VARNING: LVU -SKILSMÄSSAN -SAMBOFÖRHÅLLANDE m.m. statspolitik och statsreligion.

Här tas inte parti för eller mot en förening, grupp social eller politisk val, det är viktig att alla krafter enar sig till gemensamma front för kunna lösa problem om "BARN OMHÄNDERTAGANDE"

 

Pernilla Ann-sofie Gunnarsson

Administratör

Gruppexpert

Livsstegen

Livsstegen är en vandring i vårt eget inre, ett självhjälpsprogram som hjälper oss att, med stöd av andra, växa och komma vidare i livet. I höst startar vi upp två grupper, en grupp för ungdomar (16-25 år) och en grupp för vuxna.

Livsstegen är ett kostnadsfritt självhjälpsprogram i tolv steg för oss som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Trots att de flesta i vårt land har det materiellt mycket bra ökar den psykiska ohälsan. Många brottas med en känsla av meningslöshet. Något har kommit mellan oss och livet, något som hindrar oss från att leva det liv vi vill leva. Livsstegen är en vandring i vårt eget inre, ett självhjälpsprogram som hjälper oss att, med stöd av andra, växa och komma vidare i livet.

Livsstegen är prästen och författaren Olle Carlssons egen tolkning och översättning av stegen. Han har beskrivit sin metod i boken ”Livsstegen – 12 steg till inre hälsa”. Arbetet i självhjälpsgrupperna utgår ifrån boken.

Livsstegen riktar sig till alla som söker en varaktig livsförändring. Alla människor kan använda sig av metoden, oavsett vad det är man vill förändra. I förordet till boken skriver Olle Carlsson att hans ärende är att visa på hur de tolv stegen kan vara en hjälp också för dem som har ett problem eller ett dilemma som står utanför den vanliga benämningen på ett missbruk. ”För dig som brottas med en situation som du inte kan ta dig ur på egen hand och som på olika sätt kämpar med utmaningen att vara både en underbar och en otillräcklig människa.”

Varje Livsstegsgrupp består av runt tio deltagare som träffas vid tolv tillfällen, en gång i veckan i tre månader, tillsammans med en handledare. Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning eller längtan i sitt eget liv utifrån tolv existentiella teman.

I grupperna lyssnar man till varandra utan att kommentera eller ge varandra råd. Alla som vill får komma till tals. Allt som sägs i gruppen stannar inom gruppen.

 

 

 

OBS! VAD? Genom Facebook, Tik Tok, bloggar, hemsidor, böcker, publikationer av olika slag och massmedia, föredrag, insändare osv. går att genomskåda den MENTALA SOM DRIVE ÄN ELLER GRUPPEN samt anar eller tom. konstatera vem andra ligger bakom kulisserna och dra trådar till marionetter spel eller håller fånga dessa offer. "Ser världen med andras ögon" dvs.

 

härmed vi kan läsa innehåll av följande affischer och annat inslag som tekningar, färg och bilder så att VI förstår innehåll som sikta till extremism i olika form positiva-negativa. Har man haft dessutom närmare kontakt med ansvariga eller drivkrafter fördjupas kunskap och avslöjas dolda meningar medvetna o omedvetna som DRIVE dessa. Det handlar inte bara om svaghet som i moderna tider accepteras, det handlar också om psykotiska föreställningar. Des beteende skall sättgränsas, inte följa om inte förändringar sker! Det är ett farligt spel som kan driva de som följer till en vidare ondcirkel av djupare lidande.

 

De ”svaga” för att blir trodda MÅSTE kunna hantera deras belastning genom vidare analys och kontroll på problem.

Bland bild materialet här nere förekommer tydligt innehåll som visar ingen köns jämlikhet, har ingen substans i mening och driver åt ett håll. Man får en uppfattning att rörelserna styrs av yttre makten typisk av statspolitiska partier, religösa sammanhang som ”betalar (stödjer) subversiv verksamhet.  

Att inte vara gift går vårdnad till barn bara till kvinna.

Vad menas med det? Cirkel som ringa in knytnäven betyder gruppen, familjen eller vad? Röda färg pga. vänster aktivist eller?  Mycket sällan om aldrig agerar nämndemän för stöd till anklagade. ÖVERBEFOLKAD Indien för ofta dödar man flickor. Finns alternativ som socialförvaltning och politiker kan tas för undvika sådana händelse och hålla sig fast till mänskliga rättigheter att båda föräldrar ha vårdnad och umgänge med deras biologiska barn.    Här har vi PARTISKA och inte genomtänkta affischer och dvs. kulturskillnader och inte bevisat påstående då logiken visar att t.ex. skjutningar där mindre åriga är involverade jus nu 2023 är bevisad att den här typ av våld i en sådan stor omfattning är INTE TYPISK SVENSKT men det är importerad. Här har vi två affischer som är tendensiösa för då vad skall vi säga om LVU? Om rätt till gemensamma vårdnad som start skott till mänskliga rättigheter och RÄTTISA? Här finn inte en manlig bild som skulle symboliserar pappa FAMILJHEM? Påhittat definition av makthavare som inte följer logiken och dvs. finns bara en familj och är den BIOLOGISKA. Adoptera barn, placerade barn hos sig av en eller flera personer är en tillfällig samhällets kompensation för de barn som pga. olyckhändelse blev föräldralösa! DESSUTOM i moderna tider det skall sker på frivillig bas UTAN EKONOMISK KOMPENSATION om inte annat av spontana deltagande. https://www.vi-pr.com/hapfall_moteasp.htm Det är så som man BEVISAR omständigheter och SANNINGEN. Vidare sanning:

Det är inte koherent att kalla sin far eller mor personer som inte är biologiska. Då, en okänd person  en institution av staten eller grupper kan vara förälder? Varken STATEN eller INSTITUTION kan föda! Så, SANNINGEN ÄR att: de föräldrar far och mor, pappa eller mamma, ÄR BARA DE SOM FÖDER BARNE, de BIOLOGISKA man och kvinna, PARET! DE MÄNNISKOR SOM PARA SIG OCH FÖDER BARN HAR ENSAM RÄTT TILL UPPFOSTRAN!

Accepterar vi definitioner som t.ex. föräldrar de som inte biologiska, familjen de som inte kan föda och ha adopterade barn eller i LVU fråga fosterfamilj i moderna stater mystifierar vi koncepter som är logisk och dvs. naturlig och sann. Då skapas en kulturell och kunskap LÖGN!

Den här definition tydliggör GRÄNSER som inte respekteras av media eller folk med olika intresse frågor...

VIDARE

FAMILJ är mot de som skriv i media och lär oss via det vidare mystifiering eller inte noggrant tänkt ät att FAMILJ är där finns gemensamma barn och inget annat! Om familj är pga. fler individer som lever tillsammans med KRAV för REGISTRERING från STATEN eller andra grupper av olika INTRESSEN då det krockar med frihet eller individuella frihet, för en sådant krav skapar KONTROLL PÅ FRIA PERSON RÖRELSE!

SUMMA SUMMARUM: FÖRÄLDRAR är där man föder barn=FAMILJ är där registrerade och icke registrerade människor ha biologiska barn.


Så vi kan LÖSA familj problematik i den filosofiska och faktiska mening: Se vi nu "reflektorerna" som är ett revolutionär sätt att bromsa eller lösa våld i samhället och i nära relation. Utdrag från https://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm
REF är medverkande människor på lokal nivå som är en sammansättning med månsidiga kunskaper och för det mesta med lång livserfarenhet, det följs av praktikanter medhjälpare. Reflektorernas aktiviteter är som kuratorer av olika typ från rådgivning för motion till kost, psykologiska problemlösningar och alltså en allmän sköterska för att underhålla ett kontaktnät som är för att förebygga ensamhet, sjukdomar, råd för beteendeanpassning, vision osv. REF finns där familjerna av olika konstellationer finns och är nödvändiga i tätorter.

Angående
familj konstellation. Utdrag från https://www.vi-pr.com/familj.htm
1A alternativ "Kärnfamilj" och...
För att hålla denna familj struktur konsekvent skulle radikala åtgärder tas som t.ex.
Ansvarige politiker och myndigheter bör stödja och använda vetenskap för att skapa ett sätt att undanrödja möjligheter till fortplantning tills tiden är inne att medborgare bestämmer sig till att föröka sig.*1
När barn i sin uppväxt närmar sig till förståelse kring födande då skall den praktiska och teoriska uppfostring påbörjar och det skall sträcka sig långt efter puberteten.
Inte inviga folk utan minst ett till två år betänketid (förlovning).
Utomstående råd, familj och myndighet (stor undersökning) skulle medge sina synpunkter kring ansökan av giftermål det som medhjälpare och stöd för ett mer ansvarfull beslut.
Ett betyg presenteras före invigning att paret har inskolat kring ansvaret som framtid förälder.
Medicins certifikat av hälsokontroll också skall vara med för garanterar friska åkomma.
Skilsmässa borde förbjudas som princip men möjlig tillåtas av olika orsak inte minst pga. personförändringar.   
Familj problematik borde kunna lösas med hjälp av myndigheter, närmaste råd, stor familj eller medborgare villiga att medverka för en lösning som gagnar barnen.
Kvinnor eller män som inte vill ha kontakt med sina biologiska barn borde gäller som ovan se 
identifikation.
Kvinna i första hand som vill ha barn men inte vill ha en partner bör stark undersökas av familjsamhälle ansvariga för att hjälpa person i fråga för att förstår orsaken till en sådant onaturligt behov. För person som redan har begått sådan steg gäller också som ovannämnd se identifikation.
OBS! Inte helt nytt för en del av denna formgivning fanns i flera länder världens runt t.ex. under slutet på 1800 talet till 1900 talets början.
2A alternativ Gör klart skillnad mellan sexuell njutning och mening i vår tid med mänskliga fortplantning.
När människor blir mogna, färdig vid 26 års ålder, då kan påbörjar fortplantning som begränsas sedan vid t.ex. 35 år ålder.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com


 

FAKTA FÖRSLAG (romarnas alfabet X)

 

Se vi hur en utbildad reformist kan resonerar kring LVU med intresse att bibehålla LVU för kunna underhålla egen ekonomisk levnad och sedan läs vidare på vilken sätt är möjligt enligt mina förslag går att radikalt förvandlar samhällets roten så att fler flugor tas på en smäll som t. ex. 1-LVU avskaffas, 2-våld i nära relation är under kontroll, 3-familj balans som bromsa eller tom. stoppar gjordens explosion befolkning.

 

”Fallet Lilla Hjärtat får alltför stor påverkan”

Statsminister Ulf Kristersson och socialtjänst­minister Camilla Waltersson Grönvall på en presskonferens i december om förändringar i lagen om vård av unga. Foto: Tim Aro/TT

Vi välkomnar flera av de lagändringar som följt efter fallet Lilla Hjärtat. Samtidigt ser vi problem med långt­gående förändringar där ett enskilt mycket allvarligt fall blir vägledande, skriver Ruth Nordström och Rebecca Ahlstrand.

Publicerad 2023-01-08

”Fallet Lilla Hjärtat får alltför stor påverkan
DEBATT | SOCIALRÄTT
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Fallet Lilla Hjärtat väcker starka känslor hos oss alla. Det handlar om en treårig flicka som flyttade hem till sina biologiska föräldrar efter närmare tre år i familjehem och avled i de biologiska föräldrarnas vård. Fallet ledde till lagändringar, vilka kommit att kallas Lex Lilla Hjärtat. Vi välkomnar flera av dessa förändringar som mycket viktiga och betydelsefulla, inte minst det ökade kravet på uppföljning och drogtestning hos föräldrar med tidigare missbruks­problem.
I december höll statsminister Ulf Kristersson och socialtjänst­minister Camilla Waltersson Grönvall en pressträff där ytterligare förändringar av lagen om vård av unga (LVU) annonserades. En viktig och betydelsefull del av detta är det ökade kravet på förebyggande åtgärder hos social­tjänsten. Social­tjänstens arbete är svårt och på många sätt beundransvärt och många gör ett fantastiskt arbete i svåra situationer. Med detta sagt ser vi emellertid, som ombud för barn och föräldrar i processer rörande LVU, inte sällan att det förebyggande arbetet brister avsevärt. Med många unga och oerfarna social­sekreterare, och en ofta ohållbar arbets­situation, blir dessa problem inte mindre.
Många situationer där barn omhändertas hade sannolikt kunnat undvikas om rätt insatser och en bra kommunikation mellan vårdnads­havare och social­tjänsten hade etablerats i ett tidigt skede. En viktig del som i dag saknas på många platser är kulturell förståelse och kulturella tolkar. Många föräldrar från andra kulturer blir missförstådda och missförstår situationer, vilket leder till, enligt vår mening, omhändertaganden som hade kunnat undvikas. Det är visat att många fler barn från utländska familjer omhändertas, och vår bedömning är att detta skulle kunna förändras med förbättrad kommunikation med kulturell medling och förstärkt förebyggande arbete.
Något som oroar med de nya och ännu mer långtgående förändringarna som föreslås är att regeringen, med åberopande av principen om barnets bästa, vill att barn som omhändertagits som nyfödda eller mycket små ska kunna stanna kvar i familje­hemmet, även om de biologiska föräldrarna inte längre uppvisar brister. Vi menar att det finns flera skäl till varför detta är fel väg att gå. Inledningsvis anser vi att detta uppenbart kan komma att strida mot artikel 8 i Europa­konventionen, rätten till familjeliv, såsom den uttolkats i Europa­domstolens domslut. Sverige har redan fällts ett flertal gånger i Europa­domstolen på detta område, och även Norge har de senaste åren fällts i ett antal uppmärksammade mål gällande tvångs­omhändertaganden av barn, vilket bör ses som ett varnande exempel. De nordiska länderna anses redan i dag, i ett europeiskt perspektiv, sticka ut i många avseenden vad gäller omhändertaganden av barn.
Europadomstolen har i sina domslut påpekat att myndigheterna måste arbeta mycket aktivt mot målet att återförena barn och föräldrar, innan en vårdnads­överflyttning eller adoption ska komma i fråga. Målet för all vård enligt LVU är att barn och föräldrar ska kunna återförenas, och det så snart det är möjligt. Detta ställer höga krav på sociala myndigheter att initiera täta umgängen och att inte redan från början ha en bestämd uppfattning kring möjligheten till återförening. Här ser vi oerhört stora brister i vården i dag, där umgängen, även för små barn, i många fall är alldeles för begränsade och att det sedan används som argument för överflyttningen av vårdnaden till familje­hemmet. Efter begränsade umgängen kan ett litet barn inte längre anknyta till sina biologiska föräldrar, vilket leder till vårdnads­överflyttning på grund av bristande anknytning snarare än brister hos föräldrarna. Detta har Europa­domstolen vänt sig emot. Svenska myndigheter har en 
positiv förpliktelse att verka för återförening genom täta umgängen; Europa­domstolen har i ett flertal fall, även i högsta instans (Grand Chamber) strukit under att umgängen med flera veckors eller månaders mellanrum inte är tillräckligt för att leva upp till dessa positiva förpliktelser. Trots detta resonerar sociala myndigheter ofta tvärtom; umgängen ska vara sparsamma och begränsade tills de fungerar tillräckligt bra enligt social­tjänsten.
Vi ser även med stor oro på att många fall vi får kunskap om är behäftade med ett stort mått av rättsosäkerhet, där sociala myndigheter ibland närmast uppvisar prestige snarare än ett objektivt myndighets­perspektiv. Statistiskt kommer även förvaltnings­domstolen och kammar­rätten att döma till social­nämndens fördel i de allra flesta fall, och sällan begärs någon kompletterande utredning trots att brister påtalats, något som vi uppmärksammat i vår rapport ”Tvångs­omhändertagande av barn – ett barnrätts­perspektiv”.
Visst är det många barn som mår bättre i familjehem och många självklara fall där ett tvångs­omhändertagande av ett barn definitivt är till barnets bästa. Det finns också familjehems­föräldrar som tveklöst borde ha fått behålla placerade barn mycket längre. Men att låta ett mycket allvarligt exempel, Lilla Hjärtat, sätta agendan och bli vägledande även i fall där barn hålls kvar i familjehem trots att föräldrarna inte längre uppvisar brister, är något som vi ser på med stor oro. För att tillförsäkra barns bästa är det nödvändigt med en förstärkning av social­tjänstens juridiska kompetens och att stärka den – enligt vår uppfattning – bristande rättssäkerheten i myndighetens arbete. Förhoppningsvis kommer den utredning som nu påbörjats att uppmärksamma risken för kränkningar av Europa­konventionen och säkerställa att endast förändringar som är förenliga med mänskliga rättigheter införs.
   

Donia Hassan, 15-åringen som blev våldtagen och plundrades på organ, under ledning av Socialtjänsten i Sverige.Den 13 December skrev jag en artikel med rubriken ” Så många som 8 miljoner barn kidnappas och smugglas till sexslaveri.” https://rosatraktor.com/.../sa-manga-som-8-miljoner-barn.../ OBS! FÖRETAG REKLAM och INGEN KNYTNING TILL ARTIKELN!I den artikeln beskrivs bland annat att det är känt att regeringar och myndigheter bedriver en handel med barn. En handel som oftast handlar om sexhandel och organskörd. Idag tänkte jag lyfta fram ett av Sveriges värsta fall av barnsexhandel utfört av systemet.Donia Hassan blev bara 15 år. Den 28 april 2012 dog Donia Hassan ensam i sin säng med vad som anges som den officiella dödsorsaken dubbelsidig lunginflammation på Hästgården i Torna Hällestad utanför Lund där hon var familjehemsplacerad.

Frimurarnas ordförande i östra Skåne, socialnämndens ordförande dessutom, Moderaten Stefan Lamme, tvångsomhändertog och placerade Donia Hassan, via vårdbolaget Attendo Care, hos en familj på hästgården i Torna Hällestad utanför Lund, där fosterhemspappan dessutom var Polis. I fosterhemmet blev då 14 åriga Donia Hassan våldtagen, gravid, och när hon fyllt 15 år, även mördad, för att dölja graviditeten.

Moderaten Stefan Lamme, Frimurarnas Ordförande i Östra Skåne. Mannen som tvångsomhändertog och sände 15 åriga Donia Hassan in i Döden i sitt fosterhem.

Lamme levererade henne som en ”Produkt” till sin Moderatvän Henrik Borelius Vårdbolag Attendo Care, som placerade henne hos en fosterfamilj där fosterpappan var Polis, som vid tillfället hade 5 barn placerade hos sig, och håvade in mellan 150 000 till 200 000 kr för dem varje månad. Donia var bara en Produkt som dom skulle tjäna pengar på. Något vårdbehov fanns inte.

Men med Stefan Lammes kontakter i Förvaltningsrätten och Kammarrätten, blev hon ändå tvångsomhändertagen. Donia Hassan avled i sitt fosterhem, med lungorna fulla av vatten, trots att det inte hade regnat den dagen…..

Man hittade även massor av vatten på golvet i hennes rum på andra våningen, och 15 åriga Donia Hassan död i sängen, med helt rena och nya trosor på sig, trots att hon legat och sovit i flera timmar innan hon dog. Vad visar det på? Någon hade bytt trosor på henne, av någon märklig anledning. Var det för att hon badade på kvällen innan hon dog när dom hade fullt av Gäster i huset? Någon som tror på det? Inte jag och Donia Hassans mamma i alla fall. Det fanns en helt annan förklaring, som sopades under mattan och mörkades, med fosterhemspappans och Stefan Lammes goda hjälp.

Stefan Lamme placerade inte Donia direkt hos familjen Alvesparr i Torna Hällestad, hon flyttades runt flera gånger från hem till hem, innan hon slutligen hamnade hos Familjen Alvesparr. Det var sonen i huset, Tim, som var 2 år äldre än Donia, som våldtog henne varje natt. Hans mamma visste om det, men tystade ner det. Familjen Alvesparr är ett känt namn inom ridsporten i Sverige, och deltar bl.a. i Falsterbo Horseshow, Sveriges finaste hästtävling, under namnet Team Alvesparr.

Mycket pekar på att hon mördades, dränktes i badkaret, för att man ville tysta henne. Samma kväll som Donia dog, hade fosterfamiljen fest hemma i sitt hus. Donia hade varit dödssjuk i flera veckor, men fosterhemsmamman tog inte henne till sjukhus, fastän hennes liv hade kunnat gå att rädda med lite penicillin.

Det har även framkommit många andra skumma saker med Donias död, tex så tyder mycket på att man plundrade henne på organ, och både polis, läkare och obducent vägrade att journalföra det som dom enligt lag är skyldiga att göra, och när Donias mamma Annin Karlsson ville göra en polisanmälan, vägrade polisen ta upp hennes anmälan, med motiveringen ”Order uppifrån”!

 

Det har skapats otaliga grupper till stöd för Donia och hennes mamma på sociala medier, människor som kämpar för att hålla Donias minne vid liv. Att försöka se till att Donia inte glöms bort och bara blir en siffra i korrumperad statistik.

En av alla de som håller Donias minne vid liv på Facebook är Mattias Nilsson från Malmö. Han åker flitigt till Donias grav i Simrishamn där hon ligger och sköter om hennes grav. Krattar, plockar undan skräp och löv och ser till att graven är ren och fin. Han har inga familjeband till Donia men han har ett hjärta av guld och han glömmer inte Donia.

”När jag har möjlighet brukar jag besöka Donia Hassans grav i Simrishamn, och göra fint där.” Berättar han i ett inlägg på Facebook. ”Denna bilden är från ett av dom tillfällena när jag var där, och gjorde fint på Donias grav.”

 

Stefan Lamme tvångsomhändertog Donia och placerade henne hos en familj som både våldtog henne och mördade henne. Alla bevis städades sedan snabbt undan, och som lök på laxen stals alla organ från hennes kropp, till organhandel, och man vägrade att göra en obduktion, och ge obduktionsprotokollet till Donias mamma Annin Karlsson.

 

”Hoppas Stefan Lamme och hans barnkidnappare till vänner i frimurarna och som jobbar i Domstolarna sover gott om nätterna.” säger Mattias Nilsson vidare i sitt inlägg, och det är inte utan att man känner ilskan han har.

”Donia Hassan är bara ett av alla liv de har på sina samveten. Fallet tystades snabbt ner, och skiten sopades under mattan.”

”Själv gör jag dock vad jag kan för att hålla Donias minne och hennes värdighet vid liv, och åker ibland från Malmö till Simrishamn för att göra fint vid hennes grav.”

Det gör inte Stefan Lamme som inte ens ville betala gravstenen för den mördade flickan, trots att hon var i LVU i Simrishamns kommun, för övrigt samma kommun som Gudrun Schyman numera härjar i.

Det finns mycket annat också som är ruttet och stinker i denna nedtystade härva, som sträcker sig ända upp på högsta regeringsnivå. In i det sista vägrade tex Simrishamns Kommun att betala för en ordentlig begravning för Donia, det var först efter att TV uppmärksammat händelsen, som man ändrade sig, och gick med på att stå för hela kostnaden.

Rosa Traktorn har tidigare skrivit om den handel med barn som förekommer i Sveriges socialtjänst, en handel som är väldigt lukrativ och där tjänstemän/kvinnor tjänar grova pengar på den här handeln. Det har rapporterat om ett fåtal fall där det gått över styr och man har tappat kontrollen på situationen och då har flera personer åtalats, men friats och fått avgå med feta avgångsvederlag.

Ett sådant fall i Landskrona avslöjade flera kommunpolitiker, socialtjänstemän och ett par poliser som var involverade i tvångsomhändertaganden, sexhandel, vapenhandel och ett fall där en 12 årig flicka flyttats runt bland flera pedofiler mot betalning.

Det är ett allvarligt samhällsproblem när våra så kallade skyddsnät i den sociala strukturen brister på ett sådant allvarligt sätt och inte skyddar dem som behöver skyddet allra mest, barnen.

I Expressen som presenterar en artikel om socialtjänstens verksamhet kan man läsa följande:

Den nuvarande socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982. Dess syfte var att bygga mer på frivillighet än de lagar den ersatte och tvångsinsatser skulle bara användas i yttersta nödfall. En uttalad målsättning med lagen var att minska antalet tvångsomhändertaganden av barn. Ser man till statistiken verkar det som om man har lyckats: Visserligen flyttas fler barn än någonsin från sina föräldrar, men nästan alla, över 80 procent av fallen, är frivilliga omhändertaganden där föräldrarna själva har bett om att bli av med sina barn.

MEN DET ÄR NÅGOT KONSTIGT MED FRIVILLIGHETEN. Man behöver inte leta länge bland socialtjänstens klienter för att hitta föräldrar som inte önskar något hellre än att deras barn ska få flytta hem från sina “frivilliga” fosterhemsplaceringar. Föräldrarna samtycker inte till placeringarna för att de vill bli av med sina barn utan för att de annars hotas med tvångsomhändertagande. Ställda inför hotet om en rättsprocess där de har små möjligheter att försvara sig och som antagligen bara kommer att förvärra deras situation väljer många föräldrar att samtycka till att socialtjänsten tar deras barn.

 

Socialtjänsten bygger sin verksamhet på hot och familjer splittras på grunda av rädsla. På så vis maskeras tvångsomhändertaganden som frivilliga placeringar.

 

Och eftersom de formellt sett är frivilliga behöver de inte granskas eller godkännas av någon domstol. För att samhället ska kunna ta ett barn, krävs inte mer än att socialtjänstens personal får föräldrarna att frukta en rättsprocess tillräckligt mycket för att de ska uttala ett samtycke. Familjer splittras på grund av rädsla för domstolar snarare än efter faktiska domstolsbeslut. Barn kan utan vidare bli kvar i sådana utomrättsliga arrangemang i åratal.

 

Man kan tycka att lagen borde sätta stopp för denna typ av maffiametoder. Det är faktiskt tvärtom, lagen uppmuntrar till det. I LVU, lagen som ger socialtjänsten rätt att tvångsomhänderta barn, står att LVU bara ska användas om möjligheterna till frivillig vård är uttömda. En socialsekreterare måste alltså först se om klienterna kan samtycka till det redan beslutade omhändertagandet. Och samtycke under hot räknas också som samtycke.

 

Omfattningen är omöjlig att uppskatta eftersom bara föräldrarna och de inblandade socialsekreterarna vet vad som verkligen sagts dem emellan så är det ingen som vet hur många av socialtjänstens barnomhändertaganden som är frivilliga och hur många som är “frivilliga”. Av samma anledning går det inte att göra någon statistik på det eller ens uppskatta hur stort problemet är. Men det är inte rimligt att tusentals föräldrar varje år överger sina barn. Det troliga är att en väsentlig del av dem egentligen vill ha kvar sina barn, men blivit hotade till att be om en placering.

För mycket sker i det fördolda. Det är givetvis ovärdigt en rättsstat att ta barn från föräldrar utan granskning eller kontroll. Det är dessutom ett stort problem rent kunskapsmässigt att en del av barnavårdsarbetet sker i det fördolda, utan att någon egentligen vet vad som händer. Det är mycket möjligt att den verkliga andelen tvångsomhändertaganden i dag är lika hög eller högre än den var på 70-talet innan dagens socialtjänstlag infördes. Att vi inte vet borde i sig självt vara en larmklocka.

Ett första steg till förbättring vore att reda ut begreppen och tydligt precisera vad frivillighet egentligen innebär. Ett andra steg vore att låta alla omhändertaganden gå via en domstol, oavsett om de är frivilliga eller inte.

 

Det finns få saker som är mer dramatiskt för ett barn eller som påverkar det barnets framtid mer än att bli flyttad från sina föräldrar.

 

Det är i allas intresse att besluten som avgör den framtiden är fattade på grunder som tål en utomstående granskning.

Källa: https://www.expressen.se/.../socialtjansten-bygger-sin.../

Dela: https://rosatraktor.com/.../donia-hassan-15-aringen-som.../ REKLAM ingen artikeln!Tor Svärdtorp www.vi-pr.com