I- TERRORIST LAG: Yttrande frihet. Koran bränning. Kalolsk Poven.

II- HOMOSEXUALITET och varianter

III- MEDIA

 

 

TERRORIST LAG: Yttrande frihet. Koran bränning. Kalolsk Poven.

 

Stämplar terrorister organisationer… varför? IS, PKK m.fl. Att stödja dessa eller att vara medlem i dessa påpekade… om organisationer anser vara brottsliga, med det förbjuds individ och folk (grupp- grupper) yttrande frihet, rörelse frihet och DET ÄR en fysiskt och mental förtryckning.

Då, t.ex. alla anarkister som anser att beväpnad revolution är oundviklig vägen för att befria sig från ”FÖRTRYCKT” som t.ex. och dvs. på grund ideologisk anser att allt som ägs av rika är inte annat än stöld gjort från svett och blod av arbetarklass och att representativ demokrati bland andra inte besvara rätt till arbetarnas logik om jämlikhet och rättvisa, skapas då RÄTT för ”illegalism anarkist och till en beväpnad revolution och fråga är: är anarkisterna med alla sina varianter tom. de som väljer kulturell revolution som innebär kulturell spridning skulle dessa också vara terrorister? Då, om så anses att det är så, är lika som att döma alla politiska ideologier som sikta på jämlikhet och rättvisa som kallas kommunister och socialister alla religioner osv., eller hur!... ? Vidare då, separatister och autonoma politiska grupper, etniska och religiösa, urinvånare, nya tänkare då? Dessa utövare som begär (dialog), krräver och ha den naturlig behov till själständighet med allt logik och RÄTT ANSER att demokrati och diktatur, staten och deras regeringar ÄR TERRORISTER! Se noga: VEM diskriminerar, förföljer, fängsla, isolera, såra och döda med syftet att inte låta yttrande frihet m.m. samt frihetliga demokratier komma till punk… är de som är kuvade som gör det? NEJ! Orsak till AGERANDE via beväpnade protester, revolter, revolutioner finns med i rätten när inte finns annat vall! Vi vänder pannkaka och fråga till makthavarna om de vill leva själva i förtryckt! Sanningen är att der är DE makthavarna som förtrycker, är de som har MAKT av olika grad och vägra DIALOG, vägra andra SYNSÄTT, vägra FÖRÄNDRINGAR!                       Finns ingen människan som vill använda s.k. våld (som inte är i dessa sammanhang) när människor MÅSTE FÖRSVARA SIG genom befrielse aktion om inte är det för överleva! De förtyckta vill bara våra FRIA och ha fred med makthavarna… ALLA (förtryckta och förtryckare) som avviker dessa principer ÄR MENTAL STÖRDA. Se följande på vilket sätt är man mentalstörd.

 

Vill man verkligen använda sig av terrorist lag? DÅ anser vi att följande punkter OMFATTAR AV TERRORIST LAG! Som t.ex. att alla

1, illegala invandrare, undervärlden de kriminella organisationer, gäng, maffia.

2, Som sagt proletariat.

3, Politiker som tar beslut överhuvudet av folk med t.ex. NATO inträdet bestämt av en minoritet styrande politiker under mental https://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm i stöd för en galen komiker diktator Zelenskyj som offra ukrainska och värdens medborgare som skulle svara ett beställt folkmord. Så, kan själv trygga sin maktposition och trösta lika mycket galna kapitalister och imperialister allierade USA i spetsen Ioe Biden&Compani som t.ex. lika galna politikernas och medborgare bland ALLA andra NATO eller nation ledare som har eller är på vägg i USAs fällan och som själva har redan fallit offer till makt och pengar girighet… ALLA i sannings ära (USA i spetsen med följare) är dessa sugna på naturresurser som håller på sina i deras exploaterade land, alltid (USA, NATO-OTAN tom. FN, basket blå, legosoldaterna samt lokala krigs förare m.fl.) UTE I VÄRLDEN för att erövra styrda av makt behov.
HÄRMED
själv
kan inte motstår (fast min unga ålder och frisk själen) min önska, som är att träffar  Selenky, Baiden, Erduan samtidig, på gatan eller torg, mitt i skogen eller vad och SPÖA UPP dessa med terapeutisk syftet i mening att dessa kan VAKNA och SLUTA beter sig som galningar! Det är bara i början för att kunna sedan ta itu med alla andra ANSVARIGA till folkmord och förintelse!

4, Förbjuda koran bränning och annat.

5, Dalta med allt korruption, smuggling, skjutningar och bombningar.

6, Öppna nationella gränser är ett sätt att knyta sig till andra makter inte minst terrorister av olika slag som stödjer diktaturer och t.ex. islamistiska onda väsen, Poven katolsk ledare kommentar för stöd till förbjud av koran bränning och dvs. förbjud till yttrande frihet (!), m.fl.

7, Inte ta radikala åtgärder mott invandrarvåld på ett sätt som har föreslagit som effektiv alternativ genom att utvisa ALLA släkt och familjer till kriminella och illegala (det efter alla misslyckade fasoner att åtgärda problem).

8, Inte stoppa allt invandring som inte är godkänd för att medverka till vällfärd med arbete, inte accepterar lokala seder. Det gör dessa ILLEGALA (oavsett deras orsak till intrång lagstiftade eller ej av marionett makthavarna som i minoritet beslutar över majoritet - statistisk BEVISAD) som inte ha förmåga till anpassning (flera orsak) i den svenska nationen och alla andra federation i världen inom t.ex. global realisation med fredlig synsätt.

9, Inte använder sig av folkomröstning vid nationella och dels polariserad till världssamfund viktiga frågor.

 

”Så, om alla ”mot och för” är terrorism, vi är tillbaka till rätt FÖR den posotiva och konstruktiva ”illegalism (anarkist, revolter, inbördeskrig, revolutioner eller vad) och med andra sida medaljong av negativa illegalism (skenande utan återvändo och utan balans) en typ av KAOS i den  destruktiv mening.”

 

 

II- HOMOSEXUALITET och varianter

Vi börjar upplysa vad gäller att inte vara heterosexuell. Från senaste studier 2023 gällande etologiska studier inom genetik dels klargörs tydligen genom definition ”arvsanlag” bland den komplexa (dels) undersökningar via beskrivning som GEN, DNA-sekvenser, markörer osv. i sin helhet genom eller arvsmassa som finns i alla mänskliga celler utom könsceller… Resulterar att homosexualitet och varianter som förekommer hos mänsklighet och som sägs bland andra däggdjur, det handlar för oss människor om att 80 % av ”memetisk =(kultur, samlevnad +(soc. politik, religion osv.), påverkan, den biologiska (bland personliga känslor (stimulans, beslut = psyk m.m.) och kemiska processer som faktor av mat, dofter, språk osv.)”. En nät av varierande enhet och händelse som landar inom resultat (dels diskutabelt) att "finns inte en DEFINIERAD homosexuell gen. Det finns FAKTORER som påverkar." Som vanligt ÄR inte ”alla” överens.

Är det så?

Alla kan blir homosexuell och mer… precis som man kan blir våldsamt, mördare, skapare eller uppfinnare, DU som du inte är lika andra men del av LIKA - ras  (mänsklighet och helhet - ?) DÅ,  om memer eller påverkan verkar så stort, vi kan se steg för steg till räkning resultat att DET ÄR FEL ATT PRAY rörelse går över gränser genom festivaler och manifestationer, undervisningar tom. på dagis (!). Uppspelningar via MEDIA väller bränsle på det! Att erkänna sig som homo eller vad (utan terapeutiska meningar) utan att blir frågat och mening DET ÄR FARLIG, det är FEL! Jag vill inte att en sådan makt ta plats i vår samlevnad då det är bevisat att den förvränger NATUR! Spridning UTAN GRÄNSER av HBTQ eller LGBTQ med varianter anses inom filosofiska slutsatser och LSP (https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm) att vara en personligt och kollektiv beteende som präglas av mänskligt ras självmord. VÄRST är när man vänder sig till barn som än inte är könsmogen (pojke få sperma och flicka få menstruation!) Då, dessa oskuldfulla barn inte vet vad det innebär får vare sig kulturell, känslomässig och i praktiken!    Att barn känner sig annorlunda en gruppen eller flocken (kalla vad du vill) psykologisk kan vara olika orsakerna och det är de som föräldrar måste uppmärksammas och leda till att får möjligheter till "personligt erkännande (kompenseras)" efter behov!  Det gäller tills princip av gruppen existerar!

1, ÄR MAN INTE HETEROSEXUELL skall och måste man ta ansvar att VARA VAD MAN ÄR! Det gör man (och kvinna... hahaha!) genom att följa logiken: 2, man inte är förälder som heterosexuella pga. man eller kvinna kan inte föda barn med lika kön. Natur eller ändelserna har satt gränser för det! Samarbetsfråga är helt klart möjligt som görs med radikala livets förändring för de som är utsatt naturlig eller av påverkan. En "UTSATT" skall inte påverka! DEN UTSATTE påverkar indirekt när man ha den oförståndliga (barn) hos sig!

En fråga (se 1) väldig komplicerar men som går att förstår oavsett att man livet ut har varit "annorlunda sexuell känslomässigt och fysiskt" eller upptäcks "belägg" som  sker plötsligt långt inne i livet saga. Plikten (finns ingen rätt utan plikt) att uppfostra egna barn och i samverka med livets mening då påverkan och plikt är det samma ÄR därför bara heterosexuella naturliga ansvar (t.ex. se 2!) FÖDANDE är också en fråga om rätt och plikt som t.ex. HETEROSEXUELLA bär en sådan rätt så lång när händelserna inte lägger broms som i dagens läge gällande ÖVERBEFOLKNING!

Vi människor skall medverka till samlevnad och utveckling enlig natur lag r och tills vår medvetet är i balans fri från maktsjuksyndrom som relateras till mänsklighets överlevnad via fattig samhället, AI (?) osv.  Det är det som gäller för livets mening.

II- OMOSESSUALITÀ e varianti…

 

Stiamo iniziando ad educare sul NON ESSERE ETEROSESSUALI.

Dagli ultimi studi del 2023 riguardanti gli studi etologici in genetica, è apparentemente chiarita per definizione l’ "ereditabilità" tra le complesse (parte) indagini tramite descrizioni come GENE, sequenze di DNA, marcatori, ecc. nella sua integralita genoma o massa genetica trovata in tutte le cellule umane tranne le cellule sessuali... Si scopre che l'omosessualità e le varianti che si verificano nell'umanità ed anche fra gli altri mammiferi (pretanzioni e studi), è per noi umani fino all’ 80% di "memetico =( cultura, convivenza + (soc. politica, religione, ecc.), influenza, il biologico (tra sentimenti personali (stimolo, decisione = psiche, ecc.) e processi chimici come fattore di cibo, odori linguaggio, ecc.)" Una rete di unità varie ed eventi che coincidono (parzialmente discutibili) dando il risultato che "non c'è un DEFINITO gene gay. Ci sono FATTORI che influenzano" Come al solito ripeto, "tutti" NON sono d'accordo. E li, noi che ignoriamo (ignoranza), dovremmo scegliere o convincerci fra queste diversioni il senso che piu ci sembra logico.

 

È così?

 

Tutti possono diventare omosessuali ed altro ancora... proprio come si può diventare violenti, assassini, creatori o inventori! TU come non sei come gli altri ma parte della STESSA - razza (umanità -?) ALLORA, se i memi o l'influenza sembrano così forti da far convergenze, nell’ influenzare, possiamo constatare passo per passo che È SBAGLIATO SOSTENERE il movimento gay in quanto va oltre i confini o limiti attraverso festivali e manifestazioni, insegnamenti nelle scuole per minori e perfino all'asilo nido o che sia (!). La divulgazione enorme del MASSMEDIA non fa che accelerare l’ “OSSESSIONEper e contro del problema!

Dire di essere gay o cosa di quel genere (senza significato terapeutico) o senza che a uno gli si proponga domande al caso è gia in sè un fatto inconveniente inquanto procrea conflitti ed influenze la dove l’essere o non essere non dovrebbe in sè esistere.

La problematica sta nel fatto dell’ ESAGERAZIONE, che a sua volta tende a sbilanciare i fatti come in questo caso i gay, che non son piu a questo punto una fenomeno di bilanciao per equilibrare un’accettazione trasformandosi in un fatto di POTERE!

Cosi con il potere, creando comportamenti sociopsicologici aggressivi, odio piu radicale fra l’essere o non essere dove, il potere distruttivo e come accennato è divenuto contro producente e dunque  INCONVENIENTE!

Il gay, l’homosessuale e varianti non deve dimostrarsi  o manifestarsi nelle strade, negli affari pubblici e non è accettabile quando i criteri non coincidono con la realta che non è accettabile in quanto distorge il principio naturale p.es. (per sesempio) lèggi in seguito.

 

La diffusione SENZA FRONTIERE del movimento gay con varianti è considerata all'interno delle conclusioni filosofiche e LSP (https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsychologin.htm miei studi) come un comportamento personale e collettivo caratterizzato dall’incoscenza suicida mentale dunque della razza umana.

Dunque: 1, SE NON SEI ETEROSESSUALE devi assumerti la responsabilità di ESSERE CIÒ CHE SEI! Lo fai seguendo la logica: 2, non sei un genitore come gli eterosessuali “...” in quanto “uomo o donna dello stesso sesso vivendo la pratica homosessuale NON POSSONO DARE ALLA LUCE BAMBINI o prole.” La natura o i fini hanno posto dei limiti! Per di più, chi TUTTI (omosessuali o eterosessuali che per incompatibilita chimica non hanno e non possono procreare) oggi impiega  la provetta o implanazioni ormoniche o fisiche di altrui fa un gesto innaturale e criminale i rapporto all’ordine naturale! Il problema “genitale –eparentale” è un problema di cooperazione che viene fatto con un radicale cambiamento di vita per coloro che sono esposti naturalmente o per influenza. Gli "ESPOSTI (homo e varianti)" non devono influenzare con “poteri” ed assolutamente non un bambino (Vedi Fotografie) che è un essere umano incoscente!  PEGGIO DI TUTTO è quando ti rivolgi a bambini che non sono ancora sessualmente maturi finoo a he il ragazzo non ha la sperma e la ragazza on ha le mestruazioni! Quindi, questi bambini innocenti a quel punto non sanno cosa significhi la cosa in sè culturalmente, emotivamente e praticamente! Che i bambini si sentano diversi dal gruppo, psicologicamente possono essere afflitti da “motivi o cause diverse e fifferenti fra loro per persona”.  I genitori devono far attenzione al fatto della loro prole ed essere assistiti o guidati per far si che i propri figli compensino il loro bisogno; vivere dunque la divesita o la tendenza periodica, parziale o permanente compensando il proprio IO!

Questo principio è inseparabile fino a che esiste la necessita del gruppo (famiglia).

L’ egoismo umano dove per esempio si pretende che un bambino ciecamente deve seguire l’imposizione dei genitori è una malvagita che deve essere trattata terapeuticamente (accenno al metodo da me fondato dei cosidetti RIFLETTORI https://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm attraverso l’attenzione dei comitati locali da vedere particolarmente sul linc https://www.vi-pr.com/societa_noi_milionario.htm) per far chiarezza sul rapporto famigliare e la vita sociale in generale.

 

La questione (vedi 1) è molto complicata, ma può essere compresa indipendentemente dal fatto che si sia stati "sessualmente, emotivamente e fisicamente diversi" per tutta la vita o di "fatti" che accadono all'improvviso o nel profondo del tempo nella storia della propria vita sta il fatto che il dovere (nota, non c'è diritto senza dovere) di genitore dunque, di crescere i propri figli È quindi e solo una responsabilità naturale eterosessuale (ad es. vedi 2!)

 

IL DIRITTO ETEROSESSUALE (il non esposto) di far nascere è limitato ed assolutamente vietato (cosi dovrebbe essere) gia da molti decenni prima di questo articolo come altri prima di me dunque accennarono sul fatto anche detto dell’ “esplosione demogafica”  come io aggiungo qui NON CONTROLLATA che d’effetto ha prodotto una SOVRAPPOLAZIONE terrena che ci sta trasportando al macello!

 

Noi esseri umani dobbiamo contribuire alla convivenza e allo sviluppo secondo la legge naturale quando e fino a quando la nostra coscienza non sarà in equilibrio libera dalla sindrome del male che sta nel potere https://www.vi-pr.com/sindromo_del_potere.htm che, è correlata alla sopravvivenza dell'umanità solo con un cambiamento sociale e dunque politico attraverso il principio di una società povera o d'intelligenza artificiale (?), ecc. Questo è ciò che si applica al significato della vita.

 

 

III- MEDIA

STATLIG eller TVINGAD - MEDIA som ha låsa händer är faktorer olika från girighet, tvång osv. driver genom att favoriserar upplysningar att göra kommentarer som inte innefattar mothugg eller andra synsätt om sak och ting. På det viset STYR OPINIONEN.

FRIMEDIA skriver, talar och informera, upplyser om vad statliga media inte gör. Saker och ting är undersökt och sprids utan partiskhet. Ta man parti grundas på en nödvändighet för att BEVISA om manipulation från makthavarna och tvingad media.

VI-PersonRörelse media råder och föreslår en gång till en OBEROENDE MEDIA som skulle fungera som följer: när man informerar allmänhet skall för och mot presenterar på i samma stund och med samma villkor för kunna ger en bild som få lyssnare och tittare "VÄLJA (gör efter via egen fri uppfattning och vilja)" som resulterar efter en sådan objektiv information. Åtgärder eller förändring till aktuella (2023) manipulation och påverka  gäller för nyheterna, reklam m.m. Det samma gäller att ger ordet till alla etniska och religiösa samt politiska ideologier, sociala och kulturella frågor osv. att ger rätt att medverka på samma nivå som makthavarna erhåller.  Alltså, det skall finnas ALLTID två representanter som presenterar för och mot information som man ger. Här vill jag ta ett pålitlig och påtaglig exempel: talas och vi lever i en PENNING SAMHÄLLET, varför då inte framföra en möjligt gratis samhället https://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm och många andra alternativ...? Vi har underbara informationer som dels kan definieras ”opartiska” via t.ex. ekologiska dokumentärer om naturen, framtid, vetenskap osv.  Problematiken är att samlevnad styrs av överdrivet många intressefrågor som favoriseras i olika kanaler, tidsmässig osv. och  konsekvent inte låter andra röster höras på samma takt. Då sker manipulation, vi blir indoktrinerad och för vana till att blir styrda och orienterade DÄR andra vill och blir del av. Dessa dokumentäre inte är som skulle vara pga. inte inkluderas för och emot samt som tredje alternativ skulle dessa dokumentarer, debatter osv. följs av moderator eller kommentator som planera till sammanslaget. Ja, det ser stor som en revolution men så är det som skal det vara om så vi älska jamlikhet.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com