VI-SamhälleInriktning

GRUNDARE  www.vi-pr.com

TORsvärdtorp  
VÄRLDSUNDERGÅNG  

DAGENS meny 
LJUSET
  


VI SAMHÄLLETS INRITNING 

Rättvisa och Domstolar  

Droger? Nej tack!  http://www.internationalen.se/2019/07/dags-for-vanstern-att-aterupptacka-socialpolitiken/

EXEKUTIV LAG  

PORNOGRAFI? 

http://www.vi-pr.com/vi_samhallet_inriktning.htm 

Fri marknad 

Fauna  FLORA osv.

 

DEN TREDJE ÖGA 
http://www.vi-pr.com/tredje_%C3%B6ga.htm

HELHET 

https://www.vi-pr.com/tra_manniska__losning.htm


Tor Svärdtorp www.vi-pr.com