KÄRANDE

 

 

HUR MAN LÄSER FÖLJANDE:

SID 1 Pappas stämning nr 1 för vårdnad av sina barn pappa förlorade mål nr. T 28-221.

SID 2 Överklaga på mål T 28-21.

SID 3 Pappas stämning nr. 2 för vårdnad av sina barn  + "anmälan till sociala att barn far illamål nr. T742-21.

SID 4 Pappa förlorade igen vårdnad av sina barn mål T 742-21. Ocensurerad domstol beslut.

SID 5 KOMMENTAR värd att läsa.

 

OBS! Under KÄRANDE som är vårdnadsstämning finns ocensurerad 6 bilder som är Haparanda tingsrättens beslut och alltså dom i sak fråga 2022-01-12. Därtill idag 2022-01-16 följer och avslutas med KOMMENTAR... värd att läsa för att kunna förstår SANNING gällande dem kriminella som styr både ny tid och vår framtid! LÄSVÄRD!


 

SID 1

Härmed kan du läsa begäran av T.S. om stämning för vårdnad om barn som fel avslog av Agneta Karlsson ensam utan nämndemän och utan yttrande från familjerätten! 

 

HAPARANDA TINGSRÄTT
Box 174
95324 Haparanda

0922-28100

                                                                                      Mål nr T28-21

STÄMMNING

SAKEN: vårdnad av barn:

 

KÄRANDE

Tor Svärdtorp pr. Nr. 481205-1359 Hellgrensgatan 4A, 961 34 Boden, e-post tor.svardtorp@gmail.com tel. 073-0678362

 

Stämmer: SVARANDE

Nachin Hannele Pihlajaniemi pr. Nr. 750213-7065
Haparanda ”Skattemyndigheter”.

 

BODEN 2021-01-20

 

KÄRANDE YRKAR

1- ENSKILD VÅRDNAD FÖR MINA BARN
2- kontakt - umgänge

Barnens identitet:

Era Linnea Hannele Svärdtorp pr. Nr. 05729-3801 placerad när hon var 5 år.
Jarl Antero Massimo Svärdtorp pr. Nr 070621-9391 placerad när han var 3 år.
Joar Viljo Herkules Svärdtorp pr. Nr. 080914-6236 placerade när han var 2 år.
Enar Arvo Angelo Svärdtorp pr. Nr. 100323-4331

Att SVARANDE står för alla rättegångskostnader.

 

 

BAKGRUND

Tor och Marianne har ovannämnda 4 (fyra) barn tillsammans. Tingsrätten i Haparanda den 22 februari 2012 beslutade i att Nachin Pihlajaniemi skall ha ensam vårdnad om barnen.

Barnen, Era, Jarl och Joar omhändertogs enligt LVU 10 08 2010 och från dess blev de LVU placerade. Enar det minsta barnet ansågs för liten för att omhändertas.

Barnen blev placerade i Haparanda och kärande ansåg genast att barnen farit illa hos familjen där de var placerade och efter 4,5 år blev barnen omplacerade men tyvärr splittrade.
Detsamma gällde Enar Svärdtorp pr. 100323-4331 som blev kvar hos svarande vårdnadshavaren Marianne – Nachshin Pihlajaniemi men har farit illa hos henne och den 1 december 2020 omhändertogs han definitivt.

Marianne – Nachshin Pihlajaniemi har vidare träffat tre andra män med vilka hon har fått 4 barn och lever nu ensam med en av dessa män.

 

Fick besked i december 2020 av Försäkringskassan, att de inte längre betalar bidrag till vårdnadshavare, eftersom att vårat yngsta gemensamma barn inte längre bor hos modern.

Dessutom enligt undersökning pågick ”rättsprocesserna” på två av pojkarna Jarl född 2007 och Joar född 2008.

 

Kärande lever i Boden i ett stabilt liv med en långvarig relation efter skilsmässa 2010 och delar det med sin fru.

 

Tor Svärdtorp


SID 2

 

ÖVERKLAGA PÅ MÅL nr. T 28-21 som Agneta Karlsson avslog att pappa alltså med sin fjärde vårdnadsfråga för sina barn vare sig fick vårdnad eller umgänge!

 

HAPARANDA TINGSRÄTT

Box 174
95324 Haparanda
0922-28100

SAKEN Överklagan, omprövning för mål                        Mål nr T28-21

Hovrätten för Övre Norrland Box 384 Umeå 090 17 20 00

Boden 2021-07-11

KÄRANDE Tor Svärdtorp pr. Nr. 481205-1359 Hellgrensgatan 4A, 961 34 Boden, e-post tor.svardtorp@gmail.com tel. 073-0678362

 

SPALT I av II

Alla dessa procedurer är ren rappakalja och gör medborgare argsinta, för oavsett ställning man har i samhället som myndigheter eller personliga förmåner att tillhöra en överklass, så kallade rika, lobbyister och kapitalister ger inte det rätt till någon med att förvrida meningar och manipulera som i bedömning ovan nämnda mål, att s.k. lagmannen Agneta Karlsson har gjort med exklusiv EGEN BEDÖMNING som grundas på paragraf 48 kap. 18 § 1 st. 5 där inga nämndemän förekommer med deras åsikt och auktoritet!  Oavsett att hon hade rätt till det, menas att hennes synsätt om saker och ting samt rent samvete, vet och har haft mål för att prioritera sin egen ställning än att se till barnens behov och kärandes rättvisa begäran.

Hur gick det till?

1)     Agneta Karlsson har faktiskt psykiskt misshandlat kärandes barn, det framgår genom förklaring om varför barn åtminstone inte skulle ha kontakt med Kärande och det framkommer t.ex. på sid. 5 första spalt DOMSKÄL där står ”Vårdnad och umgänge. Utgångspunkten vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge är barnens bästa”. Just i den meningen fattas ordet KONTAKT som sedan kronologiskt skulle läggas i skriftlig bedömning om varför bl.a. det inte kan ske!

2)    Utanför alla spekulationer som Agneta Karlsson använder i sin bedömning för att skjuta upp ansvaret till andra, använder sig också av svarandes jurist i tidigare fall Ann-Catrin Eider (före detta Ceder) från juristbyrå i Luleå, utdrag som schåsas upp från kärandes media hemsida www.vi-pr.com relaterad till följande sidan 5 ,tredje spalten i rad 10-11 som refererar sig till ”studier kring sexuellt beteende djur och människa”. Det användes av svarandes jurist för att manipulera begreppet sex som negativa inslag vid felaktiga socialutredningars redogörelser! Vidare samma spalt rad 5-6 att barn skulle ha berättat vad? Agneta Karlsson menar att hon refererar sig till Asta Lundvall där barn blev placerade hos barnlösa samboparet som levt ihop i 5 års tid, efter att dessa träffades på nätet. Paret var inte ens utredda som s.k. familjehem. Dessutom mannen Kjell Lukkari hade en hemsida med bl.a. barnpornografi. Se vidare helhetsproblematik som med det här upplägget blir 11 års kamp för kärande i försök att få myndigheters förstånd för en rättvis bedömning, se på http://vi-pr.com/haparandafallet_2010_till_2021.htm! Och notera att Kärandes små barn med samma genetiska inslag som kärande som var sen i talet, barnen kunde inte tala så man förstod dem framkommer klart och tydligt i familjerättens utredning! Vi kan se vidare i samma spalt rad 4 att definition ”Tors olämplighet som vårdnadshavare och umgängesförälder” är utfärdad av Agneta Karlssons i första mål T 615-10 och utnyttjas ännu här av samma domare i mål T 28-21. Uppgifterna stöds inte vare sig från kommunaldagis på Seskarö, av barnpsykolog Paola Kakkionen från BUP i Kalix, inte heller från annan myndighet eller annan källa! Det eller annat som inte har med vare sig saken eller ”nytt” i mål T 28-21 att göra!
DÄRFÖR Agneta Karlsson SOM INTE GRUNDAR SIG PÅ EN VETTIG REDOGÖRELSE ÄR ATT FÖRKASTAS!

3)    I mål T 28-21 står på sid. 6 första spalt som följer ”Vårdnadsutredarna bedömde att konkreta omständigheter talade för att det förelåg stor risk för att barnen vid utövande av umgänge med Tor skulle fara illa…” NOTERA och precisera att Agneta Karlsson redovisar vad andra med intressefrågor lämnar ut genom lögner och inga bevis. Synpunkter som kärande har bevisat med vittnesmål i en tidig vårdnadsstämning https://www.youtube.com/watch?v=Ip9IbR0zPG8 bland mycket annan dokumentation, att se på http://vi-pr.com/haparandafallet_2010_till_2021.htm
I målet T 28-21 det handlar alltså om spekulationer, hämnd, diskriminering och politisk förföljelse http://vi-pr.com/makt_icke_maktpolitik.htm från olika deltagare! Härmed avslutar kärande sitt inslag med denna tankeställare som belyser eufemism i det hela med följande anmärkning: är det så att Agneta Karlssons inställning och nästan ivrig att försvara sin ursprungliga felaktiga bedömning i mål T 650-10 på grund av att hon själv kan vara extremist feminist, lesbisk, psykopat och kanske tom. pedofil, eller är hon med i en sådan härva? NOTERA, ANMÄRK och NOGGRANT att gällande ”eufemism” här håller samma mått som man har använt mot Kärande då, i olika vårdnadsstämningar! Med andra ord utan bevis blev kärande och hans barn nerljugna och nu kärande skriver på samma sätt om Agneta Karlsson. Så, om man vill tro på alla lögnhalsar som skapade fel vinkel i mål T 615-10 kan man väl tro på vad kärande med en susning nyanserar om Agneta Karlsson, eller vill man fortsätta i rättsröta? Nu i mål T 28-21 fortsätter det att talas, skrivas, sprida dynga, lögner och för jävliga galna beslut mot kärande UTAN BEVIS! Det gör folk arg! OBS! Angående ”eufemism” igen, finns luckor att fylla i som här med ett psykologiskt slags utkasts bedömning gör kärande vidare http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm för att säga om att lögnerna kommer ikapp sanningen att Agneta Karlsson med självkritik erkänner att hon som före detta åklagare passar bäst i den rollen… det är aldrig för sent!

4)    Vad står vid begäran till ansökning om vårdnadsstämning? Det står att man godkänner det efter att det finns N Y T T i det. Därför nytt, som kärande skrev i ärendet, är alltså att det handlar om bokstavligt menad ”NYTT” dvs. är att inte titta i backspegeln! SÅ, enligt folkets uppfattningsförmåga hänger man inte med citaten, utdrag, referat osv. till drygt 10 år gamla bedömningar! Alltså, gällande punkt 4 om man bryter meningen i ordet NYTT, det skulle likaväl för det första inte ens söka på ordet nytt som då förlorar sin värdering i sak, för det andra är att det skall skrivas i bedömning från ansvariga domarna som här i målet T 28-21 är Agneta Karlsson själv, om vad som är nytt som ger avslag till ansökan och med det, bevisar att de inte står fast i rättsröta bl.a. om maktmissbruk och apropå maktmissbruk se en mer fördjupad och förtydligad förklaring http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

5)   
Utöver felaktigheter och nonchalans från Agneta Karlsson, notera att med ignorans, manipulation eller illvillighet kan man sarkastiskt skriva att denna domare inte ansåg NÖDVÄNDIGHET av vad ny lag om skilsmässa och vårdnad om barn förankrar sig på. Ny reformerade lag på 1900 talet av dåvarande justitieminister Laila Freivalds, vidare av Thomas Boström m.fl., att ”domarna i skilsmässoförhandlingar med vårdnad om barn kan döma till GEMENSAM VÅRDNAD fast parterna är inte överens!”  En miss, illvillighet eller vad från huvudansvarige Agneta Karlsson? Eget deltagande i rättsröta att hålla sig fast i hemliga klubben där som apor ”kliar du mig på ryggen så kliar jag dig!”

Dumhet av dessa proportioner är som ett startskott som övergår Ådalens skott, för det har fysiskt skadat pappa (kärandes) hjärta genom vanmakt! Det har utsatt hans oskyldiga älskade barn för minst tre allvarliga trauman och DÖDEN ÄR att vare sig barn och deras skapare som med kärlek och ansvar till dessa nya liv håller fast egen rätt till varandra, resulterar i att inte kan träffas och leva utan kontakt till döden infinner sig? Är det så som man skall stämpla STATEN som barnkidnappare? Är det verkligen så det skall vara? Det värsta för en förälder som lever i dessa onödiga tragedier är att inte få veta hur barn mår fysiskt och psykiskt! Barnen hinner inte tänka vad som är fel eller rätt i röran, men dessa lider och det är bevisat att placerade barn för de mesta kommer att uppleva en posttraumatisk kris och som kommer att leda dessa till att bli framtida kriminella, leva med psykisk ohälsa pga. frustrationer som tvingas på dem av galenskap som jag beskriver om här och i hemsidan t.ex. se på http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm m.fl. blir deras öde ett livslångt ”via Dolorosa” som Jesus Kristus upplevde!

Inte nog med det, rättsrötan blir djupare och större när text i kontext här i målet T 28-21 precis som i tidigare domslut som går att följa i ovannämnd video, lyder att ”barn och pappa inte har haft kontakt med varandra på så länge!Vadå? Är inte detta en lapsus som bevisar röta i stora omfattningar? Har Agneta Karlsson inte tittat i spåkulan och inte insett den positiva sanningen och rätta vägen att ta för ett rättvist beslut, genom att erkänna t.ex. att det förekommer ingenstans i utredningar från familjerätten eller socialförvaltningar eller domstolförhandlingar att barn inte vill träffa pappa! Nederlag för kärande i målet T 28-21 är inte annat ett maktmissbruk av Agneta Karlsson för att skydda sin första bedömning som gör henne ansvarig att i så lång tid som har gått att barn och pappa inte har kunnat ha kontakt med varandra! Frågan är: vad pappa och barn anklagades för? Att ha mördat någon? NEJ! Varför då blir statens angrepp på dessa medborgare högre, än riktigt bevisade och de som har erkänt mord, som kan ha tagit ett eller flera liv? Varför dessa mördare går fria med privilegium att återfå KONTAKT med samhället efter straffet, MEN det är inte så vid vårdnadsfrågor? Se följande kärandes lagförslag https://www.youtube.com/watch?v=kv2rwcWk32k och vidare med följande http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm här som Agneta Karlsson nonchalerar men som går rakt ifråga om orsak till att överklaga i målet T 28-21 det stöds av många fler som själva är offer eller andra som är medvetna, till vad det gäller orättvisor och rättsröta https://www.youtube.com/watch?v=XvU2J2wDNYo&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg! En sak till som gnager kärande: med skattebetalarnas pengar inte bara håller vi lön för ER alla, när man tänker att dessa s.k. myndigheter tjatar ofta att barn skall knyta an i olika sammanhang för barnens bästa, men när det gäller omhändertagande oavsett sanningen eller falskhet som kommer att styra i bedömningar, struntar man i den mjukaste vägen och det gör man för att skydda sin egen ignorans eller felaktiga procedurer som kärande och andra politiker har svar till hur kan man löser dessa våldsamheter. Så gäller när man bollar dessa försvarslösa barn, splittrar syskon, omplacerar dem långt ifrån varandra, byta namn och därtill bryter deras trygghet osv. FRÅGAN ÄR ”varför skulle det vara SÅ FARLIGT att kärande skulle t.ex. ha en långdistans kontakt med sina egna barn eller barn med deras pappa? SVARA PÅ DET NI, för det är en mening av kärandes överklagan som skall behandlas av ansvariga i Hovrätten!

 

SPALT II av II

I överklagan hur det skall gå till på bilaga sid. 1 stå i ”Så här gör du” på nr 2 ”Förklara varför du tycker att domen skall ändras. Tala om vilka ändringar du vill ha och varför du tycker att hovrätten skall ta upp ditt överklagande.”

Dessa beskrivna principerna:

”…varför du tycker att domen skall ändras?
REPETERAR
”A) rätta till rättsröta! B) se till att rätt är rätt när det gäller att parterna står för egna advokatkostnader, för, det är inte ett tvång för svarande att gång på gång vara med och belasta kärande för otrolig ekonomisk börda och skada!
Sådant beteende tillhör också rättsröta, då kan en debil person dras in oförståndlig och det är inte så långt från i svarandes fall! Och, om en med förstånd medverkar till det, så handlar det om hämnd och dvs. att staten gör sig skyldig till provokation som trappar upp våld och uppmuntrar galenskap! ”

Tala (menas skriva). Om vilka ändringar du vill ha.
REPETERAR
Kärande och barns rätt till kontakt för det är en mänsklig rättighet, står i svenska lagar med allt kring det och FN:s barnkonvention  intagna i svensk lag 2020.01.01!”

”Varför du tycker att hovrätten skall ta upp ditt överklagande?”
REPETERAR
”Utan person eller yrkesdiskriminering, är viktig för allmänhet och för oss offer att rättvisa skall skipas!”

Dessa frågor ÄR UPPFYLLDA!

Tor Svärdtorp

OBS! Efter läsning av tidigare HOVRÄTTENS PROTOKOLL överklagan i mål T 28-21 överensstämmer.

 

POSTSKRIPTUM

Jag tycker inte att är det värt att utmana ödet när det inte verkligen finns orsak till det. t.ex. kärande lämnade Italien när han var 25 år och dvs. att personlig mogenhet var färdig och som italienare är det välkänt att inte bara ”mamma” är viktig men också föräldrars ansvar och om man är född år 1948 går det inte att ändra rötterna, känslorna. Oavsett att under domstols bedömning skall vi inte tillåta känslor ta över, här påpekas att Agneta Karlsson gjorde fel när svarande under skilsmässoförhandlingar satt igång att gråta och då beslutade Agneta Karlsson en paus i förhandlingarna!

NU är det så och NI säkert förstår att kärande i 11 år väntat med helt förtroende till domstolarna på en lösning i hans fråga om vårdnad om barn, NU ÄR DET NOG! Höjer man ett finger är det inte för att hota men är för att påpeka vägen till rättvisan.  Att känslor inte skall sprängas så djupt och brett, att man inte får upp roten till problem, för då förlorar man möjligheter för att bemästra självmordstänkande som är en del av olösta problem. Känslor skall man ta hand om och vrida klockan till rätt tid! Vidare kärande är utbildad italiensk alpjägare, instruktör i psykologisk och praktisk närstrid (militär elit s.k. okända) se t.ex. hans ansökan till I 19 i Boden på http://www.vi-pr.com/torsvardtorp.htm och som gammal revolutionär som var för beväpnad revolution, men valde icke den våldsamma vägen utan kulturell revolution. Nu befinner han sig i ett dilemma men som har bara ett beslut som stark strävan emot… SE TILL ATT HAN INTE HAMNAR IGEN I FRONTEN… för har man levt ett långt liv, man är ålderpensionär, nu har han inget att förlora för rättvisans skull ska skipas! Läs dessutom noga hans citationer en av dem kan du läsa i ovannämnda länk och fundera över. Han är vidare utbildad och har arbetat som väktare, ordningsvakt, hundförare och i personskydd vid transport och boende vid IBA http://ibasweden.com/ den gamla skolan 1983 Ninja Centrum (ninjutsu) i Stockholm.

AGNETA KARLSSON, är det här som du menar med ditt upprepade försök till manipulation, kärande har narcissistiska drag? Ta då därtill lärdom och konsekvenserna för det! Du har tagit MINA barns liv… vad väntar du på?  Alla människor är inte dumma som du tror eller som du är när det gäller, vare sig polisen i sitt agerande, åklagare i sina anklagelser, domare och nämndemän i deras höga ansvarsbedömningar…
I den positiva andan som jag lever med kan du se vad JAG har gjort det bra för våra och svåra svenska ungdomar, vuxna att växa till m.m. och dels av det du kan läsa i www.vi-pr.com MEN DU, visa allmänt vad har du gjort med ditt destruktiva beteende, för gott hos dig finns inte mycket att få! Kontakta mig och berätta för mig, det finns alltid en dörr öppen till dialog!


 

SID 3

 

OBS! Här kommer den andra stämning av T.S. till Haparanda tingsrätt efter att Hovrätten beslutade att det fanns felaktigheter  skapade av domare Agneta Karlsson i tidigare ansökan.

 

KÄRANDE  

Tor Svärdtorp pr. Nr. 481205-1359 Hellgrensgatan 4A, 961 34 Boden, e-post tor.svardtorp@gmail.com tel. 073-0678362

VAR INTE LAT, VAR MODIG! LÄS LÄR och SPRID!

TILLÄGG i följande färg och 10 storlek Costantia OBS! Tillägg är konsekvenserna av dagens  samhällsstress som med överflöd av information skapar mental avstängning hos de flesta människor så att tiden räcker inte till för att engagera sig via stora undersökningar.

INTRODUKTION S BERÄTTELSE i följande färg och 12 storlek Costantia.

KÄRNFÖRKLARINGAR i färg och Costantia bokstäver i stolek 14 som är standard i länken.

Dels utdrag från protokoller i färg

NÖDVÄNDIG INTRODUKTION och dels allvarliga sammanhang finns för att kunna förstå dels ord som man inte är van med och som används under en del domstolsförhandlingar: KÄRANDE är målsägande (person som t.ex. här en pappa som stämmer motparten mor till barn som har ensam vårdnad av gemensamma barn) och SVARANDE är själv vårdnadshavare (förälder som har vårdnad.)

Tor Svärdtorp uttryck färg

LÄNKEN på Internet som grundar sig med skriftlig och bilddokumentation samt video om HAPARANDAFALLET orsak till följande vårdnadsstämning med pappas och barns hela tragedi. http://www.vi-pr.com/haparandafallet_2010_till_2021.htm

 

KAPITEL I

 

Mål nr. T 742-21

Föreläggande TORsdag  2021-11-18

 

NU pga. inkompetens, illvillighet och benägenhet till korruption från Familjerätten Alli Keskitalo i samröre med tingsrättens chefs domare Agneta Karlsson har skapat en oerhörd provokation och under lidande påverkats av dessa onda själar, beslutar KÄRANDE att inte vara diplomatisk varken med ord, penna, meningar och vad annat…
Elva-(11=XI) ÅR i väntan till upprättelse och försök till att vidare behålla förtroende till myndigheter ifråga, det är förverkat!


EN ILSKEN FAR med djupa rötter till identitet som sådan, är som en ilsken lejonkung och är långt värre grym än fantastiska lejoninnomödrar! Under ilska och kallblodig i självförsvars mening, ger allt för sina avkommors överlevnad, allt som krävs skall göras. läs noga och GÖR som jag säger ”HIT MED MINA BARN för jag har aldrig skadat dem!” Ni soc., domare, nämndemän, politiker, brottsliga medhjälpare som sk. familjehem, statsinstitutioner där de kan vara placerade, kan inte fortsätta att trampa på naturens gång! För rättvisans skull ”ber jag ER” att sluta! Jag är far till mina barn INTE NI! RÖR INTE MINA BARN

! HIT MED MINA STULNA BARN KÄRA… STATEN. Annars vad händer då? Ja, jag drar inte mig tillbaka för att försvara mitt land som är min familj! Fria mina barn från statens förtryck och folkets passivitet! I denna klagan glöms inte de politiskt ansvariga som regerar och skulle ha rett upp dessa familjeproblem som plågar barn, föräldrar, storfamilj, vänner och bekanta. Dessa ansvariga politiker har fått mitt lagförslag om hur skall göra för att minska VÅLD i samhället http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm!

Jag lever dagligen och ibland i drömmarna med bekymmer för mina försvunna barn: vad är de? Vem rör dem? Vem skriker till dem? Vem slår dem? Vem vill strypa dem pga. trauma att ha förlorat sin pappas trygghet och som nu gör dem oerhört svårt hanterbara (det förekommer på dagis då de var hos barnlösa samboparet och utnyttjades) läs den vridna och fabulerade berättelsen t.ex. från kvinnan som skulle tjäna pengar av omhändertagna barn och en vidrig utredning och lyssna på vittnes slut vid inspelning https://www.youtube.com/watch?v=uAkcyPEDXF4 att ja det stämmer att barn mådde dåligt EFTER att de TRAUMATISERADES pga. FEL BEDÖMNING och (repeterar) blev PLACERADE dessutom HOS GALNA BARNLÖSA SAMBOPARET I MATTILA I HAPARANDA! Vi går vidare med min oro som gnager… Barn äter eller lider av abstinens? Är bra klädda för att motstå olika säsongers skillnader? Har stunden som de kan vara glada? Vem kan lyssna på deras rädslor och mardrömmar? Vad är det som trycks in i deras hjärnor? Hur ser det ut i skolan med all mobbning och framtida kriminalitet genom att de är så pass traumatiserade? OSV.! Var befinner de sig nu?-En vanmakt som inte kan beskrivas i ord… som har tagit föräldrar till vansinne!

Kolla noga att INGEN MER ÄN JAG kan förstå och återfå barn så långt det går, till en balanserad nivå som goda medborgare! Jag vet allt om mig dvs. genetisk (… naturligt urval, beteende arv och makroevolution m.m.), memetisk (utifrån, uppfostran, kulturell, urval vid evolutionsteori osv.) se vidare teoretiska och vetenskapliga studier av kärande http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm JAG VET VAD DE BÄR INOM SIG! Jag vet om trauma och problematik som de blev utsatta för och hur de skall lösas! All denna kunskap som är nödvändig i olika beteendeterapier, har inte NI! Utan dessa kunskaper kommer ni att utsätta mina barn till att bli VÄRSTINGAR!

 

I MORGON Vi närmar oss till politiska val då RÖSTA RÄTT, RÖSTA PÅ MIG som ledare… http://www.vi-pr.com/ledare.htm så, sedan fixar jag resten! OBS! http://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_parti.htm har upphört pga. pandemi i väntan på bättre tider! Härmed uppmanar jag dig att väcka PARTIET genom att starta filial, dvs. sprid vad som är nämnt i länken och kom in genom att kontakta mig via VI-PersonRörelse mejl E-post med ev. nya förslag, sprid information och träffa andra för lokal gruppering och sedan kontakta OSS. Garibaldi sade ”100 till 1000” så blev de röda skjortor. Italien blev enad som vi känner till idag. Jag säger ”En till tusen” så kommer vi att ha den gammal kontinent Europa och detta nya EU mot världens styrande förtryck!DET ÄR DAGS ATT TÖMMA RISKDAGEN AV ODUGLIGA UTVALDA SOM INTE LYSSNAR OCH INTE GÖR SOM FOLKET SÄGER! VI KAN ERSÄTTA DEM MED OSS SJÄLVA de som känner för det och där möjligheter finns! Sedan vill jag tro att det blir andra bullar som kommer att koka i REGERINGEN för Sveriges bästa som t.ex. Könsjämlikhet görs med omedelbar verkan!

Jag lämnade Italien när jag var 25 och var redan mogen som människa dvs. min identitet ÄR ITALIENARE (oavsett de olika religiösa, politiska omständigheterna jag har kämpat emot det) och min generation håller klart fast till familjen som en viktig samhörighet i den lilla kärnfamiljen och storfamiljen!

 

Ett 1 av 2 två.

Kanske ni menar att ”…man är 72 år och är gaggig med en fot i graven? Inte kan man uppfostra barn i den åldern?” Hahaha säger jag. Stackar ni som tänker så. Här ni har att göra med en lagom atletisk och frisk kropp och ett utvecklat sinne, med kunskap, livserfarenhet med ständig nyfikenhet för framtiden! Se bl.a. på hemsidan som jag leder, dels av vad jag har gjort, kan och kommer att kunna www.vi-pr.com ! Jag bjuder på det för vi utökar intelligens genom at byta med varandra egna kunskaper och jag säger som terapeut i konfrontations fråga och i all välmening, se på dig själv t.ex. om du är en 400 årig nej, menade 40 åring och har ölmage eller du är som en sticka pga. ditt missbruk, eller är kroppsbyggare med stilig kropp men utan sinne eller det svennen gjort på löpande band och med likasinnade. Jag anser att ”lagom är bäst” och som 72- meningar är jag i kroppen äldre än påpekade 40 nollor, men i sinne bara 40 eller 400? Vem har då kunskap och rätt att uppfostra MINA barn och ha foten i gröna gräset och inte i graven? Som politiker är jag som en förälder och jag MÅSTE KUNNA och ha sinne för allas bästa i jämlikhetens namn. Hajar du mitt humoristiska resonemang? Vi är annorlunda och jag tål er, men gränser är att om du har mina barn… hör av dig om inte du önskar ”oväntat besök (som i kaffereklamen som var en tid från Gävalia). OBS! Härmed citerar jag de drabbade som har ölmagen, smal som en sticka eller kroppsbyggare. Jag hånar ingen! Spektrum av människors svårighet är större än sådan. Röstar politiskt för mig och genom demokratiska vägar vi kan radera kriminalitet av olika slag med snabba tag.

Kanske ni menar 2 av 2.

I näst sista domslut vid min stämning för vårdnad av mina barn blev jag belastad av en skuld på 52000 och glädjande nog fick jag fram vittne (LYSSNA ALLA VITTNE SOM KÄRANDE KALLA IN FÖR HÖJA BEVIS FRÅGA! https://www.youtube.com/watch?v=Ip9IbR0zPG8&t=800s) men konstigt nog blev det ingen vårdnad eller umgänge i beslutet! Värst skrevs i domen att det var så pga. att det har gått för lång tid att jag och barn inte hade träffats…”

Vem vill ha mig? I hela tragedin kan vi ha ändå lite humor… som tröstar och tröstar… Finns ingenting som är omöjligt för livet går mot expansion, vi skall tro på förändringar ibland långsamma reformistiska och ibland med stora hopp som en revolutionära! Tankar går till sanningar att, mördare DE SOM MED VANSINNET HAR TAGIT ANDRAS LIV t.ex. av sina egna, oskyldiga, tjänstemän osv.  utan minsta orsak, dvs. inte de som blev provocerad och av olika omständigheter blev själva offer av ignorans, maktmissbruk och agerat därefter i självförsvar. Jag menar dessa vansinniga mördare som skjuter, styckar människor, självmord terrorister som skriker Allah Akbar m.fl. efter avtjänat orimliga korta straff går fria igen. Mördare får tillbaka kontakter till familj, samhället och tom. går tillbaka till missbruk och med inkognito vidare mördar,

JÄMFÖR DET MED FÖLJANDE:

Familjerna som skiljs  går under och där barn blir offer pga  en vansinnig arkaisk lag (ålderdomlig, inte anpassad i tiden) av ensamvårdnad, eller via LVU bräckliga utredningar avgjorda med inkompetens av socialsekreterare plockade i princip från gatan, bildlikt talat eller utan erfarenhet att ha egna barn, syr ihop utredningar med smutsiga kort för att prestera och rädda plånbok eller position. Kärleksfulla och ansvariga föräldrar krossas av vanmakt, psykisk och fysisk undergång, då de känslomässigt går rakt till självmord, dödar partner och tom. egna barn, begår brott mot samhällets passivitet, hämnas och därtill kraschar mot murar som skyddar politikernas ignorans och feghet! BARN som aldrig har skadat pekas ut värre än mördare och kommer aldrig att kunna återförenas med sina föräldrar! DESSA LAG FÖRÄNDRINGARNA har inte tid att vänta, rädda familjerna och framtida Sverige!

VÄNTA INTE FÖR LÄNGE. Så, var redo att betala notan om inte allt går rätt till i rättvisans mening! Detta är ett råd som ger möjligheter till översyn av saker och ting samt vidare förhandlingar och möjligheter till ett rättvist beslut.   

 

KAPITEL II

VI börjar

A

Pappa söker i domstol vårdnad av sina 4 små barn.

-HAPARANDA TINGSRÄTT Box 174, 95324 Haparanda 0922-28100

                                                                      Mål nr T28-21

STÄMMNING

SAKEN: vårdnad av barn:

KÄRANDE

Tor Svärdtorp pr. Nr. 481205- E-post tor.svardtorp@gmail.com tel. 073-0678362

Stämmer: SVARANDE

Nachin Hannele Pihlajaniemi pr. Nr. 750213-7065
Haparanda

BODEN 2021-01-20

KÄRANDE YRKAR

1- ENSKILD VÅRDNAD FÖR MINA BARN
2- kontakt - umgänge

Barnens identitet:…

 

B

I förhandlingar följer olika bevis bl.a. Kärande lämplighetsintyg.

 

- I ansökan förekommer upplysningar som t.ex. att försäkringskassan meddelande till KÄRANDE och påpekar att barnbidrag inte betalas ut till SVARANDE pga. yngsta barnet är definitivt omhändertagen den 1 december 2020 från mamman (svarande) och  det bland annat är orsaken till ”NYTT” som ger rätt till stämning för kärande mot svarande.

 

C

De större syskonen till yngsta barnet som omhändertogs 10 augusti 2010  och utgör orsak till aktuell stämning, dessa placerades 2010  i Haparanda och kärande ansåg genast att barnen farit illa hos familjen där de var placerade och efter 4,5 år blev barnen omplacerade men som blev FELAKTIGT SPLITTRADE se mer info på media NSD t.ex. i följande länk http://www.vi-pr.com/senaste_mars2015_hapfall.htm

”Marianne – Nachshin – Hannele – Pihlajaniemi… (efter skilsmässa 2010 har vidare träffat tre andra män med vilka hon har fått 4 barn som alla blev omhändertagna och) lever nu ensam med …(en av dessa män )

 

D

Agneta Karlsson skickade till hovrätten vid nuvarande kärandes stämning om vårdnad samma beslut som hon tog felaktigt 2010 där som vi läst i domen, då som det togs interimistiskt (omedelbart) beslut att svarande (mor) fick ensam vårdnad av alla fyra barn tre av dem placerade och den minsta lämnades hos henne som socialsekreterare felaktigt har påpekat var fel och konstigt, sedan barnen har farit illa hos svarande.
Alltså
Agneta Karlsson istället t.ex. än att fråga till nämndemän (familjerättens) yttrande med nya utredningar om svarande, kärande och barnen; väljer att själv besluta domen samt avslår kärande (pappa till barnen) vårdnad, umgänge, kontakt! Något är lurt! Domaren (Agneta Karlsson) erkänner inte egna felaktigheter, är inte kritisk med familjerätten från tidigare utredning… Alltså eller så behöver Agneta glasögon eller har fått demens och glömt alla rabalder (PROTESTER med megafon och högt ljud som skanderade hennes namn osv. https://www.youtube.com/watch?v=hy7stsuujto ) framför socialförvaltning och tingsrätten i Haparanda eller alla dessa monster kannibaler kliar varandras ryggar! För kännedom lyssna på följande: https://www.youtube.com/watch?v=y7Zl6Wp-fGE  om… fri media som gräver  djupt!

Vidare i eget försvar skrivs Tor Svärdtorp har därvid gjort gällande att tingsrätten har begått ett rättegångsfel genom att inte ge socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar. Nachshin Pihlajaniemi, å sin sida, har anfört… (OBS! menar säkert att det handlar om ombud och inte svarande Nachshin som säger si och så för svarande kan ingenting om juridik och är inte att upphöjas för det! Är det så som det gagnar hennes mentala instabilitet och fortsätter att påverka skadande mot kärande och felaktigt placerade barn! Svarande använder myndigheter för egen perversa vinning om hämnd. Därför skulle det rätta vara för alla domstolsförhandlingar att var och en betalar sitt ombud m.m. som härmed kärande i domstolsförhandling kräver! På det viset avvärjs orsak till upptrappande våld. Alltså, lägg av att utnyttja skattebetalare som tvingas att stå för andras dumhet eller händelser som de inte har själva medverkat i , t.ex. stå för dels medverkan att betala sk. rätthjälp dvs. ombud.  ÖVERSYN AV LAG Kan vara t.ex. att vid första steg av en domstolsförhandling s.k. MUNTLIGA FÖRHANDLINGAR skall det ske utan ombud då alla framför sin egen syn och krav, eller gör man en ÖVERENSKOMMELSE som avslutar problem. OM inte en överenskommelse sker vet alla att finns ingen vinnare i ett krig, alla kommer att ha förluster och lida. En fortsätt domstolsförhandling blir en form av uppmuntran till hat, hämnd och dvs. VÅLD!) att nämnda förhållande inte ska ses som ett rättegångsfel och för det fall hovrätten skulle bedöma att det utgör ett sådant är felet inte av sådan art att tingsrättens dom bör undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten. Slut citat.

 

E

Hovrättens beslut kräver följande åtgärder

”HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 1 PROTOKOLL 2021-10-18 Föredragning i Umeå Aktbilaga 14 Mål nr T 767-21 Dok.Id 146568 E-post: hovratten.ovrenorrland@dom.se www.hovrattenovrenorrland.domstol.se … … … Referenten PARTER Klagande Tor Svärdtorp. Motpart Nachshin Pihlajaniemi,… Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Lucija Pettersson Advokatbolaget Alkmene AB Själagårdsgatan 15 111 31 Stockholm SAKEN Vårdnad om barn m.m. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Haparanda tingsrätts dom 2021-06-28 i mål T 28-21, se bilaga A _________________ Målet föredras.

Sedan Tor Svärdtorp överklagat tingsrättens dom och framställt yrkanden i fråga om vårdnad och umgänge har fråga uppkommit om tingsrätten genom sin dom kan ha begått rättegångsfel genom att inte ge socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar enligt 6 kap. 19 § andra stycket föräldrabalken innan målet avgjordes. Sid 2 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND PROTOKOLL 2021-10-18 T 767-21 Parterna har beretts tillfälle att yttra sig över frågan om undanröjande och återförvisning.

 

Tor Svärdtorp har därvid gjort gällande (upplysningar) att tingsrätten har begått ett rättegångsfel genom att inte ge socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar.

(Ombud till) Nachshin Pihlajaniemi, å sin sida, har anfört att nämnda förhållande inte ska ses som ett rättegångsfel och för det fall hovrätten skulle bedöma att det utgör ett sådant är felet inte av sådan art att tingsrättens dom bör undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten.

 

Hovrätten fattar SLUTLIGT BESLUT (meddelat 2021-10-20) 1. Hovrätten meddelar prövningstillstånd. 2. Hovrätten undanröjer tingsrättens dom och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning. 3. … … … Beslutet får inte överklagas. SKÄL Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillräckligt utredda. Innan domstolen avgör ett mål eller ärende beträffande sådana frågor ska den ge socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar (6 kap. 19 § andra stycket föräldrabalken). Socialnämndens möjlighet att lämna upplysningar fungerar som ett skydd för barnet. Domstolen ska i det enskilda fallet avgöra om socialnämnden ska höras, dvs. föreläggas att komma in med ett skriftligt yttrande, eller om det är Sid 3 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND PROTOKOLL 2021-10-18 T 767-21 tillräckligt att nämnden endast bereds tillfälle att yttra sig. Har domstolen redan tillgång till utredning i den aktuella frågan kan det räcka att domstolen bereder nämnden tillfälle att yttra sig (se Sjösten, Mats, Vårdnad, boende och umgänge, 5 uppl. 2019). I förevarande fall har tingsrätten inte berett socialnämnden tillfälle att yttra sig innan målet avgjordes. Tingsrätten, som därmed inte fullgjort sin utredningsskyldighet, har begått rättegångsfel. Felet som sådant är av sådan karaktär att det kan antas ha inverkat på målets utgång och kan inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i hovrätten. Målet ska därför återförvisas till tingsrätten för fortsatt behandling.
Slut citat.

 

F

MÅL SOM KÄRANDE ÖVERKLAGADE -HAPARANDA TINGSRÄTT Rotel 1 DOM 2021-06-28 Meddelad i Haparanda Mål nr T 28-21 Dok.Id 126515 E-post: haparanda.tingsratt@dom.se  … www.haparandatingsratt.domstol.se. … PARTER Kärande Tor Svärdtorp, 19481205-1359 Medborgare i Sverige …
Svarande NACHSHIN Hannele Pihlajaniemi, 19750213-7065 … Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen Lucija Pettersson,  Alkemed.

Här är dels svar från DOMSLUT av Agneta Karlsson domare (chef på Haparanda tingsrätten) efter alltså kärandes ansökan om vårdnad.
1. Tingsrätten avslår Tor Svärdtorps yrkande om ensam vårdnad om parternas barn Era, 050729… Jarl, 070621… Joar, 080914… och Enar, 100323… 2. Tingsrätten avslår Tor Svärdtorps yrkande om umgänge. 3. NOTERA fattas en variant av umgänge som t.ex. bevakad umgänge, eller distans möjligheter med brev, telefon, E-post som är en del av möjligheter som domstolen kan medge.” Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Lucija Pettersson till 16 476 kr, varav 13 181 kr avser arbete och 3 295 kr mervärdesskatt. 4. Tingsrätten förpliktar Tor Svärdtorp att utge ersättning till Nachshin Pihlajaniemi avseende hennes rättshjälpskostnad med 330 kr och betala återstående ersättningsbelopp om 16 146 kr till staten. ______________________ Bilaga A Sid 2 HAPARANDA TINGSRÄTT DOM 2021-06-28 T 28-21 Rotel 1 BAKGRUND Tor Svärdtorp (härefter Tor) och Nachshin Pihlajaniemi (härefter Nachshin) har tidigare varit gifta och har gemensamt fyra barn; Era, född 2005, Jarl, född 2007, Joar, född 2008, och Enar, född 2010 (härefter de gemensamma barnen). Tor och Nachshin har båda fler barn från andra förhållanden (NOTERA pointersas inte att Nachshin och alla barn med hennes 4 olika män har blivit omhändertagna och LVU placerade. Tors barn vid två olika relationer blev resultat av en knasig lag där det finns
ensamvårdnad… läs då mitt lagförslag som finns i regeringskansliet http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm som kan fria föräldrar och barn från plåga som underhålls av sociala myndigheter och domstolarna.) Nachshin väckte talan om äktenskapsskillnad den 28 juli 2010, i tingsrätten mål T 615- 10. Kort därefter, den 11 augusti 2010, omhändertogs de gemensamma barnen med stöd av LVU. Tingsrätten meddelade i interimistiskt beslut den 11 oktober 2010 att Nachshin skulle ha ensam vårdnad om de gemensamma barnen och lämnade Tors interimistiska yrkande om umgänge utan bifall. NOTERA hur statens bödel avgör dödsdom och DVS att barn och pappa som inte har den minsta kontakt med varandra kommer konsekvent att aldrig ses under tiden de är under LVU eller till de fyller 18 år och NOTERA att barn som inte träffar och lär känna till deras föräldrar och i synnerhet barn i låg ålder under 7 år (vetenskapligt bevisad) tappar anknytning och under tiden blir de påverkade av olika omständigheter med allvarlig medverkan av illvilliga som tjänar pengar på dem. FAKTUM är så att också under s.k. vuxen ålder kommer de inte att ha kontakt med föräldrar om inte speciella omständigheter uppstår som t.ex. finns inte en lag som säger att när barn är vuxna måste de dirigeras via socialnämnd-domstol-polisen osv. eller vad till deras biologiska föräldrar! Idag bland de drabbade föräldrar och barn ser LVU (Lag om Vård av Ungar) ett FULLBORDAT STATENS BARNKIDNAPPNING med mening att underhålla socialförvaltning för familjeomsorg, familjerätten, domstolar och gamar s.k. familjehem! DU SKATTEBETALARE ÄR MED ATT MEDVERKA GENOM DIN PASSIVITET OCH TVÅNG AV SKATTER till 26 MILJARDER för år 2020 Det står arbetarklass och pensionärer för! Va? HELT SJUK… politik! Dessa pengar skulle behövas till annat som t.ex. välfärd eller minska svenska skulden på världsbanken som våra regeringar har skapat!

Deldom på äktenskapsskillnad meddelades den 14 april 2011. Tingsrätten beslutade sedan, genom dom den 22 februari 2012, att tillerkänna Nachshin ensam vårdnad samt avslå Tors yrkande om umgänge. Efter omfattande vårdnadsutredningar bedömde såväl socialnämnden som tingsrätten att Tor var olämplig som vårdnadshavare… NOTERA att kärande aldrig har hotat, slagit eller på annat sätt förgripit sig på familjen! Prova oss med motsatsen och bevis –dvs. inte utredningar av partiska socialsekreterare, socionomer och vad mer könsbelagda eller politikiskt samt affärsmässigt av pekuniära intressen, familj, bekantskaps kretsar. osv.
BEVISNING BETYDER bilder, inspelningar okänd person som vittne sk. tillfällig-p-vittne, erkännande, DN, ett halshugget huvud på köket till mordanklagade det är de närmaste som jag kommer på med all dels svaghet i mening.
ALLTSÅ, socialnämnds utredningar gällande LVU och domstolar hopklistrade av snack och utan bevis skall inte tas emot! Lämmen som fladdrar med påstående som man har hört, ingen rök utan eld skvaller, konflikter osv. är ett farligt vapen! Haparandafallet är impregnerad av intressefrågor som t.ex. skydda felaktighet och lögner från privatpersoner, felaktiga beslut från myndigheter. Aldrig säger aldrig under utredning, tidigare och efter i Haparandafallet kom t.ex. oros anmälan från dagis, bekanta, familjerna, vänner, polisen och vad mer! Vem hade då intresse att tjäna på dessa små barn penningmässigt? Ogifta samboparet från Mattila i Haparanda
https://www.youtube.com/watch?v=XXE-5LWeff4&t=12s ! Se mer på Haparandafallet på Internet.) och att Nachshins förmåga som vårdnadshavare också starkt kunde ifrågasättas. Socialnämnden bedömde dock, vilket tingsrätten (Agneta Karlsson i spetsen) instämde i, att Nachshin var den som bäst kunde se till barnens bästa (och därför socialnämnden omhändertog alla tre flickor som Nachshin har med den man som hon nyligen gift sig med) och godkände fortsatt vård i familjehem (där barn var utnyttjade http://www.vi-pr.com/ejje_far_illa.htm)
Hovrätten och Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd(BEVIS nog att dessa myndigheter sociala-domare, nämndemän-politiker som påpekas i Haparandafallet http://www.vi-pr.com/haparandafallet_2010_till_2021.htm det var och är en rent pack (för det mesta tornedalingar) och alla dessa skulle sägas upp från deras arbete eller få andra uppgifter långt ifrån ansvarfulla pga. deras kriminella beteende och felaktighet i bedömningsfråga. Tjänstemanna ansvar skulle återinföras, det tills att vårt samhälle existerar under primitiva förhållandet som nu!) …vilket innebar att tingsrättens avgörande stod fast. Tor har därefter väckt talan om vårdnad och umgänge vid tre tillfällen, i tingsrättens mål T 206-13, T 9-16 och T 648-17. Vid samtliga prövningar har Tors yrkande om vårdnad och umgänge lämnats utan bifall. Hovrätten och Högsta domstolen har inte meddelat prövningstillstånd i något av målen. De tre äldsta barnen har sedan den 11 augusti 2010 varit familjehemsplacerade. … Nyfiken? Lyssna t.ex. på följande https://www.youtube.com/watch?v=Ip9IbR0zPG8  

Nachshin väckte talan om äktenskapsskillnad den 28 juli 2010, … Kort därefter, den 11 augusti 2010, omhändertogs de gemensamma barnen med stöd av LVU. OBS! Skilsmässan var inte annat än en hämnd pga. kärande sade att han ville inte fortsätta att leva med svarande om inte hon ville besöka en psykolog för att reda upp hennes problem om våldsamhet mot barn och oss alla i familjen. Då levde dem i två olika bostäder 100 m ifrån varandra med delad vårdnad och två av barnen var mantelskrivna hos kärande: https://www.youtube.com/watch?v=kOMekXS1xZg pappa hus sade pojken, sen på eftermiddagen blev han kidnappad från den nya bostaden av statens bödlar som traumatiserade pojken! Vidare soc. domstolen nämndemän (politiker) nonchalerar bevis att barn far illa Frågan är vad menas för barnens bästa? http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm

 

EFTER ATT Hovrätten fattar SLUTLIGT BESLUT (meddelat 2021-10-20) 1. Hovrätten meddelar prövningstillstånd. 2. Hovrätten undanröjer tingsrättens dom och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning. Det innefattar också på punkt 3 … Partsbilaga sekretess.
Slut citat.

 

G

”SEKRETESS gäller idag för påstående i sammanhang av saker som inte är bevisade, lögner, maktmissbruk, olika intressefrågor det är det som är boven!
Människor är påverkbara av ord som t.ex. meningar, skvaller osv. En sann politiker kan säga att ”en utredning t.ex. om familjeförhållande inte kan användas om det inte förekommer bevis.” Så det gäller för en sann psykolog eller sociolog kan säga att ”det finns människor som inte kan hantera en mening, dess innebörd, orsaker, händelserna osv.” Alltså, vi lever i ett pluralistisk - (vi är olika) samhälle där debila personer lever med andra som för det mesta är likasinnade med varierande kunskap och få med mer kognitiva -(högre fördelar typ mental utveckling). DVS att kognitiva personer förstår alla vinklar i ett resonemang, de likasinnade som är massan (de flesta) de kan påverkas och de debila kan inte sammansätta. Sekretess kan accepteras då en misshandel, mordhot, övergrepp osv. är bevisad, att fara för skador eller för liver är närvarande oavsett ålder och oavsett orsak eller parti var problem kommer ifrån! MEN, de inblandade förövare och offer MÅSTE närvara till ”KONFRONTATION se vidare på
http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm ” som innefattar samtal för att utreda det och vidare samarbetssamtal så långt det kan behövas för att uppstått problem ska kunna hanteras. DE primära INBLANDADE dvs. drabbade (förövare och offer) och de sekundera som i fall kan uppstå dvs. släkt, bekanta osv. som direkt eller indirekt upplevt (1) eller medverkat (2) s.k. vittne 1 vittne 2 som inte pliktar till det inte heller kan framhäva sina rättigheter som krav eller propositioner till lösningar. Och om inte man närvarar skall de bötfällas eller tom. frihetsberövas som brott mot friden (här krävs ny lag, insyn och beslut)! OBS! Alla relationsproblem kan i ett framtida samhälle undvikas och lösas i förtid om vi följer andra av mina förslag som t.ex. REF (reflektorerna  http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm).

 

 

KAPITEL

III

FOLK MÅSTE VETA + FOLKETS DOMSTOLAR!

A

                                                           Mål T 742-21 

Från media VI-PersonRörelse http://www.vi-pr.com/ anser vara i fallet HAPARANDAFALLET en politisk förföljelse, brott mot yttrandefrihet, brott mänskliga och barns rättigheter! Fallet har pågått i 11 år med konsekvenser att föräldrar och barn blev skadade. Se, läs dels av dokument och lyssna på video http://www.vi-pr.com/haparandafallet_2010_till_2021.htm Under tidigare domstolförhandlingar kärande anförde att Haparanda kommun m.fl. inte skulle lida av kärandes krav vid upprättelse via domstolsförhandlingar för sveda och värk samt ekonomisk förlust för sig och egna barn om han skulle få vårdnad och att fallet skulle avlägsnas från nätet till att oundvikligt bli ett minne blott.

Läser man på Internet förklaringar eller på andra dokuments inledning hur domstolarna fungerar gällande skilsmässa och vårdnadstvister sägs att det är BARNEN som är i centrum ” för barnens BÄSTA”.  Det handlar inte om föräldrar… vad menas med det?  VI är alla överens att barnen tillhör familjen och det är lika viktigt att föräldrar som tillsammans har vårdnad till dess att de är gifta för dessa  är de huvudansvariga för sina biologiska barn och hur de fungerar tillsammans.
Vill man bibehålla samma procedurer som finns idag är det som vi kännar till en blandning a lögner, upptrappning av våld. Karusell påbörjas med skilsmässa, öveklagan osv. Men skulle dämpas ner om vi skulle grunda reformistisk som jag förelsår här med BEVIS i centrum av hela sammanhang. Alltså, det är viktigt då att där
socialnämnd är inkopplad t.ex. pga. kommunikations svårighet eller av samlevnads problematik utför en utredning som grundas på bevis (se ovan beskrivna bevis) och inget annat! Familjerätten i sin tur som är den myndighet som utför utredning för domstolar skall noggrant granska föräldrars berättelse om det gäller en enkel fråga om skilsmässa eller om det handlar om sociala utredningar. Konstatera att allt är i sin ordning och dvs. att bevis stämmer! Dokument  framförs senare under muntlig förhandling i tingsrätten och har man inte kunnat lösa och avsluta det då, går man vidare till huvudförhandlingar där förälder som kräver rättelse kan komma också med nya bevisningar och fullborda skilsmässa. Dagens procedur med eller utan kravbevis som jag menar som har med vårdnad att göra, kan komma att splittra familjen genom en sk. ensam vårdnad som innebär att barn blir under beskydd och ansvar för förälder som får det! VI KONSTATERAR att dagens procedur skapar våld pga. KONKURRENS som bildas bland föräldrar med överklagan och si och så som ovan har framförts.  Bilden som vi ser beskriver att barn och föräldrar som förlorar den naturliga inskrivna rätten till vårdnad blir offer och blir en köttmarknad för kannibaler i domstolar, soc., människor bl.a. egennyttiga förälder. Barn som omhändertogs med LVU upplever trauma när de placeras på okänd plats och människor i en privat miljö eller statsinstitution. ALLT DETTA är rena tvånget och inte lösningar. DU tvingas ställa upp med dina skatter för att skapa denna cirkus eller karusell i negativ mening, vill eller inte vill så kan du själv drabbas av en sådan familjetragedi. LURA inte oss med blaha blaha att det gäller bara barnen, barnen i centrum och barnens bästa! LÖGNER är det! Det är föräldrar och barn som drabbas, en FAMILJ SOM NI SPLITTRAR! OBS! VÄRST inom könsdiskriminering är att om man är sambo och skiljer sig går automatisk vårdnad till mor!
LÖSNING för barnen, föräldrar och familjens bästa har JAG skrivit och skickat till ansvariga m.fl. redan från år 1999! Men än är det tyst som i graven! Det tills dess några idétjuvar plockar passande definitioner och gör det till sin egen favör! AUTOMATISK GEMENSAM VÅRDNAD FÖR BARN är det som gäller mot allt våld! Det för de som är gifta, sambo eller särbo osv!

 

B 

Till sak!

Föreläggande Underrättelse (vad det gäller från familjerätten OBS! Familjerätten är organ inom sociala som arbetar på uppdrag av domstolar gällande vårdnad om barn m.m.)  Familjerätten ansvarige Alli Keskitalo slutbesked till tingsrätten  
OBS!
Alla namn av inblandade och de ansvarig finns att upptäcka via de olika länkar och video i HAPARANDAFALLET  

REFFLEKTION och vi är många som är med det: ”Hur kan det inte finnas något nytt 1, när ansvarige Alli Keskitalo inte kallar in till utredning vare sig kärande eller svarande? 2, Skall familjerätten inte kolla upp saken i den aktuella meningen med förändringar t.ex. från den sista kärandes vårdnadsstämning som avslutades 2019 och som kan belysa vad som är NYTT som t.ex. familjetragedi när Nachhin och Daniel A, förlorade deras tre barn via LVU och B, misshandel ifråga som kan har varit riktad till kärandes barn eller Naschsin? C, Om alla barn som blev placerade blev bortadopterade genom att svarande som ansvarig godkände adoption om så var frågan, det innebär att kärandes stämning om vårdnad skall inriktas där barn kan vara adopterande? Adoption om så är frågan, har samma mönster som tidigare, alltså lätt som en plätt med mening för svarande att fullborda sin egna perversa hämnd mot barn som bl.a. framkommer redan i första soc. utredning att BARNEN VILLE INTE GÅ TILL MAMMA och vidare hämnd fortsätter mot pappa (kärande) som med blödande näbbar och klor försvarar sina ungar och sin värdighet! NOTERA att svarande visste om misstankar som fanns hos barnlösa samboparet som pedofilparet men hon (svarande) godkände fortsatt placering där barnen farit illa!
Är det så och annat så MÅSTE dessa kriminella beskydda sig med maktmissbruk? JA, DET ÄR DET!  

Kärandes fråga om vårdnad i första hand, om umgänge eller kontakt gäller för alla barnen!
 

1, Enar (kärandes barn) och tre flickor från senaste förhållandet med Daniel blev omhändertagna från moder och LVU placerade. Orsak till omhändertagande har inte med kärande som biologisk pappa av det yngsta barnet att göra! Missförhållande gällde hos svarande Nachshin och Daniel samboparet slutade med fällande dom om misshandel! Nu har paret, passat på att manövrera om saker och ting och stabilare blir det om man IGEN får stöd av dels kända myndigheter från familjerätten och domstolen och vidare via att använda positiva händelserna som skapar en positiv opinion… och vad mer, stärker paret och myndigheters sköld för eget maktmissbruk! Alltså, framkommer i akten att paret gifte sig, men notera att det aldrig nämndes åratalet som är 2021 efter kärandes stämning som det handlar här och nu! NOTERA manövern av domare Agneta Karlsson som inte påpekar att Kärande lever i en långvarit förhållande och preciserar (är en positiv vikt i sig) att paret var förlovade i fyra år och varit gifta i sju år!  OBS! Angående paret  Nachshin Pihlajaniemi och Daniel Palo, om inte har tagit steget till försoning via samtalsterapi, det är mest så misshandels problemets problematik kvarstår och med tiden kan blomma upp igen.
OBS!
TÄNK att du som lever med annat som själv har barn med biologiska levande föräldrar OM DU INTE RÄTTAR TILL (t.ex. Daniel Palo m.fl. som inte medverkar…) att barn har sina tider med den andra föräldern DU ÄR EN BROTTSLIG KIDNAPPARE! Samvete är att biologiska föräldrar är de som äger barnen till dessa är 26 år (en av mina sociologiska studier) och inget annat gäller som går mot naturen!

2, Är händelserna inte ”nytt” och kräver en inlämnade utredning i förhandlingar T 742-21?  Vi få se för följande dokumentation blev av olika omständighet nytt för OSS och kärande. kärande inlämnande en definitivt ansöka och svar till rådmannen (en domare) i Haparanda som ny ta ansvar för utveckling pga. Agneta Karlsson (lagmannen=domare) som anser vara JÄVIG (tjäna på, för hennes fördel, del av fallet) frånkopplades...

 

FÖRELÄGGANDE 3 (nr 1 länk som blev avfärdat, 2 info. inlämnade via Microsoft Word och 3 är följande.)

Svar från info. Domstol (blankett osv.) inskickade blev att tar inte emot länkar. Då, skickades hela via Microsoft Word för det är den som för oss är möjligt. MEN genom det, kan det vara svårt att kunna klicka till vidare länk, bildförstorning och hela meningen som förklarar helheten från rot till frukt inte kommer att vara möjlig i den enkel mening så att en dokument från 2010 skickades självständig. MEN OCKSÅ med tanke att anpassar oss till ansvariga belastande arbete bestämdes att skicka vad vi kort anser svara till ”föreläggandeoch är som följer.

Under frågan om familjproblematik om vårdnad om barn ser vi att det är BARN som fokus ligger på och för det också svar som här följer.

 

OBS! FÖR ATT GÖRA ENKLARE FÖR DE SOM JOBBA I DOMSTOLAR OCH HANDSKAR MED ANSÖKNINGAR OCH FÖR ATT SÄKRA SIG ATT ANSÖKAN BLIR INTAGEN FÖRKORTAS OCH SKICKAS SOM DU KAN LÄSA HÄR UNDER:

  

Till Haparanda tingsrätten

KÄRANDE http://www.vi-pr.com/karande_2021.htm

Tor Svärdtorp pr. Nr. 481205-1359 Hellgrensgatan 4A, 961 34 Boden, e-post tor.svardtorp@gmail.com tel. 073-0678362

 

mål T 742-21

I

KÄRANDE

 

Föreläggande

Beslut från Alli Keskitalo familjerättens utredare är att avfärdas pga. att det inte anses svara till helhetsfråga som är i linje med ett objektivt svar till domstolen vid grundläggande rättvisa frågor som grundas på mening ”NYTT” och dvs. omvärdering och bevisningsfrågor.
Detsamma gäller
Agneta Karlssons svar till mål T 767-21 (Hovrätten) som följs av mål T742-21!

 

Flera orsaker kommer att förekomma om så anses nödvändigt genom bläddring av www.vi-pr.com

 

II

BARNEN

KÄRANDE förstår och kan återfå barn så långt det går, till en balanserad nivå som goda medborgare! HAN vet om egen genetiskt (… naturligt urval, beteende arv och makroevolution m.m.), om den memetisk (utifrån, uppfostran, kulturellt, urval vid evolutionsteori osv.) se vidare teoretiska och vetenskapliga kärandes studier http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm KÄRANDE VET vad  barn bär inom sig t.ex. om trauma och problematik som de blev utsatta för! Beteendeterapier FÖRBÄTTRAS bara om vi förlitar oss till nya rön. Utan dessa kunskaper kommer barn att utsättas för att bli VÄRSTINGAR! Alltså, kärandes vårdnad eller umgänge med barn är ytterst nödvändiga.

OBS! Utdrag av länk http://www.vi-pr.com/fars_anmalingar.htm

Mina barn lider av: Jag vet hur mycket min son ... lider av ”nattskräck” och hans skrik för tröst hörs inte med alla konsekvenser som det innebär nu och framgent när han inträder i vuxenlivet. Min lilla dotter ... försiktighet i livet har nu rubbats allvarligt.  Min näst lille son ... ökade krav av Fars närvaro har nu brustit så att större osäkerhet och ökad fysisk aktivitet blir ett handikapp.

Mina barn har skadats i deras personliga utveckling genom att min närvaro som garant för en multipel språkutveckling och pedagogisk kunskap, blivit intellektuellt skadade vid placering i en skadlig miljö hos ett par bönder som redan har initierat mina barn med olika arbetsuppgifter, trots mina protester om livsfarlig miljö vid ladugården. Paret är i medelåldern och utan egna barn och saknar erfarenhet av småbarn…

 

III

Tillägg

Nödvändig information som lieras till FELAKTIG HANTERING AV SOCIALA MYNDIGHETER VID BARNS OMHÄNDERTAGANDE: förekommer inte att kärandes barn omhändertogs efter beslut av en domstol utan via sk. då socialnämnden och politikers representanters  medverkan. Se bilagt dokument ”Förvaltninghuset i Haparanda tisdag 2010-09-08 Dessa var med den dagen efter min begäran till socialsekreterare Maria Pohjanen (vittne än NU) att kärande fick medverka i ett möte med dessa myndigheter  och visa en video där sonen Jarl https://www.youtube.com/watch?v=5v_ZdVtCX5M INTE  ville till mamma och att det skulle användas som stöd i förvaltningsrätten för att upphäva LVU.

 År 2019-20 frågade jag till före detta socialtchef Suvi Järvinen-Valo om möjligheter att se nämndemäns beslut för att kunna överklaga, svaret blev att det är för gammalt och dessa har kasserats!  

 

Från NSD (media tidning i norra Sverige, socialistisk tänkande) idag fredag 2021-11-19 förekommer följande:

Kommunens placering av barn är polisanmält. Gällivare… Socialnämndens Johannes Sundelin säger ”Det är socialnämnden som ansöker till domstolen om vård enligt LVU skall beredas. Sedan är det domstolen som skall bestämma om det som skall vara så eller inte. Det är varken socialnämnden eller enskilda politiker som tar beslut om det här.” OBS! Kan kärande ha missat dessa relationer eller har det funnits förändringar i denna procedur? Förekommer ingenstans av dokument som berört (Kärande) och erhållits om sådana beslut att domstolen troligen i så fall av Agneta Karlsson då aktiv i org. Rädda barn… har skett skulle har godkänt om LVU för kärandes barn.

Vid följande länk finns bevis om politiska medverka.

http://www.vi-pr.com/ejje_far_illa.htm

http://www.vi-pr.com/socialn%C3%A4mden2010.jpg (BILD)

 

OBS! Föreläggande skickades också via brev med tillägg av bilden som här förekommer.

 

Med detta tillägg uppstår behov av en ny socialutredning under sk. ”NYTT”  i relation med nuvarande situation om svarande och kärande samt alla barn Jarl, Joar Era och Enar. DETTA är del av kärande begäran.

 

 Med vänlig hälsning Tor Svärdtorp

 

 

ALVARLIGA MISSTANKAR är då man inte har en jurist eller advokat som förklarar procedurers svängningar… OBS! Kärande har ingen advokat för en kärandes bror sade att ”slaget om vårdnad är förlorad från början” och förstod man därför att ingen advokat ville ställa upp!”

Som jag förstår är att det blir som följer: kärandes svar kommer till domstolen som kan avslå ansökan pga. inte finns någon nytt och dvs. att Agneta Karlsson 2010 0ch 2021 beslut kommer att gälla än, att alltså kärande fadern TOR och hans barn kommer inte få träffas! Troligen måste en överklagan in till Högsta domstolen? OCH? Samma soppa?

vårdnad kommer svarande att bibehålla eller människor (adoptionen kan ha blivit en realitet i HAPARANDAFALLET med godkännande av svarande ) eller statens institutioner där barnen eventuellt är placerade.

Så gäller än sk. hemlighets syra som kallas hemligstämplat? Utan att det nödvändigtvis förklarats ovan, resten är ett instrument som man använder för att manipulera, missbruka och förtrycka!

 

KAPITEL IV

 Anmälan till socialförvaltningen i Haparanda att barn far illa!

Boden 18-11-2021

3, Härmed anmäler jag Tor Svärdtorp att MINA BARN FAR ILLA där de är placerade! Anmälan skickas till ansvariga på Socialförvaltning för familjeomsorg i Haparanda Katari Herala.

Brottet grundas på socialutredning från socialförvaltning, familjerätten i Haparanda och politiska socialnämnden under året 2010! Deras felaktiga beslut avslutade med att placerade barn farit illa på det outredda barnlösa samboparet i Mattila. Då tog 4,5 år efter flera anmälningar från olika personer bland annat kärande.

Nu far barn illa pga. A deras riktiga identitet undanröjs, B Kända missförhållanden i olika placeringar. C de är inte skyddade av deras biologiska far (kärande)! D Socialförvaltningen gör inga oväntade besök där barn är placerade. E ansvariga där barn är placerade bryter mot FN:s konvention och samvete att barn måste ha kontakt med föräldrar skapar motstånd för det och alltså att dessa ansvariga inte tillåter det med rädsla att förlora inkomster -bidrag för placerade barn.

Svara till tor.svardtorp@gmail.com tel 073-0678362

Här finns ingen hemligheternas tjafs! Nu är er tur inte att agera laglig men krävs att ni skall AGERA RÄTTVIST! Skynda på för barnen lider och skadas mer tiden går i spillo!

 

B

Se vidare t.ex. dels ansvariga till tragedi HAPARANDAFALLET http://www.vi-pr.com/hapfalvidare_undersokning.htm

Via telefonsamtal med vxl. Och fler att ” Agneta Karlsson lagmannen som bruka ta hand vad kallas rotel 1, är idag frånkopplad pga. anser vara jävig. Domare som ta över är rådmannen Anna Hareide. Som är det nu litar VI inte på någon.

 

KAPITEL V

SOCIALMINISTER Lena Hallengren, svara till mig och alla röst berättigade om VARFÖR AGERAR NI INTE MOT SOCIALA MYNDIGHETER, SOCIALNÄMNDER?
Jag serverar denna information på silverfat nuvarande länk om familjetragedi HAPARANDATTET och följande lagförslag http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm Uppskatta det!

JUSTITIEMINISTER serverar jag till dig på silverfat en rättvis lösning för familjernas allvarliga problematik av EU storlek för det är bedrövlig i hela Europa enlig våra kontakter och kännedom gällande skilsmässa och LVU och det är som följer: http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm

 

MEDIA m.fl.

Info
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

 

ANMÄLLAN

info@barnombudsmannen.se do@do.se no-reply@justitiekanslern.se

JO https://www.jo.se/sv/

 

Agneta Karlsson

Anna Hareide via domstolarnas procedur.

 

Alli Keskitalo

Katari Herala via mejl E-post till socialförvaltning i Haparanda.

 

 

info

tips@vlt.se tips@helagotland.se 15000@alandstidningen.ax 99000@bohuslaningen.se nyhet@na.se

linus@kalmarposten.se tipsa@pt.se poit@bolagsverket.se jan.larsson@lokalpressen.eu tips@dt.se

tips@daladem.se nyhetstips@dn.se redaktionen@etc.se redaktionen@arbetaren.se tipsa@gp.se

71717@expressen.se tips@arbetarbladet.se granskning@svt.se morgonstudion@svt.se opinion@svt.se

svtnyheter@svt.se 71717@expressen.se tipsa@aftonbladet.se peter.lindvall@nsd.se

 

… med flera som inte finns i listan men som t.ex. finns på facebock osv.

Ni som är intresserade av brevinnehåll en eller flera beskrivna punkter hör av er snarast för intervjun, reportage eller samtalsutveckling till tor.svardtorp@gmail 073-067 83 62 Tor Svärdtorp Hellgrensgatan 4A, 961 34 Boden

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com


 

SID 4

 

BESLUT 2022-01-12 angående mål T 742-21

 

OBS! VARNING! Läs och var kritisk att inte går på deras lögner. Det finns på nätet allt dokumentation skriftligt och video där framför bevis att mina barn far illa, att bevis mot mig inte förekommer och där jag avslöjar deras lögner från den första utredning till deras sista ord i den här beslut! Beslutet bryter mot barn och mänskliga rättigheter men rättväsendet röta är djup att inte finns utrymme för att övarklaga. Så ungefär låter de flesta utredningar där barn omhändertas övergrepp, misshandel, bråk bland föräldrar osv.

 

Helt omdömeslöst anklagas jag för att vara psykiskt sjuk och med det kastas ytterligare anklagelser på mig. Medan Marianne som jag levt med i flera år och vet att det är hon som bär på psykisk ohälsa, vilket har drabbat mig och våra barn. "Har ni som yttrar dessa förnedrande påståenden utbildning i psykologi?"
Sammanfattningsvis så
svider min kritik och det skapar försvar av er inkompetenta utredning som grundas på socialas s.k. utredning. Barnen har aldrig anklagat mig, utan det gör kvinnan i familjehemmet som såg ekonomisk vinning med de LVU placerade barnen. I det läget kan man dra på med vilka lögner som helst, plus att hennes sambo var en "bygdens son" med guldmedalj från kungen gällande hans leverans av mjölk under många år.
Vem är jag? annat än en invandrad utböling som man kan trampa på för att man går på hörsägen och kan beskyllas på ett bestialiskt sätt. När en utredning tar parti för den ena föräldern vid en LVU placering så blir det extra bekvämt när modern går med på det utan att bråka. Då ges vårdnaden till den som inte ens kämpar för att återfå sina barn, utan skaffar nya barn med en annan man.

2022-01-12


 

SID 5

 

KOMMENTAR angående beslut för mål T 742-21

 

Psykologisk analys

OBS! Kvinna som kallas Nachshin heter egentligen Marianne som kommer att figurera i olika tidigare skriftliga och inspelade analys.

HUR MAN LÄSER och förstår relation i text. Och underlätta läsning.

Färg lila är originalet från domstolbeslut.

Röd, viktiga och allvarliga saker.

Ljus lila-rosa SANNINGEN = undertecknad och resumé av konstaterade saker.

Guldockra = tankesmedia.

Grön är målsägande, pappa i vårdnadsstämning.

 

SIDA 1

2 Tingsrätten avslår Tor Svärdtorp yrkande om umgänge med barnen.

FINNS INGA VARE SIG BEVIS ELLER PÅSTÅENDE vare sig från grannar, dagis, barnläkare, polisen och inte heller från deras mor att Tor, pappa till dessa 4 små barn skulle ha skadat sina barn.

Myndigheter vill inte att barnen berättar att där de blev placerade SANNING är att barnen blev utnyttjande, tvingade, misshandlade, sexuell övergrepp och vad mer? Sanningen vill jag höra och använda i domstol för skadestånd mot Haparandas ansvariga.

Före detta åklagare numera domaren Agneta Karlsson går inte med på att acceptera felet i sin egen bedömning vid skilsmässa 2010 när hon beslutade att ge vårdnaden till en debil person.

 

 

SIDA 2

Nachsins förmåga som vårdnadshavare också stark kunde ifrågasättas. Utredningen bedömde dock, vilket tingsrättens instämde i, att Nachshin bäst kunde se till barnens bästa och att hon godkände fortsatt vård i familjehem.

SANNINGEN att barnen alla fem varav (ett icke biologiskt) ville inte träffa mamma.

Nachshin träffade andra män och fick tre döttrar till och alla omhändertogs precis som det skedde med tidigare två barn (en dotter och en son) i två tidigare äktenskap. TOTALT 11 BARN Alla barn blev omhändertagna oavsett äktenskap. FÅR DESSUTOM FORTSÄTTA ATT HA VÅRDNAD? DET ÄR SJUKT I SYSTEMET I DOMSTOLEN DÄR POLITIKER OCH NÄMNDEMÄN och alla som medverkar är ansvariga!

Här får jag en obehaglig och bitter känsla att bli indragen i en härva av trafficking bland horor och pedofiler, då hallicken är själva modern Nachshin- Hannele Marianne Pihlajaniemi till dessa barn samt soc., domare, advokater och människor där barn placeras belönas med ekonomisk förmån! Medan, vi pappor utnyttjande sexmaskiner!

Tor väckte därefter talan om vårdnad vid tre tillfällen: i tingsrättens mål T206-13 (medverkade en pensionerade domare, se filmer på youtube).

T9-16 Domare här på sitt sätt rättvis att tillåta vittne närvara och Tor var sin egen advokat. Men domen blev att barnen som inte träffat Tor på flera år det skulle vara en orsak att inte få kontakt med dem.

T 468-17 Tor var sin egen advokat. Domare här tillät inte alla kontaktade vittnen närvara.

Tors yrkande lämnade sutan bifall.

Tor väckte den 15 Januari 2021 återigen talan… den fjärde i rad och den tredje där Tor var sin egen advokat då jag fick prövningstillstånd pga. hovrätten ansåg felaktiga beslut av ensam domare (maktmissbruk) Agneta Karlsson T 28-21. Den fjärde stämningen som blev den femte efter karusellen slutar här med mål nr. T 742-21 som kostar nu på över kr. 20,000 och allt detta efter juryn under abnorm beslut under skilsmässa T 615- 2010. Totalt 6 st. felaktiga beslut har kostat mig mer än kr. 100.000!

 

SIDA 4

Jurist eller advokat (? Vi har undersökt…) Jurist Lucija Pettersson som framför skriftligt, med antydan att det är Nachshin som säger. Målsägande levde med kvinnan i flera år och är den lämpligaste personen att bedöma Nachshin, som inte kan tänka eller skriva på detta sätt som juristen skriver. Hon har inte den mentala förmågan!”

 

Tor är olämplig som vårdnadshavare och som umgängesföräldrar. Notera att det som jurist Lucija skriver uppfattas som en stor kränkande förolämpning och det är som om vi som är drabbade eller läser följande mening kan säga att de som jobbar i domstolarna är en pedofilhärva som utnyttjar debila som Nachshin och de svaga i samhället som är barn! Dessa är som hallickar, fångvaktare och kriminella pga. med deras medvetna felaktiga domar genom att underhålla LVU systemet som betalar ut flera miljarder skattepengar per år till s.k. familjehem där barn olagligt och våldsamt behandlas, och utöver det lönerna till domarna, advokater, jurister, politiker nämndemän och sociala för att s.k. familjeomsorg tvingar sig på samhället för att bibehålla dessa smutsiga jobb med orena löner!  Om vi skall tro på jurists påstående TRO då också på oss att dessa i Haparandafallets härva är olämpliga och olagliga arbetare i Sverige och att systemet skulle raderas från ett civiliserat samhälle för att få plats till ett rättvist rättsväsende som grundas på bevis och inte en massa lögner och tjafs! 

 

De tre äldsta barn omhändertagande som grundas sig på det trauma Tor orsakade dem.

Notera att man säger inte B utan A dvs. framföra bevis om A (… den trauma? Tor orsakade dem?)

Vidare att ” Partena har inte kontakt och det saknar möjligheter för det att samarbeta.”

Notera att man inte säger A utan B, dvs. skriv att Tor bjöd Naschin till samtal privat eller i närvaro med myndigheter men hon vägrar det.

Lucija, lär dig att vara en ärlig människa och skriv korrekt utan språkmanipulation det låter annat i läsarens förstånd!

 

Nacihshin som skriftlig bevisning har åberopat tingsrätten… domar etc…

Notera juristen menar tidigare bevisade lögnaktig rappakalja som inte ens kulle figurera här pga. som lagen säger att stämningsansökan som här görs är möjligt pga. NYTT i mål och dvs. det handlar inte om vad som är avlidet och begravt för det handlar om HÄR och NU! Om ansvariga i domstolen har tagit emot en ansökan som grundas på ”NYTT”  som det detaljrikt beskrevs i ansökan DET ÄR DET SOM GÄLLER

 

….barnen…. skyddade personuppgifter. Det är  lagligt men alltså inte rättvist pga. rättvisa grundas på BEVIS som här inte finns vare sig i dokument eller som begravdes och nu överhuvudtaget att målsägaren jag, är ett problem för barnen! Det är statens sätt att lägga munkavel på sina medborgare!

 

Barnen känner inte Tor och det var samtliga vid låg ålder när de senast träffade honom. Redan detta medför att det framstår som olämpligt att Tor ensam om vårdnaden.

NOTERA Vem kidnappade barn från pappa och föräldrar? Inkompetenta statens myndigheter! VEM PLACERAR KIDNAPPADE BARN HOS OKÄNDA som är varken släkt och inte heller är utredda som t.ex. Haparandafallet? Korkade imbecilla som kallas socialsekreterare eller socionomer, chef, domare, politiker nämndemän, advokater som tar emot uppdrag från dessa kriminella och debila! Vad menar Håkan Lundquist med olämplighet gällande Tor? Menar han sig själv som är olämplig?  RÄTTVISA  grundas på bevis! Men han som andra drar vatten i sin kvarn genom ordmanipulation som är maktmissbruk pga. position och meningar, som MED DET BEVISAR han LAGLÖSHET!

 

SIDA 5

De första 16 rader är en kort redogörelse om skilsmässa där Agneta Karlsson & Company i mål som är begravt återuppstår som en evig förbannelse, tänk dig ett scenario som man kan se i skräckfilmer där människor dör av okänd smitta och uppstår, går vidare dels som vampyrer och kannibaler, angriper friska människor och genom smitta gör andra som dem själva till levande monster! Om detta skräckscenario har målsägande Tor redogjort vid Haparandafallet! Skrivelser, inspelningar, berättelse med BEVISNINGAR av denna familjetragedi som inte kan se botten, ser DU på nätet ocensurerad! Se, läs, lyssna därför på SANNING och systemet grymhet men som på grund av jäv inte tar till sig BEVIS av deras felaktiga beslut!

I denna video följer man lögner och felaktigheter som soc. ansvarar för då samboparet inte var utredda

A

 https://www.youtube.com/watch?v=uAkcyPEDXF4 Samboparet hade en hemsida starkt sexualiserad med barn i pornografiska inslag.

B

 Lyssna nära slut på video med direkt telefonintervju med dagisfröken som vittnar att barn mår dåligt och det var den tid barnen var placerade hos samboparet!

Gå vidare och lyssna om du tidigare har missat målsägande Tors  förhör dels vittne som blev tillåtet t.ex. socialsekreterare som dels ansvarig till LVU Maria Pohjanen dels bland andra som inte blev tillåtna som t.ex. samboparet. Det handlar alltså om BEVISA för att framhäva SANNINGEN vid sådana justitiemord! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip9IbR0zPG8&t=800s

Har Rådmannen Håkan Lundquist (domare tillfälligt plockad ifrån…  … precis som många andra tidigare som stödde Agneta Karlsson och vidare belönades med bättre anställning på annan ort)? VILKEN RÄTTSRÖTA!

 

Tor som målsägande överklagan mot att Agneta Karlsson ensam beslutat i T 28-21 står bl.a. följande: Frågan är: vad pappan till barn anklagades för? Att ha mördat någon? NEJ! Varför blir då statens angrepp på dessa medborgare högre, än riktigt bevisade gällande dem som har erkänt mord, även kan ha tagit ett eller flera liv? Varför dessa mördare går fria med privilegium att återfå KONTAKT med samhället efter straffet, MEN det är inte så vid vårdnadsfrågor?

Läs här nedåt hela överklagan men först fortsätter vi med slutsvar på blad 5.

Håkan Lundqvist skriver: ”Tors inlagor i målet, med i stora delar obegripligt innehåll, bekräftar i stället att han lider av allvarlig psykisk ohälsa och att han fortfarande är olämplig som vårdnadshavare. ” Vi skall undersöka närmare vad Håkan Lundqvist är för en och om han idag gör sig befordrad som domare men kallas rådmannen vad var han före det osv.? Skicka in till oss info om det du som känner till denna missbrukare (maktmissbrukare) som skriver saker för att manipulera läsare, saker som han inte kan bevisa.

 

NÄRSTRID BÖRJAR

Målsägande TOR ber han-hon eller hen bevisa personlig kunskap inom psykologi! Här bevisar målsägande sin kunskap http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm och annat du kan läsa i olika dokumentationer. Håkan menar att länken http://www.vi-pr.com/karande_2021.htm som är målsägande TOR stämning för att begära vårdnad osv. Mål nr. T 742-21 menar håkan att det i stora delar är obegripligt? Väx upp lilla pojke och gör din plikt i skolan för att lära dig att förstå de som talar och skriver på ditt eget språk… När du har vuxit en tid följ vidare utveckling vid språkkommunikation som du kan skåda i följande länk http://www.vi-pr.com/torsvardtorp_tssl.htm. håkanvarför målsägande TOR skriver första bokstav i ditt förnamn med gemener istället än versaler…? TIPS… titta på färg och gör relation. På det sättet växer du ett steg i kommunikationsutveckling!”

Så, vidare kan jag målsägande TOR skriva att min ansökan är strukturerad på ett kognitivt sätt för att underlätta förståelse inom skriftspråk och det du har inte begripit. OBS! Det finns olika orsaker att ansökan skrevs på detta sätt men som du vill ignorera t.ex. målsägande Tor att han inte vill vara diplomatisk, att han tror sig veta vad beslutet kommer att vara (det stämde) och därför är ansökan utformad med olika information som lilla håkan inte än har uppfattat? Lika bra, så slipper han-hon eller hen få mardrömmar… En sak är säker utanför din missbildade okunskap i dina bedömningar att DU håkan lundquist  så står du som högt ansvarig för mina barns lidande med dagar av ständiga mardrömmar! Superficiell kan jag säga att både du och agneta Karlsson är och har dels ”Spänningssökarens problematik m.m.” så, ta din lilla bästis i hand och knalla till mig så att målsägare TOR tar hand om er båda för ett gruppsamtal så att ni få lära er att TÄNKA rätt så att ni kan utföra ert arbete på ett säkrare sätt för allas bästa!

Du håkan, du sticker ut för fly dina rädslor, osäkerhet i ditt arbete, du vill fly vad du är… som etcetera.

HÄR SLUTAR DEN SPRÅKLIGA NÄRSTRID.

 

 

 

HÖGSTA DOMSTOLEN (överklaga)

HAPARANDA TINGSRÄTT

Box 174
95324 Haparanda
0922-28100

SAKEN 

Överklagan och omprövning för mål nr T 742-21
- HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND HON rotel 2 PROTOKOLL 2022-02-03 Föredragning i Umeå Aktbilaga 2 Mål nr T 94-22

Hovrätten för HÖGSTA DOMSTOLEN – www.hogstadomstolen.se

Telefon, växel

08-561 666 00

E-post

hogsta.domstolen@dom.seKontakta oss via säker e-post

Besöksadress

Riddarhustorget 8, 111 28 Stockholm

Postadress (försändelser och rekommenderade brev som väger mindre än 2 kg)

Box 2066, 103 12 Stockholm

Leveransadress (försändelser som väger mer än 2 kg)

Riddarhustorget 8, 111 28 Stockholm

 

Boden 2022-02-12

 

Mening med färgsättning.

Biträdande

Allmän procedur

Allvarlig

Godkänd

Sakliga

NOTERA

 

 

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,

KÄRANDE Tor Svärdtorp persnr. 481205-1359 Hellgrensgatan 4A, 961 34 Boden  email E-post tor.svardtorp@gmail.com tel. 0730678362.

GROV RÄTTEGÅNGSFEL Det är vidare viktigt att man anger vad det är som gör att man anser att domvilla (grovt processuellt fel) har förekommit och på varför det har påverkat utgången

Reglerna om vilka tidsfrister som gäller och om i vilka undantagsfall ett undanröjande av avgörandet på grund av domvilla kan komma ifråga finns i 59 kap. 1-5 §§ rättegångsbalken.

Punkt 1

Grund för resning eller domvilla finns i civilmål HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND HON rotel 2 PROTOKOLL 2022-02-03 Föredragning i Umeå Aktbilaga 2 Mål nr T 94-22 när beslut överstiger mening.

 

Det handlar om orimligt beslut som tagits i hovrätten Mål nr 94-22 att inte ge prövningstillstånd om mål ”Haparanda Tingsrätt Rotel 1. DOM 2022-01-12. Mål nr T 742-21” det figurerar som värre än på fakta om brottslighet! Det handlar om barn och föräldrar. LVU (Lag om Vård av Unga) då familjen splittras med barns omhändertagandes utsatthet och förälders vanmakt då beslutet kvarstår.

Omhändertagande av barn och LVU beslut som grundas på ”risk” att barn far illa då det INTE framträder fakta om övergrepp och våld, dvs. att ett brott har aldrig begåtts eller bevisats! Fakta leder till att föräldrar och barn aldrig kommer att förenas livet ut!

En reflektion uppstår som följer ”Är människan så pass oförståndig, idiot, ignorant att inte kunna rätta till proportioner av egna beslut? Proportioner som balanserar i rättvisans mening och genom det skapar lagar som förenande med barn som mänsklig rättighet?” Beslut i mål nr T 94-22 att inte ge prövningstillstånd BRYTER i saken mot SENASTE SVENSKA ANTAGNA LAG OM BARN OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER och med det görs ett Grovt rättegångsfel; Citat ”Första januari 2020 blev barnkonventionen lag I juni 2018 röstade riksdagen för att barnkonventionen ska bli lag. Den historiska förändringen är avgörande för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken. Det är där, i barns vardag, som frågan om barns mänskliga rättigheter ställs på sin spets. Beslut på nationell nivå påverkar lokala och regionala förutsättningar, där politiker och tjänstemän i sin tur fattar beslut som får direkt inverkan på barns konkreta livssituation.” Vid ursprunget av mål nr T 615.10 som orsakade i motbevisnings mening följande http://vi-pr.com/haparandafallet_2010_till_2021.htm med mening att poängtera onaturliga uppförande med omänskliga konsekvenser som överstiger logiken och fakta till hänsyn av de mänskliga rättigheterna, är målet av så pass gammalt ursprung som 12 år den 10 augusti 2022 att det kräver en rättning, en RESNING, en slutgiltig rättvis dom som bara kan ha ETT beslut, nämligen ”möjligheter till återförening mellan pappa och barn”.

NOTERA att i mål T615-10, T206-13, T 9-16, T 648-17, T 28-21, T 742-21, T 94-22 inte förekommer anklagelser om brott av pappan mot barn men ur pappans envisa undersökning förekommer en vittnesstödd utsaga om att barn har farit illa efter att de blivit placerade https://www.youtube.com/watch?v=uAkcyPEDXF4 (på slutet av inspelning, dagisfröken som vittnar) och med det faller omständigheter som skapar sådana negativa restriktioner eller beslut mot pappan och barnen!

NOTERA att grova brottslingar har tid och möjlighet att bearbeta deras beteende vid intagning, men familjerna som blir objekt för ”risk eller oro (att barn far illa)” inte får något val att bearbeta händelserna eller hjälp ifråga. Skillnaden mellan brottsling och föräldrarnas val är att en brottsling är EN person som kan fatta egna beslut, medan föräldrarna är TVÅ - och med det uppstår skillnader som kräver möjligheter till lösning som inte bara grundas på frivillighet! OAVSETT möjlighet och vilja till problem lösning är att tiden är i sig en naturlig påverkan som skapar förändringar i beteende som brottsliga handlingar där de också faller när orättvist dömda och i LVU fråga det är nödvändigt att sådana beslut JÄMLIKAS tidsmässigt! En LVU fråga som syftar på åtgärder skulle hellre regleras TIDSBESTÄMT.

NOTERA att här i mål T 615-10 och nu i T 94-22 ingenting som var klandervärt kunde bevisas, men domen ändå orsakade isolering pga. den mänskliga faktorn i kombination med maktmissbruk som ledde till att barnen blev omhändertagna och lika traumatiserade som pappan.

I processer om placerade barn är det bevisat att de i de flesta fall bollas mellan okända människor och sedan i institutionerna lider av fördjupat trauma.

1, De får hela tiden träffa nya okända människor, miljöer och bara det gagnar inte stabilitet och känsla för konsekvenser hos barnen.

2, Barnen får en splittrad personlighet med följden att både kommunikation och reception blir konfliktfulla!

DET GÖR att många av dessa LVU- placerade barn blir kriminella eller lider hela livet av allvarliga psykiska besvär. ÄVEN DETTA ÄR BEVISAT att dessa barn riskerar bli  ett ”penningobjekt” dvs. att

A Genuint mänskliga motiv för mottagandet är minimala eller obefintliga.
B Ökad sannolikhet för sådana barn att råka ut för utnyttjande, övergrepp sexuellt eller fysiskt.

C Andra t.o.m. dör under oklara omständigheter eller rentav genom ”nonchalans” av tillfälliga ansvariga!  

 

 

 

2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),

 

Punkt 2

 

Haparanda Tingsrätt Rotel 1. DOM 2022-01-12. Mål nr T 742-21

 

Och HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 1 PROTOKOLL 2021-10-18 Föredragning i Umeå Aktbilaga 14 Mål nr T 767-21

Begär om vårdnad - umgänge.

 

”Sedan Tor Svärdtorp överklagat tingsrättens dom och framställt yrkanden i fråga om vårdnad och umgänge har fråga uppkommit om tingsrätten genom sin dom kan ha begått rättegångsfel genom att inte ge socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar enligt 6 kap. 19 § andra stycket föräldrabalken innan målet avgjordes…”

 

 

 

Punkt 3

 

3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,

 

Kärande anser sig ha rätt till vårdnad – umgänge.

 

 

 

Punkt 4

 

4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,

 

1) ”Första januari 2020 blev barnkonventionen lag I juni 2018 röstade riksdagen för att barnkonventionen ska bli lag.

2) I målet T615-10, T206-13, T 9-16, T 648-17, T 28-21, T 742-21, T 94-22 förekommer inte anklagelser om brott av pappan mot barn. Därför finns rätten att stryka bort ”risk” som beslutsgrundande för nekande till umgänge mellan pappa och barn.

 

 

 

Punkt 5

 

5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt

 

A) Skälet är ”rätt prövning” (i rättvisans mening då saker och ting skall bevisas). 

B) Hänvisning till de mänskiga rättigheter som omfattar barn och pappan i det påpekade kända Haparandafallet.

 

 

 

Punkt 6

 

6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

 

Det är bevisat

-att varken  kärandes barn eller kärande är brottslingar!

Beslutet som orsakar separation bland dessa familjemedlemmar är kränkande, orimliga och icke kompatibla med faktaläget

-att det i utredningar inte förekommer bevis som styrker att barn farit illa i pappans vårdnad.

-(t.o.m. med vittnesmål!) att barn har farit illa där var placerade.  

 

 

 

Kärande Tor Svärdtorp

2022-02-20 upp på nätet med tanke att inga förändringar sker.

 

PROTOKOLL vid tillståndsprövning DAG FÖR BESLUT 2022-05-10 Stockholm

Aktbilaga 6 Mål nr Ö 1507-22

Dok.Id 233804

 

HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid Riddarhustorget 8 Box 2066 103 12 Stockholm Telefax - 08:00–12:00 13:15–16:00 E-post: hogsta.domstolen@dom.se www.hogstadomstolen.se

 

JUSTITIERÅD Johan Danelius

 

JUSTITIESEKRETERARE Fredrik Lövkvist

 

PROTOKOLLFÖRARE Kerstin Norman

 

PARTER Klagande Tor Svärdtorp, 19481205-1359 c/o Carlsén Hellgrensgatan 4 A Lgh 1102 961 34 Boden

Motpart NACHSHIN Hannele Pihlajaniemi, 19750213-7065 Sekretess, se Partsbilaga sekretess HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 1507-22 Sida 2 (3) Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Lucija Pettersson Advokatbolaget Alkmene AB Östermalmsgatan 33 114 26 Stockholm

 

SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad om barn m.m.

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Hovrätten för Övre Norrlands beslut 2022-02-07 i mål T 94-22 __________________

 

Högsta domstolen fattar följande BESLUT

 

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd.

 

Hovrättens avgörande står därmed fast.

 

Högsta domstolen fastställer hovrättens sekretessförordnande. Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna om Nachshin Pihlajaniemis adress i partsbilagan till detta beslut.

HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 1507-22 Sida 3 (3) SKÄL För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen. Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd.

 

Kerstin Norman Lämnat för expediering 2022-05-09

 

Johan Danelius

 

 

Advokat eller ej så blir beslutet i högsta domstolen till 99 %... Som skrevs det att var väntat.

 

NOTERA följande som bevisar INKOMPETENS och KORRUPTION "Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna om Nachshin Pihlajaniemis adress i partsbilagan till detta beslut. " Varför skriv man det när DE VET ATT DENNA KVINNA INTE HA NÅGON HEMLIG ADRESS ELLER IDENTITETSSKYDD när hon berättar via media (facebook) att hon kom hem till sin före detta sambo som misshandlade henne och GIFTE SIG MED! Se dels bevis ovannämnd i bild när de två stollar och kriminella  gifter sig : ”Marianne – Nachshin – Hannele – Pihlajaniemi… (efter skilsmässa 2010 har vidare träffat tre andra män med vilka hon har fått 4 barn som alla blev omhändertagna och) lever nu ensam med …(en av dessa män  Daniel)

JUSTITIEMORD!

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com