IV = 4FILOSOFISKA VETENSKAP 
  

OBS! Härmed vi vill uppmärksamma för studerande eller intresserade i följande ämne här nedan t.ex. en psykologisk analys kan innehålla intressanta inslag som kan placeras i det filosofiska tänkandet osv. Det är upp till var och en att få sammanhanget klart för sig.

NU, framtid, sanning, kaos, ordning, olika politik, rättvist m.m.   Existerar vi?    Tiden i tid    TID i tiden Tiden räknar........................

Ras genierna    ÅLDER Hjärnträning


V=5

SOCIOLOGISKA ANALYSER

Familj   Demokrati, diktatur, VOM och lösningar    Kandidat för minoriteter  Lega Nord Lombardiet i Italien är ett exempel om att finns förändringar i politiken då partiet regerar idag men inte imorgon, indologisk utveckling eller partiet som kommer och går... En minoritetspartiet är en stråle av yttrandefrihet.

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com