LSP logistiska samhallets psykologin

https://translate.google.se/?hl=sv&tab=kT

Alla rättigheter reserverad (©)Upphovsrätt https://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt


 

...prefix:

A Läsning i olika sammanhang kan verka ovanliga, svart att förstår, för komplicerad och andra för banala, men som i olika yrke har vi olika och unika utryck som är okända för de flesta. Dessutom kan vara på olika kultur grunder som formar tankesätt och yttryck mer eller mer effektiv, ny eller bara annorlunda och då svar faller på DIG SJÄLV som du är idag invaggat eller uppväxt som skapar begränsningar på förstånd nivå. DU kan lösa det genom att anstränga dig via att använda dig av din vilja genom tänka bredare och djupare och med det höjas din analysförmåga.

B Naturbalans förstördes när människor har använt kunskap i realtid genom intelligens och dvs. när människor exploaterar naturresurser och krafter tills idag i den värld som vi känner till. Alltså efter att vi lämnade plockning och samlingstid, då vi använde skydd mot rädslor som t.ex. grottorna osv. utöver behov till kläder som skyddade oss mot extrem kyla, värme och skador. Då vatten blev exploaterad utöver nödvändigt behov som t.ex. dricksvatten och transportmedel. När vi gick längre med upptäckt av eld för begränsade dagliga naturbehov. DET VAR DÅ som vi tog vägen till mord och massjälvmord. IDAG kan vi använda oss av samtal, undersökning, upptäckt och praktik via positivism alltså en psykologisk gemensam resa för att dämpa och hantera SMÄRTA. LSP är del av allmän och individuell självbehärskning.


LOGISTISKA SAMHÄLLSPSYKOLOGIN (LSP"LSP blev bl.a. med mening att utrota vald och som definitiv är alternativ möjligt via HOMOGEN SAMHÄLLET http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm".

OBS! Angående gen-sax! 2020! Psykoterapier utöver sin funktion som vi känner idag och kan spåra hjälpa och dels lösa människors beteendeproblematik, UPPTÄCKT kommer definitivt att bidra i de värsta fall även rädda det eviga lidande för obotliga patienter.   

 

LOGISTISKA SAMHÄLLSPSYKOLOGIN (LSP) 

Bland socialpsykologin, generella psykologin och utvecklingsstudier i de gamla och nya rön har vi Logistiska samhällspsykologin (LSP).

 

Våra insatser för förändring, anpassning osv. grundas alltid på ett års tid, 4 säsonger observationer, råd, bearbetning, upplevelse… och revidering efter med slutsatser.


LSP se "Individen i sig, individen i relation med samhället, individen och livet och därför är POLITIKEN i stora sammanhang som t.ex. analyser i del nr. II=2 i www.vi-pr.com VI-PersonRörelse en nödvändig kunskap som del av avbelastning och INTEGRATION."

LSP enkel - (folkligt) psykologisk metodik som grundas på åtskild treenighet : 1) Explicithet, Trovärdighet, Potentialitet via 2) UPPTÄCKT, ANALYS, KONFRONTATION, AVSTÅND, RIKTNING och allt detta via 3) POSITIVISM.

 

Allt startar med individen

Individen föds av det s.k. lilla samhället, man och kvinna möte och samlevnad. Sedan individen har skapat det bredare samhället, där små samhällen kallade familjer av olika varianter och individen har en utvecklad byteshandel, arv mm. Tillsammans, familjen och samhället, skapar individen socialbeteendet. Det är i det bredare samhället som den nödvändiga byteshandeln uppstår, som för de flesta individer förvandlas till ett kugghjul av beroendemönster. Beroendet som uppstår mellan makter, behov, nyskapade utvecklingsbeteenden hos individer är nyckeln till  socialbeteenden och personliga tragedier. Socialbehov som vi ärver är inte onda i sig. Individens ärftliga socialbeteende söker sig till att behaga och fastän att skillnader i uppfattning mellan vad som är att behaga ”just mig” är en tragedi för individen och en fråga för samhället.

 

Du som läser detta, ha alltid i åtanke att analyser grundas alltid på personbeteenden som uppfattas som normala och det innebär en mänsklig kropp som fungerar utan medfödd eller skapad sjukdom. Den psykiska uppfattningen är i samförstånd med den allmänna samlevnadsmiljön utan avvikelse för dom extrema seendena, vilket kan vara en fara för andra.

 

–Analysering av en händelse, som till exempel, hur VI - Logistiska Samhällspsykologin ser på problemet, saken, händelsen. Vi tar t.ex. våldet inom sexualiteten. Enligt de sista rönen är våldtäkt en drift i den mänskliga mekanismen som undermedvetet syftar på ett stort fortplantningsbehov, detta gäller män och kvinnor i alla åldrar; se vidare.

 

OBS! NOTERA.

Dels OMSTRIDD PRINCIP som är stödpelare och ”ensamrätt” i LSP och till allt psykologi rötter definition är STRATUM.

 

LSP teoretiska psykologin:

STRATUM
Ett substrat eller vi kan definiera under arbete ”
STRATUM” finns i det omedvetna som skiljer sig från undermedvetna och submedvetna.

Submedvetna där finns minnen  hos nyfödda och barn från före och efter till 5 år och transiton till 7 åriga. I de åldrarna dominerar glömska, glömska som i medvetet tillstånd inte kan visa bildminnena upp till 99,9%. Kvarstår känslomässiga variationer och nivåer som inte går att mätas som i bildfenomen. Vidare, fragmentariska och icke bindande meningar kvarstår i minne långt inne på pubertetens slut.

Undermedvetna är plats där det finns magasinerade minnen och som vuxen man minns eller påminns. Dessa är i relation med stratum.
 

Stratum, submedvetna (nyfödda stadium -före efter), undermedvetna i sin funktion som ”omedvetenhet” samt själva medvetandet är det som i mänsklig form inte syns men det skapa känslor, vi kallar det ”själ”.
Vetenskap i sina olika former kommer att kunna hantera själen… men vi har långt kvar till det. Just nu vi kan säga att Instinkt exkludera STRATUM för stratum det tillhör Intelligens vid bearbetning, läkning och lärling som stimuli vid procedur eller utveckling.

 

För att hitta dels 99,9% av minnet från undermedvetet kräver en lång behandling i den s.k. psykoterapi med samarbete via 1) praktiska konfrontationer i olika form och stadium definierade ”flash” i LSP, 2) telepati och annan suggestionsmetodik och 3) medicinering. Det leder dels till avslöjandet av levnadshistoria (Curriculum vitae) som vuxna är det helt glömt. 

STRATUM
 är ett lager där minnet registreras ständigt tom. under vår formation som embryon från allra första stadium när minnet börjar forma sig.

Jag avfärder tankar att upplevelser dör, jag anser att kroppen kvarstår med allt sin energi i form av fysisk kropp, så kvarstår också registrering. Fast mitt förstånd rätt eller lurat tar mig tankarna till en möjlig förändring eller död som kan finnas i en levande mänsklig kropp. Jag anser att acceptans av ”stratum” är i sin totala objektivitet en del att undersöka vid relationer med drömmar och ”visioner” som tredje och fjärde sättet som uppmärksammar oss i sin okända tid, rum, plats och form. Det är som att tolka ett abstrakt måleri i sin komplexitet. Just nu ser jag i färg och form, har bilder och alltså medvetet, omedvetet, undermedvetet, submedvetet och stratum samt själen är! VÅR hjärna är inte en utvecklad för att förstå allt innehåll av vårt registrerade liv. Att glömma är t.ex. som flimmer i vårt hjärta en ofärdighet som stör stabilitet i vår utveckling till möjligheterna för att nå mål, och allt som är minne i STRATUM skulle vi kunna läsa upp, minnas, känna om igen osv. Vi kan säga att vår okunskap än är bevis för att vi är som barn under utveckling. Sanningen är att vårt aktuella liv som under ras ännu, hinner döden ikapp OSS och utveckling bryts. Svårt att säga att det är pga. naturlig system reglering i evolutionistisk mening eller en oklar utveckling eller anomali.

 

Vi grundar vårt vetenskapliga arbete genom tron att i människors beteende finns det goda och det negativa. Vi har som syfte då att bevisa det. Se bl.a. t. ex.” enkelt diagram om Narcissism”.

Med LSP i dagens vetenskap ger oss en ny inblick och utveckling som revolutionerar samtal och medicinska i helhets mening samt bidrar att strukturera en plattform som konkret bidrar till att hjälpa människor i vår samlevnads problematik via en högre kommunikationsförmåga.

  

En blick över unika definitioner i arbetsmetodik för en LSP:

MENTALSJUKT SYNDROM (MSS)

Mentalsjukt syndrom är vår LSP språkliga definition för att definiera ett beteende som tillhör RELATION från människan till samhället eller miljö där individen eller gruppen befinner sig och påverkas av.

Ordet ”mental” är att föredra istället än ”psykiskt”.
”Mental” ordet pekar på beteende som i sin tur relateras till kroppen (rörelse, kemiska sammansättning, genetik, osv.) och ”psyket” (medvetet, omedvetet, förståelse, drömmar osv.) som utöver själva dynamiken med ordet ”syndrom” har fördel att folk som inte har vanan till specifika definitioner och begripa innehåll.

T.ex.

MENTALSJUK JESUSKRISTSYNDROM. Relateras till exempel:
1, att ständigt förlåta, tro på ickevålds lösningar, se livet utan bekymmer osv.
2, exponera sig till ett medvetet lidande utan tanke om hämnd, osv.
3, resignation och hopp osv.

MENTALSJUK FEMINASYNDROM (kvinnligt). Här har vi ett beteende med inriktning för fredlig gemenskap, omtänksamhet, ansvar, bekvämlighet, altruistisk.

MENTALSJUK MASKULINSYNDROM (manlig). Han är den som strider (skyddar, virilitet, beslutsamhet, impulsivitet osv.)

MENTALSJUK ANIMALSYNDROM (djur). Relateras till fanatiker s.k. djurälskare. Dessa som grannar kan vara ett bekymmer.

Blindhet eller fixering som styr dessa individer gör att de lätt kan anmäla folk till behöriga myndigheter för det ena och det andra som realteras till det som de uppfattar som djurplågeri, de gör det utan att ta hänsyn till fakta. Relation till sådan extremism kan relateras till kemisk sexuell attraktion som sodomi i naturliga meningar, fenomenen i relation med den genetiska som finns hos homosexuella eller frambringad av livets olika omständigheter.

Alla dessa MSS (Mental Sjuka Syndrom) gör sig påminda via MAKTSJUKSYNDROM

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

KOMMUNIKATIONSPROBLEMATIK

http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm osv.

 

"Patienten är inte bara en underkuvad individ men också en motståndare i grund och botten.

Den bästa försvar är anfall så vänta in tid som ger energi förlust. Tiden har en strategisk sak utöver den nödvändiga som behövs för känna till

motståndare.

Skapa UPPROR hos motståndare och det görs alltid i samband att du lämnar ifrån dig riktlinje till en lösning som gagnar…"

 

LSP anpassade metodik (äldre och nya strategier och taktiker).

 

Dygn rytm=mellan sömn - vakenhet med ev. positionering–liggande ställning osv. + tid.

 

Själv - hypnos via – vila - självs suggestibla procedur med språk och formulering som stärker medvetande vilja. – tid och rum – färg och ljud (tiggande klocka

 

osv.) – belysning i färg och form. Kombinerade processer.

 

 

Fysiska aktiviteter

 

Råd av kommunikations inritning = gymn., andning, löpning, lyfta vikter - önskade arbete och studier osv.

 

Belönings problematik: föda (mat - vatten), socker, salt, syr, berusningsmedel, lugnande medel, fysiska övningar, sex osv.

 

Alla dessa separata eller mixade efter behov. Anpassade efter önskningar och terapeutiska bestämda riktningar (samarbete = deltagare – ledare –m.fl.)

 

Hela kroppen är med på naturliga sätt i kombination med behov av specialister och andra form av medicinering.

 

Dessa sker vid bestämda tider eller varierande med tid och plats som t.ex. besök rum på studieplats hos ledare, privat hem hos behövande, ute i natur osv.

 

Deltagande vid uppbyggande kurser som inriktning i självförsvar, överlevnad, fiskar osv.


 

VI delar  LSP skolan i ”BLOCK”

 

BLOCK I och BLOCK II m.fl.


 

 

BLOCK I

 

LSP block I (singel)

 

VÅLDTÄKT

 

EN MAN

Våldtäktsmän i sitt djupa fortplantningsbehov ser inte det gudomliga som finns i ett heterosexuellt samlag, alltså, att det kan leda till att skapa livet, att det innebär att föda en medmänniska. Ansvaret, är för de flesta våldtäktsmän en blek fläck i händelserna. Njutning, det är det, den fysiska och psykiska känslan som kommer först. Våldtäktsmännen SER INTE KONSEKVENSERNA AV AKTEN och det gäller för dem som är längst av alla gångna in i sitt sjuka beteende.

Efter en våldtäkt, finns det våldtäktsmän som ser över händelserna och accepterar ansvaret. Finns även dom som accepterar att underhålla ekonomiskt för barnet, andra även att uppfostra det nyfödda barnet. Det finns dom som förnekar konsekvenserna. Det finns dom som flyr eller inte tar ansvaret, varken det ekonomiska, juridiska eller uppfostringsrätten som en plikt. Andra kan tex. förneka våldtäkten, vilket ger tecken på en mental förvirring.

 

EN KVINNA

Lika som en man, våldtäktskvinnan kan inte se konsekvenserna. Kvinnan belastas dessutom fysiskt av händelsen med mer eller mindre nio månaders graviditet. Händelsen kan vara glädje för en del och för andra ett tvång av olika grad. 

Våldtäktskvinnan kan vara den som gifter sig och skiljer sig ofta samt får barn med olika män, eller kvinnor som inte gifter sig alls men ändå vill ha barn. Kvinnor som föder och säga ifrån sina barn eller/och starta en familj till osv. Finns i modern tid kvinnor som i synnerhet föder många barn av ekonomiska intressen som barnbidrag, bostadsbidrag eller kvinnor som gifter sig med syfte att ärva efter makens död m.m. Dessa kvinnor visar tecken på en djupare frustration.

 

VÄRLDENS VÅLDTÄKTSMÄNNISKOR 

Dagens världs realitet är relaterad till den explosionsartade mänskliga demografin, vilken är i kontrast för den möjlighet till en mänsklig överlevnad i symbios med naturen och dess resurser som skulle kunna ges. Detta är ett bevis av att födandet i sig är en våldtäkt.

Födandet är inte en våldtäkt, så är det i den allmänna meningen… men, i den djupa VI - PR analysen är själva det

sexuella förhållandet som inte är för att leda till att ”leva” (inte bara överleva) i nuvarande tid, är i sig en våldtäkt.

Våldtäkten förverkligas i tredje person via den mänskliga identitetsfrågan i första hand, dvs. att vi penetrerar eller vi blir penetrerade, vi insemineras, inplanteras i organen osv. för kunna sedan kunna föda. Alltså, du föder mot min vilja, samt att jag föder mot din vilja, eller, du föder utan att veta konsekvenserna. Vi föder genom att veta faran av dagens tid av den överbefolkade jorden, men inte ta ansvar för det. Vi föder barn med stor tveksamhet om en rimlig framtid eller utan en framtid för dessa nytillkomna. Idag FÖDER VI MOT NATURENS VILLKOR.

Vad menas då med att ”leva”? I djupaste av det allra djupaste, VI - PR:s tänkande ”leva” innebär individen som överlever med sin egen kroppsförmåga. Genom möjligheter till odling, bärplockning, jakt och fiske mm., lever den då i symbios i sin egen totala individuella frihet.Av andra extremiska synsätt, av det mänskliga beteendet inom våldtäktsfrågor, relaterad till självmordsbeteenden där rasen riskerar att försvinna.

Det är när människan ger sig till en sexuell njutning utan vilja att föda!

Individuell sexuell drift slussar oss till ren galenskap. Våldtäkten förverkligas i det omedvetna för en del, med nekande för andra och ett födande i dagens läge... DET ÄR EN DEL AV SJÄLVMORDS MEKANISMEN SOM DRABBAR MÄNNISKAN.

 

Våldtäktsproblematiken blir mer komplicerad när frågan utbreds och när vi påstår att vi människor är alla ansvariga för mänsklighetens förintelse genom födandet! Vi, de medvetna och du som läser denna analys och har förstått innebörden, medvetna politiker som i högsta grad inte agerar som ansvarfulla människor och reder ut problemet, vi är de högsta straffbara ansvariga av mänsklighets bortgång i framtiden!

Å andra sidan vill jag minska ansvaret eller tom. fria från ansvaret och våldtäktsbeteckning hos ”de medvetna”, vilka föder barn idag pga. att dom tror på att föda är en nödvändighet för rädda sin egen familj, den bredare familjen, samhället, nationen, gruppen eller tron. Att det är just dom som kommer att överleva och leva vidare efter mänsklighetens delvis undergång.

 

Alltså, - Analysering av en händelse (våldtäkt) ovannämnd, den individuella beteende i relationen med samhällets liv och vårt makrokosmos i huvudtaget speglar det logistiska (hastighet, position, tids... osv.) i problem bearbetning.


 

BLOCK II

 

LSP andra  - II block metodik (singel och grupp)

 

LSP ser och skapar de praktiska upplevelser som metodologi, där problemlösningar sker utan nödvändig assistans av tal och

 

andra praktiska element i frågan som t.ex. angrepp via medicinering och andra stress (m.m.) faktor osv.

Stumma empirism” vill jag definiera steget där DU kan förflyttas till andra vardagsliv och mönster utan t.ex. förutsättningar eller andra påtryckningar som gör att RISKFAKTOR blir en väg till återfall eller fortsättningsvis omedvetet eller medvetet påtvingad rollen.

Sättet, metoder passar inte för alla psykbehov.

A) Narkotika, alkohol och annat som stör t.ex. centrala nervsystemet i kombination med andra psykiska faktorer kräver medicinering och där är gränser för avvänjning. I de fall kan stumma empirism komma i fråga som alltså sekundärt steg.

B) Mönsterbrytning av olika slag som relateras t.ex. till sekter, sexfixering, mobbare och offer är placering till området (enhet, kvarter, grupp osv.) där rörelsefrihet identifierar sig, stabiliserar, radikaliserar och får människan att återgå till ”normala”.

OBS! Både A) - och B) ha en möjlighet till som tredje steg att återuppstå i det pluralistiska samhället.

C) Där hot av olika slag för den enskilde och samhällets karaktär (massan, stora grupper osv.) läggningar, ”livsnära-egot” som t.ex. HBT, religion, sociala samt politiska finns att välja identifikationssamhället som t.ex.

https://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm homogena samhällets eller beteendesamhälle.

Utan så kallad terapi är det möjligt via ”IDENTIFIKATION” att lösa del av psykologiska tillstånd som stör eller belastar mänskligheten.

 

Erkännandet och makterna.

Erkännandet av sexförhållandet som en våldtäkt, vilket här analyseras, innebär att tron, institutioner, makter osv. kan raseras, förändras osv. En sådan händelse, för medvetandet, verkar inte vara aktuellt att föra vidare i djungels djupare undermedvetna mänskliga mekanism, där RÄDSLA är en av sanningarna som bromsar och förbjuder oss att SE och AGERA.

 

ACCEPTANS

Acceptans är nyckelordet till en ny syn av mänsklighetens förändring.

Ekvation till ACCEPTANS

 

+ à  SER = ERKÄNNA = MEDVETET = VILJA = MOD: AGERA.

POSITIV. Konstruktiv.

- (minus) à BLINDHET – FÖRNEKANDET – OMEDVETANDET – MAKTMISSBRUK – RÄDSLA = PASSIVITET.

NEGATIVITET. Destruktiv.

 

Resultat: ÖVERENSKOMMELSE MED SIG SJÄLV 

 

Acceptans av detta slag som vi föreslår, förklarar, analyserar och ger (agera) en praktisk betydelse, och den motverkar även resignation, för resignation har negativa förankringar.

 

ERKÄNNA 

Ett erkännande av den goda sexupplevelsen och i den en motsägelsefull händelse o.s.v. är ett sätt att förändra färg, avseende att skapa med fantasin en ny värld som börjar just då när händelserna sker eller har skett, med eller emot vår vilja. Det är överlevnadsmekanismen som skall starta och inte självmordstankarna… Att acceptera händelsen och att vara med för att påverka att sådana händelser tar den positiva riktningen så att detta inte händer i framtiden. Människan formar med tiden det nya beteendet och skapar en ny mänsklig mekanism, där den s.k. våldtäkten inte kommer att finnas varken medvetet eller omedvetet. Att erkänna det är en befrielse, ett läkningstillstånd.

Idag behandlar VI-PR dom upplevelserna med s.k. acceptans (acceptanser). Vi ser inte händelser med plus eller minus, för eller emot, vara eller inte vara, vi tar händelserna som ett existensfaktum och följer vägen som inte skapar frustrationer, konflikter, motstånd eller provokation. Men vi löser händelserna genom att vara här och nu med förståelse för en anpassningsbar metodik.

Alltså, vi anser att det centrala problemet är KOMMUNIKATION, UPPFATTNINGSFÖRMÅGA, REALISATION AV HÄNDELSER I TID SOM VI LEVER HÄR OCH NU. Vi ser bara en väg till en upplösning, lösning och vidare existens. Ser händelser med en enda riktning d.v.s. den POSITIVA. Gör det medvetna positivt, optimistiskt, glad, alltså bara en tro: DIG och inte händelser. Det slussar oss dels in i den andra analysen i VI-PR av den icke tänkande individen, den individuella friheten.

 

Pedagogik, hjälp, terapi, upplopp, bearbetning (kalla det vad du vill). Detta sker genom att tänka positivt. Positivism, som i sig är ett val. Val, i tidens oförmåga till

 

KOMMUNIKATION, är räddningen, nyckeln, sättet, synen, vägen och ledandet till självförsvarsmekanismen,

omstruktureringsformgivningen, den FRAMTIDA NYA MÄNNISKAN IDAG OCH IMORGON!

Våldtäkt är i första hand då det skapas en fara för livet och i andra hand då den erövrar den individuella friheten.”

 

KONFRONTATION

LSP med konfrontation är att öva sig där det är möjligt som t.ex. enklare problematik som chock eller trauma efter en bilolycka, natträdsla m.m., missbruk och risk, påverkan, idé fixering enklare till djupare samt deras rot i utvidgning osv. Vid svårare händelse som drabbar barn som t.ex. LVU problematik, förlust av anhörig, integration, allvarlig personlighetsinskränkning osv.

Meningen är att spränga problem i bitar och sedan transferera medvetandet till en total återställning med inkorporerad självförtroende som grundskydd. Olika val finns som t.ex. återställa gamla, nya eller gemensamt vald riktlinje i en del eller helt självständig kontinuitet med eventuellt periodvis stöd.  

Se detta i relation t.ex. med block II på B.

Härmed ett exempel gällande homofobi, för att motverka dagens extremism kring HBTQ problematik är att själv utsätta sig till förändring som heterosexuell till annan entitet som bilden visar * Därtill är det lättare att kunna hantera frågan kring analyser, frågor och slutsatser. Kom ihåg att dessa "andra" har upplevt den andra sidan och alltså upplevt egen bild som heterosexuella och det vill säga allt annat kring det som gäller diskriminering osv. HOMOSEXUELLA extremister behöver i sin tur söka till bearbetning av deras identitet för att kunna i moderna samhället se gränser om vad som är acceptans...

* Jag själv i en konfrontation ställning.


 

 BLOCK III

 

ÅTERUPPBYGGNAD

Återuppbyggnad metodik med syfte att kanalisera relation så att samhället enas.

Det gör man genom att aldrig någonsin bryta familjerelation som t.ex. barn som säger sig inte vilja träffa sina föräldrar mer, skilsmässobarn som splittras, omhändertagna barn som manipuleras, arbetsbörda eller studier som delar ”behöriga” till långa avstånd med risk att kommunikation försvagas och dör ut osv.

Känslomässig dividering skall återigen återföras till det normala och dvs. återta kommunikation i den balansnivå som var skapats av biologiska  känslor från första början. Med det biologiska gäller föräldrar, syskon, släkt. Känslomässig relation med den okända som man delar livet med och starka intryck i livet som t.ex. den man gifter sig med, ny släkt, kompisar, bästis.  

Med det menas att relationens navelsträng klipps inte och genom det underhåller man SAMHÄLLETS grupp, osv. en CENTRALISERINGS anda som räknas nödvändig för identifikation, överlevnad, trygghet och viljestyrka.

De biologiska relationerna har ett värde. De ”Kära” har ett annat värde. Dessa ”värden” är för medvetandet själva livsenergin.

Båda skall följas av kurator med syftet att lära sig förstå mening och sätt att hantera det med t.ex. gränser, attityd, tidsmässigt osv.

 

LSP kognitiva stödpelare är att bygga en individuell anpassat självförtroende vid en positiv anda som inrama sig i det pluralistiska samhället där HEN befrias och omstruktureran påbörjas den andra födelsens fas i sällskap med den nya insikten. 

 


 

 BLOCK IV

 

UPPFÖLJNING och mer.

DRÖMMAR, STRATUM, MINNE, RENSNING, TRAUMA, STÖDPELARNA.

 

DRÖMMAR

Efter en dröm eller mardröm kan vi vakna och vara ängslig eller glad och tom. påverka hela dagens förlopp.

Abstrakta, metafysiska, surrealistiska och realistiska drömbilders sammansättning är känd att det påverkas av egna livsupplevelser från då och nutid. Vi tar några exempel av de allra närmaste upplevelser: dagens händelser när man har träffat en bekant på gatan, har sett en film, upplevt en rädsla eller en skräck, vid ett trevligt sammanhang upplever vi att det påverkar en del av nattens mardrömmar, tom. dagen efter i vaket tillstånd kan bilder av personer och händelser ses om igen och med nya ögon.

En DRÖM är aldrig en enkel resa som en historia, det är en fragmentering av bilder i vitt/svart eller i grå färgton levande osv. Händelser, alltså, är en KAOS.

När vi somnar kroppen skapar ett stadium av stillhet, kroppen går framme sakta och vi börjar frysa.

Då hamnar vi i det som jag kallar ”VILOR nivå 1-osv.” I den djupaste vila hamnar vi i sömnen, men där är inte allt stilla som vi tro. Sömnen innefattar dövade dynamik som jag definiera stadium och bilden som jag vill medla dig är som följer.

 

Tänk dig ett barns lekrum där finns lådor, mat skafferi, garderob, flera olika utrymmer som fyllds av olika anpassade storlek leksaker och så bra ordnad, kan vara kalabalik med olika leksaker av olika värd, hittade objekten som du har samlad eller redskap som gör dig nyfiken osv.

Rummet är sig själv som LUFT och som flyttar sig i olika hastigheter som i olika sort vindar inom STRATUM. En stabil definition (rum) med olika tidsrum (luft och stratum).

Stratum som börjar med hastighet och biologisk eller molekylär erkännande när vi människor formas som materia tills vi dör då tiden går tillbaka, expandera, gör om sig och att det är en helhet som håller fast mänsklig kroppen i det som behöver gällande utveckling inom kunskap och intelligens.

Rum med Komponenter eller massan har olika storlek för olika individer och är mättad t.ex. av kunskap, olika med mer kännbara kroppsdelar som funktioner och inte minst av intelligens slutresultat som skapar vårt agerande. Det är vi i vår helhet. OBS! Stratum är mer, men vi stannar till SÖMN som har drömmar och som är ämnen i dagens kommunikation med varandra jag som skriver och du som läser eller alla som lyssna.  

 

DRÖM är vårt mentala tillstånd som går i olika faser. Därför i vaken tillstånd när vi mins det uppstår sannolika och osannolika visioner som skapar lugn, glädje, skrämmande mardrömmar, belöningar av olika nyanser och förvåning at man kommer inte ihåg alla drömmar!

Alltså i detta rum som vi kallar ”VILOtillSTÅND (energi)” finns allt som sagt ordnad eller oordnad, kalabalik, rättade saker eller super ordnad. Dessa ORDNINGAR (oreda eller ordning osv.) ha samma mening, samma funktion som är unika för varje individ och likhet det samma och allt sker från tidigt stadium när vi blir del av livet.

Det är som att du, jag och vi gör egen kreation som ett konstverk gjort av universella grundpelare som finns i oss t.ex. VILJA, FORTPLANTNING m.m. Vi stöds av ett eko bland estro, snilleblixt, realitet kring oss osv. Summa summarum vi är lika i detta omöjliga rum eller livets fönster  * och lika drabbade med olika formationer som skall bläddras, avslöjas för att dels sammanfattar vår beteende.

Alltså, drömmarna är mer än ingenting men är inte annat än kemisk reaktion inom hjärna. Precis som skulle och är del av olika funktioner i kroppen som syns eller bara känns av hjärna.

Dessa utöver reaktioner som en kombination av olika delar av kroppen skapar under dessa möten eller som ha som eget liv som t.ex. en vävnad i vår kropp som har mening att hålla kroppen genom funktioner att använder sig av egen förmåga att forma sig genom att blir stor, läka och reproducera sig efter en bestämt naturlig rörelse - vana eller förändras efter medvetet format efter en träning så är den kemiska processen.

Alltså drömmen i sina olika faser och intensitet är resultat av alla upplevelse som stratum erhåller som RELATION (ett komihåg) i sina olika spektrum av flytande och transparenta samt stabila kaos från den tid vi blir kemisk formad som människan till den sista dagens eller stund upplevelse.

Repeterar att drömdynamik inte är annat än LEK som sker efter en vidare fysisk process relaterad till STRATUM och den fysisk upplevelse som minne registrerad och släppt i lekrummet för sig och livets fönster under äkta vara och andra nyanser. DRÖMMEN DOCK ÄR EN KEMISK REAKTION och inget annat.

Allt annat med olika symbolism är att avfärdas! EN dröm talkas efter behov under en behandling vid lång tids bearbetning kallas psykoanalys och annat i den mening men inte för andra meningar. EN DRÖM AVSLÖJAR INTE FRAMTIDEN.

DRÖM talar till talkare terapeuten om vad människan har upplevt och det genom omsorgsfullhet som hjälp kommer för varje bild avslöjade eller som inte går att tolka men som finns, som hittas, skall ordnas för tydliggörs för en klar bild eller bildsättning.  

Mitt i leken där vad man har hittad genom samtal och konfrontation den hittade blir återställt finns också som skall återställa i en nivå som talar om subjekten upplevelse som trauma, belöning och andra varianter som tillhör allmanna känslor (kunskaper) eller unika för den individen.

Metoder är olika inte minst hypnos i olika sina former som naturlig inslag. Den PROVOKATIV mot subjekt för att skapa reaktion som t.ex. efter rädsla, eufori etc. kan dels användas också utan subjekten medgivande och medicinering för nödvändig framkallande av reaktion skall komma i sista hand! Natur metodiken är vår ledning.

 

När jag beskriver det som kan tyda som gränser vid talkning av drömmar kvarstår för mig en obesvarad fråga och du kan fylla genom att kontakta mig: kan dröm vara en av själen som stratum av en större JAG i tidernas obesvarade eviga åtta?

 

* Konstnär GAM- (Tor Svärdtorp) detalj av en större måleri.


STRATUM

Människan är ett ”slutet system” med egen vilja, upplevelse, känslor och drömmar osv.

Allt som människan upplever fysiskt som känslomässigt, det som vi tror att vi skapar alltså tankar och händelser därtill, allt som vi lär oss, ser, hör osv., det registreras i stratum. Stratum som är den osynlig samlingsplats som relateras till psyket, medvetet, undermedvetet, submedvetet, dels av intelligens och drömmar. Stratum är som vi kan säga en konserveringsplats, havets botten och därtill fiskar vi upp saker och ting eller därifrån kommer saker och ting oavsett vi vill det eller ej!

 

MINNE

Minnen är nästan som man säger en form av komplex metabolism som transporterar vårt ”JAG (jaget) med hastighet som själva bestämmer tiden i magasinet stratum.

 

RENSNING

I del av metabolism ingår rensning, förnyelse osv. Som dagens psykologi står för att barndoms drömmar från noll till fem-sju år hamnar i glömskan och aldrig kommer till ytan. Vetenskapligt är det bevisat att tom. foster är med i livets händelser, påverkas osv. Men det bevisar inte att det finns en mekanism som skapar rensning av dessa upplevelser och känslor. Det som vi konstaterar är att det blir svårt att nå dessa upplevelser. Minne från barndom som ligger i submedvetet går att lysa upp dels med olika beprövade sätt, psykoanalyser, telepati, medicinering, trolldom osv.

Det är så att vi når dessa s.k. omöjliga minnen och det är ytterligare bevis för att det finns ett stratum som behåller vårt synliga och osynliga liv. Livet behålls i sömnstadium eller har kraschat i tusen bitar men finns alltid.

 

TRAUMA

Exempel om stratum och trauma

Trauma för vuxna i synnerhet vid barndom och små barn knytet till minnen som sedan försvinner i s.k. glömska och upprättelse.

Händelserna finns kvar i Stratum.

Där, utan att vara knytet till Medvetandet, Blomstrar under ett Apatiskt Stadium och styr oss vid ”Vetande

(här och nu)”.

Denna Symbios Konfrontation mellan Apatisk – Förvar - Minne och Realitet=Stunden gör oss psykiskt -mentalt Bortstötta och fångar oss i Livet – Kaos. DET, trauma i trubbel, skapar en fysiologisk reaktion och gör oss svårt hanterbara.

Det är därför nödvändigt med en upprättelse, en lugnande medicin, en kognitiv terapi som t.ex. LSP eller 

andra metoder som återger en fiktiv balans. Då, individen hanterar sig för att kunna leva ”MEDVETET (Då, Här, Nu och för Framtid)”.

Det handlar om att skapa ”konceptet REALISERA=tänka fritt”.


 

STÖDPELARNA

STRATUM i närbild

 

STRATUM

Stratum är…
Stratum registrerar, kombinera, producera, expandera och evig-ställa=Stratum skapar.
Stratum i mörkret är ljus och hastighet.
Stratum syns inte men existera.
Stratum, en ande som ger och förgöra det materiella ”upplevelse som t.ex. kreativitet, sjukdomar och är med liv och död som vi människor se det som skulle det vara så”.
Stratum är som ett datacenter i vår hjärna, som självständig väsen, som formel av ”liv-död-evighet”=UNICITET:
Stratum registrera en ”kom ihåg=(ett minne med frågetecken en registrering som kanske aldrig kommer till vetandet, medvetande, ljuset eller materiella ting)”.
Stratum ha minne=vetande vid undermedvetet och med blotta ögon som gör oss VITTNE=driften.
Stratum registrerar och sloka varje andetag, den ”räknar” och gör skillnader mellan hastighet och stillhet samt mellanting finns där… Gör #relationer# om vad vi äter, rapar, känner ljud vid blodet flöde, gör ”stimuli” och ”tomhet”.


Det handlar om ”återskapande” där finns inte plats till GLÖMSKA. Så att en del tes inom psykologi området då anses att saker och ting som t.ex. minne osv. raderas och är förlorat för alltid det kan stämma gentemot svårigheter att mänskligt inte förstå händelse men SANNINGEN är att den som påstås raderas är i verklige en förvandling av en återskapade process.

Människa är allt (vetskap och ovetande, expansion och kreativitet, liv och död osv.) MÄNNISKAN är en UNICITET som inte är lika varandra vid harmoni och kontraster, är som en Duo som skapa en Tredje och så vidare en TREENIGHET. Alltså, pluralism är som den numeriska lika och udda men ändå del av HELHET och INTET. Därför min tes är att STRATUM finns för vår överlevnad och preciserar inte för levnad, det är Processen och att inget försvinner för om så skulle saker och ting raderas så livet går med… då dessa teser inte är del av sök metod som inte få plats inom psykologi som diagnos.

Här tankarna och hänförelse ta slut.

 

Egentligen skulle inte skrivas mer i detta subjekt, men det är bra att utveckla, underlätta, ger bredare bild och djupare perspektiv för allas smak och olika recepturer.

 

1

Stratum generera upplevelser. Som en kropp när impulser slutar det är döden som inträder…

Stratum använder masker för att dölja förändringar som i sig kan vara i relation till självmord.

Det värkliga är att Stratum kan hemföras till svarta hål. Stjärnorna (upplevelse, impulser, relation osv.) explodera, braka ihop, disintegrera sig och uppstå kollapsen (svart hål). Svart hål som fenomen i tiden ovisshet, som föra uppsugna ”vishet och intet” till andra dimensioner som en del av evighet. Evigåtta, med trolig mening att uppstår utan möjlighet till förintelse oavsett att det ursprung materiella eller-och andliga. Som i andra sammanhang skrev jag ”… lever vi eller är vi döden?” De abstrakta tankar ta oss till flera enklare frågor som t.ex. är svart hål en masker som döljer självmord? Är svar håll verklig eller en hypotes? Är svart håll en förändring? Är svar håll del av expansion? Om Stratum inte behåller minne i sin klarhet som vi bruka tolka det, är Stratum och vi själva med kropp och själ en REGRESSION… en expansion i motsatsritning själva en minimering?

 

2

Stratum är inte bara… bara…
Stratum enar oss… Stratum som väsen relateras till belöning och rädslor via oförstånd och koncept på väg till vuxet liv…
Stratum har ”vikt” en själv generering, precis som när spermien träffar ägg ”lever, gör, sammansätter, skapar” ett barn oss själva.
Stratum är en fortsättning, en växande expansion som utan kontroll i en kaotiska existens kan kollapsa för alltid om det blir för mycket… för sig själv, vi ta t.ex. okontrollerad demografi i relation med andra väsen och materia, då, livet som vi känner till och gagna oss just NU, går under=apokalypsen.
Stratum alltså tror till sitt sista andetag och i kaoset skapar behov för att överleva=samhörighet som egen del av människa… tro sig vara.

VEM kan motsäga att ibland man drömmer och därefter hände precis det? När man tänker över en människa och på samma stund se vi det (s.k. lätt telepati) Man tänker en tanke och andra människor i olika delar av världen tänker precis samma tanke eller nära till samma tankar?
Det är i stratum, från mörkret till ljus, från behov och möjligheter, från individen prekära möjlighet till överleva till flocken garanterad stöd, vi är
fånga i vår frihets förbund som enas oss i ”ETT (unicitet)” och igen samhörighet. Stratum är verklig.


OBS! 
Här bjuder jag alla vetenskap entusiaster att bevisa motsatsen än vad ovan skriven så att utveckling går vidare med kritik och självkritik till ett hyfsat resultat.


 LSP enkelt av ett diagram om… NARCISS-ISM


 

 

Fysiska och psykiska GENERALISERINGAR om personlighetsbedömningar kan användas i LSP för att markera vid ett tidigt stadium med fokus på kroppens ”typ” är till 100% möjligt vid 18 till 25 år.

OBS! KROPPSTYP kommer i stort sett att förändras med åldern.

Vidare relation med Para, Estro/Testro, Supra, Neuro och andra former av vetenskap vid sociopolitiska tillstånd (ekonomi, gener och memer, samlevnad och överlevnad). Antropologi m.fl.

 

 

  

Ektomorf=astenisk

Generellt smal, hanterar bra kolhydrater och ämnesomsättning är snabb. Svag. Osäker. Följsam.

  

   

Endomorf=Gynecomorf har generellt en stor stomme (skelett). Fysiskt bredare av alla typer. Kompakt, långsam. Ämnesomsättning dämpande. Bra fysisk styrka om inte annat ställer till. =Andromorf är den typ som relateras till mänsklig form som gudarna tar sig till så framkommer i den etymologiska och konceptuella meningen. 

 

 

Mesomorf=Atletisk. Hög mängd testosteron och tillväxthormoner samverkar. Har lagom men snabb ämnesomsättning.
=Stenisk som innebär generell fysiskt aktiv.

 

Homo sapiens och neandertalarna sammansvetsad kan vara aktuell vid kortväxt, bred och styrka.


BLOCK V

METODIK

 

Vad är det som skapar RELATION mellan individ och flertal? Och LSP-Pi/Passet

 

Deltagare är i definition jämlika patienten och läkare dvs. genom att ändra språk eliminerar vi den negativ bild som individen lider av eller spelar med och för kurator eliminerar vi överbefogenhet som i relation med andra faktorer kan gör att det kan framhävas missbruk och det stryks bart. Därför, vid möte kan klädsel spela sin roll och föredrags att alla är klädda lika från huvud till torna.

Arbete inkluderar människa, familj, samhället, grupp som t.ex. etnisk, lag förbrytare, arbetsställning, socialklass osv. individen existens och dess relation.

Allt relation till människa är av vikt: den anatomiska formgivningen och helhet formologi som t.ex., hur kroppen är formad och orsaker, relation språk och modersmål. Sätt att går, att cykla eller köra motorfördom m.fl. Kroppens position vid vilande i olika ställning och tid. Boende oh omgivning med grannar relation, i arbete, till livet osv. ÖNSKNINGAR. Människor blottar sig helt i alla positioner eller situationer om så är mening där en deltagare kan lösa till begäran.

Mer sammanbets detaljer mall som formas i gemensam samverka med båda deltagare är t.ex. inom samtalskommunikation grund nivå och som TRANSPORTERAR oss är som följer och det är första steg till bas för generella kognitiv förmåga.

MINNE Känslor Luktsinne Språk Moderspråk Hörsel Tal Läsning Skrift Analfabetism Matematik Vanor Rädslor Sex i sin komplexitet Mat Smak söt, syr etc. Klädsel Fritidintresse

Hälsa Sjukdomar Hudfärg Hår körsel Hår formation och tjocklek Huvudformation Kroppsformation Röst typ och nivå.

Relation Arbete Grupper Familj Samhället Djur Natur Relation med materiella saker Relation med natur Relation med djur, insekter osv. Relation med ljus och mörkret Relation med stillhet, livad, högjud Relation med hastighet

Corricolum vitae - CV Minnena i alla former och i olika tider Tankar om livet som det var, är skulle vara och vill nytt… Har planer… Önskningar, färg, former, saker, tankar osv. Utvalda materiella ting som papper, glas, porslin, träd, tyg, metall, päls, fjädrar osv. Föredrar stilla ting än elektroniska, läsa än skriva, data än fantasi osv.

Samtalsutveckling är det som vi grundar OSS på systemet. Resultat av denna undersökning kan använda av närvarande vid olika behovs tillfälle med relation och aktivitet i samhället där krävs t.ex. CV och annat NYCKEL tilläggs då detta Pi (Person info) med mening att styrka egen begära. LSP-Pi skall aldrig lämnas ut för det är så strikt privat att vid ansökan MÅSTE sökande närvara vid möte med ansvarige givare och efter bläddring eller läsning lämnas tillbaka till deltagare.

Detta Pi kan erhålls och presenteras vid elektronisk läsning som ”JA-bevis (utan avslöjande av innehåll)” att subjekten leder nivå av super kognition se nedåt.

Till dem läggs praktiska övningar typ naturupplevelse som promenader i den gröna eller på sand och olika terräng i varme och kyla, öken och hur gör man det. Vandringar och turer, åka båt, simning, gym, grupp aktiviteter, klättring, kamping och överlevnad. Jaga och fiska. Slakta och tillverka matlagningar av olika slag. Praktisk som en militär elit där patriotisk motivation blandas med överlevnad nödvändig erfarenhet. Gör konst och hantverk som t.ex. musik och hur man lyssnar på det, bäst är i text eller melodi. Snickra, smida, sy osv.

Kultur med utställnings besök och föredrag osv. Skapande (egna påhitt). Mentalträning som t.ex. korsord, rebus, schack, labyrinter osv. I detta stadium höjs nivå i ram av kognitivförmåga via ett bredare engagemang som relateras till kommunikation och analytisk synpunkt där mäts grader av närvaro och tänkande t.ex. träning med nya skriftlig språk som TSSL http://www.vi-pr.com/torsvardtorp_tssl.htm, kryptering, egen alfabet och språkliga konstruktion. Läsa vågade följande analys med alla sanningar och kontraster LIBIDO https://www.vi-pr.com/centro_universo.htm gör egen talkning.

 

Lägg fram typ av exempel från den banala då deltagare söker skillnaden mellan margarin och smör till en mer nya och avancerade tankeställare i en politisk fråga som t.ex. som graderar personlig utveckling vid kunskap och härmed gäller på en högre nivå som definieras kognitiv.

Framföra prospekt som följer.

 

Socialism grund är nr. 1) att du arbetar x timmar och din lön anpassar sig till din mental, och fysiskt förmåga.  2) Din och din familj personlig frihet grundas på lagar som stiftas av representanter som läder regering och staten via dina valda representanter. 3) Med staten och länder uppstår centralisering med sina olika formationer. 4) Expansion är international tänkande och förverkligandet.”

 

Kommunism grundar sig på 1) att du arbetar x timmar men du delar lön t.ex. via skatter för att vara solidarisk med alla andra människor (utöver medborgare i ditt land) som inte klarar jobbet som du. Dessa människor kan vara föds handikappade, drabbade av psykiska besvär, de som råda blir sårade efter olycksfall eller arbetsskadat, de som söker hjälp som vård, pensionärer. Invandrare. 2) Som ovan. 3) Som ovan. 4) som ovan.

 

Anarkism. Det innehåller socialistiska och kommunistiska ekonomiska arbetes principer som vi ser ovan i nr. 1). Skillnaden i den sociala sammanhang som ovan står nr. 2 för att DU SJÄLV ÄR DIN EGEN REPRESENTANT i alla tänkbara frågor där du kan eller vill vara med att stödja via s.k. kommitté och dvs. att vara en del av majoritet eller minoritet under val om en fråga som gäller gruppen. Alltså, där frågor kräver röstning gör majoritet och minoritet hur de vill och NOTERA att finns ingen frågor som skapar konfrontation eller våld pga. det är EGEN VAL SOM ÄR PRINCIPEN ATT FÖLJA t.ex. ”Står på mattan att skall byggas en dam för utnyttjar vatten för att kunna ha el och pga. demokratisk majoritetsbeslut kan egen by genom vatten offras, där bor själva majoritet som minoritet. Bland flera omständigheter kan vara fråga att bygga om en by. Troligen är så att fråga har varit otrolig viktig som relateras till överlevnad och inte om vinster och kapitalet som pengar, makt osv. Så, logiken säger att människor som har valt anarkism är redan mental utvecklade folk och förstå nödvärn om fråga och att minoritet följer val till att bor i en nybyggt by för allas bästa.

Anarkism i sin naturliga funktion är öppet för byteshandel som alltså inte kräver pengar inblandning. Vi har t.ex. två byar och en har överflöd av spannmål kan det bytas med en by som har överflöd av fiske osv.

DESSUTOM gällande 2) anarkism som inte grundas på staten auktoritet, har ingen regering, då grundas på federalism som innebär självstädiga grupper eller enade ideologiska federationer. 3) grundas anarkism på decentralisering. 4) värdens överlevnad.”

 

Liberalism. Grundas på 1) pengar, makt och ingen begränsningar för att en individ kan utnyttja andra medmänniskor arbetsförmåga samt alla natur resurser som flora fauna, jord, luft och allt som definieras livet. En människa vill vara så rik för att kunna äga allt ensam och bestämma över alla. 2) Vill ha staten lång det går ifrån sig och att skatten betalas för att garanter skydd för egen förmögenhet. 3) och 4) som ovan i en globaliserad värld.

 

Trossamfund följer alla typer av makt men behåller egen suveränitet i en värld som expanderar.  

 

FRÅGA SOM SKALL LÄGGAS till deltagare är t.ex. ”I vilken politik ligger du pensionerna? Välfärd? Nationalism?  Mångkulturell? Globalisering? 

Svar är på nivå 1 för att konstatera grunden till personlig kognitiv inom kunskap och det skall vara: Pensionerna: med kommunism. Vällfärd: med kommunism. Nationalism: fri konkurrens med företagsamhet reglerad med socialism av olika slag. Mångkulturell: med liberaler, socialister, trossamfund, kommunism, anarkism. Globalisering: med kapitalism.

Fråga son nu är på nivå 2 dvs. som kräver högre ENERGI… (ord som du kan använda istället än poänger=-eller+) … vid reflektion och sammansättning som här kallar vi ”Transportera” och som gör att deltagare avslöja högre kognitiv förmåga är som följer men som du formulerar mer personligen utan att avvika grund mening som skall talar… (använd inte ordet avslöja om du väljer berättar vad mening är med fråga) …till dig om så du behöver göra för resultaten är: Berättar till mig och till dig själv vad du ser för skillnader mellan det som du fick veta i fråga och svar ovan om du ta det och jämför till dagens politisk spel 2019-20-21-22 när dessa ansvariga inte berättar om.

SVAR kan bollas mellan att dessa politiska ansvariga inte vet eller ljuger om det.

Till dig som är ”reflektor (REF http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm )” i procedur, avslöja med enklare ord sammansättnings om vad som är eller inte är och viceversa i dagen politiska spel.

A. Berätta att oavsett om politiker vet eller inte vet om det rätta politisk status som de representerar t.ex. här och nu 2021 svenska socialdemokrater, uppsatta valda ansvariga politiker berättar inte till folket att pension system är en kommunistisk ideologi (vidare finns flera exempel om det vid gratis samhällets länk ovannämnd) och att ekonomisk konkurrens via företagsamhet är liberalernas  ideologi osv.

B. Att svenska socialdemokrater de styr med auktoritet och dvs. diktaturisk via regering skattepolitik genom att inte fråga till riksdagen representanter om de har majoritet i fråga som stödjer deras beslut om nya skatter eller förnyandet om det. De berättar inte heller att deras fasoner är jämlika till en junta, en oligarki i dels avseende som t.ex. de gör utredningar som i länge vattnar ut fråga, inte berättar att de gör en blandad politik och att bland andra syfte är mening att behålla makten, håller tyst med information om vad är som inte är och viceversa osv.

C. Det handlar idag av om en representativ demokrati diktatur.

En mer rent ärlig representativ demokrati skulle till ex. 1, kategorisk alltid fråga till riksdagen och skapa en majoritet stöd som är grundpelare för en demokratisk procedur och 2, vid livsviktiga nationella frågor som t.ex. försvar OBS! i denna fråga gäller klart att alla form av s.k. allianser, samarbete och vad mer med andra Försvarsmakten om så är fråga strider med svensk stipulerad neutralitet. 3, skulle dessa svenska socialdemokrater låna dels av anarkisternas procedur som kallas direktdemokrati eller folkomröstning skulle med det milda deras korrupta anhängare och höja istället deras förtroende inför sina väljare! 

Fråga som skall läggas framme till den här punkten är ”gör det så alla typ av regeringar från höger till vänster eller?”

Fråga vidare. Vad det så som gäller i alla tider för alla stats politiska partier från s.k. höger eller vänsterblock?

Fråga vidare. Ar det så om vad sker i Sverige också sker i hela världens länder och kontinenter?

Fråga vidare. Dina valda politiker har de berättat om helt eller om del av vad du nu fick veta?

Fråga vidare. Vilka av 4 ovannämnda äkta politiska ideologier undangöms frågor som gäller ev. dina lag förlag eller om saker som de vet men inte berättar till folket om?

Här slutar en del av din värdering i fråga A. B. C.

Fråga vidare hur de ser på världen, vad är på väg gällande balans i rättvisa frågor som grundas på bevis, evolution gällande natur som inkluderar alla fyra elementer till liv som jord, vatten, eld, luft och expansion som gäller demografi.

Svar gäller efter världsbild som NI lever i.  

Går vidare med fråga ”I vilken värld skulle du önska leva: 1, i den förra bland slaveri utan bestämda nationella gränser osv. 2, i en av dessa 4 äkta ideologier? 3, i den KAS http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm (KAS =kaos samhället) som vi lever idag 2000 talet? 4, i en framtid samhället fullbordat med s.k. artificiell intelligens?

 

Avsluta med kunskap gällande olika former av demokrati http://www.vi-pr.com/demokratier_democrazie.htm

 

ÖVER DESSA LEKAR FORMULÄR finns mer som skall användas för att fylla efter behov som t.ex. ljusterapi, bastu osv.

 

OBS! Alla praktiska övningar görs och bedöms efter personligt förmåga som inte ha relation med andra deltagare kunskap, fysiska skillnader eller erfarenhet, det innebär ätt resultat och utskrift relateras utan jämförelse med andra. Resultat är unik utanför mallar som är kunskap 2 (kunskap över den vanliga) och det i sin tur innebär att deltagare gör som en privat prövning av sin personlighet som dessutom skapar och gör sig bevis, som skapar en status av en person av super kognition.

Detta är LSP-Pi är som en identitet som alla medborgare senaste vid 25 år ålder skulle vara med för att skapa ett samhälle i större balans i relation och kommunikation. En beteende identitet en LSP-Pi/pass för en mer harmonisk samhället där våldet behärskas i högre grad.

 

OBS! En tankeställare till är att finns ALLTID dualism i saker som t.ex. negativ våld och positiv våld. Nu hjälper jag dig en bit i sammanhanget: den första är destruktiv och den andra är konstruktiv men också att det finns ”valörer” där våldet inte ha tillträdet… vilka är dessa? Fokuserar dig på en tanke och se den som är ”för det, och den andra, som är mot det.” Bläddrar…, sök och svara till dig själv UTAN affirmativ… Härmed hjälper jag dig en bit till inne i rebus genom att avslöja att täcken eller frågor, dessa behöver för det inte finnas i huvudtaget. Fråga som reda är ett av dina svar: vad är UNICITET?


 

AVSLUTNING

Ett allmänt råd

 

Du som har blivit våldtagen, drabbad av våld, du som lider av depressioner, du som har upplevt trauman och tragedier, du som är förtryckt och är frihetssökande, ser händelserna med en positiv mening istället för negativt. Men bara då DU lindrats och förmodligen räddas ifrån dessa frustrationer. Genom att då ta del av vår inlärningsinformation hittar du säkert just svaren som passar för DIG. Välkommen till oss.

 

https://vi-pr.com/drommarna.htm

https://vi-pr.com/inbillningar_varderingar.htm

https://vi-pr.com/forlatelse_och_nuet.htm

https://vi-pr.com/grater.htm

https://vi-pr.com/ordnade_former.htm

https://vi-pr.com/provokation.htm

https://vi-pr.com/svartsjuka.htm


 

Metoden LSP är inte främmande till bredare undersökningar som t.ex. https://www.svtplay.se/video/30513644/kampen-mot-terrorism/kampen-mot-terrorism-vara-digitala-spar?modalId=e3kqNAn

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com