FAROR: okunskap-religion-staten-makten-mänsklighet-individen-pengar-evolution.

 

INTRODUKTION  2023-12-05 BODEN med om vad är "muslimerna".

 

Islam (arabiska islām ’underkastelse’, ’kapitulation’, ’överlämnande’)
 Islam (arabo islām 'sottomissione', 'capitolazione', 'resa')
 Islam (islam arabe « soumission », « capitulation », « reddition »)
 Islam (Arabic islām 'submission' 'capitulation', 'surrender')

 

Muslim-ism eller muslimisk innehåll, innefattar, sammanfattar, beskrivs, komponeras av t.ex. "… De olika koranerna är skrivna av 30 olika namngivna personer och igen av dessa är exakt lika.. Hittis… mer än 5000 olika variationer mellan de två mest använda koraner (HAFS och WAVSH) och ytterligare drygt 88000 variationer av de 23 koraner…”

 

 

Vad är det muslimer?

 

Fasade är en religion men med statsmakt förvandlas till en politisk rörelse.

Deras doktrin är IMPERIALIST och för att etablera sig använder sig av metoder som skapar rädslor med t.ex. terrorism av olika form, förtryck av olika former, statsmakt av olika former, okunniga folkmassor i olika former, MAKT i olika former.

 

Grundades av en arab Muhammed, född omkring 570 i Mecka som Muammad ibn ‘Abdullâh, محمد بن عبد الله بن عبد المطلب, död 8 juni 632 i Medina i nuvarande Saudiarabien, var en religiös, politisk och militär ledare som enade Arabiska halvöns stammar. Han grundade religionen islam, enligt modern historieforskning. 

 

Därtill spritt av högsta grad i den mänsklighet etnisk och kulturell variant av som kallas ARAB världen. ALLA som definiera sig ISLAMISTER eller MUSLIM i arab värden eller var ifrån är direkt och indirekt delaktiga i mördarkraft som förtrycker mänsklighet och livet! Läs och komihåg för rantid följande ”… är dyrkan av en personlig gud med förnekande av andra gudars tillvaro…”

 

Koranen (arabiska: القرآن, al-Qurʾān, "recitationen") är islams heliga skrift, även kallad al-Qurʾān ul-Karīm, "den ädla recitationen".

Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) under en period av 23 år från och med år 610. Inom islam betecknas Koranen även som "Sista testamentet", "Boken", "Guds bok" och "Uppenbarelsen". Koranen ses av muslimer som en bekräftelse av det som förkunnats av alla föregående profeter för världens alla folk.

 

Den som bekänner sig till islam kallas muslim.[2] Islam är världens näst största religion (efter kristendomen), med omkring 1,6 miljarder utövare eller cirka 23 procent av världens befolkning. Det finns flera grenar av islam, varav de två största är sunni som utgör 87–90 % av alla muslimer och shia med ungefär 10-13%.[3]

 

Monoteism (av grekiska monos, och teos, gud) är dyrkan av en personlig gud med förnekande av andra gudars tillvaro(källa-Wikipedia)

Och repeterar jag att det är det som gör dessa fanatiker och allt OND, diktaturisk, antidemokratisk samt galenskap därtill.

 

UPPLEV NU TANKESTÄLLARE som är som följer:

1 Vara allt ätare är förbjudit.

2 Okunniga angående natur medicinering via alkohol.

2 Ber med huvudet vänt mot Mecka.

3 Halal mat

4 Stympning av olika slag som tradition och straff.

5 Stenings, halshuggning, bål som är deras DÖDSDOMAR bland andra påhittade grymhet mot människor sina egna och andra.

6 Alla kristna, judar, otrogna skall slaktas.

7 Föredrar ordet martyr bland deras trogna än hjälte och ordet relateras till deras religiösa lögner när de lova att alla unga och övriga män dör i en martyrskap som t.ex. självmord. Dessa efter självmord kommer att vara i paradiset, ha sex med många ständig oskulds flickor osv. Notera att det handlar om MÄN och aldrig som aldrig om KVINNOR som få ära. Stillnade och privilegier kvarstår i paradiset där kvinna används som en handelsvara.

8 Det är tillåtit bland allvarlig händelse som skulle drabba oss som inte är muslimer är att dagens levande muslimer ha rätt att ständig ljuga till oss.

 

Tänk dig nu att DU mannen i ditt totala privilegium som fattig, medel rik, rik eller vansinnig rik att få rätt att ta andras saker som t.ex. hus, jord, värdefulla prydnad, bilar, fruar och små som stora flickor för att ägas tillsammans med boskap utöver sexuella våldtäkter och sexuella slaveri samt så klart ta del av pengaflödet inte minst helt rätt att döda män och fäder till dessa. Alltså ta allt ifrån andra som inte är muslimer, gör det under en våldsam handling lagstadgad eller ej, i hur många fall du hinner med, KLART att i det, oavsett något bär emot dig finns ändå något som LOCKAR dig till!

FLYR INTE MED DIN FÖRNEKANDE att så inte kan vara!

JAG med allt auktoritet av kunskap i fråga https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm säger att det som håller dig med alla muslimer fånge i den profetiska lurendrejeri av ALLAH och av HANS levande prelater, mullor, imamer och vad de kan heta, NI har sammabehov skapad från olika källor: NI alla som lider eller ej har samma beteende mönster och dvs. att ni lever i en Mönster som är en Masker av en Monster (MMM) vilken är en del av psykiska tankes media om vällfärd, mental fixering av kapitalistiska lärning och egoism!

 

Muslimerna skapar fientlighet och därför är sjukligt ONDA, dessa varelser är farliga!

Pratar med dessa för en individuell mental logistiska konfrontationer om sanning, psykologiska terapier, medicinering, revidering, omprogrammering, chips och andra implantaten, REDIGERING alltså för att skapa förståelse för människor rättigheter och frihet det är sammantaget OMÖJLIGT!

Somma sommarum till dess makten regera i mänskligt hjärna  finns bara ett svar: UTROTNING!

Dessa och andra missbildade varelse har en farligt gift liknelse som i mina vetenskapliga studier mönstras vid klassificering som varelse (människor) i den närmaste tänkbar skara som rovdjurmänniskor av kannibaliska fakta vid helhets mänskliga slut med SJÄLMORDBETEENDE.

OBS! När du läser mina skrifter lär dig att utveckla KUNSKAP av relationer mellan mitt dubbla tänkande som visar medaljongens baksida, den nihilistiska, relationer med mina skrifter och deras innehåll, bokstäver skillnad uppmärksammade som t.ex. fet stil- kursiv- stora bokstäver istället för små, färgsättning relationer vid olika meningar eller grund i skinnet på länk "Svart och vita relationer med ISis flagga", orden i t.ex. "KVINNAN FÖRSLAVAS" färgsättning röd som symboliserar blod och "Då funderar man..." med slutgiltiga ordet i mening ...livets nedbrytning de sista som helhet i text av sista fras som i sin tur binder hela kontext.

Med denna artikel fördjupar jag mig inte i de oändliga religionsfrågorna. Jag håller mig till allmän syn och kunskap som gäller vår tid.

https://www.instagram.com/p/C5EF84YCZ5-/ KORAN BRÄNNING en av flera.

 

RELIGIONER - RELIGIONI

Allt är POLITIK dvs. ”Kunskap att regerar sig”.

Makt och ekonomiska realiteter som uppstår gör faktum att religioner är politiska rörelser!

 

Se vi närmare hinduismen, buddhismen, judendomen, kristendomen och islam. Om vi generaliserar ordet TRO – tro, tillägger jag här vid den mänsklig tankesmedja gällande ordet ateism

att det är både en tro och ekonomi då samtidigt både religion och politik ”Etymologi: Av fornsvenska tro, funnet från 1000-talet som runsvenska / fornöstnordiska ᛏᚱᚢ (tru). Google källa och https://sv.wiktionary.org/wiki/tro

https://www.religion.nu/ Introduktion i skinnet: kan du lära dig om världens 5 största religioner: Kristendom, Islam, Judendom, Buddhism och Hinduism. Du kan läsa om respektive religions historia, var och

när religionen grundades och av vem. Du kan lära dig om var religionens utövare huvudsakligen bor i världen och exakt hur de utövar religionen i fråga med högtider och ceremonier. Självklart kan du även hitta information om vad det egentligen innebär att tillhöra någon av dessa 5 världsreligioner. Välkommen att lära dig allt du behöver på...

Kristendom

För ungefär 2000 år sedan lade Jesus grunden till vad som skulle komma att bli Kristendomen, världens största religion. Kristna högtider och ceremonier är fortfarande idag en stor del av de västerländska

samhället. Som kristen ska man sträva efter att följa goda värderingar som medmänsklighet och respekt.

 

5 världsreligioner

Världens 5 största religioner har idag sammanlagt över 5 miljarder anhängare. Det innebär att majoriteten av världens befolkning tillhör någon av dessa 5 religioner. De geografiska spridningen av dessa religioner speglar en historia som går tillbaka tusentals år och har bidragit till att forma hela vårt samhälle.

 

Judendom

Judendomen är med sina 4000 år nästan dubbelt så gammalt som Kristendomen och till viss del även Kristendomens religiösa förfäder. Judarna har dock, till skillnad från de Kristna, ännu inte fått besök från sin Messias (som i Kristendomen är Jesus) utan väntar ännu. Judendomen är den minsta av de 5 världsreligionerna.

 

Islam

Av de 5 världsreligionerna så är Islam yngst med sina 1400 år. Islam har dock växt snabbt och är idag världens näst största religion med ca 1,5 miljarder anhängare över hela världen. Majoriteten av anhängarna finner vi dock i Afrika, Asien och mellanöstern. I mellanöstern finner vi även Mecka, muslimernas heliga plats.

 

Buddhism

Inom Buddhismen så kretsar mycket kring Buddha. Buddha är Buddhismens grundare och nästan samtliga högtider inom Buddhismen kretsar kring olika händelser i Buddhas liv, som hans födelse, uppvaknande och död. En god Buddhist bör, förutom att besöka templet då och då, avstå från såväl alkohol som droger.

 

Hinduism

Hinduismen har ett stort antal olika inriktningar och ett ännu större antal olika gudar att tillbe. Gemensamt för alla hinduer är dock tron på reinkarnation. Reinkarnation är ett annat ord för återfödelse och innebär att du återföds i en annan livsform. Ju bättre karma du har vid din död, desto högre upp i kastsystemet återföds du.

 

Monumenten eller plats som bevisar deras politiska inflytande är t.ex. Vatikanstaten, Mecka, alla Statsreligioner osv. Mauro Biglino la questione delle bibbie. BIBLAR PROBLEMATIK. https://youtu.be/jfcNDMYNOOw?t=323 +  https://www.youtube.com/watch?v=jfcNDMYNOOw  

 

 

KAPITEL I
De GRYMMA
MÄNNISKAN, STATEN och RELIGION.
Människan -Staten- Religion- Goda- Onda- Jag- Liberala- Kapitalister- Pengar -Demografi
ViJag skriver om sanning och det är om vad vi ser och känner fysisk och mental.
I
MÄNNISKAN.
Hans natur som styrs av den dualistiska Goda och Onda. Det är orsaken till om vad dess verk som heter Staten, Religion och Jag- Du- Vi blir.
Vi summera analysen och stanna på den onda, för är via det som MÄNNISKAN BLIR GRYM
 
II
Mammon, Pengar och Makt är mekanism som styr beteende via inlärning. 
Vi programmeras redan från barndom att inte tro på lögner men sanning är att vi blir en del av lögner som t.ex. inte förstår skillnaden mellan principerna 
fattigdom, rikedom och misär. Vi blir vilseledda genom dessutom laddar innebörd av dessa ord som ett mål. 
Sanningen är att: 
Rikedom är att en stor lögn pga. man inte blir rik efter sin arbetsförmåga. 
Misär är då människan inte kan försörjer sig och sakta men säker pga. olika omständigheter dör i förtid. 
Fattigdom är där du kan försörjer dig med den minimala överlevnadens möjligheter i natur mening och det implicera människor och des organisationer, 
annars, skulle fattigdom i natur mening inte existera. 
III
Se följande länk som grundas på en gratis samhället, ett fattigt samhälle http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm i vår tids anda. Se vidare om makt 
http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm
IV
MASKER.
Masker nr. 1
Vi indoktrineras att pengar är allt! Det också är en facetterad lögn. En ansikte prydnad med flera masker och vilken en av dessa är som ovan beskrivit. 
Masker nr. 2 
Är logiken som framförs som sanningen att det bara är pengar som är allt medan sanning som inte tydlig framförs är att för i tiden folk levde också utan pengar. 
Då var också så angående makten.
Masker nr. 3
Det var inte pengar som formade eller gav makten, men var skicklighet båda fisiska och mental som en individ hade i begåvning eller av inlärning som gjorde 
att dessa ledde gruppen till deras överlevnad. Då, det var då som människor levde med en naturlig, gratis och faktisk samlevnad. 
V
STATER
Mening med pengar 
Det var för att underlätta byt handel som köp och sälja. Steget blev en förvandling i handel och människor relation. Redan då Jesus sade "Ni kan inte tjäna 
både Gud och mammon" (Matt 6:24).
Masker nr. 4
Pengar idag har blivit ren vansinnighet (se ovan länk om maktsjuksyndrom). Pengar används av s.k. specialister ekonomer och makthavare. 
De fångar oss via så kallas investeringar typ, lån, ränta, obligationer, aktier, fonder och hela virveln som kretsar kring pengar. 
Makten då kopplas in och samhället delas genom klasskillnader. Dessa som inte existerade för, blev dagens realitet. Under dessa förhållanden, makten 
som för grundades på natur begåvning, som ovan nämndes förvandlades och framkom en grym realitet som idag lever vi med genom onaturliga samhället 
skikten: de rika liberaler eller kapitalister, de fattiga de proletära samt de som inte nämns som klass men som ses som djur och existera är de ”miserabla” 
människor. ”En (miserabel) mot alla” är det som skapat den fjärde monster masken ”FÖRTRYCK!” 
VI
Monster förtryck lever på skillnaden bland kontinenter genom att stämplar dessa med påhittad definition tredjevärlden. 
Påhittade definition innefattar ”bestående nationer (noterar ord bestående)” Dessa grundas t.ex. bl.a. på etnicitet och ekonomiska intresse som expanderar 
sig i dessa Stater. Regeringar med korrupta eller inkompetenta politiska och religiösa representanter blåser vidare och orkan bildas. Så, den naturliga balans 
som grundar sig på solidaritet inom identitet ”OBS! IDENTITET ÄR ETNISKT och inte statlig, inte nationell eller vad annat”, det alltså, den brustna identitet 
som uppstod när stater, formades förvärras under förtryck, ta oss i virvel genom att underblåsa ”kontraster” som t.ex. klass skillnader så pass allvarligt att den 
tredje världen ”består” med brännmärke ”miserabla”! Våldet då har inga gränser och det är då dvs. IDAG som PENGARS accelererade behov ligger sig över 
dessa masker så att de flesta människor inte kan ser över eller utanför det implanterade ide´ att pengar är allt! 
Idag kan vi säga att tredjevärlden livar sig i stort sätt på bistånd. Bistånd är inte annat en virvel av förändringar och expansion som vidare fånga oss i en 
jättelögn till, som grundas mot natur gällande att vad makthavare inlindade mental i GLOBALISERING rusch, använder ordet ”solidaritet”  men talars inte om 
konsekvenserna för människor som tvingas till det via skatter, tvång osv. Alltså monster nation begår våld i tredjevärden och i hela kloten där människor 
barn rör sig genom att förbjuda t.ex. bl.a. rörelse frihet! D.v.s. att allas rättigheter för att nära sig fritt, som t.ex. nomader och ser t.ex. indianer, zigenare, 
kosmopoliter, grupper, familjer är idag om inte stark kontrollerad eller förtryckta så är det att den naturlig rätt att vara sig själv är extremt begränsad och på väg 
till att upplånas! 
 
VII
Dessa nationer som i princip uppstår med stater och deras oskiljbara regeringar förtrycker folk! 
Det är så, via dessa som vi fångas vidare i lögn som blåser sig större och större genom att föra olika krig, våld från verbalt till mördande bland de kända och 
okända. 
VI ta en titt närmare om våld vad man menar se vi det t.ex. på youtube video 30 maj Veras (sanningen) dag som jag själv manifesterade utbrutet fem år i rad 
https://www.youtube.com/watch?v=2zrNhrAtqGo 
VIII
Dagens olösta problematik angående VÅLD mott de svaga bland dessa t.ex. arbetarklass olika grupperingar, medborgare gällande yttrandefrihet och 
allemansrätten i samband med rörelsefrihet, familjer, kvinnor, barn, äldre, handikappade, djur, natur och vad mer? Människor som piskas eller lyder till 
konkurrens för ”kapitalet” och makten i samband med stress och tvång, förvandlas till olämpliga makthavare som i sin tur fångade i sin egen roll somutan 
samvete finns ingen mening” och som via rädslor i samband med belöningsbehov av materiella saker samt dominans, kedjar sig i en upprepade livsstil som 
tros förevigas del i kontakt med kännbara och osynliga rörelse i den ”stora samlevnad (samhälle m.m.)” 
VÅLDET av ovansjuka, svartsjuka, utnyttjandet, egoism ”den som ha mer vill ha”, hot och hat m.m. vidare i likhet och kontraster, gör alltså sig fånge via 
kommunikation problematik http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm. Allt denna helhet och upprepning skapar ”UTOPI” som är 
synbar och kännbar i dagens liv eller samlevnad bland pluralism i stor mening i samband med s.k. rättvisan och frihet
DESSA (människor och deras beteende), med okunskap eller och illvilja till att rätta den sneda HARMONI gör sig skyldiga till BROTT i stor mening! ”Notera” 
att i dagens tänkande harmoni knyts till princip trygghet vilken innebär att satsning för denna problemlösning har så pass djupa rötter att lösning kräver 
beslutsamhet mot feghet och svaghet. Dok, kunskap utan intelligenta lösningar ger ingen positiv utveckling.  
Harmoni i vår vokabulär kopplar oss till ordet och mening TRYGGHET. D.v.s. att förs skapas en fri tänkande när vi säger eller hör ordet ”harmoni”, medvetet 
kopplas in oss i den genuina JAG av ordet harmoni (som jag ser i denna färg terra eller guldockra färg som används i rummet med bevis att det ökar kommunikation 
bland människor). Det sker utan reflex eller skuggor om ordet trygghet!  RESULTAT av att vetande, vilja och möjligheter inte löser eller fria ordet harmoni 
bland många andra språkliga definitioner och relationer, kommer utopi att existera som VÅLD! 
IX
Det och mycket mer får vi vara med att tro t.ex. att IT samhället som verka vara en nödvändighet och allt dessa olika icke nödvändiga fasoner gör att dessa föras 
oss i kulisserna och då missar vi den viktigaste del av livets teater och spel som grundar sig på den verkliga problem ”Jordens befolkningsmängder, s.k. 
demografi” som med sitt överflöd kommer det att ta oss till mänskliga tragedier och tom. livets undergång! Alltså, makten gör med rikedom människor 
blinda i sitt samvete. 

 

X

RELIGION

Regioner kvarstår som paradox pga. vare sig paradiset, helvete, reinkarnation, relationer med döda och levande, olika parallella universum med liv lika som på jorden eller panteism och vad mer är inte synligt. För mig personligen är att ”hopp” kvarstår som en språklig fälla för det betyder att ”jag vill så gärna, det skall sker, önskar osv.” Hopp, precis som resignation för ateister, tro eller inte tro alltså på ett liv efter kroppens fall BÅDA är osynliga. Därför skillnaden från HOPPET som finns i TRO och REALITET som för mig finns i ”MÅL” det är det som GÖR SKILLNADEN!

 

XI

Ett mål som är konkret i sin formation är syfte och skall kännas som t.ex. bygga en bostad, leta efter mat osv. OBS! Mål kan också användas som fälla i transcendentala, spirituella, osynliga syftet som är dels religion när t.ex. buggs kyrkor, skapar samfund eller någon få oss tro via profetior och annat i de meningar osv. Skillnaden från lögn till sanningen om vad är mål, ligger om faktum att verkliga mål betyder här och nu för detta livet som vi känner, hörs, ser och som vi talar om, med materiella argumenten, det är synlig och livlig!

Religion kan delas i den goda eller onda som identitet, de ateister som helt förneka religioner har samma slut upplevelse och det är RESIGNATION.

 

XII

-Religiösa resignerar att de låser sig in i hopp.

-Dem otrogna ateisterna resignera sig att leva här ny och känslor för dessa om vad är som är goda eller onda knuts till materiellt kaos.

-En SÖKARE som jag det är den realistisk identitet som är vår kropp, materiella saker och annat del av dessa eller andra som inte behöver synas men som känns som t.ex. luft som vi andas som ger livet och andra som ger döden.

Alltså, de religiösa lever en tro spirituell som en mental tankesmedja, en ateist lever materialistiskt bland kaoset av belöning och nederlag. Båda lever med fix idé i den mentala för att flyr och för att trygga sina RÄDSLOR. Dessa till och med används för att skapa KRIG och dvs. för att flyr.

Ateister och andra mental störda makthavare och deras följare krigar för ställning och ekonomi, se vi t.ex. alla form inbördeskrig och världskrig då en eller fler angriper andra utan att vara provocerade. Slavhandel med sina olika interpretationer av det, har samma syfte och alltså att rädda sig från rädslor t.ex. för konsekvenserna m.m.

Religiösa råa skilsmässa mellan kristna Katolik och Protestanter. Det blåste vidare under moderna tider i Irland. Korsriddare tåg till mellanöstern med Jerusalem i spetsen.

Islam med sina fraktioner som t.ex. Salafister och varianter, shiamuslimer och sunnimuslimer, talibaner och Islamiska Staten,  Boko Haram, Hamas, med vidare olika formationer som driver nation och stater som t.ex. Iran med t.ex. Ali Khamenei osv., vidare med politiska parti som Turkistan Islamisk Party, Hizbollah osv.

Religion och statspolitik, religiös och materialister (ateister m.fl.) som i Italien efter andra världskrig ”Partito democristiano” I tyskland med Angela Merkel. I Sverige ”kristdemokraterna KD)…

Indien. Buddism med sina varianter gällande delad kön som buddistiska munkar och buddistiska nunnor. Små barn som gåva till munk kloster med allt som innebär underkastelse och programmering. Konfronterar vi denna s.k. fredlig religion med alla andra utöver hinduism som dominerar

och styr de flesta medborgare vid sociala handlingar och konflikter. Konflikter som t.ex. blåser upp mot muslimer se vi en av fler spillring som orsakar det, kan väll kopplas till hinduisk gudinna Kali som ”styrka” vid princip om fertilitet som viktig roll, döden och sexualitet mot t.ex. muslimernas förtryck mot kvinna!

Hat mot Israel som folk rörelse, religion och stat, från sinagog till olika politiska partier är ett ganska UNIK exempel om etnisk, politisk, ekonomisk och religions sammansättning vid frustrerande definition rasism! Det är ett exempel om människor hat mot folk grupp och hat i huvudsak är inte annat en svaghet för att flyr egna rädslor!

 

XIII

Nu skriver jag med en tredje argument av samma mening som ovan som beskriver ”skillnader”. Skillnaden alltså mellan dessa tre enheter religiös, ateist och sökare är att båda religiösa och ateister lever i en ständig omprogrammering i deras fixa idé ena för hopp och den andra försökt att rädda det som inte går i dagens materiella och psykiska kaos, båda alltså bromsar hastighet som mäts i deras sätt att vara och låser i vid resignation. En SÖKARE som också vi kan upptäcka via ett klistermärke som VI-are  http://vi-pr.com/vi_samhallet_inriktning.htm och som jag lever fri stött av energi för mål att få ”veta” via en händelse, en mirakel, forskning osv. ATT så är det… SANNINGEN!” En sökare – Vi-are lever visdom i en förnöjsamhet.

Dessa, den tro fast, den förnekare lever i resignation av en fast känsla skapat av en fix idé medan en oro ande som en sökare lever fast med allt högt hastigheten av energi och ungdomlig nyfikenhet mot mål!

De två första är färdiga och symboliskt döda medan livet sprakar i sökarens eld! Inga av dessa tre flyr frustration skapat av medvetet.

 

XIV

Jag söker ”sättet” som inte ens kan finnas i de mentala mänskliga tankesmedjorna. Det är en sökande i det förglömda eller inte ens som sådant av mental tankebana eller där ord inte räcker till att så det skulle vara den rätta, jag använder mig inte ens av tanke som sådant!”

I min extremt tänkande gällande ”individuell frihet (den äkta definition av frihet i sin stora mening gällande massorna eller en enhet) är när människor återföras till fysiska och mental stadium när de inte kunna tänka… Jag och andra intelligenta människor som i sin renhet har kommit mental att konstaterar sanningen om frihet, VI tänker att frihet det handlar om att vi människor inte äger och det som man äger är det som skydda vår kroppen eller att ägande kan vara tillfället som t.ex. redskap för att skaffa överlevnadsmöjligheter. Redskap som är anpassat till vår kroppsstyrka och inget annat, har sina återgränser vägar och en av dessa är ordet rätt. Ordet rätt är en fälla pga. rätt inte kan existera utan motsvarande ordet och fakta ”plikten”. Därför vi inte äger ens redskap!

 

 

 

KAPITEL II

 

 

PREMISS. Vi tar t.ex. de två religioner som har dels läran relation och motsättningar, Kristendom och Islam.

 

Kristendom att inte glömma vad det handlar om!

 

Kristendom och andra mer eller mindre fria religioner och kyrkor om RELIGIONER och KVINNAN.

Inom kristendomen sägs följande om mannen som familjens huvud: Ef.5:22. I hustrur, underordnen eder edra män, såsom I underordnen eder Herren; ...etc.... EF.5:23, ty en man  är sin  hustrus huvud, såsom Kristus är församlingens huvud..."

Kristendom i sina olika varianter som Katolik, Protestanter, Ortodoxa osv. vill en värld utan våld och det är den centrala lärdomen via bikten, förlåtelsen, m.m.

 

Historiskt präglas kristendom av en del dogmer som t.ex. makt position genom att allierar sig med regeringar och ofta uppnår statens erkännande som nationellreligion. Inne strid har skapat förföljelse av sina egna folket och dels underkastade urinnevånarna på olika delar av klotet.

 

Korståg mot Jerusalem. Medeltidens häxjakt med båda kön anklagade osv. https://www.youtube.com/watch?v=xEFmfTcd6UE inkvisitionen...

Urinnevånares tvång till religions förvandling. Senast vid nationella och än idag 2014 inte lösta Irlands separatism och självständighet. Aktuella Libanon problematik osv. De själva har varit och är förföljda av andra religioner, makthavare och statsmakt.

 

Vatikanstaten, är en stat i Italienska staten. Dvs. att en del konstigheter och paralleller finns mellan kristendom och muslimer, men aldrig så extrema som lever vi upplever i vår tid om man tänker på dagens IS!

 

Kristendom har likhet med alla andra religioner och dvs. att sprida deras lära över hela världen och få all mänsklighet enade under samma tak den själiga och praktiska. Så goda läran kan det vara finns frö av VILJA för DOMINANS, dvs. konkurrens och pluralism (olikhet) som skapar konflikter, ha  egna angripare och skapar offer därtill! 

 

Religion är POLITIK!  

Idag känner vi till vid katolska kyrka den diffusa pedofili som drabbar i första hand pojkar. De finns folk kritik då troende anses att präster kan gifta sig istället än att leva i celibat livet ut! Om en sådant förslag kan lösa problematiken står att se. Ingen förändring än på den fronten.

 

 

 

Islam 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Koranen

"...experter på islam, bland andra av Shaykh Al-Azhar och stormuftin i Egypten samt övriga undertecknare av Ammanbudskapet[1], vänt upp och ner på Koranens bud. Sayyid Qutbs läror ligger till grund, enligt honom är alla muslimer som avvisar sharialagarna inga "riktiga" muslimer och ska således dödas. Nutidens takferister har utökat takfirläran väsentligt. Enligt dem är (förutom kristna, judar etcetera) alla

muslimer som förespråkar demokrati och som röstar i allmänna val avfällingar som ska dödas. Otrogna är även shiamuslimer, muslimska regimer som inte infört sharialagar och regeringar som samarbetar med islams fiender. Till och med regeringar som tillämpar sharialagarna men som har goda relationer till västmakterna, till exempel Saudiarabiens kungahus kan alltså bannlysas." Källa wikipedia

 

ISIS, de islamiska mördarkrafterna. I dagens läge höst 2014 får de dels mothugg av KORSRIDDARNA USA. Den negativa islamiseringen med sharialagar, jihad har motarbetats länge i tysthet av KORSRIDDARE dagens enade Ryssland

Det är en skam, fel strategi och taktik att dagens ansvariga EU politiker inte låter federerade krafter träda fram som ett avslutningshalshugg mot den negativa islamiseringen.

Det var i gamla Europa som korsriddartåg bildades. Än idag finns korsriddare, tempelriddare i Europa men som har somnat i deras inre kretsar i intressefrågor om makt och kapital.

 

Inom Islam ser vi att kvinnan är en handelsvara

  (källa https://ednh.news/european-bans-on-islamic-full-face-veils/) KVINNAN FÖRSLAVAS https://www.facebook.com/groups/1288643531148389 (privat grupp) på facebook. MANNEN som har rätt till att beslutas för liv eller död över boskap... se följande  mot kvinna , barn egen familj !

 

............

 

DAGENS TILLÄGG 2023-07-22 är AKTUELL! Om KORAN BRÄNNING m.fl.

 

GUD är ett ord som översättas i olika språk som t.ex. på arabiska till Allah och för andra annan definition.

Dessa religiösa TRO har olika profeter och därtill olika kyrkor med olika präster, imamer, pastorer, missionärer osv. OBS! Jag med min tro som sök – are och alltså: (are) -Det är ett hus. Så bra du är. Gud vare med er. https://sv.wiktionary.org/wiki/be#Engelska och då sök och are = sökare för har än inte fått svar om livet början och slut vare sig från religion som tro på ett liv efter döden eller från vetenskap samt mina analyser ta mig till TRO på en balans i mänskligt utveckling inom ”individuellfrihet” till anpassningsförmåga  som knyts till livet i relation med instinkt och dvs. en hanterbara intelligens.

 

Vem vill ha krig? INGEN i den normala mental tillstånd! Kapitalister, präster, politiker, medborgare, föräldrar som inte vill höra sanningen eller står för det sviker utveckling som följer natur lag. Sanning vad är det? Det är bevis.

Natur lag är min sanning, min politik, min RELIGION som kallas bl.a. YTTRANDE FRIHET! Där jag går INGEN skall förbjuda mig att utöva det för jag inte förbjuder dig. Kränker DU min frihet deklarerar du krig mot mig och det är våld!

NI muslimer vill vara ensamma att äga värden och därför människor som brinner koran skall hylla som hjältar, som martyrer precis som alla andra som ni vill tvinga, ni stumpar, ni torterar, ni dödar och ALLA SOM KÄMPA MOT ER ONDA MÄNNISKOR… är HJÄLTAR! Ni muslimer, ni kapitalister, ni diktatorer, ni autoritära, ni själva galenskap NI ÄR RÄDDA FÖR EGNA ORD för NI våga inte vara ensamma mott alla, som gör vi t.ex. att brinna koranen hemma! NI Vill utrota kristna, israeler, sexuell avvikande från heterosexuella, ateister eller sekulära, kalla ni oss OTROGNA med mening att vi inte tro på koranerna (läs vidare) och inte vill vara med Mohamed i sitt kött, i sitt skelett, i sitt stoft, i sin själ och dvs. vi vill inte vara i hans ande av galen tro att vara eller varit messias av enastående (monoteist) GUD den allt mäktig, allt skapare och som NI muslimer ansvariga präster, imamer, representanter, följare och troende har förvandlad ”skriften och Mohamed” till del av er själva som en GUD! OBS, se NOGA: när  man tror själv vara GUD (oavsett vilken som god, und osv.) eller  på den nivå att vara en del av det, definieras tillstånd i den mänskliga psykologin att man är drabbad av en farlig variant av ”GALENSKAP!” 

 

ÄR DET SKRIVIT i någon s.k. heliga skrift att bränna det är ett brott? Då är precis som att förbjuda min tro vid yttrande frihet.

Om mänsklighet är en familj (vi alla är systrar och bröder, alla kommer ifrån en FORM (rot) som har skapat människor) blir faktum att ”förbjuda” = ”sätta gränser”; gör nationer (begränsa människor), kalla del av världens geografiska former ”kontinent (med syftet att skilja människor yttre olikhet)” förbjuda bränning av koranen osv. dessutom utanför nationella gränser som inte anser vara knyten till denna politiskreligion då begår man BROTT mot de mänskliga rättigheterna! Är muslimer alla varianter som Sunni, Shia, Ibadi osv. muslimer, varför då finns gränser bland dessa länder? Det är samma den ekonomiska kontroversiell princip om multikulturelle som sträva till ”globalisering”… vad? NON SENS!

 

Vad har alla andra religioner att göra i andra länder? De missionerar? De, sprider? Dessa beteende eller händelse socialpsykologisk översättas är att de skapar måttsättningar.  Motsättningar skapar spänningar. Spänningar  skapar kaos som förvandlas till intrång -(beteende, ande) som utan kontroll -(rätt och plikt, grundlagar osv.) blir våld.

Våld är när man ”angriper” utan att blir provocerad! Bränna koranen är inte en provokation pga. det handlar om yttrande frihet och i Sverige! Nationer och grupper har sina lagar, principer, uppfattningar och det är det som skall respekteras.

 

 


Erdoğan 

Erdoğan än 2023 med Ryssland goda relation av ekonomiska intressen och hans starka vilja för krav till personlig respekt angående manikén av hans porträtt som i Sverige hände upp med huvud ner för det står du Erduan varmt i vårt hjärta VI som säger NEJ till monster NATO-USA. Vinn dina politiska val och rädda oss från kaos. Glöm inte en sak: yttrande frihet är en rättighet som du och andra politiska och religiösa personer aldrig kommer att stoppa. Dessutom vi vet den världs korrupta politiska och ekonomiska capitalistiska och imperialistiska spel USA-NATO är större än vår vilja när är bevisad att politiska och militär ansvariga med sina allierade lika korrupta, motsägelsefulla och galna makthavarna tränger sig i länder där t.ex. Ukrainas krig och utbildar ungar till mördande i nationer som är neutrala, så att provokation mot stor björn förverkligas och i självförsvar syftet björnen provocerar sin anfall som skulle leda till en tredje världskrig… du Erdoğan är med i fällan. 

Erdoğan Turkiets president och hans allierade muslimer sex köpare och imamer!  lyssna på följande och tänk över vad innebär muslim... POLITIKhttps://www.svtplay.se/video/24733394/den-hemliga-sexhandeln-i-irak?start=auto 


Islaminisering.

https://www.facebook.com/nejtacktillislamisering

KÖNSKRIG I MUSLIMVÄRDE ÄR INTE AKTUELL i den mening som vi har citerat att mannen, ett kön där fallos dominerar. Se några exempel: Kvinnans kön är en handelsvara. Kvinnor och flickors hemska öde av total underkastelse är ett faktum. IS (ISI, ISIS, alqaida, burka ett muslimkrav osv.) och de andra varianterna visas på sociala media med inslag av muslims radikala religiösa inställningar där kvinnor säljs, stympas, våldtas, används som slavar, utnyttjas och dödas ofta brutalt sk. stenas! Kvinnan är helt raderad från beräkning av makt överhuvudtaget på detta jordeliv.

Muslim är ondskan, våld med stympning, underkastelse och avrättning mot de egna och krig och utrotning av sk. otrogna (oliktänkande).

 

Tankeställare om Islamist…

KÖNSLÄGGNING och med den plågan om mångfald, internationalism, multikultur PROBLEMATIK finns inte i muslimska världen. Så ser ut i olika intryck som vi får där mannen dominerar bland de två naturens grundval kön inom evolution och konkurrens sk. motsatt kön och dvs. kvinnan, alltså MANNEN HAR ENSAM EN RÖST. Med det, genom att könet dominerar är det bestämt i förväg, spridning av denna religion via invasion över hela världen, ett härskarebeteende, en identitet utan konkurrenter skulle man tro att olika könsläggningar inte finns.

Men, om vi inte vill förneka vetenskap, logiken, tradition, andra religioner och kulturer ser vi att KÖNSLÄGGNINGAR ÄR LIKA NÄRVARANDE HOS MUSLIMER som i andra religioner, kulturer, samhällen och nationer.

Skillnader som gör oss européer eller i andra delar av världen är kulturens faktum att vi inte går hand i hand med andra män som dom gör dels att män kysser andra män på munnen (…), män ständigt med män och mannens bestämda dominerande inställning. Vi gör inte det och då kommer tanken: ÄR MUSLIMER ETT HOMOSEXUELLT SAMHÄLLE?

STRAFFET MOT KÖNS LÄGGNINGAR LÖSER INTE PROBLEMET vare sig hos muslimerna eller icke muslimer. Lösning finns bara med mitt förslag av ett sk. ”Beteendesamhälle http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm” Det skrev och säger jag som ren humanist och icke våldslära vid gruppers konflikthantering.

IS rättigheter.

Själv påpekar jag i olika skrifter kring rättighet som grupp och identitets behov att krav till förverkligande av nya stater skall uppfyllas som t.ex. Staten Palestina, Kurdisk stat, Baskisk stat, Samisk stat, IS stat osv. Har Vatikanen en stat då har muslimerna rätt

till en stat precis som buddister, USA och Amerikas urinnevånare, i Ryssland och Kina samt Australien och andra platser på jorden där behov finns.

Allt går att diskutera och förhandla när viljan finns som t.ex. finns stater som styrs mer eller mindre av religiösa representanter.

Dagens IS krav av en värld ett kalifat är att jämföras till olika tiders imperium, politisk internationalism, religiös missionär och tvång samt dagens utopiska synsätt som resulterar till tvång när tro tar över sunt förnuft av ett mångfalds samhälle!

IS rättigheter att slåss för sin tro gör dom till dem de är ! Tiden kanske behöver det som en väckelse för att balansera kunskap av demokrati, mänskliga rättigheter, reformism och revolution, nationell säkerhet och självförsvar i överlevnads syfte. Kom ihåg att samma behandling väntar på alla religioner, kulturer, stater eller människor där när Islam skall erövra och dominera mänsklighet och hela världen.


Islam att inte glömma vad det handlar om!

https://www.youtube.com/watch?v=9Bm7Y10k6Xc Mona Walter m.fl. på nätet.

ISLAM

Första lögnen som är en sanning för dem!

Det sprids och sägs senaste tiden år 2020 att Islam är en fredlig religion och kan det stämma när alla religioner och politik blir raserade från jorden!

Muslimerna kan leva i fred när de når toppen av deras mening fredlig bland sig själva och det är lika för alla ideologier oavsett islamistisk eller ej.

Andra lögnen som är en sanning för dem!

Islamistisk religion eller politik ger mannen rätt till död eller liv för djur, kvinnor och barn alla dessa som är underkastade honom.

Tredje lögnen  som är en sanning för dem!

A, Gifta sig med ett barn som inte än fysiskt redo för att ta emot samlag med insikt eller ej för att föda barn.

B, Små flickor oavsett deras möjligheter efter menstruation är ändå för små med alla eventuella fysiska och psykiska komplikationer för att föda barn och leva

som mammor.

Överlevnadstid med en som måste få barn för att överleva är förbi.

C, Därför all förbindelse mellan ”man och flicka” för sådana syften att föda barn är därför klart en form av pedofili.

D, Egoism och allsmäktiga känslor styr hos en vriden uppfattningsförmåga som grundas av mottot Allahu akbar … Härmed är det en deklarerad galenskap i alla

avseenden.

Fjärde lögnen som är en sanning för dem!

Månggifte i princip i en redan överbefolkad tidsålder som vi nu lever i 2020 är orimlig då kvinnan t.o.m. inte har sin egen talan i beslutsfattande mening.

Så är religion eller politik med sådana meningar och praktiker inte annat än en länk av ovannämnd ”tredje lögn”.

Femte lögnen som är en sanning för dem!

Muslimerna tar till fysiskt och mentalt våld genom att i princip utföra omskärelse utan medicinska motiveringar.

Sjätte lögnen som är en sanning för dem!

Män som dör med tankar att få kompensation av 72 kvinnor som är jungfru m.m. efter att ha dödat s.k. otrogna genom självmord vid terrors fruktansvärda

händelse.

Sjunde lögnen som är en sanning för dem!

Förtyck mot Kvinnor pågår också efter deras död oavsett de har varit lojala eller via omständigheter av felaktig definition som t.ex. att vara hjältemodiga vid s.k.

terror eller martyrdöd. Inget monument reses för dem och ingen nämns i detta livet på jorden.

Åttonde lögnen som är en sanning för dem!

Alla och inte minst kvinnor, som inte ser och accepterar dessa nämnda felaktigheter är själva OTROGNA.

OBS! Otrohet uppstår vid TRO på dessa politiska och religiösa lögner som fäster sig som del av mentalt traumatisering från barndom

 

Upplevelse hos båda kön inringas av kultur och tradition, massans påtryckning, rädslor, maktmissbruk, VÅLD som de sprider och omvänt som oavbrutet pågår… i

evighetens lögn.Evighet som används av våld t.ex. som Islam är i själva verket en självförintelsebana, för själva våldet sätter gränser till evighet och därför kommer Islam

att förinta sig själv.
 

Summa summarum

Islam utan dessa lögner förlorar sin själÄr ingenting och inget kommer att uppstå!

 

Hur många muslimer finns det på jorden? 1,8 miljarder spridda mest i norra halvan av Afrika, Mellanöstern och Indonesien.

Vilka signaler ger det oss? Mäns förtryck i naturens analys och pedofili.

Islam att inte glömma vad det handlar om!


I Sverige

Man hör muslimerna bosatta i Sverige mantra: vi är lika, vi har rätt till yttrande frihet och religion! Detta i princip får alla illegala eller ej lär sig detta vid SFI,

globalister och multikulturella anhängare,  internationalsocialister m.fl.

 Se på t.ex. frihet sökmotor bland många andra: https://www.google.com/search?q=romdell+hund+bild+av+konstn%C3%A4r+lars+Vilks&rlz=1C1CHBF_svSE895SE895&sxsrf=AOaemvJgniWt5ioNuUzkdJpVD_H934qP3w:1633524998799&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LJX-SW8n2stmMM%252CnPiK9khUMVVuDM%252C_%253BrKPSku6qFeaEfM%252CADNEIcvFldMbBM%252C_%253Bf2FM_tpPRuKuMM%252CbHrW5ZYDvy2SsM%252C_%253ByNIXrowCg0LRPM%252CADNEIcvFldMbBM%252C_%253BP-0KlsvtAab-MM%252CSBedto60LLB2pM%252C_%253BmJLtYkZfk-WhSM%252CFKNpWwuf6FGfNM%252C_%253Bl8uWfU0gOPF1ZM%252Ck1dfd9dJVJJO-M%252C_%253BYTlu42JYcKgcKM%252CudSzIaAfwWRqjM%252C_%253BrUQad1XqYgSB3M%252CCMLhOnDA5_J_yM%252C_%253BDIV2STh3V4MUOM%252CsoxxEpBCiOPaPM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSex5xHWfrTUEXilS0aw1__LiIYpQ&sa=X&ved=2ahUKEwiBqqPq6rXzAhVik4sKHZ1IDzoQ9QF6BAgFEAE#imgrc=n8PfS0Tv-c78qM

RÄTT till yttrande frihet är det som gäller... Varje stad skall ha en sådant staty… då talar vi om respekt för yttrandefrihet… Lars Vilks senaste långa år var en terror förföljelse ELLER? Händelse stödjer slagord "Inga muslimer på våra gator!" så skriker inom bord... svenskarna.

Religionsfrihet? Moské skall inte bekostas av skattebetalare och Sverige för det, är många som stödjer princip att en deklarerad kristen land som sprider i princip förlåtelse m.m. och icke våld inte förenas med ONDSKAN som finns i muslimernas mening med förintelse av judarna, kristna, sekulära, otrogna osv.! FRIHET får alla muslimer inte genom att kriga och mörda världens runt, men gör som jag föreslå med en homogen samhället http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm och muslim stater finns redan som t.ex. IRAN m.fl.! OBS! IRAN:
Iran
VI refererar oss till en bok från SJÖBERGS förlag "IRANS STORA VÄCKELSE" av Dr Hormoz Shariat sid. 104:
"Den Iranska regimen har förutom utvecklingen av kärnvapen också investerat mycket pengar och resurser på att utveckla långdistansrobotar. Dom här missiler som Shahab 3 ( eller Shooting Star 3 ) med en aktionsradie på 2000 km.
Dessa missiler kan nå fram till Israel på sju minuter. Israel ligger ungefär 1000 km från Irans västgräns. De amerikanska militärbaserna i Mellanöstern befinner sig också inom räckhåll, och dom är högt prioriterade mål för Iranska missiler.
Ett annat robotvapen, Shahab 4, används för att skjuta upp satelliter i en omloppsbana. Och Shahab är en missil med en aktionsradie på mer än 4000 km. Den kan nå London. Shahab 6 är ett interkontinentalt robotvapen med en räckvidd mer än 10.000 km.
Shahab 6 skulle kunna nå till New York: Den amerikanska flottan har sin bas i Bahrain ca 200 km från den Iranska kusten Persiska viken. Den kommer att bli en av dom första måltavlorna när ett krig bryter ut. " Slut på citat.

Tänk att otrogna, kristna, Israeler är vidare måltavla till Islam.


ISIS, de islamiska framgångsrika mördarkrafterna. I dagens läge höst 2014 får de dels mothugg av KORSRIDDARNA USA. Den negativa islamiseringen med sharialagar, jihad har motarbetats länge i tysthet av KORSRIDDARE dagens enade Ryssland…

Det är en skam, fel strategi och taktik att dagens ansvariga EU politiker inte låter federerade krafter träda fram som ett avslutningshalshugg mot den negativa islamiseringen.

Det var i gamla Europa som korsriddartåg bildades.
Än idag finns korsriddare, tempelriddare i Europa men som har somnat i deras inre kretsar i intressefrågor om makt och kapital. Här är en av de, jag själv som Tempelriddare som vill väcka brödernas förståelse.

 

 

 

 

KAPITEL III

 

Nationer Regering och staten.

 

 

Möt Ryssen!

 

RYSSEN KOMMER!

 

 

Källa: NSD

 

Låt ryssen komma och talas vid det runda bordet.

Norge, Sverige, Finnland och Baltikum är geografisk åtminstone till Uralbergen mer knuten till Ryssland än USA och många andra avlägsna delar av världen.

 

Sverige är inte fysiskt knuten till södra Europa, havet är naturlig gräns med Skåne i spetsen. I Norge med ett av sina språk nämligen ”bok mål” är kan man säga likt det svenska språket och kulturellt knyts vi till varandra med kanske bara 10 % skillnaden. Så, att vi kan räkna utanför det historiska sammanhanget att Sverige och Norge är mer än bröder.

Finland med sitt främmande språk betonar skillnaden men klimaten knyter oss tillsammans i förståelse och beteende mönster. På andra sidan Finland finns också folk med ett främmande språk som genom klimaten talar om likhet till oss inom definitionen ”nordiska folk” som inom en symbolisk formgivning kan knytas tillsammans. Geografisk kan vi kalla det ”nordväst”. Från Norges Atlantkust till Murmansk Kolahalvön rakt ner till St. Petersburg via flod och naturgränser kring Onega sjön. Om vi vidare skulle anpassa oss till breddgrad som dels geografisk, dels klimat, dels naturliga gränssättning med dels förbestämd mänsklig begränsning, går det att forma en påhittig geometrisk skara med definition nordväst som stäcker sig via en bit över 70 grader parallell till mitt under 60 grader parallell och vertikal mitt på 0 till 40 som inkluderar Moskva, del av Litauen uppåt. Från Moskva till Murmansk halvön, från Skåne till Nordkap.

 

Utanför det paradoxala, det etnologiska, kulturella, religiösa och andra värderingar som t.ex. ideologiska och politiska, är det faktiskt lättare att föra en dialog med vår granne som delar lika intressen på samma bit av jorden som vi lever på än med främmande makt med avlägset geografiskt område. Därför om vi inte vill tala om ryss skräck kan vi säga att svenska och makthavarna skall släppa den historiska beskrivningen, och det politiskt underblåsta hatet och öppna en dialog med nuvarande Rysslands regering.

 

Nato sett i våra dagar har inte förlorat sin mening men frågorna är många.

 

 

Källa: NSD

Sverige skall bevaras neutral och skall upprusta som en stark försvarsmakt genom t.ex. att friska svenskar av båda könen från 25 år och uppåt samt alla frivilliga inkorporeras i militärtjänst med regelbundna övningar i deras ansvarsplats. Det sätter fart på tung och lätt industri från det metallurgiska till textil, fart på jordbruk och gruvnäring. Tjänstevapen i hemmet med stränga regelbundna samtal om våld hemma och vad det innebär… krig och stor vikt på media läggs till.

Underlätta utbildning för terapeuter av olika slag, vården, räddningstjänst och säkerhet, skapa ny skolämnen ”samhällsnyttiga projekt” som grundas på fler olika sätt att samverka för allmännytta i alla tänkbara områden. OBS! Jag kan höra negativa kritiska röster, men låt mig säga, ”behåll dina hypokritiska röster i din ficka och krossa dem med din hand, för, JAG har svar på vad jag skriver, säger och föreslår och som är för alla en fördel inklusive DIN!”

 

När dagens flummare och avslappnade politiska pretentiösa förfalskas av präktig metodik som släpps har vi Svensk Tiger tillbaka, då kan vi bjuda Ryssarna vårt fredliga förslag och samverka och hålla amerikanerna samt alla nya sk. supermakter hemma.

 

När vi har lyckats med det är EU:s styre kanske att omförhandlas… för det positivas samverkan.

 

Är det neutralitet som det är frågan om? Då bör försvaret skrotas och orientera de ekonomiska insatserna till uppfriskande företagsamhet, infrastrukturer och välfärd. Enkelt resonemang är som följer: vem köper en produkt som inte håller måttet, som kräver underhåll men gör ingen nytta? Vem tror på en svensk sårad tiger på knappt 40 000 militärer i jämförelse med t.ex. franska armen på ca 297 000 och italienska på ca 290 000?


 

 

För mig räcker det inte att förhålla mig till diplomati, goda maner och på andras hypokrisi, ibland måste man skriva och säga saker som det skall låta för att andras förstånd förvandlar okunskap till intelligens och därför tillägger jag här följande: Angående militärstyrka... Hoppsan!… Har ni tappat hakan? Våra politiker låt oss välja själv att förstå skillnader... ett fritt land eller hur? Med det, de manipulerar dig och okritisk media gör detsamma. Så, är ni redo att vara ”realister”? Var med och sparka från deras feta löner och ansvar som de manipulatörer och lögnhalsar till politiker... välj en rättfärdig politik och samarbetande ledare... Om ni ger en finger till NATO (jag vet vad jag pratar om) så kommer dom att ta hela handen… men, om vi idag bjuder ni ryssar kan de käka upp er… såååå… vakna och se sanningen i vitögat och kanske får du drömma om ett svenskt försvar… HAR DU FÖRSLAG ATT BJUDA? Hör av dig till mig och - eller till politiker, dina, mina eller andras. FÖRSVARA DINA RÄTTIGHETER! Har du tid? Här är mitt tips... allt går att förändra tom. VI-Svensk Partiet (SP)... klicka och se på http://www.vi-pr.com/visp_vi_svensk_partiet.htm OBS! Partiet lades ner under pandemi 2021

Extra

 

 

Bra skrivet.

 

 

 

KAPITEL IV

 

VÄRLDSMAKT och realitet. Boden 2021-03-24

 

Steget från Marxism och Leninism och andra ideologer som Mao, Fidel Castro och väljare som tror på en sådan väg till sociala lösningar, är skillnaden inte så stor gällande faktisk social och ekonomisk procedur som enpartistat (nödvändigt steg för att nå kommunism via en socialistisk transiton – proletariat diktatur). Det finns inte skillnad heller från att vara liberaler eller kapitalister vid en s.k. demokratisk stat eller socialister via enpartistat för… ALLA ÄR REFORMISTER!

Jag anser t.ex. att till dess att det finns GEO: gränser (regionalism, nationalism, kontinental eller geopolitik) i motsats till GLOBALISERING (världssamfund osv.) är allt i sin ordning med Kinas uppenbara auktoritära fasoner och likaså är det i sin ordning med ett världskrig som blir en verklighet. Allt är som det ska alltså när en del beslut verkar vara auktoritära eller orimliga som det påpekas i följande NSD:s artikel 

 

gällande KINA relaterad till tvångsförflyttning av en del byar, med en kolproduktion som verkar motarbeta hälsan för livet. Oacceptabla så klart vid logiken, men kan vara nödvändiga i socialistisk transitons mening för att nå målet och härmed påpekar jag att denna typ av socialism är ungefär ett redskap till för att förvärkliga STATSKOMMUNISM som i sig när regering smälter bort som sådan är målet i sin tredje fas i utveckling när de då får en förvandling eller realitet av en centraliserad anarkism (anarkomarxism eller marxism anarkistiskt)! Alltså, vi skall erkänna och avslöja men inte för det försvara att självständighet knyten i frihetens mening, med känslor som grundas på kulturreaktionära som det inte talas mot i NSD:s artikel över ytan s.k. revolutionära principerna, kan inte mätas (för eller emot osv.) för man lever där i den politiska procedur som är etablerad. I så fall skulle jag klaga mot s.k. förtryck när en politisk procedur förbjuder att medborgarna inte får lämna landet! Eller att en politisk socio- ekonomisk centraliseringsprincip och ryggrad låter sig influeras och penetreras av s.k. konkurrens i flytande sjukdom liberalism = kapitalism!

Inom kontext vad grundas sig en enpartistat på? Är det om man skall följa, förstå och meddela för att skapa ett ärligt reportage, det är i princip kärnan som man skall ha klart för sig och sprida vidare! DVS. är det meningen att massan vidare skall utnyttjas för EN eller FÅ DIRIGENTER istället för en mänsklig välfärd? Då har vi stigma och sättet som DIKTATUR.

 

IDAG.

Mirakel Kina som innefattar miljarder av människor har gjort det bra gentemot de få dirigenter som styr USA:s hundratals miljoner medborgare! Bättre än dagens liberalistiska Ryssland. I övrigt är suverän över andra makthavare i världen, politiska som religiösa då man ännu inte har inte kunna enas för ett humanistiskt världssamfund. Kina är så klart med i kuppen med sina mer eller mindre imperialistiska fasoner och är lika ansvariga till VÄRLDSKAOS som skapas av rädslor, maktbehov, konkurrens.  

 

ALTERNATIV till alla spekulationer.

Anarkisternas värld av den genuina varianten att grunda välfärd via autonoma företag som t.ex. begränsade samhället baserade på kommun nivåer i en världsflytande FEDERALISM, som fri rörelse kan stödja sig på en lika fri mutualism (Mutualism är inom biologi en form av symbios som innebär att två olika arter gynnar varandra. Ett exempel på mutualism i naturen är förhållandet mellan pollinatör och blomväxter. Denna samverkan gynnar båda parter då pollinatören får föda i form av nektar och pollen och växten får hjälp att föröka sig. – Surs: Google-wikipedia), det ser jag acceptabelt då folkomröstning och direktdemokrati är knutna till BAS (folket eller massans vilja) inom redskap som vilar på en egen flygande matta av lokala kommittéer som i sig är början och slut” på samma gång! Då majoritet eller minoritet tar konsekvenserna eller vinst efter att de får göra som de vill… UTAN KONFLIKTER typ maktbehov osv.!

 

Här anser jag man fått klart för läsarna de olika skillnader om vad som är vad och skulle vara i makten i rättvisans mening.

 

 

KAPITEL X

Fel på Staten? Regeringar? Pengar? NEJ! Felet är om vad vi gör med det som t.ex. att staten, regeringar, pengar används som redskap för att göra det bra för folket och livet är det schyst att använda sig av.
Religion? Om religion inte syftar på våld är det i sig bra."


Om vi gör en resumé av "TIDERNA" och händelser vi se att när människor påbörjade befolka jorden vad allt som skall då man överlevde och levde i sin fattigdom i mening att var en del av harmoni mellan "naturen" och oss. Det till människor mentala instabilitet av överdrivna behov tog grepp på gärna pga. makt och materiella saker som ändå inte ta med sig efter döden... Så fråga är: om vi människor grundläggande strävan är BEHAG varför då kriga eller bruka våld där och då inte behöver? Se vidare http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

...i väntan på skriftlig och språklig automatiska översättning bland andra studier av livets gåta för en global samförstånd lämnar jag här en del information på italienska, svenska som  ni själva via nät undersökningar kan dels eller helt hittar via sprk som ni kan förstår.

https://www.youtube.com/watch?v=80xgRKo4K-A Evoluzione umana e parte animale in poco tempo...evolution hastighet (ficar+människor)

https://www.youtube.com/watch?v=ynNOYiDxjB0 När blev européer vita? Come divenemmo chiari di pelle?

https://www.youtube.com/watch?v=qqcfMUDfl94&t=12s Här se man hur Italien formades och befolkad med olika genetiska grunder.

https://www.youtube.com/watch?v=eAXHS4MjhUs senast 2021 om människors ERA-4 (tid). L'ERA dell'uomo ed ora nel fine dela quaternaria.

 http://www.vi-pr.com/varldens_problem.htm  Här se vi dagens dekadens eller...? Dels Google traslate.

 Bland berättelse se vi dels blickar på  Engelska

OBS! I samband med aktuella konflikten i Mellanöstern gällande Gaza området i Israel territorium, när ni på gator och torg stödjer Hamas skriker ni ”JA TILL KALIFAT här och nu NI bor”! Dvs. ni erkänner och gör er delaktiga till ONDA som finns skriven i denna insänt och mer...!

Se och lyssna aktuell 2024 GAZA=Hamas bedrägeri och stöd för terrorism

https://www.tv4play.se/klipp/43f0667f8b6e8d5a0a15/misstanken-svenskar-finansierar-hamas?playlist=P79XgPs9Ubwusq0HXfZB8&fbclid=IwAR11FvrLclrleptt4gw9KDSkz6XpQ1y308yLHPWfZdrOJc_i-y6rhi0I_zM

 

För VI-PersonRörelse

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com