www.vi-pr.com

 

Lettera aperta a Benjamin Netanyahu ed al popolo israeliano ed a chi sostiene la pace fra le genti. 2023-10-09

 

“È la guerra dichiarata in nome d’autodifesa per il popolo israeliano fa si che è necessario dunque che la regione Gaza Renza venga liberata ridandogli le radici col nome ISRAEL.”

 

Sostengo l’atto di difesa israeliano. Non potendo partecipare fisicamente al 100 per cento all’azione propongo che certi gruppi d’ infanteria- seguano anche la formazione seguente in pratica elit (EiE) https://www.vi-pr.com/militar_elit.htm e ideologicamente senza escludere il seguente https://www.vi-pr.com/eie_stratega.htm

 

Era agli ostaggi israeliani nelle mani degli aggressori, era ai chibuz ed al lor futuro, era alle forze armate israeliane ed era a tutti gli esseri che vogliono la pace nel mondo...

"Il civilismo non è una scelta e partendo dal fatto che tutti le persone maggiorenni sono colpevoli dunque non possono esistere concetti di reato per eventuali perdite umane."

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 

www.vi-pr.com

 

Öppet brev till Benjamin Netanyahu och till det israeliska folket och till dem som stödjer fred mellan människor. 2023-10-09

 

"Det är kriget som förklarats i namn av självförsvar för den judiska folket det är därför nödvändigt att Gaza Renza-regionen befrias genom att återställa sina rötter med namnet ISRAEL."

 

Jag stöder den israeliska försvarslagen. Pga. jag inte kunna delta fysiskt till 100 procent i aktionen föreslår jag att vissa infanterigrupper även följer följande utbildning i praktiken s.k. elit (EiE) https://www.vi-pr.com/militar_elit.htm och ideologiskt utan att utesluta följande https://www.vi-pr.com/eie_stratega.htm

 

Ära till den israeliska gisslan i händerna på angriparna, ära till kibbutz och deras framtid, ära till de israeliska väpnade styrkorna och ära till alla människor som vill ha fred i världen...

"Civilist är inte ett val och utgående från det faktum att alla vuxna är skyldiga, därför kan det inte finnas något begrepp om brott för möjliga mänskliga förluster."

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com