt persontransportmedel är möjligt och nödvändigt i den tiden å plats som kräver för att nå eller uppleva målet. 
Själv har jag länge strävat mot målet om ett hälsosamt samhälle, redan under 1970-talet i Nancy i Frankrike affischerade jag stora affischer 100x50cm gällande ett samhälle där finns hippodromer för bilar som psykologisk kompensations möjlighet för behövande i ett fritt samhälle som blev fri från bilar.

 

Dessutom allt som allt kan vi tänka oss behöva som transport från nödvändighet till nöje i vårat VI-S finns alla kombinationer möjliga som kompenserar behovet i sin helhet.

 

 

MAT, KLÄDER och TAK

 

VI-S stadskärnor eller kvarterskärna finns platser och magasin för följande tre livsviktiga överlevnadsbehov m.m.

 

MAT

Matplatser är ett sätt bl.a. för bredare gemenskap där mat kan likaväl hämtas eller därifrån hemlevereras efter begäran å behov.

Matvaror magasin för hämtning av produkter när man väljer laga mat själv hos sig. Beställning görs efter behov.

 

 

KLÄDER

KLÄDER hämtas eller beställes från klädmagasinet där det finns kläder å allt från skor, hattar, vantar osv. för året runt behov.

 

TAK

BOSTÄDER

Under transiton gällande bostadsbrist sker bostadsomvandling för behövande med omedelbar verkan så långt det går som t.ex. alla affärer, banker, kontor från stora eller små bolag, extra bostad för de som redan har en osv. lokaler förvandlas till bostäder och tomma hus bebos.

 

En ny arkitektur vision förnyar byggbranschen anpassar sig till VI-S vision som t.ex. demografiska problematik, seismiska och andra naturkatastrofer som vattennivå osv.  Nya material som både lättar och stärker byggnad. Energi sparande, rum i sina hälsoeffekter och funktionalitet osv.

Enorma byggnader eller områdets förvandlingar som i följande exempel

http://www.vi-pr.com/helhet.htm

 

som inte är ett problem pga. det handlar inte om belastning för moder jord i sin helhet eller skärpa, det pga. materialen som t.ex. kalk, sand, stenar, metall osv. flyttas från horisontal till vertikal, det handra bara om förvandling från sten till metall osv. en förvandling och inte nyproduktion utöver jordens vikt.

Mening med ny arkitektur med sådana ofattbara men möjliga proportioner är att förbättra luften genom att återge till naturen de skövlade skogarna osv. utöka naturmiljöer för flora och fauna som gynnar människors välstånd och LIVET.   Dels att arvet kommer att kvarstå som byar osv.

 

Egen bostad det har man redan från födelsen, ett rum 4x4. Alla VI-are har egen bostad 4x4 standard möblerad med varianter möjligheter. Exemplen: 1) från födelsen har man och livet ut egen bostad. 2) en familj av två vuxna och ett barn har tre rum. När familjen utökas följer lika många rum efter barnkull. Utökning medför en flytt till nya bostäder i anpassade bostadsblocken. 3) När barn vill leva ensam då är det dags för familjen att flytta till anpassad bostad och barnen som valde självständighet flyttar till anpassat bostadsblock.

BOSTAD är som ”Ljus i mitt hus!” Ett eget område, eget land och inga skall tränga sig in, gör man det oavsett av privat person eller REF gör man det på egen risk dvs. absolut respekt för områdets individer och familjen. När livsfara för andra är påtaglig är det ansvariga som kan agera vid intrång. BOSTADEN ÄR SOM EN PERSONLIGT DEL AV INTÄGRITET pga. ordet privat existerar inte och bostaden tillhör de viktiga mänskliga principer för överlevnad.

EGEN BOSTAD princip skiljs inte om familjen är kärnfamilj (pappa, mamma barn) eller är ett kollektiv av olika varianter. Skillnaden efter önskning är att kollektiv har ett gemensamt kök där kollektiv medlemmar turas om att laga mat och med det har större plats inom egna rum som inte har kök. Utanför bostad så är städning detsamma för alla oavsett kollektiv eller kärnfamilj, i VI-S städjobb från AC täcker allt från gator till byggnader osv.

ALLA BOSTÄDER anpassas efter behov av administration som innefattar reparation osv. på lokal nivå s.k. kommunal.

– Bostad är helt möblerad från vita varor som spis, kylskåp osv. möblering, persienner osv.

– Skyddsrummet är alltid i befintlig skikt med möjligheter till stor reservoartank med vatten som är knuten till byggnaden. Möjligheter till värme på olika sätt från den traditionella till s.k. alternativ energi.

– Standard produktionen förnyas regelbundet enligt förslagen från byggare och boende behov.

– Utanför modellstandard av möblerade bostäder ingår möjligheter till förändringarna.

– Skador gällande möbler eller andra viktiga anläggningar i byggnaden, dessa ändras i enlighet med boendes begäran eller säkerhets besiktning.

– Digitalisering som dagens möjligheter för nöje, studier, information, kultur, kunskap personutvecklig, nödvändighet som larm om faror osv.

– Handikapp och andra behövande, så är bostaden anpassad till behov.
 

Höghus har en höjd på minst tio våningar anpassat till hälsoproblem, området osv. som är noggrant studerat.

 

Området har olika block som kallas på tre definitioner: den första är den framtidsvision gällande en by i luften s.k. ”Destora (se ovan bild)” där åker kollektiv trafik, odling av grönskaket, spannmål, friluftaktiviteter, skolor, sjukvård alla tänkbar behövande service som är anpassad till just det blocket osv. Följer ”Demellan” som innefattar höga skrapor knutna till varandra med all service som kollektivt matställe där samhörighetskänsla behålls, anpassad kollektivtrafik och aktiva och dels lätt odling som grönsaker osv. grönområde, viloområde av olika slag med konst och litteratur, grönska och djur osv. ”Deminsta” där prioriteras hälsotillstånd med sina 10 våningar och anpassningsbara formgivningar efter åldrar och behov osv.

 

Dricks vattenförsörjning, fiske och kött samt skog och mark, vilda djur och fauna, flora och ekologisk odling, all produktion osv. är av största vikt och säkerhets skyddade.

NOTERA att i VI-S finns MAT och DRIKSVATTEN reserver i proportion av lokala invånare som garanterar försörjning under kris av olika slag som krig, naturkatastrofer osv. Dessa disponeras på hemlig ort och är skyddade med högsta prioritering av välanpassade byggnader och kontroll. 

 

 

 

 

VII Era Linnea Hannele

 

EKONOMISKA SJÄLAR
 

PRODUKTION
Var finns naturresurser, mängden av dessa, kvalitet och så vidare? Som vi kan använda i förhållande till behoven?
Baserat på faktiska räkenskaper 2013, den italienska befolkningen var 60.782.668 invånare och befolkningstäthet på 200.03 personer per kvadratkilometer! Sverige år 2015 hade 24 invånare/km²                    Vi ser att efter beräkningar av mig och andra som jag i Europa så tidigt som 1975 till 1980 att en familj på tre personer med traditionella jordbruksmetoder i vårt nittonhundratal borde ha haft 2 hektar mark, inklusive en ko, en häst, ser vi idag 2017 att chanserna att överleva är allmänt överträffade.       

Det centrala faktum att överleva är produktion å konsumtion av naturresurser som är bundna i sin tur med de naturliga grundläggande behov som vi känner till som näring, kläder, tak över huvudet samt arbete.   

VI-S är all produktion från mat till allt du kan tänka dig som fyller de naturliga behov närproducerad efter omständigheter.

Produktion av allt vi behöver från mat till kläder, transport från tåg till flygplan och bussar, arbetsmaskiner som traktorer till minsta arbetsredskap som hammare och spik så långt du kan tänka dig och inte minst IT från telefon och alla framtida tekniker för vård eller teleskop osv. produceras i VI-S i närområdet om möjligt osv. Tänk dig att läderarbete görs i landet, gynnar följande kedja: bonden med kossorna, slakterier, garverier, hantverkare osv. Dessutom spar man globalt utsläpp av alla former för långa resor för export och import.            Tänk på produkter i keramik och glas, produktion från sand till ung. Tyg som linne från bönder till väveri osv. Så gäller allt nödvändig inrikes produktion. Det blir en lång historia å det är mening att du själv tänker vilken roll du har i det? Hur mår du efter att du har gjort ditt för alla? Vilken uppskattning!

Första steg till förändringar som t.ex. återvinna, förbättringar genom produkter av material som förmultnar, fokusering för produktion bara av livsviktiga och nödvändiga behovJag talar och skriver om gränser som gör allt detta utan smärta för oss och för tredje världen.


KONSUMISM eller konsumtion.

Växande soptippar i hela världen tillhör inte VI-Samhälle pga. population än är bärbara och hanterbara samt vi hanterar förbrukning och återanvändning, inte minst är forskning i framgång för att skapa allt material förmultningsbara!

Vi är medvetna av ekologisk problematik relaterad till konsumism som har aspekter av galenskap styrd av reklam, pekuniära intressen och makt i andra länder eller samhällen s.k. industrialiserade eller i tredje världen.           Allt är relativt och kan därför vara väsentliga och till stor del livsviktiga ändringar och är omedelbart möjliga.

 

IMPORT

Import relateras i första hand till ”materie prima (råvaror)” som inte finns i Landet men behövs för en del försörjning. Allt går att förhandla, förändra, anpassa för nya vanor, överlevnad osv. 

           

EXPORT            

Den industriella å internationella globala matproduktionen m.m. i andra länder på flera olika kontinenter att vara extremt intensiva och är en av de destruktiva kedjor bland andra som påverkar världens nedgång. Det gör skillnad mellan dessa som drivs av pekuniära och maktintresse än VI-S som bara kan exportera bara det som är överflöd. Världsexport, de andraVi känner till fiskeriet som fiskar i norra ishavet och skickas till Asien för fileas och vidare till Europa för distribution och försäljning. Dagens realitet exporterar genom att använda sig av mekanisering som förstör klimatet, belastar odlingsarealer, utnyttjande av arbetskraft, grundas på profit som grundas på hastighet i relation med tidsleverans, multinationella aktörer osv.           

Exportera är en form av social välfärd livskvaliteten för de nationer eller moderna samhällen som är i behov av det. Men, som vi förstår kan det vara kortlivat när naturresurser skövlas å luras i deras naturliga miljö, i begränsade kvantitet, genmanipuleras utan naturlig orsak, export som gynnar den redan långt över etablerade välfärden och missgynnar producenter å konsumenter i tredje världen. Det är dokumenterat.

VÅR EXPORT sker när den inhemska kvalitativa och kvantitativa produktionen konsumeras av oss själva först och sedan delvis exporteras överskottet.

VI-S som bygger på tydligt begrepp om skillnad i terminologi mellan fattigdom å misär i första hand, vidare medveten skillnad med rikedom.

Det sista resultat ”rikedom” innebär kaos å välfärd för få i ett klassamhälle som dessutom är orsak till ”misär” som betyder att möjligheter för överlevnad ligger i botten som i sin tur innebär plågor och smärtor av olika slag som t.ex. sjukdomar, inga kläder, inget tak, ingen mat, analfabetism å ignorans, aborter och dödsfall i hög takt i alla åldrar.

”Fattigdom” innebär fulländning av fyra nödvändiga behov för överlevnad som grundas på nödvändig kvantitet i kvalitet istället än degenererad kvantitet gällande då klädsel, bostad, mat och arbete! Det är möjligt när rikedom å misär är utrotad som t.ex. i VI-Spennigslösa å alltså i ett gratis samhälle. 

I denna mental- EXPORT från min tankesmedja till läsare eller åhörare kan vi säga att medborgare i VI-S är symboliskt rika i denna höga kognitiva samlevnad å gör att en VI-are inte har en tanke på samhällets skillnader då vi lever i en värld där ordet fattigdom inte förekommer för det gick ur tiden. Det innebär också att definition fattigdom betyder med oss ett ”rättvist och rikt samhälle”.

 

 

 

VIII Jarl Antero Maximus

 

…världen…sökare…gränser…

I dagens världspolitiska riktning gällande GLOBALISERING och är det inte tydligt vad som ligger bakom. Finns det goda tankar eller? Varför stoppas inte födsloantal av människor på jorden? Varför det, varför det och varför det är den eviga fråga som barnen ställer till oss… men inte alla svar faller på plats för oss vuxna som tror oss veta det mesta.

Jag som VI-are känner till min plats och har därför ingen tro, jag är en sökare.

VI-S är ett samhälle utan gränser där man kan realisera sig i hela värden i olika grupper som väljer att ta ett steg till. Dagens realitet kallas nationen, och det är kring den som jag grundade dagens resonemang för Sverige som tog emot mig, här lever jag nu, mitt land och där i världen är jag kallad för att förverkliga VI-Samhället. Därför talar jag om GRÄNSER.

 

 

DE SOM INTE ÄR MED OSS IDAG ÄR AV tre KATEGORIER:

 

KATEGORI 1

Är folk som inte än eller aldrig kan förstå meddelande om saker och ting som vi ser det som Vi-are dvs. att :

A En del människor kommer att mogna och en del aldrig

B De naiva egoister där ibland dem finns de som inte vet annat än det, och behöver få höra. Medan

C med oss och alltså VI-are information skapar mognad.

D Andra de smarta och andra fanatiker, egoister som är de farligaste djuren i universum är de som vet de rättfärdiga VI-S riks linjer men står fast i deras destruktiva syfte och dessutom arbetar för att motstå på alla sätt vis VI-S ideologin och aktion!

Alltså, det finns fega och utvecklade på gott och ont.

 

KATEGORI 2

REFORMISM GREPP!

För att förstå följande krävs överblick över hela meningen:

De som har inom sig latent gammal mening eller motto ”Klass mot klass” men som har fastnat i reformism.

Revolutions princip är HÄR OCH NU det vill säga BEVÄPNAD REVOLUTION är den rätta vägen, annars hamnar vi i konflikt med oss själva för att vi inte fyller principen ”här och nu!” 
Kulturell revolution är alltså vägen som tog över när realitet konfronterar sig till meningar och vi vet alla att till dess vi inte är många och med anpassade resurser är det typ självmord att följa principerna om inte tiden är inne för det. Men det kan uppstå händelser där en person som via en personlig revolt skapar förutsättningar för att hugga huvudet på monster! 
I ovisshet väljer man istället kulturell revolution med risk att fastna i reformism och dö i den sjukdomen!

PROBLEMLÖSNING är att där det inte finns möjligheter att förverkliga också i liten skala gäller då att hålla REVOLUTION högt som innebär här å nu med att sprida ideologin och parallellt växa med praktiska möjligheter.

 

KATEGORI 3

Det handlar om invandring oavsett mening.

 

Medborgare som utvandrar från sitt land pga. svält, krig, förföljelse, sjukdomar osv. men deras agerande löser inte problem vare sig för de själva, deras barn eller alla människor i världen, för fly är som att säga och konstatera att PROBLEMET man lämnat efter sig KVARSTÅR!

 

Därför är det rätt att få dem som stödjer invandring i dag 2016-17 och i framtid bör förstå och göra rätt för sig: ta hem till sin bostad dessa okända med allt det goda eller onda som dessa bär inom sig, underhålla dem osv. För, DU som inte tar hand om dessa drabbade människor du är en våldsvärkare. Det pga. en, DU våldför dig på den drabbade flyktingen pga. dina personliga inställningar och intressen. Två, DU våldför dig på dina landsmän pga. DU höjer dina humanistiska tankar på en gudomlig nivå. Tre, DU stjäl från nationens gemensamma pengar som skulle användas för välfärd. Fyra, DU tvingar dina landsmän att underkasta sig till ditt val inte pga. att du skulle klara av själv att tvinga andra till det, nej, du gör det pga. andra gör det åt dig, detta i samband med din feghet och okunskap!

 

TÄNK NOGA, reflektera och svara till dig själv:

 

– Nationer har ingen mening med att ha gränser eller existera överhuvudtaget om man är internationalist eller för multikulturellt. Om man så vill kan man se till att alla i världen kommer till Sverige oavsett orsak, man är antisvensk!

Vi är alla överens att Nationella gränser är en form av påhitt av olika orsaker. Naturliga gränser som berg, havet, öken osv. det är det som räknas som naturliga gränser, de isolerar grupper och delvis formar oss i olika avseenden. 

 

– Människors födande och mycket annat har spårat ur å livet har redan en fot i graven. Dessa realiteter som orsakar en kedjereaktion av andra orsaker och för att få stopp på det skulle det vara tänkbart med en naturkatastrof eller tredje världskrig om inte vetenskap och politiker med välsignelse av Naturen hittar en fredlig väg.

 

– Nationalism med stark militär defensiv ställning i kombination med avskräckande vapenarsenal osv. är lösning om vi vill fortsätta att andas som VI-are.

 

DU som med ditt val förtrycker andra och skapar konflikter som i sig är våld är beteende som våldshärskare… sant? Svara till dig själv nej eller JA.

 

DETTA ovan var och ÄR EN PSYKOLOGISK TEXT, dvs. om DU kan inte utan att tveka alltså svara då på om det är dags för dig att besöka en hjärnskrynklare.

 

  

 

 

 

IX Joar Vilio Herkules

 

FINAL

 

Får vi klart för oss att all ekonomi som grundas på kontrakt och konkurrens det är motsatt solidaritet.

Vi bör säga att kontinenter, länder, människor som kallas FATTIGA SÅ ÄR ORDET FEL, fenomenets RÄTTA ORD ÄR MISÄR.       Fattigdom är effekt som motsäger sig rikedom och det är just det sista som ställer till att människor alltså lever som miserabla.                    

Ett fattigt samhälle är vägen att följa, att vara fattig är ingen skam, om alla människor i världen skulle vara fattig då skulle vi alla överleva å leva i en måttlig existensVar noga att förstå följandeVI-Samhället (VI-S) och VI-are är ett nytänkande å t.ex. följer två filosofiska riktningar ”Rättvis och Unicitet”:

 

Rättvisa står inte alltid i lagboken

http://www.vi-pr.com/lagforslag.htm

http://www.vi-pr.com/lagforslag_ts.htm 

och

http://www.vi-pr.com/provokation.htm

 ” det pga. samhället där grundas på konkurrens, konflikt som skapar lögner; men ”Rättvisan står alltid i Lag boken” och gäller när sanningen framhävs med bevis.

 

UNICITET (att vara lika, i den logiska tonen som skapar en bild av ett kontroversiellt sätt)” är bara möjligt när gemensamma Vi-ares ansträngningar eller samlevnad har samma mål och dvs. när strukturer används gemensamma som t.ex. via AC och där det finns dimension till personrörelse och utveckling.

 

VI-S är ingen enpartistat på detta vis att auktoritär och diktatoriska definition typ ”PROLETARIAT DIKTATUR där våld uppstår när en stat och deras regering inte tillåter opposition, invandring och utvandring, pressfrihet osv.  Diktatur finns där demokrati inte tillåts och där demokrati eller republikaner inte ser nödvändighet av ett ”Rättvist samhälle som grundas på citerade principen att – rättvisa står inte alltid i lagboken och där klassamhället uppstår”.

 

VI VI-are har övergett de mentala destruktiva tankarna och procedurer, vi har lämnat bakom oss mål ”Nödvändig med Diktatur och kapitalet”. Det som vi gör och som är lösning till våld i stor skala är att under transitiv regering via utvidgad demokrati som finns på

http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm

nr 6 gällande tidsmässig procedur och med det förverkligas socialsteg som kallas ”Extraktioniskt politik

http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm ”.

Därför vi är vare sig demokrater eller diktatoriska, vi är RÄTTVISAN. VI-S är en personligt val och gruppen nödvändighet.

 

 

 

 

X Enar Arvo Angelo

 

Sist…

 

PROBLEM för MÄNSKLIGHET och LIVET.
Nya globala frågor som därmed påverkar hela världen är till exempel 1, den naturliga öknens spridning 2, demografisk explosion 3, föroreningar 4, reduktion och utarmning av naturresurser i havet, skog, åkrar, nord och sydpolen samt andra glaciärers smältning 5, oförutsägbara vulkaner och s.k. supervulkaner med så stora Caldera att det kan ödelägga en stor del av mänskligheten om det inte skapar förintelse av hela mänskligheten, kärnkraft som atombomber, meteorit som kan ödelägga helt eller delvis hela jorden, förändringar i kosmos osv.
 

Penninglösa samhället där du ger och tar efter behov det är ATT RÄKNA MOT NOLL SOM MÅL istället för att räkna efter oändliga siffror! När målet är nått framträder STILLHET!

 

 

 

SVÄRDTORP – Giannantonio Gian Antonio MASSIMO

http://www.vi-pr.com/torsvardtorp.htm

IX-9 (7 hyperlänkar)

 

* Makten med andra ord kan vi säga är när makten inte syftar på utnyttjandet då har vi en effekt som knyts till en positiv utveckling och då där gränser går när man menar att man kan skapa goda saker men långsiktiga var från början onda. 

*1 Arbetet räknar jag i levnadsvillkor 1-2-3 och då blir den 4:e det som annars man inte brukar tänka på. Arbete är själen och kroppen är mat, kläder och tak över huvudet möjligt.

 

PS Post skriptum (sista eller efter skrivelse): Utan makt är realisation av egna tankar anpassade till möjligheter som kunskap i idéformulering, hälsa, vilja och tro, kompromisser, kontakter via olika organisationer med samma intressen eller konkurrenter samt av privat kännedom som släkt osv. inte minst och främst PENGAR! Allt detta gäller livet i KaS=VÅLD.

 

Så, VI HAR KURSER FÖR ATT INITIERA INTRESSERADE eller GÖR FÖREDRAG EFTER FRÅGA, det för att förstå kunskap i detta ämne VI-Seller för dig som vill vara eller bli en VI-are. Kontakta oss.

 

Om inte denna skrift formulerad som den är, inte väcker intresse bevisar det hur pass vi människor i KaS är redan inne och djupt förlorade i makt å pengars yra. Min livserfarenhet och för dig som tänker tankarna… vet vi att om dessa goda idéer, tankar och helhetsvision VI-S blir ingenting av, precis som många andra idégivare redan i de sista dryga 350 år tom. från Jesus tid samt hos urfolket under tidernas början. Så, frågan kvarstår ”VARFÖR ONDSKA ÄNNU IDAG ÄR SÅ UTBREDD OCH TAS ÖVER AV DE FLESTA MÄNNISKOR?”

 

Jag är verkligen LEDSEN att inte kunna rädda dig, åtminstone hjälpa till lite att minska bördan du lever med, för du lever som en zombi i ett kannibalistiskt samhälle som heter KaS!

 

Här slutar mina barndrömmar av en riddare på vita hästen med röda manteln… jag har alltid varit en far med stor hängivenhet för mina barn, fru och familj, nu är jag en misslyckad ledare men jag lever i barnasinnes glädje oavsett slutet. Jag kommer att finnas för dig till min sista suck om du behöver mig, du är aldrig ensam. Men, här slutar mitt skrivande… tror jag i alla fall. AMEN (så skall det vara).

 

 

I VI-S

VI-S

gör dig att existera.

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com