Drivs av Google ÖversättÖversätt

 

 

 

1)     LÅNGA TEXTER LÄSER MAN GENOM ATT SKUMMA .

 

2) STANNA OCH LÄSA DET SOM ANSER VARA VÄSENTLIG.

 

3) OM FINNS INTRESSE FÖR INNEHÅLL DÅ NÄR TID TILLÅTERLÄSER DEN VALDA DEL ELLER HELA INNEHÅLLET.

 

 

FYRA DELAR (ca. 37 sidor i A/4 storlek  Costantia 14)

 

En -NU är FRAMTIDEN =(5 A/4 sidor)

Två -OM maktpolitik =(4 sidor i A/a)

Tre -Maktpolitik från den mänskliga till rättvisans sida. NR 1 =(11 A/4 sidor)

Fyra -Maktpolitik från den mänskliga till rättvisans sida. NR 2 =(17 A/4 sidor)

 

 

 

 

 

EN

 

NU är FRAMTIDEN

 

 

ånga texter Hur läser man

 

Goda

Vansinne

Onda

Pointeras

Farliga

 

 

I

IDAG

Människor än i sina grupperingar formation är lika idag som förr. Finns än grupper som lever i olika stammar av nomadisk tillstånd, andra som jägare, andra som samlare till permanenta som bönder.

 

Dels lever i de s.k. tredjevärlden där härjar extrema klasser eller makt skillnader dvs. ofta med två motsatta poler som rikedom och misär. Lika väll finns dessa beteende mönster i den s.k. moderna eller civiliserade samhället där också härjar klass skillnader bland rikedom och fattigdom. Alltså, flera olika livsstilar i de två olika stora nationella, kontinentala och världs samhälle; skillnader som formar olika realiteter i den globala mänskligt beteende mönster.

 

VI lever långt ifrån tid där människor var få och rörde sig fria från kontinenter till kontinenter utan lagar och nationella gränser. Idag pga. människor maktbehov som inkluderar familj, samhället och döda ting har världen nått mottet, det sväller och rinner över så att tideräkning gäller en ”återgående 2022 1922 1822 osv.” och inte en ”övergående 2022 3022 osv.” Obesvarad fråga är: finns livets kvar i huvudtaget?

 

Detta tillstånd definierar jag som kaos samhället =KAS se vidare på http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm KAS speglar människor SJÄLVMORD BETEENDE istället än BEVARANDE BETEENDE och det drivs av en minoritet som t.ex. styrs av politisk makt t.ex. konkurrens som generell smittas av maktsjuksyndrom http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm som i sin tur grundas på ”vanor” som inkapslas med tvång eller blindsynsätt i människors gärnaEn av orsak till sjukdom (vanor) är att människor är påverkningsbara och en möjlig manipulationsvara. Fenomen lieras till konkurrens bland ONDA och GODA. Alltså vår tid 2000-talet visar att vi lever i ”VANSINNES tid” där allt kan hända.

 

 

II

Lilla människan (jag och vi) funderar om vad som är sanning när man jämföra gamla skrifter som bibelnvetenskap och vad allt annat som kan vara synskt.

 

I bibeln uppenbarelseboken 1-22 skrivs om vilddjuret och vi människor märks på hand eller panna som kan tyda idag elektronisk chip, passport, COVD-19 grön pass att, ”market tas” annars människor inte kan köpa eller säljaJorden kommer att nötas som en klädnad och tyder dagens avskuggning, petroleum källor som håller på att ta slut, gruvorna utökas med svårighet att hitta nödvändiga mineraler, sötvatten minskning osv. Det skrevs mer än 2000 år tillbaka i tiden då fanns inte den minsta kunskap av en sådan sanning som speglas i dagens realtid.

 

IDAG lever vi på en del vetenskapligt grund dvs. sanningen om vad allt vi upplever dagligen bland det, annat också via spekulationer, förslag, nya rön, analys, studier osv. I det framkommer att med människor påverka som t.ex. globaluppvärmning m.m. vill vetenskap tillägga en geologisk definition som kallas Antropocen (studier som verka vara tillgängliga 2016), inom Holocen av kvartärperiod (ERA nr 4). Mer info på wikipedia och andra vetenskapliga källor som du hittar på Internet.

 

 

III

A. Tänkare och fotfolk länge har vi vetat och berättad att demografi bland andra mindre händelserna är i praktiken boven till onaturliga beslut men nödvändig för att rädda livet den tid som kan vara möjligt är att nu måste (också om det bära mot egen vilja*) välja det ONATURLIGA som följer:

 

”Jag ser FRAMTIDEN som en mänskligglobalisering, där uppstår ett stort imperium med en överklass och miljarder undersåtar.

 

BLösning för en tolerant samlevnad skulle vara

1’ Homogena Samhälle (HS) se vidare http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm i samband med en

2’ identitets pass (ITp) som grundas på att RÄTTIGHETER existerar inte utan PLIKTDET omfattar t.ex. som idag kallas grönt pass med olika begränsningar. UTÖVER DET alla certifierar och verksamma yrkesutövare att dessa har gått genom en fysiskt, mental kontroll och psykiskt undersökning som garanterar att dessa är lämpliga för deras fri utövande.

Vidare:

 

C

3’ Konkurrens måste raderas.

4’ praktiker och tro som är tvetydig, själv deklarerad eller konstaterade ONDA skall raderas i den mening att är nästan uteslutet att det handlar om människor som leder eller följer det.   

5’ Omedelbart STOP för demografi i kommuner, länder, kontinenter där dessa raser är i majoritet som till ex. för många asiater, svarta, araber osv.

6’ REF (reflektorerna)-medverkande människor på lokal nivå som hjälper angående beteendeanpassnings i den pluralistisk samlevnad http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

7’ Ekonomiska beslut som involverar lokalsamhället tas via folkomröstning.

8’ Familj glorias med status ”man+kvinna+barn” medan allt annat påhitt raderas mental och i praktiken.

9’ Vi börjar rensa och rätta till inom den klassiska och felaktiga regeringspolitik som idag är ledda av representanter av olika politiska partier som skapats av olika intressen och ligger utanför de ursprungliga ideologier, dessa ideologier är bara fyra som följer: socialismkommunismanarkism och liberalism s.k. också capitalismSocialism  grundas ekonomisk på att betalar de timmar som du har jobbat för och sen beslutar du att medverka eller ej till vällfärden. kommunism som ger rätt till äldre, de handikappade eller sjuka medborgare att få lika hjälp och trygga sig genom att dela vinsten av de friska människor som har jobbat fullt ut alla timmarna. Anarkism sammanfattar socialism och kommunism med motsats riktning av centraliserad stats kommunism och socialismanarkism grundas på decentralisation och det kallas också federalism dvs. sommarbete bland fria kommitté som i sin tyr är själva arbetarna frivillig medverka inom beslut istället en att föra över beslut via ministrar eller representanter som stats politikerna vill ha. Liberaler grundar sig av fri företagsamhet där konkurrens är dynamiken och dvs. att företag skall vara självständig så lång det går från staten och dvs. att dessa initiativtagare stipulerar själva lön med arbetstagare samt betala så lite skatt som möjligt för att staten skyddar deras intresse och att pengar är allt så lång att profiten av investeringar har inga gränser för liv eller dö, vilken gör att är det så som föds Capitalism!

ALLTSÅ, dagen politik som grundas enbart på reformism, är del av konservatism eller av reaktionisk politik som t.ex. den sista betyder att det motsäger sig till förändringarna och vill håller sig fast på traditioner som i sin tyr medför stagnation. Politik av dess slag använder sig t.ex. av vilseledda ord ”höger politik” och ”vänster politik” bland annat som t.ex. få oss tro att en opposition är nödvändig så att i detta POLITISKA KAOS väljare blir förvirrad och tappa greppet mellan riktiga skillnader som t.ex. reformism som är en långsamt politisk procedur medan revolution är en hopp i tiden och medför en snabbt beslut i fråga.

Vidare framhävs inte att det är de ideologiska grunderna som är sanningsvara och inte de själva som uppstår av fragmentet av dessa äkta ideologier ovannämnda som bara är fyra stycken.

Flagrant vi se dessa politiska vridning och lögner i ljuset genom det jag kallar plock politik” som t.ex. miljö partiet som syssla med miljö, centerpartiet som syssla med böndernas och mark frågor, Sveriges demokrater som syssla med etik och nationalism, moderaterna som syssla med företagsamhet. Deras politikiska frågor finns i äkta fyra ideologier och därför dessa politiska partier behövs inte! NOTERA att i hela värden finns olika politiska partier med olika betänkningar och som de svenska grundas på häxan ord och mening om makt när i sagan säger ”spegel spegel på väggen där säg vem som vackrast i landet är”. Alltså det handlar om människor behov av makten som skapar lögner istället att hålla sig till SANNINGEN som grundas på ekonomiska AKTA och alltså RÄTTVISA fyra ideologier. ALLVARLIG ÄR ATT dessa falska politiska partier har skapat VÄRLDENS KAOS där florerar VÅLDNOTERA VIDARE att ”POLITIK som betyder kunskap att regera sig själva som är en av mina analytiska definitioner” formar vår beteende dvs. hur vi tänker och hur vi gör!

 

PROBLEM är att VI är få än, som är fria från onda klorna. Makten inte heller räcker inte för att ger oss möjlighet till omedelbara förändringar. Därför den värsta har vi inte set än och därför det är bråttom att tänka och gör rätt ”val” för livet bästa.

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

* Som jag skrev under i början på 1980 att ”agera mot egen vilja är bevis att man duger till något!

 

 

 

 

 

TVÅ

 

OM maktpolitik som siktar på centralisering, tankekompromiss, decentralisering.

 

 

CENTRALISERING i den mening för att skapa en nation.

Nationalism är FEL!

 

TANKEKOMPROMISS

Globalisering, multikulturell internationalism eller panteism (federation, konfederation, helhet, som via demokratiska eller autoritära vägar syftar på att olikhet är utopisk (omöjligt) och då FEL!

 

DECENTRALISERING

Decentralisering idag som bara har en mening ”REALISERA SIG SJÄLV (singulär, ensam, bara en) eller SJÄLVA (pluralis, flertal). OBS! Här i pluralis menas flera lika som alltså har samma mål och inte är många.

Ekvation: 1, Realisera sig själv. 2, Är inte många. 3, Ha samma mål. Det är en TREENIGHET, Utöver det finns Plus och En. EN är själva decentralisering som är kroppen. Alltså, Realisation, inte många, samma mål är tre olika delar i EN (decentralisation) och som frigörs eller skapar en gemensam energi. Energi som gör möjligt att målet vid meningar som följer: 1-, agerar och följa (aktion, gör det, få hända, sker, fakta osv.) som reaktion mot världs kaos som råder idag. 2-, pluralism (individens, kroppsliga, tänkande och beteende olikhet). 3-, Extraktionistisk politik (extraktionspolitik, extrahera, dra ifrån, dividera, minimalisera osv.)

Dessa samexisterar på mental nivå som människa (för att vara en sådan) är Själen som kallas PLUS och det är politik. PLUS = politik, det är kunskap att regera sig själv, individuell frihet och återgenerera från då realtid eller från icke tänkande osv.

Det är det som är RÄTT eller LÖSNING.

ALL denna POLITIK inklusive ALL RELIGION är idag felaktiga till dessa villiga eller motvilliga inte kan samverka och lösa den demografiska (barnafödande) världs explosions utveckling.

 

 

 

Gör vi här en återblick av det ovanskrivna. Koncentrerat högt kognitivt tänkande och sammanfattning.

 

I

CENTRALISERING.

Menas med det inom makt – politik NATIONALISM (äga, nation, staten, regering osv.) Innefattar oundvikligt problem med konflikter pga. olikhet (etniska, religiösa, identitet, intressefrågor osv.) det skapar friktioner, olika riktning med olika intresse (äga, produktion och konsumtion).

Nationalism är ett mänskligt påhitt. Nationen har lagar och med det straffet. Har makten som är oskiljbar från maktsjuksyndrom (beteende som viker och sviker).

NATIONALISM är fel pga., stänger in i samma område olika kulturer och traditioner och det är dessa olikheter som visar att det är inte en lösning till det onda som innefattar konkurrens, demokrati och diktatur.

De stora nationer som lever på, och med ständiga konflikter DÄRFÖR finns det lagar som instrument för att uppehålla gemenskap.

Små nationer har i princip en beständig ideologisk och ekonomisk identitet så att konflikterna med översyn och löses med sunt förnuft.

Alltså, Nationalism är oundviklig centraliserad via olika typer av överenskommelse bland folkslag kan också präglas av federalism, konfederalism, autonomi, självständighet eller separatism. Nationalism kan förändra skal och blir en del av egna inhemska dragningar som t.ex. federalism osv. eller mål på internationell nivå eller kontinental politik som t.ex. EU osv.   

 

 

II

TANKEKOMPROMISS.

Tanken är själen som leder till fakta (materiell realisation) via överenskommelse på halva vägen s.k. Kompromiss = varken en eller den andra, en bit av vardera utan helhetslösning.

 

Tankekompromiss är ordets sammansättning som jag valde för att förklara samma vilja med olika riktningar som aldrig är beständig.
Federation, konfederation, är en kompromiss som passar inom nationalism och internationalism, innefattar olika stater och deras regeringar samt religioner.

 

Tankekompromissens, väsen är reaktionär (stagnerande, står stilla lever i fångeskap osv.) och utopisk (omöjliggörande, kaos osv.) Det orsakar plåga och är själv en självförintelsebana i sitt egna ständiga påhitt och hopp.

 

Tankekompromiss är globalisering, multikulturell, internationalism inklusive panteism som är symbolisk bland religion och materialism. Panteism är som religion, eller totalitär SOM statspolitik LIKA som fixar idéer tror på en pretention att ha redan ett svar till problemlösning.

 

Tankekompromiss levnad är skillnaden och konkurrens som innebär demokrati i olika kompositioner bland autoritärt och totalitarism, bland liberalism som ensamrätt att äga (kapitalist) och oligarki (få ha bestämmelse rätt) och dessa är permanenta.

DET ÄR DAGENS VÄRLD.

 

 

III

Decentralisering.

 

Decentralisering kan vi säga regionalism, federation, kommunstat av en NATION, det är positivt då vi vill behålla genuinitet vid identitet.

Decentralisering inom global multikulturellt i humanistisk vision som motsäger sig till definition internationalism och nationalism är t.ex. KONTINENTALPOLITIK

http://vi-pr.com/natio_europa.htm

Geopolitik

http://vi-pr.com/geosocialism.htm

OBS! Alla ”politik” kan göras i geografisk form.

Härmed finns EN politik som skingrar generaliserat våld och det är s.k. estraktionistisk politik via beteendesamhällets, identitetssamhälle, politisk och ideologiskt samt att religions samhället realiseras http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

  

IDEOLOGIER

Några sjukdomar som drabbar idealen.

ANARKISM som KAPITALISM är KAOS när konkurrens styr (bara jag, bara vi), och

konfliktfull som SOCIALISM och KOMMUNISM när alla siktar till

egenmäktighet (orubbad permanent makt).

Demokrati och diktatur är lika värda när de inte är underkuvad av maktsjuksyndrom

http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm 

Motvillighet att skapa en kontinental politik, geopolitik eller extraktionistiskpolitik

http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

är bevis om att människor önskar våld, galenskap och självförintelse.

 

 

 

 

NU och i FRAMTID.

Det enda sätt att ena oss människor

http://vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm

vid tänkande och beteende är

1- förändrar människa genom olika fasoner kända i vår tids utveckling som t.ex. chips implantat och allt annat som vetenskap bjuder på.

2- via antropomorfisk form (djur och annat som personifierar människan).

3)- gör robotar humanoid  via t.ex. artificiell intelligens.

Vid nr 2 och 3 troligtvis mänsklighet är förintad i sin utseende eller helt.

 

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 

 

 

 

 

 

TRE

  

Drivs av Google ÖversättÖversätt
 

 

Tor Svärdtorp maktpolitik från den mänskliga till rättvisans sida. NR 1

INTRODUKTION. En berättelse för alla åldrar och kunskap.
Tiden har skapat olika typer av människor och dessa med deras beteende likhet (tro, religion, utseendemässig, riter osv.) har skapat boplats på olika kontinenter som kallas länder och har ett namn. Gränser blev nödvändiga för att undvika strider mellan ras olikhet m.m. Vatten, jord, himmel lånar vi och det är upp till varje land att sköta det precis som om det skulle vara egen bostad. Jorden är precis lika som ett land, en bostad, att man skall sköta den så att det går att leva vidare och det kallas NATURARV. Länder som ansvarar för naturarv i stor skala som är nödvändig så att mänskligheten överlever men missbrukar det, då gör de sig skyldiga till brott mot mänskligheten. När hjälp och fredliga försök mellan länder är till för att bevara naturarv inte räcker till skapas orsak till expropriering. Så fungerar på ett rättvist sätt samlevnaden på denna jord. DU BEHÖVER INTE LÄSA HELA SKRIVELSEN. Del 2 är lättläst och väsentligast.


DEL I (1)
 Läser du Del 1 kommer du att medverka till egen högre kunskap.

ATTITYD.
Jorden tillhör ingen... vi bara lånar den. Överleva. Överleva är när människor bara lån-konsumerar som innebär ”plocka efter behov från flora, fauna, man samlar, sparar och odlar, alltså brukar. Överleva. DET GÖR DJUREN instinktivt och spontant. URBEFOLKNING gör detsamma med intuitiv, spontan och kunskapsmässigt från del av organisatoriskt förnuft från intelligens. MODERNA MÄNNISKOR gör det med förnuft, realistisk, logik, visuell och dels kunskapsmässig ELLER AV HÖG KOGNITIVITET med kunskap och intelligens som innebär förståelse och ansvar genom praktik av kunskap. Alla dessa människotyper känner emotionellt och intelligent om var gränser går för att inte förinta livet.

Leva.
Leva är när människor brukar, förbrukar och skapar.
Om man brukar lever man vidare, däremot är förbruka utan gränser den motsatta sidan. Förbruka är en del av evolutionistisk ekvation som innebär acceptabla förändringar. Det som är förbrukat finns inte mer, men det kan vara mening att det som finns är det som vi måste anpassa oss till. Problemet är att när man förbrukar ”upplever man … ” och det heter ”risk”. Risk har sina fällor. Riskfällan finns också vid skapande med samma innebörd att inte se konsekvenser om att inte sätta gränser.

Vi ser närmare på vad förbrukning är.
Förbruka och skapa (slår jag ihop för att förkorta resonemang).

Förbruka i vår kontext är när människor brukar jorden och universum och livet i sin helhet utan gränser med syfte att skapa livsmöjligheter i ett förvirrat tillstånd (galenskap) eller med behärskning för sitt eget liv eller för vår ras. I den filosofiska och psykologiska analysen i korta drag förbruka betyder ”Jag först, egoisten, allt som vi gör går runt och hamnar ständigt hos mig, till JAG (dig själv) som du skulle vara universums centrum eller Gud. Det är ett samspel av andra positiva mönster som t.exsolidaritet som grundas på att 1) jag själv kan inte leva utan den andra och dvs. inte kan föröka mig. 2), solidaritet, ensam kan inte leva utan flocken och dvs. att vi är beroende av andras ”fördelar” som t.ex. ett arbetsredskap kan vara resultat av gruvnäring eller skog, industri eller hantverkare, formgivare och sedan till mig som konsumerar via kompensation av inköp och användning. Dess positivitet möter det negativa beteendemönster som innefattar det värsta av alla varianter, nämligen ”risk (spänning, nytt, äventyrlig osv.)”.

Risk är makten och makten när det uppstår och inte behärskas  har vi resultaten av det negativa väsendet! Vi ljuger, eller vi lever i ett förvirrat tillstånd, eller vi är under maktens negativa väsen när vi säger att vi gör saker bra för alla och andra när t.ex. genmanipuleras, produceras med hög-hastighet, överkonsumeras, rymdforskning för människors expansion osv. Sanningen är att vi gör så för att vi vill skapa räddning för oss själva, vi är egoister, vi är rädda, vi agerar MEN utan behärskning så att vi förändrar, bruka och förbruka allt och alla.

Människan.
Allt som vi se, hör och känner stimulerar och påverkar oss. Undermedveten rädsla och real rädsla genom stimuli får oss att uppleva ”Risk”. Risk som skapar glädje skapar medvetet (gränser). När risk blir euforisk, blir vi överkompenserade och det skapar beroende. Beroendet är när upplevelse upprepar sig i den takt som vi inte balanserar konsekvenserna. Det är en förklaring bland olika förklaringar om vad jag skrev om i andra sammanhang t.ex. min analys av ”maktsjuksyndrom” http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm Vi kan säga att när vi inte kan styra vårt beteende beror det på att passivitet (som självmord beteende) och aggressivitet (som mord framträdande) uppstår ett sampel. Dessa, mord och självmord, samspelar med styrka och tidsmässigt som vi direkt (medvetenhet, kunskapsmässig, organisatorisk) och indirekt (omedvetet, spontant) under mottagandet, gör att vi agerar med blindhet om var gränser går. Denna ostämda balans resulterar till en spegelreflex (falsk=spegel samt faktiskt=du) som lurar oss att tro organisatoriskt att vi gör rätt i våra beslut men resultatet blir motsatsen! Det beteendet gäller för de människor som tror att de gör rätt i att utnyttjas och utnyttja.
De människor som inte räknas i den parameter av normala människor i missbruk är de att räkna som allvarligt mentalt instabila. Alltså, vi styr inte makten, makten har tagit över samvetet. Egot, det högsta narcissistiska JAG, träder fram och vi är förlorade.
Vi är förlorade genom att bruka passiv (stagnation, resignation som del av självförintelse). Destruktion alltså, företeelse som inte skapar, destruktion som förintar, destruktion som dödar utan möjlighet till en funktion som skulle skapa livet. Det resulterar i övervåld mot allt och alla. 
Summan är att Leva innehåller förbrukande och skapande som i sin tur lider av Risk som i sin tur lider av beroendemakten.
 

Nihilistiska resonemangen (hela studien, skrivelse). 

Nihilistiska är att reducera till början, våldföra för att skapa livet. Resonemang i nihilistiska sammanhang är ett idésamspel och uppfattningar som väcker! Detta resonemang baklänges, analys i motsatt riktning, tänka från toppen till roten och vice versa, ger oss en annan synvinkel om vad som är vad, berikar vårt intellekt om vad är faktum, realitet, samvete, medvetenhet, sanning och rättvisa. Realitet i de mänskliga och politiska sammanhangen är följande: nationalism, tredje världskrig om inte vetenskap och möjligheterna med andra lösningar griper ledarens mänskliga förnuft. Positiv diktatoriskt ledarskap (ledare eller ledarna=oligarki=enmannavälde som behärskar makten)- (skapar ordning och reda) är motpolen till korrupt demokrati och kaos, okontrollerad demografi i relation till omöjligt mänsklig försörjning, politisk internationalism relaterad till multikulturella flyttningsvågor som försök till att rädda mänskligheten med solidaritet.
 
RESULTAT. Överlevnadssyfte är i dagens kritiska livsförhållande en IDENTITETSFRÅGA som relaterar sig till nationalistiska, kontinental, konfedererad realitet. Det innebär stenhård gränssättning, stark militär upprustning, högt solidarisk och trygg inrikespolitik med förnyelse analys hur vi kan förhålla oss till dels samspela och troligen dels att bryta med världsrelation kedjan som håller oss bundna bl.a. penningmarknad i alla former som t.ex. guld, sedlar, krut, IT fiktiva valuta, banker, import och export, inflation och deflation, fonder och naturresurser som grundläggande bas för gruppen (t.ex. nation) och mänsklighets överlevnad. Med enklare ord jag menar med syfte av fler meningar att skogen, jordbruksarealer, vatten och luft inom våra nationella gränser tillhör STATEN. Staten är folket och den centrala regeringen i samråd med regionala och kommunal valda arbetare samverkar för en trygghet och funktionell samverkan för svenskarnas framtids överlevnad.


DEL II (2)

Min politik. Motto=slagord* och symbolisk musiksång, identifieringsmusik *1. 

En humanistisk politik innefattar grovt följande: bostad, kläder, mat, hälsa, utbildning, arbete, utveckling, överlevnad. Det slussar oss till en högt statlig centralisering i relation med regional och kommunal politik. Jag, du, vi och de alla är jordens vandrare, i det kaotiska förhållande som råder vid dom mänskliga relationer, är nationen med internationell blick vid realistisk samlevnad förhållandena som är en fackla till livet. Hög trygghet, bekvämlighet och effektivitet blir i praktiken med: Gratis utbildning för alla i tid och behov (se mer nedåt). Gratis fysiskt och psykisk vård (se mer nedåt). Gratis assistans ”allmänna transporter” (se mer nedåt). Gratis bostad (se mer nedåt).  Arbete för alla genom: 1) Vid garanti företag som skapas av statlig anställning via masscentralisering, 2) dels decentralisering i regional och kommunal verksamhet. 3) Inkomst utjämning och grund skattutjämning. 4) Fri företagsamhet eller riskföretag inom försäljning i första hand, återförsäljning, kommers över huvud taget via ensamföretagare, familjeföretag, mellan företag, och storföretag som innefattar allt ifrån konst, hantverk, innovation, transport, bygg, industri osv.

ALLA, de anställda inom centralisering eller de som är centraliserings anställda och driver dessutom fri företagsamhet, alla får en lika grundlön som är resultat av en reglerad konkurrens. Med reglerad konkurrens menas t.ex. tillgång till naturresurser, produktionsmässig som innebär råvaror kvalitet och produktionstid till färdig leverans. Reglerad konkurrens uppstår via rörlighet bland ”fråga, nödvändigt köp (vitvaror mat, bostad osv.) och fri konsumtion (utöver, onöjd, alkohol, hobby, resor som t.ex. turism, rörelsefrihet och behov överhuvud taget, fritid)”. Reglerad konkurrens i samröre med rörlig konkurrens. Rörlig konkurrens tillhör fri företagsamhet. Fria företag konkurrerar med varandra t.ex. vid fri konsumtion men inte med staten gällande naturresurserNotera att böndernafiskare samt studerande från x till X har samma grundlön som statsanställda. Många institutioner förändras och andra privata som t.ex. konsulter, privata skolor minskar deras närvaro om de inte helt försvinner. Alltså, summa summarum INGA ARBETSLÖSA, INGA RIKA I GIRIG MENING, JA TILL JÄMLIKA LÖN, ALLA HAR EN GRUNDLÄGGANDE LIKHET SOM ÄR RESULTAT AV SAMRÖRE MELLAN SOCIALISTISKT OCH KOMMUNISTISKT HELHET SAMT BALANSERAR SIG DET MED LIBERALISTISKA OCH FRIHETLIGA PRINCIPERNA.

Mina kalkyler relaterad till inhemsk självständig nationalekonomi relaterad till produktion, konsumtion, underhåll och assistans osv. Så skall det ge en relativ överlevnadsmöjlighet som fyller allra grundläggande behov, ger högt intelligenskvot, höjer livs kvalitet, framhäver de mänskliga rättigheter och skapa en hög samhörighet upplevelse till godo för psykisk hälsa eller frisk hjärna. RESULTAT: en fysiskt frisk svensk via arbete och mentalt frisk via självförtroende och trygghetskänslan.

NÅGRA EXEMPELN AV VÄLGÖRANDE.

Bonus eller natur självförsörjning rättighet genom rätt att jaga, fiska och plocka bär för familjebehov. Härmed faller licens för fiske och jakt.

Matpris är lika över hela Sverige. Alla svenska medborgare som föds efter våran regerings maktinträde har rätt till 1), egen bostad, en etta som överlevnadsgaranti livet ut 2), föräldrar får en start (baby necessär), 3) anpassade kläder storlek i rätt storlek och skor för olika säsonger 4), månadspaket av grundläggande matvaror. Gratis parkering över hela Sverige på allmänna platser. Här faller bötfällning i den meningen. OSV. Nödvändiga radikala förändringarna vid egna förutsättningar som styr våra dagars tankar och beteende.

Ett rent Sverige! Godkänna tiggare är som att godkänna misär, det tillhör inte mitt Sverige. Godkänna nedskräpning är illa och det kan utgöra hälsofara som spottande m.m. är inte mitt Sverige. Fylltrattar, knarkare, rånare, tjuvar, våldtäktspersoner och mobbningsfolk, våldsbenägna, terrorister och extremister är inte mitt Sverige.

Mitt Sverige är: Upprätta allmänt ett ”samtal deltagande” som innebär läran av kommunikation, upplösningsproblematik, på arbetsplatser, kvarter, familj och individ. Samhällets deltagande istället än straffsamhället då faller många tvångslagar till godo för socialrättvisa och det gäller t.ex. ”Barn har rätt till båda föräldrar”. ”Självbestämmande kring testamente problematik”. ”Sista tid i livet få assistans där det mest behövs.
”Dömda till brott, missbrukare, eller de i mental obalans som är fara för andra interneras istället än fångas, det istället än att vara fria bland friska människor. Dessa går vidare med livet i by i samhället med stöd av intensiv omvärderings beteende som bottnar i praktiskt träning, konfrontation och anpassad psykologiskt stöd.” Se vidare som exempel på http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm  OBSTänk på att inte alla förändringar som här föreslås och andra som kommer att ske kan förverkligas på en sekund som t.ex. där finns relation med kollektiva beteenden (beteende som är knutna till varandra inom specifika grupper) sker dessa samhällets förändringar bara när de nya ekonomiska förutsättningar (materiella realitet) smälter med förståelse (person utveckling) om det som sker.
Det handlar alltså om inter- kommunikations samhälle (samhället där lära att kommunicera med varandra är i drift) och som har skapats med nya helheters förändringen. Som exempel, kriminalitet och andra beteende knutna till den genetiska kommer att radikalt minska men kvarstår troligtvis passiv i de generationers tid som behövs för att nå djupare förändringar. Andra banala som redan inte har varit i drift länge typ halv generationstid som t.ex. dagens påbörjade reklaminvasion med pannåer bredvid vägar som inte bara med sin storlek eller blinkande stör naturutsikt och glädje, det belastar naturen i olika avseenden, är en säkerhetsfara för människor genom att distrahera bilister, påverkar oss i olika avseenden som inte är nödvändiga, så att dessa förändringar ger sina omedelbara positiva effekter genom att avlägsnas. Systemets inhemska röta som t.ex. korruption och fusk osv. stannar av när makt och behov konfronteras i dom förändrade och nya rutinerna.

Medborgaransvar.
Är när människor kommer med förslag, råd, tips, personlig insats om vad som kan vara säkrare, bra, nödvändigt av allmänt intresse. Allt detta accelereras och dom positiva förändringarna sker snabbare med följande: enklare kurs för medborgare som vill medverka i medborgargardet. Det ger rättigheter som polisen gällande gripande, bötfälla osv. Dock inte hur som helst. Utövandet skall styrkas med olika bevisningar beroende på situation än av flagrant bevisning är i dagsläge videoinspelningar eller framtiden ett s.k. TS tredje öga (se vidare i ett av mina andra förslag som än inte fått sin utveckling trots min stödansökan). Tredje ögat bottnar till ett nödvändigt ont nämligen ett temporärt självförsvar i samhället (upprättelse och förvandling) inom om vad idag allmänt uppfattar för en del medborgare som ”kontrollsamhället”.
Medborgargardet fungerar också t.ex. som bovärd, kvarterspolis, brandkår, första hjälpen mm. Allt det kräver en mer uppmärksam gränskontroll, högt samhällsskydd som utövas av anställda som polis, gränsvakter, militärer, osv. och av frivilliga medborgare civilkurage typ medborgargardet osv. Det kompakta samhällsskyddet motstår eller bäst kan man säga förebygger kulturella störningar som olaglig invandring eller radikalisering av främmande religion, krympande kriminalitet typ droghandel, prostitution, rån, stöld, fysiskt våld och mord.

MEDBORGARES ÖVERLEVNADS RÄTTIGHETER (ev. förkortning MeÖvRä) är som medborgargardet en fungerande frivillig kår (organ) i samhällstjänst och fungerar som milis (militant, aktivist medlem, engagerade medborgare, elit) och som innebär militär specialutbildning med överlevnadskännedom frön för föda till första hjälp, övningar från antika vapen till allra senaste skjutvapen. Ingår utövandet som medborgargardet, hemvärnet, militär och polis samt stärker förälders garanti som familjs beskyddare. En riddare i dagens tid är nödvändigt för att garantera existens av hela samhällets projekt, bestående och utveckling.

Kärnfamilj
 (heterosexuella) som piedestal för ett enigt samhälle precis som produktion inom ekonomi är roten till överlevnad. Upprätta därför autonoma homogena beteende samhället för olika sexuella läggningar och etnisk tillhörighet som innebär att mänskliga rättigheter upprättas och med det faller många brott och stridigheter som belastar individens frihet, fysiska och psykiska hälsa.

Gästarbetarnas språk, gräns överskridna språkutövandet, direkt och indirekt påtvingade världsspråk som tenderar att generalisera, konfunderar, marginaliserar, diskriminerar, invaderar, förstöra inrikes språk besvaras i dagens realitet med ”Ett land, ett språk” se t.ex. på http://www.vi-pr.com/ett_land_ett_sprak.htm Vill man utöva ett främmande men det är ändå viktigt med kompletterande världsspråk skall man stödja det mest kulturellt neutrala språks formgivning som t.ex. esperanto, Interlingua och det som är nytt och tidsanpassat.

Fri utövning av religion, etnisk och kulturellt.

Vidare några exempel av förändringarna i praktiken.

Personlig utveckling.
Bibliotek anpassade i tid med omfattande traditionellt material och avancerade IT service. Gratis folkliga tryckförlag styrd av bibliotek: amatör som professionella kan trycka egna böcker gratis på lokal nivå i mindre antal. På bibliotek inrättas lokaler för konst, konsthantverk och hantverk med Kurser och utställningsmöjligheter.

Assistans. Underhållning av t.ex. vägar, broarna, tåg, flyg, renhållning, vattenförsörjning, avloppsrensningar osv. brandkår, ambulans, räddningstjänst, flyg osv. utöver den statliga där man deltar med lön eller som frivillig finns också möjligheter till privat assistans eller ”gör själv” utan tvång till försäkringar.

Ingripande. Stöld o annat brott har inte anmälningsplikt. Det kan lösas av inblandade under händelsen eller i tiden. Ser du någon som stjäl det är bara att råda (t.ex. snattare) att lägga tillbaka varan. Ser du tjuv som tar med sig dina ägodelar är det bara att vänligt i lugn och ro att de skall lämna tillbaka det stulna. Gör man inte rätt för sig då gäller värdering som gripande osv. Finns granndispyt och annat i den mening där högljudda hot förekommer, och om det inte går att lösa med hjälp av bekanta, medborgargarde o dyl. då går det kanske att lösa på polisstation genom konfrontations överenskommelse utan att det leder till åtal. Ingripande av lägre våldsbrott som t.ex. offer och erövrare känner varandra och eventuellt frihetsberövande i den minimala meningen kan förekomma med omedelbar verkan för att undvika eller stoppa våldsspiralen, händelsen behöver inte för den skull leda till en polisanmälan med vidare advokater, åklagare, domstolars inblandning osv.

Idrott. Fritidskulle aldrig höjas till yrke. Yrkesutveckling med allt som innebär typ masshysteri, fysisk och psykiskt våld, är inte något som går att bidra med skattepengar. Det är en sanning som inte går att framhäva bara med mina ord och med kort varsel, nej. Denna realitet skuggas av rädslor av olika grad, nyfikenhet av olika grad, fysiska behov av olika grad och som allt annat behöver läras för att kunna dels styras, hålla i schack, bemästra, balanseras...


DEL III (3)

Ett detaljerat exempel om nödvändiga förändringarna för ett framtida rättvist samhälle. RÖSTA ”SINGLARSLANT (Ss)” Singlarslant (Ss) är den omröstnings procedur som sista utväg för att besluta utövandet av saker och ting som berörda inte är överens om. Förslag som man skall rösta för, kan vara av en fråga med bara två intresserade motpartner eller flera frågor med olika intresserade motparter. Ss, som röstprocedur tillhör som princip den mest neutrala och äldsta beslutsfattande rätt där oenighet råder dock lång ifrån rättfärdig. Rättfärdighet är en omöjlighet, men Ss är ett alternativ, läs vidare.

Rättfärdighet.

Rättfärdighet är som ett mynt som i regel har två olika sidor. Den ena är: ”Rättfärdighet präglas av ögonblick sakkunnighet där sunt förnuft och spontanitet råder utan logiken -(knuten till bevisning i vetenskapliga sammanhang).” T.ex. ett våldsbrott bryter ut på en allmän plats och framför den vidriga händelsen agerar man själv eller i grupp mot angripare som förintas på så vidrigt sätt som åskådare upplever. MEN, kvarstår orsakerna som är okända för dessa spontana rättvisans riddare. Dvs. att orättvisa uppstår när ”orsaken” till ett angrepp   inte var känd av rättvisa riddarna. Orättvisa uppstod! Ologisk händelse. Alltså offer till spontana rättvisa riddarna kan ha varit den verkliga rättvisan.

Den andra sidan av mynt är när logiken framträder.
Logiken och objektivitet som inte innefattar ditt deltagande i tid men den tredje parts upplevelse är grunden till demokratiska, oligarkiska och diktatoriska fasoner. Logiken innefattar undersökningar av orsak till händelser. Väg till undersökningar medför missuppfattningar och allvarliga risker typ korruption.

Vi får tänka annorlunda nu (rättvist... hahaha!) att ”Diktatorer och oligarker behöver inte vara tyranner men en demokrati kan styrs av tyranner.” Alla tre koncepter och procedurer behöver inte halka (holka) i missuppfattning och korruption för det. MEN orättvisa uppstår dagligen i vår modernt demokratisk samhälle samt ute i världen där diktator och oligarker styr.

ORSAK till ändelserna.
Orsak till självförsvar. Orsak till angrepp kan vara självförsvar. Självförsvar är bara ett resultat av ett oprovocerat angrepp. SJÄLVFÖRSVAR har spontanitet (stunden) och planering (händelse i tiden) i sin dynamik. MED SJÄLVFÖRSVAR, oavsett konsekvenser som innebär för angripare-rna är RÄTTVISA som framträder. OBS! Självförsvar skall inte blandas med definition ”Försvar”. T.ex. en advokat, åklagare och domare, makthavarna (föräldrar, polisen, fångvakter, militärer, arbetsledare osv.) FÖRSVARAR. Försvarar kan innebära försvara skurkar i lagens hemliga labyrinter eller skapas av andra intressefrågor och galenskap.
Orsak till domar. Så låter en av mina 850 aforismer: ”DOMEN. Till dess att mänskligheten inte kan läsa andras tankar är ingen DOM rätt bevisad.” Det svaret till Ss, rättfärdighet och gällande logiken.
Orsak till Singlarslant. Varken singla slant eller domar är rättvisa. Rättvist är bara självförsvar, och det grundar sig på icke våld. Men singla slant är en länk till alternativ för att lösa vad domar och andra mänskliga reaktion inte åstadkomma. Singla slant Ss, till mottagningsbevis, tillhör omedveten, slump eller öde eller hur? En sak är säker att det... går att träna upp och styra vad vi vill. Jag vet det för jag kan det! L u g n … finns i vår tid ett sätt att lotta ut sanningen ... om inte så är det bevis att vi inte är så intelligenta som vi tror att vi är.

SLUTGILTIGT BESLUTSFATTANDE.

LAGEN. Lagen blev för att enär oliktänkande men som vi förstår efter denna lektyr är långt ifrån rättvisa. I en av mina 851 maximer (t.ex. ordspråk, aforismer) skriver jag ”Rättvisa står inte alltid i lagboken”. Tiden bevisar ständigt att för många oskyldiga faller offer för felaktiga beslut. Lagen är ett kollektivt ansvarstagande för den grupp du lever med och det lyder olika från land till land. ”Lotto” att lotta ut efter en oenig dom är sista utvägen till uppgörelse vid demokratiska procedurer och alltså kvarstår som ett alternativ till rättvisa. Rättvist eller rättvisa är med andra ord i allas högsta grad en personlig, individuellt medvetande, uppfattning och upplevelse.

Se vi närmare på procedurer och mening med lotto som lag och alternativ som rättvisa.

PROCEDUR. Folkomröstning som är roten till den mest demokratiska objektiva och allmänt deltagande ta vi det som exempel bland alla demokratiska principer och procedurer. Alltså, där oenighet för en eller fler förslag inte får bukt till problem är lotto lösning till allas eniga och oeniga viljor. NOTERA att det handlar om allra sista beslut som innebär oavsett rätt eller fel så är den obrytbar, absolut, enig, helig och evig.
OMPRÖVNING (överklaga). I de demokratiska leden är omprövning en del av systemet. Med införandet av lotto blir omprövning nästan uteslutet.
EN SÅDAN RÖSTNINGSSÄTT FINNS FÖR ATT UNDVIKA ALLA TYPER AV HOT, FÖRTRYCKNINGAR OCH KORRUPTION.

Min politik är ett försök att reda ut på vilken sätt vi människor i Sverige "lagom land (befolkningssätt, natur och politisk)" vi kan kommunicerar mot alla utopiska slutsatser som jag själv i följande analys har åstadkomma http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

”Rättvisa, Identitet, Neutralitet, Solidaritet!”  *1, ”Fri på Jord med Sofia Karlsson, Sofia Sandén, Malin Foxdal, Sara Isaksson, med synkroniserings inslag av TOR Svärdtorp Bodens kanoner. Kan ändras med trummor eller manliga röster som imiterar kanoner smällande som går att lyssna som inslag i olika T.S. Youtube.”

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com

 

 

 

FYRA

 

Drivs av Google ÖversättÖversätt

 

Tor Svärdtorp maktpolitik från den mänskliga till rättvisans sida. NR 2

Läs detta, funderar och lämna en kommentar till tor.svardtorp@gmail.com Allt pedagogisk skriven att ovanliga ord förklaras förståndigt för alla.

Det handlar om KAPITLAR I, II, III, IV, V och VI=6=sex. Vad handlar det om? Följande kallar vi nomenklatur och leder dig till att förstå dels eller helt källa till vad menas med… Vem är jag? Falska och äkta politiska partier och ideologier. Religion. Lögner. Rättvisa betydelse. Familj. Expansion, makt och generering. Vetenskap om livets början samt tidsperiod (Era Epok) kvartär som vi lever i NU! Staten, regeringar, REF. Demografi. Tredjevärlden. Rika fattigdom och misär den riktiga skillnad! Överlevnad. Den minsta sandkorn och terapi. Aforism och metafor. Inbördeskrig,  genocid, förintelse, holocaust. DO, JO, JK osv. Skattetvång. Undervisning. Världs problematik om natur resurser m,m. Gratis samhälle. BEHAG. Arbete, Produktion, konsumtion och utvecklare. Gemenskap och olika frihet. … m.m. …

 

I

För mig som söker svar (är en sökare) på ”livets mening” är livet på jorden ”utan tid” oavsett vetenskapliga beräkningar eller religiösa skrifter.

Samlevnad styrs av politik som är ”kunskap att regera sig som individen och i gemenskap.” Politiska strömmar eller ideologier närvarar i religioner och ekonomiska intressen sammanhang*.

Religioner har en färdig struktur eller val, tro som vid ekonomiska intressen istället är format av olika definitioner som turas om med diktaturiska varianter eller demokratiska förvandlingar *1.

 

POLITIK

LÖGNEN börjar med mystifikation av ideologier, kalla t.ex. 1- ett politiskt parti för si och för så genom att inte nämna grunderna, -2 förändrar grunderna genom att sprida personliga eller styrande (elit) talkningar, 3- profilera ett politiskt program efter egen person och kallar det med sitt namn och styr makten till sig själv som ensam ledare eller bara för de som är med i styre eller partiet och det är en effekt att gör partiet selektioniskt och det i sig skapar diskriminering och motsättningar, 4- kalla politisk parti på med benämning som tom. inte har med ideologi att göra. A -ställa sig på inte tydliga position som höger eller vänster. B -använder sig av konstiga symboler och lockar individer och massan till egna påhittade linjer och intressen. OBS! Genom att vi är en påverkande varelse gör att via allt detta underhålls motsättningar, konflikter, rädslor och dvs. våld!

De riktiga, sanna, äkta politiska ideologier är bara ”Kommunism” ”Socialism” ”Anarkism” ”Liberalism eller Kapitalism”. Efter mina omfattade studier, undersökningar och relationer till olika sammanhang jag känner inte till andra definitioner som binder den ekonomiska och social skillnad än religioner för sigHör av dig till mig om du vet annat.

 

Alla dessa äkta ideologier och falska politiska partier utöver ekonomiska skillnader och utanför religiösa sammanhang, har ofta som basis definitioner typ diktatur, demokrati och ett berg av olika strukturer eller definition som republikaner, monarkister, federalister, nationalister, bära namn av en ledare, refererar sig till deras etniska ursprung eller stammen osv.

 

RELIGION

Religion föder kyrkor och dvs. olikhet till den del kontexter, procedurer, men alla har samma mål GUD.

I de moderna religion ofta nämns t.ex. att saker och ting inte är viktig och dels stämmer för som vi känner till att efter döden kan du inte ta med dig av egen rikedom eller fattigdom. Förr i olika tro var viktig att i graven följer med dig dels saker som vapen, utrustning, djur och människor med mening att dessa tillhör huvudperson som behov när denne vandrar i livet efter detta.

Via religion lär oss att GUD är suverän.

Bara det att tro på annat liv efter livet på jorden gör människor tryggare i sin oroliga ande av dagliga strapatser och nattens drömmar, framgångar och motgångar, rädslor och hopp.

 

Dels religioner är opportunistiska genom att dessa lierar sig med s.k. grupp, stammen, tribun, etnisk, stats- geo- global eller världspolitik. Båda dessa staten och religion regeras som jag här påpekat vid icke numrerade asterisk (*) av expansions väsende där olika behov bl.a. t.ex. makt dominera.

 

Politik och religion GENERERAR och gör oss lätt hörda och styrda osv.

Generering är en form av överlevnad vid kunskap i samband med intelligens och gör en faktor att vägen som vi skulle följa är att leva i ett fattigt samhälle för att alla är allt och viceversa. Gör vi inte det sker just vad vi ser idag att tiden går så fort att händelserna förkortar tiden så att slutet kan närmar sig snabbare och brutalt vi kommer att försvinna!

Så har varit, är och kommer att vara tills vi mänsklighet faller av eller livet förändras efter en revolution, världskatastrof inom evolution, vara och intet. Lägg till en bild av denna slutsats aforism, så kan du förvandla det i en metafors och upplev vidare känsla som du få efter följande konstaterande exempel om tidernas tid som följer.

II

https://www.youtube.com/watch?v=57merteLsBc The Best Documentary Ever!! - The Story Of Earth And Life

https://www.youtube.com/watch?v=SGxDv7XybSo Evolution från apa till människa. Från Proconsul till Homo heidelbergensis

https://www.youtube.com/watch?v=GT7pWDCYViY L'Uomo Discende dalla Scimmia? | Cronache Umane Ep. 1

https://www.youtube.com/watch?v=VMuI4S6e_yw Documentaire: Il Était Une Fois Notre Planète (FR HD)

https://www.youtube.com/watch?v=pj3kqK_bOV4 El Nacimiento de la vida ¦ Desde la primera célula hasta los humanos

https://www.youtube.com/watch?v=eAXHS4MjhUs L'Era dell'Uomo | Olocene (Quaternario) | Cronache Biogeologiche Ep. 18

 

När man ser, lyssna och läser om LIVET och TIDEN, jämför sedan på POLITIKEN, RELIGIONER och vårt korta liv på jorden. Hur känns då? Jag känner mig som den minsta sandkorn på jorden. Vill bara leva h’r och nu i BEHAG och dvs. icke våld i mig och i välden kring mig som i sin tur betyder i ropet till livet leva ”kärlek på hela jorden!”  OBS! Vi lever på slutet av KVATERN tids -period som i princip ta oss till en glacial tid MEN för vanligt folk då media talar om UPPVÄRMNING man blir konfunderad.

 

III

När man är så lite, kommer fråga: vad är för vits med våld? Krig? Missbruk, Rättvisa? Nationer? Jobbet eller lathet? Blir martyr? Hjälte? Barn och familj? Staten? Regeringar? Lyx eller misär? Egoism eller altruism? Lägg till här allt som du kan komma på och synonymer eller hitta på dina definitioner om vad är eller inte är, varför och vad?  Efteråt, om du inte upplever känsla att vi är så små gentemot dessa fakta, att du inte inser att det är kärlek som räknas för dig och oss alla och för den lilla tid som vi ha i väntan att slut kommer 10, 100, 1000 år eller vad då? Har du missat att det är BEHAG som är syftet till livet som människor sträva efter i natur mening, då frågar jag dig: varför tolererar du att tredje världen demografi inte förändras eller stoppas? MITT RÅD ÄR ATT DU KAN BEHÖVA BESÖKA TERAPEUTER SOM t.ex. HOS MIG, HOS ANDRA I DEN STIL, LÅT DIG LEDA AV HANDKRAFT LEDARE SOM JAG OCH MÅNGA ANDRA SOM FINNS I VÅR UTVECKLADE SAMHÄLLET! Rösta för din räddning! Reagera, kom du med och väljer rätt…

 

IV

Det handlar om klimat fråga ”frågaaahahaha” mm., m.fl. osv. etc. stark kryddad!


JAG har slutat att var diplomatisk eller har en vårdat språk som andra kräver för att tillåta rätten till yttrsndefrihet!

 

Giftig soppa!

1) Sverige ligger i en kontinent fas på vägen till global-ism och jag referera mig till att vi är i EUs grepp, i munnen till blablaister (blaha, blaha och blaha) i deras gigantiska möte som kosta oss mänsklighet skattebetalare eller ej, som t.ex. i år 2021 i möte i ROM Italien G7-G20 och vidare i Glasgow Skottland med COP26 i FN regi!

2) Smyg av våra ansvariga ”UPPGRADERADE korrupta och dels ignoranta militärer, deras bröder lika imbecilla politiker och deras kusiner nationella massmedia styrda av fega reportrar osv.” som styr så pass att vår neutralitet är redan skada. NOTERA scenario av en ev. militär konfrontation, NATO atom bomb styrkor, Enade Ryssland atom bomb styrkor, Kina atom bomb styrkor och fler med!

3) Tredjevärlden i ständigt behov av bidrag.

4) Lokala och världen företagsamhet ständig i ekonomisk konkurrens dvs. att just konkurrens utan gränssättning är ROTEN till KAPITALISM!

5) Nationella hemligt stämplade verksamhet som underhåller manipulation och korruption som involvera våra regeringar, staten, där olika dels hämliga och andra kända organisationer påverkar och styr dels i hemlighet bland politiska partier, kyrkor, företag m.fl.
Vi har folk som rent sagt är mental instabila och sitter och bestämma i olika sociala frågor, vid myndigheter, regering, privat och nationell verksamhet idioter eller outbildade är positionerade till ansvar och dessa har röstat upp av idioter nr 2 som kan vara du eller andra som är passiva eller tillhör de som är för eller i s.k. politisk opposition!

 

Vi lever med lag ur kontexten och tiden, det är resultat av ”lögn”.

 

6) I vårt land SVERIGE lever VI nu mer i en form av nationell identitet förnedring med en massa skjutningarbedrägeride ta vår rättighet, sliter barn och liv ifrån oss med falska utredningar http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm, domstolar m.fl. de förstör familjerna och skadar människor till död! De själva som t.ex. bl.a. utan tjänstemannaansvar rädda sitt skinn, position, plånbok och vidare begår brått mott barn, föräldrar, familjer, grupper och svenska folket!

DESSA: ansvariga domare, advokater, politiker typ nämndemän m.fl. blir alltså varken granskade, straffade och sparkade.

 

7) Riks information med skolor, media bekväma medelklass och rika har skapat förtro till enhet som DO, JO, JK m.fl., som skulle rätta felaktiga beslut. Sanningen är att ibland dessa organisationer för den mesta är fungerar som man bruka säga ”lägga ett plåster på sår” och den oerfarna svennen kommer vidare att plågas i sin vanmakt, ensamhet, naken mitt i kyla eller krävande varm tills han faller på graven!

 

-Det handlar om ett tyst inbördeskrig, selektionism, genocid bland holokaust

 

8) Politiska partier under spärr än fortsätta att påverka och styr… det gör mig och andra medvetna vansinnig upprörda och arg!

 

9) Styrt media av ansvariga politiker få oss tro att en vuxen illegal med sina olika definitioner som svischas till kontext, invandrare, kommer att integreras sig där befinner sig, men vi vet att så är inte för de flesta och fråga är ”till vad? Är det möjligt?” Politikermyndigheters och media ansvariga berättar inte offentlig och ständig som de gör med frågor som stärker deras position, de instruerar inte stackar svennen så att dessa förstå, vaknar från okunskap, passivitet, ide eller mardröm att, en vuxen människa är färdig radikaliserad vid 25 år där har levt stadig, i sitt land, vid etnisk tillhörighet, nationalitet, religiös och tro, kulturell eller politisk! Konkret exempel bl.a. är staplade i minne till släkt som överlever efter de offer avlidna av CV19 virus! KRITIKEN mott svenska ansvariga för en slapp politik gällande allvarliga konsekvenser kom här om dagen, från EU kommission och som jag skrev ovan det handlar om ett plåster på sår men som inte leder någon vart eller leder till böter för de som inte rättar sig till samarbete, till överenskommelse och vad mer? Räkning för böter, för deras felaktighet, för deras blaha och blaha samt lögner står vi alla svenskarna samt mänsklighetens för. Just det, det handlar om ordet för, vi står för som redan bevisad av själva idioter kriminella mördare pga. egna intressen, rädslor och deras slapp politik ! 

IDAG på NÄTET FINNS så MÅNGA KRITIK FÖR ELLER EMOT, KONSPIRATIONS TEORIER, LÖGNER, VRIDSKALLAR, EMPATIER och SANNINGAR som INTE ÄR, en FLOD MED FORSAR och VATTENFALL, BERGSTOPP som INTE VI KAN NÅR och MER SOM VI INTE HINNER MED VARE SIG FÖRSTÅ ELLE FÖRVÄRKLIGA. I denna universum bland andra olika enheter verkar som vi lever i den eviga åtta… Vi är förlorade!

 

 

V

NU se vi del solsida med rätta ljus och lagom varm temperatur så att livet än fortplantar sig.

 

- Alla dessa miljarder som våra regeringar slösa för hjälp till s.k. tredjevärlden och tvingar oss att bidra till!

- Andra inhemska riks slöseri t.ex. 26 miljarder på ett år för LVU omhändertagna barn m.m. kring problematik som, till 90% är skapad av trafficin hallickar och kriminella myndighet och politiker med okunskap, illvillighet, hämnd, missbruk och mentalstörning som får skenar slöseri och vidare få stagnation av denna kancer plåga.

- Vi se finanser problematik när t.ex. politiker bestämde sig att använda våran pengar som skattebetalare och utan att fråga oss eller om vilken medborgare frivillig ville vara med för att stödja kris bl. flera, att rädda bankerna.

- Andra bidrag och investeringar som hamnar via andra vägar i skatteparadiset (jag svamla lite här… men det finns en sanning om man tänker på företag som stöds med skattebetalare bidrag, lågbetalda arbetskraft osv.) Allt det och annat kriminell beteende som inte är i min personliga kunskap men som få en att anar.

- Miljarder, biljarder, triljarder osv. Skr. som statens ansvariga och privata medgivare och deltagare tillsammans har stulit under korta decennier eller från statens grundades som fel eller obefogade i vårt land slussat och slussas ut till bedragare av olika slag från lilla svennen, den okända och kända positionerade person som redan var och är rikaslösas ut av inkompetenta myndigheter och politiker, ger en rejäl summa!

SUMMA som skulle stödja infrastruktur som vägar, sophantering, avlopp, vatten och el försörjning, skog, sjöar och havet resurser, stöd till pensionärer och barn familj, undervisningar och hälsoidrott, vård för fysisk och mental sjuka behövande samt omvärdering av nationella institutioner för en tryggare Sverige. OMVÄRDERA, genom att t.ex. förvandlar vård för intagna där många oskyldig sväva bland ofattbart till alvarliga trauman!

Gällande s.k. KRIMINELLA personlig ställning som kan lösas med mänskligt och effektiv intelligent fungerare sätt genom att för det första A) ERKÄNNA att alla VI SOM TRANSITERAR i SVERIGE eller ÄR SVENSKA MEDBORGARE är VI ALLA ANSVARIGA FÖR VÅLD!

B) Erkänna att alla kriminella är dels OFFER av okunskap och vår passivitet!

C) På tredje plats vid lina av denna filosofiska tänkande, är att lösning av dessa intriger som drabbar oss som jag kallar ”intagnas problem” som är precis lika i hela världen, är med att godkänna byar för vård istället för att bygga anstalter som straffar, anstalter eller stater där kriminala stärker sina positioner med vidare utbredning!

 

Det är bevisat att straffet inte lönar sig, det är fel väg att går, straffet fungerar inte för annars skulle idag efter tusental år skulle vi människor med så kallas intelligens har hittat lösning för det!   

Använd förståndet och mod och TÄNK BREDARE, ställ dig utanför upplever som t.ex. har påverkad av nyheter som styr och skapar din inställning av avsky och ilskaSe närmare ”OFFER” problematik som brännmärker dels människor som kriminella och andra som tros var oskyldiga. Sanningen är att vi alla är samtidig ansvariga och offer! Tänk på alla avrättade personer, alla förintelseralla summariska avrättning, alla massakeralla krigalla mord i huvudtaget DET ger samma slutsatser som är med kriminalitet beteende! Därför med allt annat skall vi ÄNDRA KURSEN.

Just igår kvällen torsdag (min dag), 2021-11-03 såg på youtube en film dubblad på italienska ”Conspiracy - La Cospirazione 2016  Thriller/Drammatico. Con med Anthony Hopkins, Al Pacino, Josh Duhamel och i hela framkom en mening att ”det var inte mening att leta efter sanningen” som relaterades till lag, företagsamverka, mord och vad som istället för det skulle vara… 

I kommentaren på italienska som är min andra språk - "La giustizia si basa sulle prove evidenti ed è quella che si definisce VERITÀ!" Il comportamento umano con la sete del potere crea la MENZOGNA ed è li che nasce la deessa a due teste LA LEGGE.

Översättad på mitt tredje språk bland de sex som jag kan låter som följer; "Rättvisa bygger på tydliga bevis och är vad som kallas SANNING!" Makt törst som är en av mänskligt beteende skapar LÖGNEN och det är där som den tvåhövdade gudinnan LAGEN föds.

 

Alltså.

1.      jag menar att samhället ordningsvakter som polis, om skulle få stöd av laterala frivilliga organisationer som medborgargardnatt vandraregrannsamverkan nya anpassade föreningar med robotik och IT kunskaper för beredskap och skydd, paramilitäraenskilda medborgare med kognitiva kunskaper, skulle detta sammansättning vara en direkt satsning som kan och kommer som jag tror lösa den evident-siella (som syns och närvara på riktigt) kriminalitet.

2.     Satsa för hälsosamt produktion.

3.     Starkare stats och självständigt militär försvar.

4.     Satsa på vetenskap

Dessa resurser son inte äns tänk sig finnas av vår debila ansvarigaEn sådan realisation, en sådant fri deltagande skulle fungerar att motverka våldet och förebygga en sårad samhället.

Vår sista tid och för våra framtida generationer skulle uppfylla drömmen av BEHAG istället en vanmakt och smärta!

 

Låt oss inte luras av förhoppningar som t.ex. av att Volvo car med s.k. folkaktier och vad det kan vara, som kan ta in oss vid satsning för en mer garanterad pension osv. Ingen garanti som kan ha bevisat motverkar allt annan onda och kan stärka förhoppningar men kvarstår att detta ger oss bubblor i gärna. Positiv prognos av det som media och ansvariga säger, är att som jag anar att det kan finnas positiva effekter som närvara några år men, i skuggan till mörk sida att Volvo i sin helhet är också ett multinationellföretag där t.ex. Kina äger en del osv. Allt detta och mer kall dessutom vägas i samband med industriella processen som inte visar vänder sig till en positiv utveckling genom t.ex. hittar alternativa vägar för transport som garanterar naturens hälsa.

En sådan realitet i relation med andra värdens spänningar är det som gör mig positiv människan till en pessimist!

 

Härmed jag måste dra ett skratt av alla dessa pajas som styr eller representerar länder som Indien som är superbefolkad och med de afrikanska kenyanerna m.fl. som gör oss s.k. rika länder ansvariga för uppvärmning och katastrof på jorden och tom. kräver mer bistånd för det och annat. Argentinas ledare det samma, som menar vill att landet nationens skuld skall raderas från världsbanken med förslag att istället investera skuldens i deras land där sade att i Argentina finns många familjer med många barn!

Fråga och svar är: har vi européer ställ till att dessa länder inte kunnat som Kina (mina eloger för då tid) sätt gräns på födande?

Summa summarum kärna till världens problem ÄR GAPET som vänta oss för en fjärde världskrig!   

 

Dessa händelser, som markerar människor beteende i filosofi framhäver vad jag har definierat i olika tidigare analys att det handlar om mänsklighet mentalsjuka och som gör oss människor självmordbenägen av olika orsak. Det är som ett TYST INBÖRDESKRIGen GENOCID som görs av ansvariga och medvetet makthavarnas. Det handlar om ett MASSMORD, en FÖRINTELSE av egna eller oliktänkande i världen!  Bland det, skapas etisk eller etnisk individuell eller massmartyrskap d.v.s. självmord för sin tro eller idé som t.ex. den kända händelse i Kina frihetstorg där stridsvagnar körde över liggande protestanter det kallas också holocaust då när vilja till döden inte viker eller sviker tankarnaDärför också menar jag att dessa påhittade strafftribunaler mott historiska eller nya s.k. folk eller krigsbrott är inte annat än plåster på sår som ovan citerad, en lurendrejäri. Det handlar också att ONDA som inte vi inte vill behärskar, det är bevis att våra staters, regeringar, religionernas makthavare har inte kommit länge med mental utveckling och ligger i stadiet PRIMITIVA och det utlöser rättvist rätt till upplopp, rätt till öppet protester av alla slag samt också beväpnad reaktion från den enskilde eller massorna med eller utan slag av REVOLUTION!

  

Ställ alla dessa makthavare missbrukare inför domstolen för folk mord fördet händer nu med alla bevis som saker visa sig är och se t.ex. vidare problematik https://vi-pr.com/varldens_problem.htm och få dessa smaka sin kaka. Härmed i min ilskabesvikelse och vanmakt att vara förtryckt gör jag precis som dessa galningar NJUTA av att önska till STRAFF och våldet! Här följer en av mina aforismer som stärker mening Vi är imbecilles monster… vi som inte lyder natur eller som gör oss själva gudar.”

 

 

VI

Vi skall ha en god soppa kryddad eller ej, god sex för de som kan och vill och mycket annat gott med följande lösningar.

 

A, B, C. Några korta ex. om politiska förändringar:

 

A

FÖLJER en del förslag som kan vara som en del ovannämnda en ny struktur för ett mer rättvist samhälle.

·        Reflektorerna=REF

REF är medverkande människor på lokal nivå som är en sammansättning med mångsidiga kunskaper och för det mesta med lång livserfarenhet, det följs av praktikanter medhjälpare. Reflektorernas aktiviteter är som kuratorer av olika typ från rådgivning för motion till kost, psykologiska problemlösningar och alltså en allmän sköterska för att underhålla ett kontaktnät som är för att förebygga ensamhet, sjukdomar, råd för beteendeanpassning, vision osv. REF finns där familjerna av olika konstellationer finns och är nödvändiga i tätorter. Se referens på http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

·        Skolundervisning skall vara grundlig nationell och enhetlig samt lokal anpassad. I olika skolstadier ingen käft med ungar eller stökiga föräldrar och samvaro skall ledas med ordning och reda!

·        Förnyat tjänstemannaansvar!

·        Familj är suverän och öppna möjlighet till hemundervisning utan krångel!

·        Lokala, regionala och dels nationella samt internationella relationer inom viktiga beslut görs via folkomröstning där majoritet leder till beslut. Minoritet kan avstå i konkreta handlingar om så önskas!

·        Stängda nationella gränser för motarbetar illegal trafik om droger, arbetskraft, illegala invandring, det för att höja folket trygghet och rikes säkerhet!

·        Massmedia blir inte bidragstagare av skattebetalare men bara en kanal blir för riks nödvändighet bl.a. som larm och vidare information i fall en kris, krig, katastrof osv. kan framträda.

·        Yrkesmilitär närvaro med högt politisk kompetens i olika sammanhang, från folk till regering. Uppskattning för hemvärn folk, medborgargardister och paramilitär i samröre med polisen och räddningstjänst! Medborgarna s.k. civilister rätt till ingripande mott brottslighet och för personligt säkerhet samt effektivitet gäller rätt till att bär vapen.

 

B

Det handlar att gör oss medvetna om vad man menar ”FATTIG SAMHÄLLE och ÖVERLEVNAD”

Det spelar ingen roll hur rik eller fattig du är eller i vilken tid och plats vi befinner oss på jorden faktum är att KRIS, KRIG, KATASTROF och MISÄR kan drabba oss!

Som jag har redan påpekat i andra av mina analyser förklarar jag skillnader mellan en fattigdom och misär. Fattigdom i samhällets mening är en levnad som grunda på jamlikhet och solidaritet m.m. av den humanitära sfären. Vi ha kläder och skor, tack på huvudet, en bostad, mat och dricksvatten, värme i kall väder och behaglig i extrem varmt väder.

Vi kan resa fast inte man äga ett motorfordon.

Vi har naturen i hörnet med allemansrätten i spetsen och odlingsmöjligheter m.m.

Vilken rikedom när man definieras på det sättet fattiga, eller hur?

Grund kunskap för överleva och leva fattig är vad man menar med ÖVERLEVNAD.           

 

C

En kedjereaktion av arbetslöshet är det som med mina tänkbara åtgärder skulle det sker… men man få välja, går ner eller går upp, dö eller leva?

Önska man blir älskad, respekterad eller?

Fråga är: skall man leva global, kontinental eller nationell?

Följande drabbar hela världen OAVSÄTT underbetalt eller överbetalt allt utan proportioner, få människor skall försörja stor massan eller massan som försörjer få människor och när kassan är tomt och dvs. stöd, natur resurser ta slut osv. då vem försörja vem?

Vi ta bara en lite exempel som du själv lägga i läror tankar så du börja jämföra med andra objekten och livet sammanhang. Vi kan säga att ENSAM PÅ JORDEN eller i VÄRLDEN du kommer inte att leva länge…

 

Se vi närmare produktionkonsumtion och utvecklare.

Gruvorna producerar malm som sedan bearbetas och blir stål och med stål bygger man transportmedel, bostäder, arbetsredskap m.m.

Vetenskap hjälper med möjlighet att bygga med syntetiskt träd och linne blandning så vi sparar träd.

Vägar med ny asfalt som kan ladda elektriskfordon, nanoteknik tränger sig djupare i IT världen.

Havsvatten går att förvandlas till dricksvatten, robotik etc.

Många mer händer som vi få veta vad tidigare statmakt eller andra intressenter inte vill att vi får veta och än sker idag MEN STOR TAK till INTERNET MEDIA och TELEFONI m.m. Summa summarum i hela världen talas, debatteras och praktisk också försöker goda viljor att rädda livet på planeten Terra.

 

NÄR olyckan är här är det bra att vi kan kunskap om överlevnad och följer

t.ex.

1.       preppers klok praktik genom at gör som rådas av Försvarsmakten att samla mat och vatten och andra nödvändigheter för minst 72 timmar osv.

 

2.     Hälsa skall hållas i trim och den mentala det samma.

 

3.     Bra om man har praktiserad en konststrids teknik som självförsvar osv. Har haft militärttjänstgöring och i den styl.

 

4.     Angående relationer bland familj, grannar, den okänt att visar omtänksamhet precis som med samma nödvändighet är bestämdhet.

 

5.     Att var mer natur nära, att var mer utåtriktad genom t.ex. vara med olika aktivitet, går på kurser och lär sig hantverk eller  överlevnadskurser. Praktisera egna påhitt eller andra kunskap som idag går att få gratis via youtube eller läsningar på olika hemsidor som t.ex. www.vi-pr.com eller traditionell men alltid aktuell att läsa böcker.

 

Med stor kärlek till dig… ha det bra och lycka till!

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

* ”Dessa, styrs av maktens behov och icke makten, tankar, tankar som skapas av en kemist processen i människan och som skapat oss INTELLIGENTA varelse. Dessa i sin tur styr vår gärna och beteende.”

Via LÖGNERNA, PÅHITT, RÄTT eller FEL, MAKT eller ICKE MAKT vid RELIGION och POLITIK känner vi till har vi samma mål att EXPANDERA SIG via t.ex. konkurrens och makt.

Expansion under premisser av MAKT se vi risken av katastrofale händelse som ev. fjärden världskrig, den demografiska allvar som t.ex. innebär en kedjereaktion dvs. atomisk explosion som involverar LIVET i vår TID BEGRÄNSNING! MISSBRUKET är en del av livets problematik som på ett ”…onaturlig…” sätt grundas på människan bland olika faror t.ex. två här ovannämnda (världskrig + demografi) av en tredje av maktens struktur se vidare på en av mina analyser http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

*Dessa två kontrastfenomen som är själva behov att har eller inte ha, äga eller inte äga, är grunden till alla konflikter och dvs. ”VÅLD”.

Natur lösning för att undanrödja OBEHAG som innebär överskridande gräns dvs. våld, resumerar jag i min filosofisk tänkande med ord och mening med definition ”individuellfrihet”. Substans i det, är den högsta av ”FRIHETSDEFINITIONER” och alltså när vi går tillbaka eller att på en naturlig sätt vi människor når ”nivåer” att INTE TÄNKA.

Alltså är vi fria kunskap mässig och som många strävar intelligent och dvs. praktiskt när dagens medvetet eller förståndet gör för oss klart att dagens uppfattning av en reaktion som 1- definieras våld i vår kultur inte är lika i andra kultur. När förståndet gör klar för oss att 2- lagar finns för stärka gruppens intressen och undanröjer rättvisa betydelse som icke är våld när t.ex. agerar vi med fysiskt styrka eller intelligens dvs. med vapen för att skydda det eller dem som vi har kär. 3- När vi kommer att vara så pass utvecklade att jämlika djurens och naturens beteende inom mening med samlevnad vid olikhet (pluralism) t.ex. djur instinktiv skapar revir för föda eller följer dominans för egen genetisk spridning eller när 4- flora expanderar sig och är eller förvandlas till invasiva för andra specimen bekostnad att det inte är våld! 5- Att naturen, livet, tiden har sin gång som vi inte kan påverkar pga. vi vet inte om vi lever livets början, livet i huvudtaget eller livet slut. 6- När vi förstår att RÄTTVISAN grundas på BEVIS, SPONTANEITET och att bryta mot dessa beteende hamnar vi i konflikter och dvs. att dessa kontrastformer av politik och religion art är VÅLD. Dessa vi kan milda via ”homogena samhället http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm”.

*2 På en icke naturlig sätt att når BEHAG i livet mening som vi människor ser på det och sträva efter ”icke våld” alltså, inkluderar livet kontraster definition och det har inte med VÅLD eller OBEHAG at göra.