Boden 2019-11-22 och Haparanda 2019-11-25

 

Marjo Koivumaa

 

mån 18 nov. 11:30 (för 4 dagar sedan)

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

till mig

 

Hej!

Tack för ditt mail. Jag har bokat in dig på ett möte med mig och chefen för individ- och familjeomsorgen Suvi Järvinen-Valo måndag 25/11 kl 10.30. Vi ses på kommunhuset plan 2 på mitt rum.

Kan du inte på den tiden så var vänlig och kontakta mig igen så ändrar vi den.

Med vänlig hälsning

Marjo Koivumaa

Socialchef
Haparanda stad

Socialförvaltningen
Torget 9, 953 85
Haparanda

+46922-260 03

+4670-301 43 75

marjo.koivumaa@haparanda.se

www.haparanda.se

www.facebook.se/haparanda 

 

Meningen med det här mötet är en förberedelse till ett vidare möte. Nödvändigt möte framöver, som knyts till bevis om vad som är eller som inte är bland annat t.ex. att er verksamhet kan förbättras.  Här följer detaljerna som knyts till verkliga händelse då Familj, Barn och Äldre far illa…

 

 

Familje problematik.

Se mitt förslag till regering på

http://vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm

 

Framkommer gällande Haparandafallet att ni inte har följt lag och rekommendationer som t.ex. FN:s barnkonvention:

Artikel 7 … Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är.

Artikel 9 Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som inte bor med båda föräldrarna ska ha rätt att träffa båda två regelbundet.

Artikel 18 Båda föräldrarna har gemensamt det primära ansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa ska för dem komma i första rummet.

Artikel 19 Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare.

 

SE FÖLJANDE

Barn far illa!

1, Felaktig utredning och LVU beslut: socialförvaltning Maria Sandberg, Maria Pohjonen, familjerätten Maria Pohjonen, Jana Karvo, Petra Vikström m.f.

 

Anmälningar som inte förföljs av Maria Mukka – Segerlund,

 

2,

Artikel 32 Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt arbete

FAKTA: Ansvarige Marie Mukka-Segerlund angående mina barns placering hos samboparet Kjell Lukkari och Asta Lundvall:   Ni har inte granskat personerna där barn blev placerade se följande artikel från NSD. Bland nödvändigt och bra beslut av dåvarande socialutredare Arja Martinvita blev det än en gång inte bra tänkt och felaktighet via sak att barnen omplacerades och splittrades traumatiserades ytterligare till okänd orolig framtid

 

Artikel 39 Barnet som blivit offer för vanvård, … eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

 

LVU:s omotiverade omhändertagande av mina små barn tre barn Era, Jarl och Joar, har medfört ett allvarligt trauma se t.ex. följande inspelning av ett vittne som skulle ha medverkat i min sista stämning om vårdnad: Monica Mirell

Fullständigt namn: Sigrid Monica Mirell

Bor i Centrum Haparanda 67 år, 073-806 87 12 Svarade JA! Jarl måste följas, uppskruvad. Se följande inspelade bevis på: Ur vårdnadstvist youtube inspelade 2019 https://www.youtube.com/watch?v=uAkcyPEDXF4&feature=youtu.be bläddra till 23 minuter och 5 sekunder där man ser mig som intervjua.

 

Upplys dig om händelserna gällande mitt sista domslut om vårdnadsstämning det gäller vittnespersoner, dokumentation, belyser Maria Pohjonens maktmissbruk och mer. Vidare detaljer lätt nådda kan du se via skriftlig länk

http://vi-pr.com/haparandafallet_vardnad_2019.htm .

Här nedåt vi har ett ex. med okunskap och manipulation från utredare Maria Pohjonen, Maria Sandberg, Jana Karvo Utredare grundade deras beslut med stöd av en kollega socionom i detta fall Lars-Göran Rova och här är utdraget som gäller för alla barn:  

Frågan är: socionomen Lars-Göran Rovas anförande gav han till utredare med bredare specificering som skulle ha fått socialsekreterare komma ikapp barn med psykologin och kunskap gällande minne osv? Eller var det bara så att utredarna tog till sig det som passade för att styra utredningen till vad de ville dvs. LVU och vidare i vårdnadsförhandlingar?

NOTERA Om domare David Boberg som han sade att ”vid en ny vårdnadsförhandling tidigare domslut gäller inte.” Det innebär också att en ny familjerätts utredning skulle göras via familjerätten Margareta Kjärrulf och Lena Sundberg Bremfors från Boden. Men, Maria Pohjonen från familjerätten i Haparanda skickade vidare den gamla utredningen som hon var med att utforma från allra första stund osv. som slussades t.ex. till könsdiskriminering, förföljelse och maktmissbruk.

 

VI känner till det som gäller under definition ”hemlig stämplad” och andra upplysningar som inte talas om, som t.ex. skvaller, anonyma anmälningar m.m. Dessa skulle mentalt uteslutas av riktiga professionella utredare. Om inte, kan det vara personliga behov av makt som tar över med påverkan, används för att styra oss till olika syften inte minst för att skydda egna orättfärdiga beslut.

Det är vad som hänt i Haparandafallet. Virvel av ond cirkel bland olika rädslor för att skada utseende, rykte och med de ekonomiska förluster vid eventuellt skadeståndskrav för sveda och värk som involverar socialförvaltning till socialnämnder, domstolar med orättfärdiga motparten jurist, domarna och politiska representanter nämndemän, dessa alla i samförstånd för att skydda varandras fel har man offrat fyra oskyldiga små medborgare se t.ex (bilaga i tidningen NSD; fallet André) Likaså  som drabbat pappa till barn med ett

vansinnigt lidande och upptrappning av våld! 

 

Skadan har skett och resultatet är att yrkeskunskap hos dessa folk eller myndigheter är för låg för att de skall bedriva så allvarlig verksamhet som skadar barn, föräldrar och samhället!  

 

Ledningen i Haparanda kommun å Statens vägnar har brustit också med

Artikel 42 De stater som anslutit sig till konventionen åtar sig att göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland vuxna och barn.

 

Ur vårdnadstvist:
FN:s konvention ang. mänskliga rättigheter Barnen omhändertas för att skyddas men ska aldrig berövas sin rätt till sina biologiska föräldrar*B-3,1.… Regeringens proposition 2005/06:99 Nya vårdnadsregler Prop. 2005/06:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)… det står: ”Propositionen innehåller förslag till vissa ändringar när det gäller barnets rätt till umgänge. Socialnämnden skall få väcka talan om umgänget i domstol, t.ex. om barnet riskerar att fara illa. I undantagsfall skall umgänge kunna sker på annat sätt än genom att barnet träffar Prop. 205/06:99 2 föräldern, t.ex. genom telefon eller brev.

MITT KRAV SOM FÖRÄLDER IDAG ÄR ATT ÅTERUPPTA KONTAKTEN MED MINA BARN! JAG ÄR KÄLLAN TILL MINA BARNS TRYGGHET, JAG VET OM DERAS ”JAG”, JAG KAN LEDA DEM TILL RO OCH EN SÄKRARE FRAMTID SOM RESPEKTERAD MEDBORGARE.

 

 

Nödvändiga upplysningar som leder till en rättvis och professionell förbättring gällande samlad utredning vid fråga om LVU osv. är t.ex. som följer.

Från ”Vetenskapens värld” får vi en folklig förståelig information gällande minne hos små barn.

ERA placerades när hon var 5 år, Jarl placerades när han var 3 år, Joar placerades när han var 2 år. Alla påståenden om att barn skulle ha sagt om övergrepp från deras förälder rapporteras av Asta Lundvall med allt ekonomiskt intresse som s.k. familjehem nov 2010 till Mars 2011.

Utdrag är som följer: SMÅ BARNS MINNE. Hjärnan är inte redo för minne… Även i barndomen är minne flyktiga. BARN PÅ TVÅ ÅR MINNS Bara några få veckor bakåt, varefter minnena går förlorade för alltid. … FÖRST I TIOÅRSÅLDERN HAR MINNET BLIVIT SÅ STABILT ATT MAN KAN MINNAS DE MENINGSVÄRDA HÄNDELSERNA FÖR RESTEN AV LIVET.

Relation med vetenskap gällande barns minne har olika tempo och är olika med korta marginaler från individ till individ, det kallas för timmar–visuella, dygn–processuella och veckor-sump!

 

Alltså det närmaste små barns minne knyts till dåtid är när barnen var placerade hos samboparet Kjell och Asta och inget annat!

 

Se också följande inspelade bevis på: Ur vårdnadstvist youtube inspelade 2019

https://www.youtube.com/watch?v=uAkcyPEDXF4&feature=youtu.be bläddra till 23 minuter och 2 sekunder till 23,12.

 

VI vet att barnens svårare beteende beror på TRAUMA efter omhändertagande, ett rop på hjälp och andra faktorer ständigt närvarande som t.ex. övergrepp från samboparet. NOTERA att barn besökte paret och stannade under helger då var de sk. kontaktfamilj och barn före omhändertagande visade motvilja att gå till dem.

 

Utredningen kom skräddarsydd på bordet till socialnämnden som ovan citerad 2010-09-08 och anklagelse om förälders övergrepp saknar stöd före det! Inga bevis framkom än påståenden om vad? Det som framkom från socionomen och socialsekreteraren Maria Sandberg när pappan besökte henne för att informera om att mamman igen ställde till problem, då hotade hon med att ”om bråk fortsätter kommer vi att omhänderta barnen” och dvs. enligt social procedur finns en sanning i det att föräldrarnas problematiska relation kan ge upphov av LVU.

 

Tillbaka till de mysko orsakerna till vad som kan påverka utredarna, kan vara s.k. skvaller, inkomna anonyma anmälningar, förälder med intressen om vårdnadsbidrag eller lust om hämnd osv. om vad?

Det ligger i allas intresse när ett fel beslut sker, och med tid involverar flera myndigheter att skyddas genom att klappa varann på ryggen eller gömma sig via hemligstämplade beslut, som ett mantra repeteras samma domslut utan objektivitet i rättvis mening, eller bara inte nämns för bekvämlighet eller vad?

 

Oavsett vad det är som är vad, så vet vi att människor blir påverkade av lögner som blåser och styr viljor och med underkvalificerade utredare skapas konsekvenserna av maktmissbruk m.m. som tar fart osv.

 

 

Ett annat ex. om okunskap som i utredningen kring Haparandafallet framkommer det gällande uttalande från mamman och myndigheter som trycker på fel knapp och skapar missförstånd, allvarlig felaktighet i bedömning och orättfärdiga beslut i sak. Här dvs. ”barnens juckande!” Lyssna hela bifogade originalet på följande bilaga i radio P1 om små barns sexualitet eller youtube https://www.youtube.com/watch?v=XXE-5LWeff4&t=163s bläddra vidare till 9 minuter som pågår till 10,37 sekunder.

 

 

Ur vårdnadstvist.

Paola Kaikkonen avsnitt (barn psykolog på BUP i Kalix). Min fråga är: kan beteende (kladda och fly) att barnen antyder att något inte står rätt till i samboparets närvaro? Vid folklig psykologi enkelt förklarat i allmän kunskap alltså är att både dessa små barns beteende var ROP PÅ HJÄLP i tid då de levde med samboparet 

Och inte annat! Nej eller JA?

 

 

 

NI

bör vara aktiva politiskt och påverka samhällets goda linjer och positiva grundpelare genom ert personliga engagemang och inte bara via era representanter.

Ert mod och kunskap är värdefull för rättvisans mening! Se t.ex. följande ”DET ÄR NÖDVÄNDIGT att göra samarbetssamtal obligatoriskt istället än att använda LVU pga. socialförvaltningens ensamrätt i s.k. riskbedömning eller splittra familjerna och omhänderta barn bara för att s.k. vuxna inte samsas t.ex. ifråga om barn!”

 

Summa summarum är sociallag, procedurer och låg okunskap om människors beteende som råder i första hand vid sociala myndigheter när det gäller vårdnadstvister LVU och annat!

Att fly samarbetssamtal att inte medverkan i den grundläggande demokratiska proceduren som är samtalet, då har vi dörren öppen till diktatur!

 

 

Äldre.

Jag far illa p.g.a. t.ex. VANMAKT som man har upplevt eller intensivt lever med ännu, som t.ex. med felaktiga omhändertagandet av mina barn via LVU, se t.ex. ”Haparandafallet (http://vi-pr.com/lvu.htm) ”. Det har krossat mitt hjärta, så att idag ligger jag i s.k. riskzon vid olika sammanhang!

Här kan ni se min dagliga medicinering 5 tablett om dagen, en för hjärtslag, den andra för högt blodtryck, två varan för att underlätta blodflödet och för att undvika propp i hjärnan, men höjer risk till förblödning vid fysisk skada, en för kolesterol och spray nitroglycerin- nitrolingual om smärta på bröstet förekommer.

Se inte min aktuella fysiska svaghet som ett nederlag, se det mer som en varning.

 

Jag och många andra anser, att tiden är inne att ni som är roten till skadan för mig, mina barn och många andra som medvetet deltar känslomässigt i denna mänskliga tragedi; ni måste skapa utrymme utan begränsningar för en kontakt med mina barn.

Det är därför min intention att skapa ett samarbetssamtal utan mening för hat, hot och spänningar, våga bana med ett fredligt samtal mellan vuxna präglad av positivism med en smula av självkritik, med de som varit med under socialutredning: Maria Pohjonen, Maria Mukka-Segerlund, Astrid-Erika Lundvall (Asta), Kjell Lukkari, de politiker ovannämnda i protokollen socialnämnden, Monica Mirell, dagisfröken ovannämnd, Nachshin Pihlajaniemi (mor till barnen), Paula Kaikkonen barnpsykolog tjänstgör på BUP i Kalix och Lars-Göran Rova socionomen numer jobbar han i Gävle men det går att kontakta honom via Kaikkonen.

 

JAG förstår svårigheter av ett sådant möte som jag upplevde redan då när jag bjöd in en del av dessa offentligt http://vi-pr.com/hapfall_moteasp.htm 

 då i så fall jag nöjde mig med ett beslut tas för att möjliggöra en kontakt med mig och mina barn.

 

 

UTÖVER

JAG HAR ALDRIG SKADAT MINA BARN VARE SIG PÅ DET VIDRIGA SÄTT SOM SOCIALUTREDARE VÅGAT MED MISSUPPFATTNING, LÖGNAKTIGT, och ILLVILLIGT BESKRIVER eller på annat sätt!

 

Se till att förmå vårdnadshavaren Nachshin (Marianne) på ett eller annat sätt att medverka till samarbetssamtal bara med mig och soc. ansvariga eller kompetenta i fråga eller som annat som beskrivs ovan.

 

Rätt eller fel att ta en sammanfattad bedömning faktum är att om ingenting sker i dessa beskrivna meningar som jag här i min rätt framför för rättvisans skull, i den här meningen och i samhället överhuvudtaget konsekvenserna är att passivitet gagnar bara vidare orättvisor, samhällets stagnering och upptrappat våld. Är det så som ni vill ha?

 

Tor Svärdtorp OBS! Min medborgare CV är www.vi-pr.com  

 

 

 

RESUME

Sid 1- MENING MED DET HÄR MÖTET är en förberedelse till ett vidare möte.

 

Sid 6- MITT KRAV SOM FÖRÄLDER IDAG ÄR ATT ÅTERUPPTAR KONTAKTEN MED MINA BARN! JAG ÄR KÄLLAN TILL MINA BARN TRYGGHET, JAG VET DERAS ”JAGET”, JAG KAN LEDA DE TILL RO OCH EN SÄKRARE FRAMTID SOM RESPEKTERAD MEDBORGARE.

 

Sid 10- Det är därför min intention att skapa ett samarbetssamtal…

 

Sid 11- ... JAG NÖJE MIG MED ETT BESLUT TAS FÖR MÖJLIGGÖRA EN KONTAKT MED MIG OCH MINA BARN.

 

 

 

 

LED

Sid 6- Ledning i Haparanda kommun i Statens vägran ar brustit också med

Artikel 42 De stater som anslutit sig till konventionen åtar sig att göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland vuxna och barn.

 

Sid 5- VI känner till det som gäller under definition ”hemlig stämplad” och andra upplysningar som inte talas om, som t.ex. skvaller, anonyma anmälningar m.m. Dessa skulle mentalt uteslutas av de riktiga professionella utredare.

Sid 7- VI vet att barnens svårare beteende det beror på TRAUMA efter omhändertagande, ett rop på hjälp och andra faktorer ständig närvarande som t.ex. övergrepp från samboparet. NOTERA att barn besökte paret och stannade under helgtiderna då var de sk. kontakt familj och barn före omhändertagande visade motvilliga går till de.

 

Sid 7-8 Utdrag är som följer: SMÅ BARNS MINNE. Hjärnan är inte redo för minne… Även i barndomen är minne flyktiga. BARN PÅ TVÅ ÅR MINNS Bara några få veckor bakåt, varefter minnena går förlorade för alltid. … FÖRST I TIOÅRSÅLDERN HAR MINNET BLIVIT SÅ STABILT ATT MAN KAN MINNAS DE MENINGSVÄRDA HÄNDELSERNA FÖR RESTEN AV LIVET.

Relation med vetenskap gällande barns minne har olika tempo och är olika med korta marginaler från individ till individ, det kallas för timmar–visuella, dygn–processuella och veckor-sump!

-Alltså det närmaste små barns minne knyts till dåtid är när barnen var placerade hos samboparet Kjell och Asta och inget annat!

-Se också följande inspelade bevis på: Ur vårdnadstvist youtube inspelade 2019

https://www.youtube.com/watch?v=uAkcyPEDXF4&feature=youtu.be bläddra till 23 minuter och 2 sekunder till 23,12.

 

Sid 8- Utredningen kom skräddarsydd på bordet till socialnämnden som ovan citerad 2010-09-08 och anklagelse om förälders övergrepp saknar stöd före det! Inga bevis framkom än påståenden om vad?

 

Sid 10- "DET ÄR NÖDVÄNDIGT att göra samarbetssamtal obligatoriskt!"

 

 

 

BILAGOR

9 st. bilder.

 

Medföljer också en USB med detta dokument, bilagor osv. så att ni föra över dokumentation till er enhet. USB hämtar jag senare vid vxl.

 

PRESENTATION

i papper A/4 format dubbelsidig, numrerade sidor.

Format och storlek Colibri 11, Perpetua 20 och del Verdana 16


 

 

Boden 2019-12-05

 

Tillägg för tidigare inskickade information vid möte i Haparanda stad förvaltning den 2019-11-25 med Marjo Koivumaa marjo.koivumaa@haparanda.s kommunchef och socialchef Suvi Järvinen-Valo suvi.jarvinen-valo@haparanda.se

 

Senaste aktuella deltagare:

Socialutredare Maria Pojhonen Haparanda kommun vxl.0922-260 00

Domstolar domare David Boberg Haparanda Tingsrätten Telefon0922-281 00

Stöd för faders engagemang vittne förskolefröken i Haparanda Monica Mirell

 

Nämndemän i Haparanda allra första beslutet om LVU 2010-09-08 Socialnämnden arbetsutskott i Haparanda Stad Marlene Haara (s), Siv-Britt Harila (s), Harald Dahlgren (c), Anna Wikström, Eini Kemi (nu avliden) socialchef, Maria Sandberg socionom, Anne-Maria Nord Järvelin, Merja Pikkuaho.

 

Gällande LVU utredning Haparandafallet. Antydande från sociala utredare sekreterare som skulle leda till LVU, finns INGA BEVIS om brott och inte heller efter anmälningar till polisen.

 

Historiken

Föräldrarna var i en separationsfas, för att lösa DERAS RELATIONS PROBLEMATIK och det var i alla första början begäran med indikationer och bevisning från pappan. Föräldrar var åtskilda och gemensam vårdnad rådde.

Ett icke obligatoriskt samarbetssamtal var föreslagen av ansvariga myndigheter.

 

RISKBEDÖMNING att barn far illa av orsak till föräldrars konflikter det var inte grundat så pass att det påkallade LVU åtgärder.

Moder till barn hade ständigt besök av socialas familjestöd för att lära henne att förbättra sig inget och annat.

Hos denna var mantalsskriven två pojkar, båda föräldrarnas biologiska barn och en flicka av hennes tidigare relation då när paret träffades var hon gravid. Alla små barn från 6 månader Enar, Joar, och hennes 6 åriga dotter Erna.

Hos pappan bodde och var mantalsskrivna de första biologiska barnen en pojke Jarl.3 och första biologiska dottern Era. 5 år.

Den andra pojken som bodde med mor var Joar påbörjade då att sova hos pappa.

Paret bodde inte långt från varandra 100 meter och familjen var för det mesta tillsammans varje dag.

 

Skilsmässan blev aktuell från modern efter beslut om LVU.

Pappan förlorade vårdnaden om barnen och fyra barn blev placerade medan den minste Enar var felaktigt närvarande med modern, ett barn som sedan farit illa.

 

Från socialförvaltning var det otydligt och BRISTANDE OM FAKTA i utredning, till familjerättens hopklistrade utredning som presenterades vid skilsmässa och vårdnad om barn till socialnämnden, var lika i beskrivning som gav upphov till socialnämndens beslut om LVU, beslut alltså före skilsmässa och vårdnad om barn.

 

NOTERA

I sociala utredningen förekommer

1, att barn inte kunde prata, sena i tal, inte kunde förstå vad de sade.

2, Kvinnan i samboparet där barn blev placerade berättade att barn hade sagt och att barn berättade om föräldrarna si och så.

I utredningen förekommer att barn inte vill träffar mamma men det förekommer inte, att de inte ville till pappa. HÄRMED är BEVIS om socialutrednings ansvarigas sätt att vinkla innehållet. Så blev det hela vägen ut.

 

OMOTIVERAT OMHÄNDERTAGANDE AV DESSA SMÅ BARN MEDFÖRDE ETT TRAUMA som påverkade negativt barnens beteende och det KONSTATERAS alltså och BEVISADES av pappan via en intervju via telefonsamtal och inspelning av det med en före detta förskolefröken! Förskolefröken som var kallad som vittne bland andra 25 st. vid pappans sista och fjärde stämning i vårdnadsfrågan 2019 men som domaren inte tillät närvara vid tvisten!

 

Frågan som kvarstår är: VEM HAR SAGT ATT BARN SKULLE HA SAGT utöver tydliga lögner från kvinnan i samboparet med uppsåt av ekonomiska intressen? Förekom senare att mannen till paret där barn var placerade hade en pornografisk hemsida där barn i en vinjett med övergrepp av barn på barn framkommer bland annat en teckning och sex med djur.

Det enda barn som man kan tankar om och som talar skapligt under all kritik var Erna 6 åriga halvsystern till de andra biologiska barnen. Det förekommer inte i utredning vare sig från sociala utredare eller samboparets kvinna! I så fall, igen återkommer frågan

1, VEM HAR SAGT ATT BARN SKULLE HA SAGT?

2, Har barn eller andra åskådare sagt en sak eller flera, så MÅSTE utredare undersöka vidare och med facit i hand då agera därefter!

3, Vi tar hjälp av vetenskap och då framkommer att minnet för små barn är så kort och otydligt att sk. påstådda berättelse från socialutredare både från socialförvaltning och familjerätten, moders berättelse, samboparets kvinna BEVISAR inget annat än att ALLT SOM HAR BESKRIVITS I UTREDNING ÄR ETT PÅHITT MED OLIKA INTRESSEFRÅGOR och den som var syndabocken, blev pappan till barnen!

3a, BARNS TRAUMA efter fel omhändertagande förvärrades och har fortsatt under placering och ständiga övergrepp från samboparet och det bevisas med stöd av vetenskap i relation med MINNEbarn lever i NUET och pappan var i den fasen ett minnesblad (barn var placerade i 4,5 år hos paret) och pappa fick aldrig träffa barnen.

4, Socialsekreterare som i allra första stund var med i samtal med drabbade familjen, och utredningen Maria Pohjonen var hon med och formade i familjerättens utredning för skilsmässan. Notera att sista vårdnadsförhandlingen som avslutades 2019, där vägrade socialsekreteraren en ny utredning.

 

Denna tvist har pågått i augusti 2020 i 10 år! Från myndigheter till myndigheter, anmälningar och stämningar… DET ÄR JUSTITIEMORD DÄR 6 MEDBORGARE HAR ENLIGT BEVIS FARIT ILLA och 7 barn till dels bevisats att även de far illa!

 

 

Tor Svärdtorp 1948-12-05!

tor.svardtorp@gmail.com

tel 073-067 83 62

Hellgrensgatan 4 A

96134 Boden

 

NOTERA mitt politiska engagemang www.vi-pr.com oberoende granskningsmedia. OBS! Haparandafallet förekommer i VI-Personrörelse granskningsmedia kapitel XXVI - 26 (grön grund). Rörelse på nätet från 2002.

 

 

Anekdots:

1, Tack Arja Martinvita för ditt beslut som tidigare socialchef i Haparanda att den 5 december numera 5 år skyddade du mina barn genom att flytta de från icke godkända samboparet och från brottsligt utnyttjande. Men, beslutet om att splittra syskonen till okänd framtid återskapade vidare allvarligt trauma och det visar din icke kompetenta förmåga att leda.

Idag som är min dag TORsdag och födelsedag, är min önskan att rättfärdighet får ha sin gång, så att vi återfår i början med umgänge som en del av våra liv.

 

2, Brottslighet överhuvudtaget vid myndighet, privata, religiösa och politiker ska tillåtas att allmän information av deras personuppgifter t.ex. berättelser, bilder osv. ska tillåtas utan sekretess, när bevis är uppenbara. Det är en av flera åtgärder som markerar och förebygger brottet. Nu gör man det i de flesta länder inom EU.  Praxis är en del av Statens decentraliserings politik där det råder ekonomisk profit, decentralisering där konkurrens och dvs. i den negativa meningen är dominant liberal och kapitalistisk.

Det är annat vid annan formgivning som i ett socialt eller kommunistiskt samhälle som är högt statscentraliserad, som skyddar sina medborgare som en del av mänsklig familj. Därför allmän fara när personuppgifter under samhällets förvandlings tid där inte brottsligt beteende straffas, belönar det terapeutiska genom att skydda medborgare.

 

 

 

ANMÄLNINGAR

 

JK registrator@jk.se Justitiekanslern
Box2308
103 17 Stockholm )

Härmed anmäler jag Haparanda kommunledning med anledning av tjänstemans icke kompetents gör felaktighet beslut och gör sig skyldiga till brott genom att medvetet använda sig av lag för att gynna deras ställning och nonchalerar medborgares trygghet och rättigheter.

Systemfel och yttrandefrihet.

Systemfel: Jag knyter anmälan vid punkt 8 (åtta) i beskrivna princip då rätt finns för kansler att agera. Brottet är diskriminering, föräldrar och barns rättigheter som inte respekteras, förtryck när en överklagan inte får tillstånd för att prövas, det allvarliga är att det skedde gång på gång i 4 omgångar. Under felaktiga beslut kan en medborgare, så blev det för mig, belastas med upp till 50.000 kr för kostnader!

Yttrandefrihet: när det uppstår förföljelse och diskriminering med allvarliga ekonomiska konsekvenser som det uppstod för mig som offer och blev en tung belastning. 

 

 

JO justitieombudsmannen@jo.se Riksdagens Ombudsman Box 163227- 103 26 Stockholm)

Härmed anmäler jag kommunledningen i Haparanda kommun för att har brutit och bryter mot svensk författning vid barns rättigheter när barn är felaktigt LVU placerade se i synnerhet ”Haparandafallet http://www.vi-pr.com/haparandafallet_2018.htm helhet på www.vi-pr.com som saken gäller. Mot barnkonventionen genom att inte vara aktiva för att rättigheter genomföras omgående se bilaga   och vidare se olika anmälningar.

 

 

DO Diskrimineringsombudsman Box 4057, 169 04 Solna. do@do.se

Härmed anmäler jag Haparanda kommunledning med anknytning till social verksamhet för äldre och familjeomsorg i deras felaktiga beslut om LVU som oavbrutet pågick från 2010 till idag 2019 och in på 2020 för att inte respektera svenska lagar där föreskrifter finns för att uppehålla rätt till kontakt föräldrar-barn. Det oavsett skilsmässa och LVU problematik samt inte respektera FN:s barnkonvention.

Deras felaktighet eller brottsliga beslut grundas på politisk värdering som vi kan läsa i oberoende granskningsmedia www.vi-pr.com i synnerhet till http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm och http://www.vi-pr.com/varning_for_domstolarna.htm vidare http://www.vi-pr.com/varning_for_myndigheter.htm

som jag själv grundade och som ordförande driver än.

Diskriminering som begåtts av socialnämnden (se bilagda dokument) 2010 där politiska representanter medverkar. Illvillighet uppstår med DISKRIMINERING när barn och föräldrars rättigheter faller undan vid beslut.

 

Vidare anmäler jag för diskriminering alla politiska representanter vid domstolar s.k. nämndemän i Haparanda Tingsrätt och Domstolar under okunniga domar som själva är oundvikligt politiskt inriktade.

Det skedde under allra första skilsmässan och vårdnad om barn samt systematisk utan möjligheter till omprövning vid beslut vidtagna under mina fyra (4) vårdnadsstämnings, där min naturliga rätt och prövade rättigheter i begäran blev avslagna.

 

Förföljelse som innebär DISKRIMINERING av mig, har slagit hårt mot mina oskyldiga små barn som farit illa samt mig med alla försök för att driva olika ekonomiska verksamheter, som då orsakat att inte kunna försörja mig pga. konsekvenserna av diskriminering.

 

 

 

BO info@barnombudsmannen.se, Box 22106, 104 22 Stockholm.

Härmed anmäler jag Haparanda kommunledning med anknytning till Haparandafallet se http://vi-pr.com/haparandafallet_2018.htm på att inte följa Barnkonventionen och svensk lagstiftning.

Lag om skydd om barn i detta fall vid LVU tolkas personligt med förföljelse och diskriminering av vuxna föräldrar. Socialförvaltning har inte agerat rationellt som det är meningen med, och alla möjligheter till att för barnens bästa garantera barns kontakt med föräldrar, t.ex. som åtgärd med kontaktperson vid umgänge osv. Barnen har farit och far illa.

 

Justitieminister Tomas Morgan Johansson  (wikipedia). Född14 maj 1970 (ålder 49 år), Höganäs Socialdemokrat

Regeringskansliet Växel: 08-405 10 00
Besöksadress: 
Departementens besöksadresser
Postadress: 103 33 Stockholm

justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Catharina Espmark  (google – Eniro) Född1965 (ålder 54 år) socialdemokrat

Statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

och

Lars Westbratt  Född1966 (ålder 53 år) socialdemokrat

Socialminister Lena Hallengren  socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se  (wikipedia - google) Lena Hallengren, född 25 december 1973 Kalmar socialdemokrat.

 

Åsa Regnér  (google)  (wikipedia) Åsa Charlotte Regnér, ursprungligen Pettersson, född 26 augusti 1964 Född26 augusti 1964 (ålder 55 år), Malmberget

PartiSocialdemokraterna

 

MEDIA

NSD peter.lindvall@nsd.se

AFTONBLADET tipsa@aftonbladet.se

EXPRESSEN 71717@expressen.se

SVT svtnyheter@svt.se      opinion@svt.se   morgonstudion@svt.se                granskning@svt.se

TV4 nyheterna@tv4.se      nyhetsmorgon@tv4.se       kalla.fakta@tv4.se

Arbetarbladet       tips@arbetarbladet.se

Gefle dagbladet    tips@gd.se

Göteborg-posten  72010@gp.se

 

 

www.vi-pr.com