Haparandafallet VI-PersonRörelse barnens pappa och medarbetare fortsätter med all kraft dvs. För Barnen "Allt till folket och rättvisan!" Så långt det går steg för steg på Internet och mer.

SOM LOVAD DOMEDAGEN ÄR HÄR och försmak inför helvete portar... RIKEDOM PÅ ANDRAS BEKOSTNAD OCH LIDANDE! MINA BARN SKALL HA SIN RÄTTVISA SKIPAD... Är detta "allmänna" information inte rätt lovas korrigeringar... vi  är självkritiska för VI KAN DIALOG OCH PERSONUTVECKLING!


Vem är det? Se vidare om 650 000:- Skulden till kronofogden med 2.200:- i återbetalning per månad. Återbetalning till T. 450:- månad. Lägenhet Luleå 11.700:- Möblerad tjänstelägenhet i Haparanda. Bostad i Gammelstad och 9.000:- osv. ... Kommentar: hennes politik är inte våran - stödja HON-dem? NEJ TACK!

Nu socialchef i Haparanda Sven F. före detta alkoholist. Kommentar: inget fel med det om man står för konsekvenserna och inte för feghet "beslut är tagna", feghet genom att stödja omänskliga beslut som drabbar de svagaste i samhället SMÅ BARN! Utnyttjandet av sin inköpta maktposition över andras huvuden som betalar skatt via vilka han dra sin lön... ett tag till?

2012-03-30 Mejl till: Janne Mulari

 1. Hej Janne!

 2. Mina frågor:

 3. Är du ansvarig bara för Grankullen eller flera förskolor?

 4. Jag önskar träffar dig någon gång efter den 10 april passar det?

 5. Ha det bra

 6. Datum: Fri, 30 Mar 2012 10:24:28 +0200 [10.24.28 CEST] Från: Janne Mulari <Janne.Mulari@haparanda.se Till: tor@vi-pr.se Ärende: Re: grankulle - Hej!
  Jag är ansvarig för Grankullen skola och förskolan, Elevens förskola och Kulturskolan. Vad gäller detta? //Janne ...Skickat från min iPad

 7. Svar från VI-pr  -Det gäller personalen som arbetade på Grankullen i sin helhet vid olika avdelningar från augusti till november 2010. Du kan skriva till mig deras ”namn och befogenhet” det är min klara och tydliga begäran. Det är för, undersökning har visat att det uppstod oklarhet gällande anställda relaterade till LVU och vårdnadsfrågan. Jag är tydlig och tydligare kommer jag att vara, att jag inte har någon tid att förlora med ev. ”slingrande” svar. Behöver du kontakta tidigare ANSVARIGE Leif Rönnbeck gör det omgående och som du vet han befinner sig ansvarig i Pajala

  Som medborgare och Far vet jag att jag har rätt till utlämning av namn för ev. fortsatt undersökning, om du känner dig osäker tycker jag att du möter mig vid socialförvaltningen i Haparanda vid nästa möte med nuvarande socialchef för familjeomsorg Eini Kemi. Jag kommer att meddela dig när Eini har svarat på min begäran om möte.

  Tack på förhand OBS! Se vidare på ”Vidare undersökning” på Haparandafallet vipr www.vi-pr.se

  2012 04 17 HAN HAR INTE ÄN SVARAT PÅ MEJL

 8. Eini kemi 30 Mar 2012 Socialchef Haparanda kommun familjomsorg eini.kemi@haparanda.se

 9. Jag önskar ett möte med dig gällande mina barn ..., ..., ..., ....  Gällande "0" och hennes dotter .... Jag har nya skriftliga och muntliga uppgifter som är nödvändiga för dig för ev. helhets omvärdering av helheten: "H", osv. Jag är tillgängligt från den 10 april.

 10.  

 11. Eini Kemi 2012-04-09  Hej Eini  Det skulle vara hyggligt av dig om du svarar på mina mejl. Svarar du inte måste det kännas knasigt både från din och min sida. Om man läser på följande länk http://www.vi-pr.se/varning_for_socialtjansten.htm kanske du upplever fientlighet men så är det inte. Jag som många andra medborgare använder oss av Internetdemokrati för utvecklingens skull ”för allas bästa” och se t.ex. mitt lagförslag http://www.vi-pr.se/haparandafallet_lagforslag.htm Dialog, kommunikation, balanserat språk med lite självkritik från båda sidor gäller för att kunna minska spänningar och orättvisor. Jag önskar ett möte med just dig som är högsta ansvariga till att LVU skedde, och med alla de sneda konsekvenser som blivit resultatet vid vårdnadsbeslutet i Tingsrätten. Mer information kan du få via ocensurerad länk http://www.vi-pr.se/hapfalvidare_undersokning.htm . Tack på förhand. 2012 04 17 SVARET Mon, 16 Apr 2012 17:14:44 +0200 [2012-04-16 17.14.44 CEST] Eini Kemi  <Eini.Kemi@haparanda.se> tor@vi-pr.se Sv: Haparandafallet barn EJJE. Hej! Jag har andra arbetsuppgifter idag och är inte längre socialchef. Kontakta "Kirsti Jussila (- Kirsti Marjatta Jussila Kaptensvägn 4 lgn 1103, 95433 Gammelstad, 14 febr. 1956)" eller Sven ForsbergEini Kemi Chef Medborgarkontoret.

 12. Haparanda stad. Kommunledningsförvaltningen. 953 85 Haparanda. Tfn: +46(0) 922-150 00.

 13. Datum: Mon, 16 Apr 2012 20:19:10 +0200 [2012-04-16 20.19.10 CEST]

 14. Från:... Till: sven.forsberg@haparanda.se Ärende: begära. Till Sven Forsberg socialchef i Haparanda 0922-151 32 sven.forsberg@haparanda.se
  Hej! Jag ska fatta mig kort. Jag önskar ett möte och samtal med dig och följande anställda i kommunen: Eini Kemi före detta chef på Familjeomsorgen -Ansvarig för en urusel utredning av min familj som resulterade till en familjetragedi för mig och mina fyra barn i åldern 5 mån -6 år, då år 2010! Kirsti Jussila som tog över ansvaret efter Eini. Hon har dagens ansvar för mina barn som är placerade i Mattila. -Hennes beslut kommer att vara avgörande i den mån som det är möjligt för mina barns hälsa och säkerhet m.m Janne Mulari nuvarande rektor på Grankullens förskola som efterträder Leif Rönnbäck. -Det är avgörande om jag skall göra en polisanmälan om sexövergrepp på min son under den tiden han var i förskolan. -Avgörande vid ev. åtgärder mot kommunledningen. Gunnel Simu kommunalråd som skriver  "...jag som kommunalråd i Haparanda balanserar rollen mellan att lyssna och anpassa mig och gå före och leda." -Det vill säga att det kan finnas utrymme för att undvika vidare prestige, balans och ekonomiska förluster när jag kommer att ta till polisiära, JK, JO och juridiska åtgärder mot kommunen. Jag kommer förmodligen i sällskap av 1-3 vittnen som stöd och som inte är jäviga varken med mig eller Haparandas kommunpolitik. Härmed vill jag uppmärksamma mitt engagemang som medborgare vid sociala orättvisor, och familjer i synnerhet med lagförslag "Skilsmässor, LVU, faderskap, se på http://www.vi-pr.se/lagforslag.htm" och i alla högsta grad precisera att jag inte tillhör några politiska partier och inte heller organisationer typ fackföreningar osv. Tack på förhand

 15. FÖR KÄNNEDOM och en PÅMINNELSE 20 april. Skickades mejl kopia som ovan till Eini Kemi, Kirsti Jussila, Janne Mulari, "Gunnel Simu -kommunalråd Haparanda En påminnelse (kopia av samma mejl) till Sven Forsberg.


 16. Advokat firma Rune Bäcklund Luleå  2012-04-09

  Hej. Jag anser att det är nödvändigt att du som min försvarare skriver via post eller mejl till socialchefen på familjeomsorgen i Haparanda eini.kemi@haparanda.se för att bestämma ett möte där jag kommer att närvara. Det är av vikt att mötet sker, mötet som kan belysa nya möjligheter till balans av det ofattbart sneda vårdnadsbeslutet. Du kan följa händelserna via följande länk http://www.vi-pr.se/hapfalvidare_undersokning.htm . Tack på förhand.

  2012 04 17 Svaret? Vi fundera på att spola socialdemokrat opportunist. Ny info: Nu han visa sig vara på offensiv eller bara gör sitt? 20 april ..."som du se beviljades tyvärr inte prövningstillstånd. Vi kan begära sådant i Högsta domstolen senast... " Rune Bäcklund.


 17. Så var vårt försök för att styrka våra bevis i Haparandafallet-vipr med följande mening i första hand: 1. Styrka att ”barn far illa”. 2. Styrka vårt krav att placerade barn omgående flyttas till två andra familjehem och att de skall förenas med deras lilla bror som för närvarande är placerad i en annan familj. 3. Styrka krav på att halvsystern behöver egen stödfamilj där hon får uppmärksamhet och inga andra små konkurrenter. 4. Mot alla odds (lagar, partiskhet osv.) skapa stimulans till ansvariga myndigheter för att anse att kvinnan i fallet behöver mer hjälp än bara s.k. sociala insatser och det för att undvika att barn och vuxna i hennes närvaro tar skada.

  Men så blev det:

  Brev till psykspecialiste Hej! Skulle behöva en diagnos gällande en flicka och hennes mor, samt kvinnan som är ansvarig i familjehemmet. Vem har vi att göra med? Syftet med diagnosen är att den kan upplysa om de behov av hjälp och skydd som barn behöver i relationen med närstående.

  Händelser. Augusti 2010 omhändertogs tre biologiska syskon och placerades i familjehem med en halvsyster.

  Halvsyster 2003 11 07 vi kan kalla henne för Erna. 1. Pappan är före detta tung narkoman som går på stark medicinering och mamman har visat sig vara starkt instabil. 2. Redan i en ålder av 1,5 år visade flickan en hyperaktivitet som gjorde att bekanta slutade att besöka familjen. Hyperaktivitet som styrktes via telefonsamtal med en barnhjärtspecialist från Göteborg, det intygades att hennes medfödda hål i hjärtat inte var orsak till detta beteende. 3. Flickan togs på bar gärning av båda föräldrarna när hon försökte stoppa andningen på småsyskon med sina egna händer på syskonens mun, lade kuddar på dom och sen sig själv ovanpå medan syskonen var under kuddarna. I en sjö utanför Kärrbäck (3 mil från Haparanda i närvaro av föräldrar+ två vittnen) försökte hon dränka sin lillasyster (blev en stor chock för det lilla offret). Använt gungor, stegar m.m. för att skrämma sina småsyskon flicka och pojkar och ofta blev det livsfarliga situationer. Slog sina syskon i synnerhet halvsystern dagligen. Gjorde sönder stolar och dörrar i bostaden. Kastade på barn och vuxna farliga föremål (bevittnat). 4. Blev sedan själv ”offer” när jämnåriga grannpojkar utförde en gruppvåldtäkt (finns på nätet http://www.vi-pr.se/barnvaldtakt.htm att läsa hela förloppet).

  Mamman till flickan. 750213 vi kan kalla henne för Marianne. 1. Hon och systern blev utnyttjad sexuellt av deras Far. Händelserna blev aldrig bearbetade. Vi har erhållit dokumentation från Gävle socialförvaltning. 2. Som vuxen försökte hon mörda sin egen man genom att kasta terpentin och ville tända på men misslyckades . Anmälan gjordes med bilder på mannens klösmärken på halsen 2011.  3. Tvingade honom att ha sex med henne mot hans vilja (under berusning) efter att hon varit på krogen. OBS! Mannen var inte berusad. Mannen ville skiljas men han blev hotad att bli anmäld för övergrepp på henne och barnen, då hon visste att omständigheterna var till hennes fördel. 4. 2011 omhändertog sociala myndigheter i Haparanda det minsta barnet, efter att sociala bedömde att han inte var i trygghet hos modern. Det efter att modern försökt ta livet av pojken med mediciner som var avsedda för henne. Läkaren Göran Dahlström på Haparanda Vårdcentral (Akuten) och med vidare oro för barnets säkerhet från Paula Kaikkonen  BUP Kalix. 5. Skrämmer barnen med döden och väggknackande samt berättelse om monster och spöken som kommer och hämtar dom osv. 6. Graviditet gjorde henne lugnare och hanterbar. 7. Motsägelsefull, lögnaktig med dramatiska inslag, tyrannisk. 8. Dokumenterad bristande hygien både hemma och personligt. 9. Sjukligt  svartsjuk. Mannen fick varken studera eller arbeta och när mannen skapade egen företag-verksamhet saboterade hon det. Han fick i praktiken aldrig lämna henne ensam för t.ex. en promenad. 10. Penning och söt beroende. 11. Ständigt behov av att flytta från kommun till kommun. 12. Extremt manipulativ. 13. Bekanta var bra under en kort tid men sedan var alla dåliga. Talade alltid dåligt om alla. 14. Har tidigare druckit och spelat. 15. Kunde inte får orgasm. 16. Förolämpningar, scener och hot mot mannen och barnen mitt på gatan, i affärer osv. 17. Hatisk mot sina och mannens gemensamma barn men överbeskyddande mot halvsystern som hon själv plågade extremt. 18. Saboterade vårdnadsförhandlingar för mannen så att han inte skulle få förutsättningar för vårdnaden och inte heller vidare begäran av uppskov av LVU placerade barn. 19. Självmordsbenägen när hon hotade att kasta sig i ån, sjön. 20. Tydliga signaler om mordlust när hon hotade mannen med knivar och ofta sade att han i första hand skulle får en yxa i pannan. Uttal som dessa förekom även mot andra och flera gånger mot barnen. 21. Ingen utbildning och har nästan aldrig arbetat. 22. Utseendeproblem, tänderna borta sen 15 års-åldern tandprotes, viktproblematik. 23. Anmält två av fyra pappor för sexuella övergrepp på deras barn. En anmälan för försök till mord på henne mot pappan till stora halvsystern ovannämnd. En av papporna bortförde gemensam son till Iran. Sju barn av vilka 6 är placerade, en bortförd och den minsta som blev omhändertagen, har hon för närvarande vårdnad om i hemmet tre dagar i veckan. 24. Misshandlade egen hund genom att slå den stora schäfern och tvingade den att äta upp sin egen avföring. 25. Bevittnat av två familjer att minsta barnet som soc. inte omhändertog först var ofta sjuk och att hon gjorde inget åt det så att de själva tvingade kvinnan till Sunderby Sjukhus och vårdcentralen. 26. Fem polisanmälningar mot pappan till deras gemensamma barn för ofredande, sexuella övergrepp, begäran om besökförbud och ständiga förföljelser och provokationer för att kunna få mannen fälld och dömd för vad som helst. 27. Kvinnan förändras i utseendet när hon blir ilsken. 28. Ond cirkel upprepas idag genom att jaga män på löpande band (dokumenterat) och dra in små barn i vuxenvärlden.

  Uttalande från en nyligen pensionerad fransk barn och vuxnen psykolog som vi är i kontakt med: ” Tu as sûrement raison quand tu dis que Marianne est psychopathe....” Du har säkert rätt när du säger att Marianne är psykopat ....”

  Kvinnan där barnen är placerad. Vi kan kalla henne för Asta · Kvinnan som är 50+, inga barn, Stockholmska och Shettlandsponny intresserad. Flyttade ihop med en 50+ bonde i Haparanda som också är utan barn och de har varit tillsammans i 5 år. · På hennes facebooksida har hon och släkten inga personliga bilder. · Utseendet talar om en del, av vad för typ hon är en före detta… ev. offer osv. 1. I vårdnadsutredningen efter att barnen omhändertogs blev det första kravet från Asta att telefonsamtal med föräldrarna skulle upphöra och så blev det. 2. I andra hand fabulerar och konstruerar hon ett mönster att föräldrarna inte var bra. 3. I tredje hand att barnen skulle ha utsatts för övergrepp. 4. I fjärde hand att barn är påverkade av olika fysiska och psykiska sjukdomar. 5. Vidare förekommer en mängd av Astas berättelser till socialutredare och BUP att barnen har sagt, tecknat, beter sig osv. Dessa mönster saknar kunskap, kompetens, bevis och i dagens läge finns motbevis. Mönster så bisarra att för en vanlig normal människa detta inte finns i ens tankevärld det hela känns så sjukt att man funderar på om personen ifråga själv har upplevt sådana saker, eller har en grov pervers fantasi och personlighet. Det menar vi utöver Astas pekuniära intresse som faller under girighetens behov.

  Svaret blev:

  Datum: Fri, 11 May 2012 20:21:07 +0200 [2012-05-11 20.21.07 CEST] Från: Åström&Åströ Till: tor@vi-pr.se Svar till: Åström&Åström Ärende: Re: diagnos Hej.
  Tack för ditt brev. Om du vill ha en ny bedömning av barnens placering i familjehem och familjehemmets lämplighet så måste de bedömningen ske via socialtjänsten. Om du inte tycker att den bedömning som är redan är gjord är tillräcklig, så måste / bör du tala med advokat som i sin tur kan begära omprövning av beslut. Vi som psykologer och psykoterapeuter kan tyvärr inte göra en sådan bedömning, om inte en rättslig instans begär en sådan bedömning. De brukar i så fall vända sig till BUP - mottagning, alt socialtjänst.
  Mvh Åström

  Samma typ av svar fick vi från en annan kompetent i frågan från Boråsområdet. Då, slutsatsen är att om en privatperson som begär en diagnos för en typ av beteende för att kunna göra sig medveten om t.ex. vid ”relation” det inte är möjligt enligt dagens bestämmelser. Det bevisar att det finns en lucka i lagen som omöjliggör att en medborgare kan få förståelse och bättre kommunikation i övrigt. OBS! När fråga blev "om en sådan diagnos kan begäras av en myndighet typ socialsekreterare o andra utredare eller från annat myndighet i övrigt, kan det vara möjligt?" Svar blev det samma "Nej!" MEN Vi i VI-PersonRörelse har vi bevis att i en vårdnadstvist en chef på familjerätten gjorde det! Konsekvenserna? Katastrofala för far och två barn!! Ett ytterligare exempel av okunskap eller maktmissbruk.


  22.

  23. Mejl till kirsti.jussila@haparanda.se 13/5/2012 Min fråga är: kan det vara möjligt med ett möte med er vecka 20-21? Eller… när i så fall? Snart blir det semester och kommer att finnas mindre folk som jobbar så det kan vara klokt att ta det i tid. Det gäller frågor och bevis knuten till § socialtjänstlagen ”barn far illa”.

  24. Mejl till sven.forsberg@haparanda.se 15/5/2012 Hej. Kan det vara möjligt en träff med dig eller i samband med Kirsti Jussila senast näst vecka? Tack på förhandll föräldrarna

  25. Under maj delade pappan flygbladet framför dagis där misstänks att pojken blev våldtagen samt följande anmälan utfärdades kort tidigare: Haparanda 14/5/2012 Härmed anmäler jag xxxx xxxxxxx för våldtäkt mot min son. Händelserna: Mina barn går i förskolan på Grankullen i Haparanda 2010 där ansvarige xxxxx var ansvarig för verksamheten. När det gått drygt ett år efter fick jag se i vårdnadsutredningen mål nr: xxxx, Rotel 2 (utskrift datum 2011-06-17) på sidan 9/18 att det står följande ”Anteckning från förskolan angående xxxxxxxx: 101104 Vid vilan... 101117 xxx pratade om att... 110110 xxx tog upp en... 110221 xxx tog upp en... 2011 var en långdragen vårdnadsutredning färdig och till min förvåning och chock fick jag läsa ovan nämnda spalten om våldtäkt! Notera. Vid tre tillfällen samtalade jag i telefon med xxxx xxxxxx om ovan nämnda citat men svaret blev avvikande. Vid min begäran att mötas för att kunna gå igenom detta undvek han det. 25 mars 2012 ordnade jag ett allmänt möte med xxx xxxx och med ytterligare ansvariga. Han kom inte. OBS! För tillfället bad jag polisen närvara för allas säkerhet vilket blev besvarat med en civilklädd polis. I dagsläget har till min förvåning xxxx xxxxxx flyttat och arbetar med barn och ungdomar i Pajala Kommun. För kännedom. Enligt barnpsykologin, lever barn i nuet och det som sägs och görs av barnet är relaterat till nutida händelser.

  27. BARN FAR ILLA- Träffade tidigare Marie Mukka Segerlund (chef) och renskrivare Jervälin. Lämnade dokument bilder osv... men tid för titta på videosnittar från dator fanns inte... så lovade jag att en rent skriven anmälan inom kort skulle komma in till dom. Se nedan.

  Anmälan till Socialförvaltningen i Haparanda 23 maj 2012

  Marianne (M), angående xxxx.

  Marianne x har en ny relation med Daniel Palo (Danne, Dan) från Luleå men född i Jouksengi. Från inspelningar som jag själv registrerade medan hon provocerade mig genom att sätta sig bredvid mig vid dator på Biblioteket (situationen har pågått från och till från mars fram till Maj.) Fick man höra "Vi skall köpa en ny liten bil. Han ville ha en stor. En annan dag är det i stället hon som talar om en stor bil för att de är många. M- fortsätter och föreslår hus som hon vill köpa. Vi kommer att vara många en (stor familj). Insinuerar att hon kanske är gravid. Därtill insinuationer om sex, längtan osv." Min uppfattning är att hon i en inspelning säger att de kan lösa problem… genom att lämna (lilla pojken) x hos Daniel när hon ska utföra ett ärende. De var i Haparanda och promenerade med lilla x i Finland. M- talar i telefon med Daniel och skrek till mig att hon visste att jag spelade in, men att det skiter hon i! När M för första gången träffade mig på biblioteket (jag sitter alltid vid en dator, stilla och skriver och använder Internet pga. att i min bostadsområdet är IT kontakten urusel), då var en bibliotekarie tvungen att säga till henne skarpt att sänka rösten. Hon kommer med lillan x till biblioteket och visar upp honom. En dag kom hon i sällskap med en kvinna som hade en dotter på 6-7 år och flickan som kom förbi tittade konstigt och länge på mig. En stund tidigare talade M finska (troligen om mig till barnets mamma, vilket innebar att barnet lyssnade på vuxnas dåliga samtal). Den dagen gick de tillsammans, och sedan kom hon tillbaka med lilla x som hon hämtat på dagis. M- talar högt om vad hon skall göra, t.ex. hämta barnen på dagis, arbete, ev. anställning ja allt mellan himmel och jord så att jag skall bli provocerad. I en videoinspelning syns det att hon förföljer mig. Hon går på trottoaren från biblioteket till COOP och på andra sidan med cykel så cyklar hon väldigt sakta. Flera timmar senare kom jag tillbaka och vem var på gatan bredvid biblioteket, jo Marianne som väntade med lilla x. När hon sätter sig vid en dator nära mig och hon ser att jag förbereder mig för att lämna hallen, då är hon snabbt iväg före mig och väntar ute och tittar om jag kommer, så att hon kan locka mig efter henne för att senare kunna säga att jag förföljt henne, hotat osv. (finns på nätet vi-pr anmälningar mot mig för ofredande och två försök till att få besöksförbud). Hon försöker få mig fälld för saker som aldrig har hänt och som aldrig kommer att hända. På biblioteket träffade hon en invandrare från Afrika , Sudan (piratområdet), talade engelska i början och efter en kvart gick de ut tillsammans och var sedan tillbaka efter någon timme. Sedan på svenska fick jag höra hur hon frågade mannen vad han tänkte göra i morgon). Marianne planerar att flytta med lilla x och sedan med alla barnen (enligt henne) från Haparanda. På biblioteket besöker Marianne ofta en hylla med litteratur om psykologi, och ofta frågar hon om hjälp från bibliotekarier.

  Marianne visar samma mönster som beskrivs i Gävle socialförvaltning att hon går från man till man och att barnen kommer i andra hand.

  Samma mönster när det gäller att köpa och köpa, nytt hus en tid och sedan dags att flytta och söka igen att annat, annan bil osv. Än idag finns det vittnen som kan beskriva hur Marianne misskötte vår lilla son x i Seskarö osv. … Samma provokativa beteende, aggressiv, självmordsbenägen, spänningssökare, än har Marianne i sig levande gömda mördarkrafter (omedveten lust, instinkt, behov att döda och förinta sig). Marianne är i behov av psykiatrisk vård och inte bara psykologisk. Marianne har en svår splittrad personlighet, delvis psykopat och allvarligare än så. Räcker inte Kognitiv BeteendeTerapi (modernt) eller/och PsykoDynamisk Terapi (äldre-froidiansk). Det är troligt att hon behöver någon form av medicinering.

  HON ÄR IDAG EN FARA FÖR BARNEN OCH för mig INTE MINST LILLA X SOM HON HAR MED SIG OCH HAN KAN INTE FÖRSVARA SIG! Inte förglömma att hon har våldtagit mig, misshandlat och försökt döda mig genom att kasta terpentin på mig och ville tända på, men att hon just då inte hade möjlighet till det. Att lilla x omhändertogs av er pga. han fick i sig Mariannes hjärtmedicin. Hon kommer att bli allt farligare för sig själv och för andra, speciellt för vår lilla son x. När mannen som hon är med nu Daniel Palo kommer att få information om med vem han har att göra, hans familj detsamma kommer att få veta att deras stora son är i fara. När Marianne kommer att var ensam (om förståndet fungerar på dom som får veta) kommer ensamhet och besvikelse att tränga in i henne och från henne till lilla oförsvarbara lilla x. Det är dokumenterat i era utredningar att placerade syskonet xxx inte vill träffa mamma, xxxx säger att mamma är dum och är inte villig att träffa henne. De små pojkarna behåller sin skräck från tiden i Seskarö inom sig, och lider i tysthet. Har ni frågat barnen om de vill träffa pappa? De skulle bara flyga till mig! Samma sak sade jag i domstolen. Jag vet vad jag pratar om. Nu, är det hela osäkert pga. manipulationer, men prova er fram och kanske ni upptäcker annat angående barnens hälsa, ni har rätt till. NI äger för stunden barnen som finns placerade och NI strävade gång på gång till felbedömning angående lilla x och det är NI som är ansvariga för mina barns välbefinnande och överlevnad! Dokumentationen som jag har lämnat till er visar att Marianne i allt som ovan beskrivits, och i en står att lilla x har sovit 13,5 timmar, under inspelning sade hon att lilla x sover länge. Om barn i den åldern kan sova länge i sträck är det inte uteslutet att risken finns att Marianne medicinerar lilla oförsvarlige x med egna piller, så att han blir lugnare och sover länge. Kom ihåg, att Marianne inte ville ha barnen hos sig, utan hon vill leva livet (hennes egna ord) så att ge henne förtroende till att ta hand om ett litet barn som kräver tid och mycket omsorg, det är ett felaktigt beslut!  Jag har varnat tidigare om hennes instabilitet, men mina ord, mail, dokumentation och inte minst inspelningar som kom in till socialutredare, sekreterare och ansvarigas kännedom gick in genom ena örat och ut genom det andra! Sedan blev det allvarliga problem så att min son nästan miste livet! Helt oacceptabelt! NU VARNAR JAG ER EN GÅNG TILL!

  GÄLLANDE PLACERING AV BARNEN x, xx, xxx och xxxx hos Kjell Lukkari och Asta Lundvall i Mattila.

  En dag på COOP träffade jag Kjell med min son xxxx, filmade händelsen och ni har en bild som visar hur Kjell hårdhänt tar xxxx i nacken så att han nästan tappade balansen, fick en känsla att han hanterar barn som han hanterar djur. (min son kom strax förbi mig, tittade på mig men... känner inte igen pappa). På inspelningen hörs att barnet säger pa…pa pappa. OBS! Barnen får absolut inte kalla paret: mannen Kjell för pappa, eller kvinnan Asta för mamma!! Det förvrider identiteten hos barnen och skadar dom. När man dessutom lyssnar på inspelade mötet hörs pojken säga "sluuutaaa" till Kiell när han hanterade barnet brutalt! En sådant utryck har jag aldrig upplevt med mina barn. Då funderar man hur det är i bostaden  där ingen kan ha insyn till barnen... det oroar, det är inte bra. + En annan dag var jag i ett ärende på Djurmagasinet (själv har jag ett stort akvarium) och när jag såg Kjell sittande i deras nyinköpta buss såg jag när jag kom förbi flickan x som genast berättade till Kjell och sen stannade hennes blick på Kjell, och hon undvek att titta på mig igen. När jag sen efter att ärende kom på andra sidan av deras buss så satt min lilla dotter xxx där och som hon såg mig tog hon nästan ögonblickligen en vintermössa framför sitt ansikte och gömde sig. OBS! Flickornas beteende visar klart att de är manipulerade, instruerade. Det innebär medveten påverkan av Asta och Kjell eller t.o.m. från socialansvariga(?) Barnen kommer att förlora sin tillit, personligheten och identiteten skadas. + Fast min polisanmälan mot paret Asta och Kjell lades ner av Åklagare så betyder inte det att sexuella övergrepp mot mina barn inte har skett. Det och andra övergrepp typ misshandel, hot och andra fördolda förtryck, barnen är fortfarande små och kan inte förstå handlingar som de är utsatta för. Asta uppvisade bra kunskap om en manipulativ personlighet och mer, kolla noga på facebook och se t.ex. att ingen av hennes släkt har bilder på sig och annat skumt hon har i sitt före detta liv.

  ANGÅENDE PARET DÄR BARNEN ÄR PLACERADE: barnen far illa hos Asta och Kjell!

  ANGÅENDE DAGIS: jag har gjort en polisanmälan mot xxx xxxxxxx (före detta föreståndare) angående våldtäkt på min son xxx (se kopia). Min son far illa av att vara på denna plats där sådana gärningar skett!

  ANGÅENDE STORA HALVSYSTERN x: Hennes biologiska far är psykiskt sjuk och Marianne är i dåligt skick, genetiskt sett är det inte en bra kombination. Vi lägger till upplevelser som jag har dokumenterat, inspelade, bevittnade av mig och andra, så tyder allt på att mina biologiska barn far illa i halvsyster x närvaro. Hon har försökt ta livet av min lilla dotter xx i sjön och sina småsyskon när de var i vaggan. Repeterar HÄNDELSERNA ÄR BEVITTNADE! Tänk på lilla flicka xx hon som länge var tvungen att få skydd mot stor halvsyster x dagliga fysiska övergrepp, och som nu lever tillsammans med förtyckare halvsyster x utan pappas beskydd! Asta och Kjell har inget att vinna med berättelse om hur det egentligen är hos dem med flickornas relation osv. Paula på BUP och vem annan, inte heller kan lösa problematiken om roten till det inte rättas till. BUP:s diagnos kan bli helt orättfärdig. Se t.ex. halvsyster x berättelse som framkommer i utredningen, vilken även den är också förvirrande så man förstå inte om det är ett barn, flera barn, vilka av dem som har berättat si eller så om mig, om oss. Asta som frågar ut på ett helt galet sätt… styr och berättar att barnen skulle ha sagt eller ska säga… sedan så skriver ni ”Journalanteckningar från BUP” som om det skulle vara sanningen, medan sanningen står att ”denna rappakalja inte skulle ha funnits om NI socialförvaltningen skulle ha tvingat (vilket inte verkar lagligt) Marianne att låta hennes dotter x (halvsyster) gå under lång tid hos BUP som jag krävde (läs länk på sajten vi-pr http://www.vi-pr.se/barnvaldtakt.htm), rensa medvetet och undermedvetet (omedvetet) så långt det går, det närmaste sexlekar med grannpojkar och våldtäkten som hon och hennes kompis blev utsatta för!!!!!” Och inte måla ut mig som förövare och skurk!

  OBS! håller er underrättade angående Haparandafallet t.ex. att jag-vi har försökt få ut en psykologisk diagnos angående Marianne, hennes dotter x (halvsyster) och Asta. Folk som vet om tragedin och som vi känner förstår inte vad ni håller på med, och beslutet av Domstolen… helt vansinnigt… och barnen far ytterligare illa, ja det… finns inga ord!

  lilla pojke xxxx FAR ILLA HOS MARIANNE    min lilla son xxx  FAR ILLA PÅ DAGIS    ALLA BARN FAR ILLA HOS ASTA OCH KJELL    MITT FÖRSLAG är att alla biologiska syskonen xx, xxx, xxxx, xxxxx skall omplaceras och placeras hos en annan familj långt från Haparanda.    Halvsystern x placeras hos en familj som är erfaren kring barn med ADHD eller barn med svårare problematik.

  Omedelbara resultat för barnen är mitt förslag att om ”hälsa” utanför en ny situation som skapar irrationella känslor hos barnen under adaptionen Tid, det är att biologiska syskonen är trygga ifrån halvsystern och räddade från det skumma paret och omgivningen.

  Jag har meddelat er att jag har en omprövning i Högsta Domstolen så att Marianne och detta par måste veta, att de inte ska tro att dom äger barnen, mina barn!

  Passar på att tillägga att en av sakerna som jag ville framföra vid ett stort möte ”Jag, stödperson, Eini, Jussila, Forsberg, Simon” var att med dokumentation, resonemang och förslag kunna rätta till en del sneda saker i utredningen, öppna möjlighet till nya domstolsförhandlingar och se till att spridda elementer (pappa, mamma, barn) kan närvara i kommunen på ett eller annat vis utan strid och inte minst kunna bedriva min företagsamhet och fritidsaktiviteter i Haparanda. Därför istället så tvingas jag till två fredliga långdragna aktioner mot kommunen i sin helhet och en aktion kommer att utgöra en livsfara för mig.

  Påminner till sist om medias uppmärksamhet kring barn som är placerade, att det blir svårt för dem i skolan, blir kriminella, missbrukare osv. en plåga för sig och andra. Mina barn behöver sin biologiska pappa för att inte de ska fara illa, de behöver trygghet. 


  28.

  29. PROTEST FRAMFÖR HAPARANDA KOMMUNS HUVUDENTRÉ m.m.

  30. 31 maj under protest träffade jag Eini Kemi (det var meningen) medan hon checkade in sig på jobbet. Hon frågade mig om jag känner igen henne... hon ville inte ta emot flygblad... så klart. Mitt svar blev att mina barn far illa... motsvaret blev att hon visste hur de mådde. Då förstod jag att kampen blir hård... HON SOM ALDRIG TRÄFFADE MINA BARN! Hon som inte klarar av kritik och inte ens anar vad självkritik är... SMITARE. Det kan stämma, det där med smitare, för under en "V" politiska möte fick man höra att när Eini blev socialchef då fick dom aldrig mer höra av henne... du vet, feta löner förändrar också satan!

  Timmarna gick och jag undrade om jag hade missat "öga mot öga" med Sven Forsberg ny socialchef. Då ringde jag via kommunens växel. och pga. att det var telefontid så svarade han... och det innebar att han SMET IN i sin Joakim Von Anka bur (arbetsplats guld kassakista). Ingenting att resonera med, det är som att prata med väggarna, samma mantra "beslut är taget"... SJUKT!

  VÄRST: Asta och Kjell visste om min protest genom media, då passade de på att komma förbi med minibussen ( ett nyförvärv dom köpt med blodspengar dom fått genom mina barns lidande) och från bilfönstret tittade Asta ner mot mig som satt i bilen och vad gjorde hon? Hon flinade inte och inte heller log... hon skrattade åt mig... Tala om provokation och lust därtill att se två huvuden rulla! Jag ringde till Marie M Segerlund och berättade om händelsen och bad henne skriva den som tillägg i min anmälan.  Härmed tillägger jag en kommentar som jag fick höra: "Kan inte dessa människor göra sina egna barn och plåga dom, istället för att stjäla och plåga andras barn! Beter sig på ett så svinaktig sätt, det visar att de inte är normala i knoppen.

  31.

  32. 5:e maj ringde jag till BUP (Barn Ungdom Psykiatri) Kalix och pratade med Paola Kaikkonen (barnpsykolog) med två meningar i siktet. Den första var att testa sig fram om man kunde få ut någon form av information hur barnen mår. Det handlar om dagis, bostad hos samboende hos Asta och Kjell och relationer mellan halvsyster och de biologiska syskonen och lilla sonen som verkar vara igen hos sin instabila mor. En oro som svider pga. min sanna berättelse till myndigheter tagits inte emot från utredarna, manipulation i utredning, fel beslut därtill  som slutligt gav att jag som biologisk förälder inte kan ha insyn till mina barns hälsa och säkerhet. För det andra blev det att jag informerade om polisanmälan som jag gjorde mot Asta och Kjell och före detta förskolans föreståndare på Grankullen för våldtäkt på min son (alla dessa höga misstankar i sina detaljer grundas på den oerhört långdragna sociala vårdnadsutredningen). Informerade om min anmälan till soc. "Barn far illa" ovan nämnd och min syn på saker att barnen måste gå eller fortsätta gå på till barnpsykolog. Svaret blev att hon noterade att jag kräver sådan hjälp.  Utdrag om diagnos och annan material som redan diskuterades i två omgångar tidigare, så kan ingen kan få ut metoden hur de arbetar med (så förstod jag) men vi vet att vårdnadshavare har rätt till delvis information. Problemet är att eftersom jag har förlorat vårdnaden finns inte den informationen tillgänglig för mig. Meddelade också att en hungerstrejk kommer jag att påbörja nästa vecka.

  33.

  34. Tisdag den 12 förmiddag kommer min hungerstrejk att inledas... Barnen gäller i första hand och Fars känslor tar ingen semester!

  35.

  36. 10 juni. På grund av tidsbrist, hungerstrejk, arbetslöshetsfråga, ständiga känslor till bearbetning och kamp för återförening med mina barn och barnens med deras pappa anser jag att härmed är det dags framföra  om var/är huvudmål för mina krav med kommunens ansvariga ett möte:

  Mina begäran var/är att:

  I. 1 Ansvariga erkänner att utredningen inte var i sin ordning. Det kan ge t.ex. följande utslag:

  A.  Förändrad bild om att mina barn inte har farit illa hos mig deras Far och därtill omgående se till att saker och ting återställs.

  B.  Om de ansvariga menar att detaljerna av undersökningen, som jag har blåst upp från deras utredning har substans för att inleda en närmare undersökning om våldtäkt på mina barn då skall åtgärder tas omgående.

  II-2 A. Lägga värde till mitt kämpande, kunskap och min utredning om sociala utredningar där jag påpekar att det finns risk att mina barn blev våldtagna hos samboparet där de nu är placerade eller/och av närstående, eller/och på dagis och därtill inleda en granskning av deras agerande för vidare åtgärder. 

  B- Granska min långa berättelse och dokumentation kring biologiska mor till barnen att hon är psykiskt instabil och som har på sitt samvete lindrigt uttryckt försök till mord på mig under LJUSDAL tiden, försök till mord på min lilla son i HAPARANDA och att mina krav under OVANÅKER tiden att halvsystern till mina barn redan då behövde hjälp för en psykologisk diagnos.

  III-3 A. konsultera egna ombud specialist i fråga och se på vilket sätt det hela kan lösas.

  B. Omhänderta omgående mina barn där de är placerade, omhänderta min son från sin mor.

  B1. Förena dessa fyra biologiska syskon vid ett nytt boende.

  B2. detsamma flytta halvsystern till annat boende där det finns kompetenta med kunskap om barn med svårare problematik.

  B3. Under tiden skall LVU upphävas och barn så snart som möjligt återförenas med mig deras far. eller/och B3a. en ny utredning görs för att återställa mina och barnens rättigheter och återförening med umgänge i syfte att en ny vårdnadsfråga görs.

Det är bara ett exempel från min sida om vad som skulle presenteras och tillsammans undersöka saker och ting så att en juridisk och mänsklig lösning för allas bästa och för rättvisans skull blir möjlig att genomföras.

Är vi människor styrda av ansvar, vilja och motivation, godhet, det är grunderna som gör oss kapabla till lösning och positiva förändringarna hos individen, samhörighet och ett samhälle för allas bästa. Lagen går att styrkas, förändras, raderas och återupptas så att  samhällets civiliserade dynamik gör sig möjlig som sådan. Finns det ingen upprättelse för sådana prospektiver och sanningar då är det uppenbart att våld, kaos och ORÄTTVISAN uppstår och med det finns det inte heller möjligheter till ett Statssamhälle eller en Anarkistisk harmonisk samlevnad som förvärkligas som sådan.   


37.

38.  SISTA utskriften angående Haparandafallet. 13 juni 2012

Talade i telefon med Marie Segerlund Mukka den 12 juni under gradvis hungerstrejks början. Jag frågade om min anmälan (se ovan i denna länk nr. 27) att mina barn far illa har gett något? Svaret blev att ”Jag kan inte lämna ut information till dig, på grund av att du inte är vårdnadshavare.” Jag replikerar att om jag visste att det finns förändringar vid allvarlig inlämnad information så skulle anledningen till en hungerstrejk ses över. Hon svarade ”Jag tänker inte göra tjänstefel, det gör jag inte! Du måste veta att i sådana fall gör vi det bästa. Du måste tro på oss”.

Maries svar analyseras av kompetenta vid dialog och situation, så deduktioner blev att i Haparanda kommun ansvariga håller sig fast på deras beslut och det är inte annat en ”en kollektiv rädsla med intressefrågor av olika slag”. Det spelar ingen roll om det handlar om att utredningar och beslut i olika sammanhang brister och är bevisat felaktiga. Deras feta löner, yrkesstatus och politiska position är viktigare än fyra små barns liv och ännu mer. Rent sabotage, offer av tid med blod, svett och tårar ett helvete på jorden. 

SÅ BRYTER MAN NER FÖRTROENDET FÖR INSTITUTIONEN STATEN

Så var min kamp och det som drabbade mig som medborgare, människa och Far: Felaktiga beslut. Förtroendefull och väntan, allt ordnar sig. Konstruktiv kritik med vilja till dialog och samarbete som inte besvarades. Acceptans till eget nederlag (psykiskt och fysisk överlevnad) och medvetenhet av att mina barn är nerbrutna. Ett inbördeskrig som känslomässigt aldrig kommer att ta slut vare sig för mig eller mina barn (omedvetet, undermedvetet, medvetet som ENAR). SISTA BESLUT, resignation som inte har en plats hos mig som individ men som fungerar för andra, självplågeri (missbruk), plåga andra (nya relationer som infekteras av tung börda av olika sammanhang), självmord, MORD, rättfärdighet efter egna principer ”Omöjligt att lyda lagen när Rättvisan inte står i Lagboken” 

Varje felaktigt beslut som drabbar medborgare gör myndigheter mindre trovärdiga och förtroendet urholkas för Staten, Regering och politik överhuvudtaget blir vacklande. Värst är faktum att det finns Lagar som tar över sunt förnuft så det finns inte frihet och därför är anarkism suverän, eller, därför stark identitets parti typ ”svenskarnas parti” är mer förtroendefulla än dagens demagogi (korrupta demokrati i extremt symbolik) som bär sociala myndigheter för familj och barnomsorg.

VAR KOMMER DET ATT SLUTA I FÖRLÄNGNINGEN? Gissa…

Skulle jag tro på barnpsykologen Paula Kaikkonen här om dagen, att hon kommer att påverka sociala myndigheter när hon sade till mig i telefon att hon noterade att jag vill att mina barn skall besöka BUP? Är det bara min inbillning som skall påverka mig positivt eller är det ett psykologiskt svar för att lugna min törst till rättvisa och heta känslor? Se följande dokument från Åklagarmyndigheter gällande min anmälan för övergrepp på min son, nr. 2 som skapar hopp ett hopp som inte svarar till möjligheterna?

Än idag väntar jag på svar från Marie Segerlund Mukka angående orimliga inkomster som samboparet Asta Lundvall och Kjell Lukkari suger upp från Haparanda kommun och svenska skattebetalarna. Skall jag då tro på hennes sista svar ovannämnt? HA! EN REN FARS!! Struntprat! Ett spel för gallerierna… hela köret! OBS! Se här: Konstatera nyligen att barnen än vistas där DE myndigheterna har beslutat och att mina upplysningar med hög kunskap i fråga är nonchalerade, inget nytt eller hur? ÄR DETTA ETT SÄTT ATT FÖREBYGGA VÅLD?     

Än en fråga som syftar för att förstå och på ett sätt förlåta myndigheternas destruktiva agerande: är de sittande i dessa myndigheter själva offer för lagar som tvingar dem att hålla sig fast till deras beslut? JA, det kan man tycka MEN genom att dessa skattebetalade (från mig också) myndigheter som SER VAR FELET ÄR I LAGEN OCH PROCEDURER, INTE ANGRIPER DET FÖR ATT RÄTTA TILL, då, GÖR DE SIG SJÄLVA SKYLDIG TILL GENOCID (folkmord), smått och storskaligt inbördeskrig, VÅLD MOT SINA EGNA OCH MOT SIG SJÄLVA!

Mitt eget svar till myndigheters passivitet, felaktighet, sneda beteende och som klargör varför det finns så mycket onödigt våld i den mänskliga samhörigheten finner du t.ex. http://www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm och i nästa analys som kommer i VI-pr publiceras i en snar framtid ”OMO INSTABILIS (människans mentala programmering i tid osv.)” Det sista är en oerhört viktig analys som varit i dvala länge bland annat pga. att mina barn är en prioriteringsfråga.

Två anmälningar för övergrepp på mina barn gjorde jag pga. allvarliga indikationer från egna socialutredarnas ledning och inte taget från ingenstans! Genom att socialförvaltningen anmälde mig som förövare utan jag visste om det, sedan tog det upp till nio månader för att få svar om varför det dröjde så länge, då när jag kunde läsa så abnorma anklagelser… det går inte att beskriva känslorna när jag upptäckte indikationer att mina små barn blev förmodligen offer av vidriga övergrepp som indikeras till sambo paret eller/och omgivning, till dagis… Inte lätt att lista ut. Kanske det handlar bara om maktspel mellan kommunens egna anställda via yrke, politisk position och samarbete som förstärker, döljer, överskuggar deras beslut för att rädda som vi förstår sitt eget skinn! Så långt, ifall det skulle komma upp i ljuset det som döljs, skulle det komma att bevisas ren KORRUPTION, yrkes och politiskt akatelle med inslag av maffia princip omerta (de tre aporna)! Va då? Aha! Sociala myndigheter grundläggande princip för att kunna omhänderta barn är att ”FINNS RISK ATT BARN FAR ILLA” och vad är det då de anmälningar (kan vara min egen och anonyme) att mina barn far illa… där risk faktor (i min anmälan) påpekas klar och tydlig, men det går emot deras beslut… så det blir inget och barnen skall fortsätta far illa! Märkligt eller hur?  Och,   när jag krävde ett allmänt möte som innefattade också domstols ansvariga i beslutet som ytterligare förvärrande av min ställning som vårdnadshavare se på http://www.vi-pr.se/haparandafallet_namdeman.htm ingen kom... Anmälningar som jag utfärdat mot Asta och Kjell samboparet som håller mina barn fånga med socialförvaltningens välsignelse, mot Leif Rönnbäck före detta ansvarig på förskolan, hade två syften med följande välbefinnande upptrappning: BRYTA de osynliga murar som makthavarna byggde och skyddade sig bakom (ovannämnda). Om Åklagarna tog upp FALLET, hela skulle 1) hamnat i Tingsrätten. 2) Skulle mina anmälningar att ”barn far illa” ha fått ett värde. Därtill många låsta beslut skulle göras om, LVU, vårdnadsfråga så att A) snarast mina barn skulle ha kunnat få stöd av BUP efter deras psykiska trauma relaterad till ett svårt liv med en psykiskt instabil Mor, B) det brutala omhändertagandet relaterade till LVU, D) trygga sin goda framtid med mig som ansvarfull Pappa, E) Haparandafallet-vipr skulle möjligt i samband med bredare styrkande material stödja mina lagförslag gällande vårdnad, LVU och faderskap. Med det skulle många andra föräldrar, barn och familjer inte behöva straffas mer pga. denna ursinniga tid som vi lever i samt skapa ett mer framtida hälsosammare Sverige i första hand.

Mina senaste tiders protest och hungerstrejk var inte annat än s.k. psykologisk krigsföring inom det strategiska och taktiska sammanhanget. Se bild av plakat som jag skickade till lokala media NSD och TV1 lokala nyheter ett rop på hjälp, hjälp som skulle ha utgjort tryck på att nya lagförslag stärks för att skapa rättvisa vid vårdnad, LVU och Faderskap (se på http://www.vi-pr.se/varning_for_domstolarna.htm) och vidare hungerstrejk förberett och laddad till 100% men som tog slut några timmar därpå när farbror polisen med moster polisen dök upp och förklarade att i Haparanda kostar det 700 kr för att ha ett tillstånd (från polisen och kommunen) för en sådan aktion som knyts till allmänna platser på det vis som jag genomförde, se på  http://www.youtube.com/watch?v=XwuqUV2vm0o&feature=youtu.be det hela blev kortvarigt men ändå nyttigt. Mening var att:

DE onda (Makthavarna & Company) av denna sort, kommer alltid att vara onda i liten som stor skala, hemma, på jobbet, i samhället och vid relationer med sin omgivning och kanske tom. efter döden om de inte redan har lämnat efter sig på jorden deras avkomma med farligt onda gener.  Dessa fega mördarkrafter får veta att de har MIG SOM FAR att möta hela LIVET UT för så lång, bred och djup har det blivit MINA BARN I FÖRSTA HAND och mitt lidande är outtömligt.

Härmed jag förbannar ER ALLA som relateras till Haparandafallet-vipr som inte har velat… Lika mycket kommer jag utan nåd fästa dig som fiende du som ser ner på min kamp och mina barns öde… och som redan skrivit i andra sammanhang ”Ni är många men ni är INGENTING för mig”. 

Jag gläder mig med alla som förstår, sympatiserar och har stöttat och kämpat med oss (jag och mina barn), du få lika mycket tillbaka anpassat till möjligheter. För denna stund en stor TACK…

OBS! I samband med denna publikation kastar jag min handske (för de som vet vad det betyder) till nuvarande Justitieminister genom att skicka la förslag ovan nämnd.

OBS! OBS! Lägg märke till livets paradox: VM-fotboll yran i Ukraina och utveckling till inbördeskrig i Syrien, Haparandafallet-vipr hungerstrejk och all dagens yra sommarkänsla. Sambandet är enastående i det lilla som i det storskaliga…

Sista tanken för dagen.


Till myndig-(?)-het-ER

Yran synonym av (eufori-a) alla är snurriga på ett och annat sätt… Det är vi de flesta människor men inte på samma nivå som djur och annat som vi känner till. Kanske är det en minoritet som faller i det psykiska tillstånd, inte behöver vara det ”majoriteten” bara för att de blir sedda, uppmuntrad av media och andra makter, skriker, våldförs, njuter och nonchalerar. Effekten, konsekvenser av sådana minoriteter som eskalerar till yra medger faran att dessa enorma posteffekter skapar ett kugghjul som påverkar vidare den positiva massan som i sin tur förblindas och inte tar sig an möjlighet att förstå att FÖRST och främst måste våldet hejdas om vi vill leva i Fred.

Så, mina analysers sammanfattning där ett fattigt samhälle med sin extremt naturliga individuella frihet som innefattar i sin högsta avslutningsform ett icketänkande (beter oss som djur som det var då…), är det i dagens läge få som tror att det inte är så tokigt att tänka sig, inte bara som teori och vision, men kanske som nödvändighet för att undvika ett tredje världskrig eller mänsklighetens och livets undergång? LÄS VIDARE

39    Vidare bevis om galenskapen som aldrig tar slut och soc. tar inte åt sig kritiken om denna kvinnas behov av vård i delvis grad, på hennes facebook skriver hon: "GRATTIS min älskade son SHERKO på din 14 års dag mamma älskar dig så mycket, 10 år av sorg och saknad av dig i mitt liv. Jag älskar dig min son Sherko och saknaden är stor mammas ängel. Tänker på dig dag som natt. Imorgon fyller du min älskade son Sherko 14 år finns inte ord för hur mycket mamma älskar och saknar dig min ängel. 10 år av sorg och saknad av dig min älskade son du var bara 4 år när du rövades bort från din mamma. Marianne Nachshin Pihlajaniemi. De sex personer som gillade detta, vilket delvis är förståndigt, istället för att stödja kvinnan i sitt sjuka beteende, skulle de skärma av henne från deras stöd, konfrontera henne till det lilla monster som hon bär inom sig, råda henne att söka psykologisk hjälp för det som kvinnan tränger ifrån sig är nämligen "ondska, ilska och mordlust". Gjorde Marianne bra för sig och sina barn när hon shoppade medan andra på torget och gator kämpade för hennes son Sherko? En mor? En mor som tycker att sina små barn i Haparanda skall vara placerade hos foster samboparet än hos henne eller deras biologisk far? Biologisk far som med tänder och klor slåss för gemensam vårdnad och skydd för barnen! Dessa människor som stödjer med lika debil medlidande är inte annat än lika psykiskt instabila som kvinna i fråga (i fall att de vet med vem de har att göra) och i så fall är det för att dom själva kan inte sätta gränser och inte skiljer mellan olika realiteter och personer i fråga.

40    Se nedåt vad Marianne är på väg... från hennes öppen Facebook lånades följande: meddelande till nya kärra Daniel.

41   
1.
     

Marianne Nachshin Pihlajaniemi den 9 augusti via mobil Spännande inskrivning hos barnmorskan idag och älskling ska också va med nu gravid i vecka 6 lyckligare än någonsin tack älskling att du finns älskar dig.

1.     

Marianne Nachshin Pihlajaniemi den 4 augusti Lyckligare har jag aldrig varit i hela mitt liv som nu med dig Daniel och är lycklig och stolt att bära på ditt barn.

1.     

Marianne Nachshin Pihlajaniemi den 13 augusti Fick idag en sorglig besked om min 5 åriga son att han har samma hjärtfel som min 8 åriga dotter.

Pappa till LVU placerade barn...

Min fråga är till dig ”Marie Mukka Segerlund” ansvarige på socialmyndigheter för mina placerade barn i Mattila hos Asta Lundvall och Kjell Lukkari, har ni läkare intyg om Marianne påstående gällande ”X?”...  ? I så fall är det äkta  intyg? Har ni varit med kontroller? Funderingar som jag ha. Är det inte så att ”Hål i hjärta” upptäcks redan under graviditet och under kontroller efter födelse? Varför just nu så många år efter...? Har barnmorskor och barnläkare missat det? PGA tidsbrist hinner jag inte att kontrollera via upplysningar om vad det kan vara eller inte vara och annat, men under närmaste tiden kommer jag att kontakta barnspecialister och fråga om det. Angående hjärtproblem av den art som Marianne beskriver, om inte det kan förekomma så lång tids efter, så kan vara: 1) En fel beskrivning av Marianne sida, Asta och Kjell, ELLER då måste det kontrolleras, följas och relateras till orsaken. I vinkelfall som helst är min barn sjuk i hjärta jag blir väldig fundersamt för alla mina barn (5 pojkar och 5 flickor och tre barn barn därtill) har visat sig vara friska och nu plötsligt under dessa omständigheter är en av dessa sjuk... eller ha en fel? Fler fysiska sjukdomar (hjärta utan undantag)  kan relateras t.ex. långvarig stress som t.ex. efter brutal LVU omhändertagande med påföljd av posttrauma, indikationer om sexövergrepp som förekommer i ER utredning och som logiskt uppfattning än fortsätter, dålig hygien, nya och olösta samlevnadsproblem. 2) Kan vara så, att Marianne spelar spel för kompensera egna behov som inte ha med verkligheten att göra? Då, situationen är allvarligt om alltså hon hitta på saker och ting... då är min son (XX) i fara. A Kl 10 idag träffade Marianne med vår son (XX) på gatan utanför soc. Kontur och hon visa inte annat ett provocerande beteende...  B Nu faktiskt ber jag dig svara mig varför får jag inte veta hur mycket ekonomiskt bistånd  är berättiga Asta och Kjell för mina placerade barn? Min fråga kvarstår: Hur mycket får denna sambopar och vad mer utöver den grundliga kväver de (resor o annat)? OBS! (...fortsättning av brevet kan inte än vara offentlig...)     

42     Brev till Hans Daniel Palo Tunastigen 39 lgn 100973 44 Luleå 070-6509754 Hej Daniel.

Vi och min oro som Far. För några månader sedan ringde jag till dig och lämnade ett meddelande i röstbrevlådan som gäller varning angående Marianne, hennes psykiska problem, men eftersom du inte ringde tillbaka kan det vara så att du kanske inte har lyssnat på meddelandet. Nu är det så att jag fick information att Marianne är gravid i 6:e veckan. Inget fel med det om bara hon inte var så farlig för sig och för andra, och att min lilla son som hon felaktigt fick vårdnaden om är med henne… och med dig som är en okänd person för mig. Juridiska åtgärder för att återskapa balans i rättvisan angående mina barns rättigheter se på http://www.vi-pr.se/haparanda_fallet.htm är alltid aktuella. Situationen oroar mig, jag vet inte vem du kan vara för en (jag tänker på min sons säkerhet), och med allt sunt förnuft har jag rätt att tycka att du kanske inte är lämplig att vara med min son. Dessutom vet jag att problemet inte behöver vara du, men till dess vi inte träffats och talat med varandra kommer oron att svida, så det skulle vara bra att du tar emot min begäran. Vi kan t.ex. träffas över en kopp kaffe på en offentlig plats eller på kontor hos socialförvaltning (jag fixar möte om du önskar det). Allt om mig (...)

Det som berör dig. Jag har känt Marianne i nio år totalt. Du har känt Marianne i drygt ett halvår - år och hon är redan gravid i 6:e veckan ” Om man använder pitten istället för hjärnan då har man hamnat i fällan!” eller? Marianne som psykopat har ett hörn i hjärnan av smarthet med en blandning av självmords beteende och lust till mord pga. problem som hon inte har löst via terapin. På nätet i ”Haparanda fallet” finns information som säkert du har nytta av. Läs dessutom http://www.vi-pr.se/har_upplevt.htm (...) Det är för din säkerhet. Som du förstår så vill jag inte dig något illa.

Om Marianne och relation. Mariannes smarthet består i att fånga män (sina offer) genom att använda det största lockbete som för de flesta män är: SEX. Jag har stått ut med att tillfredställa Mariannes sexuella behov genom att ha samlag praktiskt taget varje dag i upp till ett drygt års tid. Har kunnat stärka hennes självförtroende, kompensera vardagliga och latenta problem. När jag upptäckte att hon var i ett stort behov av ”hjälp” var hon redan gravid med vårt gemensamma barn. Då, kämpade jag så långt det gick för att få henne att må bra så att vi skulle fungera som familj. När allt jag gav inte räckte då var det dags för mig att få hjälp utifrån genom t.ex. be henne söka psykologisk hjälp.

Tips till dig och kännetecken. Effekterna av Mariannes instabilitet kommer att visa sig med tiden (det beror på relation, din personlighet och livets omständigheter). T.ex. Marianne är hanterbar när hon är gravid, dvs. hon är lugnare och dina krav kan gå igenom. Alltså, förbered dig att relationen inte kommer att vara som du tror eller önskar att den skulle vara. Kom ihåg följande: 1) jag och Marianne har fyra biologiska barn tillsammans. 2) Hon har totalt sju barn och en till på gång med dig, alltså hon har haft dessa barn med fem olika män. 3) Det finns bara ett barn, min son, som för närvarande än är hos henne. 4) Det är dokumenterat att hon föredrog dottern från ett tidigare förhållande än våra fyra gemensamma barn och 5) hon sade att barn skall vara placerade (alltså vill hon inte ha dom). 6) De två första flickorna som börjar förstå… vill inte träffa mamma, det är dokumenterat. 7) Mariannes psykiska instabilitet är mer allvarlig än jag kan beskriva här, men det kommer du inte att märka och speciellt inte nu när du befinner dig i ett kärleksrus, nu när du skall bli Far ifall du nu önskade det. OBS! Marianne har dragit in dig i ett getingbo hon kommer att dra andra i samma lidande, din familj, kompisar, egna barn bekanta och skapa jobb (och bekymmer) för olika typer av myndigheter. Marianne kommer att krossa dig och era gemensamma barn, kostnaden blir dyr för dig och för samhället. Se upp för henne och ta varningen på allvar när du kan. Det finns många andra fina och mer balanserade kvinnor för dig på kontaktsajter. MARIANNE ÄR INTE REDO FÖR FAMILJ ÄN.

Tillägger följande: När erat barn kommer er relationer kommer också att förändras och konflikterna kommer att uppstå. Marianne kommer att går upp i vikten under graviditet och det tilläggs automatisk fler kg på sig som kan vara svårt att banta bort. När man är belastad, stressad, sjuk eller delvis sjuk det är naturlig att man är mer irriterad än vanligt och det innebär utökad risk för konflikter. Periodvis kris i relation några år mellanrum. Äldre man blir sjukdomar förvärras, man förändras i kroppen och själ… så tänka dig för… Dagens tid har visat att skilsmässan, separationer i huvudtaget är extremt vanligare en förr, så förbereder dig för konsekvenserna och lidande.

43    Brev till Carina Strålind mor till våldtäktsbarn. Fridhemsvägen Seskarö 073 0254 719 Det är naturligt att man försvarar sin familj och sina intressen, men, när man inte är angripen finns inte överhuvudtaget behov av det. Alltså, du hade inte någon vettig orsak att angripa mig, min familj och orsaka förödelse för mina små barn. Det som du gjorde är vansinnigt och nu måste du städa upp efter dig.

EN  ÅTERBLICK I TIDEN.

Jag blev vräkt från min bostad pga. enligt socialsekreterare mina konflikter med grannarna. Kommer du ihåg Internet inlägget om ”Fridhemsvägen” i Seskarö med hela berättelsen om vad som hände då med dels bildbevisningsmaterial hur det var och vem det var som stökade (fylleri) och ställde till (våldtäkt)? Bevisningen som nonchalerades av Haparandabostäder ansvariga och sociala myndigheter, anmälningar om skadegörelse, ofredande, våldtäkt av små barn på jämnåriga och vad mer som Åklagaren lade ner gång på gång? Bara för att fräscha upp ditt minne om det kan vara möjligt: Var det inte pga. mig som alla balkonger kontrollerades och byttes ut pga. de var ruttna och att de var en fara för barn och boende? Var det inte tack vare mig att farliga ämnen i tvättstugan hölls i schack så att ensamstående förälder inte behövde vara oroliga att deras små barn kunde svälja och förgifta sig pga. farliga kemikalier lämnades öppna och på golvet? Lika giftiga fimpar och snusbussar över hela den idylliska gemensamma gården så att en tvååring lätt kunde stoppa i munnen med risk för sjukdomar och förgiftning? Var det inte tack vare mig som farliga föremål typ trasiga glasflaskor, glas från sönderslagna bilrutor, skräp och ölburkar efter ERT fyllefestande, gamla rostiga föremål som barn under lek kan skada sig på med risk för allvarliga infektioner, kojan vid er bostad i den allmänna trädgården förbjöds enligt bostadsreglemente och där din son med gänget våldtog min dotter och hennes kompis… togs bort?! Om nej, varför skrev då sociala myndigheter att erat oansvarsfulla beteende var mitt fel? Sociala myndigheter har använt mina goda gärningar, mitt tålamod som Far, mitt medborgare civilkurage och mitt sunda förnuft för att driva deras vänster feministiska och extremistiska politik med mening att med lögner påvisa hur papporna är dåliga i förhållandet till mammorna som ensamstående vårdnadshavare? Var det kanske så att ni direkt eller indirekt i samförstånd samarbetade eller samverkade för ett gemensamt mål: bort med denne ansvarfulla Far och se till att vända upp och ned på sanningen så att mitt agerande sätt sett ut som ”besvär”? En besvärlig medborgare för de trasiga själar och korrumperade socialsekreterare? Om nej, igen… ditt ojusta uppförande och mina krav till sanningen är följande: Förklara för mig varför det blev skrivet i utredningen att du har anmält mig för att jag skulle ha fotograferat din lilla dotter och ett av mina barn på gården och att jag skulle ha bett dom att klä av sig nakna? ”För denna lögn du kommer aldrig att bli förlåten av mig, bara då till du erkänner dina PÅHITT, då kan jag komma att se dig som om du inte har existerat i vårt liv och mer än så kan det inte bli! DET ÄR MITT FÖRSTA KRAV HÄR OCH NU… mina barn går före dig, din familj och dina barn och inte dina lögner! Varför just under värsta stridigheter kom du upp med dina påståenden? Kanske för att Far till dina barn kontaktade mig och bad mig att du skulle sluta bete dig som en satmara mot dina barn och han? Eller? På utredningen står att din son skulle ha varit hos mig och lärt sig att snuska. Det uttalandet kommer ifrån Astrid Lundvall i Mattila OBS! ”Hos samboparet finns mina barn placerade och lägg märke till att ekonomiska intressen ligger bakom vidare påhitt och alla lögner).  DU måste veta bättre än Asta att det är lögner som det handlar om och att sådana falska berättelser skall inte framkomma vid en så allvarlig livsutredning och i så fall så MÅSTE du ställa upp och MOTBEVISA (DET ÄR MITT ANDRA KRAV TILL DIG) så att sanningen kommer fram och kan rädda mina barn från redan allt för stort lidande!

MINA MÅL OCH DIN RÄTTVISA POSITIVA PÅVERKAN.

Mål -Jag arbetar hårt för att 1) Samla bevis som bryter sönder all utredning av Haparandas sociala myndighet för att sedan ta upp LVU fråga. 2) För att en omprövning som rättar till fel bedömning vid vårdnadsutredningen görs i Domstol. Gör dig rättfärdig bland andra perversa, mentalsjuka och korrumperade makthavarna. Följande bild hittar [ 450x281 - 24 KB ] och under bilder står "Det ska böjas i tid"

du på följande länk av samboparet Asta och Kjell där mina barn är placerade: http://bonden.kjellis.net/ajabaja Stödjer du inte det denna bild och allt som den innebär så håll dig till förfogande som vittne när du blir kallad. Då kommer allt att lösa sig bra för dig utan några som helst juridiska konsekvenser. Flera (…).  Din goda vilja till rättvisa kommer att kompenseras på olika sätt inte minst genom att vi i förening VI-PR inte behöver skriva i följande länk http://www.vi-pr.se/barnvaldtakt.htm namn, adress och annat som tillhör dessa oansvariga föräldrar, saker som är offentliga och som folk måste får veta för att kunna lära sig, påverka så att sådana orättvisor, lögner, intriger, negativ samverkan inte kan driva rättvisa bedömningar på fel väg och vidare skada medborgare, belasta samhället och skapa onödigt våld. Ställer man inte upp för att städa upp efter sig blir också detta brev publicerat bl.a. inspelningar om fylleri med dig m.m. som vi har i arkiv gällande Fridhemsvägen i Seskarö osv.

Proportioner av Haparandafallet i samverkan med bl.a. dina lögner.

·          Barnen mina har blivit utsatta för posttraumatisk stress genom fel omhändertagande.

·          Finns anklagelse för sexuella övergrepp på mina barn från detta skumma sambopar.

·         (XX) som var hos Marianne blev omhändertagen efter att han nästan förlorade sitt liv som offer hos Marianne, men lämnades felaktigt tillbaka av oansvariga sociala myndigheter till s.k. mor.

·          Mariannes psykiska instabilitet fortsätter och växer i styrka: A) Hon har en rottvaillervalp (hon misshandlade schäfern Daisy och tvingade hunden äta upp sin egen avföring), B) hon har plötsligt förlovat sig och är gravid i den 6:e veckan med en annan man 36 årige Daniel Palo som bor i Luleå men född i Jouksengi.

Allt detta innebär att hon genom att inte gå till terapin kommer hon att skada andra inte minst vår (XX), den nyfödde, den nya killen och hans familj. Vad säger ditt samvete? Jag säger till dig som jag har sagt till sociala, att nu är det dags att använda hårdare handskar när dialog jag begär inte räcker till, så är rättvisans väg…  Så länge jag lever kommer ni att ha mig i nacken, jag kommer att försvara mina barn med näbbar och klor och se till att de kommer tillbaka där de har rätt till att vara, som trygga barn hos mig sin Far… Just nu är jag rätt så förbannad och har inte snälla ord och goda råd att ge till dig som jag gjorde förr, DU skapar dina barns och din öde: ställ upp och säg sanningen eller stå där och skäms livet ut.


44

45 11 sept. 2012. Upptäckt att Kjell Lukkari försökt smita undan sina barnpornografiska bilder och även tagit bort rena rama porrbilder på kvinnor målade som kor i avancerade ställningar... Han och sin sambo  Astrid (Asta) Lundvall kan bara drömma om att komma undan och detsamma gäller de andra som har intresse av det! Vi kan inte tyvärr kommentera vidare men vi har dom definitivt på kroken!! Barnen skall skyddas... kosta vad det kosta vill... Vi har mer krut än de anar... Barnen skall tillbaka till sin pappa och en trygg omgivning!

46

47  IDAG DET ÄR fredag den 28 september 2012. På väg mot centrum i Haparanda från Marielund såg jag bussen tillhörande Kjell Lukkari och Asta Lundvall, det var proppat med små barn och två vuxna. Föraren var Mirkku, Mirjam Anita Koskela (igen) som i sommar ofredade mig vid ÖB:s parkeringsplats. Det kostade för henne en anmälan hos polisen för ofredande, med när åklagare lade ner anmälan, fick jag höra från Åklagaren att hon inte visste om att hos polisen i Haparanda fanns eninspelning av händelsen och ett vittne i telefon vid händelsen. Så, nu är det överklagat till samma Åklagare (så är det praxis) så med bevismaterialet kommer åklagaren att ta nya beslut i saken. Märkligt om det skulle läggas ner när nyligen en huligan blev dömd med hjälp av kamerabevis, nu fick åklagaren dom bevis gällande Mirjam Koskela. Jag var på väg till socialförvaltningen för att hämta ett USB som jag lämnade till ansvarige för mina barns säkerhet en av flera chefer (chefar ras typ) på Haparanda socialförvaltning Marie Segerlund Mukka. Det handlar om samma ocensurerade videoinspelade händelse gällande Koskela. Socialchefen Marie var inte på plats fast hon visste tre dagar i förväg att jag skulle hämta mitt USB. Det, visar att under semestern hon & compani har sovit gällande ärendet (att mina barn far illa i närvaro av nervvraket Koskela som enligt Koskelas företagsreklam driver själv en tveksam s.k. barnkoloni, då funderar man i vilket syfte driver hon det när hon dessutom har en relation med Asta och Kjell som är anmälda för sexuella övergrepp på mina barn, och är aktuell nu som aldrig förr). I vilket fall som helst det är för mig att stå ut med frustrationen och dra vidare.

När kl. var ca.16.00 var jag på mataffären COOP för att köpa lite mat, hela veckan har min mat varit vegetabilisk och jag tänkte att köpa lite kött? Kanske, MEN nej, det blev frukter och sallad igen med tillägg av ost. När jag kom till kassan blev jag påhoppad av en bild... Mariaaaaaanne, hjälp, vad kan hända nu då?! Jo, hon gick till attack omedelbart genom att ta sig därifrån arg och muttrande högt så att ett medelålders par som stod närmast blev förvånade och tittade på mig och på henne. Medan jag betalde mina varor såg jag hur Marianne vidare drog uppmärksamhet från den andra kassan genom att vidare muttra och stirra på mig på ett smygande sätt. Märklig kvinna. MEN, hahaha jag kunde beundra min lilla son som jag inte har haft hos mig på två år... han har vuxit i storlek, och har underbart ljust långt och lockigt hår efter sin pappa. Det kändes bra samt lika illa och orättvist inombords, det var bara att bita ihop och vänta på nya rättsliga åtgärder som i snigelfart närmar sig.
Under dessa spännande stunder tänkte jag på alla andra pappor och mammor som lever i ungefär samma situation när den andra föräldern ställer till. Det skulle vara så bra för barnen under dessa spontana familjeträffar att visa hänsyn, tala med varandra, krama sitt barn, en kyss på kinden och säga vi ses... pappa älskar dig. Så enkelt, så kärleksfullt och rättvist mot barnen, utan hat, utan hot... bara kärlek för alla, med kärlek så går det att bygga på i rättvisans mening.


48

49  Till Åklagarkammare – Luleå Box 924, 971 28 Luleå. Haparanda 2012-10-03. Härmed överklagar jag anmälan son lades ner "2005 - K 23582-II" våldtäkt på mina barn av Astrid (Asta) Lundvall Mattila (53 år) 1959-01-21, bostad Mattila 259, 95391 Haparanda tel. 0922-120 36, 070-573 00 59 och Kjell Lukkari 1959-08-17 (52 år) Lukkari tel 070-236 19 59 bostad Mattila 259 Haparanda med anledning av ny inträffade som följer:(...) OBS! Om ärende anses inte fylla krav för prövning ber jag så att det skickas vidare till: Utvecklingscentrum Stockholm Box 10138 Stockholm.

50

51 Subjekt: brev till socialförvaltning i Haparanda KommunKAUPUNGINTALO följande brev är skickade via mejl till:

Sven Forsberg sven.forsberg@haparanda.se    nuvarande Social chef. 
Eini Kemi eini.kemi@haparanda.se före detta social chef och nu mer schef på medborgarkontor i Haparanda kommunen. 
Kirsti Jussila kirsti.jussila@haparanda.se biträdande förvaltningschef.
 
Jaana Karvo jaana.karvo@haparanda.se socialsekreterare och som tog hand om vårdnadsutredning. Maria Phojonen socialsekreterare som var med från första familjeutredning och medverkade
vid samtal med vårdnadsutredning ledare Jaana Karvo. 
Marie Mukka Segerlund Marie.Segerlun-Mukka@haparanda.se nuvarande verksamhetschef. 
 
Maria Sandberg socionom (socialsekreterare som inte tjänstgör mer i Haparanda) vid allra första familjeutredning i sällskap med 
Maria Pohjonen maria.pohjanen@haparanda.se och
Mikael Liiti (Mika) mika.liiti@haparanda.se 
 
Janne Mulari Janne.Mulari@haparanda.se nuvarande chef på dagis, förskola och skulan Grankulle i Haparanda 
Leif Rönnbäck nu mer kultur och utbildningschef i Pajala leif.ronnback@kommun.pajala.se 
 
Mitt brev till er har som syfte att skapa möjligheter till att möjliggöra i första hand upphörandet av LVU som drabbat mina barn och mig som förälder. Sven Forsberg nuvarande chef på Haparanda 
socialförvaltning svarade till NSD:s reporter Linda stationerade i Haparanda se följande länk http://www.vi-pr.se/happrotest.htm.jpg och till mig per telefon under min protestaktion se att ”Beslut är 
fattade och de ligger fast, ett möte ändrar inte det”. Jag och många medborgare och politiska väljare anser att om fel beslut är tagna då måste man rätta till dom, eller hur?  Gör man inte det 
då är det oundvikligt att inte stämpla sådana uttal som diktatoriska. Tänk dessutom om just du skulle drabbas av en sådan orättvisa, felaktighet och tyranniska beteende, hur skulle det kännas?
 
Min begäran att det ska rättas till är väsentlig och det är att få dagispersonal på Grankullen att framträda, som under vintern 2010 till början på 2011 anses kunna 
vittna om att min son har haft ett konstigt beteende där sådana allvarliga uttal som att ”pissa i munnen, äta snoppar” visar tydliga och klara tecken på 
att barnen talar om våldtäkt! Denna rapportering från dagis ledde till att Eini Kemi dåvarande socialchef anmälde mig för våldtäkt på mina barn. Anmälan lades ner och det med all rätt men 
då när jag upptäckte att sådan anmälan var orsaken att vårdnadsutredningen fördröjdes så allvarligt länge, så ledde det till att jag uppfattar med allt stöd till dessa dagispersonalers rapportering, att 
mina barn blev offer av så vidriga händelser i första hand hos samboparet där barnen är placerade eller på dagis i andra hand. Att samboparet Kjell Lukkari och Asta Lundvall var och är i 
första hand utpekade som förövare och det därför att barnen blev placerade hos paret i flera månader före det rapporterades om händelserna! När min anmälan för våldtäkt på mina barn och 
min son i första hand felaktigt lades ned, då kunde jag inte annat än se något suspekt i att Leif Rönnbeck flyttade från sin tjänst som ansvarig på Granskulle skola till Pajala så att jag gjorde 
en anmälan för våldtäkt mot honom och som även den sedan också lades ner. När jag vidare försökte jag undersöka våldtäkt händelserna på min son i första hand och bad nuvarande ansvarig 
på Grankullens skola, förskola, dagis Janne Mulari och när inte heller han besvarade min begäran så gjorde inte det saken bättre. När ni vägrar samtala med mig, när personal på 
socialförvaltning som var direktkopplade till händelserna avskedas, flyttar och på ett mystiskt sätt rör sig från kommunen så att det hela förvärrar min strävan som förälder efter 
sanning och skydd av mina barn, då är det klart för mig att hel del är mycket allvarligt och att så skall det inte gå till! Allra senaste händelserna som ni har fått information om via ett varningsblad 
som delades ut till ansvariga på dagis (SE NEDAN NR 52), skola och förskola för en kort tid sedan, framgår också att min anmälan mot Kjell Lukkari och Asta Lundvall för våldtäkt på min son i 
första hand har jag återupptagit och det pga. framkom barnpornografi på Kjell Lukkaris hemsida. Inte gör det saken bättre för detta par där mina barn är felplacerade och er styrande 
makthavare och ansvariga på socialförvaltningen i Haparanda när jag gång på gång bla. informerat ansvarige verksamhetschef Marie Segerlund Mukka att mina barn far illa (!) och inget händer, 
att Kjell Lukkari och Asta Lundvall senast sökte kontaktförbud som var fullpackad med lögner och dessutom använde dom sig av mina egna små barn… lyckligtvis så lades det ned av 
andra kloka makthavare , har jag följande att säga: ”Felaktighet och diktatoriskt beteende framhävs när en demokratisk begäran och rop på hjälp från mig som biologisk pappa gång 
på gång framförs och ständigt avslås. Det är korruption att man skyddar varandra för att man känner varandra och professionellt sympatiserar med varandra, rädsla att förlora anställning osv. och det 
tydliggöras när dåvarande ansvarige på skola, dagis och förskolan Grankullen Leif Rönnbeck vägrade träffa mig för att ge svar på min fråga om händelser som rapporterades 2010! 
Ni vägrar vidare undersöka och reparera felaktigheter så det går inte att undvika och göra ER ansvariga för våld mot min familj och delaktighet till våldtakt på mina barn!
 
Välkomna svar, förslag eller kommentarer.Allt till folket! Se vidare på http://www.vi-pr.se/hapfalvidare_undersokning.htm välkommen att deltar till öppet forum mejla till vipr@vi-pr.se

52 Gemensamt brev till dagis och skolan där mina barn vistas. Som ansvarig förälder måste jag agera och göra allt för att kunna skydda mina barn från våld i vilken form det än benämns. Skydda dem från myndigheters felaktiga beslut, okunnigt, partiskt, rädda för att förlora feta löner, inte våga ta till sig kritik, inte våga samtala men istället offra 5 små barn och göra att deras liv går till spillo. NU DET ÄR NOG, SÅ GÖR BARA MAN INTE!

Härmed, jag Far till dessa små barn ERNA, ERA, JARL, JOAR, ENAR, uppmanar ansvariga till detta dagis och skolan och förskola att vara uppmärksamma om "mina barn visar oro, blåmärken på kroppen, sjukdomar, apatiska, för ivriga, för slöa, dålig klädsel, visar tecken på att vara sjuka för ofta eller att frånvaron är onormal, vad de tecknar (färgskalan med, för ofta ljusa eller mörka färger, ständigt brokiga), kallar mina barn Asta och Kjell för pappa eller mamma=identitets förstörelse=(hjärntvätt), notera vuxna som följer Kjell och barn vid hämtning, Asta och Kjell hur de hanterar barnen osv." Skriv upp på egen minneslapp och dokumentera inom arbetet. Upprepas händelserna en eller flera av citerade exempel, så TVEKA INTE kontakta omedelbart följande: barnpsykologen på BUP Paula Kaikkonen tel. vxl. 0923-760 00 Sociala i Haparanda vxl. tel: 092215000 (Marie Segerlund Mukka), polisen vxl 114 14, inte minst med mig TOR 073-067 83 62 eller mejla till vipr@vi-pr.se så att andra i föreningen kan ta emot information (vi har stor kunskap gällande saken). "säg att du-ni vill rapportera något som inte står rätt till hos barnen som vistas si och så (du kan vara anonym och du behöver inte heller tala med din chef om du inte känner helt förtroende till det).

Om Kjell Lukkari och Asta Lundvall googla Haparandafallet eller slå på www.vi-pr.se det håller dig uppdaterad på t.ex. http://www.vi-pr.se/hapfalvidare_undersokning.htm

En smakbit av kjell Lukkaris hemsida som han nu försöker smita ifrån: Smaka på en bit till om varför man bör vara uppmärksamma: Härmed överklagar jag anmälan som lades ner "2005 - K 23582-II" våldtäkt på mina barn av barnlösa paret Astrid (Asta) Lundvall Mattila (53 år) 1959-01-21, bostad Mattila 259, 95391 Haparanda tel. 0922-120 36, 070-573 00 59 och Kjell Lukkari 1959-08-17 (53 år) Lukkari tel 070-236 19 59 bostad Mattila 259 Haparanda med anledning av nya inträffanden som följer: (...) Dessa är offentliga handlingar .

Era upplysningar är oerhört värdefulla och livsviktiga och kommer att uppskattas högt.

OBS! Brevet skickade också till Paola Kaikkonen (barnpsykolog BUP Kalix) och Advokat firma Rune Bäcklund Luleå.  

Kjell och Asta tillsammans med Mirkku, Mirjam Anita Koskela har en mycket tveksam ekonomisk förening bl. barnkoloni!!! Mirjam är anmäld för ofredande mot barnens pappa...OBS! OBS!! OBS!!!  se hela snart på Youtybe m.m. se och lyssna ... och tänk på vilka ekonomiska intressen binder Mirjam, Asta och Kjell på pappas barn bekostnad, skattebetalarna och allt detta med stöd av passiva skattebetalade social anställda från Haparanda Kommun. Är inte så att JAG, DU, VI som skattebetalare då, nu och framöver till sista suck ÄR VI DERAS ARBETSGIVARE till dessa myndigheter och därför skall de vara med vår begär eller krav oavsett regler... som skapar orättvisor (regler finns för kunna ändras när det visar felaktiga, så är den demokratiska princip om bara man är liten politisk medvetet, liten samhällig kunskap, lite arbetsvilja och inte minst mycket familjansvar!) SOM SAGT... http://www.youtube.com/watch?v=edOxAjNUSeY&feature=youtu.be


53  Angående AGNETA KARLSSON domare vid Haparanda Tingsrätten: http://www.bd.komforb.se/kalendarium.4.10b35ecf10fced35b638000964.html

”15.00 - 16.30 Agneta Karlsson, domare vid Haparanda Tingsrätt

Agneta Karlsson har tidigare arbetat som åklagare och är aktiv medlem i Rädda Barnen.”

PRESSINBJUDAN "Barnet i rättsprocessen - en dag med barnets rättigheter i fokus När: 24 oktober kl 12.30-17.00 Var: Länsstyrelsen, Norrbrotten Ett barn som utsätts för våldsbrott eller går igenom vårdnadsmål är i en mycket utsatt situation. En lång utredningstid riskerar att få förödande konsekvenser, speciellt när en närstående är misstänkt. Det är svårt för ett barn att vara ensamt med en förälder som det känner sig otryggt med. Informationen till barnen under väntetiden är också ofta bristfällig eller helt obefintlig.”

Angående Agneta Karlsson som domare och s.k. aktiv medlem i Rädda Barnen se mer på www.vi-pr.se Haparanda fallet http://www.vi-pr.se/haparanda_fallet.htm då hon bryter mot barnkonventionen m.m. Vi är upprörda att ni utan ett minst ansvar kolla upp kvinna i fråga i yrkeslivet om att allt stämmer får hennes framträda som hon skulle vara barnbeskyddare!! De ansvariga i Lännstinget, Kommunalförbundet och Rädda Barnen skall lämna sitt uppdrag för all framtid för att undvika skada dessa organisationer utterliggare.

Annika Stävenborg Vennberg, projektledare för Samverkan mot våld, telefon: 070-6935463 e-post: Annika.stavenborg@bd.komforb.se  

Helena Sandlund, Rädda Barnen, telefon: 08-698 92 71, e-post: helena.sandlund@rb.se

54

55 Paula Koikkonen BUP Kalix. dec 2012

Hej Paula. Jag måste ifrågasätta ditt sätt som psykolog av följande orsaker: nr 1 Med all respekt och tanke att du inte vill ge ut din mail funderar jag om du överhuvudtaget kan hantera IT teknik. Jag har aldrig hotat dig och jag tillhör inte dina "patienter" som kan vara ett problem som t.ex. trakasserar dig via mejl. Du har fått tid under mer än två år för att besvara min begäran. Nr2 dvs. att du inte har visat respekt för mig och det har sårat mig. Tiden och din nonchalans att inte kunna skilja och sätta gränser visar dina brister som psykolog och kan tyda också på att du behöver omvärdera ditt beteende som kan vara ett problem som uppstått genom t.ex. överbelastning i arbetet. Nr3 Bland allt brevinformation som du har fått från mig för att kunna hjälpa dig på traven gällande min son och mina barns situation och efter telefonsamtal då du skrev i dina noteringar att jag ville att du skulle få mina barn att besöka dig och du sade att begäran skulle gå vidare till socialas ansvariga, ändå ser jag att mina barn är fortfarande placerade hos paret där de far illa. Se närmare på http://www.vi-pr.se/haparanda_fallet.htm . Min fråga är följande: Kan du förklara varför min son sade "Pissa i munnen och äta snoppar? Osv." Så står det skrivet i utredning från sociala i Haparanda från 2010 rapportering av sådana uttalanden enligt dåvarande föreståndare Leif Rönnbäck, så gjordes det av personalen på dagis som var bekymrade över min sons beteende. Notera, denna upptäckta händelse efter flera månader och efter omhändertagande av mina små barn enligt LVU efter att de blev placerades hos barnlösa samboparet Kjell Lukkari och Asta Lundvall i Mattila. Dessutom var mina barn och min son i fråga på en nydagisplats. Det är kristallklart för mig att om du har träffat min son den tid som behöves, eller om han nu ingår under dina observationer, om så är fallet och han fortsätter att vara placerad hos paret där han far illa betyder det flera saker A. Jag måste kräva att du lämnar ditt yrke för att undvika att andra barn far illa vid ditt yrkesutövande! B. Att det som skrevs i vårdnadsutredningen var ett resultat av ett direkt eller indirekt samförstånd mellan sociala myndigheters ansvariga med dagis ansvariga och du ingår i den gruppen. Notera en detalj som inte ska åsidosidosättas när det handlar om livsviktiga händelser som drabbar alla mina fyra små barn och mig att "Maria Sandberg som blev orsaken till mina barns omhändertagande, inte jobbar mer på Haparanda soc. Eini Kemi dåvarande högsta ansvariga och som tog flera felaktiga beslut har bytt arbetsplats i kommunen. Leif Rönnbäck före detta dagisföreståndare har flyttat till ett annat jobb i Pajala." Repeterar: NI är alla trängda, alla på sitt sätt av "sanningen" att om inte vittne från dagis träder fram så är svaret 1. Korruption och det skall straffas, 2. min son blev våldtagen och de ansvariga skall straffas med strängt fängelsestraff. Paula, nu handlar det inte om att du inte kan svara på mitt brev pga. jag inte är vårdnadshavare. Nu det handlar om dig och mig som vuxna och där jag har rättigheter som skattebetalare som garanterar din lön att få ett skriftligt svar. Ha det klart för dig att jag aldrig har skadat mina barn och du kan styrka det om din kunskap är i balans! Så, varken du & Company då som nu inte kan säga eller bevisa att jag skulle ha skadat mina barn! MEN JAG bevisar att NI ÄR DE som är delaktiga till mina barns lidande och därför skall ni ta konsekvenserna i den meningen att t.ex. byta jobb och även stå för dom juridiska felaktigheterna.
Du förstår säkert ( så jag vill jag tro nu...) att mina känslor är rätt befogade i dagens läge där vanmakten är enorm att "fem små barn (Era, Jarl, Joar, Enar och halvsystern Erna) och jag som vuxen far illa av denna rappakalja! Rena idioter (i den litterära mening angående Haparandafallet) och en oansvarig medborgare som är nuvarande socialchef i Haparanda Sven Forsberg som utrycker att "Beslut är taget"... istället för att se möjligheterna! Min begäran till dig är som tidigare och länge har varit för Marie Segerlund Mukka när hon fick information om att "Alla barn omgående skall flyttas till andra boenden eller familjehem. Mina biologiska barn ALLA, Enar med som totalt felaktigt än är hos sin instabila mor (!), skall enas som en homogen grupp! Erna skall till en familj som har kunskap och erfarenhet av barn med svåra emotionella störningar! DET till dess inte sanningen kommer i ljuset genom vittne från dagisplats där min son har uttryckt rena våldtäkts händelserna! Ni är ingenting för mina barn men jag är allt för dem! Ni har varken naturlig rätt att röva bort mina barn från deras trygga tillvaro hos sin far eller offra dem för er egen maktfullkomliga prestige! "Ju mer ni förbjuder desto starkare blir motståndet! Mer ni flyr och ju starkare är lusten till att jaga!" Har du Paula kunskap inom vuxenpsykiatrin, visa mig då att du får dessa människor att tänka, säga och göra RÄTT FÖR SIG (som jag har sagt)! Som sagt och det för att jag vet vad jag står för och har rätt till "rättvisa står inte alltid i lagboken (en av mina maximer). OBS! En ny försvarare är anlitad för en ny vårdnadsutredning och LVU fråga. Två anmälningar skall överklagas till Riksåklagare i veckan: Koskela Mirjam Anita boende i Kukkola för ofredande mot mig och våldtäkt på mina barn av barnlösa samboparet Astrid (Asta) Lundvall och Kjell Lukkari boende i Mattila och som alla tre har en ekonomiskt samarbete med eget ekonomisk förening där barnverksamhet ingår... det säger allt! OBS! Jag väntar på ditt svar via mejl.


56

57 OMPRÖVNINGSBEGÄRAN Riksåklagarenhet Stockholm Kammaråklagare. Anna Vallin Vice överklagare Mikael Björk Kammaråklagare Ulrika Schönbeck Överåklagare Marianne Ny Kammaråklagare Bodil Ericsson Kammaråklagare Lena Kastlund (Luleå - Göteborg). Utvecklingscentrum Box 128, 401 22 Göteborg. Haparanda 2012-12-03. Härmed begärs överprövning och överklagar jag beslutet I och II

Beslutet I) mål nr ÅM 2012/6152. AM-96015-12 och med anledning att jag har förlorat förtroendet för Er verksamhet så kan ni se hela brottet och händelseförloppet på http://www.youtube.com/watch?v=edOxAjNUSeY&feature=youtu.be (från original USB minne med kommentarer) och mer åtgärder kommer att tas med hänsyn av verklighetsbaserat som finns i inspelning och manipulation av förövaren som med påhitt gjorde en motanmälan 2500-k11073-12 med syftet att leda Er till fel beslut. Se dessutom MITT TILLÄGG sida: 4 som medföljer för att ytterligare tydliggöra felaktiga beslut i samband med ordets innebörd som skrevs m.m. i 2500-k11087-12. Notera. 1) Förövaren är identifierad och kan inte förneka brottet under polisförhör. 2) Föreligger ingen provokation från mig, se på förhör ”Han håller kamera i höfthöjd”. Dessutom framhäver min rätt att filma under en spontan händelse mina egna biologiska barn där jag inte har något kontaktförbud. 3) Under pågående brott styrks händelsen av vittne via telefon (X) samt personer som även filmades. 4) Förövaren i fråga Mirja Anita Koskela bosatt i Kukkula är i ständig kontakt med barnlösa samboparet Astrid (Asta Lundvall) och Kjell Lukkari bosatta i Mattila som är mål till min tidigare anmälan för våldtäkt på mina barn se nedan, dessa tre personer 4a har ett ekonomiskt samröre som går ut på att försörja sig på mina barn som bottnar i felaktigt beslut och felaktig placering, se på http://www.vi-pr.se/haparanda_fallet.htm! 4b Vid länken http://www.vi pr.se/hapfalvidare_undersokning.htm på nr 51 ”… andra kloka makthavare…” vid synligt dokument om paret Asta och Kjell som försökt att skada mitt förtroende inför myndigheter.

Beslutet II) Härmed överklagar jag ärende Mål ÅM 2012/6789. AM-184335-11 på följande grunder: A) dagispersonalens berättelse om min sons beteende efter att han varit flera månader placerad hos barnlösa samboparet Asta och Kjell. (Pol.myndigh. i Norrbotten 2005-k 23582-II, K23582-11, K18518-10, K18687-10, k19750-10 och k2013-11). B) Nya händelserna som tillägg ”pornografiska och barnpornografiska bilder med under rubriken att barn skall lära sig i tid att ha sex” förekommer efter min första anmälan som styrker information från dagispersonalen angående min son som där sägs ha sagt ”pissa i munnen och äta snoppar”! Dessa ledtrådardagispersonalens berättelse och pornografiska och barnpornografiska samboparets hemsida på Internet” är ett klart bevis till att ett allvarligt brott våldtäkt på mina små barn åtminstone på min lilla son har begåtts. Polisförhör med dessa ansvariga är därför nödvändigt så att domstolar i senare besked avslutar ärendet.  OBS! Genom att mitt förtroende för er kunskap är förbrukad, om ni beslutar felaktigt att vidare lägga ner de mål med t.ex. följande motivation som finns på ert utslag 1) Som skäl angavs ”På det utredningsmaterial som nu föreligger går inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott.” 2) ”Beslutet motiverades –Det går inte att bevisa de objektiva förutsättningarna för att förfarandet skall vara brottligt”! Så, begär jag att ni skickar en kopia av lag och paragrafer samt innebörd som göra mig och andra medborgare medvetna att ”Så säger lagen” så att vi kan lära oss, att de som kan begå sådana brott klarar sig utan att bli fällda för det!


58

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com

59

60

61

62

63

64