JAG VET INTE VEM DU ÄR men JAG VET HUR DU ÄR

 

Tillståndet som jag lever är relaterad i den tiden före språket fans. Där fanns mellan en form av telepatiska kommunikationer och vidare egen personlig utveckling. Känslan, intuition kvarstår hos alla människor men har skillnader som direkt och indirekt underhålls och stanna hos oss till slut på vårt liv som materia. I sina olika grader storlek utvecklas och gör oss som än varelse s.k. annorlunda individer som formar en s.k. pluralistisk samhället. VI som kan det och ”JAG VET INTE VEM DU ÄR men JAG VET HUR DU ÄR” som utöver sammanhanget bibehåller en hög grad av denna J A G som tillstånd, projekterar då individen och massans deras reaktion att VI blir utsatta för missförstånd, VI kallas bisarre, lite tok, snille, begåvade, super intelligenta, modiga till extremt självmord som hjältar eller martyrer i sin extrem, VI lever med balans och försiktighet, VI lever för de som måste leva vidare t.ex. de närmaste våra barn, de vi har kär och de okända, VI leverera om ena och andra som i det symboliska fabulösa uttrycket änglar, gestalter osv. via först och främst positivism, så att massorna på olika sätt kan KOMMUNICERA och ENAS för en framtid eller undergång. OBS! I den här meningen som ovan och följande menas värde bland förnedring och uppmuntra är av lika nivå. Vi ta t.ex. medium, profeter, duktiga inom vetenskap i olika sammanhang och här i mitt resonemang syftar till människor RELATION som t.ex. inom psykologi och filosofi som beteende vetande, i mindre grad den konstnärliga samt litterära, av högt ansvar via politik som ledare. Men öde är inte så snäll med oss och många av oss far illa redan från barndom, blir trakasserade, diskriminerade, förföljda genom att blir tvingade till obligatorisk beväpna oprovocerade upplopp av grupp eller militärttjänst, till slaveri, anklagade som mördare när istället handlande är självförsvar, våldtäkt person utan bevis, hamnade på bål, blir torterade och avrättade osv. OMEDVETET och RÄDSLOR hos massan som är i majoritet likartad på den ursprungens tid då språk inte fanns, än idag är det samma massan beter sig som vind som sopar bart andra medmänniskor som är annorlunda.  Bland massan finns fanns och finns missbildade individer styrda av elakhet som är plattform för den onda, där i friskhet finn också de själva begåvade som blir onda genom att inte kan hantera egoism som är typisk idag när lust till konsumism inte stävjas, kapitalism och allt som innebär makten. Ja, poängterar här att MAKTEN är frö till ONDA se vidare angående mentalbalans och överlevnad inom EVOLUTIONS diskutabla principer som konfronteras med mina studier om ”individuellfrihet”, se dels på https://www.vi-pr.com/nej_frihet_ja_ansvar.htm makten alltså som förälder, medborgare, humanist, präst eller politiker och i sin helhet aggression och passivism se dels här på https://www.vi-pr.com/ordnade_former.htm komplettera summan från då och nu.

Hela mitt liv när jag kom i den åldern att förstå… att folk vuxna alltid har haft reservation, obesvarat känsla, respekt, avstånd från mig. Jag trivdes alltid utan intresse än undermedvetet att veta om deras mogna kunskap att vuxna skulle vara en vetande källa i min fördel, samt är det så att jag som många som jag har inte chansen i livet så att vi blir aldrig kändis, efterföljda, lyssnade på kunskap som vi leverera osv.  

 

Dagens tid 2023-10-18 vet vi att tiden SANNINGEN få oss tro om  en eventuell nära undergång för livet helhetsmenad i de parametrar som vi människor är i som t.ex. äger och styr att pga. överbefolkat världen bevisar att ONDA övertag gentemot den GODA och känsla nu är för en del upplysta eller ej lika som ett kaos.   Vad har VI ”utvalda” som redskap för att RÄDDA…?

Det är heterosexualitet, dragningskraft till att vara förälder och genom att föda barn vi garanterar tidens trygga omedveten känsla för ÖVERLEVNAD via det personliga genetiska arvet.

 

av V

…om BEKVÄMLIGHET

Den här öppet brev är för ER alla djur som har en gärna, människor, och där finns komponenter av Artificiell Intelligens.

Introduktion och vidare…

Jag är en far som har förlorat många barn knyten till olika kärlek relation. Min kunskap av lilla jag och slag se du på www.vi-pr.com. Alla mina barn 10 st. i sin helhet från olika förhållande var i spädd barn ålder, en som aldrig har sett stulen med hjälp av tredje part och hennes mor genom en komplott som bottnade i vidriga lögner, andra så unga som var i behov av trygghet, uppfostra och stöd i deras utveckling. Jag är ett levande bevis att i grund och botten är inget fel på ”kar” men är det samhället politiska system som är bakom det inte minst felaktig lag om ensamvårdnad som drabbar miljon tal familjer i EU se vidare därför min lagförslag kring det. Härmed följ länkar om mina självbiografier

https://www.vi-pr.com/mina_fyra_familjtragedier_jag.htm och https://www.vi-pr.com/fjader_gavle_bock.htm och mer...

 

Människor som inte kan förstå deras inbyggda genetiska arv, inte hantera förståndet pga. gränssättnings problematik t.ex. om MAKT se vidare länk https://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm och vidare vid kommunikationsproblematik https://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm man förstår dels att  är det oundvikligt att konflikter uppstå!

 

Denna lilla analys belyser att vi lever i ett kaotiskt samhälle, våldsamt och så kommer att blir tills inte vi är lika som serie robotar att vi gör uppgifter som vi är byggt för eller djur som instinktiv lever gränser styrda av deras inbyggda genetiska arv. Nu blixtrar i tankesmedja och tanke är en fråga gällande människan som varelse om det är fel på oss eller vad? En fråga som medger andra frågor som t.ex. 1, varför har vi människor möjligheter att föda barn i så pass unga åldrar när vare sig kroppen och mentalmognad är färdiga och alltså när då pojke få sperma och flicka efter menstruationer? 2, varför kvinna har en menopaus men inte mannen? 3, varför existera ordet otrohet när naturen gav möjligheter till fri parning? 4, Varför kan vi para oss oavsett ålderskillnad? Tanke går och som en kedjareaktion knyter mig och oss som vi läser i denna parentes till dagens allvarig problematik om ÖVERBEFOLKAD PLANETEN TERRA och vidare min reaktion av en motsatsvikt som del av en utopi med min vision och förslag av en bland andra möjliga sätt att skapa en rättning eller som svar till ovan undrande att se på följande länk https://www.vi-pr.com/famiglia_familj.htm så vi kan bromsa den ständiga konflikt problematik som i sig är också en existentialistisk fråga och alltså om livet eller död

 

Med vår politik som betyder kunskap att regera sig i vilken jag inkluderar i menig och fakta att allt mänsklig beteende styrd av religioner, tradition, intressen av olika slag, vår politik och alltså vår beteende som är i symbios med citerade maktsjuksyndrom, kommunikationsproblematik, i det finns mer att ta i akt som t.ex. här har vi egoism som spöka motarbetat av solidaritet är vi ändå alla fångna vid den mänskliga behov av Bekvämlighet.

 

BEKVÄMLIGHET psykologisk förklarad här vinklar bl. rädslor som är rotat i rovdjur behov inom oss.

Bekvämlighet går att styras via kontroll på MAKTEN i sina olika former via implantaten typ medicinering, chips, AI osv. bland alla vinklar av nya okända former eller felaktighet som kan uppstår i tid…

 

VI har sålt hos till BEKVÄMLIGHET för vi är fångna i nödrop inom oss som vila i vårt psyke där som jag kallar STRATUM https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm där ropet är inristad i överlevnads instinkt!

 

BEKVÄMLIGHET programmerar oss, stimulera, distrahera, pacificera och alltså ta plats i vår beteende, styr samt blir offer av sin existens

 

Med enklare ORD.

 

Bekvämlighet att ha en bil, en ny data eller telefon, ett hus eller en hund, en flaska vin eller en vän med pengar som täcker allt vi önskar och håller oss kär, har en religion eller en högt kognitiv kunskap som jag har inom politik www.vi-pr.com.

 

ORDET är en bekvämlighet https://www.vi-pr.com/inbillningar_varderingar.htm (ordet)

 

Bekvämlighet ta mig, ni, oss mitt i hav av ORD och när våra energier ta slut dränks vi i våra falska förhoppningar…

Mening i denna skrivelse har som sikt att belysa problematik av en oklar politik kring LVU (Lag om Vårdnad om Unga) och djup klargör för offer som föräldrar och utsatta barn samt berörda myndigheter och berörda konsekvenserna av lagar, procedurer, åtgärder, engagemang som inte räcker till för att avvärja vågen av våld som gör samlevnad besvärlig.

Skrivelse är en av mina upplysningar för att rikta oss till radikala förändringar med mål som jag önskar av ett ickevåld samhället.    

 

Det som skall hanteras vid beslut för att försvara barn utsatthet är multipla och jag referera mig till dagens moderna samhälle: A, familjen skall behandlas med terapi psykologiska och praktiska. B, för att kunna respektera den mänskliga rättighet barn skall aldrig omhändertas. C, gör gemensam vårdnad om barn automatisk.

 

Använd kognitivhet i teori och i praktik så som mitt råd att följ utan tveka t.ex. mina lag om familj https://www.vi-pr.com/famiglia_familj.htm som har en bred falskarm av lösningar.

 

 

II av V

”HAR KLART FÖR DIG offer att BARNENS SANNING är att minne har en tid som skall underhållas för att undvika att pappa och mammas bild inte bleka och försvinna.” Människor som stympa familjerna t.ex. med LVU begår ett brott mot NATUREN och då gäller följane:

 

Min filosofi för respekt till individen, familj och samhället i överlevnadssyfte låt oss inte luras av förlåtelse https://www.vi-pr.com/forlatelse_och_nuet.htm och hoppet kapitel ”Här och nu” vi kan läsa kort om HOPPET som förintelse bana på följande länk https://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm

Min filosofi alltså är:

1, Är du offer för en provocerad fysiskt anfall? Då, använd dig av rätt för att förinta angriparna!

2, i en oprovocerade våldsam handling motståndarna provokatörerna skall förintas!

3, Makter som använder oprovocerade anfall krig skall förintas. INGA motstånd VITTNE SKALL ÖVERLEVA!

4, I en oprovocerad konflikt för liv eller död existera inga civilister och anfall motståndare skall förintas!

 

Det gäller i högsta grad i ett b r e d a r e tänkande och rättpatos som t.ex. vid dagens nödvändig sanning i en överbefolkat värld.

 

 

 III av V

B r e d a ut DIN KUNSKAP och se vidare på https://www.vi-pr.com/provokation.htm och https://www.vi-pr.com/forlatelse_och_nuet.htm här man kan ser t.ex. om dels orsaker som vi människor har skapat mot naturens gång https://www.vi-pr.com/insemination.htm och alla därför är ansvariga https://www.vi-pr.com/terrorister_mordare.htm och därför måste välja  https://www.vi-pr.com/nej_frihet_ja_ansvar.htm och https://www.vi-pr.com/insikt.htm (bekvämlighet).

 

Bekvämlighet för de positiva ställningar kan man begränsas till fattig överlevnad princip men det är onöjd i modern samhället då är själva en förintelse bana pga. förintelse negativ vilja

 

Bekvämlighet när vi splittrade familjen enas för protestera, för resolution, för enighet står vi ändå inför en vidare tragedi som grundas på kommunikationsproblematik.

Barn har fått lida från fysiskt övergrepp, utnyttjande, psykologiska påfrestningar eller oavsett goda erfarenheter vid placering eller kidnappning sker störningar inom mening av deras orättfärdig öde att inte har levt med deras biologiska föräldrar och det är så och då som uppstår bristen att naturens gång har förlorat sin rätta mening… Då har skett förvandling alltså när dina, våra barn är inte som skulle ha varit… Det är det som just här jag menar att det finns hur många terapeutiska möjligheter när faktum är bevisad att barn far illa eller familjer inte fungerar att det är det som man i dagens tid och politik skall PRIORITERAS än onaturliga beslut av LVU och andra separations åtgärder!

 

Att vara med förlossning är en upplevelse som inte går att beskriva med glädje, tårar, eufori, självkänsla av uppfyllelse av sina egna och livet rättigheter. Det känns nästan att själv vara barnmorska eller föderska bland en solidarisk samarbetsgrupp av föräldrarna och de okända. Tanke hur känns för alla som pga. olika orsak delar att inte kunna eller vill föda... vi låter frågetecken vaja efter vinden.

 

 

Bekvämligheter dämpar vilja att utföra vad vi anser vi skall göra som naturlig är som mentalstabila föräldrar och för rättvisans skull som t.ex. skydda våra barn mot övergrepp, agera politisk och praktisk för att förändrar eller sopa bart främmande. Bekvämligheters tid dämpar, gör oss blinda, programmerar vår beteende och mål.

 

Bekvämlighet att ÄGA, ackumulera, överkonsumera och ha i överflöd STYR i bakhuvudet till folk. Det är inget fel på dina svagheter för DU är en bit i politiskt pussel där underkastelse skall äga rum och om DU gör annorlunda som är diktat av lagar och andra galna påhitt då, straffas DU. När DU försvarar dig som hjälte, anarkist, martyr, patriot och tom. terrorist bland olika nyanser av rättvise patos och motarbetar den destruktiva angrepp utifrån som förtrycker din rätt att vara som du är det är som att går i spår till SJÄLVMORD pga. STATEN är för stort för att bekämpa ensam eller deltar i gruppen med bara ord!

Det är så att myndighet som t.ex. sociala myndigheter, domstolarna, nämndemän, som samtycker och skydda varandra istället än använda sitt veto för att säga ifrån en orättvist synsätt, utträdning, behandling, beslut osv. det bevisa och uppmuntra KORRUPTION och är lika oavsett politik som råder!

Alltså, vi ta t.ex. ett förstorat sociala problem om Svenskarna som identitet brottas med som land, om så vill man vara och bevara identitet och friskhet utan bekvämlighet, måste politiker bekvämlighet läggas av sida som t.ex. grunden A -att inte säga ifrån främmande fientliga kulturer som t.ex. de som propagerar underkastning som muslimerna, att inte säga ifrån föräldrar och familjer av illegal invandring ursprung nya eller av generation som invaderat landet Sverige och federation EU. B- Invandrare som har visat sig att inte vara anpassningsbara och INTE BRYTER från de negativa tidigare kulturella, politiska och religiösa mönster uppstår konflikterna, missbruket, hotet, gäng mördande, våld radikaliseras och skapar getto mentalitet och eget identitet! C -kramar politikerna globalisering förbannelse lika bra då och med logikens rätt att lägga ner allt den geografiska politiska meningar dvs. NEJ till Sverige och NEJ till EU! Men, vad är G L O B L I S E R I N G? Det är också en bekvämlighet med större resonans!

Medicinering för att rädda harmonisk identitet samlevnad är att lägga av sida bakvänt genom t.ex. genom att ta beslut för utvisa alla brottsliga och des närhet och sedan dess SANERA området med nya svenska för svenskarna och Sverige! Politiken som väljer BEHANDLING och INTEGRERING heter så, gör BEKVÄMLIGHET spel genom att låta sig fångas av staten aktiva intresse som grundas på att öka antalet medborgare för sedan utnyttjar inom skolan och arbetsverksamhet som i sin tur styrs av direkt och indirekt tvång inom konkurrens med egoism i centrum och det som tredje effekt blir en del av olika aspekter gällande allmänna passivitet.

Grov och enkel resumerad inom mening som stats apparater tjänare som ingår t.ex. kanaljer och den som har dig kär, myndigheter och politiker inklusive polis och militärer, sociala myndigheter i spetsen gällande frågor om LVU m.m. och på extremt i den positiva mening din terapeut, dessa alla utan diskriminering gentemot de fria debila av intellekt nivå som inte går att styra, alla DE är i samma sitt som du… ALLA är del av en klump massa som har blivit högt blodtörstiga galna KRIMINELLA!

 

 

 IV av V

VI, vi som är värsta rovdjur i familjen mänsklighet föds inte våldsamma MEN VI GÖRS SOM SÅDAN. Det är då som förvandlas vår självbevarandedrift positiva beteende genom att smittas av bekvämlighet så att vi lever i allmänna självmord drift!

 

Bekvämlighet, irrationell, att lägga locket på t.ex. FÖLJANDE familjtragedi https://www.vi-pr.com/haparandafallet_2010_till_2021.htm som en av miljontal exempel händer idag i Sverige med samma öde och i EU som verka påverka och gäller paret ÅLDERSKILLNAD som styr del av bedömning genom att använda denna ignorans och missbildade tankesättet relaterad till moral som täcken av pedofili. Tänk dig att religioner, politik och tradition där följs naturen mening att människor kan para sig oavsett ålderskillnad skall dessa betraktas som pedofiler? Ja, det gör man efter EGET fri vilja bekvämlighet styrda eller ej av makt. Så agerar den underkastade av olika nyanserade tro och möjligheter till makt.

Kultur skillnader spökar också vidare som jag själv upplevt genom att i landet jag föddes pussar inte familj medlemmars barn eller egna barn läppar mot läppar! Är alla svenska pedofiler för det?

Misstankarna har också andra proportioner i fallet och det kan bottnar i konflikter som del person bära inom sig om identitet. Tro eller ej så är det och inte behöver kalla det rasism och här det handlar om en del av norra region i Sverige kallat TORNEDALEN. Där var svenskarna under tidigare tiden att mäta skallarna som knuts till ras biologi. Jag stärker mistankar när just nu efter 13 år kämpande och förvärrat resultat rapporterades under dagarnas nyhetsflöde 2023-10-20 att denna region vill stifta en lag som stärker identitet för detta folk som urinvånare! Kvinna i paret är dotter till ett par av arbetsinvandrare från närliggande land Finland och bott länge i Haparanda med vidare familjekomplikationer som myndigheter inom socialförvaltning viste om och som efter några år framkom felaktiga.  

 

Inom ovan citerade familjedrama och fallet har mannen 29 år äldre och med allt för stor skillnaden mognad gentemot kvinna. För DE var området OMSTÄNDIGHETER som gjorde gnista. Han tog hand om henne och henne…

Hu gick utredningar?

Myndigheter stolthet att inte lyssna på mannens råd osv. bottnar: 1, felaktiga utredningar som också grundas på än dagens utredningar strukturering, följd av i högsta grad av icke kompetenta och mentalinstabila personer. 2, PAPPA som driver MEDIA BEVAKNING och politisk synsätt om icke våld diskrimineras och förföljds se vi vidare i nr. 3 då domstolarna i mannens fyra vårdnadsstämning VALDES att ger ständig vårdnad till instabila MOR som inte heller har barn i sin närvaro hemma.

Summa summarum det bevisar att domstolarna vill skydda sig själva mott sanning som pappa publicerade i media. Myndigheter använder sig av egna mekanismer för att skydda varandra och förvandla deras felaktighet till brott som t.ex. HEMLIGSTÄMPLAD, STÄNGDA DÖRRAR osv. Hämligstämpladsom lag och social praxis är en av andra radikala politiska förändringarna som mannen och pappa i fråga, som politiker alltså anser skadlig för verksamhet och identitet då det handlar inte att skydda de minsta eller inblandade av eventuellt diskriminering i närtid och framtid. Fakta handlar om att med hemligstämplad 1, yttrande frihet stympas, 2, det handlar om att det okända kan vara grund till belysning av händelserna som skulle helt förändrar bedömningar! 3, att inte avslöja blir det ett vidare intresse av spekulationer, av bekvämlighet som upphöjer makten.

Men, jag har en fråga till mig själv som klargör skillnader och speglar fakta och mening till er.

Det handlar om hur står det till med PÅVERKAN av ett ord innebörd? Här kommer vi mitt i det som verka kontroversiell vid hemligstämplad och avslöjande i yttrande finhetens mening. Alltså, vi ta t.ex. Haparandafallet redogörelse gjort av pappa och deltagare. Fallet behövde inte hanteras via nätet om inte fanns RESTRIKTIONER typ hemligstämplad, stängda dörrar osv. som används i regel bland alla myndigheter och där råder också slutsatsen med svar ”bara vårdnadshavare har rätt till osv.”  

Publicering allt från A till Ö i Haparandafallet och andra fall av olika händelse är logisk och tänkbart i de sammanhang där folk är inte utveklad för att kunna förstår ordet innebörd och meningar som präglas av negativa ord innebörd, ord som kan påverkar läsare att gör egna uppfattningar då själv läsare eller lyssnare inte kan vara så pass upplyst för att kunna balanserar sanning med egna kritik och självkritik. Fråga är: rätt att inte avslöja allt är det samma som hemlighetsstämpling? Dess undrande och slutsatsen skulle inte existera i fallet om vårdnad skulle ha gett till båda föräldrar inom ram vid en grundlig lag förändring som idag inte än finns ”automatisk vårdnad för barn till båda föräldrar” och som innebär samma rättigheter att agera i skydd för barnen! Med automatisk gemensamvårdnad faller dels hemlighetsstämpel och då inte ens fanns behov av att hamna på nätet.

Pappas avslöjande har för mening att belysa allmänhet, skapar goda förutsättningar för en mer rättvist samhället och priset är nu som barn blev splittrade och placerade på okänt ort inte heller får deras rättigheter i sina vuxna år att ta reda på vem de är eller var. MYNDIGHETER FORTSÄTTER MED DIKTATURISK ELLER DEMOKRATISK FÖRTRYCKT ATT INTE TILLÅTA BARN VETA via t.ex. läsning av Haparandafallet på nätet eller via andra vägar som lag beskriver men INTE FÖLJS!

 

 

 V av V

ODET påverkan psykovetenskapligt är som följer: säger jag framför åskådare att du är psykiskt instabil, att du är en våldsam person, att du är en mördare eller våldtäktsmän, en tjuv osv.? Person som hör det blir SMITTAT med sin innebörd inristade inom negativitet som ordet är uppbyggt för att kommunicera. Vi kan höja tröskel till motsatts ritning dvs. till positivism? använder vi ordet som upphöjer, uppmuntra som t.ex. han, hon, de, vi är starka, toppen, intelligenta, framgångsrika, duktiga osv. Dessa positiva eller negativa ord knyter eller speglar sig i till synonym och effekt ta över i olika grad synsätt och trovärdighet slutgiltig vad du är påverkat och blir till. Då, är vi i ordet fällan som permanenta, mental paralyserar, fånga oss att tro på ordet som har för mening att stärka innebörd som sagt för att dirigera oss till lögner eller vad mer som är syftet i meningar. Inte slut med det, för ALLT DET balanserar eller bollas oss från tröskel till kritik och självkritik som är inbyggt i oss från olika prospektiver som t.ex. relation av vänskap, anonymitet, just då aktuella upplevelse under händelse som t.ex. under offentliga förhandlingar eller dialog person till person.

 

Efter denna läsning vill jag tro att du blev upphöjd i din kunskap att veta förloppen av olika tragedier och förstått svårighet vid kommunikationsproblematik.

 

Ja den här är min pedagogik och du som känner för vidare intressen se följande https://www.vi-pr.com/tvivel.htm

 

OM VAD ÄR VÄRD ATT GÖRA.

 

B r e d a ut DIN KUNSKAP till ett globalt synsätt om värden till allt vårt kämpande för LVU och allt som vi anser måste förändras för att leva vidare bekvämt… kämpa vidare på det som vi vill förändra utan att låta oss lyras av våra känslor till parasitisk resignation…

 

Många människor i LVU frågor och andra samhällets drabbade av olika slag från skolan eller arbetsmobbning och stridigheter, sjuka och pensionerna, svaga av olika orsak, handikappade, hur skulle problem lösas om inte skulle finnas vällfärd som pumpa in trygghet som t.ex. socialbidrog, pensioner, ekonomisk stöd av olika former om inte alltså skulle existera staten? Om inte finns skattebetalare? Titta världens runt och se kaos där gjordens områden, nationer, kontinenter som är överbefolkade, känner du till misär som plåga vår nästa?

 

Det är bekvämt att blir omhändertagen, att vara assisterade, att blir uppskattat.

Nej, inte panik än, lösning finns där inte finns centralisation typ staten finn motsats s.k. decentralisation och dvs. federations typ som kollektiv, samarbetsgrupper, storfamilj och finns än primitiva grupper indierna som lever utan modernt välfärd. 

 

Inte heller följande kritiska sammansättning https://www.vi-pr.com/varldens_problem.htm skal trubba din lust för rättvisa här och nu fast detta är bara en korn sand i en öken eller en droppe i havet.

 

Bläddra mer https://www.svtplay.se/program och andra VIKTIGA MEDIA som inte innefattar manipulativa lågvärda nyheter eller mental låga underhåll t.ex. program som underhålls av maktapparat staten som syfta att hålla dig förvirrat med banal information. Eget vall säger DE apropå det som följa eller ej.

Men sanningen är att Vi är förvirrat prickar i massan kluven mellan VAL skapat av konkurrens kapitalisternas ande och staten monster makt eller makthavarnas mentalsjuka och dvs. vi är alla mindre eller mer dömda, ombyggda till förvirrade.  Dött stöten för ditt medvetet om vår framtid, om värden i sak som vi gör är att ser och lyssna på följande nyligen studier, analys, forskning, sanning 2022 https://www.svtplay.se/video/eXYgB54/vetenskapens-varld-arktis-smalter som innefattar PERMAFROST, metangas m.m. VI är på allvar i väg att kväva och brinna upp oss och gjorden och det sker i högt tempot!

 

Alternativ finns mot denna elaka lek och en av dessa lösning precis som vi skrev ovan att förstörelse är kreativitet de gäller att alla människor på gjorden i grupper skulle ta kål på varandra, kriga, förinta tills mänsklighet som har överbefolkat LIVET reducerar sig och anpassar sig under den tid som finns kvar för våra generationer med en livsstil som respektera naturen.

MEN HÄR HAR VI ANNAT PROBLEM som håller individen kluven bland känslor och fakta. Det handlar om DÅLIGSAMVETE skapat av uppfostran där anser vara straffbart eller är en synd att DÖDA sin nästan!

 

Alltså… det är troligen vår passivitet, våra skapade rädslor och bekvämlighet av vår moderna tid… och så blir till dess vi flyr och inte erkänner att vi människor är alla ANGRIPARE!

Det är så i vår familj eller individens tragedier alltså att TERRORIST STAT LAKEJER förvandlas och alla förtroende personer som t.ex. domare, advokater, domstolarbetare, nämndemän, politiker och dels media samt des privata vidriga kanaljer som inte medverka till radikala förändringar i samhället med rättvisa i siktet ÄR i själva verket KRIMINELLA!

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com