MASOCHISM uppstår före SADISM och i slutsked man sveper med MASSJÄLVMORD

BETEENDE

I människan sammanhang är curriculum rötter till frukt av MASOCHISM - SADISM - SJÄLVMORD som mycket annat slingrar sig via kommunikation på olika sätt och så formas vår beteende och öde.

 

Vi människor föds inte för att LEVA = EXPLOATERAR (producerar och konsumera utan gränser) vi är födda för att ÖVERLEVA precis som andra del av livet från växt till djur. Vi är del av det som jag skrev inom livets princip av ”individuellfrihet där människor grundas på naturlig evolutionära lagar vid naturlig instinkt från individ till grupper mellan flora till fauna inom proportionalism som influerar vid naturligt byteshandeln - (naturlig produktion och konsumtion = ackumulering) vid demografi = expansion.

 

MÄNNISKOR

Människor alla som ÄR och alla som HYLLAR t.ex. kungar familjer, nationella regeringar som representerar kapitalism = obegränsad exploatering av oavsett vad och var, demokratier med möjlighet till maktmissbruk, politiska och religioner som tydlig består av absolutism som är direkt och indirekt diktaturer och i andra symbios föreställningar.

1, dessa människor skulle skämmas.

2, piskar sig själva som gjorde under medeltid de heretiska.

3, eller bara ta sitt liv så att VI de icke onda och är därför normal rättvist stabila undviker genomföra belastning av en sådant självförsvar handling.

4, eller att våra mental balanserade makthavare ta steg NU i vår högt utvecklad samhälle att ser närmare och applicera mitt metodiska förslag som flaggar under ordet REFLEKTORERNA = (REF se länk https://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm) då innebär enkelt att en permanent hälsotillstånds enhet inom LSP (Logistiska Samhälle Psykologi https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm) i samband med andra medverkande och volontär, besöker den ny född barn och FAMILJ för att rådgöra och oundvikliga följa direktiven som skall ena oss till samförstånd i god ANDA som är ett intelligent beteende och som guidas och permanentas till naturlig icke våld beteende.

Alltså, dessa ondsinta människor som tillhör mörka krafter speglar sig klart och tydlig vid konfrontation till som är tvärtemot och alltså de goda krafter som medger 1 solidaritet, 2 frihet, 3 jämlikhet och 4 kärlek grundläggande rötter till välbefinnande och mening med livet.

 

VÄRST! Realitet av vår tid 2024, eller vad det var som ständig har provocerad under min uppväxt i tidernas tid ständiga konflikter är att än nu fortsätter vittnas av mitt rättpatos få mig agera under tvång och pina, åldrande och sjukdomar ser och känner jag när ER suger upp mina sista energier som NI onda människor ÄR ANSVARIGA FÖR. Det känns orättvist OCH MIN TÅLAMOD HAR TAGIT SLUT så väntar INGET ... av MIG se också konsekvenserna https://www.vi-pr.com/forlatelse_och_nuet.htm och muslim https://www.vi-pr.com/is_islam_kvinna.htm. Jag skriver på Facebook att jag är en vig positivist, finns ingen ambitioner och rädslor i mig. Jag svävar högt vid kronans aura av triumfatorkrans lagerblad gloria, känner bara ro. JAG KOMMER ATT VARA I ER GALENSKAP!

 

GALENSKAP börjar med 1 LÖGNER, 2 UNDERKASTELSE, 3 ACCEPTANS, 4 IGNORANS och i slutkedja den livsfarliga psykiska tillstånd sk. (detta) MASOCHISM!

GALENSKAP

Galenskap börjar när man tro på LÖGNER som skapar UNDERKASTELSE, ACCEPTANS, INDIREKT IGNORANS och i slut kedja den farliga psykiska tillstånd MASOCHISM.

DETTA sker när vi under parollen RELIGION eller POLITIK blir en inlärda 1-VAL eller 2-naturlig näring överlevnads tillstånd och 3-direkt under skräcken som direkt eller indirekt söker sig till FLYKTVÄG! DETTA SKER när människor är kedjat till  1-BEROENDE av det = BEHOV då roten ligger på ENERGI av en inre auto--självgenerering NEGATIVITET som skapas av delad och bland känsliga och själsliga upplevelse som att njuta av andra smärta - sadism vid samma stund i en spegelbild slår tillbaka och fångar DIG vid ursprungliga MASOCHISM (negativitet) genom att använda sig av mekanism av en bild från en frustrerande fångenskap bland att vara eller icke vara.

Summa summarum är det så att människor som har hamnat där... ÄR som en MASSA som följer PASSIVITET genom att godkänna, tillåta och vara delaktig till våldshändelserna = sado - masochism som i sig är en sort av självförstörelse drift som finns i negativitet typ självmord och kannibalism där ORDET som 1 RÄTTVISA, 2 KÄRLEK och 3 FRIHET kan inte A- samexistera eller B- inte är inskriven i personliga DNA.

Resultat eller konsekvens av all detta innebär målet FÖRINTELSE av ena eller den andra den goda eller den onda, vilken den onda innefattar vid evolutionistisk lag i en självförintelse bana gnom ett KAOS i KAOSET inte är styrbara medan den goda innefattar HARMONI och därvid livet utan konflikter.

 

Just NU maj 2024...

Upplever jag och med mig många positivistiska dvs. kreativa människor att vi är inne i en form av tredje världskrig (det är bevisat av världskonflikter som omfamna SMÄRTA och DÖDEN). VI tillsammans med motståndare som representerar och är de destruktiva självmordsbenägna är själva alla på samma sätt fånga på samma materiella yta då vidare mot en eventuell 4-fjärd världskrig utan slut tills en eller den andra har sanerat eller nåt mål till förintelse. Då får jag följande slut tankar att vi lever i FÅNGENSKAP.

Fångenskap?

JA, FÅNGENSKAP i sina djupa rötter eller livet princip och vad är mening med det framkommer en kedjereaktion möjliga tänkande meningar: vem är vi, varför vi, varför vi är som vi är och fångenskap som livets princip i sin UNIVERSUM UPPSTÅNDEN och SJÄLVGENERERING? Alltså, vi i real tänkande som materia och ovisshet är vi fånga av 1-ÖDE, 2-VÅRDNAD SÄTT som innebär politisk och religion inom ram EKONOMI och VISIONER via FAKTA och ODET som är själva motor till påverkning i vår beteende och vad mer tankesmedja början? Vad är som förekommer i vårt hjärna? Vi har 1-levnad realitet om kunskap och som icke, vi har 2-de själsliga via religion rädslor och frid, vi har 3-de MITTEMELLAN bland abstrakta och bevisade uppenbarelse bland realitet och okunskap samt ovisshet typ som JAG indigo barn som från ingenstans GENERERAR... eller SPEGLAR neuron... eller vad (?) ”Himmelen finns på riktig” JAG med mina skrifter samt de kända självlärda (autodidakter) Leonardo da Vinci, Einstein osv. kan du hitta mer på "universal genier https://sv.wikipedia.org/wiki/Universalgeni"  Är det så att vi är av samma ursprung? Då igen hamnar vi tillbaka och mitt på ursprung fråga som uppkomst till är vi - vara eller icke vara - konflikt eller fred (https://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm) - tredje världskrig och enigma (gåta) om vad menas med SANNING som motsäger sig till LÖGNER MED SVAR SOM SUDDAR den negativa är att vi söker oss naturlig till bekvämlighet och inte till obehag och konflikter bland förvirring av vad är som är... för att leva och dör -"döden".

OBS! För att gör mer kringligare men i sig objektivare denna filosofiska och socialpsykologiska uppsats tillägger jag vid extremism, utopi och va du vill definiera vid ovan citerade KAOS som jag skrev att jag är med en av i mina slutsatser som enas till en väg att följa som finns vid religiös monoteism och politisk autoritär extremism vid tanke och fakta att det är via en form av centralisering som enar oss till konflikter problemlösning just det att ”vara alla lika, samma språk, tro, vilja osv. du kan hitta det i någon av mina analyser under ordet UNICITET!” Alltså, det känns lockande men tveksamhet landar vid order PLURALIS som bevittnar att varje person verka vara unika i sig och är mer realistisk tro att problemlösning närvara vid princip av DECENTRALISERING där individen fritt talar om sina tankar och önskningar som möjligt anpassning till överlevnaden med t.ex.  https://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm, kibuts, kollektiv, kolchos osv.

TOR Svärdtorp www.vi-pr.com