VI-PersonRörelse helhets filosof

VI-PersonRörelse helhets filosofi I av II, 2017-02-01

VI-PersonRörelse helhets filosofi I- 2017-02-01

 

http://www.vi-pr.com/

 

VI person rörelse är en ideologi som inte vare sig är politisk eller religiös men är både ett och annat samtidigt.

Den är politisk pga. för att överleva i gruppen måste man ha kunskap att kunna regera sig.

Den är religiös pga. att tron på ett annat liv efter döden  har vare sig från gamla skrifter eller vetenskap fått svar på det. Anser att människan ännu är en ”SÖKARE”.

HEN, är ingenting och allt när det gäller frihet. Individuell frihet är bara möjligt när människor går tillbaka på uppskattningsvis tid när instinkt rådde över tankar och intelligens ännu inte tog över. Då, var en antropologisk nivå där människor knyts till varandra via ”icke tänkande”.

VI-are eller VI-pr-are är benämning av människor som följer denna filosofi eller lever i ett VI-samhälle.

VI-are som också betyder vi som ”ALLA (människor) och ”JA G (individen=JAGET)” finner lösning av oliktänkande VIA=(med, genom att, vägen …) extraktioniskt politik sk. också Homogen samhälle eller Beteende samhälle som innebär en dividering av olika grupper som inte tänker lika och förverkligar dessa som eget samhället. DET, GENOM att extrahera dessa från ett konfliktsamhälle som grundas på olikhet och motstånd, mål är att åstadkomma ett icke våld samhälle.

 

POLITISK lösning som första steg är via utvidgad demokrati, som kräver en central regering som under 2 år nödvändig tid framställer ”PLANEN” där alla samhällen får de naturliga förutsättningar för att överleva och 10 år till för att rörelsen bevisar sig fungera.

DAGENS REALITET FÖR EN SÅDAN POLITISK LÖSNING.

REALISATION av en sådan politik är möjlig på två sätt A och B och är som följer:

A
) Humanistisk ritning: Samhällen är självständiga på alla vis och alla sätt över hela planeten TERRA.

Här och nu
i SVERIGE gäller:
B
) Federation eller konfederation på nationell nivå. Mål är en nation med sina mindre självständiga beteende samhällen samlever på tre NÖDVÄNDIGA ÖVERLEVNADSKRAV:
1
) gemensamt militärförsvar på nationell nivå centralstyrt.
2
) nationen har inga civilister och dvs. att alla medborgare militärutbildas efter egen förmåga redan i tidig ålder.
3
) Skräckvapen är en del av krav och utveckling efter att vapenbehov anpassats i tid. OBS!
Nation är neutral och använder vapen i självförsvars syfte. 
B.1, Se relation ovan på B att mindre självständiga samhället (federationer) deltar inte till majoritetens mål  av ett penningfritt samhälle i Sverige som förvaltas av ett Arbetscentra
som grundas på hypercentraliserings samhället.
 

 

Ideolog och grundare Tor Svärdtorp www.vi-pr.com