Från: Tor Svärdtorp, Hellgrensgatan 4A, 961 34 Boden. Tel. 0730678362 E-post tor.svardtorp@gmail.com

 

Boden 2020-11-25
 

Besviken medborgare.
 

Gemensamt anmälan för IVO registrator.vss@ivo.se , DO do@do.se, JO https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/ via deras hemsida, JK registrator@jk.se och för kännedom till socialminister Lena Hallengren socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se och till tobias.lundin.gerdas@regeringskansliet.se maja.fjaestad@regeringskansliet.se

 

Anmälan mot HAPARANDA ansvariga på familj och äldre socialförvaltning socialsekreterare Maria Sandberg, socialsekreterare, Maria Pohjanen socialsekreterare, Jaana Karvo, socialsekreterare  samordningschef Marie Mukka-Segerlund, fd. soc. chef Kirsti Jussila, Suvi Järvinen-Valo (chef på socialförvaltning Individ och familjeomsorg i HAPARANDA) och BODEN socialsekreterare Margaretha Kjerrulf Lindberg och socialsekreterare Lena Sundberg Bremfors för familjerätten 2028-06-05. Deras felaktiga utredningar har vidare påverkat domstolarna i deras felaktiga beslut!

 

DOMSTOL i Haparanda vid olika mål... 2010 skilsmässa - vårdnad om barn domare Agneta Karlsson mål / 615-10, domare Matti Laakså mål T 206-13,  domare Christian Stamberski mål T 9-16, domare David Boberg T 648-17.
 

 

Myndigheter på socialförvaltningen i Haparanda har gjort felaktig procedur vid familjeutredning genom att undanhålla information för mig som vårdnadshavare till mina små barn.
 

Sociala myndigheters ansvariga Maria Sandberg, Maria Pohjanen, Jaana Karvo har en hopklistrad utredning med obevisade berättelser och inlägg med syfte att manipulera utredningen så att deras vilja kom fram med slutsatsen som gav LVU beslut, se vidare inlägg ”Haparandafallet” i sin helhet skriftligt och video på www.vi-pr.com spalt XXVI=26.
 

Utredare har använt sig av obehöriga, Karina Strålind och… vid första familjeutredning 2009.
 

Använt sig av motpartens psykiska svaghet se anvisning av Lars Göran Dahlström läkare på Haparanda Vårdcentralen. Paola Kakkionen barnpsykolog på BUP Kalix sid 8 sjätte spalt ”Enar placerade...” från Utredning i vårdnad/boende/umgänge Mål nr T 615-10, rotel 2 då min minsta barn farit illa hos vårdnandshavare.

 

Barn blev placerade hos ett sambopar ej godkända i 4,5 år oavsett mina och övriga anmälningar att barn far illa! Http://www.vi-pr.com/senaste_mars2015_hapfall.htm (tidnings media NSD publicering av Linda Dalhall) Dvs. att socialansvariga för LVU och placering använt sig av OBEHÖRIGAS BERÄTTELSE Asta Lundvall och Kjell Lukkari. Se anvisningar på sid 6 av 18 med andra, tredje och fjärde spalt från utredn vårdnad/boende/umgänge Mål nr T 615-10, rotel 2. ANSVARIGA till felaktighet socialsekreterare Jaana Karvo, socialsekreterare Marie Pohjanen, verksamhetschef Kirsti Jussila och därefter verksamhetschef Marie Mukka-Segerlund.

 

Utredare och ansvarig socialchef för vidare handlingar till socialnämnd angående LVU fråga, till domstolen via familjerätten utan att jag godkände det verbalt eller med underskrift!

 

Socialförvaltningen nonchalerar ständigt mina begäran till möte angående Haparandafallet vilken jag är del av och därtill har rätt att bli tillfrågad osv. Dokumentation av det, finns att beställa från socialförvaltning i Haparanda hos ansvarig via gmail till Suvi Järvinen-Valo (chef på socialförvaltning Individ och familjeomsorg i HAPARANDA). Eller beställa från min egen dokumentation.

 

Jag och mina barn VI blev åtskilda med avslutade kontakter nu snart 11 år den 10-08-2021. Alla utredningar från socialförvaltning, familjerätten och mina fyra stämningar angående vårdnad av mina barn ser du-ni t.ex. på video youtube https://www.youtube.com/watch?v=uAkcyPEDXF4&feature=youtu.be skriftlig 2019 och lyssna på ett vittne.

 

Konsekvenserna av sådan vanmakt skapad med dessa felaktigheter och personlig illvilja har skadat mig fysiskt genom att mitt hjärta har drabbats och därtill försvagat mig.

 

Detsamma två allvarliga traumatiseringar (otillbörlig LVU och spridda omplacering från icke godkända samboparet) som mina barn blev utsatta för av dessa s.k. myndigheters felaktighet och manipulering.

 

Mina små barn diskrimineras genom att inte ha kontakt med mig deras far och därtill förhindras kunskap till deras rötter. Har fråntagit deras deras rättigheter för det... Se på https://www.youtube.com/watch?v=gct9V4xBDqk&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg Fråntagit rätt till italienska språket och möjligheter till finska som skulle utvidga släktrelation från far och mor https://www.youtube.com/watch?v=zYvSqLhi8kY&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg, franska och trajadesiska.

 

Som politiker blev jag förföljd genom till ex. Maria Pohjanen var emot länken "varning för socialtjänsten http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm " och hennes kollegor kan intyga det.

 

Själv är jag diskriminerad genom att INGEN av alla dessa politiker i regering har nämnt och värderat mitt lagförslag om familjelag gällande vårdnad, LVU etc. http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm och https://www.youtube.com/watch?v=kv2rwcWk32k

 

Mobbad, förföljd och diskriminerad då och många gånger till efter att inte heller då myndigheters ansvariga svarade inte, eller kom till allmänt möte i Haparanda efter min begäran http://www.vi-pr.com/hapfall_moteasp.htm 

 

 

Härmed vill jag lägga vikt på LOGIKEN inför s.k. bestämmelse eller lag, Lag kan misstolkas, styrs av egenmäktighet så att det blir kontraproduktiva i rättvisans mening. Logiken som grundas på BEVIS är vägen till den sanna lagen!

Sociala myndigheter, domare och nämndemän samt motparten med alla obehörigas deltagande. Via deras lögner för olika intressefrågor från ekonomiska till att skydda varandra pga. medvetet misstag med långsiktig mening att åtskilja mig och mina barn från kontakt, så har de medvetet begått våld mot mig och mina barn. Orimlig händelse i form av psykiskt våld och orättfärdiga procedurer har framkallat bestående men på mig och mina barn.

Medvetenhet om denna rappakalja gav mig tecken att agera hur långt det var möjligt och kontakta allmänheten för att upplysa om orättvisor som de själva kan råka ut för samt det var meningen att någon skulle agera på det för att förändra detta våldsamma tillstånd , så därför blev den första Internet publikationen ”Haparandafallet” som sedan har eskalerat efter varje nederlag. Se vidare alla länk i skriftlig format och talade vid video gällande Haparandafallet på www.vi-pr.com vid kapitel XXVI=26.


 

OBS! Jag anser att effektivitet för dessa myndugheter kan förbättra eller lösas via radikala förändringar som jag kort beskriver via följande länk: http://www.vi-pr.com/lagforslag.htm (grönt, röd och svart. ”TRE ENKLARE STEG...” på www.vi-pr.com vid kapitel XVI=16.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com