FREDSPLAN för återuppbyggnad av Iran

 

Iran är ett land med många etniska och språkliga grupper men majoriteten av invånarna är perser. Azerer, balucher, kurder, araber, armenier och lurer hör till minoritetsgrupperna.

 

Den arabiska erövringen på 600-talet efter Kristus förde islam till området.

Utövandet av kristen tro är tillåtet bland vissa etniska grupper som assyrier och armenier.

 

 

I

Min förslag är att Iran kallas geografisk som sådant men etnisk kallas PERSIEN

 

 

II

Gör en konstitutionell monarki utanför den absoluta monarki, zariska och shahen dynasti.

Då, har vi en demokratisk regering.

 

III

1)     STÖD ekonomisk från federation Ryssland. Varför ekonomiskt stöd av Ryssland? Därför det är de närmaste stor granne som kan med federations naturresurser vara garant och bistår dem kort och långvariga behov av ekonomiska stabilitet.

2)   Förgivnas av Israel. Varför Israel politisk och socialförgivning? Därför israelisk samhället är idealisk samhället präglad av samma kultur rot med erfarna medborgare från andra kulturer som kom utifrån för att bygga en gemensam ung stat 1948. Har kunskap inom demokrati och social-ekonomi genom t.ex. fria rörligt företagsamhet och den kollektiva som kibuts.

 

3)   Freds duva är moderator, ambassadör eller förhandlare:

Sveriges Kronprinsessa VICTORIA Ingrid Alice Désirée, Hertiginna av Västergötland, född den 14 juli 1977 https://www.kungahuset.se/kungl.-huset/h.k.h.-kronprinsessan

 

Varför svensk kronprinsessa Victoria? Därför svenska kungliga huset har mångårig aktivt deltagande inom socialhjälp och det har präglat Victoria. Vi svenskarna tillhörde ett neutral land i generation och det har präglat medborgarna med inriktning av fred. En framtid regent skall inte bara leva som en statschef utan makter. Erfarenhet av international diplomati m.m. ger nödvändig status som representant och ansvarig för ett folk.     

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 

Skulle denna mal användas för olika andra kulturella förändringarna, ser som en möjlighet till att skapa en balans bland kulturer med syfte för att uppehålla gränssnitt så att folket känner om sig själv och fungerar bättre i olika meningar?

Vidare som till exempel 1, enar dessa olika kulturer i en politisk kontext inom enade kontinent som i

https://www.vi-pr.com/natio_europa.htm

Vidare som steg 2) ger en kosmopolitisk union, konfederation, federation, multikulturell global-ism

https://www.vi-pr.com/kosmopolit_partiet.htm ?